Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016

3 122 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:57

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT BÌNH THẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP NĂM HỌC: 2015 - 2016 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2.0 điểm) Em có đồng ý với quan điểm sau không? Hãy cho biết em đồng ý hay không đồng ý? a Chỉ người có chức có quyền cần phải chí công vô tư b Che giấu khuyết điểm bạn để bảo vệ thành tích lớp Câu 2: (3.0 điểm) Hiện nước giới đứng trước vấn đề mang tính toàn cầu cần chung tay giải quyết? Ai người phải chịu trách nhiệm giải vấn đề đó? Bản thân học sinh cần làm để góp phần giải vấn đề Câu 3: (2.0 điểm) Theo em, hành vi sau thể tính động sáng tạo không động sáng tạo? Vì sao? a Trong học môn Toán, Nam đem tập môn tiếng Anh làm b Biết suy nghĩ để tìm nhiều cách giải khác học tập công việc Câu 4: (3.0 điểm) Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân Câu ca dao muốn khuyên điều gì? Có phải người biết tự chủ hành động theo ý mà không cần cho lời khuyên không? Vì sao? Em nêu tình đòi hỏi tính tự chủ mà em gặp dự kiến cách ứng xử phù hợp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN GDCD LỚP Câu 1: (2.0 điểm) a Chỉ người có chức có quyền cần phải chí công vô tư Không đồng ý, người cần phải chí công vô tư xã hội công bằng, bình đẳng (1.0 điểm) b Che giấu khuyết điểm bạn để bảo vệ thành tích lớp Không đồng ý, che giấu khuyết điểm cho việc làm xấu, cần đưa lớp lên học tập tham gia phong trào tốt (1.0 điểm) Câu 2: (3.0 điểm) - Các nước giới đứng trước vấn đề có tính toàn cầu: Đói nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, chiến tranh, chủ nghĩa khủng bố, suy thoái kinh tế, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột dân tộc, sắc tộc… (1.0 điểm) (Mỗi ý 0.25 điểm, học sinh phải nêu ý trọn 1.0 điểm - Tất người có trách nhiệm chung tay giải (0.5 điểm) Bản thân học sinh cần: Không xả rác, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh; nâng cao hiểu biết, cố gắng học tập tốt; sống thân thiện, cởi mở không gây mâu thuẫn… - Mỗi việc làm học sinh nêu (0.5 điểm), nêu việc làm trọn 1.5 điểm Câu 3: (2.0 điểm) - Câu a: Không phải động sáng tạo (0.25 điểm) Vì học tập không khoa học không theo việc nấy, dễ dẫn đến không đạt kết cao (0.5 điểm) - Câu b: Là động sáng tạo (0.25 điểm) Khi suy nghĩ để tìm nhiều cách giải khác học tập công việc Nó giúp ta vượt qua khó khăn (0.5 điểm), để đạt vinh dự cho thân, gia đình, xã hội (0.5 điểm) - Học sinh trả lời ý khác theo cách hiểu em giáo viên chấm 0.25 điểm Câu 4: (3.0 điểm) - Câu ca dao khuyên biết tự chủ (0.5 điểm) - Không phải người biết tự chủ hành động theo ý mà không cần cho lời khuyên (0.5 điểm) Vì có lời khuyên người giúp sáng suốt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hành động ta đạt kết tốt (1.0 điểm) (Nếu học sinh nêu ý kiến khác tương tự cho 1.0 điểm) - Học sinh nêu tình (0.5 điểm) nêu cách ứng xử phù hợp (0.5 điểm) ... phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN GDCD LỚP Câu 1: (2.0 điểm) a Chỉ người có chức có quyền cần phải chí công vô tư Không đồng ý, người cần phải chí công vô tư xã hội công bằng, bình đẳng (1. 0 điểm)... tế, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột dân tộc, sắc tộc… (1. 0 điểm) (Mỗi ý 0.25 điểm, học sinh phải nêu ý trọn 1. 0 điểm - Tất người có trách nhiệm chung tay giải (0.5 điểm) Bản thân học sinh cần: Không... vệ thành tích lớp Không đồng ý, che giấu khuyết điểm cho việc làm xấu, cần đưa lớp lên học tập tham gia phong trào tốt (1. 0 điểm) Câu 2: (3.0 điểm) - Các nước giới đứng trước vấn đề có tính toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay