Giáo án Chính tả lớp 3: Nghe viết Buổi Học Thể Dục

4 245 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:23

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Người soạn : Lớp : Môn : Chính tả Ngày soạn : Ngày giảng : Tên : BUỔI HỌC THỂ DỤC I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Nghe viết xác , trình bày đúng, đẹp đoạn từ: “Thầy giáo nói … nhìn xuống chúng tôi” “Buổi học thể dục” - Biết viết tên riêng người nước ngoài: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Ga-rô-nê, Nen-li Kỹ năng: Làm xác Làm tập điền tiếng có âm đầu vần dễ lẫn: s/x, in/inh Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ II/ Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ viết BT2 - HS: VBT, bút III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Ổn định lớp: Hát - Hoạt động học Cả lớp hát Kiểm tra cũ: - HS lên bảng viết cũ - Gv mời Hs lên viết bảng lớp, HS lớp viết vào nháp: Bóng rổ, nhảy cao, đấu võ, thể - HS lắng nghe dục thể hình - Gv nhận xét viết Hs: Qua kiểm tra cũ cô thấy số bạn viết chữ chưa đẹp, để củng cố thêm cho viết chữ đẹp hơn, âm, vần Chúng vào học tả hôm nay: - Hs lắng nghe Buổi học thể dục Bài mới: Giới thiệu + ghi tựa: GV: Giờ tả em ngheviết đoạn cuối Buổi học thể dục, viết tên riêng người nước làm tập tả phân biệt s/x hay in/inh * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả a Hướng dẫn chuẩn bị - HS trả lời: Đoạn văn cho biết tâm Nen-li - Gv đọc toàn viết tả - Gv yêu cầu –2 HS đọc lại viết - Gv hướng dẫn Hs nhận xét Gv hỏi: - Đoạn gồm câu: Câu từ… đến Câu từ … đến… + Đoạn cô vừa đọc cho biết điều gì? - Câu nói thầy giáo đặt sau dấu hai chấm, dấu ngoặc kép b Hướng dẫn cách trình bày: - Những chữ đầu câu: Thầy, GV: Chúng ta biết nội dung đoạn chúng Nhưng, Giỏi thôi, Sau, Thế ta viết bạn cho cô biết: tên riêng Nen-li Vì tên + Đoạn gồm câu? Các câu dài từ đâu riêng, địa danh nên đến đâu? cần viết hoa - Viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu + Câu nói thầy giáo đặt dấu gì? gạch nối chữ + Đọan gồm dấu nào? + Những chữ phải viết hoa? Vì - Lần lượt HS lên bảng viết Cả lớp viết vào bảng lại viết hoa? - Nhận xét + Tên riêng nước viết - HS cất bảng nào? C Hướng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu HS tìm từ khó viết, dễ nhầm lẫn nối tiếp lên viết từ tìm được, lớp - HS viết - Đổi vở, soát lỗi viết vào bảng con, theo dõi bạn viết nhận xét Giỏi / Khuỷu tay/ Nen-li - HS dơ tay - GV nhận xét HS viết bảng d Viết tả: - Yêu câu cất bảng bắt đầu viết GV: Chúng ta ý chữ khó cô giáo vừa cho viết, bắt đầu viết - GV đọc cho HS viết (đọc to, chậm, rõ ràng, xác từ, chữ) e Soát lỗi: - HS đọc - GV cho HS đổi để soát lỗi + GV - 3HS lên bảng viết - Nhận xét đọc cho HS soát lỗi g Kiểm tra, nhận xét, tuyên dương: GV hỏi: - Bạn mắc từ lỗi trở lên dơ tay? - lỗi? - lỗi? - lỗi? - lỗi? - Bạn không mắc lỗi? GV: Chúng ta thưởng cho bạn không mắc lỗi chàng pháo tay * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập + Bài 2: - Gọi 1HS đọc yêu cầu bài? - Gọi HS đọc cho HS viết bảng lớp, HS viết vào nháp - Gọi HS nhận xét bạn - GV nhận xét + Bài 3: - HS đọc yêu cầu bài? - HS đọc - HS làm vào - Chữa trước lớp - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS tự làm vào - Gọi HS chữa - Chốt đáp án Tổng kết – dặn dò - Nhận xét tiết học - Về xem tập viết lại từ khó, bạn viết sai từ lỗi trở lên nhà viết lại tả - Chuẩn bị bài: Nhớ - Viết Cùng vui chơi ... Chúng vào học tả hôm nay: - Hs lắng nghe Buổi học thể dục Bài mới: Giới thiệu + ghi tựa: GV: Giờ tả em nghe – viết đoạn cuối Buổi học thể dục, viết tên riêng người nước làm tập tả phân biệt s/x... phân biệt s/x hay in/inh * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả a Hướng dẫn chuẩn bị - HS trả lời: Đoạn văn cho biết tâm Nen-li - Gv đọc toàn viết tả - Gv yêu cầu –2 HS đọc lại viết - Gv hướng dẫn Hs... theo dõi bạn viết nhận xét Giỏi / Khuỷu tay/ Nen-li - HS dơ tay - GV nhận xét HS viết bảng d Viết tả: - Yêu câu cất bảng bắt đầu viết GV: Chúng ta ý chữ khó cô giáo vừa cho viết, bắt đầu viết -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chính tả lớp 3: Nghe viết Buổi Học Thể Dục, Giáo án Chính tả lớp 3: Nghe viết Buổi Học Thể Dục, Giáo án Chính tả lớp 3: Nghe viết Buổi Học Thể Dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay