Đề thi HSG sinh học 11 tỉnh nghệ an năm học 2014 2015

1 147 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:41

SỞ GD ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2014 – 2015Môn thi: SINH HỌC – BẢNG AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1. (3.0 điểm)a.Nêu tên các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật?b.Nước được hấp thụ vào cây qua rễ bằng những con đường nào? Nêu những đặc điểm có lợi và bất lợi của các con đường đó?c.Vòng đai Caspari có vai trò gì trong quá trình hấp thụ nước từ rễ vào mạch gỗ?d.Giấy tẩm clorua coban khi ướt có màu hồng, khi khô có màu xanh sáng. Người ta ép giấy tẩm clorua coban khô vào hai mặt lá khoai lang. Sau 20 phút thấy mặt dưới có màu hồng, trong khi đó mặt trên lá phải sau 3 giờ mới có màu hồng. Giải thích kết quả thí nghiệm trên?Câu 2. (3.0 điểm)a)Chứng minh nguồn gốc oxi được thải ra trong quang hợp. Quá trình đó được xẩy ra ở đâu?b)Trình bày mối liên quan giữa pha sáng và pha tối trong quang hợp ở thực vật?c)Nêu những điểm khác nhau về: Nguồn cung cấp hydro, sản phẩm quang hợp, năng lượng hấp thụ và sắc tố quang hợp của cây xanh với vi khuẩn quang hợp? SỞ GD & ĐT NGHỆ AN Đề thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 20142015 Môn thi: SINH HỌC – BẢNG A Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3.0 điểm) a Nêu tên trình chuyển hóa vật chất lượng thực vật? b Nước hấp thụ vào qua rễ đường nào? Nêu đặc điểm có lợi bất lợi đường đó? c Vòng đai Caspari có vai trò trình hấp thụ nước từ rễ vào mạch gỗ? d Giấy tẩm clorua coban ướt có màu hồng, khô có màu xanh sáng Người ta ép giấy tẩm clorua coban khô vào hai mặt khoai lang Sau 20 phút thấy mặt có màu hồng, mặt phải sau có màu hồng Giải thích kết thí nghiệm trên? Câu (3.0 điểm) a) Chứng minh nguồn gốc oxi thải quang hợp Quá trình xẩy đâu? b) Trình bày mối liên quan pha sáng pha tối quang hợp thực vật? c) Nêu điểm khác về: Nguồn cung cấp hydro, sản phẩm quang hợp, lượng hấp thụ sắc tố quang hợp xanh với vi khuẩn quang hợp? Câu (4.0 điểm) a) Trình bày chế hô hấp sáng thực vật C3? b) Tại thực vật C4 hô hấp sáng? c) Nêu vai trò tác hại hô hấp sáng thể thực vật? d) So sánh hiệu lượng trình hô hấp hiếu khí lên men? Câu (3.0 điểm) a) Nêu dạng tồn tại, dạng hấp thụ trình chuyển hóa nitơ nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây? b) Vì thực vật xanh “tắm biển đạm” thiếu đạm? Cho biết số loài thực vật có khả sử dụng nitơ tự do? c) Vì chu trình Crep ngừng hoạt động bị ngộ độc NH3? Câu (3.0 điểm) a) Nêu đặc điểm tác dụng bề mặt trao đổi khí quan hô hấp động vật? Tại hệ tuần hoàn hở thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ, không thích hợp cho động vật có kích thước lớn? Vì hệ tuần hoàn hở ưu việt hệ tuần hoàn kín loài sâu bọ hoạt động tích cực? Trình bày mối tương quan hoocmôn Gibêrelin (GA) hoocmôn axit abxixic (AAB) thực vật? Câu (4.0 điểm) Có hai nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực số loài trải qua số đợt nguyên phân Các tế bào tạo thành đợt nguyên phân cuối giảm phân để tạo giao tử, tham gia thụ tinh thu 128 hợp tử Biết số tế bào sinh dục sơ khai đực gấp đôi số tế bào sinh dục sơ khai cái, tổng số đợt nguyên phân hai nhóm 9, hiệu suất thụ tinh giao tử đực 5%, giao tử 80% Tính số lần nguyên phân nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực (cho tế bào nhóm nguyên phân nhau) Tìm NST 2n loài (biết trình thụ tinh số NST bị tiêu hủy gấp 18,4 lần tổng số tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng) HẾT Họ tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG sinh học 11 tỉnh nghệ an năm học 2014 2015, Đề thi HSG sinh học 11 tỉnh nghệ an năm học 2014 2015, Đề thi HSG sinh học 11 tỉnh nghệ an năm học 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay