Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình (ABB) CN Hà Nội

86 157 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:37

Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh TRƯỜNG ĐHCÔNG NGHIỆP NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa QUẢN LÝ KINH DOANH Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUYÊN MÔN QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ tên: .Mã số sinh viên: Lớp: Ngành: Địa điểm thực tập: Giáo viên hướng dẫn: Đánh giá chung giáo viên hướng dẫn: Điểm số Điểm chữ Đánh giá điểm ……., ngày………tháng………năm 2015 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên ghi rõ họ tên) SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh MỤC LỤC SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh DANH MỤC HÌNH SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh DANH MỤC BẢNG SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT DTBB Dự trữ bắt buộc ĐH Đại học HĐ Hội đồng HĐQL Hội đồng quản lý GTCG Giấy tờ có giá LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch PGĐ Phó giám đốc STK Sổ tiết kiệm TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TG Tiền gửi TGTK Tiền gửi tiết kiệm TS Tài sản XNK Xuất nhập SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Có ý kiến cho rằng: “Thực tập hội để thử thách khả bạn ngành nghề mong muốn Hãy chọn ngành nghề bạn yêu thích sẵn sàng làm việc” Thật vậy,thực tập tốt nghiệp hoạt động giáo dục quan trọng góp phần hình thành, phát triển phẩm chất lực nghề nghiệp cho sinh viên.Việc thực tập có ý nghĩa vô quan trọng sinh viên không trình thực tập mà ảnh hưởng lớn đến nghiệp tương lai người Nó tạo cho sinh viên có hội cọ sát với thực tế, hội để tiếp cận với nghề nghiệp lựa chọn bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học Quá trình thực tập giúp sinh viên hình dung công việc thực sau tốt nghiệp Trong thực tập, sinh viên áp dụng kiến thức học ngồi giảng đường vào thực tế công việc, mà sinh viên nhận thức ưu điểm hạn chế thân Từ đó, người cần phải cố gắng học hỏi, trang bị thêm kiến thức, kỹ cần thiết để phát huy cách tối đa mạnh khắc phục thiếu sót thân, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công việc Những trải nghiệm ban đầu giúp sinh viên tự tin sau trường tìm việc, giúp sinh viên không ảo tưởng dẫn đến thất vọng thực tế thực làm việc Bên cạnh đó, trình thực tập, sinh viên tạo lập mối quan hệ nghề nghiệp Đặc biệt sinh viên học kỹ mềm, mà sinh viên chưa tiếp cận nhiều trước đây, điều vô hữu ích Nếu thực tập tốt, sinh viên có hội kiếm việc làm trình thực tập Theo quan điểm nhà tuyển dụng, sinh viên qua giai đoạn thực tập thường đánh giá cao so với sinh viên khác Do vậy, thực tập trở thành ưu tuyển dụng Một số nhà kinh tế học cho rằng: “ Ngân hàng sản phẩm kỳ vị phát minh nhân loại Ngân hàng đời đứa ưu tú kinh tế hàng hóa ngân hàng dẫn dắt kinh tế đạt bước tiến to lớn.” Ngân hàng thương mại tổ chức tài có phạm vi hoạt động rộng lớn, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đa dạng tất chủ thể kinh tế Với chức dịch vụ ngân hàng trở thành “cửa SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh hàng bách hóa tổng hợp hoạt động tài chính” Trên thực tế, hệ thống NHTM kênh huy động vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển kinh tế (chiếm 70%) Nhận thấy ý nghĩa to lớn việc huy động vốn NHTM, em vận dụng kiến thức lý luận học nhà trường để thực tập để nghiên cứu đề tài: Huy động vốn ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Nội.Với bề dày kinh nghiệm 21 năm hoạt động thị trường tài ngân hàng Việt Nam, ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình biết đến ngân hàng uy tín, chất lượng Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Nộiđã có đóng góp không nhỏ để làm nên thành tựu cho ngân hàng TMCP An Bình Em xin chân thành cảm ơn nhà trường, anh chị phòng Kế toán Ngân quỹ, phòng Hành nhân sự,… ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Nội; gia đình, bạn bè, thầy cô khoa Quản lý kinh doanh trường ĐH Công Nghiệp Nội đặc biệt cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh – người động viên, giúp đỡđể em hoàn thành tốt Chuyên đề tốt nghiệp có trải nghiệm đầy thú vị Chuyên đề với nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận huy động vốn NHTM Chương 2: Thực trạng huy động vốn NH TMCP An Bình – chi nhánh Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn NH TMCP An Bình – chi nhánh Nội Do trình thực tập nghiên cứu có hạn, kiến thức thân chưa sâu, rộng nên Chuyên đề tốt nghiệp em không khỏi tránh phải thiếu sót.Vì vậy, em mong nhận cảm thông góp ý cô giáo hướng dẫn,Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh người Em xin chân thành cảm ơn! SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Chương 1: Cơ sở lý luận huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1 Cơ sở lý luận ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ tài Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: "Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc công chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài nguyên cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính" Ở Việt Nam theo Luật tổ chức tín dụng:“Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thực toàn hoạt đông ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật” (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM) Theo luật NHNN: Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Như vậy, NHTM định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường Nhờ hệ thống định chế mà nguồn tiền vốn nhàn rỗi huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn vay phát triển kinh tế Từ nói chất NHTM thể qua điểm: - NHTM tổ chức kinh tế - NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Phân loạingân hàng thương mại Căn vào tính chất sở hữu - Ngân hàng thương mại Nhà nước (ngân hàng thương mại Quốc doanh) ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, Nhà nước đầu tư vốn để thành lập Mục đích hoạt SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh động NHTM Nhà nước mục tiêu lợi nhuận nhằm thực mục tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước -NHTM phi Nhà nước NHTM không thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồm: + NHTM tư nhân ngân hàng cá nhân thành lập vốn Đây loại hình ngân hàng nhỏ, có phạm vi hoạt động hẹp, thường gắn với tổ chức cá nhân địa bàn + NHTM cổ phần NHTM thuộc sở hữu cổ đông Cổ đông góp vốn cá nhân pháp nhân, như: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức kinh tế khác tổ chức khác + NHTM liên doanh NHTM thuộc sở hữu hai hay nhiều bên tham gia góp vốn để thành lập nên Ngân hàng Các bên tham gia liên doanh thường ngân hàng nước với ngân hàng nước để tận dụng ưu + Chi nhánh NHTM nước đơn vị phụ thuộc NHTM nước Mọi hoạt động ngân hàng chi phối hệ thống pháp luật hệ thống pháp luật nước mà NHTM mở chi nhánh  Căn vào tính chất nghiệp vụ kinh doanh - Ngân hàng bán buôn: Là mô hình ngân hàng chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp, công ty tổ chức kinh tế trực tiếp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Ở nước phát triển, ngân hàng bán buôn NHTM có vốn điều lệ lớn, nghiệp vụ bán buôn tập trung hội sở ngân hàng Ở Việt Nam, nghiệp vụ bán buôn tập trung ngân hàng thương mại nước như: City Bank, ANZ Bank, HongKong Bank,… - Ngân hàng bán lẻ: Là mô hình ngân hàng chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, công ty TNHH cá nhân Ở nước phát triển, ngân hàng bán lẻ ngân hàngvốn điều lệ nhỏ, nghiệp vụ bán lẻ tập trung chi nhánh Ở Việt Nam, nghiệp vụ bán lẻ tập trung ngân hàng TMCP nông thôn, chi nhánh ngân hàng TMCP đô thị, chi nhánh NHTM quốc doanh NHTM liên doanh - Ngân hàng đa năng: Là mô hình ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ, phục vụ đối tượng khách hàng: doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế cá nhân Ở Việt Nam nay, phần lớn NHTM hoạt động hình thức ngân hàng đa  Căn vào hệ thống tổ chức SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh - Ngân hàng thương mại hội sở: NHTM hội sở quan điều hành nghiệp vụ cao NHTM NHTM hội sở phép thực tất nghiệp vụ ngân hàng cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng cho khách hàng; đồng thời có quan hệ tiền gửi, tiền vay, toán trực tiếp với NHTW - Ngân hàng thương mại chi nhánh: NHTM chi nhánh “chân rết” NHTM hội sở NHTM chi nhánh không phép thực tất nghiệp vụ ngân hàng cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Chi nhánh NHTM quan hệ trực tiếp với NHTW nghiệp vụ tiền gửi, tiền vay, toán,… mà giao dịch nghiệp vụ với hội sở 1.1.3 Đặc điểm ngân hàng thương mại NHTM doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ mục tiêu lợi nhuận  Hoạt động kinh doanh NHTM phân vào nhóm hoạt động kinh doanh có mức độ rủi ro cao  Sự tồn NHTM phụ thuộc nhiều vào tin tưởng khách hàng  Các NHTM chịu ảnh hưởng dây chuyền với  Hoạt động NHTM phải tuân thủ theo quy định pháp luật 1.1.4 Chức ngân hàng thương mại Tầm quan trọng NHTM thể chức Các nhà kinh tế học ví NHTM trái tim kinh tế Ngân hàng hút tiền về, bơm tiền nguồn vốn nhàn dỗi khơi thông từ nơi thứ tới nơi thiếu tiền thúc đẩy trình lưu chuyển tiền tệ cách hiệu Các chức bao gồm: 1.1.4.1 Chức trung gian tín dụng Đây chức đặc trưng NHTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò “cầu nối” cung cầu vốn kinh tế Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay, vừa đóng vai trò người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền người vay Cho vay hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, mang đến lợi nhuận lớn cho ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, làm trung gian tín dụng, NHTM làm biến đổi khoản tín dụng giá trị thời gian, từ khoản nhỏ, lẻ thành khoản có giá trị lớn, từ khoản ngắn hạn thành khoản có thời hạn trung dài hạn 10 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh - Cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng, cải thiện quy trình nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục, giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo an tâm cho khách hàng - Tiếp tục đa dạng hóa hình thức gửi tiền với mức lãi suất linhh hoạt hấp dẫn khách hàng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ lịch cán nhân viên chi nhánh giao tiếp với khách hàng, để thông qua khách hàng chi nhánh mở rộng hoạt động marketing tới khách hàng Nhiệm vụ huy động vốn coi nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh Yêu cầu đặt chi nhánh phải quan tâm chủ động để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng vốn huy động được.Mục tiêu chi nhánh hướng tới huy động vốn có lãi đầu vào thấp, tập trung vào tiền gửi dân cư vay đối tượng công cụ nợ với hình thức đa dạng 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn NH TMCP An Bình chi nhánh Nội 3.2.1 Có hướng phát triển nguồn vốn phù hợp Giải pháp mà chi nhánh làm phải đánh giá cách chi tiết, phân tích tỉ mỉ tỷ trọng, kết cấu nguồn vốn,…tình hình thực tiễn Việt Nam (môi trường kinh tế, pháp lý, xã hội, tâm lý, đối ngoại) để tìm khó khăn, vướng mắc xuất phát từ phía ngân hàng hay từ khách hàng Đồng thời, ngân hàng cần chủ động xây dựng cân đối nhu cầu vốn Trên sở đó, ngân hàng lập chiến lược dài hạn huy động vốn để từ có biện pháp huy động vốn phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho thân ngân hàng nói riêng, cho kinh tế nói chung không để bị đọng vốn trình sử dụng vốn Các định hướng, kế hoạch công tác huy động vốn phải xuất phát từ yêu cầu sau: - Công tác nguồn vốn ngân hàng phải quán triệt quan điểm phát huy nội lực, ngân hàng phải xác định rõ việc huy động hoạt động đặt lên hàng đầu phải phát huy hết khả nội lực để thu hút nguồn vốn hiệu nhất, tạo điều kiện tốt cho giai đoạn kinh tế tới - Khai thác triệt để nguồn vốn hình thức khác nhau, theo nhiều kênh khác để phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng, thu hút khách hàng hiệu vừa nhiệm vụ lâu dài, vừa yêu cầu mang tính chất giải pháp tình - Gắn chiến lược tạo nguồn vốn với chiến lược sử dụng nguồn thể đồng nhịp nhàng 72 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh - Luôn có biện pháp nâng tỷ trọng nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp xác định nguồn vốn lớn, làm tốt việc tạo điều kiện tốt cho việc sử dụng nguồn vốn ngân hàng, đồng thời tăng khối lượng tiền gửi từ tầng lớp dân cư để tạo lập mặt vốn luân chuyển vững cho ngân hàng 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Đây coi giải pháp trung tâm để tăng cường huy động vốn Tuy nhiên, trình huy động ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội phải có sáng tạo, huy động vốn có chất lượng tốt, số lượng đủ cho nhu cầu Trên đường hoàn thiện hình thức huy động vốn truyền thống, ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội nghiên cứu, đưa vào thực hình thức không trái với quy định NHNN Thực tế, việc áp dụng hình thức huy động ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội hầu hết vào nhận định chủ quan, phần lại áp dụng theo số đông ngân hàng khác Hoạt động nghiên cứu thị trường chưa thực nghiêm túc.Chi nhánh cần có phối hợp với ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng mục tiêu thông qua điều tra thị trường Đối với phận khách hàng nhân, số đánh giá rút sau: Đối tượng khách hàng cá nhân chia làm hai nhóm: - Những người có thu nhập trung bình, thấp, ổn định, chưa có tích lũy Đây thường người trẻ, chủ yếu làm doanh nhiệp vừa nhỏ - Những người có thu nhập cao, có tích lũy Những người làm việc lâu năm làm việc doanh nghiệp lớn, kinh doanh có hiệu Cách tiếp cận hình thức huy động áp dụng với nhóm khách hàng định đặc điểm nhóm khách hàng Để tiếp cận nhóm khách hàng thứ nhất, chi nhánh thông qua phận quản lý tiền lương doanh nghiệp có tương đối đông người lao động Một cách có hiệu để lựa chọn doanh nghiệp sàng lọc khách hàng chi nhánh, đối tượng chi nhánh nắm nhiều thông tin trình giao dịch Những nhân có thu nhập không cao ổn định, chưa có tích lũy có nhu cầu gửi tiền mục đích an toàn, sinh lời sử dụng tiện ích ngân hàng Chi nhánh khai thác đối tượng theo hai hướng: + Kết hợp quan hệ giao dịch với doanh nghiệp người lao động Hình thức huy động đưa sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp người lao 73 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh động doanh nghiệp Mức lãi suất cao sử dụng chương trình ưu đãi tặng phiếu mua hàng Tài khoản sử dụng tài khoản TGTK không kỳ hạn ngắn hạn, bổ sung số tiện ích thẻ ATM, toán tiền điện, nước, dịch vụ điện thoại, nhận lương Để làm điều này, ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội cần đảm bảo hệ thống toán với công ty cung cấp điện, nước, dịch vụ điện thoại số điểm bán hàng an toàn thông suốt Khách hàng chuyển kỳ hạn có nhu cầu.Hình thức tiết kiệm bậc thang áp dụng + Tiếp cận doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ trả lương qua tài khoản Một số ưu đãi doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ chi nhánh có thể: xếp loại doanh nghiệp khách hàng quan trọng truyền thống hưởng ưu tiên giao dịch , thời gian ngắn, thủ tục đơn giản hơn, tăng hạn mức cho vay, tăng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, giảm chi phí hoạt động toán Chi nhánh cần giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động doanh nghiệp để có hỗ trỡ kịp thời kỳ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhằm ổn định thu nhập cho người lao động Tất hình thức ưu đãi với cá nhân doanh nghiệp phải tính toán cẩn trọng sở cân đối lợi ích chi phí Cách tiếp cận đối tượng khách hàng thứ hai làm việc với quan thuế.Nhu cầu khách hàng bảo toàn vốn hưởng dịch vụ toán.Mục tiêu sinh lời với đối tượng khách hàng phức tạp.Mức lãi suất không thiết cao phải giữ mức hợp lý có tính đầu tư lâu dài Chi nhánh áp dụng hình thức tiền gửi tiết kiệm trung dài hạn, công cụ nợ: kỳ phiếu, trái phiếu, dịch vụ thẻ Điều cốt lõi giao dịch với đối tượng khách hàng tôn trọng khách hàng, chí đối xử ưu đãi khách hàng khác.Chi nhánh thực xếp loại khách hàng truyền thống cần ưu tiên Trên sở quan hệ có chi nhánh với doanh nghiệp, có doanh ngiệp Bảo hiểm, chi nhánh cần định hướng phát triển loại hình huy động khác nhau: tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn, công cụ nợ Các doanh nghiệp bảo hiểm nhiều hình thức đầu tư nên lựa chọn loại hình đơn giản gửi tiền vào ngân hàng Khi hình thức đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng va chuyên nghiệp hơn, họ giảm bớt tỷ trọng tiền gửi Đó nguy chi nhánh cần lường trước Do việc xây dựng mối quan hệ khách hàng truyền thống với doanh nghiệp cần ưu tiên Những hình thức hợp tác như: đại lý bán bảo hiểm, thu phí bảo hiểm qua tài khoản tiền gửi khách hàng, quản lý quỹ, mang lại cho chi nhánh doanh nghiệp lợi ích lớn 3.2.3 Áp dụng lãi suất linh hoạt thời kỳ 74 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Với việc phát triển ạt thị trường như: chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại hối…một lượng vốn lớn chảy khỏi ngân hàng, đẩy ngành ngân hàng nói chung khó khăn khó khăn Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội không nằm xu hướng chung Để kéo vốn trở lại với chi nhánh theo lý thuyết cá nhân tổ chức nhận đem tiền đầu tư vào ngân hàng họ thu nhiều lợi nhuận so với đầu tư vào hình thức khác với đồng tiền vốn Từ ta suy lãi suất chìa khóa giải toán Thứ nhất, lãi suất phải cao tỷ lệ lạm phát Thứ hai, lãi suất phải hấp dẫn với nhà đầu tư hình thức đầu tư khác chứng khoán, bất động sản,… Thứ ba, lãi suất ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội phải cạnh tranh so với ngân hàng khác Thứ tư, lãi suất huy động phải đảm bảo lợi nhuận, hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP An Bình nói chung chi nhánh nói riêng Việc ấn định lãi suất phải vào quan hệ cung cầu vốn thị trường thời kỳ khác nhau, lãi suất đầu định lãi suất huy động đầu vào, thể việc huy động vốn phải thực sở sử dụng vốn Tùy theo điều kiện cụ thể mà ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội phải điều chỉnh khung lãi suất phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.4 Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán chi nhánh Con người trung tâm thực hiệ hoạt động kinh tế Do thành công hay thất bại ngân hàng phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán công nhân viên chi nhánh Nắm bắt tầm quan trọng này.Chi nhánh phải thường xuyên coi phát triển nguồn nhân lực vấn đề có tính chất định thành bại Bằng việc đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán chi nhánh để bắt kịp với kiến thức chuyên ngành đại, bắt kịp công nghệ ngân hàng Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, đặc biệt công tác huy động vốn ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội cần thường xuyên mở khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên đặc biệt cán 75 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh chủ chốt Trong cần có kết hợp đào tạo ngắn hạn, đào tạo bên ngoài, đào tạo chỗ Bên cạnh đó, chi nhánh nên có sách động viên, khuyến khích cán tự nâng cao trình độ nghiệp vụ hỗ trợ vật chất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán tìm hiểu, nghiên cứu học tập, tiếp cận với mô hình, quy trình nghiệp vụ Qua nhằm tạo điều kiện cho cán chi nhánh học hỏi kinh nghiệm để vận dụng cách phù hợp với thực tế Ngoài khả chuyên môn, chi nhánh cần xây dựng đội ngũ nhân viên vừa có tâm vừa có tài, xây dựng lối sống lành mạnh sống, nhiệt tình, sáng tạo công việc Đối với khách hàng phải có thái độ phục vụ lịch sự, tận tâm góp phần nâng cao hình ảnh cho ngân hàng TMCP An Bình nói chung chongân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội nói riêng Công tác tuyển dụng phải trọng, để có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ có lối sống sáng, lành mạnh đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí làm việc cởi mở, đầm ấm gia đình Cuối chi nhánh cần hoàn thiện mô hình tổ chức máy, bố trí xếp nhân lực hợp lý ổn định theo hướng “giao người việc” Lựa chọn đào tạo cán có thái độ, lực phẩm chất để quản lý điều hành công tác huy động vốn Quản lý điều hành công tác huy động vốn hợp lý động lực để thúc đẩy trình mở rộng huy động vốn ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội 3.2.5 Tăng cường công tác Marketing tất hoạt động chi nhánh Marketing hoạt động thiếu loại hình doanh nghiệp nào, lĩnh vực kinh doanh nào.Nó công cụ để nối hoạt động ngân hàng với thị trường Để khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ doanh nghiệp ngày nhiều đòi hỏi ngân hàng phải thực tốt công tác Marketing ngân hàng Đặc biệt ngân hàng TMCP An Bình nói chung với chi nhánh Nội nói riêng, hoạt động marketing chưa nhiều Nếu số ngân hàng lớn quảng bá thương hiệu đoạn quảng cáo truyền hình hay tài trợ cho chương trình có tiếng vang Techcombank tài trợ cho chương trình “Sao mai điểm hẹn”, MTBank tài trợ cho chương trình “Bản tin tài chính”… ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội không thấy nhiều Do khả hiểu biết khách hàng ngân hàng chưa cao Do thời gian tới ngân hàng TMCP An Bình nói chung chi nhánh Nội nói riêng cần phối hợp với ngành phát thanh, truyền hình, báo chí để xây 76 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh dựng hình ảnh lòng thị trường Hoạt động phải diễn thường xuyên, định kỳ có kế hoạch cụ thể Ngoài chi nhánh cần tăng cường hiểu biết sinh viên trường kinh tế miền Bắc hoạt động tài trợ học bổng, du học, liên kết để đào tạo sinh viên giỏi,… Mareting muốn thàn công cần phải có kết hợp tất phận từ xuống dưới, thành viên chi nhánh, coi tiếp thị công tác trọng tâm hoạt động chi nhánh.Với phương châm thành viên kênh quảng cáo hiệu Thực chiến lược marketing chỗ tức nâng cao tinh thần trách nhiệm, với thái độ phục vụ ân cần, niềm nở cho đội ngũ nhân viên Từ tạo nên hình ảnh ấn tượng chi nhánh, tạo niềm tin nơi khách hàng Hoạt động nghiên cứu phát triển diễn liên tục, nhằm nhận biết nhanh nhu cầu nguồn vốn dịch vụ khác ngân hàng, tiến hành phân tích khách hàng, nâng cao hiệu phục vụ khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng phục vụ khách hàng cách hiệu Tiếp đến chi nhánh phải có chiến lược khách hàng đắn, ưu tiên khách hàng truyền thống, khách hàng giao dịch với số lượng lớn lãi suất, phí dịch vụ, thời gian ưu đãi khác Các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng với số lượng lớn Quan tâm đến sách kinh doanh, sách marketing đối thủ cạnh tranh nhằm xây dựng tương quan lợi ích cạnh tranh với đối thủ, hạn chế điểm yếu phát huy điểm mạnh 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Trong điều kiện lãi suất giao dịch ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tương đương nhau, điều kiện để khách hàng chọn điểm đến cho dịch vụ khách hàng Với ý tưởng ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt hơn, ngân hàng thu hút nhiều khách hàng ngược lại Dịch vụ đa dạng, thuận tiện tác động trực tiếp đến quy mô chất lượng nguồn tiền gửi giao dịch khách hàng, chủ yếu tiền gửi không kỳ hạn nhằm phục vụ cho mục đích thường xuyên họ.Để thực tốt chiến lược ngân hàng cần tìm hiểu hoạt động mà đối thủ cạnh tranh thực hiện, từ tạo khác biệt mà riêng chi nhánh ngân hành có Dịch vụ bao gồm: trình độ công nghệ ngân hàng, công tác phục vụ khách hàng, thời gian thực giao dịch, nhanh gọn thủ tục,… 77 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Trình độ công nghệ ngân hàng cao, mức độ nhanh nhạy an toàn lớn, tạo yên tâm nơi khách hàng thực giao dịch với chi nhánh Phong cách phục vụ thân thiện, cầu tiến với nhanh gọn thủ tục làm cho mục đích khách hàng thực nhanh Cùng với đại chuyên nghiệp dần lên nề kinh tế, dịch vụ khách hàng yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp Việt nam quan tâm đến Xuất phát từ góc độ cạnh tranh giá người ta cho sản phẩm dịch vụ có giá thấp cạnh tranh tốt hơn, điều với lượng khách hàng định mức thu nhập định phù hợp với nhu cầu Thu nhập cao hơn, mức sống cao lúc người ta sẵn sàng bỏ nhiều tiền để nhằm thỏa mãn mục đích đẳng cấp cao hơn, dù biết chất lượng Từ nói ngân hàng việc thu hút tiền gửi tiết kiệm dân cư thông qua việc cạnh tranh lãi suất dịch vụ kèm chiến lược cạnh tranh vô hiệu Thời gian tới hẳn không tình trạng chiều doanh nghiệp phải cầu cạnh ngân hàng mà hạt động diễn diễn theo hai chiều Bởi doanh nghiệp ngân hàng có lợi, ngân hàng mọc lên nấm.Chiều thứ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng.Nhưng chiều ngược lại hiểu nào? Bản chất ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, lợi nhuận có chênh lệch lãi suất Đó lý thuyết thực tế ngân hàng cho vay, doanh nghiệp làm ăn có lãi có khả chi trả thua lỗ phá sản ngân hàng nhiều thua thiệt Vì vậy, ngân hàng tham gia đầu tư cới doanh nghiệp Vậy với việc cho vay, ngân hàng cần có dịch vụ tư vấn tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật,… Mở rộng hoạt động quản lý tài chính, chi trả thu nhập, trả lương cho doanh nghiệp lớn, phát triển dịch vụ kiều hối dịch vụ khác nhằm thu hút ngoại tệ, tăng nguồn thu ngoại tệ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với sách quản lý ngoại hối dự trữ ngoại tệ cho chi nhánh ngân hàng 3.2.7 Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn hiệu Muốn đạt hiệu cao kinh daonh tiền tệ, việc thu hút nguồn vốn lớn ra, việc sử dụng nguồn vốn lại vấn đề đáng quan tâm Vì nguồn vốn huy động nhiều mà hiệu sử dụng lại không tương xứng gây lãng phí thua thiệt doanh thu, lợi nhuận đồng vốn Chi nhánh phải cân đối hoạt động huy động vốn sử dụng vốn ngân hàng không bị động kinh doanh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng 78 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh đảm bảo chi phí thấp Đồng thời việc sử dụng vốnhiệu sở để chi nhánh mở rộng thực huy động vốn.Xét góc độ kinh tế, sử dụng vốn hiệu đảm bảo cho ngân hàng có khả trang trải chi phí cho nguồn vốn huy động mang lại lợi nhuận cho chi nhánh.Không thế, tạo sở để chi nhánh áp dụng biện pháp kinh tế công tác huy động sau này.Hơn nữa, việc sử dụng vốnhiệu thúc đẩy phát triển quan hệ chi nhánh khách hàng mình, tạo cho chi nhánh ngày có nhiều khách hàng đến giao dịch Quản lý sử dụng vốn hiệu cách tạo vốn phát triển bền vững nhất.Vì bên cạnh chiến lược huy động vốn chi nhánh cần có chiến lược sử dụng vốn hiệu quả, đắn Huy động vốn sử dụng vốn kết hợp với theo tỷ lệ đảm bảo an toàn khả chi trả, tỷ lệ an toàn tối thiểu tỷ lệ an toàn tối đa nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn, tỷ lệ dự trữ tối đa cho vay số dư tiền gửi theo định hống đốc NHNN thực tế hoạt động kinh doanh chi nhánh 3.3 Một số kiến nghị Trên sở phân tích thực trạng huy động vốn tiền gửi trình tìm hiểu thực tế chi nhánh, nhằm tạo điều kiện áp dụng giải pháp đề xuất vào thực tiễn kinh doanh chi nhánh, em có số kiến nghị sau:  Đối với phủ - Ổn định thị trường pháp lý: môi trường hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam bước hoàn thiện, tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động song tồn nhiều bất cập như: nhiều vấn đề phápngân hàng chưa đầy đủ cụ thể gây khó khăn cho ngân hàng,…Vì đề nghị Quốc hội Chính phủ tiếp tục đạo việc xây dựng, chỉnh sửa bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước, luật Các tổ chức tín dụng theo hướng quy định rõ quyền tự chủ, tự chiu trách nhiệm NHTM, đồng thời có sách thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước - Ổn định môi trường kinh tế: môi trường kinh tế có ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuận lợi đem lại thu nhập cao cho cá nhân doanh nghiệp, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Từ tiền tích lũy củ cá nhân doanh nghiệp tăng lên, kích thích họ gửi tiền vào ngân hàng để tăng thu nhập Như hoạt động huy động vốn ngân hàng có điều kiện mở rộng phát triển.Để ổn định moi trường kinh tế, phủ cần có sách phát triển kinh tế đắn, tạo điều kiện cho ngành nghề hợp pháp phát triển, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tổ chức kinh tế  Đối với ngân hàng Nhà nước 79 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Ngân hàng Nhà nước ngân hàng ngân hàng, định NHNN ảnh hưởng đến tòn hệ thống ngân hàng Việt Nam Những năm qua NHNN tích cực điều chỉnh ban hành nhiều sách ngân hàng nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng nước Tuy nhiên trước thay đổi kinh tế nước giới, NHNN cần có điều chỉnh hỗ trợ NHTM để hệ thống ngân hàng vững mạnh hơn, như: - Thực giảm toán tiền mặt: Triển khai sách toán thẻ tín dụng, thẻ toán trung tâm thương mại, mua sắm, trạm thu phí, nơi sử phạt hành Điều góp phần giảm tệ nạn tham nhũng, đút lót ăn chặn tiền nộp vào ngân sách Nhà nước Quan trọng hơn, giúp ngân hàng huy động nguồn tiền ngắn hạn, mở rộng dịch vụ toán, tăng thu nhập cho ngân hàng - Tăng toán qua ngân hàng: Thay phải trả lương trực tiếp cho cán giáo viên, cán y bác sĩ đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng Điều giúp đơn vị rút ngắn thời gian, công sức công tác trả lương cho cán nhân viên Đồng thời qua đó, ngân hàng vừa huy động vốn, vừa bán tréo sản phẩm tiền gửi tương lai, tiết kiệm phù đổng, ủy thác toán,… tầng lớp cán nhân viên có thu nhập trung bình thường có nhu cầu tiết kiệm định kỳ theo ngày, tháng, quý số tiền nhỏ định - Nới lỏng sách lãi suất để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi: Việc NHNN liên tục hạ lãi suất làm cho hoạt động huy động vốn trở nên khó khăn hơn, khách hàng không hứng thú với việc gửi tiết kiệm, thay vào họ đầu tư sản phẩm khác có khả sinh lời cao Vì vậy, NHNN nới lỏng lãi suất giúp ngân hàng hoạt độnghiệu KẾT LUẬN Trong năm gần đây, khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng hầu hết đén quốc gia, hệ thống ngân hàng tổ chức tài đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất.Những ngân hàng không đủ sức đứng vững phải sáp nhập với để tồn tại, nhiều ngân hàng phải cắt giảm nhân viên 80 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh nhằm hạn chế chi phí.Thật vậy, minh chứng rõ hai ngân hàng GPBank OceanBank Nhà nước mua lại với giá đồng Tuy ngân hàng lớn Việt Nam ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội không tránh khỏi khó khăn, thách thức chung kinh tế Bằng nỗ lực cố gắng không ngừng, ngân hàng TMCP An Bình nói chung chi nhánh Nội nói riêng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, đưa thương hiệu Abbank phủ sóng rộng rãi, khẳng định vị uy tín thị trường Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội thực tốt vai trò chủ chốt địa bàn thành phố Nội Những năm qua, ngân hàng hoạt độnghiệu quả, lợi nhuận sau thuế liên tục tăng, việc vay vay ngân hàng thực tốt kèm theo loại dịch vụ khác trọng Chính nhờ kết trên, ngân hàng tạo niềm tin khách hàng Cuối em xin chân thành cảm ơn nhà trường tạo điều kiện cho em có hai tháng thực tập đầy ý nghĩa bổ ích ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội, hai tháng học tập làm việc môi trường văn minh, lịch đầy chuyên nghiệp, hai tháng tiếp xúc với anh chị nhân viên có trình độ, dày dặn kinh nghiệm với lòng nhiệt tình trách nhiệm cao công việc Em xin cảm ơn ban lãnh đạo tập thể anh chị cán nhân viên, đặc biệt anh chị phòng Kế toán Ngân quỹ ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nội giúp đỡ em trình cọ sát với nghiệp vụ ngân hàng Và quan trọng nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên Th.S Nguyễn Phương Anh dành nhiều tâm huyết để hướng dẫn giúp em hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Nội năm 2014 81 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Phụ lục 2: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Nộinăm 2014 Mẫu số: B02/TCTD - HN 82 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh NH TMCP An BìnhCN Nội (Ban hành theo QD số 16/2007/QD-NHNN ngày 101 Láng Hạ, Đống Đa, Nội 18/04/2007 Thống đốc NHNN) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2014) ĐVT: Vnđ Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh V Các công cụ tài phái sinh tài sản khác VI Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VII Chứng khoán đầu tư VIII Góp vốn đầu tư dài hạn B Tài sản dài hạn IX Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình a Nguyên giá TSCĐ b Hao mòn TSCĐ X Bất động sản đầu tư XI Tài sản có khác Các khoản phải thu Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hoãn lại Tài sản có khác Tổng tài sản C Nợ phải trả I Các khoản nợ Chính phủ NHNN II Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác 83 SV: Bùi Thị Hoa Số đầu kỳ Số cuối kỳ 1.479.777.139.912 58.087.628.228 - 1,470.886 975.652 61.277.055.973 - - - - - - - 1.421.689.511.684 1.504.463.620.206 (82.774.108.522) 3.924.612.022.969 3.081.509.413 3.081.509.413 6.576.249.596 (3.494.740.183) 3.912.350.513.556 7.166.367.551 60.045.959.934 3.854.318.186.071 5.404.389.162.881 5.378.499.860.761 283.214.321.414 283.214.321.414 5.045.984.844.097 1.409.609.919.679 1.493.913.791.299 (84.304.051.620) 3.843.522.409.513 3.032.488.321 3.032.488.321 6.576.249.696 (3.543.761.275) 3.840.489.921.192 7.095.892.949 63.990.346.525 3.769.403.681.718 5.314.409.385.165 5.284.345.766.472 9.897.483.556 9.897.483.556 5.220.444.445.584 - Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro VI Phát hành GTCG VII Các khoản nợ khác 49.300.695.250 Các khoản lãi, chi phí trả 47.170.137.033 Thuế TNDN hoãn lại phải trả Các khoản phải trả công nợ khác 2.130.558.217 Dự phòng rủi ro khác D Vốn chủ sở hữu 25.889.302.120 VIII Vốn quỹ 25.889.302.120 Vốn TCTD 22.623.591.512 Quỹ TCTD 3.265.710.608 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (15.558.877) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lợi nhuận chưa phân phối 25.904.860.997 Tổng nguồn vốn 5.404.389.162.881 54.003.837.332 51 754.116.619 2.249.720.713 30.063.618.693 30.063.618.693 26.655.340.488 3.408.278.205 (15.296.038) 30.078.914.731 5.314.409.385.165 Mẫu số: B03/TCTD - HN NH TMCP An BìnhCN Nội 101 Láng Hạ, Đống Đa, Nội (Ban hành theo QD số 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (31/12/2014) ĐVT: Vnđ 84 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh Chỉ tiêu Số đầu kỳ 1.Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 2.Chi phí lãi khoản chi phí tương tự I Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ II Lãi/ Lỗ từ hoạt động dịch vụ III Lãi/ Lỗ từ hoạt động dịch vụ kinh doanh ngoại hối Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác IV Lãi/ Lỗ từ hoạt động khác V Chi phí hoạt động VI LN từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro TD VII Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng VIII Tổng LN trước thuế IX Chí phí thuế TNDN hành X Lợi nhuận sau thuế Số cuối kỳ 282.222.364.44 201.144.972.35 171.151.366.878 242.467.655.553 71.316.288.675 81.077.392.091 7.522.021.678 821.534.616 6.709.487.062 8.497.814.463 923.925.988 7.573.888.475 1.152.823.640 1.271.369.133 6.244.707.803 2.878.623.335 3.366.084.468 47.052.348.879 7.814.455.860 3.989.159.161 3.825.296.699 52.551.614.600 35.492.334.966 41.196.331.798 9.597.473.969 25.094.860.997 5.520.869.419 19.573.991.578 11.117.417.067 30.078.914.731 6.617.361.240 23.461.553.490 Tài liệu tham khảo [1] ] Bài tập giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều - Nội: Lao động Xã hội, 2008 [2] Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng thị trường tài / Nguyễn VănLuân chủ biên; Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt - Tái lần thứ - TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2007 [3] Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng Trung ương / Nguyễn Thị Mùi chủ biên - Nội: Tài chính, 2006 [4] Hệ thống thông tin tài ngân hàng / Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy, Trần Duy Vũ Ngọc Lan chủ biên - TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,2009 85 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Khoa: Quản lý kinh doanh [5] Nhập môn tài - Ngân hàng: Tiền tệ, hệ thống tài & kinh tế / Nguyễn Minh Trí - TP Hồ Chí Minh: Trường đại học Kinh tế - Tài TP Hồ Chí Minh, 2009 [6] Ngân hàng giới: Đi tìm mô hình phát triển trường hợp Việt Nam / JeanPierre Cling - Nội : Tri thức, 2009 [7] ] Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Dành cho sinh viên chuyên ngành tài ngân hàng chứng khoán / Nguyễn Minh Kiều - Tái lần thứ - Nội: Thống kê, 2009 [8] Ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu chủ biên - Nội: Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2007 [9] ] Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Cúc chủ biên - TP Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009 [10] Tiền hoạt động ngân hàng / Lê Vinh Danh - Nội: Tài chính, 2006 [11] Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn [Và người khác] - TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009 [12] Tín dụng ngân hàng / Lê Văn Tề - Nội: Giao thông Vận tải, 2009 [13] Tài - tiền tệ - ngân hàng: Gíáo trình / Nguyễn Văn Tiến - Xuất lần thứ – Nội: Thống kê, 2009 [14] Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài / Lê Văn Tư - Nội: Tài chính, 2008 Các Website Http:/ / www.sbv.gov.vn Http:/ / www.abbank.vn Http:/ / www.vietbao.vn Http:/ / www.thoibaonganhang.vn 86 SV: Bùi Thị Hoa Chuyên đề tốt nghiệp ... nguồn vốn bảng cân đối kế toán ngân hàng Vốn huy động vốn mà ngân hàng cần phải DTBB theo quy định Nhà nước, đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn huy động chuyển đên ngân hàng. .. cho khách hàng ngân hàng Khả toán ngân hàng cao vốn khả dụng ngân hàng lớn Vì vậy, loại trừ nhân tố khác, khả toán ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn ngân hàng nói chung với vốn khả dụng ngân hàng nói... động vốn ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội. Với bề dày kinh nghiệm 21 năm hoạt động thị trường tài ngân hàng Việt Nam, ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình biết đến ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình (ABB) CN Hà Nội, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình (ABB) CN Hà Nội, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình (ABB) CN Hà Nội

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay