Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Đồng Tháp năm học 2016 2017

4 141 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:48

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC I CHÂU THÀNH Năm học: 2016-2017 Môn thi: Địa lí – Lớp Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2.0 điểm) a Dân số Việt Nam năm 2003 bao nhiêu? Năm 2016 bao nhiêu? b Nếu dân số Việt Nam đông tăng nhanh gây hậu gì? Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày phân bố dân cư nước ta? Hãy giải thích phân bố Câu 3: (3.0 điểm) a Vấn đề việc làm Việt Nam nào? b Tại có người nói: “Vấn giải việc làm vấn đề gay gắt nước ta”? Câu 4: (1.0 điểm) Sự chuyển dịch cấu kinh tế nước ta thời đổi Câu 5: (2.0 điểm) a Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên vùng Trung du miền núi Bắc b Vì ngành công nghiệp khai khoáng thủy điện ngành công nghiệp quan trọng vùng Trung du miền núi Bắc bộ? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN ĐỊA LỚP a Dân số Việt Nam năm 2003 80,9 triệu người Đến ngày 1/7/2016, 1.0đ dân số Việt Nam 91,7 triệu người b Hâu quả: - Sự tăng nhanh dân số làm cho kinh tế không theo kịp với mức 0.25đ Câu tăng dân số - Tăng nhanh dân số gây khó khăn cho việc giải việc làm, cho 0.25đ việc phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, gây tắc nghẽn giao thông, vấn đề nhà - Gây bất ổn xã hội 0.25đ - Sẽ làm suy giảm tài nguyên gây ô nhiễm môi trường 0.25đ * Phân bố dân cư không đồng theo lãnh thổ: - Tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển đô thị; thưa thớt 0.5đ miền núi cao nguyên Đồng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất; Tây Nguyên Tây Bắc có mật độ dân số thấp - Phân bố dân cư thành thị nông thôn có chênh lệch Câu 0.5đ Khoảng 74% dân số sống nông thôn; 26% dân số sống thành thị * Giải thích: - Vì đồng ven biển có điều kiện sinh sống thuận lợi, dễ dàng cho 0.5đ giao lưu phát triển sản xuất Miền núi trung du nơi có điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn vấn đề lại, thiếu nước, - So quy mô diện tích dân số nước ta hì thành thị nên chưa 0.5đ thu hút nhiều dân, tỉ lệ dân thành thị so với dân sống nông thôn * Vấn đề việc làm: - Nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển 0.5đ tạo nên sức ép lớn vấn đề giải việc làm: + Khu vực nông thôn: Thiếu việc làm đặc điểm mùa vụ sản 0.5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn hạn chế vấn đề việc làm + Khu vực thành thị: Tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao (6%) 0.5đ * Giải thích: Tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao khu vực thành thị lẫn 1.5đ nông thôn ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế, xã hội * Sự chuyển dịch cấu kinh tế: - Nết đặc trưng đổi mới: đổi kinh tế chuyển dịch cấu 0.25đ kinh tế - Được biểu hiên: + Chuyển dịch cấu ngành: Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư 0.25đ Câu nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ + Chuyển dịch cấu lãnh thổ: hình thành vùng chuyên canh nông 0.25đ nghiệp, vùng tập trung công nghiệp, dịch vụ, kinh tế,… + Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế: phát triển kinh tế nhiều thành 0.25đ phần * Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: 1.5đ - Đặc điểm: địa hình cao, cắt xẻ mạnh, khí hậu có mùa đông lạnh, nhiều loại khoáng sản, có trữ lượng thủy điện dồi - Thuận lợi: tài nguyên thiên nhiên hpong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành - Khó khăn: Địa hình bị chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường, phần lớn khoáng sản có trữ lượng vừa nhỏ, điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, xạc lỡ đất, lũ quét, chất lượng môi trường bị giảm sút * Giải thích: - Giàu tài nguyên khoáng sản Câu + Có nhiều loại khoáng sản + Các loại khoáng sản chủ yếu: Than tập trung Quảng Ninh, có trữ lượng lớn chất lượng tốt Còn có số mỏ than khác Thái 0.25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nguyên, Lạng Sơn… Khoáng sản kim loại: Sắt, kẽm – chì, đồng – vàng, thiếc, bôxit, đất hiếm… Khoáng sản phi kim loại: apatit (Lào Cai)… Vật liệu xây dựng: đá vôi, sét… - Giàu tiềm thuỷ điện + Tiềm thuỷ điện lớn so với vùng nước + Hệ thống sông Hồng chiếm 1/3 trữ thuỷ điện nước, tập trung chủ yếu sông Đà 0.25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Đồng Tháp năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Đồng Tháp năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Đồng Tháp năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay