Đề kiểm tra Giữa HK II - Toán 4

4 227 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:30

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán học kì II lớp 4: Mức Mạch kiến thức, kĩ Số học: Phân số phép tính với phân số Giải toán có liên quan đến phân số Đại lượng đo đại lượng: Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng; diện tích Số câu số điểm Số câu Số điểm Mức Nhận biết TN KQ Mức Vận dụng kiến thức Hiểu TN KQ TL TN KQ TL 1 2,0 1,0 1,0 TL Mức Vận dụng Tổng kiến thức TN KQ TL TN KQ TL 1 3 1,0 1,0 1,0 2,0 4,5 10 Câu số 1;2 Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 1,5 Câu số Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành Giải toán có liên quan đến yếu tố hình học Số câu Tổng Số câu Số điểm 1,0 2,0 Câu số Số điểm 1 1 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7,0 3,0 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN TOÁN - LỚP Thời gian làm : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Điểm Nhận xét giáo viên GV chấm ký Ghi rõ họ - tên I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Câu 1: (1 điểm) Phân số phần tô đậm hình : A B 4 C D D Câu 2: (1 điểm) Trong phân số sau, phân số bé : A 6 B C Câu : (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 24 B.2 56 = 32 C 28 B 40100 kg : D 26 Câu 4: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: A 41000 16 40 tạ =……… kg C 41000 kg D 40100 Câu 5: (1 điểm) Một hình chữ nhật có nửa chu vi 50cm Hình bình hành có chu vi chu vi hình chữ nhật Chu vi hình bình hành là: A 10cm B 10dm C 100dm Câu (1 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S : b) 9dm27cm = 970cm2 a) > 120kg Câu (1 điểm ) Phân số sau phân số A B PHẦN II : TỰ LUẬN Câu : (1 điểm) Tính rút gọn C D D 25dm a) + - = 6 c) 15 × : = …………………………………………………………… Câu 9: (1điểm) Trong kế hoạch nhỏ giúp học sinh nghèo vượt khó, lớp 4A góp 120 000 đồng Lớp 4B góp số tiền số tiền lớp 4A Hỏi hai lớp góp tiền? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 10 : (1 điểm) ) Tìm x biết X +x X - X= ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………… ………………………………………… PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: TOÁN- LỚP Phần I : (7 điểm) Câu Đáp án C D C D B Điểm 1,0 1,0 Phần II : (3 điểm) 1,0 1,0 1,0 a) Đ b) S 1,0 D 1,0 Câu (1 điểm ) 3 8−3 a/ + - = - = = 6 6 c) 15 × 15 × : = : = : = x =18 5 Câu (1điểm ) Bài giải Lớp 4B góp số tiền là: 120000 x = 90000 (đồng) (0,5 điểm) Cả hai lớp góp số tiền là: 120000 + 90000 = 210000 (đồng) (0,25 điểm) Đáp số: 210000 đồng ( 0,25 điểm) Câu 10 (1 điểm ) : X+xX -X= X x ( + - 1) = Xx = X =: X = - Giáo viên cân đối cho điểm toàn bài: Bài làm sẽ, rõ ràng, xác cho điểm tối đa - Tổ chấm thảo luận kĩ trước chấm điểm cho phù hợp - Điểm số toàn kiểm tra tổng điểm thành phần tính số nguyên làm tròn theo nguyên tắc: + Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành điểm + Dưới 0,5 điểm làm tròn thành điểm *** ... BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: TOÁN- LỚP Phần I : (7 điểm) Câu Đáp án C D C D B Điểm 1,0 1,0 Phần II : (3 điểm) 1,0 1,0 1,0 a) Đ b) S 1,0 D 1,0 Câu (1 điểm ) 3 8−3 a/ + - = -. .. -X= X x ( + - 1) = Xx = X =: X = - Giáo viên cân đối cho điểm toàn bài: Bài làm sẽ, rõ ràng, xác cho điểm tối đa - Tổ chấm thảo luận kĩ trước chấm điểm cho phù hợp - Điểm số toàn kiểm tra tổng điểm... tô đậm hình : A B 4 C D D Câu 2: (1 điểm) Trong phân số sau, phân số bé : A 6 B C Câu : (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 24 B.2 56 = 32 C 28 B 40 100 kg : D 26 Câu 4: (1 điểm) Số thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Giữa HK II - Toán 4, Đề kiểm tra Giữa HK II - Toán 4, Đề kiểm tra Giữa HK II - Toán 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay