2013 CD 14 trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và việc thực hiện CSR, tiêu chí nhận diện

30 133 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:23

UBND TNH HNG YấN S K HOCH V U T TI Nghiờn cu xõy dng h thng tiờu qun lý doanh nghip sau ng ký trờn h s in t ti tnh Hng Yờn CHUYấN 14 TRCH NHIM X HI CA DOANH NGHIP (CSR) V VIC THC HIN CSR TIấU CH NHN DIN PGS TS Nguyn Mnh Quõn H Kinh t Quc dõn H Ni, thỏng 10 nm 2013 MC LC CHNG S PHT TRIN CA DOANH NGHIP VIT NAM V NHNG VN LIấN QUAN N TRCH NHIM X HI CA DOANH NGHIP 1.1 S phỏt trin ca doanh nghip Vit Nam v vai trũ ca doanh nghip nh v va i vi nn kinh t 1.1.1 S dch chuyn v c cu thnh phn kinh t Vit Nam K t cụng cuc i mi c trin khai Vit Nam, ó cú mt s chuyn dch cn bn nhn thc v vai trũ ca doanh nghip i vi s phỏt trin kinh t xó hi cng nh v c cu ú khu vc kinh t nh nc, c th l doanh nghip nh nc (DNNN), ngy cng thu hp khu vc kinh t t nhõn, c th l cỏc doanh nghip t nhõn (DNTN) ngy cng phỏt trin c v s lng, quy mụ doanh nghip v s úng gúp i vi nn kinh t Vit nam Tuy vy khỏc vi DNNN, cỏc DNTN phn ln cú quy mụ tng i nh v c xp vo nhúm cỏc doanh nghip nh v va (DNNVV) theo cỏc cỏch phõn loi ph bin trờn th gii v ti Vit Nam Ch tớnh vũng 10 nm, t 2000-2010, s lng cỏc doanh nghip thuc thnh phn t nhõn c nc ó vt quỏ s 500.000 (ng ký), vt mc tiờu cho giai on ny Nu bao tớnh c cỏc thnh phn kinh t khỏc nh hp tỏc xó, trang tri, h kinh donah cỏ th, khu vc kinh t ny chim ti 98% s lng doanh nghip vi s ng ký lờn gn 2.313.857 t ng (tng ng 121 t USD) Theo sụ liờu cua Hiờp hụi DNNVV VN (VINASME), DNNVV chiờm ờn 96% tụng sụ cac doanh nghiờp ng ky Viờt Nam va tao ờn 40% tụng san phõm quục nụi (GDP).Nu tớnh c 133.000 hp tỏc xó, trang tri v cỏc h kinh doanh cỏ th thỡ khu vc ny úng gúp vo tng trng ti 60% GDP Tớnh chung, hin cỏc doanh nghip ny s dng trờn 50% lao ng xó hi Mc tiờu chớnh ph t cho giai on 2011-2015 l y mnh vic tỏi cu trỳc khu vc kinh t nh nc, tng cng phỏt trin khu vc kinh t t nhõn, ú tng s lng DNNVV lờn s 1.000.000 doanh nghip (ng ký) Trc nhng khú khn ca nn kinh t th gii v nc, mc tiờu ny khú t c nhng n cui 2013, s doanh nghip ng ký cng ó lờn ti trờn 800.000 ỏng lu ý l mt b phn khụng nh cỏc DNNVV ó ng ký ang phi vt ln vi nhiu khú khn, khú hoc thm khụng th vt qua, m nguyờn nhõn sõu xa bt ngun t nhng v nhn thc v thc thi trỏch nhim xó hi ca doanh nghip Mc dự vy, úng gúp ca DNNVV Vit Nam i vi nn kinh t l ngy cng ln v khụng th ph nhn 1.1.2 Nhng úng gúp quan trng ca DNNVV Vit Nam Nhng úng gúp quan trng ca khu vc doanh nghip t nhõn i vi phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam th hin trờn mt s mt sau Hiu qu hot ng cao Quy mụ ch s hu ca cỏc doanh nghip khu vc t nhõn tng ỏng k: Tng ch s hu tng 17 ln t khong 38,7 ngn t vo nm 2000 lờn ti 657 ngn t vo nm 2008 Tớnh trung bỡnh, ch s hu bỡnh quõn mt doanh nghip dõn doanh hin t 5,2 t ng so vi 1,2 t ng vo nm 2000 Tng quy mụ ch s hu ó i kốm vi mc tng rt n tng v mc tng doanh thu thun (tng gn 16 ln), li nhun (tng 27 ln), tng ti sn (tng 24 ln) giai on 2000 2008 V kh nng to li nhun, tớnh trung bỡnh mt doanh nghip t nhõn ch cú th to c khong 54 triu ng li nhun vo nm 2000 thỡ s ny ó tng lờn gp nm ln l 258 triu vo nm 2008 Mt doanh nghip dõn doanh hin cng cú mc ti sn trung bỡnh l 14 t v mc doanh thu thun trung bỡnh l 17 t, tng hn rt nhiu so vi nhng nm u thp k To vic lm Nm 2000, hn 31 ngn doanh nghip t nhõn to c hn 850 ngn vic lm, chim 24,28% tng s vic lm to khu vc doanh nghip chớnh thc v ch bng 65% s lng vic lm m riờng cỏc DNNN trung ng to n cui nm 2008 cỏc doanh nghip t nhõn chớnh thc ó to c 4,3 triu vic lm, chim hn 54% tng s vic lm ca cỏc doanh nghip chớnh thc to v gp gn bn ln tng s vic lm m cỏc DNNN trung ng to S lng lao ng m doanh nghip dõn doanh to giai on ny cng ó tng ỏng k hn 505% Tng thu nhp, ci thin i sng Tớnh trung bỡnh, mc thu nhp bỡnh quõn hng nm ca ngi lao ng nm 2000 ch l 8,2 triu ng (gp khong 1,4 ln GDP bỡnh quõn u ngi ca nm 2000, tớnh theo giỏ nm 2000) Nm 2008: s ny ó tng lờn 32 triu ng/ngi/nm, gn gp ụi mc thu nhp bỡnh quõn u ngi ca nm 2000 úng gúp kinh t Ch cú s t 20 t ng, khỏ l 100 t ng (tng ng - triu USD) v s dng cao nht cng ch l 300 lao ng, hiu qu u t ca DNTT l khỏ cao so vi cỏc khu vc khỏc Mc tng doanh thu thun ca doanh nghip t nhõn l 15 ln so vi 3,6 ln ca cỏc doanh nghip nh nc v 5,8 ln ca cỏc doanh nghip FDI Cỏc doanh nghip cú th tng li nhun lờn gp 26 ln vũng tỏm nm so vi mc tng l 5,8 ln ti cỏc doanh nghip nh nc v 4,8 ln ti cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi Hot ng nhõn o Cụng trỡnh nghiờn cu xỏc nh rng hot ng t thin ang gia tng Vit Nam v nhiu trin vng tt p tip tc vi xu hng ny tng lai ó cú nhng chuyn bin quan trng nhn thc ca doanh nghip Nhiu doanh nghip cho bit rng h cm thy cú trỏch nhim phi lm iu thin i vi cng ng ni h ang hot ng kinh doanh.Cỏc n v cho bit h mun tin hnh cỏc hot ng t thin theo hng cú chin lc hn Tuy nhiờn, mt s lng ỏng k cỏc cụng ty khỏ phõn tỏn hot ng t thin v dng nh thiu mt ch ớch rừ rng ngoi nim tin v giỏ tr cỏ nhõn ca mt hay vi nhõn vt iu hnh hay l n lc gi mong mun lm iu tt gia cỏc bờn liờn quan (nhng ngi hu quan Stakeholders) 1.2 Nhng ny sinh hot ng ca DNNVV Vit Nam 1.2.1 Mi quan h vi cỏc i tng hu quan Vn quan h vi khỏch hng, ngi tiờu dựng T nm 2000 - 2006, cú 1.358 v ng c thc phm vi 34.411 ngi mc v 379 ngi cht Giai on 2004 - 2008, c nc ó cú 2.160 v NDTP, lm 85.000 ngi b ng c, 388 ngi cht Nm 2009, cỏc a phng ó tin hnh kim tra 39,898 c s, ó phỏt hin cú 9,609 c s (chim 16,04%)khụng t tiờu chun v sinh an ton thc phm (VSATTP), v ó ỡnh ch hot ng ca 48 c s, yờu cu 976 c s phi tiờu hy sn phm Tỡnh trng nhn thc ca ngi sn xut v v sinh an ton thc phm (VSATTP) cng rt ỏng lo ngi Nm 2008 tớnh chung ch cú 55.7% doanh nghip t yờu cu, ú nhúm kinh doanh thc phm ch t 49.5% Theo Hi Tiờu chun v Bo v ngi tiờu dựng Vit Nam (Vinastas) ch tớnh riờng thỏng u nm 2010, Vinastas ó tip nhn ti 500 h s khiu ni ca NTD, ú cú ti 62% s ngi tiờu dựng mua phi hng gi, hng kộm cht lng S v khiu ni ca NTD, khụng gim m tng liờn tc, tng hng nm V trờn thc t, s v vi phm ca doanh nghip sn xut, kinh doanh b phỏt hin cũn vt xa so vi s v khiu ni ca ngi tiờu dựng Trong Vit Nam ó chp nhn v bo h s hu trớ tu ti biờn gii i vi gn 270 i tng bao gm cỏc nhón hiu ln nh: Adidas, Casio, Gucci, HP, Nivea nhng hng gi, hng nhỏi hin ang c bỏn cụng khai trờn th trng Vn quan h vi ngi lao ng Tranh chp lao ng, ỡnh cụng hin ang l im núng ca quan h lao ng ca cỏc doanh nghip Theo s liu thng kờ, t B lut Lao ng cú hiu lc thi hnh n ht nm 2009, c nc ó xy 2863 cuc ỡnh cụng, bỡnh quõn 190,8 cuc/nm Ch riờng thỏng u nm 2010 ó cú trờn 200 v ỡnh cụng trờn phm vi c nc Trong s cỏc cuc ỡnh cụng c cp trờn, cú 70,5% s cuc xy cỏc doanh nghip FDI; 24,8% cỏc doanh nghip dõn doanh v 4,6% cỏc doanh nghip nh nc Theo thng kờ ca Tng Liờn on Lao ng Vit Nam, quý u nm ó xy 220 cuc ỡnh cụng trờn ton quc, so vi tng s 216 cuc ỡnh cụng ca c nm ngoỏi Mc lng thp, quyn ca ngi lao ng ó khụng c tụn trng, nhiu ch doanh nghip mu li v khai thỏc ngi lao ng mt cỏch bt cụng Ch trờn 10 cụng ty cú u t trc tip ca nc ngoi lm n ti Vit Nam cú hp ng lao ng tuõn th lut lao ng Vit Nam.Theo cỏc s liu ca nh nc hi cui nm ngoỏi, thu nhp trung bỡnh ca ngi dõn Vit Nam mc hn triu trm ngn ng, tng ng 65 ụ la mi thỏng Tỡnh trng tai nn lao ng cỏc doanh nghip cú chiu hng gia tng v s v v mc nghiờm trng.Trong nm 2010, s doanh nghip tham gia bỏo cỏo chim 5,5% tng s doanh nghip c thng kờ Cỏc doanh nghip H Ni ang n hn 700 t ng tin úng bo him xó hi (BHXH) ca ngi lao ng 90 doanh nghip cú s n t t ng tr lờn Trong thỏng va qua, BHXH H Ni ó thu c hn t ng t 9/11 doanh nghip b n v ny iu tra, lm th tc kin t cui nm 2010, vi tng s n gn t ng TPHCM hin cú khong 1,6 triu ngi tham gia bo him xó hi (BHXH) bt buc, 1,5 triu ngi tham gia bo him tai nn (BHTN) v 4,4 triu ngi tham gia bo him y t (BHYT) Theo Cc thu TPHCM, s 80.000 doanh nghip hot ng trờn a bn thỡ ch cú 50% doanh nghip úng BHXH Tớnh n ht thỏng 6/2011, s 40.000 doanh nghip tham gia BHXH thỡ cú n 24.000 doanh nghip n bo him S tin n tng cng lờn n 750 t ng Vn mi quan h vi ngnh Theo bỏo cỏo s kt cụng tỏc phũng nga, u tranh chng sn xut, buụn bỏn hng gi v xõm phm s hu trớ tu ca B Cụng an, nm (2002-2007) 43 a phng ó phỏt hin 1092 v sn xut, buụn bỏn hng gi.Mi nm, cỏc c quan chc nng ó phỏt hin hng ngn v sn xut, buụn bỏn hng gi v xõm phm quyn s hu trớ tu Thanh tra chuyờn ngnh khoa hc v cụng ngh tin hnh tra, kim tra 1.536 c s v chp hnh cỏc quy nh s hu cụng nghip, xõm phm quyn sỏng ch, kiu dỏng cụng nghip v cnh tranh khụng lnh mnh ó phỏt hin 107 c s sai phm, buc tiờu hu v loi b cỏc yu t vi phm sn phm, hng hoỏ, dch v v pht tin 224.900.000 ng Thanh tra B Vn hoỏ Thụng tin tin hnh kim tra v phỏt hin nhiu c s kinh doanh mỏy tớnh lp t, xõy dng cỏc trang Web, cung cp cho khỏch hng cỏc phn mm Windows, Micrrosoft office, Vietkey vi phm phỏp lut v bn quyn Tỡnh trng vi phm bn quyn khỏ ph bin.Theo bỏo cỏo ca S Khoa hc v Cụng ngh thnh ph ti Hi tho ỏnh giỏ kt qu hot ng thc thi quyn s hu trớ tu trờn a bn thnh ph Nng giai on 2006-2010, giai on 2007-2010 v thỏng u nm 2011, cỏc ngnh ó phi hp x lý tng cng 262 v xõm phm quyn v s hu trớ tu, vi tng s tin pht lờn n hn t ng Trong ú, Chi cc Qun lý th trng ó kim tra, x lý 176 v vic xõm phm quyn liờn quan n nhón hiu, x pht trờn 800 triu ng, x lý 7.669 n v sn phm vi phm; x lý 06 v xõm phm quyn liờn quan n kiu dỏng cụng nghip, x pht gn 30 triu ng, x lý 420 sn phm vi phm Vn quan h vi ch s hu Thiu minh bch Theo U ban Chng khoỏn Nh nc (SSC), nm 2010 cú ti 203 trờn tng s 500 doanh nghip ang niờm yt ti S Giao dch Chng khoỏn H Ni v TP HCM khụng hon thnh ngha v bỏo cỏo v cụng b thụng tin cho y ban thi gian qua.C th, tớnh n ngy 13/4/2010, 203 doanh nghip ny cha np bỏo cỏo ti chớnh quý IV/2009 cho SSC Trong ú, theo quy nh ti Thụng t 09/2010/TT-BTC v cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn, bỏo cỏo ny phi c gi v SSC vũng 25 ngy k t thi im kt thỳc quý Tỡnh trng chim dng cng l ni cm mi quan h gia doanh nghip vi ch s hu Theo Bỏo u t ngy 16/12/2010, cú n 220 t ng l d n m Ngõn hng Chớnh sỏch xó hi hin cha thu hi c t cỏc khon n xu, n vay doanh nghip xut khu lao ng chim dng ca ngi lao ng Nhiu lao ng ri vo cnh n nn vỡ b doanh nghip chim dng vn, nhng vic x lý li gp khú khn doanh nghip cú nhiu mỏnh lỏch lut Mụi trng sng ngy cng xu i Theo Bỏo cỏo Tng quan mụi trng Vit Nam giai on 2006-2010, mụi trng Vit Nam ó cú nhng din bin phc tp, trung vo bc xỳc chớnh: o o o o o ễ nhim mụi trng tip tc gia tng; a dng sinh hc suy gim nghiờm trng; An ninh mụi trng b e da; Qun lý mụi trng cũn nhiu bt cp; Vai trũ ca cng ng cha c huy ng ỳng mc Thờm vo ú, bin i khớ hu, thiờn tai, s c mụi trng cú xu th gia tng nm gn õy cng khin cho mụi trng Vit Nam ngy cng nhiu thỏch thc Doanh nhip cng l tỏc nhõn chớnh gõy ụ nhim mụi trng Nng cú khu cụng nghip (KCN) trung cú tng din tớch qui hoch 1.500ha vi 290 doanh nghip, ú cú 200 DN ang hot ng Khi cỏc KCN c lp y v cỏc d ỏn i vo hot ng thỡ cng l lỳc Nng nhn nhng gỏnh nng v mụi trng nc thi, khớ thi, cht thi ỏng lo ngi nht l ti KCN ch mi cú KCN Hũa Khỏnh cú nh mỏy x lý nc thi trung nhng ang giai on hnh th Kt qu kim tra thc a ti cỏc KCN cho thy cht thi l rt ln v phc Trong s 290 d ỏn u t ti cỏc KCN trờn a bn TP Nng ch cú khong 45% s d ỏn lp bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng Tỡnh trng doanh nghip trn trỏnh trỏch nhim cng khỏ ph bin Trung tõm Y t d phũng TPHCM cho bit kt qu l cht lng nc sụng Si Gũn liờn tc tỡnh trng ụ nhim vt tiờu chun cho phộp Trong nm li õy, nng cỏc cht COD, BOD v Coliform nhiu ln khụng t tiờu chun nc ly phc v mc ớch sinh hot 10 Thm chớ, thnh phn nc ó xut hin mt s kim loi nng nh Fe, Mn Nhiu cụng ty x thi vi lng nc thi mụi trng hng ngy rt ln, t hn 100m3 n hn 1.000m3 nc/ngy ờm Khụng thc hin ngha v i vi nh nc Tỡnh trng n ng thu Khỏnh Hũa hin ngng cao Tớnh n ngy 31-52011, tng n thu ton tnh l 168 t ng (tng 29% so vi cui nm 2010) Qua tra, kim tra cho thy, cú 67 DN khụng cũn hot ng ti a ch ng ký kinh doanh vi s n hn 10 t ng; 34 DN dõy da, chõy , khụng chu np thu vi s n 18 t ng õy l nhng khon n rt khú ũi, ũi hi ngnh Thu phi n lc tỡm cỏch thỏo g iu ỏng lo ngi l C quan Thu phỏt hin hnh vi trn thu, n ng tin thu, cỏc DN thng dựng chiờu bi i tờn cụng ty hoc tm ngng hot ng v chuyn phũng i ni khỏc Cõu kt, trn thu, nh giỏ c quyn l hnh vi khụng ch vi phm quy nh ca chớnh ph m cũn b coi l phi o c Theo Bỏo cỏo ỏnh giỏ cnh tranh 10 lnh vc ca nn kinh t Cc Qun lý cnh tranhca B Cụng Thng, ngun sa bt nhp khu ang chim ti 80% sn lng ca ton th trng nc ta Liờn kt theo chiu dc gia cỏc khõu phõn phi, nhp khu, xut khu ny ó y giỏ lờn cao Nh xut khu nc ngoi bỏn sn phm cho nh nhp khu ti Vit Nam thụng qua mt nh xut khu trung gian nc th (thụng thng l nhng nc cú mc thu thu nhp doanh nghip thp) Vỡ vy, giỏ sa ghi trờn húa n nhp khu i lờn rt nhiu Nh nhp khu v nh xut khu liờn kt ghi húa n nhp khu vi giỏ thp hn giỏ thc t nhm trỏnh thu nhp khu Phn ln chờnh lch giỏ c chuyn vo chi phớ qung cỏo, khuyn mi, cỏc chi phớ trung gian khỏc Trong tt c cỏc trng hp trờn, giỏ sa u b y lờn cao v ngi tiờu dựng l ngi phi gỏnh chu 1.2.2 Nguyờn nhõn v trỏch nhim xó hi ca doanh nghip Vit Nam Doanh nghip Vit Nam núi chung v DNNVV núi riờng, ó cú nhiu úng gúp cho nn kinh t v nhng úng gúp ú l rt to ln v rt ỏng t ho.Tuynhiờn, hot ng ca DN VN cng gõy nhiu v Trỏch nhim Xó hi ca Doanh nghip (TNXH) Nguyờn nhõn no dn n tỡnh trng nờu trờn 16 nhng mong mun ny khụng t c, phn ng ca h l t chi/ty chay hay chuyn sang tiờu dựng cỏc sn phm/dch v khỏc Doanh nghip l ch th kinh t c thnh lp vi mc ớch ch yu l cung ng (sn xut v cung cp) sn phm/dch v cú kh nng to giỏ tr gia tng cho ngi tiờu dựng (s tho món) v cho doanh nghip (li nhun) Thay mt cho doanh nghip mi quan h vi khỏch hng l ngi i din, ngi lao ng, nhõn viờn giao dch ca doanh nghip cỏc cng v khỏch t chc, vi nhng nhim khỏc quỏ trỡnh cung cp sn phm/dch v cho th trng, mi thnh viờn doanh nghip tham gia vo quỏ trỡnh cung ng hng hoỏ v to giỏ tr gia tng cho hng hoỏ theo cỏch khỏc bng vic úng gúp cụng sc, nng lc ca mỡnh vic thc hin mc tiờu ca doanh nghip L nhng ngi cú nng lc, h mong mun c to iu kin thun li (mụi trng, iu kin lm vic) cú th cng hin c nhiu nht, s n lc ca h c ỏnh giỏ mt cỏch cụng bng, v c tr cụngxng ỏng cho nhng úng gúp ca h Cụng lao ca h c n ỏp khụng ch bng nhng phn thng vt cht (lng, thng) m c s ghi nhn v tinh thn (ng viờn, khen thng, tụn vinh, o to, c hi phỏt trin ngh nghip) Mt mong mun khụng t c, h th hin phn ng bng vic gim bt s n lc, thiu t giỏc, nộ trỏnh trỏch nhim, l l nhim v, thm ỡnh cụng, b vic Cung ng l nhng t chc/doanh nghip khỏc c doanh nghip la chn lm i tỏc cung cp nhng phng tin (mỏy múc, thit b cụng ngh), yu t sn xut (nguyờn, nhiờn liu, vt t) nhm to mụi trng v iu kin lao ng thun li cho ngi lao ng thc hin cú kt qu nhng nhim v v mc tiờu ó xỏc nh Mong mun ca cỏc doanh nghip cung ng l tham gia nh mt mt xớch mt chui cỏc hot ng sn xut kinh doanh cựng chia s li ớch/phn giỏ tr gia tng thu c Chuyn hoỏ yu t u vo thnh sn phm u v thnh hng hoỏ tiờu dựng l mt quỏ trỡnh cn nhiu thi gian Mong mun gim thiu thi gian v ri ro liờn quan n cỏc mt xớch khỏc buc cỏc hóng cung ng ũi hi cỏc doanh nghip sn xut phi hon tr s tin tng ng giỏ tr hng hoỏ, vt t ó cung ng cng thờm mt khon thng d hp dn Vic nhng yờu cu khụng c ỏp ng, doanh 17 nghip sn xut cha bỏn c hng hoc b chin dng, nh cung cp cú th s phn ng bng cỏch gõy sc ộp, hoc ngng vic cung cp cho n thu hi c n, thm chm dt mi quan h hay rỳt chui tỡm i tỏc khỏc Ch u t l ngi giỳp doanh nghip bng cỏch ng s tin (vn) ban u cn thit cho vic thit lp h thng sn xut, xõy dng c s sn xut, trỡ cụng vic kinh doanh cho n cú dũng tin hoc m rng, phỏt trin sn xut H sn sng ch i v chia s nhng may ri cụng vic kinh doanh ca doanh nghip Ri ro gn vi vic ng ca h l khỏ ln ỏp li s hy sinh v ri ro phi gỏnh chu, doanh nghip - ngi s dng cn tho mong mun/k vng ca cỏc ch u t v vic bo ton v phỏt trin ti sn ca h, thc hin nhng cam kt v tụn trng thin v s hy sinh ca h Mt mong mun/k vng chớnh ỏng ca h khụng c ỏp li mt cỏch tng xng, h s phn ng bng cỏch gõy sc ộp buc doanh nghip thc hin cam kt hoc rỳt u t doanh nghip, chuyn thin v ti sn sang giỳp doanh nghip khỏc thc hin cam kt, doanh nghip cn thu hi tin t khỏch hng bng cỏch cung ng hng hoỏ cú giỏ tr gia tng cao i vi h S tin ny phi hon tr cho ch u t, to thng d cho doanh nghip sau ó tr cụng y , xng ỏng cho ngi lao ng Nh vy, bn i tng trờn l bn mt xớch gn lin vi mt quỏ trỡnh to giỏ tr - chui giỏ tr - ú doanh nghip úng vai trũ quyt nh vic to giỏ tr gia tng ca chui Chui v mi quan h chui s tn ti chng no giỏ tr gia tng cũn c to v c chia s cụng bng gia cỏc mt xớch chui Hot ng sn xut khụng ch to sn phm mong mun, m cũn to nhng ph thi, ú l ph liu, cht thi cỏc loi quỏ trỡnh gia cụng, x lý nguyờn liu, t cht nhiờn liu Cỏc sn phm khụng mong mun ny tn ti bt chp quan im v thỏi ca cỏc i tng hu quan i vi chỳng ỏng chỳ ý, khụng phi cng trỏnh c vic tiờu dựng chỳng i tng phi tiờu dựng cng bc nhng sn phm khụng mong mun ny cht thi cụng nghip v tiờu dựng l cng ng nhng ngi sng gn ni phỏt sinh chỳng Cng ng bao gm nhng nhúm dõn c sng gn cỏc ngun 18 phỏt sinh cht thi Mc dự khụng tham gia vo chui giỏ tr v khụng c hng li t cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, h li l ngi phi gỏnh chu nhng tỏc ng bt li quỏ trỡnh sn xut kinh doanh gõy Vic tiờu dựng cng bc cỏc sn phm - cht thi ũi hi h phi chi nhng khon chi tiờu nht nh phũng tr, ngn chn tỏc hi ca chỳng i vi sc kho v cuc sng ca h Trong nhng hon cnh nh vy, mi quan tõm v mong mun chớnh ỏng cn c tụn trng ca h l cú mt mụi trng sng lnh, iu kin phỏt trin thun li, tng trng kinh t v phỳc li xó hi ca a phng c ci thin, m bo cụng bng, minh Khi mi quan tõm/mong mun ca h khụng c ỏp ng, cỏch phn ng thụng thng ca h l gõy ỏp lc i vi doanh nghip thụng qua vic phn i trc tip, cụng khai hay s dng h thng phỏp lut hoc giỏn tip thụng qua s can thip ca cỏc c quan qun lý/chớnh sỏch can thip/iu tit ca chớnh ph H cú th trc tip yờu cu s can thip ca chớnh ph hoc giỏn tip thụng qua cỏc t chc qun chỳng, t chc xó hi, t chc phỏt trin hay bo v mụi trng Chớnh ph bao gm cỏc c quan hnh phỏp, lp phỏp v t phỏp cỏc cp trung ng v a phng cú chc nng, nhim v hoc nh v qun lý phỏt trin kinh t - xó hi, qun lý doanh nghip, thc thi phỏp lut Mc tiờu v mong mun ca chớnh ph th hin cỏc mong mun/k vng ca cỏc cng ng, b phn dõn c, xó hi khỏch nhng phm vi rng hn Hn th na, mc tiờu ca cỏc chớnh sỏch v s iu tit/can thip ca chinh ph cũn nhm m bo s phỏt trin cõn i v bn vng ca cỏc b phn, khu vc nn kinh t v ca ton b nn kinh t Mc tiờu ny cú th c thc hin vi s tham gia v phi hp gia cỏc khu vc kinh t - xó hi khỏc S can thip ca chớnh ph iu tit hot ng, s tham gia v úng gúp ca cỏc i tng/thnh phn xó hi c thc hin thụng qua vic ban hnh nhng c ch, chớnh sỏch, quy nh nhng ngha v úng gúp v chi tiờu ca chớnh ph S can thip ny cú th nhm vo mt s i tng, nhng cng cú th bao hm tt c mi i tng hu quan Bờn cnh i tng hu quan ch yu nờu trờn, doanh nghip ngy cng thng tin hnh nhng hot ng chia s hoc lm li cho nhng i tng bt li th 19 xó hi cn c cu mang Mc dự khụng phi l mt i tng hu quan chớnh thc, h luụn l khỏch mi danh d bn tic xó hi ca doanh nghip Hỡnh mụ t mi quan h mt xớch gia cỏc i tng hu quan, tỡnh trng phõn phi giỏ tr gia cỏc i trng chui v kh nng can thip ca chớnh ph Hỡnh 4: Phõn b li ớch bn tic xó hi ca doanh nghip 2.1.3 Trỏch nhim xó hi ca doanh nghip (CSR Corporate Social Responsibility) Trỏch nhim ca doanh nghip i vi cỏc i tng hu quan Thnh cụng ca doanh nghip tham gia vo mt nn kinh t th trng s c m bo doanh nghip ỏp ng c y cỏc mong mun ca cỏc i tng hu quan V trớ ca doanh nghip cng c m bo vng chc doanh nghip gi c mi quan h tt p vi tt c cỏc i tng ny Ba tic ch bt u, tip tc v kộo di cú v tt c cỏc v khỏch Do mi i tng cú mong mun/yờu cu khỏc nhau, vic quyt nh v tho k vng ca tt c cỏc i tng l khỏ khú khn Thay vỡ, quan tõm n tng i tng riờng r, c lp, cỏc mong mun ca cỏc i tng hu quan c khỏi quỏt hoỏ thnh cỏc ngha v v c phõn chia thnh nhúm ngha v c bn trỏch nhim xó hi ca doanh nghip nh sau: Ngha v kinh t ca mt doanh nghip l sn xut hng hoỏ v dch v tho c nhu cu tiờu dựng ca xó hi mc giỏ c cú th cho phộp trỡ c cụng vic 20 kinh doanh v lm hi lũng cỏc ch u t õy l nhng ngha v doanh nghip bt buc phi thc hin cú th tn ti c Ngha v phỏp lý ca doanh nghip l thc hin y nhng quy nh v phỏp lý chớnh thc i vi nhng ngi hu quan, cnh tranh v i vi mụi trng t nhiờn phỏp lut hin hnh quy nh õy l nhng ngha v doanh nghip bt buc phi thc hin cú th c xó hi chp nhn Ngha v o c ca doanh nghip c nh ngha l nhng hnh vi hay hot ng c xó hi mong i, khụng c quy nh thnh cỏc ngha v phỏp lý, nhng c doanh nghip thc hin nh nhng yờu cu ca ngnh, nhúm doanh nghip c tha nhn l xng ỏng mt ng cp nht nh õy l nhng ngha v doanh nghip cn thc hin c xó hi tụn trng Ngha v nhõn ca doanh nghip bao gm nhng hnh vi v hot ng m xó hi mun hng ti v cú tỏc dng quyt nh chõn giỏ tr ca mt t chc hay doanh nghip Ngha v nhõn th hin nhng mong mun hin dõng ca doanh nghip cho xó hi õy l nhng ngha v doanh nghip c gng thc hin vỡ tinh thn ttụn v nhõn o 2.2 Mc tiờu kinh doanh v vic thc hin mc tiờu kinh doanh 2.2.1 Mc tiờu kinh doanh Tham gia kinh doanh l t c iu gỡ? Cõu tr li tng chng n gin nhng rt d dn n sai lm phm vi cỏ nhõn, s tn ti v vt cht ca mt ngi ch cú ý ngha h tr thnh mt nhõn t kinh t xó hi xó hi mt mng li cỏc mi quan h Núi cỏch khỏc, mi ngi ch cú th tn ti v phỏt trin nu cú c ch ng gia nhng ngi khỏc ng c thng c nhc n nht l lm giu (mt cỏch chớnh ỏng); nhiờn mc tiờu ny luụn c nhc nh l tim n nhiu ri ro Vic lp doanh nghip ch l tm lo cho cuc sng hng ngy v ch thi cng cú th c coi l mt mc tiờu, nhng thin cn, ngn hn, khú bn Hn na, ú cũn l mt s phớ phm thi gian, nhit huyt, cụng sc, hoi bóo bi ch theo ui nhng c m vụ nh Hu ht 21 nhng ngi nghip thnh cụng l nhng ngi cú hoi bóo, c m xa cỏc mc tiờu vt cht n thun, ngn hn H luụn coi ú l mc ớch phn u c i i vi h, cỏc mc tiờu thng tri rng trờn ba phng din sau: (i) mc tiờu kinh t, c coi l iu kin (tin ) m bo an ton cho s phỏt trin ng thi cng l bng chng v s thnh cụng v s sỏng sut, ỳng n cỏc quyt nh; (ii) mc tiờu vt cht, c coi l nhng ch bỏo v tin trỡnh, quỏ trỡnh hot ng, ú l du hiu bỏo trc, nhng vt chng m bo cho kt qu s t c; (iii) mc tiờu v giỏ tr, vi cỏ nhõn õy l mc tiờu quan trng nht, chỳng cha ng nhng c m, hoi bóo v sc mnh/s thụi thỳc ngi bn b theo ui c m n cựng Bill Gates ca Microsoft ó phn u c i ch lm c iu mỡnh c mun, v sau thnh cụng ụng ó trao tng thnh qu ca nhng nm thỏng theo ui c mun ca mỡnh - 37 t ụla - cho mc ớch nhõn o Hỡnh 5: H thng cỏc mc tiờu ca doanh nghip i vi doanh nghip, ngy quan nim doanh nghip l mt ch th kinh t thun tuý ó tr nờn li thi Quan nim mi nhn mnh vai trũ liờn kt v giỏ tr xó hi ca doanh nghip qua vic t doanh nghip vo v trớ mt nhõn t quan trng h thng kinh t - hoỏ xó hi ton cu Vỡ vy, nhn thc v mc tiờu ca doanh nghip cng cú nhng thay i quan trng doanh nghip khụng ch phn u vỡ mc tiờu kinh t (li nhun) thun tuý, m cũn cú cỏc mc tiờu khỏc cn hng ti Cỏc mc tiờu 22 c quan tõm v cú ý ngha khỏc i vi cỏc i tng hu quan Hỡnh minh ho cỏc dng mc tiờu, mi quan h v ý ngha ca chỳng i vi cỏc i tng hu quan 2.2.2 Thc hin mc tiờu kinh doanh Thc hin cỏc mc tiờu ng ngha vi vic doanh nghip v cỏc thnh viờn ca nú ang xõy dng tng i, kim t thỏp hay n th ghi li cụng lao v tụn vinh nhng cng hin ca chớnh nhng ngi ó xõy dng nờn nú Ch iu ú mi sc to nờn ng lc phn u lõu di, bn b, sut i cho nhiu ngi, nhiu th h Ton cu hoỏ ó thỳc y nn kinh t th gii phỏt trin sang mt trng thỏi mi, phm vi th trng m rng, hng hoỏ giao lu trờn phm vi ton cu, i sng ca ngi dõn cỏc quc gia cú c hi c ci thin, nhng i tng th trng a dng, phc (a-vn hoỏ), vi quan nim v nhn thc v giỏ tr rt khỏc Kinh doanh mụi trng ton cu buc cỏc doanh nghip luụn phi i u vi nhng bin ng khụng ngng, nhiu ri ro, bt trc s xut hin ca nhng yu t cnh tranh mi, phng phỏp kinh doanh a dng Vỡ vy, sng sút, doanh nghip phi thay i v phng phỏp kinh doanh Tr li vi n d bn tic xó hi ca doanh nghip, ú cú th t cõu hi: Liu doanh nghip cú th thu c li nhun trờn bn tic xó hi vi nhng ngi hu quan hay khụng? Vi cỏch t c v li nhun v bin phỏp kim li nhun, doanh nghip s khụng ginh c nhng phn thng ú S chng cú phn thng cho nhng hnh vi/th on tm thng, ớch k, trc li; thay vo ú l s ty chay, h b v thay th Nu hiu li nhun - phn thng theo ý ngha mi, cú th d nhn rng cỏch hnh x (hnh vi, ng x) ỳng n chớnh l yu t quyt nh s phn ca doanh nghip V Hỡnh 6: S thay i cn thit i vi doanh nghip cỏch hnh x ỳng n nht ca doanh nghip l c gng gõy dng mi quan h tt p v thin chớ, thin cm lũng nhng ngi hu quan bng nhng giỏ tr úng gúp cho h, cỏch ng x phự hp vi chun mc v nhn thc ca h, v th hin theo cỏch thc cú th c h nhn thc l mang phong cỏch riờng, Hỡnh ú chớnh l cỏch hnh x ca doanh nghip chỳng ta gi l Vn hoỏ doanh nghip 23 24 CHNG TIấU CH NHN DIN NNG LC THC THI TRCH NHIM X HI CA DOANH NGHIP CSR 3.1 Phng phỏp tip cn -Phng phỏp phõn tớch nhng ngi hu quan (stakeholders approach) Thc thi trỏch nhim xó hi ca doanh nghip l tỡm cỏch tha mong mun ca nhng ngi hu quan thụng qua cỏc quyt nh kinh doanh Doanh nghip thc thi tt TNXH ca mỡnh l doanh nghip úng gúp c nhiu nht v phỳc li cho cỏc i tng hu quan Phng phỏp thc thi TNXH ca doanh nghip l quyt nh trờn c s phõn tớch mong mun ca nhng ngi hu quan v tha k vng ca h Hỡnh 7: i tng hu quan - Mi quan tõm, k vng i tng hu quan l nhng ngi chu tỏc ng theo nhng cỏch khỏc bi vic trin khai hot ng kinh doanh Tỏc ng cú th phự hp mong mun hoc nm 25 ngoi s mong mun ca h; vỡ vy h luụn tỡm cỏch v s dng nhng phng tiờn, bin phỏp cú th s dng v phự hp kh nng ca h phn ng hay tỏc ng tr li doanh nghip iu trỡnh quỏ trỡnh thc hin hay kt qu theo hng phự hp vi mong mun ca h Do vy, h luụn quan tõm n nhng quyt nh v hnh ng ca doanh nghip Do mong mun v mi quan tõm ca cỏc i tng hu quan l khỏc nhau, nng lc v bin phỏp phn ng cng khỏc nhau, hnh ng ca h cú th dn n nhng tỏc ng trỏi ngc dn n xung t, gõy nhiu khú khn cho doanh nghip vic thc thi v kim soỏt quỏ trỡnh trin khai v kt qu t c Nh vy, ri ro kinh doanh tim n nhng quyt nh v hnh ng thiu cõn nhc ca doanh nghip gim thiu nhng tỏc ng trỏi ngc v ri ro n t hnh ng phn ng ca nhng ngi hu quan, cn hiu rừ mi quan tõm, mong mun v kh nng hnh ng ca cỏc i tng hu quan trc mt quyt nh ca doanh nghip Hỡnh Phõn tớch nhng ngi hu quan l phng phỏp phõn tớch cỏc i tng hu quan n mt quyt nh hay hnh ng d kin phỏt hin nhng xung t, mõu thun tim n gia h cú kh nng dn n phn ng Trờn c s ú, la chn quyt nh, hnh ng cú th tho nhiu nht mong mun ca h hoc dn n hnh ng ng h nhiu nht hay phn ng chng i ớt nht cú th Phng phỏp phõn tớch hu quan cú th c thc hin theo mt trỡnh t ba bc sau Bc th nht l xỏc minh i tng hu quan Liờn quan n mt hot ng, quyt nh c th cú th cú nhng i tng khỏc nhau, trc tip v giỏn tip, bờn v bờn ngoi doanh nghip Trong kinh doanh, ngi quyt nh thng ch chỳ ý n cỏc i tng trc tip; Trong sn xut, ngi qun lý thng ch chỳ ý n cỏc i tng tham gia cỏc hot ng tỏc nghip Vớ d, ngi bỏn hng quan tõm n khỏch hng, m quờn nhng ngi mua hng tim nng, doanh nghip i th; ngi sn xut quan tõm n cụng nhõn, m quờn mụi trng Bc phõn tớch ny ũi hi phi lit kờ y tt c cỏc i tng hu quan tim nng ca mt hot ng, quyt nh Vic xỏc minh cú th c thc hin qua cỏch tr li cõu hi: Ai l nhng ngi cú th c hng li hay phi chu thit hi trin khai hot ng, quyt nh? Hay Ai 26 l nhng ngi cú th cú hnh ng hoc phn ng hot ng hay quyt nh c thc thi? Ti sao? Do phn ng ca h cú th gõy nh hng khỏc h c ỏnh giỏ, phõn loi theo mc tm quan trng khỏc Danh sỏch cỏc i tng hu quan cú th c rỳt gn ch bao hm nhng i tng hu quan quan trng cn thit phi quan tõm Bc th hai l xỏc minh mi quan tõm, mong mun ca cỏc i tng hu quan liờn quan n s vic, tỡnh hung, , quyt nh ang xem xột Liờn quan n mt s vit, , quyt nh, mi i tng hu quan u cú nhng mong mun, k vng th hin thnh nhng mc tiờu nht nh Hn th, mong mun, k vng ca h cũn th hin cỏch ng x ca h i vi i tng khỏc v ca i tng khỏc i vi h Vớ d, ngi bỏn hng cú mong mun nht nh ngi mua hng v ngc li, ngi mua hng cú nhu cu cn c ngi bỏn hng tho món; Ngi qun lý cú nhng yờu cu nht nh v hnh vi v kt qu cn t c ngi lao ng, ngi lao ng cng cú nhng yờu cu cn tho v iu kin, phng tin lm vic v v vic ỏnh giỏ v tr cụng xng ỏng cho úng gúp ca h Gia nhng ngi cụng nhõn, nhõn viờn, b phn phũng ban tỏc nghip cng cú nhng yờu cu/mong mun cn ỏp ng/tho ln m bo s hp tỏc, phi hp hnh ng Vic xỏc minh cú th c thc hin qua cỏch tr li cõu hi: Mc tiờu/mong mun/k vng ca h liờn quan n mt hot ng/quyt nh/vn /s vic l gỡ? v Hnh vi h k vng/mong mun nhng ngi khỏc l nh th no? iu A mong mun B l gỡ? v iu B mong mun A l gỡ? Bc th ba l xỏc nh nhng xung t, mõu thun tim n Xung t v mõu thun s xut hin vic thc hin mc tiờu/mong mun/k vng ca mt (s) i tng cú th dn n cn tr vic thc hin mc tiờu/mong mun/k vng ca mt (s) i tng khỏc Núi cỏch khỏc, nu thc hin iu A mong mun B thỡ cú th s khụng th tho c iu B mong mun A S khụng tho s dn n phn ng ngn chn mt (s) i tng ỏp ng Hu qu l n lc thỡ ln, kt qu li nh, hu qu nghiờm trng Nguy c ny cn c phỏt hin v loi tr hoc hn ch 27 Vic xỏc minh cú th thc hin thụng qua vic tr li cõu hi: Thc hin mt quyt nh cú th tho mong mun/k vng/mc tiờu ca i tng no? Khụng th tho i tng no? tỡm gii phỏp cú th t cõu hi sau tr li: Cú (nhng) cỏch thc hnh ng no cú th tho ng thi nhiu/tt c cỏc i tng? Thc tin, cỏc i tng hu quan cú mong mun/k vng/mc ớch khỏc nhau, vic tỡm nhng gii phỏp khỏc tho h l hon ton kh thi Nguyờn tc ca Phng phỏp phõn tớch nhng ngi hu quan c mụ t Hỡnh Trong ú bc xỏc nh cỏc hng, ct; bc xỏc nh ni dung cỏc ụ; bc so sỏnh chộo gia cỏc ụ tng ng Hỡnh 8: Phng phỏp phõn tớch nhng ngi hu quan 3.2 Tiờu nhn din nng lc thc thi Trỏch nhim Xó hi ca Doanh nghip D dng nhn thy rng c im nng lc thc thi TNXH ca doanh nghip c phn ỏnh thụng qua cỏc nhúm ch tiờu liờu liờn quan n cỏc i tng hu quan v/hoc cỏc yu t liờn quan n vic quyt nh/hnh ng nhm/cú th tỏc ng n cỏc it 28 ng hu quan ú l cỏc thụng tin liờn quan n cỏc nhúm i tng ch yu nh: ngi tiờu dựng, ngi lao ng, ch u t, cng ng, xó hi, c quan qun lý nh nc Trong doanh nghip, nhng thụng tin ny cú th bao gm nh sau 3.2.1 Nhu cu th trng a phng v vựng lõn cn; Cú u mi tiờu th ti cỏc tnh, khu vc khỏc v/hoc xut khu; Cỏch thc tiờu th sn phm; Quan h vi khỏch hng 3.2.2 Thụng tin liờn quan n ngi tiờu dựng Thụng tin liờn quan n ngi lao ng Ngun lao ng; C cu ngun nhõn lc; Phng phỏp tuyn dng nhõn lc; Cụng ngh s dng; Quan im v cỏch thc s dng nhõn lc; Nng lc, cht lng nhõn lc; o to ngun nhõn lc, phng phỏp o to; Cỏc chng trỡnh h tr phỏt trin nng lc qun lý; Thụng tin chớnh xỏc, y , thng xuyờn v hot ng ca mỡnh; Thiu kờnh thụng tin, liờn lc hu hiu thng xuyờn gia doanh nghip v c quan qun lý a phng; Phỏt trin ngnh ngh mi 3.2.3 Thụng tin liờn quan n ch u t v vic s dng u t C cu vn; Ngun vn; Nng lc tip cn ngun vn; S dng u t; Tỡnh hỡnh ti chớnh; Kt qu hot ng kinh doanh 3.2.4 Thụng tin liờn quan vic phỏt trin cng ng, a phng Tớnh c thự, c ỏo mang bn sc a phng; Duy trỡ, phỏt trin ngnh ngh truyn thng; Tr giỳp phỏt trin ngnh ngh mi; Tr giỳp cỏc t chc on th, xó hi (thanh niờn, ph n, nụng dõn, ngi nghốo, cao tui, cú cụng); Bo v mụi trng; 29 Gỡn gi phong tc, quỏn, l hi truyn thng, bo tn giỏ tr húa, truyn thng a phng; H tr phỏt trin ngh truyn thng a phng 3.2.5 Thụng tin v vic thc hin ngha v i vi nh nc Tỡnh hỡnh thc hin cỏc ngha v thu,nh thu nhp doanh nghip, thu VAT, thu t, thu ti nguyờn, thu tiờu th c bit Cỏc chớnh sỏch u ói c hng nh thu, s dng t, ti nguyờn, mụi trng õy l nhng thụng tin c bn v cỏc mt hot ng ca doanh nghip, nu c hp v x lý phự hp cú th cung cp cn c cn thit cho vic ỏnh giỏ nng lc hot ng ca doanh nghip cng nh nng lc thc thi trỏch nhim xó hi ca doanh nghip./ 30 TI LIU THAM KHO Ngô Đình Giao (cb), (1997), Môi trờng Kinh doanh Đạo đức Kinh doanh, ĐH KTQD, Nxb Giáo dục, Hà nội Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức Kinh doanh, Bài giảng dành cho chơng trình đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà nội Nguyễn Mạnh Quân, Tạp chí Kinh tế phát triển: Đạo đức kinh doanh văn hoá công ty: nhân cách doanh nghiệp tơng lai;số 80, tháng năm 2004 Boatright, John R (1993), Ethics and the Conduct of Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Thomson, Kevin M., (2002), The Company Culture Cookbook, Financial Times, Prentice Hall, London Waddock, Sandra A., (2002), Leading Corporate Citizens: Vision, Values, Value Added, McGraw Hill Irwin, New York ... vo nm 2008 Mt doanh nghip dõn doanh hin cng cú mc ti sn trung bỡnh l 14 t v mc doanh thu thun trung bỡnh l 17 t, tng hn rt nhiu so vi nhng nm u thp k To vic lm Nm 2000, hn 31 ngn doanh nghip t... khỏ cao so vi cỏc khu vc khỏc Mc tng doanh thu thun ca doanh nghip t nhõn l 15 ln so vi 3,6 ln ca cỏc doanh nghip nh nc v 5,8 ln ca cỏc doanh nghip FDI Cỏc doanh nghip cú th tng li nhun lờn gp... tiờu ca doanh nghip i vi doanh nghip, ngy quan nim doanh nghip l mt ch th kinh t thun tuý ó tr nờn li thi Quan nim mi nhn mnh vai trũ liờn kt v giỏ tr xó hi ca doanh nghip qua vic t doanh nghip
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 14 trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và việc thực hiện CSR, tiêu chí nhận diện , 2013 CD 14 trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và việc thực hiện CSR, tiêu chí nhận diện , 2013 CD 14 trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và việc thực hiện CSR, tiêu chí nhận diện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay