2013 CD 5 môi trường kinh doanh và tác động của nó đến hoạt động SX KD của DN

38 134 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:22

UBND TNH HNG YấN S K HOCH V U T TI Nghiờn cu xõy dng h thng tiờu qun lý doanh nghip sau ng ký trờn h s in t ti tnh Hng Yờn CHUYấN MễI TRNG KINH DOANH V TC NG CA Nể N HOT NG SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP PGS TS Nguyn Mnh Quõn H Kinh t Quc dõn H Ni, thỏng 10 nm 2013 MC LC H Ni, thỏng 10 nm 2013 MC LC 1.Chơng Cơ sở lý luận chung môI trờng kinh doanh vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.Khái niệm môi trờng kinh doanh 1.2.Các nhân tố môi trờng vĩ mô 1.2.1.Các nhân tố kinh tế 1.2.2.Các nhân tố trị, pháp luật 1.2.3.Các nhân tố tự nhiên 1.2.4.Các nhân tố kỹ thuật - công nghệ 1.2.5.Các nhân tố văn hoá - xã hội .7 1.2.6.Các nhân tố nhân học 1.3.Các nhân tố môi trờng ngành .8 1.3.1.Các tác nhân có mối quan hệ gắn bó .8 1.3.2.Các tác nhân có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp 10 1.3.3.Các đối tácmối quan hệ cạnh tranh gián tiếp 11 1.4.Các nhân tố môi trờng nội 15 1.4.1.Nhân tố hoạt động 15 1.4.2.Các hoạt động bổ trợ 16 2.Chơng 19 Phơng pháp nghiên cứu, phân tích môi trờng kinh doanh .19 2.1.Cách tiếp cận phân tích môi trờng kinh doanh .19 2.1.1.Bớc 1: Phân tích môi trờng vĩ mô 19 2.1.2.Bớc 2: Phân tích môi trờng ngành .19 2.1.3.Bớc 3: Phân tích môi trờng bên 20 2.1.4.Bớc 4: Phân tích tổng hợp định hớng chiến lợc 20 2.2.Phân tích môi trờng vĩ mô 20 2.2.1.Mục đích việc phân tích 20 2.2.2.Phơng pháp phân tích 21 2.3.Phân tích môi trờng ngành 22 2.3.1.Mục đích việc phân tích 22 2.3.2.Phơng pháp phân tích 23 2.4.Phân tích môi trờng nội 24 2.4.1.Mục đích việc phân tích 24 2.4.2.Phơng pháp phân tích 24 2.5.Phân tích Tổng hợp môi trờng kinh doanh .25 2.5.1.Mục đích việc phân tích tổng hợp 25 2.5.2.Phơng pháp phân tích tổng hợp .26 3.Chơng 29 Một số đánh giá thực trạng môI trờng kinh doanh nớc năm qua dự đoán triển vọng 29 3.1.Môi trờng kinh doanh Việt Nam 29 3.1.1.Xuất nhập 29 3.1.2.Thị trờng tài tiền tệ giá .30 3.1.3.Thực trạng đầu t nớc vào Việt Nam 30 3.1.4.Phát triển doanh nghiệp năm 2012 30 3.1.5.Năng lực doanh nghiệp số ngành 31 3.1.6.Đánh giá môi trờng kinh doanh tài Việt Nam năm 2012 tổ chức quốc tế .33 3.2.Cơ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam 33 3.2.1.Khó khăn nội 33 3.2.2.Những tia sáng nhỏ 34 3.2.3.Các vấn đề lên 35 3.3.Một số phơng hớng giải pháp 37 Chơng Cơ sở lý luận chung môI trờng kinh doanh vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Khái niệm môi trờng kinh doanh Môi trờng kinh doanh bao gồm nhân tố có ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến việc triển khai hoạt động công ty, tổ chức Năng lực doanh nghiệp việc kiểm soát nhân tố môi trờng kinh doanh đợc sử dụng làm tiêu chí để phân loại môi trờng kinh doanh nhân tố môi trờng kinh doanh Những nhân tố nằm khả kiểm soát doanh nghiệp đợc gọi nhân tố bên hay khách quan Chúng tạo nên môi trờng bên doanh nghiệp Những nhân tố nằm tầm kiểm soát, dù mức độ định, đợc gọi nhân tố bên (nội bộ) hay chủ quan Chúng tạo nên môi trờng bên doanh nghiệp Trong số nhân tố môi trờng bên ngoài, có nhân tố thể tác động trực tiếp, dễ nhận thấy dễ đối phó; chúng thờng xuất phát từ ngành, lĩnh vực doanh nghiệp tham gia kinh doanh Chúng đợc gọi nhân tố môi trờng ngành Trong có nhiều nhân tố khác thể tác động sâu xa, mơ hồ khó chuyển hóa vào hoạt động cụ thể; chúng thờng bắt nguồn từ thay đổi nhân tố vĩ mô Chúng đợc gọi nhân tố môi trờng vĩ mô 1.2 Các nhân tố môi trờng vĩ mô Về bản, nhân tố môi trờng vĩ mô đợc xếp thành nhóm theo tính chất nh sau 1.2.1 Các nhân tố kinh tế Các nhân tố kinh tế nhân tố phản ánh đặc trng trạng thái kinh tế xu phát triển Ví dụ nhân tố đặc trng trạng thái phát triển kinh tế: tăng trởng, giai đoạn chu kỳ phát triển kinh tế, lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng, tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngoại hối, cán cân toán Ví dụ nhân tố đặc trng xu phát triển: xu thế, tình trạng hội nhập, hợp tác, mậu dịch tự do, xuất nhập thị trờng Cơ hội tiềm ẩn nhân tố xu thay đổi chúng là: xuất thị trờng mới, khách hàng mới, nhu cầu mới, tăng hiệu quy mô, phát triển sản phẩm Nguy tiềm ẩn gồm: xuất đối thủ cạnh tranh, tính chất, phạm vi điều kiện cạnh tranh thay đổi, thị trờng không nhất, thay đổi biến thị trờng hành nhu cầu tiêu dùng xuất sản phẩm mới, phơng pháp sản xuất, kinh doanh 1.2.2 Các nhân tố trị, pháp luật Những nhân tố thuộc nhóm trị, pháp luật gồm: đặc điểm thể chế trị, quan điểm đờng lối trị phát triển; đờng lối sách phát triển kinh tế - xã hội; sách chiến lợc khai thác tài nguyên, nguồn lực tự nhiên - kinh tế - xã hội; sách đờng lối ngoại giao, thơng mại nớc quốc tế; phơng pháp sách hệ thống sách thực thi sách; hệ thống luật pháp hành; thuế thuế quan, sách biện pháp bảo hộ phát triển khu vực kinh tế, vùng kinh tế - xã hội Cơ hội tiềm ẩn nhân tố bảo hộ phủ, sách u đãi phát triển dành cho khu vực, thị trờng, ngành; sách khuyến khích mậu dịch tự do, khuyến khích hỗ trợ xuất khẩu, phát triển thơng mại quốc tế, sách u đãi tài chính, thuế, trợ giúp khuyến khích trợ giúp phát triển xã hội Những sách u tiên phủ làm xuất thị trờng mới, nớc quốc tế, thị trờng mở rộng Tuy nhiên, sách nh dẫn đến khó khăn, trở ngại khách quan đối tợng không đợc hởng u đãi thuế quan; phân biệt đối xử; rủi ro trị, t nhân hoá, quốc hữu hoá, đóng cửa thị trờng Do tác động nhân tố từ môi trờng kinh doanh, phủ điều chỉnh sách 1.2.3 Các nhân tố tự nhiên Các nhân tố tự nhiên nhân tố phản ánh đặc điểm địa lý, dân c tài nguyên nh nguồn tài nguyên thiên nhiên ngời, trữ lợng đặc điểm phân bố, lực khai thác chế biến; quy hoạch sách khai thác phát triển nguồn tài nguyên, vùng tự nhiên - kinh tế - xã hội; đặc điểm phân bố tài nguyên khu vực giới, chiến lợc sách khai thác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia; xu hớng phát triển hội nhập kinh tế quốc gia; xu hớng phát triển công nghệ Cơ hội tiềm ẩn nhân tố doanh nghiệp tiềm nguồn nguyên liệu mới; thị trờng yếu tố nguồn cung ứng mới; tính kinh tế quy mô (economies of scale) việc khai thác sử dụng tài nguyên; hỗ trợ phủ hoạt động bảo vệ môi trờng thiên nhiên; lợi tài nguyên thiên nhiên; áp lực phát triển công nghệ phơng pháp sản xuất điều kiện khan tài nguyên Những nguy liên quan đến môi trờng tự nhiên tình trạng khan hiếm; sách quản lý kiểm soát việc khai thác sử dụng tài nguyên ngày trở nên chặt chẽ khắt khe; vai trò can thiệp quan, tổ chức bảo vệ môi trờng ngày lớn hơn; cạnh tranh thị trờng yếu tố gay gắt hơn; xu phát triển công nghệ khai thác chế biến nguyên liệu thô có giá trị thấp 1.2.4 Các nhân tố kỹ thuật - công nghệ Các nhân tố kỹ thuật công nghệ nhân tố liên quan đến vấn đề nh chiến lợc quốc gia công nghệ mũi nhọn, sách quốc gia phát triển công nghệ, đầu t R&D cho khu vực; tốc độ đổi công nghệ sản phẩm; sách hiệu lực hàng giả, hàng lậu; tình trạng phát triển công nghệ mới, tình trạng thị trờng công nghệ; tình hình chuyển giao công nghệ quy chế chuyển giao công nghệ; đặc trng chu kỳ sống công nghệ, sản phẩm; tinh trạng sử dụng lợi cạnh tranh công nghệ; quan điểm phổ biến sản xuất phục vụ Cơ hội tiềm ẩn nhân tố kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp hội cải thiện lực cạnh tranh, phát triển công nghệ sản phẩm thông qua chuyển giao công nghệ; khả tiếp cận thị trờng công nghệ quốc tế; gia tăng tốc độ đổi công nghệ; phát triển đồng minh, đối tác chiến lợc phạm vi quốc tế Những nguy tiềm ẩn nhân tố bao gồm nh đối thủ cạnh tranh mới; chi phí chuyển đổi (switching costs) cao; công nghệ lạc hậu khoảng cách với đối thủ quốc tế; tình trạng mắc chiến lợc công nghệ 1.2.5 Các nhân tố văn hoá - xã hội Các nhân tố văn hóa - xã hội nhân tố phản ánh đặc trng lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo; phong tục tập quán, lối sống, trình độ dân trí, tôn giáo, tín ngỡng; quan niệm giá trị, địa vị xã hội, quan điểm đạo đức, hành vi; quan niệm chất l ợng, hàng hoá, nhãn mác; thói quen tiêu dùng, mua sắm, tiết kiệm; phong tục tập quán, lối sống Cơ hội tiềm ẩn nhân tố văn hóa - xã hội doanh nghiệp hội thị trờng (thị trờng cho sản phẩm hành, phát triển sản phẩm mới, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm); tăng hiệu chi phí nhờ tính kinh tế quy mô chuyên môn hoá Những nguy tiềm ẩn nhân tố gồm thị trờng phân tán, quy mô thị trờng nhỏ, chi phí cao; thay đổi hành vi tiêu dùng; tình trạng đa văn hóa, khác biệt văn hoá, thị hiếu, quan niệm giá trị; tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị 1.2.6 Các nhân tố nhân học Các nhân tố nhân học nhân tố phản ánh tình trạng cấu phân bố dân c, trình độ dân trí; độ tuổi trung bình, mức sống tuổi thọ; mức thu nhập bình quân; mức tăng trởng thu nhập dân số; đặc trng Tháp dân số Cơ hội tiềm ẩn nhân tố nhân học hội mở rộng thị trờng, xuất thị trờng mới, khách hàng mới; nguồn lao động mới; nguồn tài từ đầu t xã hội Những nguy tiềm ẩn bao gồm rủi ro thị trờng nh tình trạng đa văn hoá; thay đổi thị hiếu, nhu cầu, biến thị trờng; khác biệt quan niệm giá trị, thói quen tiêu dùng, hành vi mua sắm; chi phí cao Công cụ mô hình hệ thống động tập trung mô tả mối quan hệ hệ thống, tơng hỗ tác nhân hệ thống Sử dụng mô hình hệ thống động cho việc phân tích môi trờng kinh doanh (1) trạng thái hệ thống kinh tế - xã hội - trị, pháp luật - tự nhiên kinh tế thời điểm, (2) xác minh tác nhân đột phá mà xuất hay biến đổi chúng có khả dẫn đến phản ứng lan chuyền hệ thống làm thay đổi trạng thái hệ thống, (3) xác minh động thái hệ thống xu thay đổi thị trờng, nhu cầu lĩnh vực, khu vực kinh doanh định Toàn cầu hoá làm xuất nhiều nhân tố có ảnh hởng lớn đến kết kinh doanh 1.3 Các nhân tố môi trờng ngành 1.3.1 Các tác nhân có mối quan hệ gắn bó Khách hàng, ngời mua hàng Khách hàng, ngời mua đối tợng phục vụ chủ yếu doanh nghiệp Doanh nghiệp tạo nên giá trị cho khách hàng, ngợc lại khách hàng tạo nên giá trị cho doanh nghiệp Mối quan hệ hai bên gắn bó; lợi ích hai bên gắn bó với nhng đồng thời bị chia sẻ Tình trạng giống nh hai bên kéo co; khỏe kéo đợc nhiều, nhng không muốn làm đứt Sức mạnh ngời mua đợc tạo từ nhiều nguồn nh họ có nhiều hội lựa chọn hơn, bị ràng buộc với hàng hóa doanh nghiệp yếu tố kỹ thuật (phụ tùng, trợ giúp chuyên môn) tâm lý (sự trung thành, nhãn hiệu hàng hóa) Ngời mua có sức mạnh - sức mạnh ngời mua lớn - khả bị ép giá nhiều, việc kinh doanh bấp bênh, doanh nghiệp bị ràng buộc nhiều với khách hàng, cạnh tranh mạnh Tình trạng khả gây sức ép ngời mua xác minh qua nhân tố sau: o Tầm quan trọng ngời mua công việc kinh doanh doanh nghiệp: khối lợng giá trị hàng hóa đợc mua, tỷ lệ doanh số thu đợc; o Số lợng, sẵn sàng khả thay hàng hoá thay thế; o Chi phí chuyển đổi ngời mua; o Khả tình trạng liên minh ngợc chiều khách hàng dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị ràng buộc; o Mức chi tiêu cho loại hàng hóa tổng chi tiêu ngời mua; o Mức lợi nhuận hay lợi ích ngời mua qua tiêu dùng hàng hóa; o Mức độ đóng góp hàng hóa, doanh nghiệp việc nâng cao chất lợng dịch vụ sản phẩm ngời mua; o Khả tình trạng liên minh xuôi chiều ngành dẫn đến tình trạng nguồn mua bị ràng buộc; Ngời cung ứng Tơng tự nh mối quan hệ với khách hàng, Doanh nghiệp ngời mua đối tợng phục vụ ngời cung ứng Doanh nghiệp tạo nên giá trị cho khách hàng, cách sử dụng nguồn cung ứng; ngợc lại doanh nghiệp tạo nên giá trị cho ngời cung ứng Mối quan hệ hai bên ngời bán ngời mua; doanh nghiệp đóng vai trò ngời mua, ngời bán bên cung ứng Sức mạnh ngời bán đợc tạo từ nhiều nguồn nh họ có nhiều hội lựa chọn nơi cung cấp hơn, bị ràng buộc với phơng pháp sản xuất doanh nghiệp yếu tố kỹ thuật (nguyên liệu, vật t, thiết bị đặc chủng) cam kết tinh thần pháp lý (mối quan hệ chiến lợc, hợp đồng dài hạn) Ngời 10 bán có sức mạnh khả doanh nghiệp bị ép giá nhiều, việc kinh doanh khó khăn chi phí cao, ràng buộc nhiều Tình trạng khả gây sức ép ngời mua xác minh qua nhân tố sau: o Tầm quan trọng nguồn cung ứng công việc kinh doanh doanh nghiệp: số lợng giá trị hàng hóa cung ứng doanh nghiệp; mức chi tiêu doanh nghiệp tổng doanh số ngời cung ứng; o Số lợng, sẵn sàng khả chuyển sang nguồn cung ứng thay thế; o Chi phí chuyển đổi việc chuyển sang dùng nguồn cung ứng khác; o Nguy liên minh ngợc chiều doanh nghiệp ngành dẫn đến tình trạng nguồn cung bị ràng buộc; o Tỷ lệ chi phí cho hàng hóa ngời cung ứng trong tổng chi tiêu ngành; o Tầm quan trọng việc tiêu dùng hàng hóa cung ứng doanh nghiệp công việc kinh doanh lợi nhuận ngời cung ứng; o Đóng góp hàng hoá cung ứng việc nâng cao chất lợng dịch vụ sản phẩm ngành; o Nguy liên minh xuôi chiều ngời cung ứng dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị ràng buộc; 1.3.2 Các tác nhân có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp Đối thủ cạnh tranh ngành Đối thủ cạnh tranh ngành doanh nghiệp, công ty, tổ chức khác hoạt động thị trờng, cung cấp thứ hàng hóa tơng tự Mức độ cạnh tranh họ với doanh nghiệp khác nhau, mạnh đối thủ nhằm vào nhóm khách hàng mục tiêu doanh nghiệp, có trình độ phơng pháp sản xuất sử dụng biện pháp, sách cạnh tranh tơng tự - nhóm đối thủ chiến lợc 24 sức mạnh thị trờng (bargaining power) thành viên chuỗi không ngang Mối quan hệ ba nhân tố theo hàng dọc, gồm công ty, đối thủ tiềm ẩn sản phẩm thay thế, lại bị thay thế; có nghĩa xuất hay tồn chúng dẫn đến tác động loại trừ/triệt tiêu lợi ích Khả bị đối thủ/sản phẩm khác thay phụ thuộc vào tình trạng rào cản nhập ngành: rào cản cao, có khả bị thay Vị công ty không phụ thuộc mối tơng quan với bốn nhân tố nêu trên, mà phụ thuộc vị cạnh tranh so với công ty khác tồn hoạt động ngành Số lợng đối thủ ngành nhiều, áp lực cạnh tranh lớn; vị cạnh tranh yếu, nhiều rủi ro Khi đó, lối thoát an toàn cho nhiều doanh nghiệp rút lui chiến lợc chuyển sang lĩnh vực/thị trờng khác Tuy nhiên, việc chuyển hớng thị trờng phụ thuộc vào tình trạng rào cản xuất ngành: rào cản cao, khó chuyển hớng Khi đó, để tồn tại, doanh nghiệp phải tiếp tục cạnh tranh, điều làm cho tính chất cạnh tranh thay đổi dần chuyển thành chiến khốc liệt giá 2.4 Phân tích môi trờng nội 2.4.1 Mục đích việc phân tích Mục đích việc phân tích môi trờng bên nhằm phát nhân tố này, đặc điểm tiềm ẩn khai thác cần hoàn thiện để điểm mạnh, điểm yếu tổ chức, doanh nghiệp việc triển khai công việc/ý tởng kinh doanh Kết phân tích giúp xác định cải thiện lực cạnh tranh cách phát xây dựng lợi cạnh tranh so sánh với đối thủ chiến lợc 2.4.2 Phơng pháp phân tích Có nhiều phơng pháp công cụ sử dụng để phân tích mối quan hệ tơng hỗ nhân tố hệ thống tổ chức, có công cụ Mô hình Chuỗi giá trị Michael E Porter Kết cấu mô hình chuỗi giá trị Porter đợc xây dựng sở mối quan hệ lô-gích, tơng hỗ hoạt động hoạt động bổ trợ 25 việc tạo giá trị, nh mô tả sơ đồ Các hoạt động liên kết với tạo thành chuỗi mắt-xích liên kết hệ thống với trình biến đổi yếu tố sản xuất từ nguyên liệu đầu vào thành sản phẩm qua tạo thêm giá trị cho sản phẩm hàng hoá Chuỗi hoạt động hoạt động bản, mà thiếu hoạt động, trình hình thành sản phẩm giá trị không hoàn thành Đây chuỗi hoạt độngdoanh nghiệp, tổ chức tham gia thị trờng hàng hoá phải thực Vì vậy, cạnh tranh doanh nghiệp tham gia ngành với quy trình công nghệ tơng tự dẫn đến tình trạng giá hạ thấp, giá trị tạo đủ để bù đắp khoản chi phí sản xuất cần thiết, bao gồm khoản chi phí cho lao động, giá vốn doanh nghiệp hoạt động mức hoà vốn Các doanh nghiệp hoạt động mức chi phí cao buộc phải rời khỏi ngành Sơ đồ 4: hệ thống trình sản xuất, kinh doanh mối liên hệ chúng 2.5 Phân tích Tổng hợp môi trờng kinh doanh 2.5.1 Mục đích việc phân tích tổng hợp Mục đích việc phân tích tổng hợp để khả kết hợp cách hợp lý đặc điểm kết cấu tổ chức (S W) việc khai thác 26 điều kiện thị trờng (O T), nhờ đa định hớng chiến lợc cho doanh nghiệp việc tiếp cận thị trờng định hớng tổ chức sản xuất 2.5.2 Phơng pháp phân tích tổng hợp Ma trận S-W-O-T công cụ tổng hợp ảnh hởng tơng hỗ tác nhân từ môi trờng kinh doanh, sử dụng để phân tích hội tiềm ẩn doanh nghiệp việc khai thác yếu tố khách quan chủ quan Phân tích S-W-O-T thực chất phân tích kết hợp đặc điểm trúc tổ chức (S W) môi tr ờng bên (O T) để phát tìm cách khai thác cách có lợi lực tổ chức doanh nghiệp hội tiềm ẩn môi trờng kinh doanh Việc phân tích tập trung làm rõ bốn vấn đề mục tiêu chiến lợc: Thị trờng nào? Khách hàng mục tiêu ai? Sản phẩm gì? Lợi so sánh gì? Tổng hợp kết phân tích theo cặp nhân tố cho kết ghi ô tơng ứng Việc phân tích kết đạt đợc ô định hớng chiến lợc tổ chức/doanh nghiệp hai phơng diện: (1) định hớng thị trờng, tập trung vào ba câu hỏi đầu bốn câu hỏi mục tiêu tổng quát; (2) định hớng sản xuất, tập trung vào câu hỏi thứ t việc xây dựng lợi cạnh tranh lực sản xuất cần thiết để triển khai có kết định hớng thị trờng chọn Kết phân tích ma trận SWOT giúp doanh nghiệp lựa chọn phơng hớng kinh doanh chiến lợc Việc định hớng chiến lợc đợc triển khai theo hai hớng: (1) định hớng thị trờng, tập trung vào ba câu hỏi đầu bốn câu hỏi mục tiêu tổng quát; (2) định hớng sản xuất, tập trung vào câu hỏi thứ t việc xây dựng lợi cạnh tranh lực sản xuất cần thiết để triển khai có kết định h ớng thị trờng chọn Kết cấu ma trận SWOT đợc mô tả nh Sơ đồ sơ đồ minh họa vận dụng phân tích cho tỉnh Lạng sơn Các định hớng chiến lợc để doanh nghiệp xây dựng chiến lợc, sách đối ngoại (marketing, sản phẩm, cạnh tranh) chiến lợc, sách quản lý nội (sản xuất công nghệ, nhân lực, tài chính, điều hành) Trên sở đó, định hớng chiến lợc lại đợc cụ thể hóa thành hệ thống mục tiêu tác nghiệp Để xác định hệ thống mục tiêu này, sử dụng 27 khung lô - gích, sử dụng cách diễn đạt mô hình mục tiêu nh trình bày minh họa Sơ đồ trờng hợp tỉnh Lạng Sơn Sơ đồ 5: ma trận swot Ma trn SWOT nh hng chin lc nh hng chin lc Sơ đồ 6: Ma-trận swot chiến lợc lạng sơn 28 Sơ đồ 7: mục tiêu chiến lợc tỉnh lạng sơn 29 Chơng Một số đánh giá thực trạng môI trờng kinh doanh nớc năm qua dự đoán triển vọng 3.1 Môi trờng kinh doanh Việt Nam Trc nhng din bin khụng thun li ca nn kinh t th gii, kinh t Vit Nam ó gp nhiu khú khn nm 2012, c bit l tỡnh trng n xu v tn kho Vi cỏc gii phỏp nhm thc hin nhim v trng tõm l kim ch lm phỏt, n nh kinh t v mụ, tng trng kinh t ch t 5,03%, thp hn mc 5,89% ca nm 2011 v thm cũn thp hn c mc 5,32% ca nm 2009, nm chu tỏc ng ca cuc khng hong ti chớnh th gii Mc tng trng ca c ba khu vc, nụng lõm nghip v thy sn, cụng nghip v xõy dng, u thp hn mc tng ca nm 2011 Nm 2012 cng c bit n l nm u thc hin tỏi c cu nn kinh t vi tr ct l tỏi c cu u t, tỏi c cu doanh nghip v tỏi c cu h thng ti chớnh ngõn hng 3.1.1 Xuất nhập Tng kim ngch xut khu ca nm 2012 t 114,6 t USD, tng 18,3% so vi nm 2011 Kim ngch hng húa xut khu nm 2012 tng cao ch yu khu vc cú u t nc ngoi vi cỏc mt hng cú t trng gia cụng cao, iu ny phn ỏnh hiu qu xut khu v lng ngoi t thc thu thp Tng kim ngch nhp khu t 114,3 t USD, tng 7,1% so vi nm 2011, õy l mc tng kim ngch nhp khu thp nht k t nm 2002 tr li õy (ngoi tr nm 2009) Ln u tiờn k t nm 1993, Vit Nam ó xut siờu 284 triu USD nm 2012 Tuy nhiờn, vic xut siờu ch yu s suy gim ca sn xut v tiờu dựng nc, dn n nhp khu tng thp hn nhiu so vi xut khu ỏng chỳ ý l xut siờu hng húa ch yu khu vc cú u t nc ngoi vi mc xut siờu t gn 12 t USD, trung nhúm hng gia cụng lp rỏp Ngc li, khu vc kinh t nc nhp siờu 11,7 t USD 30 3.1.2 Thị trờng tài tiền tệ giá Trong nm 2012, Ngõn hng Nh nc ó thc hin ln iu chnh lói sut huy ng t mc trờn 13%/nm xung cũn 8%/nm Tuy lói sut huy ng gim nhng lói sut cho vay li khụng gim tng ng Ngõn hng Nh nc ó yờu cu cỏc t chc tớn dng a lói sut cho vay v mc trn 15%/nm, nhiờn trờn thc t nhiu doanh nghip khụng th vay c Mc tiờu kim ch lm phỏt ó c thc hin cú hiu qu nm 2012 Ch s giỏ tiờu dựng bỡnh quõn nm 2012 tng 9,21% so vi nm 2011 Nhỡn li nm 2012, CPI thỏng Mi Hai tng 6,81% so vi cựng k nm 2011, xp x mc tng 6,52% ca nm 2009, thp hn nhiu so vi mc tng 11,75% ca nm 2010 v mc tng 18,13% ca nm 2011 nhng l nm giỏ cú nhiu bin ng bt thng 3.1.3 Thực trạng đầu t nớc vào Việt Nam Thu hỳt u t trc tip ca nc ngoi nm 2012 t 16,348 t USD, bng 104,7% so vi nm 2011, bao gm: Vn ng ký 8,617 t USD ca 1.287 d ỏn c cp phộp mi (bng 70,3% v v 108,1% v s d ỏn so vi nm 2011); ng ký b sung 7,732 t USD ca 550 lt d ỏn c cp phộp t cỏc nm trc (bng 230,1% v v 136,5% v s d ỏn so vi nm 2011) Vn u t trc tip nc ngoi thc hin nm 2012 c tớnh t 10,46 t USD, gim 4,9% so vi nm 2011 Cỏc lnh vc thu hỳt c nhiu ngun u t nc ngoi nht nm 2012 ln lt l Cụng nghip ch bin ch to, Kinh doanh bt ng sn, Bỏn buụn bỏn l v sa cha Bỡnh Dng l a phng thu hỳt c u t nc ngoi nhiu nht nm 2012, tip n l cỏc tnh/thnh ph nh H Tnh, H Ni, TP H Chớ Minh, Hi Phũng Nm 2012 cú tng cng 59 quc gia/vựng lónh th cú d ỏn u t vo Vit Nam ú ng u l Nht Bn, sau ú l i Loan, Singapore, Hn Quc, Samoa 3.1.4 Phát triển doanh nghiệp năm 2012 Nm 2012 thc s l mt nm khú khn i vi doanh nghip Vit Nam th hin thụng qua vic s doanh nghip ng ký mi gim c v s lng v tng s vn, s lng doanh nghip gii th hoc ngng hot ng li tng lờn, nht l s doanh nghip gii th Tớnh n ht ngy 31/12/2012, s lng doanh nghip ng ký kinh 31 doanh thnh lp mi c t khong 69.874 doanh nghip, vi s ng ký c t khong 467.265 t ng, gim 9,9% v s doanh nghip ng ký mi v gim 9% v s ng ký so vi nm 2011 Mt s lnh vc kinh doanh cú s lng doanh nghip ng ký gim mnh nh : Kinh doanh bt ng sn, Khai khoỏng, Nụng nghip, lõm nghip v thu sn, Xõy dng Con s doanh nghip gii th hoc ngng hot ng lờn n khong 54.261 doanh nghip, tng 6,29% so vi nm 2011, ú, gii th 9.355 doanh nghip tng 22,9%, ngng hot ng l 44.906 doanh nghip Cỏc ngnh cú t l doanh nghip gii th hoc ngng hot ng tng lờn mnh l Ti chớnh ngõn hng, Kinh doanh bt ng sn 3.1.5 Năng lực doanh nghiệp số ngành Trong s nhng ngnh c la chn nghiờn cu Bỏo cỏo Chng ng 10 nm phỏt trin v nng lc tip cn th trng cú cỏc ngnh Ch bin thy sn, Sn xut ung, Sn xut cu kin kim loi, Bỏn l thc phm ung im chung ca cỏc ngnh c nghiờn cu l u cú s tng trng v s lng doanh nghip, v lao ng, v ti sn v v doanh thu vi cỏc mc khỏc Cỏc doanh nghip cỏc ngnh ny cú xu hng ngy cng thu hp quy mụ lao ng, nhng tng trng quy mụ Di õy l nhng c im c bn v tng mt, liờn quan n tng ngnh Nng lc lao ng: hiu qu s dng lao ng cỏc ngnh nghiờn cu ang gp m hiu sut s dng lao ng ó khụng c ci thin; Nng lc ti chớnh: Ch s khon ca cỏc doanh nghip ngnh la chn u cú xu hng gim i giai on 2007-2010, trc c ci thin rừ rt vo nm 2011; Nng lc s dng vn: Nng lc s dng ca cỏc ngnh nghiờn cu u cú xu hng gim giai on 2007-2011; Nng lc sinh li: T l cỏc doanh nghip kinh doanh thua l ngnh u tng mnh nm 2011 Nng lc tip cn th trng ca ngnh: o Ngnh thy sn: nng lc hi nhp quc t cha bn vng, cnh tranh ch yu bng giỏ, sc cnh tranh phõn tỏn phõn tỏn v th trng lm gim li th so sỏnh ca thy sn Vit Nam ang gim ti cỏc th trng chớnh 32 (M, Nht, EU) Ngoi ra, nng lc cung cp nguyờn liu cho cỏc hot ng ch bin xut khu cng l mt nhng yu t khin vic xut khu thy sn khụng bn vng o Ngnh c khớ ch to: nhng kt qu t c chin lc phỏt trin ngnh c khớ ch to cũn khong cỏch rt xa so vi mc tiờu, thm nhúm ngnh ch to mỏy cụng c cũn tt hu hn so vi thi bao cp Kt qu t c ch yu nm phõn khỳc d, khụng ũi hi trỡnh cụng ngh chuyờn sõu v cú giỏ tr thp Th trng ca ngnh c khớ Vit Nam rt ln v thit b c khớ cỏc ngnh nng lng, xõy dng, vt liu xõy dng Mc dự vy, kh nng ỏp ng cho nhu cu nc ca ngnh c khớ Vit Nam ch gii hn quanh mc 20-25%, k vng ca cỏc nh hoch nh li rt ln, n 40-60% im yu ca ngnh c khớ ch to nm vic u t khộp kớn, cụng ngh c, lc hu li b chia tỏch, cn c theo ch o ca cỏc cp ch qun v thiu s hp tỏc gia cỏc n v khin ngnh ny khụng cú sc mnh cnh tranh Cỏc doanh nghip t nhõn nng ng, nhng thiu s h tr v nhiu mt nờn cng gp nhiu khú khn phỏt trin Cỏc doanh nghip c khớ Vit Nam ch yu lm gia cụng cho cỏc doanh nghip nc ngoi Ngoi ra, vic thiu ngun nhõn lc, bao gm cỏc nh nghiờn cu v th lnh ngh, cng l mt tr ngi cho vic phỏt trin ngnh c khớ ch to Vit Nam o Ngnh sn xut ung: Th trng ung ti Vit Nam l mt th trng cũn nhiu tim nng thu hỳt s quan tõm ỏng k t cỏc nh u t nc ngoi Ngnh cụng nghip ung ó c u t c s vt cht tng i tt Tuy nhiờn, ngnh Ru Bia Nc gii khỏt Vit Nam ang phi i mt vi nhng hn ch tiờu cc lm nh hng n s phỏt trin bn vng v tớnh hiu qu ca ngnh nh u t trn lan khụng theo quy hoch; mỏy múc, thit b s dng cụng sut thp; u t thua l; cht lng sn phm kộm; v sinh an ton thc phm v mụi trng khụng m bo; cnh tranh khụng lnh mnh, gõy ri lon th trng 33 3.1.6 Đánh giá môi trờng kinh doanh tài Việt Nam năm 2012 tổ chức quốc tế Vi vic lm phỏt c kim ch nm 2012 v cỏn cõn thng mi sc, Fitch ang dnh cho Vit Nam hng im nhim B+ vi trin vng n nh Bloomberg xp hng Vit Nam v trớ 46/160 bng Nhng quc gia tt nht cho vic xp hng kinh doanh, ú, im s cao nht dnh cho Vit Nam nm tiờu mc hi nhp kinh t (64,5%), im s thp nht cỏc chi phớ ớt hu hỡnh hn (19,3%) Theo Ngõn hng Th gii, Vit Nam c xp hng 99/185 quc gia v mụi trng kinh doanh, dng nh khụng i so vi mc 98/183 ca nm 2011 Trong s cỏc ch tiờu, Cp phộp xõy dng l tiờu c ci thin nhiu nht, t v trớ 67 nm 2012 xung v trớ th 28 nm 2013 Nhỡn chung, sau 10 nm mụi trng kinh doanh ca Vit Nam ang mc di trung bỡnh so vi cỏc nc khu vc v th gii 3.2 Cơ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam 3.2.1 Khó khăn nội Nhng khú khn hin ti ca doanh nghip Vit Nam hin cú th k n: T l n trờn ch s hu ca cỏc doanh nghip luụn mc cao nhiu nm qua v cha cú du hiu gim Li nhun rũng gi li (tng ni sinh) ca a s Doanh nghip rt thp v mc minh bch cũn hn ch nờn rt khú kim chng tớnh xỏc thc Khi th trng chng khoỏn khụng phỏt trin bn vng thỡ nim tin ca cụng chỳng gim sỳt, vic phỏt hnh trỏi phiu cụng ty cng suy yu Lói sut gim nhng doanh nghip khú tip cn Thi gian qua tng tớn dng cho nụng nghip 13%, tng xut khu 4%, cỏc khu vc khỏc tng rt thp Mt s doanh nghip nhn thc sai lch v phỏp lý, v tõm lý v ỏp lc toỏn n, o n nờn ó vay núng trờn th trng ch en vi lói sut cao Mt s doanh nghip tip tc b chi phớ rt cao trỡ hot ng v ngun ang cú Sn lng hng bỏn gim st lm suy gim kh nng khon ca nhiu doanh nghip khin tỡnh trng chim dng ln cú xu hng gia tng Mt s doanh nghip ch yu hot ng lnh vc xõy dng c bn v bỏm cht vo cỏc ngun chi 34 tiờu cụng nờn chớnh ph cú chớnh sỏch ct gim hoc kim soỏt cht ch hn ó dn n khú c toỏn, quyt toỏn Lng hng tn kho ca cỏc doanh nghip liờn tc tng mnh qua cỏc quý Trong ú, ngnh BS cú lng hng tn kho tng mnh bt u t quý 3/2010 Hng tn kho tng mnh so vi cỏc nm trc cho thy cỏc doanh nghip khú tiờu th hng húa cu tiờu dựng suy gim mnh, tip tc tỏc ng xu Trc khng hong nhiu doanh nghip ó u t vo chng khoỏn, bt ng sn n úng bng hoc gim giỏ tr ỏng k Mt s Doanh nghip khỏc thỡ kt vi cỏc nhúm ti sn: t mua bỏn sỏp nhp nhm tng trng doanh nghip nhanh thi k chng khoỏn tng cao; Nhng ti sn c u t cm tớnh ch khụng phi t k hoch kinh doanh k lng; Nhng ti sn khụng phỏt huy c hiu sut cụng ngh khụng ti u, th trng suy gim Doanh nghip buc phi cõn i lung tin, ct gim chi phớ, thu hp quy mụ sn xut, trỡ hot ng kinh doanh, n nh ngun nhõn lc v gi th phn So vi mt bng bỡnh quõn ti mt s nc khu vc v th gii thỡ gỏnh nng chi phớ doanh nghip Vit Nam cao hn nhiu Bao gm mc lói sut cao vi s vay ln k t khng hong; Cỏc khon chi khụng chớnh thc lm cỏc th tc hnh chớnh hay thc thi sn xut kinh doanh, Logistics; Giỏ thnh sn phm tng cao khụng nhng lm suy gim li nhun m cũn gim kh nng hi phc ca doanh nghip tng trng da vo vay, ng thi lm gim li th so sỏnh, mt th phn, gõy nguy c gc ngó cho nhiu doanh nghip 3.2.2 Những tia sáng nhỏ Mt s ớt doanh nghip ó la chn ỳng nhng mt hng, ngnh ngh sn xut kinh doanh cú s khỏc bit, cú li th cnh tranh nờn khng hong va qua trỡ c thm cũn tng trng ú l nhng doanh nghip cú li th v qui mụ, v cụng ngh, ngun vn, nm v phỏt huy c chui giỏ tr Mt s doanh nghip cú t duy, tm nhỡn tt nờn ó la chn c cỏc th trng, ngnh ngh phỏt huy li th lõu 35 di Qun tr u t mt cỏch bi bn, phỏt huy tớnh minh bch, quan tõm nhiu hn ti qun tr ri ro s l xu th m cỏc Doanh nghip hng ti Mt s doanh nghip ó tỏi cu trỳc li doanh nghip, phõn loi cỏc ngun lc, t liu sn xut ang phỏt huy hiu qu nhanh chúng a vo khai thỏc D tr nhng ngun lc, chp thi c khng hong Khoanh n, gión n, gim lói i vi n ang u t vo cỏc ngun lc v t liu cha phỏt huy c Giai on khú khn cng l lỳc Doanh nhõn nhỡn li cỏc giỏ tr, mc tiờu, phng thc sn xut kinh doanh ca mỡnh Nú s l bi hc cú ớch nu vic tỏi cu trỳc li doanh nghip hoc cỏc doanh nghip ang tip tc i cú c nng lc cnh tranh tt thi gian ti Cỏc doanh nghip cng s nh v, phõn khỳc mỡnh õu chui giỏ tr, hp tỏc vi cỏc Doanh nghip khỏc hay cỏc Tp on a quc gia 3.2.3 Các vấn đề lên Cng ng doanh nghip v doanh nhõn Vit Nam ang ng trc nhng khú khn v thỏch thc cú th l ln nht k t nhng nm bt u i mi vo cui thp niờn 1980 Khụng ch nhng khú khn t cỏc yu t mụi trng kinh doanh nc m cũn t chớnh cỏc yu t bờn ngoi bi Vit Nam l nn kinh t ang phỏt trin nhng cú m thuc hng ln nht trờn th gii vi kim ngch xut nhp khu lờn ti gn 200% GDP hng nm Trong rt nhiu cỏc v thỏch thc m doanh nghip Vit phi i mt Bn sau c xỏc nh l nhng thỏch thc ln cn vt qua Mi quan h gia doanh nghip v ngõn hng thng mi Trong bi cnh cỏc doanh nghip Vit Nam thiu kinh doanh cng nh cỏc kờnh huy ng cho phỏt trin nh trỏi phiu doanh nghip cha hỡnh thnh y , th giỏ c phiu xung thp thỡ cỏc doanh nghip Vit ph thuc quỏ ln vo vay ca ngõn hng Khi lói sut vay quỏ cao so vi kh nng li nhun to ra, ú l ngun gc ca s khng hong hin Mt khỏc quan h gia doanh nghip v ngõn hng thng mi l tỡnh trng bt bỡnh ng Khi cựng b vo mt hot ng sn xut kinh doanh, Ngõn hng thng mi v DN u mng khp Khi tỡnh th bt li, khú khn Ngõn hng 36 thng cú kh nng rỳt chy trc, thm b mc i tỏc h cha ỏng phi phỏ sn Ngõn hng thng mi c phộp m ca l cú s tớn nhim ca xó hi Ngi dõn em tin n gi m khụng ũi hi th chp Cũn DN mun phỏt hnh trỏi phiu hay i vay thỡ cn cú nhng iu kin nht nh Doanh nghip Vit trc ln súng M&A õy cng l mt cp bỏch bi ln súng mua bỏn, sỏp nhp (M&A) i vi cỏc doanh nghip Vit ca cỏc on nc ngoi khụng ch l c hi ln doanh nghip thc hin tỏi cu trỳc, hin thc húa giỏ tr cho c ụng v ch doanh nghip, m cũn tim n nhng nguy c v thm e da n s phỏt trin bn vng ca doanh nghip Vit rt nhiu ngnh nh hng tiờu dựng, ti chớnh v bt ng sn nhng khú khn c thự ca doanh nghip Vit Nam Bờn cnh cỏc khỏc ca doanh nghip Vit nh s phõn tỏn v manh mỳn, s ph thuc quỏ ln vo ngõn hng ó to lờn s bt li quỏ ln v chi phớ trc nhng on nc ngoi th trng ni a tt v cũn nhiu tim nng, nhiu doanh nghip Vit ó tr thnh mi ngon cho cỏc on nc ngoi thõm nhp vo th trng Vit Nam AFTA v TPP v c hi cho doanh nghip Vit Sau s kin Vit Nam gia nhp WTO vo nm 2005, Hip nh Mu dch T gia cỏc nc ASEAN (AFTA) v Hip nh Hp tỏc Xuyờn thỏi Bỡnh Dng (TPP) s l c hi to nhiu vic lm, th trng cho doanh nghip Vit Nam WTO ó gúp phn m ca nhiu ngnh ca Vit Nam v to mt mụi trng kinh doanh ci m v lnh mnh hn AFTA v TPP cng l c hi Doanh nghip tip thu, lm ch v sỏng to cụng ngh, m rng ngun v tn dng li th v th trng v qui mụ Tuy nhiờn nú cng l thỏch thc rt ln i vi cỏc doanh nghip Vit Nam Doanh nghip l ch th thc hin, chu tỏc ng chớnh ca hi nhp, cn c chia s sm v cú ting núi chớnh ni dung ký kt Liu AFTA v TPP cú to nhiu giỏ tr gia tng cho doanh nghip Vit hay s l thỏch thc nhiu hn? Doanh nghip Vit Nam cn chun b nh th no cú th i u vi nhng th thỏch mi? 37 3.3 Một số phơng hớng giải pháp Trung v di hn Xõy dng mt h thng ti chớnh lnh mnh, cnh tranh, kh nng chu ng chng sc t bờn ngoi v hiu qu hn tng lai Ngõn hng cn phỏt chuyờn mụn húa sõu hn cú th cung cp dch v v h tr doanh nghip mt cỏch hu hiu nht Chớnh ph nờn cú cỏc chớnh sỏch phỏt trin trng tõm cú la chn, trỏnh dn tri khuyn khớch cỏc DN Vit Nam trung u t Thc thi chin lc tng cng kh nng cnh tranh ca Vit Nam nn kinh t khu vc v ton cu u t vo cỏc lnh vc, ngnh ngh cú tớnh cht ng lc thỳc y, to hiu ng cng hng, lan ta phỏt trin nn kinh t Cn cú chin lc qun lý cỏc ngun lc phc v tng trng mt cỏch hp lý Cng ng doanh nghip, c bit l doanh nghip ngoi quc doanh, cn c to iu kin tham gia sõu hn vo chui giỏ tr ca cỏc mt hng xut khu chớnh ca Vit Nam nh may mc, in thoi v linh kin, nụng nghip, in t v mỏy tớnh, da giy, du khớ Ngn hn To iu kin phỏt huy li th dõn s, thỳc y u t sn xut kinh doanh v tiờu dựng th trng ni a, c bit l cỏc lnh vc tiờu dựng c bn, thit yu To lp nim tin vo sn xut kinh doanh i mi t duy, qun tr hin i, tng cng minh bch, tinh thn trỏch nhim, phỏt huy tinh thn quyt tin, lũng t ho, truyn thng v bn sc dõn tc To c ch phỏp lý v ngun lc thun li hn cho doanh nghip tim nng v cú nng lc cnh tranh tt Kiờn quyt v hu hiu thc thi thng mi cụng bng, bo v quyn s hu trớ tu v bn quyn thng hiu m bo cụng bng v lnh mnh cnh tranh Xõy dng h thng cỏc ch s, ch bỏo thng kờ kho sỏt hng thỏng, hng quý tr giỳp cho vic quyt nh, hoch nh chớnh sỏch v th trng 38 TI LIU THAM KHO Nguyn Mnh Quõn, Giỏo trỡnh Chin lc kinh doanh, i hc Kinh doanh v Cụng ngh H Ni, H Ni, 2012 Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam (VCCI), trớch Túm tt Bỏo cỏo thng niờn doanh nghip 2012, H Ni, 2013 Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam (VCCI), Trớch Bỏo cỏo ng thỏi doanh nghip Vit Nam sỏu thỏng u nm 2013, H Ni, 2013 Hi Doanh nhõn Tr Vit Nam, Trớch Bỏo cỏo thng niờn Sao Vng t Vit 2013 Túm tt, H Ni, 2013 ... trờng kinh doanh vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Khái niệm môi trờng kinh doanh Môi trờng kinh doanh bao gồm nhân tố có ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến việc triển khai hoạt. .. 1.4.1 Nhân tố hoạt động 1.4.1.1 Cung tiêu đầu vào Cung tiêu đầu vào hoạt động trình sản xuất, kinh doanh Chúng thờng bao gồm hoạt động chức cần thiết nhằm đảm bảo cung ứng yếu tố 15 đầu vào phù hợp... chung môI trờng kinh doanh vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.Khái niệm môi trờng kinh doanh 1.2.Các nhân tố môi trờng vĩ mô 1.2.1.Các nhân tố kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 5 môi trường kinh doanh và tác động của nó đến hoạt động SX KD của DN , 2013 CD 5 môi trường kinh doanh và tác động của nó đến hoạt động SX KD của DN , 2013 CD 5 môi trường kinh doanh và tác động của nó đến hoạt động SX KD của DN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay