2013 CD 2 bao cao tong quan ve mo hinh nghien cuu quan

28 114 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:21

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ HÌNH NGHIÊN CỨU, HỆ THỐNG CHỈ BÁO VỀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP PGS TS Nguyễn Mạnh Quân ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC 1.Tại phải cần có hệ thống số, báo kinh tế? 2.Hệ thống kinh tế thị trường phức tạp hệ thống mối quan hệ 3.Phương pháp điều tiết kinh tế phủ thông qua doanh nghiệp 4.Gỡ rối cuộn dây liền đầu 11 5.Những nội dung hệ thống số, báo doanh nghiệp 13 6.Định hướng cho việc xây dựng số lực doanh nghiệp 19 7.Bộ số lực doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý trợ giúp doanh nghiệp phát triển .21 8.Kết luận 25 Tại phải cần có hệ thống số, báo kinh tế? Trong quốc gia, hệ thống số, báo kinh tế có ý nghĩa quan trọng nhiều đối tượng khác Chúng cung cấp (i) cho nhà phân tích để nghiên cứu, lý giải vận động kinh tế; (ii) cho nhà hoạch định sách chứng ảnh hưởng hay tác động sách đến thành phần kinh tế nói riêng, đến kinh tế nói chung; (iii) cho nhà quản lý thông tin trạng xu phát triển ngành hay kinh tế, để từ có biện pháp điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với vận động ngành kinh tế Những số, báo GDP, mức tăng trưởng kinh tế, số giá tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, mức thu ngân sách… không thuật ngữ chuyên ngành, chúng trở nên quen thuộc người tạo cảm xúc định họ Không cấp độ quốc gia, hệ thống số, báo có tầm quan trọng không mối liên kết hữu doanh nghiệp kinh tế Có thể ví hệ thống số, báo giống hệ thống thông tin sức khỏe kinh tế Sự thất bại loạt tập đoàn, tổng công ty lớn (như VINASHIN, VINALINES) hay đóng băng số thị trường lớn (như bất động sản, nhà ở, tài chính) thể qua dấu hiệu, biểu dễ dàng nhận diện, suy đoán từ trước Bất cập thể việc phát muộn chậm can thiệp Quá trình tái cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gặp khó khăn định, trở ngại quan trọng việc đánh giá doanh nghiệp giám sát, kiểm soát hoạt động chúng Đối với doanh nghiệp có quy nhỏ vừa (DNNVV) thuộc khu vực kinh tế tư nhân, đông số lượng, lớn đóng góp (tính theo khu vực) Tuy nhiên, biện pháp hỗ trợ phủ dường gây tác động hạn chế so với mục tiêu mong muốn phủ Một câu hỏi lớn phải đặt cho nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách nhà quản lý doanh nghiệp là: “Để nâng cao hiệu lực biện pháp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cần phải đâu?” Về nguyên tắc, theo chúng tôi, câu trả lời đương nhiên là: “Cần phải bắt đầu việc hiểu thực trạng doanh nghiệp kinh tế.” Việc trị bệnh có kết chẩn đoán bệnh Thông tin xác, đầy đủ tình trạng sức khỏe điều cần làm trước hết Hãy đặt câu hỏi để trả lời: “Liệu có tin tưởng hệ thống số, báo kinh tế, kinh doanh hành thực hữu hiệu việc cung cấp thông tin cho việc định kiểm soát doanh nghiệp?” Theo quan điểm cá nhân, cho làm tốt nhiều Việc kiểm soát tốt định kịp thời để khắc phục, sửa chữa hậu không mong muốn, mà cần phải có biện pháp can thiệp sớm, trước định hay hành động dẫn đến hậu thực Thực tế đặt nhiệm vụ đầy thử thách việc cần phải xây dựng hệ thống thông tin kinh tế hiệu quả, sâu rộng, có tính cảnh báo sớm doanh nghiệp kinh tế nhằm cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp, nhà phân tích hoạch định sách thông tin hữu ích, đủ sớm để định hành động cách hiệu Không may, việc điều tiết tác động phủ thông qua hệ thống luật pháp thường phức tạp nhiều thời gian, nên đáp ứng yêu cầu thách thức không mặt thực tiễn mà mặt lý luận Hệ thống kinh tế thị trường phức tạp hệ thống mối quan hệ Lý thuyết kinh tế học tả nguyên tắc hoạt động kinh tế thị trường cỗ máy gồm hai “bánh xe” khổng lồ hộ gia đình doanh nghiệp, vận hành sáu “động cơ” khác người hữu quan (stakeholders) - gồm khách hàng, người lao động, nhà cung cấp, chủ đầu tư, cộng đồng xã hội - “đốt cháy” thứ “nhiên liệu” lợi ích thoả mãn, khớp nối với hai “bánh răng” chế thị trường hàng hóa thị trường yếu tố sản xuất, “bôi trơn” luận chuyển dòng hàng hóa/yếu tố sản xuất tái Do hệ thống phức tạp nàyThịluôn trườngtiềm ẩn mối nguy hiểm xung đột Người tiêu dùng hệ thống Hàng hoá H2 vận động không định hướng toàn hệ thống, Cung ứng Đốiđến thủ dẫn tình $ trạng phát triển không cân đối (công C2 bằng), C4 ổn định, lãng phí nguồn lực (việc C3 làm, thất nghiệp), sử dụng tài nguyên không hiệu (tiến bộ, văn minh, dân chủ), C1 Cộng đồng, xãchúng hội Thoả Hãng Chính Lợi Người lao Hộ gia đình ích thiệp phảimãn kiểm soát điều tiết Công ty qua can đông phủbởi (C5) phủ thông sách Sơ đồ C1 C4 $ Đối tượng XH yếu Thị trường Yếu tố L V ? Sơ đồ 1: Nguyên lý vận hành thị trường điều tiết phủ Chủ đầu tư Cổ đông Về nguyên tắc, phủ can thiệp điều tiết kinh tế thị trường công cụ thuộc bốn nhóm ‘chính sách cội nguồn’ sau: (i) thuế trợ cấp – nhóm sách C1; (ii) hệ thống luật pháp với hai tính chất hướng dẫn điều chỉnh - nhóm sách C2 C3, (iii) hệ thống quan, tổ chức nhà nước hay nhà nước lập hỗ trợ tham gia trực tiếp vào hệ thống thị trường đối tượng thuộc khu vực khác – nhóm sách C4; (iv) dự trữ quốc gia yếu tố chiến lược vàng, ngoại tệ tài nguyên chiến lược – nhóm sách C5 Sự can thiệp phủ vào chế thị trường nhóm sách cội nguồn tả minh họa Sơ đồ 1, Bảng Bảng 1: Các nhóm công cụ ‘chính sách gốc’ để điều tiết kinh tế thị trường Nhóm sách C1 Thuế thợ cấp Nhóm sách C2 & C3 Khung pháp lý Nhóm sách C4 Kinh tế nhà nước Nhóm sách C5 Dự trữ chiến lược Sản xuất Tiêu dùng Cơ chế Kinh tế quốc doanh Hợp đồng phủ Bảo hiểm Dự trữ chiến lược Thuế (đầu ra, thuế quan) Thuế (thuế hàng hoá, lệ phí sử dụng) Trợ cấp (hiện vật, tem phiếu, bù giá) Trợ cấp (bù lỗ, trợ thuế) Luật Hạn chế can thiệp Khung pháp Mạng lý (luật, lưới phân hướng dẫn) phối Hợp đồng trực tiếp Bảo hiểm nghĩa vụ Dự trữ quốc gia Hỗ trợ, thúc đẩy Văn pháp quy (kiểm soát, điều tiết) Hợp đồng gián tiếp Hỗ trợ bảo hiểm Mua cân đối hay bù giá thị trường DNNN Đặc khu kinh tế Trợ cấp khó khăn Một hệ thống kinh tế nói chung, hệ thống kinh tế thị trường nói riêng, bao gồm nhiều nhân tố - đối tượng/thành phần kinh tế khác - liên kết với thành hệ thống hay mạng lưới phức tạp Sơ đồ cách tả mối quan hệ vận động bên hệ thống thông qua sơ đồ hệ thống động đơn giản hóa Cơ chế kinh tế thị trường vận hành sở nguyên tắc sản xuất hàng hóa (2) để nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội (1) Thông qua hoạt động trao đổi cung cầu, kinh tế tăng trưởng (3) tạo tiền đề phát triển KT-XH (4) cho ngành kinh tế (5), nhờ việc làm tạo (6), tiền lương thu nhập (7) giúp cải thiện đời sống (8), kích thích tiêu dùng (1), thúc đẩy sản xuất (2) nâng cao nhận thức xã hội (9), tạo môi trường thuận lợi (10) cho tăng trưởng kinh tế (3) cho phát triển KT – XH (4) Một động lực qua trọng kinh tế doanh nghiệp, bao gồm DNNN, hoạt động chúng Hoạt động doanh nghiệp nói chung bắt đầu việc xác lập mục tiêu (17) làm cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược (18) việc thực thi (19) thực tiễn Kiểm soát (20) doanh nghiệp để đảm bảo đạt mục tiêu Đóng góp doanh nghiệp kinh tế không sản phẩm, hàng hóa (2) , mà qua việc tạo việc làm, thu nhập (6), đóng góp ngân sách (16) góp phần tạo tiền đề cho phát triển KT-XH (4) nói chung Sự khác biệt doanh nghiệp nói chung DNNN mục tiêu, trọng tâm đóng góp sách can thiệp phủ mục tiêu trình hoạt động doanh nghiệp Phương pháp điều tiết kinh tế phủ thông qua doanh nghiệp Chính phủ tiếp cận đối tượng mục tiêu tác động đến họ thông qua việc điều tiết hoạt động doanh nghiệp theo cách thức trình bày sơ đồ đây, Sơ đồ Sơ đồ Sơ đồ 2: Cách thức phủ điều tiết kinh tế thông qua hoạt động doanh nghiệp Kiểm soát phủ DN DNNN mục tiêu, thực thông qua việc tuyên bố đường lối phát triển kinh tế-xã hội quan điểm quản lý vĩ (11) phủ Các chế sách (12) khác ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối phát triển, đồng thời với việc tiến hành biện pháp can thiệp, trực tiếp gián tiếp, thông qua hoạt động máy hành (13), hoạt động chi tiêu phủ (14) từ nguồn ngân sách (15) để trợ giúp cho doanh nghiệp DNNN thực mục tiêu cụ thể phủ yêu cầu (17), nhằm qua gây tác động điều tiết (16) khu vực sản xuất (2) tiêu dùng (1) mặt để nâng cao nhận thức xã hội (9), mặt khác tạo môi trường (10) thuận lợi cho việc phát triển KT-XH (4) Với cách tả đơn giản hóa vận hành hệ thống kinh tế thị trường Sơ đồ cho thấy phức tạp mối quan hệ tương hỗ nhân tố hệ thống Ở điểm mối quan hệ đầy ắp thông tin, tư liệu Chúng hữu ích cho số mục đích đối tượng, lại gây nhiễu, loạn cho đối tượng mục đích khác Cách tả hình hệ thống động Sơ đồ 3, cho thấy mối liên hệ tạo thành hệ thống khép kín, để đảm bảo vận động bên hệ thống trì tình trạng cân ổn định Để kiểm soát cách hữu hiệu vận động hệ thống, cần phải giải đáp loạt vấn đề nảy sinh Liên quan đến vấn đề số, báo, hai vấn đề sau quan trọng: (1) Loại thông tin cần tập hợp xử lý; (2) Việc kiểm soát vận động cần đâu? Trong cuộn dây liền đầu bị rối, gỡ rối phải đâu? Từ trình bày phân tích trên, cho nhận thấy rõ tầm quan trọng số doanh nghiệp việc hoạch định biện pháp kiểm soát phủ doanh nghiệp, qua đối tượng mục tiêu cần tiếp cận toàn kinh tế Ý nghĩa yêu cầu số doanh nghiệp tóm tắt cách ngắn gọn điểm sau: 10 Sơ đồ 4: Khả can thiệp phủ hoạt động doanh nghiệp điều tiết thị trường 14 báo phản ánh lực hoạt động doanh nghiệp đánh giá ngày cao sử dụng ngày phổ biến kết hợp thay cho số kết Chỉ số lực hoạt động (performance indicators – PIs, key performance indicators – KPIs) thể đặc điểm trình tác động nhân tố ảnh hưởng đến trình hoạt động tác nghiệp doanh nghiệp phản ánh thành dấu hiệu, biểu cụ thể xác minh, đo lường được, ví dụ lực hệ thống công nghệ, công suất, trình độ chất lượng lực lượng lao động, thời gian xử lý đơn hàng, hiệu xuất công tác, số thỏa mãn khách hàng… Các số sử dụng để đánh giá tình trạng lực hoạt động hệ thống công nghệ, lực hoàn thành công việc máy tổ chức doanh nghiệp hay khả hoàn thành mục tiêu xác định Do trọng đến trình, số (K)PIs thể tính ưu việt chỗ cho phép dự đoán trước kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc can thiệp điều chỉnh sớm Giữa số (K)RIs số (K)PIs có mối liên hệ nhân quả, (K)PIs dấu hiệu phản ánh diễn biến trình dấu hiệu báo trước (K)RIs và đạt tương lai Nhờ sử dụng (K)PIs, người quản lý định hành động can thiệp/điều chỉnh kịp thời định hướng đạt (K)RIs mong muốn Đó lý số (K)PIs ngày ưa dùng Do vai trò doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội lớn, kinh tế thị trường, nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống số, báo để phản ánh tác động hoạt động doanh nghiệp mặt kinh tế - xã hội Mọi nỗ lực phủ đề nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội cách cân đối, bền vững đảm bảo công bằng, dân chủ, văn minh Tuy nhiên, phủ đứng thực tất hoạt động mà phải dựa vào doanh nghiệp Nói cách khác, doanh nghiệp nhân tố tạo nên phát triển, tăng trưởng, bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh Chính vậy, nhóm báo sử dụng để phản ánh lực mức độ kết đóng góp kinh tế xã hội doanh nghiệp – số kinh tế vĩ 15 Về nội dung, hệ thống số báo phân chia thành ba nhóm: (i) nhóm số tài chính, (ii) nhóm số vật chất, vật lý, (iii) nhóm số kinh tế, xã hội Sơ đồ trình bày nội dung nhóm số doanh nghiệp Có thể nhận thấy, chí số, báo phổ biến quen thuộc nhà phân tích quản lý Chúng xuất hầu hết báo cáo doanh nghiệp Tuy nhiên, hệ thống số, báo phát triển, cập nhật để bao hàm vấn đề xuất từ thực tiễn môi trường kinh doanh Mối liên hệ nhóm số rõ ràng Một phận số tài biểu thị kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, chúng (K)RIs Trong đó, nhiều số vật chất phản ánh điều kiện, tiền đề khả năng, (K)PIs, doanh nghiệp để thực thực mục tiêu đặt biến chúng thành kết cụ thể, (K)RIs Các số, báo xã hội phản ánh tác động hoạt động kết hoạt động doanh nghiệp, nói cách khác chúng phản ánh ảnh hưởng hoạt động kết hoạt động doanh nghiệp phạm vi đối tượng rộng chậm hơn, chúng loại (K)RIs gây (K)PIs (K)RIs doanh nghiệp Sự phân biệt doanh nghiệp thể thông qua số (K)RIs (K)PIs hoạt động doanh nghiệp, mà chủ yếu thông qua việc lựa chọn ưu tiên trọng tâm hoạt động Xu doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tập trung nhiều vào việc đạt số thuộc nhóm tài vật chất thân doanh nghiệp, mục tiêu kinh tế vĩ dừng việc thực đầy đủ nghĩa vụ phủ, kinh tế xã hội Trong đó, DNNN lại dành nhiều quan tâm, nỗ lực nguồn lực cho việc đạt mục tiêu kinh tế vĩ Việc thực mục tiêu tác nghiệp coi tiền đề, điều kiện hay “phương tiện” để DNNN thực chức năng/nhiệm vụ để hoàn thành sứ mệnh Đáng tiếc là, hệ thống tiêu kinh tế vĩ doanh nghiệp chưa phát triển tương xứng với ý nghĩa vai trò chúng; vậy, việc đánh giá doanh nghiệp thuộc loại hình khác dựa vào tiêu chí bản, dẫn đến tình trạng không công 16 17 Về hình thức, phạm vi doanh nghiệp, số, báo tài thường đại lượng biểu thị nguồn lực kinh tế, tài sử dụng trình hoạt động (đầu vào) kết thu từ trình hoạt động (đầu ra) Trong đó, các số, báo vật chất thường biểu thị yếu tố nguyên nhân, tác nhân, trạng thái, biểu trình hoạt động doanh nghiệp Do số tài chính, kết (RIs) có ý nghĩa nhiều đối nhà nghiên cứu, phân tích; số vật chất lực (PIs) có ý nghĩa nhiều nhà quản lý, điều hành Muốn can thiệp (chính phủ) hay tham gia điều hành (đầu tư), cần coi trọng số vật chất lực Một cách tổng quát, mục đích việc điều tiết phủ kinh tế đảm bảo phát triển cách hài hoà, cân đối đối tượng, khu vực kinh tế - xã hội khác kinh tế Mỗi doanh nghiệp tác nhân, hoạt động lĩnh vực/khu vực cụ thể, hướng tới số nhóm đối tượng cụ thể, phạm vi địa lý định Nếu hiểu vậy, mục tiêu điều tiết phủ kinh tế thể cụ thể tác động mong muốn/tích cực nhóm đối tượng hữu quan xác định: người tiêu dùng – người lao động – đối tác/ngành – chủ sở hữu – cộng đồng đối tượng yếu xã hội - – quan quản lý NN Bảng minh hoạ tác động từ hoạt động doanh nghiệp gây cho đối tượng hữu quan Có thể nhận thấy rõ rằng: (a) nhóm số bao gồm nhiều báo phản ánh khía cạnh khác (b) khác nhau, số xác định thông qua số báo Từ nhận xét thứ hai suy cần cần xác định lựa chọn số hữu hạn số nội dung khác nhau, sau sử dụng phương pháp tổng hợp có phân tích tương ứng để tính số khác phản ánh khía cạnh/nội dung khác hoạt động/kết hoạt động doanh nghiệp Một vấn đề quan trọng khác nên chọn số đề xác minh? Nếu chọn số (K)RIs, việc xác minh thuận lợi hơn; nhiên, khó biết biết trước chúng sinh tác động chúng đến đối tượng Chọn (K)PIs cho phép dự đoán chiều hướng phát triển dễ dàng 18 Bảng 2: Tác động doanh nghiệp lên đối tượng hữu quan phương diện khác PHƯƠNG DIỆN ĐỐI TƯỢNG HỮU QUAN CỦA DNNN Tiêu dùng Người LĐ DN/Ngành Chủ sở hữu Cộng đồng QLNN Khác Doanh thu Tài Giá Lương Chi phí Cổ tức Lợi nhuận Lợi nhuận Đóng góp Ngân sách Điều tiết giá Trợ giúp, trợ cấp Rủi ro KD Sản phẩm/ Sáng chế Vật chất Hàng hoá Việc làm Thoả mãn Công nghệ An toàn Năng suất Chất lượng Môi trường lao động Nguồn cung ứng Hệ thống/ Mạng lưới/ Chuỗi giá trị Vốn Tài sản Tài nguyên Cạnh tranh Phúc lợi Môi trường tự nhiên – kinh tế - xã hội địa phương Chế độ ưu đãi Đào tạo Kinh tế vĩ Thị hiếu Phát triển người Môi trường tự nhiên – kinh tế - xã hội kinh tế, quốc gia Chính sách/ Đường lối/ Chiến lược phát triển Hỗ trợ nhân đạo Luật pháp Phát triển bền vững Trung thực Nguồn lực phát triển Phát triển vùng Phát triển Cân Cơ hội phát triển (việc làm, thu nhập…) 19 Định hướng cho việc xây dựng số lực doanh nghiệp Năng lực tác nghiệp doanh nghiệp phụ thuộc vào nhóm yếu tố: (i) lực hệ thống tác nghiệp doanh nghiệp (ii) lực định điều hành máy quản lý doanh nghiệp Sơ đồ tả nhân tố hệ thống tác nghiệp hệ thống quản trị điều hành, sử dụng cách tiếp cận hệ thống hình “chuỗi giá trị” hình cho thấy, lực hệ thống tác nghiệp DNNN phản ánh thông qua: (i) lực hệ thống công nghệ (thiết bị, công suất, đầu tư, nguồn nguyên liệu, sáng chế, chi phí, sản lượng, bảo dưỡng, hiệu suất sử dụng…), (ii) nguồn nhân lực (số lượng, cấu, trình độ, suất lao động, tiền lương, chế độ đãi ngộ, môi trường lao động, quan hệ lao động…), (iii) lực tài (nguồn tài chính, lực huy động sử dụng nguồn, tình trạng tài chính, hiệu sử dụng tài chính…) (iv) lực hệ thống điều hành (quản trị văn phòng, mức độ tiêu chuẩn hoá, tin học hoá…) Sơ đồ 7: Nhân tố định lực hoạt động doanh nghiệp 20 Sơ đồ 8: Năng lực quản trị điều hành DNNN thể qua việc thực thi trách nhiệm xã hội Năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp định việc thực hành chức quản lý việc sử dụng khai thác lực hệ thống tác nghiệp vào việc tiếp cận phục vụ đối tượng mục tiêu - người hữu quan hoạt động doanh nghiệp Như vậy, lực quản trị điều hành doanh nghiệp thông qua hoạt động kết thực nghĩa vụ đối tượng hữu quan, Sơ đồ Việc thực nghĩa vụ tiến hành theo cấp độ khác nhau, với đối tượng hữu quan, thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR – Corporate Social Responsibility) Đó (1) nghĩa vụ kinh tế – nghĩa vụ doanh nghiệp cần phải thực để tồn được, (2) nghĩa vụ pháp lý – nghĩa vụ doanh nghiệp cần phải thực để xã hội chấp nhận, (3) nghĩa vụ đạo đức – nghĩa vụ doanh nghiệp cần phải thực để xã hội tôn trọng, (4) nghĩa vụ nhân văn – nghĩa vụ doanh nghiệp cần phải thực để xứng đáng với vai trò lực lượng tiến xã hội đóng góp cho phồn vinh nhân loại Thực 21 tốt trách nhiệm xã hội xác định triển khai có kết hoạt động đáp ứng mong muốn mối quan tâm đối tượng hữu quan, góp phần cải thiện làm tăng thêm phúc lợi cho họ, cải thiện mối quan hệ/hình ảnh doanh nghiệp họ Như đánh giá lực quản trị điều hành DNNN thông qua tiêu chí việc thực TNXH doanh nghiệp Cụ thể tiêu (i) xây dựng mối quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng; (ii) củng cố cải thiện mối quan hệ với người lao động; (iii) xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác/doanh nghiệp khác; (iv) trì mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng, trung thực, minh bạch cách ứng xử với chủ đầu tư, người góp vốn; (v) ý thức cộng đồng với môi trường tự nhiên – văn hoá – xã hội; (vi) gương mẫu việc thực thi pháp luật; (vii) tích cực, tự nguyện, sáng tạo việc thực nghĩa vụ tiên phong, tham gia/đóng góp cho hoạt động/chương trình nhân đạo Bộ số lực doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý trợ giúp doanh nghiệp phát triển Từ phân tích đây, đề xuất sử dụng hệ thống số, báo doanh nghiệp phục vụ cho việc đánh giá, quản lý trợ giúp doanh nghiệp trình hoạt động phát triển Hệ thống số gồm phần: (1) số phản ánh lực hoạt động doanh nghiệp –KPIs – phản ánh hệ thống tác nghiệp, quản lý điều hành; (2) số tác động hoạt động doanh nghiệp xã hội – KRIs – phản ánh qua kết thực nghĩa vụ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) Bảng trình bày hệ thống số phản ánh lực hoạt động hệ thống tổ chức doanh nghiệp Tương tự, Bảng trình bày hệ thống số phản ánh lực thực thi trách nhiệm xã hội thông qua số hoạt động kết thực nghĩa vụ đối tượng hữu quan 22 Bảng 3: Chỉ số lực hệ thống tác nghiệp, quản lý điều hành hoạt dộng kinh doanh doanh nghiệp KPIs LĨNH VỰC QUẢN LÝ NĂNG LỰC QUẢN LÝ Mục đích xác minh Nội dung Thị trường/thị phần/cạnh tranh Các kế hoạch dài hạn (chiến lược), Sản phẩm/dịch vụ ngắn hạn Mục tiêu Tính khả thi, xác đáng mục tiêu, Hệ thống/phương pháp xử lý thông tin kế hoạch Hệ số Thực hiện/Kế hoạch… Kế hoạch, thị trường Năng lực chuyển hoá nhiệm vụ thành mục tiêu, kế hoạch hành động hệ thống/bộ máy/phương pháp lập kế hoạch Sản xuất, tác nghiệp Năng lực chuyển hoá nhiệm vụ kế hoạch thành phương án, nội dung tác nghiệp Năng lực hoạt động hệ thống tổ chức Tổ chức, nhân lực Năng lực sử dụng, khai thác Nguồn nhân lực nguồn lực hữu Môi trường lao động/Quan hệ lao tiềm vào việc triển khai kế hoạch thực mục tiêu động Thực chế độ chinh sách Năng lực xây dựng tổ chức Tài Năng lực tài Năng lực hệ thống quản lý tài Quản lý, điều hành Năng lực hiệu lực phương pháp hệ thống quản Chỉ số Tình trạng thiết bị lực công nghệ Cơ cấu chi phí/giá thành Chất lượng Đầu tư/Công suất/Bảo dưỡng Hiệu suất sử dụng thiết bị Nguồn nguyên liệu Sáng chế/Sáng kiến Chi phí/Cơ cấu chi phí, gia thành Sản lượng/Chất lượng… Số lượng/Cơ cấu/rình độ Năng suất lao động Tiền lương/Chế độ đãi ngộ… Nguồn tài Năng lực huy động Tình trạng tài Hiệu sử dụng nguồn Tình trạng hoạt động tài Báo cáo tài Chỉ số tài chính… Hệ thống điều hành Mức độ tiêu chuẩn hoá 23 lý, điều hành Quản trị văn phòng Quản trị trình kinh doanh Tin học hoá 24 Bảng 4: Chỉ số thực Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp - KRIs CÁC NGHĨA VỤ TRONG TNXH Nghĩa vụ Kinh tế Nghĩa vụ Pháp lý Nghĩa vụ Đạo đức Nghĩa vụ Nhân văn ĐỐI TƯỢNG HỮU QUAN CỦA DNNN Tiêu dùng Người LĐ DN/Ngành Hàng hoá Giá Lợi ích Sản phẩm Phương tiện LĐ Việc làm Tiền công Nguồn lực Hệ thống Lợi ích/Giá trị An toàn An toàn Bình đẳng Sở hữu trí tuệ Cạnh tranh trung thực Sở hữu trí tuệ Chất lượng (tin cậy, thoả mãn yêu cầu) Quảng cáo Điều kiện lao động Đáp ứng mong đợi/ kỳ vọng Môi trường nơi làm việc Bầu không khí tổ chức Văn hoá DN Thương hiệu Biểu tượng ngành Chủ sở hữu Cộng đồng/XH QLNN Phúc lợi xã hội Nguồn lực kinh tế Cân đối cung cầu Tạo việc làm Thu nhập/Mức sống Phúc lợi xã hội Phát triển KHKT Bảo vệ môi trường Đóng góp ngân sách Thực thi sách/pháp luật Trung thực Phát triển cộng đồng Đóng góp nhân đạo Cân Phát triển Đóng góp xã hội Động lực phát triển kinh tế Xây dựng hình ảnh Phát triển cộng đồng Chương trình nhân đạo Trách nhiệm tiên phong Quản lý sử dụng tài sản Lợi ích/Giá trị TS Quyền kiểm soát Minh bạch 25 Kết luận Từ phân tích phần rút số kết luận sau: Thứ nhất, hiệu lực việc điều tiết phủ kinh tế thông qua doanh nghiệp định việc lực can thiệp phủ hiệu lực biện pháp can thiệp doanh nghiệp Năng lực định quan QLNN cần đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp Những thông tin liên quan đến phương pháp định cần tập hợp xử lý thích hợp Thứ hai, hiệu lực kiểm soát phủ hoạt động doanh nghiệp nâng cao qua việc: (i) sử dụng biện pháp can thiệp thích hợp lựa chọn phương pháp xây dựng hệ thống tiêu/nhiệm vụ phân bổ nguồn lực hợp lý, minh bạch có khả thẩm định (cơ chế dự án phù hợp), (ii) nâng cao ý thức/trách nhiệm/năng lực “tự kiểm soát” doanh nghiệp cách cung cấp/hỗ trợ tập hợp thông tin cách hệ thốngvề tình hình hoạt động doanh nghiệp Để làm điều này, cần có định hướng đắn cho việc sử dụng thông tin, tư liệu tập hợp doanh nghiệp trình hoạch định sách hỗ trợ khích lệ doanh nghiệp việc nâng cao hiệu hoạt động tăng cường lực quản lý, khai thác cách hữu hiệu nguồn lực có nguồn thông tin trợ giúp từ phủ Bảng số định hướng cho mục đích Thứ ba, nội dung số gồm phần: (a) thông tin nguyên sinh – số bản; (b) thông tin thứ sinh – số lực hoạt động xác định qua phân tích, xử lý hình/phương pháp/công thức lựa chọn; (c) thông tin dự báo – thông tin đánh giá/kết luận lực/kết hoạt động 26 hay định hướng xu phát triển/động thái tương lai rút từ kết phân tích xử lý nêu Thứ tư, thông tin doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp cần lựa chọn tập hợp cách hệ thống, chuẩn mực để sử dụng cho nhiều mục đích: (1) phục vụ cho việc dự báo định, (ii) truyền thông doanh nghiệp để đảm bảo tính công khai, minh bạch Việc xác định nội dung số cần bắt đầu việc xác định/lựa chọn hình phân tích/phương pháp xử lý/công thức tính toán cách kỹ lưỡng Thứ năm, việc tập hợp cần tiêu chuẩn hoá, cách hệ thống, thường xuyên (để tăng khả dự báo) với trợ giúp biện pháp/phương tiện tập hợp, xử lý thông tin đại 27 Bảng 5: Điều tra, tổng hợp số liệu công bố kết NỘI DUNG KHẢO SÁT Chỉ số kinh tế vĩ Chỉ số vật chất Chỉ số tài THÔNG TIN THU THẬP Báo cáo tổng hợp Thực thi trách nhiệm xã hội (Thực mục Mẫu điều tra chuẩn tiêu điều tiết) (điện tử hoá) PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ Tổng hợp từ phiếu điều tra (định tính lượng hoá) Đánh giá/Xếp hạng DN thực thi TNXH Đánh giá thực nhiệm vụ kinh tế vĩ Đánh giá/Xếp hạng DN lực DN Công bố số liệu hệ thống số Năng lực quản lý điều hành Năng lực hệ thống tác nghiệp Báo cáo tổng hợp Mẫu điều tra chuẩn (điện tử hoá) Chỉ số (điện tử hoá) Tổng hợp từ phiếu điều tra (định tính) Tính theo công thức với số (định lượng) Kết hoạt động kinh doanh Hiệu sử dụng ngân sách/nguồn lực Báo cáo tổng hợp Chỉ số (điện tử hoá) Đánh giá/Xếp hạng DN lực tài Tính theo công thức với số (định lượng) Công bố số liệu hệ thống số 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kumar Anjali (1993), State Holding Companies and Public Enterprises in Transition,World Bank, Scholarly and Reference Division, St.Martin’s Press/The Macmillan Press, New York Niven Paul R., Balanced Scorecard: thẻ điểm cân bằng, Nxb Tổng hợp TPHCM, TP HCM, 2009 Parmenter David, Key performance indicators, John Wiley & Sons, Inc., NJ, 2007 Nguyễn Mạnh Quân, Kinh tế học quản lý Doanh nghiệp Nhà nước, tài liệu chưa xuất Nguyễn Mạnh Quân, Xây dựng số DNNN – Một số vấn đề lý luận, Đề tài NCKH cấp Bộ, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, 2011 Nguyễn Mạnh Quân, Bộ mẫu khảo sát điện tử cho doanh nghiệp tham gia Giải Sao Vàng Đất Việt 2013, Hội LHTNVN/Hội DNTVN, 2013 Ramanadham V V (1991), The Economics of Public Enterprises, Routledge, London and New York Rastogi P.N (1992), Policy Analysis and Problem-Solving for Social Systems, Sage Publications, New Delhi, California, London Walsh Ciaran, Các số cốt yếu quản lý, Nxb Tổng hợp TP HCM, TP HCM, 2008 ... xác định triển khai có kết hoạt động đáp ứng mong muốn mối quan tâm đối tượng hữu quan, góp phần cải thiện làm tăng thêm phúc lợi cho họ, cải thiện mối quan hệ/hình ảnh doanh nghiệp họ Như đánh... dựng mối quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng; (ii) củng cố cải thiện mối quan hệ với người lao động; (iii) xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác/doanh nghiệp khác; (iv) trì mối quan hệ... thể cụ thể tác động mong muốn/tích cực nhóm đối tượng hữu quan xác định: người tiêu dùng – người lao động – đối tác/ngành – chủ sở hữu – cộng đồng đối tượng yếu xã hội - – quan quản lý NN Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 2 bao cao tong quan ve mo hinh nghien cuu quan , 2013 CD 2 bao cao tong quan ve mo hinh nghien cuu quan , 2013 CD 2 bao cao tong quan ve mo hinh nghien cuu quan , Hệ thống kinh tế thị trường và sự phức tạp của hệ thống các mối quan hệ, Phương pháp điều tiết nền kinh tế của chính phủ thông qua doanh nghiệp, Những nội dung chính của hệ thống chỉ số, chỉ báo về doanh nghiệp, Bộ chỉ số về năng lực doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý và trợ giúp doanh nghiệp phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay