2013 CD 15 xay dung chi so ve quan ly chuoi cung ung va phat trien mang luoi quan

25 124 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:23

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 15 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PGS TS Nguyễn Mạnh Quân ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC MỤC LỤC 1.CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1.Quản lý chuỗi cung ứng gì? 1.2.Bản chất SCM 1.3.Nguồn gốc SCM 1.4.Vai trò SCM hoạt động kinh doanh 1.5.Cấu trúc SCM 1.6.Các thành phần SCM .7 2.CHƯƠNG 10 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 10 2.1.Chuỗi cung ứng định hướng chi phí thấp, hiệu cao .10 2.2.Chuỗi cung ứng định hướng đa-mục tiêu 11 2.2.1.Các mục tiêu, tiêu, báo chuỗi cung ứng đại 11 2.2.2.Phối hợp mục tiêu chuỗi cung ứng .12 2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến thành công chuỗi cung ứng 17 2.3.1.Có nhiều cách để đạt tới mục tiêu 17 2.3.2.Khả thích nghi: chìa khóa để thành công 18 2.3.3.Con người nhân tố then chốt .19 3.CHƯƠNG 21 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SCM CHO DOANH NGHIỆP .21 3.1.Triển khai SCM .21 3.2.Một số tồn gây trở ngại cho việc phát triển chuỗi giá trị Việt Nam .22 3.3.Sử dụng hiệu Chuỗi cung ứng 24 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Quản lý chuỗi cung ứng gì? Thuật ngữ Quản lý Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Management - SCM) mẻ phần lớn doanh nghiệp, trở thành “mốt thời thượng” hoạt động kinh doanh đại Người ta bàn việc thiết lập giải pháp SCM, mạng lưới SCM, phần mềm SCM, băn khoăn tự hỏi: Thực chất SCM ? Ứng dụng SCM sao? Cho đến nay, nhiều người nhầm tưởng quản lý chuỗi cung ứng quản lý logistics nên dùng hai thuật ngữ thay cho Thật ra, quản lý logistic hay quản lý hậu cần liên quan đến công việc quản lý mặt kho bãi, vận chuyển, giao nhận phân phối hàng hóa Còn quản lý chuỗi cung ứng việc quản lý hệ thống bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, mua bán, tồn kho, phân phối hoạt động hậu cần Nói cách khác, hậu cần thành tố chuỗi cung ứng SCM phối kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật khoa học nhằm cải thiện cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô cấu thành sản phẩm/dịch vụ, sau sản xuất sản phẩm/dịch vụ phân phối tới khách hàng Điều quan trọng giải pháp SCM nào, dù sản xuất hàng hóa hay dịch vụ, việc làm để hiểu sức mạnh nguồn tài nguyên mối tương quan chúng toàn dây chuyền cung ứng sản xuất Về bản, SCM cung cấp giải pháp cho toàn hoạt động đầu vào doanh nghiệp, từ việc đặt mua hàng nhà cung cấp, giải pháp tồn kho an toàn doanh nghiệp Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp giải pháp mà theo đó, nhà cung cấp doanh nghiệp sản xuất làm việc môi trường cộng tác, giúp cho bên nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng SCM tích hợp hệ thống cung ứng mở rộng phát triển môi trường sản xuất kinh doanh thực sự, cho phép doanh nghiệp bạn giao dịch trực tiếp với khách hàng nhà cung cấp hai phương diện mua bán chia sẻ thông tin 1.2 Bản chất SCM Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phát triển thành hệ thống liên kết dây chuyền từ đơn giản đến phức tạp Một doanh nghiệp sản xuất nằm “mô hình đơn giản”, họ mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp, sau tự làm sản phẩm bán hàng trực tiếp cho người sử dụng Ở đây, bạn phải xử lý việc mua nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm hoạt động địa điểm (single-site) Chuyển sang mô hình phức tạp, doanh nghiệp mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp (đây thành phẩm đơn vị này), từ nhà phân phối từ nhà máy “chị em” (có điểm tương đồng với nhà sản xuất) Ngoài việc tự sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp đón nhận nhiều nguồn cung cấp bổ trợ cho trình sản xuất từ nhà thầu phụ đối tác sản xuất theo hợp đồng Trong mô hình phức tạp này, hệ thống SCM phải xử lý việc mua sản phẩm trực tiếp mua qua trung gian, làm sản phẩm đưa sản phẩm đến nhà máy “chị em” để tiếp tục sản xuất sản phẩm hoàn thiện Các doanh nghiệp sản xuất phức tạp bán vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng thông qua nhiều kênh bán hàng khác, chẳng hạn nhà bán lẻ, nhà phân phối nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) Hoạt động bao quát nhiều địa điểm (multiple-site) với sản phẩm, hàng hóa trung tâm phân phối bổ sung từ nhà máy sản xuất Đơn đặt hàng chuyển từ địa điểm xác định, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tầm nhìn danh mục sản phẩm/dịch vụ có toàn hệ thống phân phối Các sản phẩm tiếp tục phân bổ thị trường từ địa điểm nhà cung cấp nhà thầu phụ Sự phát triển hệ thống quản lý dây chuyền cung ứng tạo yêu cầu cho quy trình áp dụng SCM Chẳng hạn, hệ thống SCM xử lý sản phẩm đặt địa điểm khách hàng nguyên vật liệu nhà cung cấp lại nằm doanh nghiệp sản xuất 1.3 Nguồn gốc SCM SCM giai đoạn phát triển lĩnh vực hậu cần (logistics) Từ logistics tiếng Anh chuyển sang tiếng Việt với nhiều nghĩa khác hậu cần, kho vận, dịch vụ cung ứng Tuy nhiên, tất tên gọi chưa phản ánh đầy đủ xác chất logistics Ban đầu, logistics sử dụng từ chuyên môn quân đội, hiểu với nghĩa công tác hậu cần Đến cuối kỷ 20, Logistics ghi nhận chức kinh doanh chủ yếu, mang lại thành công cho doanh nghiệp khu vực sản xuất lẫn khu vực dịch vụ Uỷ ban kinh tế xã hội châu Á Thái Bình Dương (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) ghi nhận Logistics phát triển qua giai đoạn: • Giai đoạn 1: Phân phối (Distribution) Đó quản lý cách có hệ thống hoạt động liên quan với nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng cách hiệu Giai đoạn bao gồm hoạt động nghiệp vụ sau: o Vận tải, o Phân phối, o Bảo quản hàng hoá, o Quản lý kho bãi, o Bao bì, nhãn mác, đóng gói • Giai đoạn 2: Hệ thống Logistics Giai đoạn có phối kết hợp công tác quản lý hai mặt vào hệ thống có tên Cung ứng vật tư Phân phối sản phẩm • Giai đoạn 3: Quản trị dây chuyền cung ứng (SCM) Theo ESCAP khái niệm mang tính chiến lược quản trị chuỗi quan hệ từ nhà cung cấp nguyên liệu – đơn vị sản xuất - đến người tiêu dùng Khái niệm SCM trọng việc phát triển mối quan hệ với đối tác, kết hợp chặt chẽ nhà sản xuất với nhà cung cấp, người tiêu dùng bên liên quan doanh nghiệp vận tải, kho bãi, giao nhận doanh nghiệp công nghệ thông tin 1.4 Vai trò SCM hoạt động kinh doanh Đối với doanh nghiệp, SCM có vai trò to lớn, SCM giải đầu lẫn đầu vào doanh nghiệp cách hiệu Nhờ thay đổi nguồn nguyên vật liệu đầu vào tối ưu hoá trình luân chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ mà SCM giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp 6 Có không doanh nghiệp gặt hái thành công lớn nhờ biết soạn thảo chiến lược giải pháp SCM thích hợp, ngược lại, có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thất bại đưa định sai lầm chọn sai nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chọn sai vị trí kho bãi, tính toán lượng dự trữ không phù hợp, tổ chức vận chuyển rắc rối, chồng chéo Ngoài ra, SCM hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tiếp thị, đặc biệt tiếp thị hỗn hợp (4P: Product, Price, Promotion, Place) Chính SCM đóng vai trò then chốt việc đưa sản phẩm đến nơi cần đến vào thời điểm thích hợp Mục tiêu lớn SCM cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng với tổng chi phí nhỏ Điểm đáng lưu ý chuyên gia kinh tế nhìn nhận hệ thống SCM hứa hẹn bước nâng cao hiệu hoạt động sản xuất doanh nghiệp tạo điều kiện cho chiến lược thương mại điện tử phát triển Đây chìa khoá thành công cho phương thức kinh doanh “doanh nghiệp với doanh nghiệp” (Business to Business B2B) Tuy nhiên, không nhà phân tích kinh doanh cảnh báo, chìa khoá thực phục vụ cho việc nhận biết chiến lược dựa hệ thống sản xuất, chúng tạo mối liên kết trọng yếu dây chuyền cung ứng Trong doanh nghiệp sản xuất tồn ba yếu tố dây chuyền cung ứng: thứ bước khởi đầu chuẩn bị cho trình sản xuất, hướng tới thông tin tập trung vào khách hàng yêu cầu họ; thứ hai thân chức sản xuất, tập trung vào phương tiện, thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu trình sản xuất; thứ ba tập trung vào sản phẩm cuối cùng, phân phối lần hướng tới thông tin tập trung vào khách hàng yêu cầu họ Trong dây chuyên cung ứng ba nhân tố này, SCM điều phối khả sản xuất có giới hạn thực việc lên kế hoạch sản xuất - công việc đòi hỏi tính liệu xác hoạt động nhà máy, nhằm làm cho kế hoạch sản xuất đạt hiệu cao Khu vực nhà máy sản xuất doanh nghiệp bạn phải môi trường động, vật chuyển hoá liên tục, đồng thời thông tin cần cập nhật phổ biến tới tất cấp quản lý doanh nghiệp để đưa định nhanh chóng xác SCM cung cấp khả trực quan hoá liệu liên quan đến sản xuất khép kín dây chuyền cung cấp, tạo điều kiện cho việc tối ưu hoá sản xuất lúc hệ thống xếp lên kế hoạch Nó mang lại hiệu tối đa cho việc dự trù số lượng nguyên vật liệu, quản lý nguồn tài nguyên, lập kế hoạch đầu tư xếp hoạt động sản xuất doanh nghiệp Một tác dụng khác việc ứng dụng giải pháp SCM phân tích liệu thu thập lưu trữ hồ sơ với chi phí thấp Hoạt động nhằm phục vụ cho mục đích liên quan đến hoạt động sản xuất (như liệu thông tin sản phẩm, liệu nhu cầu thị trường…) để đáp ứng đòi hỏi khách hàng Có thể nói, SCM tảng chương trình cải tiến quản lý chất lượng - Bạn cải tiến bạn nhìn thấy 1.5 Cấu trúc SCM Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm tối thiểu ba yếu tố: nhà cung cấp, thân đơn vị sản xuất khách hàng • Nhà cung cấp: doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ nguyên liệu đầu vào cần thiết cho trình sản xuất, kinh doanh Thông thường, nhà cung cấp hiểu đơn vị cung cấp nguyên liệu trực tiếp vật liệu thô, chi tiết sản phẩm, bán thành phẩm Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho sản xuất, kinh doanh gọi nhà cung cấp dịch vụ • Đơn vị sản xuất: nơi sử dụng nguyên liệu, dịch vụ đầu vào áp dụng trình sản xuất để tạo sản phẩm cuối Các nghiệp vụ quản lý sản xuất sử dụng tối đa nhằm tăng hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên thông suốt dây chuyền cung ứng • 1.6 Khách hàng: người sử dụng sản phẩm đơn vị sản xuất Các thành phần SCM Dây chuyền cung ứng cấu tạo từ thành phần Các thành phần nhóm chức khác nằm dây chuyền cung ứng: (i) Sản xuất (Làm gì, nào, nào); (ii) Vận chuyển (Khi nào, vận chuyển nào); (iii) Tồn kho (Chi phí sản xuất lưu trữ); (iv) Định vị (Nơi tốt để làm gì); (v) Thông tin (Cơ sở để định) 8 • Sản xuất: Sản xuất khả dây chuyền cung ứng tạo lưu trữ sản phẩm Phân xưởng, nhà kho sở vật chất, trang thiết bị chủ yếu thành phần Trong trình sản xuất, nhà quản trị thường phải đối mặt với vấn đề cân khả đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu sản xuất doanh nghiệp • Vận chuyển: Đây phận đảm nhiệm công việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm nơi dây chuyền cung ứng Ở đây, cân khả đáp ứng nhu cầu hiệu công việc biểu thị việc lựa chọn phương thức vận chuyển Thông thường có phương thức vận chuyển o Đường biển: giá thành rẻ, thời gian vận chuyển dài bị giới hạn địa điểm giao nhận o Đường sắt: giá thành rẻ, thời gian trung bình, bị giới hạn địa điểm giao nhận o Đường bộ: nhanh, thuận tiện o Đường hàng không: nhanh, giá thành cao o Dạng điện tử: giá thành rẻ, nhanh, bị giới hạn loại hàng hoá vận chuyển (chỉ dành cho liệu, âm thanh, hình ảnh…) o Đường ống: tương đối hiệu bị giới hạn loại hàng hoá (khi hàng hóa chất lỏng, chất khí ) • Tồn kho: Tồn kho việc hàng hoá sản xuất tiêu thụ Chính yếu tố tồn kho định doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp bạn Nếu tồn kho tức sản phẩm bạn sản xuất tiêu thụ hết nhiêu, từ chứng tỏ hiệu sản xuất doanh nghiệp bạn mức cao lợi nhuận đạt mức tối đa • Định vị: Bạn tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu sản xuất đâu? Nơi địa điểm tiêu thụ tốt nhất? Đây yếu tố định thành công dây chuyền cung ứng Định vị tốt giúp quy trình sản xuất tiến hành cách nhanh chóng hiệu • Thông tin: Thông tin “nguồn dinh dưỡng” cho hệ thống SCM bạn Nếu thông tin chuẩn xác, hệ thống SCM đem lại kết chuẩn xác Ngược lại, thông tin không đúng, hệ thống SCM phát huy tác dụng Bạn cần khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác cố gắng thu thập nhiều lượng thông tin cần thiết 10 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2.1 Chuỗi cung ứng định hướng chi phí thấp, hiệu cao Chuỗi cung ứng tối ưu chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng, có khả đáp ứng nhu cầu khách hàng mức cao với chi phí vận hành thấp Đồng thời, phải có hệ thống thông tin tổ chức khoa học cập nhật thường xuyên để giúp phận phối hợp ăn ý với nhằm phản ứng nhanh nhạy với biến động thường xuyên liên tục môi trường kinh doanh Một chuỗi cung ứng tối ưu giúp doanh nghiệp thu hút thêm nhiều khách hàng, gia tăng thị phần, tiết kiệm chi phí, từ gia tăng doanh thu lợi nhuận Chính nhờ quản lý chuỗi cung ứng hiệu mà Wal-Mart trở thành doanh nghiệp hàng đầu giới lĩnh vực bán lẻ Khi kinh tế suy giảm, khả điều chỉnh thay đổi qui mô hoạt động chuỗi cung ứng việc tiết kiệm chi phí có ý nghĩa quan trọng Quản lý tiết kiệm chi phí hiệu góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, từ làm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Trách nhiệm chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng mà trở nên nặng nề Tuy chi phí yếu tố tối quan trọng việc xây dựng chuỗi cung ứng hiệu mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng thời gian, số lượng chất lượng yếu tố quan trọng Chính thế, muốn quản lý chi phí chuỗi cung ứng hiệu quả, chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng cần xác định rõ đâu chi phí nên tiếp tục trì, đâu chi phí cần giảm đâu chi phí phải cắt Kế tiếp, họ cần thực biện pháp mạnh mẽ cương nhằm cắt (hoặc giảm) chi phí cần thiết thông qua việc cải tiến qui trình để giảm thiểu khâu thừa điều phối hoạt động chuỗi cung ứng hợp lý Chẳng hạn, họ áp dụng sách tồn kho an toàn (safety stock) để trì tồn kho mức hợp lý mà hy sinh chất lượng dịch vụ Bên cạnh đó, chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng cần tăng cường khả lập kế hoạch dự báo để phản ứng kịp thời với biến động nâng cao chất lượng hệ thống thông tin chuỗi để giúp phận phối hợp ăn ý với Chuỗi cung ứng truyền thống thiết kế vận hành thích hợp mang lại cho khách hàng lợi ích sau: chi phí thấp, giao hàng nhanh chất lượng đảm bảo Nhưng nhà quản lý doanh nghiệp ngày thấy 11 lợi chưa đủ bối cảnh môi trường kinh doanh Sự xuất quan điểm chuỗi cung ứng biến chuỗi cung ứng trở thành công cụ để phát triển lợi cạnh tranh bền vững cách mang đến nhiều kết kinh doanh khác Trong chuỗi cung ứng cũ bị rời rác vận hành để giảm chi phí, chuỗi cung ứng tích hợp vận hành theo hướng làm gia tăng giá trị Nói đơn giản, chuỗi cung ứng nên thiết kế quản lý để mang đến nhiều kết cụ thể Chuỗi cung ứng cần hướng tới việc đạt mục tiêu khác nhau, chi phí thấp, khả đáp ứng nhanh, an toàn, bền vững, linh hoạt sáng tạo 2.2 Chuỗi cung ứng định hướng đa-mục tiêu 2.2.1 Các mục tiêu, tiêu, báo chuỗi cung ứng đại Chuỗi cung ứng tương lai cần hướng tới việc thỏa mãn mục tiêu sau nhu cầu khách hàng: (i) giải hiệu toán chi phí, (ii) khả đáp ứng tốt, (iii) đảm bảo an toàn, (iv) vận hành ổn định, (v) linh hoạt, động, mềm dẻo, (iv) khả đổi cao Chi phí: giảm giá (ban đầu) chi phí (chủ yếu) mục tiêu quan trọng Mục tiêu “chi phí” hiểu kết hợp chi phí tài (thước đo quan trọng nhất) giao hàng, chất lượng (thước đo thứ cấp) Hay hiểu chi phí điều kiện tối cần, chất lượng điều kiện đủ Khả đáp ứng nhanh: khả thay đổi nhanh chóng sản lượng, địa điểm điều kiện thị trường thay đổi Thông thường, yếu tố dẫn tới chi phí cao An toàn: mục tiêu mà ý gần Sự an toàn đảm bảo sản phẩm chuỗi cung ứng không nhiễm độc không chúng không an toàn Tính bền vững: khác với an toàn bao gồm yếu tố “xanh” – trách nhiệm với môi trường – chuỗi cung ứng giảm chất thải, giảm ô nhiễm đóng góp tích cực vào quy trình sản xuất, sản phẩm thân thiện môi trường Việc giảm CO2 ví dụ Sự đành hồi: bảo đảm chuỗi cung ứng phục hồi nhanh chóng với mức chi phí tối ưu từ vấn đề xảy thiên tai (như động đất), yếu tố xã hội (đình công), bệnh truyền nhiễm (cúm H1N1), khủng hoảng kinh tế (sự phá sản 12 mắt xích quan trọng chuỗi cung ứng) lỗi kỹ thuật (khủng hoảng phần mềm Sáng tạo: Trong năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ngày phụ thuộc vào chuỗi cung ứng họ để cải tiến sản phẩm quy trình sản phẩm cũ Những nhiệm vụ sáng tạo chủ yếu tổ chức thường tiến hành không doanh nghiệp đồng thời hợp tác với đối tác chuỗi cung ứng Một kết mong muốn xác định, chúng sử dụng những tiêu chí để xác định đặc điểm chuỗi cung ứng, Bảng Trong vài đặc điểm cần phải thể mắt xích chuỗi cung ứng coi quan trọng, chúng lại không coi cần thiết phải thể khâu khác hay tất khâu chuỗi cung ứng Việc tạo phát huy đặc điểm chỗ yếu tố mang tính định, đặc biệt chuỗi cung ứng bao gồm nhiều doanh nghiệp 2.2.2 Phối hợp mục tiêu chuỗi cung ứng Một vài nhà nghiên cứu quản lý xem yêu cầu chuỗi cung ứng đối chọi Nhưng thực tế, chuỗi cung ứng hiệu đạt yêu cầu đồng thời mức độ Mục tiêu phấn đấu đạt đạt đồng thời yêu cầu giúp chuỗi cung ứng doanh nghiệp khác biệt so với đối thủ: thỏa mãn đồng thời nhiều yếu tố kết hợp hấp dẫn khách hàng họ sẵn sàng trả chi phí tương xứng Đương nhiên, chuỗi cung ứng hướng tới đồng thời nhiều mục tiêu, thường không bật phương diện đó, chuỗi cung ứng tập trung, thay vào đồng Không khác biệt dạng khác biệt thị trường, có nhiều doành nghiệp trọng đến việc tạo khác biệt độc đáo Các doanh nghiệp thường xây dựng chuỗi cung ứng hoạt động đạt mức độ đồng nhiều hay tất tiêu thất bại trọng việc tạo vượt trội kết Vấn đề cách tiếp cận doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng “thường thường bậc trung” khiến chuỗi trở thành đối thủ “kém cạnh” Sự lựa chọn khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp phải coi trọng lợi ích doanh nghiệp chuỗi Sự linh hoạt có việc phối hợp cho phép doanh nghiệp 13 phản ứng tốt với nhu cầu khách hàng quan trọng, giúp doanh nghiệp tạo dựng chuỗi cung ứng cạnh tranh Bảng 1: Hệ thống mục tiêu, tiêu, báo để thiết kê hệ thống quản lý chuỗi cung ứng đại Mục tiêu Tiêu chí Chỉ báo để thiết kế hệ thống SCM - Giảm chậm trễ theo cách: giảm tồn kho, thời gian công suất sản xuất Chi phí Giảm giá sản phẩm, đảm - Chuẩn hóa sản phẩm quy trình cần bảo giao hàng lúc - Chú trọng vào giảm hao phí khác biệt chuỗi đáng tin tưởng, dịch - Thiết kế chuỗi cung ứng rời rạc, bao gồm tương tác gần tích hợp với khách vụ ổn định hàng trung gian nhà cung cấp cấp (những nhà cung cấp khác quản lý nhà cung cấp họ) - Mối liên kết thông tin mật thiết với khách hàng nhà cung cấp quan trọng để quản lý nhu cầu, nâng cấp dự đoán quản lý nguồn cung Phản ứng nhanh với thay đổi nhu Tính thích cầu (sản lượng, hỗn hợp, ứng nhanh vị trí) với mức chi phí hợp lý - Sản lượng dư thừa chuỗi (đặc biệt mắt xích trên) - Hoạch định cung bao gồm khả sản xuất logistics - Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn - Tập trung sản xuất đợt hàng nhỏ - Chú trọng mạnh vào việc phát triển đánh giá Nhà cung cấp - Hệ thống thông tin để phối hợp dòng sản phẩm thông tin An toàn Đảm bảo sản phẩm - Chú trọng vào trạng thái hàng hóa tính minh bạch, cung cấp hệ chuỗi cung ứng bảo thống thông tin tích hợp 15 - Dư nguồn lực phòng có vấn đề với Nhà cung cấp - Lượng đối tác hạn chế (giảm xác suất xảy rủi ro) khỏi tác động - Vẽ toàn chuỗi cung ứng xác định điểm yếu bên Đảm bảo thông suốt quán - Kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng rõ ràng tích hợp - Tập trung vào quản lý bằng chứng nhân, kiểm toán phương pháp khác - Tính minh bạch trạng thái hàng hóa thể rõ ràng suốt chuỗi cung ứng để đám bảo tất thành viên nhân thức hội rủi ro - Tập trung chủ yếu vào thiết kế sản phẩm, quy trình đóng gói Đảm bảo quản lý tốt tác động đến nguồn lực - Hoạch định quản lý chuỗi cung ứng tích hợp Bền vững cung cấp sản phẩm - Sử dụng hệ thống đo lường thước đo phức tạp chuỗi cung ứng - Sử dũng nhiều công cụ kiểm toàn chứng nhận chuỗi cung ứng (ISO 14001) - Sử dụng hệ thống cho việc thu hồi hàng Tính đàn hồi cao Phát triển hệ thống có thểxác định, quản lý giảm rủi ro chuỗi cung ứng phản ứng nhanh hiệu chi phí Đảm bảo khách hàng an tâm Chú trọng vào trạng thái hàng hóa tính minh bạch, cung cấp hệ thống thông tin tích hợp Đồng ý để nguồn lực dư thừa (tồn kho, khả năng, thời gian) Hoạch định quản lý chuỗi cung ứng tích hơp Tập trung vào rủi ro, không từ nhà cung cấp mà từ kết nối logistics 16 - Có Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn - Tận dụng phương pháp hoạch định ngẫu nhiên (phân tích “nếu thì”) - Phát triển bảo vệ tài sản trí tuệ, thông qua việc liên kết chặt chẽ với nà cung cấp - Quản lý nguồn lực dư thừa cách thận trọng Sáng tạo Cung cấp cho khách hàng quan trọng sản phẩm dịch vụ vừa vừa đáp ứng nhu cầu mà đối thủ không đáp ứng Cung cấp cách thức sản xuất, giao hàng phân phối - Xem Nhà cung cấp nguồn sáng tạo – phát triển để giải vấn đề thị trường phải điều chỉnh trước dùng để đáp ứng nhu cầu khác àng - Phối hợp chặt chẽ, đặc biệt với khách hàng Nhà cung cấp quan trọng, để sáng tạo - Khuyến khích cách nhìn giải pháp khác - Tránh sử dung thước đo hiệu quả, giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, để tránh hạn chế ý tưởng - Đưa nhiều cấu trúc chuỗi cung ứng từ hoàn toàn rời rạc đến tích hợp triệt để, phụ thuộc loại sáng tạo theo đuổi Mặt khác, nỗ lực nhằm đạt đồng thời nhiều tiêu làm phức tạp hóa quy trình đo lường, xác minh kết Khi lựa chọn nhiều tiêu, doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng hệ thống đo lường kết đáng tin cậy Trong đó, quan trọng phải chọn thước đo cẩn thận Bên cạnh mục tiêu gây xung đột, có số mục tiêu bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhờ doanh nghiệp tận dụng quy trình nguồn lực cần thiết để hướng tới mục tiêu đồng thời tạo kết tích cực nhờ tương hỗ Ví dụ chuỗi cung ứng trọng giá với tập trung vào việc quản lý giảm chất thải sẵn sàng trở nên chuỗi cung ứng bền vững nhiều kỹ thuật quy trình quan trọng giống Tương tư vậy, việc sử dụng chung nguồn lực xảy phối hợp độ linh hoạt tính phục hồi nhanh chóng Tính linh hoạt thường linh động sản lượng, thời gian tồn kho, điều hỗ trợ tăng tính phục hồi nhanh chúng chuỗi cung ứng gặp cố 2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến thành công chuỗi cung ứng 2.3.1 Có nhiều cách để đạt tới mục tiêu Các doanh nghiệp đạt mục tiêu nhiều cách, phương pháp chuẩn để thành công Ví dụ doanh nghiệp muốn nắm phân khúc nhạy cảm giá muốn ứng dụng sáng tạo để cắt giảm chi phí mình, doanh nghiệp khác ứng dụng chiến lược thâm nhập để nắm giữ thị trường lớn với mức biên lợi nhuận thấp Hệ hai doanh nghiệp đạt kết Việc sử dụng phương pháp khác tránh khỏi, chí bắt buộc, doanh nghiệp tiếp cận nhóm khách hàng với cách thức tối ưu Nhưng vài mục tiêu phối hợp với hiệu quả, phương pháp áp dụng lại không cho phép Ví dụ kết hợp hai mục tiêu sáng tạo chi phí thấp (đặc biệt chi phí thực việc ứng dụng hệ thống tinh gọn nỗ lực giảm hàng tồn kho) Việc triển khai quy trình để đạt mục tiêu ảnh hưởng bất lợi đến khả thực mục tiêu Chuỗi cung ứng định hướng chi phí xem việc chậm 18 trễ dạng chi phí – điều cần phải loại bỏ giảm thiểu Nhưng sáng tạo đòi hỏi phải thử nghiệm Vì sai hỏng thường xảy trình sáng tạo, việc tiến hành chậm cách chắn giúp bảo tài nguyên Chuỗi cung ứng dựa chi phí thấp đòi hỏi quy trình chuẩn Trong hệ thống vậy, câu nói “Nếu không chuẩn hóa, hội để phát triển” Tuy nhiên để sáng tạo thực thành công, việc áp dụng nhiều quy trình nhiều tiếp cận khác lại cần thiết 2.3.2 Khả thích nghi: chìa khóa để thành công Khởi đầu cách xác định kết mong muốn thiết kế chuỗi cung ứng để đạt kết đó, mục đích việc triển khai CSM không đạt nhiều tiêu, mà quan trọng qua tạo phối hợp hành động doanh nghiệp thành viên chuỗi cung ứng, tầm nhìn hoạt động tác nghiệp Đạt điều phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm: • Định hướng chiến lược toàn chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng định hướng theo tiêu dùng theo cung ứng Chuỗi cung ứng định hướng công nghệ Việc lựa chọn định hướng cho chuỗi tùy thuộc vào đặc điểm ngành, quan điểm doanh nghiệp chuỗi mục tiêu trọng tâm cần đạt Điều quan trọng việc định hướng phái nhằm làm tăng lợi cạnh tranh chuỗi đạt thống thành viên Trong chuỗi cung ứng nay, định hướng người tiêu dùng cuối doanh nghiệp chuỗi cung ứng coi trọng • Địa điểm triển khai chuỗi cung ứng Trong thực tế, hầu hết hoạt động chuyên môn quản trị chuỗi cung ứng thường tiến hành khu vực kinh tế phát triển để tranh thủ lợi phát triển khả tiếp cận thị trường Tuy nhiên, việc triển khai khu vực phát triển lại có lợi chi phí thấp khả tiếp cận nguồn lực thuận lợi Lựa chọn địa điểm triển khai chuỗi cung ứng cần cân nhắc hai phương diện để đạt mục tiêu cách hiệu • Sự khác biệt văn hóa quốc gia Việc triển khai hoạt độngtrên nhiều khu vực, ngành, lãnh thổ gặp phải trở ngại khác biệt 19 quan điểm, thói quen tư duy, phương thức hoạt động, quan niệm giá trị lợi ích • Văn hóa chuỗi cung ứng Đây vấn đề chưa đề cập nhiều lý thuyết thực tiễn Mỗi doanh nghiệp thành viên xây dựng Văn hóa doanh nghiệp riêng lấy làm vũ khí cạnh tranh Bản sắc riêng văn hóa (thương hiệu) giá trị doanh nghiệp Tham gia chuỗi cung ứng, giá trị chuỗi không tạo nên thương hiệu doanh nghiệp thành viên mà từ hình ảnh chung hợp tác, hài hòa, đồng điệu toàn chuỗi Chuỗi cần lựa chọn sắc văn hóa định khích lệ doanh nghiệp thành viên tôn trọng thực • Giai đoạn vòng đòi sản phẩm Theo cách nhìn người tiêu dùng, sản phẩm tiêu dùng trải qua giai đoạn phát triển khác (vòng đời sản phẩm) Ở giai đoạn này, sản phẩm vậy, ưa thích sản phẩm kèm theo thỏa mãn người tiêu dùng sản phẩm thay đổi Điều với chuỗi cung ứng Để khắc phục tình trạng này, liên tục cải tiến, thường xuyên đổi (một cách chiến lược) cần thiết Khi đó, yêu cầu tính linh hoạt, sáng tạo có vai trò quan trọng Trong giới ngày này, định hướng chi phí thấp đạt không khó khăn, khó trở thành lợi cạnh tranh lâu dài Những nhà quản lý chuỗi cung ứng thành công họ hiểu nhu cầu khách hàng chủ chốt nỗ lực để phối hợp chặt chẽ hoạt động chuỗi cung ứng nhu cầu thay đổi thường xuyên khác hàng Như lời Charles Darwin, kẻ mạnh sống sót mà kẻ thích nghi với thay đổi tốt 2.3.3 Con người nhân tố then chốt Nhân viên quản lý chuỗi cung ứng người bận rộn doanh nghiệp Công việc họ đôi lúc tờ mờ sáng kết thúc đêm buông xuống Hết dự báo lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất, mua hàng, vận tải, phân phối; lựa chọn, làm việc, thương thuyết với nhà cung cấp; điều phối hoạt động phận truyền thông hệ thống, họ lại quay sang 20 theo dõi, cải tiến hệ thống thông tin (báo cáo, kế hoạch…) quản lý rủi ro Đặc biệt, có cố phát sinh (chẳng hạn đoàn xe vận tải đến hẹn thiên tai) chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng phải có mặt để giải dù lúc có nửa đêm hay ngày nghỉ cuối tuần Chính phải gách vác nhiều trọng trách nên chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng cần nắm vững kiến thức quản lý chuỗi cung ứng hệ thống MRP, MRPII, JIT …, tầm quan trọng mối quan hệ phận chuỗi, phương pháp điều phối hoạt động, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro Ngoài ra, họ cần có kỹ quản lý công việc tốt, định, thu thập phân tích thông tin, đàm phán, ý thức trách nhiệm cao, khả làm việc theo nhóm theo hệ thống để đạt mục tiêu chung Quản lý chuỗi cung ứng ngành nghề đầy biến động Vì thế, muốn đạt đến trụ vững đỉnh cao nghề quản lý chuỗi cung ứng, bạn cần thường xuyên cập nhật kiến thức qua khóa đào tạo tổng quát Quản lý Chuỗi cung ứng, khóa học chuyên sâu phận chuỗi Quản lý mua hàng, Quản lý kiểm soát tồn kho, Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp…cũng khóa học cao kỹ kỹ truyền thông, thuơng thuyết, làm việc nhóm 21 CHƯƠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SCM CHO DOANH NGHIỆP 3.1 Triển khai SCM Đối với người quản lý chưa quen thuộc với khái niệm quản lý chuỗi cung ứng, khó khăn không lường trước dễ khiến họ nản lòng phải đương đầu với câu hỏi: • Làm để doanh nghiệp thiết kế chuỗi cung ứng hiệu quả? • Doanh nghiệp sử dụng chuỗi cung ứng để tạo lợi cạnh tranh? Việc triển khai SCM theo trình tự bước sau giúp họ tìm tự tin câu trả lời: • Lập kế hoạch – Đây phận chiến lược SCM Bạn cần đến chiến lược chung để quản lý tất nguồn lực nhằm giúp sản phẩm phẩm, dịch vụ bạn đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Phần quan trọng việc lập kế hoạch xây dựng phương pháp, cách thức giám sát dây chuyền cung ứng để đảm bảo cho dây chuyền hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí tạo sản phẩm có chất lượng cao để đưa tới khách hàng • Nguồn cung cấp – Hãy lựa chọn nhà cung cấp thích hợp để đáp ứng chủng loại hàng hoá, dịch vụ đầu vào mà bạn cần để làm sản phẩm, dịch vụ bạn Bạn nên xây dựng quy trình định giá, giao nhận toán với nhà phân phối, thiết lập phương pháp giám sát cải thiện mối quan hệ bạn với họ Sau đó, bạn tiến hành song song quy trình nhằm quản lý nguồn hàng hoá, dịch vụ mà bạn nhận 22 từ nhà cung cấp, từ việc nhận hàng, kiểm tra hàng, chuyển chúng tới sở sản xuất đến việc toán tiền hàng • Sản xuất – Đây bước tiếp theo, sau bạn có nguồn hàng Hãy lên lịch trình cụ thể hoạt động sản xuất, kiểm tra, đóng gói chuẩn bị giao nhận Đây yếu tố quan trọng dây chuyền cung ứng, bạn cần giám sát, đánh giá chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng thành phẩm, hiệu suất làm việc nhân viên • Giao nhận – Đây yếu tố mà nhiều người hay gọi “hậu cần” Hãy xem xét khía cạnh cụ thể bao gồm đơn đặt hàng, xây dựng mạng lưới cửa hàng phân phối, lựa chọn đơn vị vận tải để đưa sản phẩm bạn tới khách hàng, đồng thời thiết lập hệ thống hoá đơn toán hợp lý • Hoàn lại – Đây công việc xuất trường hợp dây chuyền cung ứng có vấn đề Nhưng dù sao, bạn cần phải xây dựng sách đón nhận sản phẩm khiếm khuyết bị khách hàng trả trợ giúp khách hàng trường hợp có vấn đề rắc rối sản phẩm bàn giao 3.2 Một số tồn gây trở ngại cho việc phát triển chuỗi giá trị Việt Nam Chuỗi cung ứng hạ tầng logistics ví mạch máu doanh nghiệp Sức khỏe doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào tuần hoàn chuỗi cung ứng hàng hóa, mua nguyên liệu, bán thành phẩm, quản lý hàng tồn kho Dịch vụ giao nhận kho vận (logistics) trở thành ngành kinh tế quan trọng Việt Nam, đóng góp tới 15% GDP nước Theo Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS), 10 năm tới, kim ngạch xuất nhập Việt Nam đạt 200 tỉ đô la Mỹ/năm, nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics lại lớn Hiện hàng container qua cảng biển Việt Nam đạt 3,6-4,2 triệu TEU Con số đến năm 2020 lên đến 7,7 triệu TEU Hệ thống giao thông vận tải sở quan trọng việc phát triển dịch vụ logistics Thế sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam yếu kém, khiến chi phí dịch vụ logistics tăng 23 cao, ảnh hưởng đến việc phát triển hiệu dịch vụ Việt Nam Tại hội nghị “Cung cấp giải pháp quản trị chuỗi cung ứng logistics 2010” vừa diễn TPHCM, ông Martin Aldergard, thuộc Công ty Beautiful Mind Consulting, cho hạ tầng cho phát triển dịch vụ logistics Việt Nam ảnh hưởng không nhỏ đến việc mở rộng, phát triển chuỗi cung ứng doanh nghiệp Nhận thức chuỗi cung ứng doanh nghiệp coi phương thức giúp mua hàng hóa, nguyên liệu với chi phí thấp Nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam phận quản trị chuỗi cung ứng, họ phải chọn giải pháp thuê Nhưng thực tế việc sử dụng dịch vụ thuê để quản trị chuỗi cung ứng không kỳ vọng doanh nghiệp Cả nước có khoảng 600 doanh nghiệp logistics, quy mô doanh nghiệp nhỏ, kinh nghiệm nguồn nhân lực lĩnh vực thiếu hụt trầm trọng Phát biểu hội nghị, Giám đốc Damco Việt Nam, ông Narin Phol, cho hạ tầng làm cho chi phí dịch vụ logistics Việt Nam tăng cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp nước sử dụng dịch vụ thuê Ông Narin dẫn chứng: việc vận chuyển hàng hóa doanh nghiệp đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông, khiến chi phí vận chuyển tăng Chi phí logistics Việt Nam cao so với nhiều nước, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam Ngoài rào cản hạ tầng kỹ thuật cho logistics, doanh nghiệp Việt Nam bị rào cản nhận thức thay đổi văn hóa công ty việc áp dụng thực giải pháp quản lý chuỗi cung ứng Theo ông Võ Đình Nhật Quang, chuyên gia tư vấn chuỗi cung ứng, lý mà việc quản lý chuỗi cung ứng thực độc lập, với phận độc lập “Đáng quan ngại hơn, việc mua hàng, quản lý hàng tồn kho, đầu vào, đầu ra… không gắn liền với kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác, họ thiếu người nhạc trưởng quản lý chuỗi cung ứng”, ông Quang nói bàn tròn quản trị chuỗi cung ứng tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam tổ chức Điều quan trọng việc quản trị chuỗi cung ứng nhằm giúp tối thiểu hóa chi phí cho doanh nghiệp, tối đa hóa lợi ích sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng Nhưng thực chất việc thực chuỗi cung ứng doanh nghiệp giải vấn đề 24 mua hàng hóa nguyên liệu với giá rẻ Mua hàng giá rẻ bù đắp chi phí tăng thêm chất lượng nguyên liệu kém, giao hàng trễ Hậu tồn kho thành phẩm nhiều, gây thiệt hại cho doanh nghiệp 3.3 Sử dụng hiệu Chuỗi cung ứng Dự báo lập kế hoạch chuỗi cung ứng kịp thời, xác tảng để tiến đến việc quản trị chuỗi cung ứng chuyên nghiệp Doanh nghiệp cần đầu tư nâng cấp cải tiến công nghệ thông tin hệ thống phần mềm quản trị chuỗi cung ứng Tuy nhiên, để việc đầu tư mang lại hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng kết nối phòng ban với để đồng thuận việc thực quản trị chuỗi cung ứng tốt Việc ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp trao đổi thông tin hiệu với đối tác khách hàng Việc thu thập, sử dụng xử lý hiệu thông tin ứng dụng phần mềm giúp giảm 50% thời gian làm việc nhân viên dành cho việc tìm kiếm chứng từ Ngoài ra, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin giúp việc cải tiến tổ chức hoạt động công ty, thắt chặt mối quan hệ với đối tác, phản ứng nhanh trước thay đổi thị trường “Áp dụng tự động hóa việc quản lý chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp tăng chất lượng liệu lưu trữ khách hàng Cắt giảm chi phí nhờ lưu trữ điện tử, chào bán hàng, đối tượng khách hàng vào thời điểm”, bà Kowalkowska chia sẻ Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, đủ tiềm lực để đầu tư công nghệ cho việc quản trị chuỗi cung ứng, doanh nghiệp không cần đầu tư hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cho toàn công ty Thay vào đó, doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng kinh doanh cốt lõi (mang lại giá trị cao), mặt hàng sản xuất tình trạng thất thoát chi phí nhằm lựa chọn gói công nghệ hợp lý để đầu tư quản trị chuỗi cung ứng Những công ty cung cấp dịch vụ có gói đầu tư nhỏ, sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp chọn giải pháp phù hợp việc quản trị chuỗi cung ứng Doanh nghiệp đầu tư theo cách “cuốn chiếu”, đầu tư cho phận cần thiết quan trọng, sau triển khai toàn công ty 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Mai, Để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả, http://www.thesaigontimes.vn, 19/8/2010 Bắt mạch chuỗi cung ứng Việt Nam: http://supplychaininsight.vn/, 09 February 2011 Trần Đạt Bảy nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng, (Tổng hợp) từ tạp Supply Chain Management Review http://www.scmr.com/article/CA185647.html, đăng http://quantrihaucan.blogspot.com, ngày 18 tháng năm 2009 Niven Paul R., Balanced Scorecard: thẻ điểm cân bằng, Nxb Tổng hợp TPHCM, TP HCM, 2009 Xuân Oanh lược dịch từ MIT Sloan Management Review, 20 October 2011 Parmenter David, Key performance indicators, John Wiley & Sons, Inc., NJ, 2007 Nguyễn Mạnh Quân, Xây dựng số DNNN – Một số vấn đề lý luận, Đề tài NCKH cấp Bộ, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, 2011 Nguyễn Mạnh Quân, Bộ mẫu khảo sát điện tử cho doanh nghiệp tham gia Giải Sao Vàng Đất Việt 2013, Hội LHTNVN/Hội DNTVN, 2013 đồng bệnh tương lân?, ... lý chuỗi cung ứng”, ông Quang nói bàn tròn quản trị chuỗi cung ứng tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam tổ chức Điều quan trọng việc quản trị chuỗi cung ứng nhằm giúp tối thiểu hóa chi phí... QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2.1 Chuỗi cung ứng định hướng chi phí thấp, hiệu cao Chuỗi cung ứng tối ưu chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng, có khả đáp ứng nhu cầu khách hàng mức cao với chi phí vận hành... với khách vụ ổn định hàng trung gian nhà cung cấp cấp (những nhà cung cấp khác quản lý nhà cung cấp họ) - Mối liên kết thông tin mật thiết với khách hàng nhà cung cấp quan trọng để quản lý nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 15 xay dung chi so ve quan ly chuoi cung ung va phat trien mang luoi quan , 2013 CD 15 xay dung chi so ve quan ly chuoi cung ung va phat trien mang luoi quan , 2013 CD 15 xay dung chi so ve quan ly chuoi cung ung va phat trien mang luoi quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay