2013 CD 1 báo cáo tổng quan về tình hình phát triển KT XH và hoạt động của DN thuộc tỉnh hưng yên

46 134 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:21

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH HƯNG YÊN TRONG THỜI GIAN QUA VÀ MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020 Hà Nội, tháng 12 năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG BỐI CẢNH CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ 1.1 Doanh nghiệp Việt Nam qua 10 năm phát triển (2002-2012) Tăng trưởng kinh tế tiêu kinh tế vĩ mô để đánh giá thành tựu phát triển quốc gia thời kỳ định Nền kinh tế Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO (2007 – 2016) bị ảnh hưởng tác động khủng hoảng tài toàn cầu, khủng hoảng nợ công trì chuỗi tăng trưởng kinh tế Trong 10 năm, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,29% Là thành tựu quan trọng, xét điều kiện khó khăn thiên tai, dịch bệnh, biến động giá giới khủng hoảng kinh tế toàn cầu… (bảng 1) Cụ thể, năm 1995, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 289 USD đến năm 2015 số 2.228 USD, dự kiến năm 2016 2.445 USD, cao gấp gần 8,5 lần so với năm 1995 Sau 10 năm gia nhập WTO, GDP bình quân đầu người đạt mức khả quan, bình quân 1.600 USD đầu người, mức sống người dân cải thiện Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển Tỷ lệ kim ngạch xuất so với GDP Việt Nam 10 năm qua có suy giảm năm 2009 đạt mức cao, năm 2016 80,5%, thuộc loại cao so với tỷ lệ chung giới, đứng thứ hạng cao so với nước khu vực ASEAN Sản xuất nông nghiệp 10 năm qua gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh đảm bảo sản xuất ổn định Năm 2015, sản lượng lúa đạt mức cao, khoảng 44,75 triệu tấn, năm 2016 dự kiến đạt 44,5 triệu Sản lượng lương thực có hạt năm đạt 50,1 triệu tấn, năm 2016 dự kiến đạt 50 triệu tấn, tăng gần 10 triệu so với năm 2007 Mức lương thực bình quân đầu người năm 2015 đạt 546,4 kg xuất sản phẩm từ khu vực nông nghiệp đạt mức cao 20,6 tỷ USD Khu vực sản xuất công nghiệp thường có tốc độ tăng trưởng cao từ giai đoạn năm 2007-2011 chịu ảnh hưởng lớn tăng giá đầu vào, lạm phát, suy thoái kinh tế giới, khủng hoảng nợ công… làm cho tăng trưởng chậm lại hiệu đầu tư kinh doanh thấp Giai đoạn 2011-2015 sản xuất công nghiệp bước phục hồi; số phát triển công nghiệp 2015 tăng khoảng 10%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo cấu công nghiệp tăng mạnh Cơ cấu nội ngành Công nghiệp dần chuyển dịch theo hướng tích cực Công nghiệp khai khoáng giảm từ 37,1% năm 2011 xuống khoảng 33,1% năm 2015; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 50,1% năm 2011 lên 51,5% năm 2015 Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định, 10 năm qua hai năm 2008, 2009 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng tài toàn cầu đạt mức bình quân 6,75%, cao so với mức tăng trưởng bình quân chung kinh tế Năm 2015, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,27% Doanh thu du lịch đạt mức cao khoảng 240 nghìn tỷ đồng năm 2015, dự kiến đạt 260 nghìn tỷ đồng năm 2016 Du lịch quốc tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2015 đạt triệu lượt so với 4,2 triệu năm 2007, khách nội địa dự kiến đạt 42 triệu năm 2016 Các sản phẩm dịch vụ ngày phát triển đa dạng với chất lượng cải thiện hơn, đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân có sức cạnh tranh thị trường Tuy vậy, lĩnh vực dịch vụ, sở hạ tầng yếu kém, sở hạ tầng logitisc, chất lượng dịch vụ thấp khó khăn tồn lớn Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội có tốc độ tăng trưởng trì nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội GDP 10 năm (2007-2016) đạt tương ứng 46,5%, 41,5%, 42,7%, 41,1%, 33,3%, 31,1%, 30,5%, 31,0%, 30,5% cho năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, đạt 31,0% theo kế hoạch năm 2016 Năm 2007, tổng vốn đầu tư đạt 532,1 nghìn tỷ đồng đến năm 2016 dự kiến đạt 1.588 nghìn tỷ đồng, 31,0% GDP Vốn FDI 10 năm (2007-2016), thực khoảng 112,23 tỷ USD FDI thực bình quân năm từ gia nhập WTO đạt 11,22 tỷ USD (Bộ Công Thương, 2015) Xuất, nhập 10 năm qua đạt kết vượt trội nhờ mở rộng thị trường Nổi bật, năm 2015, kim ngạch hàng hoá xuất đạt 162,4 tỷ USD, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2007, tăng 8,1% so với năm 2014, khu vực FDI (không kể dầu thô) đạt 111,3 tỷ USD, tăng 18,5% Năm 2015 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất tỷ USD Giai đoạn 2011-2015 mức nhập siêu cải thiện năm 2012 Việt Nam có thặng dư thương mại 700 triệu USD, năm 2014 2,337 tỷ USD năm 2015 Việt Nam trở lại nhập siêu 3,17 tỷ USD, 2% kim ngạch xuất (Đặng Thị Thúy Hồng, 2016) Nhập siêu giảm tác nhân quan trọng giúp giảm áp lực tăng tỷ giá cải thiện cán cân toán quốc tế Về mặt xã hội bảo vệ môi trường, 10 năm qua lĩnh vực giáo dục đào tạo, dân số, việc làm giảm nghèo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường hoạt động văn hóa xã hội khác đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững, nâng cao bước đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Việc thực sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội Đảng Nhà nước giảm bớt khó khăn cho người dân, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải việc làm giữ vững ổn định trị, xã hội Một số hạn chế vấn đề đặt Trong giai đoạn 2007-2016, Việt Nam trì mức tăng trưởng cao, bình quân 6,29%/năm để đạt mức tăng trưởng đó, tổng đầu tư cho phát triển mức cao (30,0% - 46,5%), cao nhiều so với nước khác Điều này, chứng tỏ hiệu chất lượng tăng trưởng Việt Nam thấp so với nước khu vực Bên cạnh đó, suất lao động Việt Nam thấp, đóng góp vào tăng trưởng hạn chế Năm 2011, suất lao động bình quân Việt Nam theo giá thực tế đạt khoảng 2.400 USD/người, thấp nhiều so với mức suất lao động năm 2005 nhiều nước khu vực Cụ thể, số tương ứng Indonesia 2.650 USD, Philipines 2.689 USD, Thái Lan 2.721 USD, Singapore 48.162 USD, Brunei 51.500 USD, Nhật Bản 70.237 USD, Trung Quốc 2.869USD, Malaysia 12.571USD, Hàn Quốc 33.237USD… Năm 2012 suất lao động xã hội (GDP/LĐ), giá hành đạt 63,11 triệu đồng; năm 2013: 68,65 triệu, năm 2014: 74,66 triệu năm 2015 đạt khoảng 83,81 triệu đồng, thấp nhiều lần so với nước khu vực Trong công nghiệp, ngành khai thác, gia công chiếm tỷ trọng lớn, việc sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao thấp làm cho tổng kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam đạt tỷ trọng giá trị gia tăng thấp Nông nghiệp đạt nhiều thành tựu tỷ lệ hàng nông sản qua chế biến thấp; đặc biệt nhiều loại giống trồng, vật nuôi phụ thuộc vào nhập đến 80% dẫn đến hạn chế sức cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam thị trường Việc đưa tiến khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chậm, chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp nhiều bất cập… Chuyển dịch cấu kinh tế thời gian qua chậm, tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng dịch vụ GDP năm 2015 Việt Nam ước thực tương ứng đạt 17,5%; 38,2% 44,4% So sánh với nhiều nước khu vực cấu kinh tế nước ta chuyển dịch chậm, nông, lâm ngư nghiệp cao, khu vực dịch vụ phát triển, chiếm tỷ trọng khiêm tốn Sau 10 năm gia nhập WTO, mức thâm hụt thương mại Việt Nam cải thiện tỷ trọng thâm hụt thương mại GDP tổng kim ngạch xuất Việt Nam cao Điều chứng tỏ, nước tận dụng tốt hội hội nhập WTO để đưa hàng hóa vào Việt Nam ngày nhiều, Việt Nam lại chưa tận dụng tốt hội từ WTO mang lại Tóm lại, sau 10 năm hội nhập WTO, kinh tế Việt Nam có bước phát triển đáng ghi nhận Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế giai đoạn chưa cải thiện nhiều, dẫn đến hiệu thấp, tăng trưởng kinh tế phát triển thiếu bền vững, nhiều vấn đề xã hội, môi trường chưa giải hiệu Vì vậy, cần phải có cải cách đột phá, tập trung vào số vấn đề sau: Thứ nhất, tiếp tục cải cách hành triệt để, khắc phục mặt trái chế “một cửa”, đổi máy hành nhà nước cương hiệu Tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, làm minh bạch, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh Thứ hai, sớm xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ sở hạ tầng giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2030, đó, vấn đề cốt lõi tái cấu DN, loại dịch vụ sở hạ tầng theo hướng tập trung dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển logistics xanh, nhằm tận dụng hiệu hội mang lại từ hội nhập Thứ ba, nhanh chóng đầu tư phát triển hệ thống logistics Việt Nam, bao gồm: Cơ sở hạ tầng logistics, thể chế pháp luật phát triển dịch vụ logistics, phát triển DN cung ứng sử dụng dịch vụ logistics… nhằm đẩy nhanh trình đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất nhập hàng hóa Thứ tư, nâng mức đầu tư cho khoa học công nghệ (1-2% GDP) để Việt Nam sớm có đột phá khoa học công nghệ, tạo mặt hàng, sản phẩm kỹ thuật cao mặt hàng xuất chủ lực mang lại giá trị cao cho xuất Việt Nam Thứ năm, với việc đổi chế, hoàn thiện hệ thống sách nhằm phát triển mặt hàng xuất chủ lực, cần có biện pháp để chuyển dần từ gia công sang sản xuất, xuất khẩu, giảm tiến tới hạn chế mức thấp xuất sản phẩm thô, khoáng sản; tăng xuất sản phẩm tinh chế, có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đánh giá: Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc tế Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển Năm năm qua (2011 - 2015), bên cạnh thời cơ, thuận lợi tình hình giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế giới phục hồi chậm; khủng hoảng trị nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh nhiều mặt ngày liệt nước lớn khu vực; diễn biến phức tạp Biển Đông, tác động bất lợi đến nước ta Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực nhiệm vụ mục tiêu đề Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng đạt thành quan trọng Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô tiềm lực nâng lên; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát; tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao năm trước Đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế thực ba đột phá chiến lược tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết tích cực Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển An sinh xã hội quan tâm nhiều bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hiệu Vị thế, uy tín quốc tế nước ta tiếp tục nâng cao Dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trọng đạt kết quan trọng Tuy nhiên, đổi chưa đồng toàn diện Một số tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều tiêu, tiêu chí mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại chưa đạt Nhiều hạn chế, yếu lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm khắc phục Đời sống phận nhân dân, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn Bốn nguy mà Đảng ta tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị chuyển biến chậm Cơ chế vận hành kinh tế Tư tưởng, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước thể chế hoá thành pháp luật, chế, sách Trong 30 năm đổi mới, Quốc hội nước ta 03 lần sửa đổi ban hành Hiến pháp, sửa đổi ban hành 150 luật luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 70 pháp lệnh, tạo sở pháp lý cho chuyển đổi vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế chế độ phân phối phát triển đa dạng, bước tuân thủ quy luật kinh tế thị trường phù hợp với điều kiện đất nước Các chủ thể kinh tế tự kinh doanh cạnh tranh lành mạnh theo quy định pháp luật, ngày phát huy vai trò tích cực kinh tế quốc dân Kinh tế nhà nước bước phát huy vai trò chủ đạo; hệ thống doanh nghiệp nhà nước cấu lại, cổ phần hoá giảm mạnh số lượng Kinh tế tập thể bước đầu đổi mới, hình thức hợp tác kiểu hình thành phù hợp với chế thị trường Kinh tế tư nhân tăng nhanh số lượng, bước nâng cao hiệu kinh doanh, giải việc làm, đóng góp ngày lớn vào GDP Kinh tế có vốn đầu tư nước khuyến khích phát triển, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) có đóng góp quan trọng vào việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm xuất Các yếu tố thị trường loại thị trường hình thành, phát triển, có liên thông, gắn kết thị trường nước với thị trường khu vực quốc tế Thị trường hàng hóa, dịch vụ tăng số lượng, chủng loại, chất lượng; có bước phát triển hoàn thiện quy mô, cấu, kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, chế quản lý, lực cạnh tranh Giá hầu hết loại hàng hoá, dịch vụ vận hành theo giá thị trường, xác định theo quan hệ cung cầu Thị trường lao động hình thành với nguồn cung lao động dồi phạm vi nước, bước đầu tham gia thị trường quốc tế Thị trường tài - tiền tệ phát triển sôi động Thị trường bất động sản phát triển mạnh, thị trường khoa học - công nghệ hình thành có bước phát triển định Hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng theo nguyên tắc chuẩn mực thị trường giới; tiến hành nhiều cải cách thể chế theo hướng minh bạch, tự hóa có tính giải trình; gia nhập tích cực xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); bước hoàn thiện thị trường đầy đủ theo quy định WTO; chuẩn bị sẵn sàng đón nhận chế vận hành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tham gia có hiệu liên kết kinh tế khu vực quốc tế nhiều cấp độ, xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược kinh tế Hiệp định Thương mại tự (FTA) hệ với tiêu chuẩn cao Đảng ban hành lãnh đạo tổ chức thực nhiều nghị quyết, chủ trương kinh tế; kịp thời điều chỉnh chủ trương, giải pháp phù hợp với thay đổi tình hình, đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh… Sự quản lý, điều hành Nhà nước kinh tế thị trường sát thực hiệu Việc sử dụng công cụ quản lý kinh tế, điều tiết kinh tế vĩ mô có tiến bộ; phát huy dân chủ lĩnh vực kinh tế, thực ngày tốt vai trò làm chủ kinh tế nhân dân Sau 30 năm đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành phát triển; thể chế kinh tế quan tâm xây dựng bước hoàn thiện Thực lực kinh tế tăng lên; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát kiểm soát; tăng trưởng kinh tế trì hợp lý đánh giá thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng cao giới Đại hội XI khẳng định, đất nước khỏi tình trạng phát triển, bước vào nhóm nước phát triển có thu nhập trung bình Môi trường đầu tư cải thiện, đa dạng hóa nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển Đại hội XII đưa nhận định quan trọng: “Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển” Tuy nhiên, kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu; thiếu bền vững nhiều nguyên nhân cần làm rõ tiếp tục khắc phục trình đổi thời gian tới với chất lượng cao Thành tựu kinh tế - xã hội đạt 30 năm qua Về tăng trưởng kinh tế, suốt 30 năm qua, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao hẳn thời kỳ trước đổi Sau giai đoạn đầu đổi (1986-1990) với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4,4%, kinh tế Việt Nam trải qua gần 20 năm với mức tăng trưởng ấn tượng Giai đoạn 1991-1995, GDP bình quân tăng 8,2%/năm, gấp đôi so với năm trước đó; giai đoạn năm 1996-2000, chịu tác động khủng hoảng tài khu vực (1997-1999), GDP trì bình quân tăng 7,6%/ năm; giai đoạn 2001-2005, GDP tăng bình quân 7,34%; giai đoạn 2006-2010, suy giảm kinh tế giới, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,32%/năm Trong năm tiếp theo, chịu tác động từ khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 khủng hoảng nợ công năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 Việt Nam chậm lại đạt 5,9%/năm, mức cao khu vực giới Quy mô kinh tế tăng nhanh Năm 2003, sau 16 năm đổi mới, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 471 USD/năm đến năm 2015, quy mô kinh tế đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.300 USD Lực lượng sản xuất có nhiều tiến số lượng chất lượng Chất lượng tăng trưởng có mặt cải thiện, trình độ công nghệ sản xuất có bước nâng lên Đóng góp yếu tố suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2001-2005 đạt 21,4%, giai đoạn 2006-2010 đạt 17,2% giai đoạn 2011-2015 đạt 28,94% Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát Những nỗ lực đổi 30 năm qua giúp cho môi trường đầu tư liên tục cải thiện, nhờ thu hút ngày nhiều vốn đầu tư cho phát triển Cơ cấu kinh tế Việt Nam bước đầu chuyển dịch theo hướng đại Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ công nghiệp Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm thành phần kinh tế đan xen nhiều hình thức sở hữu Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế Cơ cấu hàng hóa xuất có cải thiện đáng kể Kim ngạch xuất thường xuyên tăng với tốc độ hai số, giai đoạn 2011-2015 tăng đến 18%/năm Xuất chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng sản phẩm công nghiệp giảm dần tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp, giảm dần sản phẩm nguyên liệu thô Các vùng kinh tế trọng điểm hình thành để làm động lực cho phát triển kinh tế vùng, miền nước; phát triển KKT, KCN tập trung nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển, đồng thời hình thành vùng chuyên môn hoá trồng, vật nuôi gắn với chế biến công nghiệp Các ngành, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển Ngành công nghiệp xây dựng trì tốc độ tăng trưởng liên tục, tốc độ triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cải thiện Sản phẩm công nghiệp phát triển ngày đa dạng chất lượng, bước nâng cao khả cạnh tranh, bảo đảm cung cầu kinh tế, giữ vững thị trường nước mở rộng thị trường xuất khẩu; trọng đầu tư phát triển số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định; CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến quan trọng, từ lúc nuớc thiếu ăn trở thành nước xuất gạo với khối lượng lớn, đứng thứ hai giới, góp phần vào an ninh lương thực quốc tế; xuất cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản với khối lượng lớn đứng thứ hạng cao giới Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất đời sống Ngành du lịch, bưu viễn thông phát triển với tốc độ nhanh; ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Việc khai thác, sử dụng tài nguyên quốc gia bảo vệ môi trường gắn với yêu cầu phát triển bền vững quan tâm đem lại kết bước đầu Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt hạ tầng giao thông, điện, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao, tạo tiền đề để bước đầu chuyển sang xây dựng kinh tế tri thức Qua 30 năm đổi mới, đất nước đạt thành tựu quan trọng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Dưới lãnh đạo Đảng, tư tưởng, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế vận hành có hiệu Hiến pháp 2013 hàng loạt luật để thể chế hóa Hiến pháp 2013 tạo sở pháp lý hình thành thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đó khẳng định nguyên tắc kinh tế có chế độ đa sở hữu, đa thành phần, nhiều hình thức phân phối; khẳng định nguyên tắc phát triển đồng yếu tố thị trường vận hành thông suốt loại thị trường; khẳng định nguyên tắc Nhà nước quản lý kinh tế theo nguyên tắc chế thị trường; khẳng định nguyên tắc đảm bảo thực tiến công xã hội bước, sách phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường; khẳng định nguyên tắc mở cửa, hội nhập với kinh tế khu vực giới Ba mươi năm đổi kinh tế chứng kiến vai trò tích cực chủ thể kinh tế kinh tế quốc dân, tự kinh doanh cạnh tranh theo quy định pháp luật Kinh tế nhà nước dần phát huy tốt vai trò chủ đạo; hệ thống doanh nghiệp nhà nước bước cấu lại, cổ phần hóa theo Luật Doanh nghiệp giảm mạnh số lượng Kinh tế tập thể bước đầu đổi mới, hình thức hợp tác kiểu hình thành phù hợp với chế thị trường Kinh tế tư nhân tăng nhanh số lượng, bước nâng cao hiệu kinh doanh, giải việc làm, đóng góp ngày lớn vào GDP Kinh tế có vốn đầu tư nước khuyến khích phát triển, doanh nghiệp FDI có đóng góp quan trọng vào việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm xuất Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp không ngừng phát triển ngày phát huy vai trò quan trọng kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực hoàn thiện, máy quản lý nhà nước điều chỉnh theo hướng tinh giản, chức quản lý nhà nước kinh tế nhận thức lại đắn hơn, đổi nhận thức thực phù hợp với chế thị trường Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam dần hình thành đầy đủ, đồng yếu tố thị trường loại thị trường, vận hành thông suốt, gắn kết với thị trường khu vực quốc tế Thị trường hàng hóa, dịch vụ có bước phát triển hoàn thiện quy mô, cấu hàng hóa - thị trường nước, kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, chế quản lý, mức độ cạnh tranh Thị trường tài chính, tiền tệ phát triển mạnh sôi động Bên cạnh kênh huy động vốn từ ngân hàng, thị trường chứng khoán bước đầu hình thành, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư Đồng thời, hoạt động thị trường bảo hiểm đóng góp tích cực vào việc ổn định sản xuất đời sống dân cư, huy động vốn cho nghiệp CNH, HĐH đất nước Thị trường bất động sản có bước phát triển nhanh chóng Thị trường lao động hình thành phạm vi nước Thị trường khoa học - công nghệ hình thành phát triển, số lượng giá trị giao dịch công nghệ có bước tiến đáng kể năm gần Thị trường số loại dịch vụ công bản, y tế, giáo dục có bước phát triển mới, huy động nguồn lực ngân sách nhà nước tham gia Qua 30 năm đổi mới, việc tăng trưởng kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng người, tiến công xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường Tăng trưởng kinh tế đôi với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn việc giải việc làm dần chuyển trọng tâm sang thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia tạo việc làm; từ chỗ không chấp nhận có phân hóa giàu - nghèo đến khuyến khích người làm giàu hợp pháp đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo An sinh xã hội đảm bảo; hệ thống an sinh xã hội phúc lợi xã hội phát triển đồng bộ, đặc biệt vấn đề giảm nghèo, giải việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, sách ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, sách bảo hiểm y tế toàn dân tạo điều kiện để người dân hưởng thụ nhiều văn hóa, y tế giáo dục Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, Việt Nam tăng thêm ngân sách huy động nguồn lực để thực sách xã hội; đồng thời hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc 30 năm đổi chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhiều cấp độ, đa dạng hình thức, theo nguyên tắc chuẩn mực thị trường toàn cầu Việt Nam thiết lập nhiều quan hệ đối tác chiến lược kinh tế Tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 hoàn thiện thị trường nước đầy đủ theo cam kết WTO Cho đến có 59 quốc gia công nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường, có đối tác thương mại lớn Việt Nam Việt Nam ký kết 10 FTA khu vực song phương (gồm FTA ký kết với tư cách thành viên ASEAN; FTA đàm phán với tư cách bên độc lập); vừa hoàn tất đàm phán hai FTA (Liên minh châu Âu TPP); tích cực đàm phán FTA khác Việc tham gia ký kết đàm phán tham gia FTA có tác động tích cực tới phát triển kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm, đến Việt Nam tham gia vào ba chuỗi giá trị có vai trò ngày quan trọng kinh tế toàn cầu chuỗi giá trị lương thực an ninh lương thực; chuỗi giá trị lượng an ninh lượng (dầu mỏ, khí, than) chuỗi giá trị hàng dệt may da giầy Một số học kinh nghiệm Đạt thành tựu nêu nhờ có nhận thức đắn, đổi tư lý luận Đảng tính tất yếu phát triển kinh tế thị trường; định chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, kiên trì lãnh đạo, đạo thực sách kinh tế, nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia thực Sự quản lý, điều hành Nhà nước kinh tế thị trường sát thực hiệu Mở rộng, phát huy dân chủ lĩnh vực kinh tế, thực ngày tốt vai trò làm chủ kinh tế nhân dân Vai trò lãnh đạo nội dung phương thức lãnh đạo Đảng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày rõ nét, theo xác định tiếp tục đổi tư kinh tế, nâng cao lực lãnh đạo kinh tế tổ chức đảng, tăng cường lãnh đạo kiểm tra phát triển kinh tế Những hạn chế, yếu kinh tế nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Trong phải kể đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta xây dựng điều kiện chuyển đổi thể chế kinh tế với xuất phát điểm thấp, kinh tế đất nước nhiều khó khăn, thường xuyên chịu thiên tai, dịch bệnh; kinh tế giới có nhiều biến động bất thường, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế nước ta Tuy nhiên, học quý giá rút sau 30 năm đổi lĩnh vực kinh tế: Một là, trình đổi toàn diện đất nước, từ đầu Đảng ta xác định lấy đổi kinh tế trọng tâm Việc chủ động, sáng tạo sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo 10 phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam… thể trước hết hết lĩnh vực kinh tế, mà trọng điểm xây dựng kinh tế thị trường vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc trưng đặc điểm Việt Nam, vừa tương thích với kinh tế giới trình toàn cầu hóa ngày rộng hơn, sâu Hai là, trình đổi kinh tế, việc quán triệt quan điểm “dân gốc”, thể nội dung yêu cầu phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, dân chủ hóa, nhằm phát huy nguồn lực nhân dân phải thể tiêu chí hiệu tổng hợp, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… thông qua đa dạng hóa hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình sản xuất kinh doanh, phân phối quản lý; dân chủ kinh tế vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là, đổi kinh tế phải toàn diện, đồng bộ, có bước phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải kịp thời, hiệu vấn đề thực tiễn đặt ra, bối cảnh chuyển đổi thể chế kinh tế với nhiều tác động bất thường khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn bắt đầu phục hồi chưa vững gây tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta Bốn là, lĩnh vực kinh tế, phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hết; kiên định độc lập, tự chủ kinh tế, đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở bình đẳng, có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời xây dựng bảo vệ Tổ quốc lĩnh vực kinh tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường trình hội nhập kinh tế quốc tế Năm là, tăng cường lãnh đạo Đảng lĩnh vực kinh tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, cán điều hành vĩ mô kinh tế, đủ lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu điều hành kinh tế Nhà nước kết hợp với tham gia hệ thống trị bảo đảm cho kinh tế nước nhà phát triển nhanh bền vững Nhìn lại 30 năm qua, bối cảnh quốc tế khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; nước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đạt “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” lĩnh vực kinh tế khẳng định đổi lựa chọn xác chứng minh đường lối đổi nói chung đổi kinh tế nói riêng Đảng ta đắn, khoa học, sáng tạo Sự vấp váp, hạn chế, chí yếu đường phát triển chứng tỏ đổi nghiệp khó khăn, lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải chủ động, kiên định không ngừng sáng tạo, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm thành lý luận để điều chỉnh, hoàn thiện đường lối, chủ trương, sách Đảng “để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại”, thực mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Trong vòng 10 năm trở lại đây, doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, từ số gần 63 nghìn doanh nghiệp năm 2002, số lượng doanh nghiệp hoạt động Việt Nam tính đến thời điểm ngày 1/4/2012 lên đến 312,6 nghìn doanh nghiệp Số lượng lao động khu vực doanh nghiệp tăng gấp 2,36 lần giai đoạn 2002-2011, từ 4,66 triệu lên 11 triệu với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm Tổng nguồn vốn doanh nghiệp kinh tế tăng 10 lần, từ 1,4 triệu tỷ đồng năm 2002 lên 15,3 triệu tỷ đồng năm 2011, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30%/năm Tổng doanh thu khu vực doanh nghiệp tăng khoảng 8,8 lần, từ 1,2 triệu tỷ đồng năm 2002 lên 10,7 triệu tỷ đồng năm 2011 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp đạt 27,4%/năm, cao tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng doanh nghiệp lao động, nhiên lại 32 nước lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân chưa thực chặt chẽ, việc sinh thứ tỷ lệ cân giới tính có giảm mức cao Các tệ nạn xã hội ma tuý, cờ bạc diễn biến phức tạp, gây xúc xã hội Nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội thực chưa nghiêm, phong trào thể thao hạn chế Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiếu, chưa đồng bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn chưa có gắn kết, lồng ghép chặt chẽ, thiếu chiến lược dài hạn Hạ tầng giao thông bị xuống cấp Một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới, dự án sản xuất công nghiệp bị chậm tiến độ so với quy định Một số dự án ODA vướng mắc thủ tục, chậm tiến độ Một số công trình, dự án lớn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ vốn ngân sách Trung ương chưa bố trí vốn kịp thời, tỷ lệ thấp so với nhu cầu đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ dự kiến ban đầu Công tác cải cách hành có nhiều cố gắng chưa đạt yêu cầu, văn hướng dẫn địa phương chậm, cấp sở lúng túng triển khai thực 2.2.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan Tốc độ tăng trưởng GRDP số tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế, lạm phát cao, sách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển đời sống nhân dân Quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ chưa đại, phương thức tổ chức quản lý chưa theo kịp với yêu cầu, suất lao động thấp, đa số dự án đầu tư địa bàn tỉnh chủ yếu làm hàng gia công, giá trị gia tăng thấp, chưa thu hút nhiều dự án sử dụng công nghệ cao, đại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2015 chậm phê duyệt nên việc tiếp nhận dự án đầu tư, xây dựng chậm gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư khả tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ cho năm tới 33 Sự phát triển nhanh kinh tế, hội nhập kinh tế sâu, rộng, nhu cầu sử dụng, tiêu dùng nhân dân tăng nhanh dịch vụ công chưa đáp ứng kịp thời 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan Triển khai thực nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời; khả khai thác nguồn lực hạn chế, chưa phát huy tốt sức mạnh tổng hợp nhân dân thành phần kinh tế để phát triển kinh tế xã hội Mục tiêu Đại hội xây dựng đề cao điều kiện kinh tế đà phát triển nhanh có nhiều thuận lợi Hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu chưa đồng Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá phát triển kinh tế tri thức 2.2.3 Bài học kinh nghiệm Thực nghiêm chỉnh vận dụng sáng tạo chủ chương, sách Đảng đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ, biết tập hợp sức mạnh đoàn kết, phát huy nội lực tích cực khai thác có hiệu nguồn lực từ bên ngoài, tranh thủ ủng hộ bộ, ngành Trung ương, khai thác tiềm lợi sẵn có địa phương, tạo lợi Xác định mũi nhọn đột phá phát triển kinh tế vừa phát triển nhanh công nghiệp, vừa phải xây dựng kết cấu hạ tầng vừa phải đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp; tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần, tăng nhanh sản phẩm xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Thể chế hóa kịp thời chủ trương đắn Đảng, Nhà nước tổ chức thực kiên trì, liệt, sáng tạo; bám sát tình hình thực tiễn đất nước, tỉnh, tăng cường phân tích dự báo để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp Phát triển kinh tế nhanh, vững đôi với củng cố tăng cường an ninh quốc phòng, giải tốt vấn đề xúc xã hội, giữ vững an ninh trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 34 Coi trọng chất lượng, hiệu tăng trưởng phát triển bền vững.Nâng cao chất lượng hiệu kinh tế đôi với tốc độ tăng trưởng hợp lý, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô Kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với thực tiến công xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân, đặc biệt tình hình kinh tế khó khăn, suy giảm Phát triển lĩnh vực kinh tế phải đôi với bảo vệ môi trường, sở sản xuất phải xây dựng, áp dụng công nghệ trang bị thiết bị đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Tăng cường công tác quản lý Nhà nước môi trường; thường xuyên kiểm soát ô nhiễm ứng cứu cố môi trường kịp thời Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo đồng thuận xã hội việc xây dựng thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước giữ vững ổn định trị, xã hội 35 CHƯƠNG MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 – 2020 3.1 Quan điểm phát triển • Phát huy cao tiềm năng, lợi địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực để trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa; thực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm lĩnh vực có lợi thế, có giá trị tăng cao, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh kinh tế • Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; thực tốt sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống vật chất tinh thần nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên môi trường; xây dựng đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, đại, đảm bảo tiến công xã hội • Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng phát triển giáo dục đạo tạo, phát triển khoa học công nghệ; phát huy truyền thống văn hiến, khuyến khích tinh thần động sáng tạo nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý điều hành quyền cấp để xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Vùng đồng sông Hồng nước • Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng trật tự an toàn xã hội 36 3.2 Mục tiêu tổng quát Tập trung khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo để đáp ứng nguồn lực cho phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh, chất lượng bền vững, tạo tảng vững để Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại trước năm 2020; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ưu tiên thực Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, mang nét đặc trưng địa phương Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân 3.3 Các tiêu chủ yếu 3.3.1 Về phát triển kinh tế Tăng trưởng bình quân năm: GRDP tăng 12 - 13,2 %; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,5 - 3%- công nghiệp – xây dựng tăng 16,6%- dịch vụ tăng 16,5-17%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.000 USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 35.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất tăng bình quân khoảng 18%/năm Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế để đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp 11%; công nghiệp, xây dựng 51%; dịch vụ 38% Tăng thu ngân sách nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi tỉnh có tích lũy 3.3.2 Về phát triển xã hội, bảo vệ môi trường Duy trì tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 3%; tạo thêm việc làm hàng năm cho 2,2 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động độ tuổi đào tạo đạt khoảng 63 – 67%; số quan, đơn vị gia đình văn hóa đạt 95%; số làng khu phố văn hóa đạt 90%; Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông; phấn đấu có 55% trường mầm non, 100 trường tiểu học, 80% trường trung học sở 55% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia y tế; trì tỷ lệ tăng dân số 1%; có 100 % dân cư đô thị sử dụng nước 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Giải tốt vệ sinh môi trường đô thị, nông 37 thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường khu công nghiệp, khu du lịch, làng nghề sở giải hài hòa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái 3.4 Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 3.4.1 Về nông nghiệp phát triển nông thôn Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, cấu mùa vụ, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ tạo sản phẩm sạch, có suất cao giá trị gia tăng lớn; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; thực có hiệu Chương trình xây dựng nông thôn mới; khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Tập trung đạo tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp vệ sinh an toàn sản phẩm Có chế sách hỗ trợ nông nghiệp phát triển nông thôn, xây dựng thương hiệu, dẫn địa lý sản phẩm mạnh Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng năm đạt bình quân 2,5 - 3% giai đoạn 2016 - 2020; Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng phát triển nông sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao để hình thành cấu nông nghiệp với tỷ lệ ngành trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ vào năm 2020 là: 41%, 52%, 7% Đến năm 2020 có 75% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn 3.4.2 Về công nghiệp - xây dựng Phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại với nhiều quy mô, trình độ khác nhau, phù hợp với định hướng chung lợi vùng, địa phương; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, đại phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp phụ trợ, bảo đảm có giá trị gia tăng cao; xây dựng trung tâm công nghiệp công nghệ cao gắn với ngành nông nghiệp dịch vụ địa phương sở quy hoạch công nghiệp vùng 38 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện đồng có chất lượng hạ tầng khu công nghiệp; Phát triển đồng hạ tầng khu công nghiệp hạ tầng hàng rào khu công nghiệp; bổ sung chế, tạo hấp dẫn nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp để sớm đưa dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất, đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút mạnh nguồn vốn nước, ưu tiên nhà đầu tư có lực công nghệ cao Tăng cường công tác khuyến công xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư, đặc biệt dự án đầu tư có quy mô lớn vốn, công nghệ tiên tiến, đại; trọng việc thu hút kêu gọi đầu tư vào ngành, lĩnh vực công nghiệp phụ trợ Đa dạng hóa chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá đầu tư; thông qua quan thông báo chí; tăng cường mối quan hệ với quan, tổ chức, trung tâm xúc tiến đầu tư, văn phòng thương mại quốc gia đặt Việt Nam; nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt để vừa đảm bảo giải phóng mặt nhanh, góp phẩn đẩy mạnh công tác thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước, vừa đảm bảo quyền lợi người dân có đất chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 16,6%/năm, tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 13,5%/năm 3.4.3 Về thương mại dịch vụ Tích cực thu hút đầu tư phát triển ngành dịch vụ, đặc biệt dịch vụ chất lượng cao Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành Trung tâm thương mại, chợ đầu mối cấp vùng theo quy hoạch; củng cố tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ địa bàn tạo bước đột phá để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng chế, sách tỉnh để khuyến khích hỗ trợ thành phần kinh tế, doanh nghiệp quốc doanh đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, hình thành quần 39 thể du lịch, trung tâm vui chơi, giải trí chất lượng cao, trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái … Mở rộng tìm kiếm thị trường nước; trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường vùng, thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long; đồng thời quan tâm đến sức mua thị trường nông thôn để tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhân dân Khuyến khích doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, thị trường cho loại nông sản Tỉnh có lợi để thúc đẩy sản xuất, đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả cạnh tranh sản phẩm, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống nông dân Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu giá trị dịch vụ tăng khoảng 16,5 - 17%; tốc độ tăng giá trị gia tăng ngành dịch vụ đạt 15 - 16% 3.4.4 Về phát triển kết cấu hạ tầng Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, liên kết với Thủ đô Hà Nội địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường vành đai Hà Nội; đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua Hưng Yên) Tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường thủy hệ thống sông đào Bắc Hưng Hải; cảng sông Hồng, sông Luộc; nạo vét, nâng cấp trục sông kết hợp giao thông đường thủy; tiêu thoát nước cấp nước Phấn đấu đến năm 2020 tuyến đường tỉnh lộ đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III; đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp IV trì 100% tuyến đường giao thông liên xã, thôn cứng hóa Về cấp điện: tiếp tục triển khai thực Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng, cải tạo, nâng công suất đường dây cao trạm biến áp; xây dựng đường dây trung trạm biến áp phân phối; cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ đô thị nông thôn 40 bảo đảm cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, đời sống nhân dân Về cấp, thoát nước: Bố trí kinh phí địa phương huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước cho thành phố Hưng Yên, thị trấn, khu công nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu dân số đô thị sử dụng nước dân số nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh Xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước thành phố Hưng Yên, thị trấn, khu, cụm công nghiệp; trọng đầu tư hệ thống thoát nước vả xử lý nước thải nông thôn, làng nghề, khu vực chăn nuôi tập trung Về thông tin truyền thông: Xây dựng phát triển sở hạ tầng thông tin truyền thông theo hướng đại, chất lượng cao Trong đó, trọng xây dựng hoàn thiện tổng đài trạm phát sóng thông tin di động; thay thiết bị tổng đài nút chuyển mạch, hệ thống truyền dẫn cáp quang, thực ngầm hóa mạng cáp địa bàn tỉnh; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực sản xuất đời sống xã hội, bước cung cấp dịch vụ đa dạng theo chuẩn quốc tế Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị, khu du lịch dịch vụ huyện: Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào Khu Đại học Phố Hiến Xây dựng huyện Mỹ Hào thành thị xã công nghiệp - dịch vụ phát triển động khu vực Bô Thời thành đô thị loại IV Tăng cường quản lý đô thị hành lang đường giao thông 3.4.5 Về quản lý tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng Tăng cường quản lý thực tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu xử lý nợ đọng thuế Tiếp tục thực chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm cân đối ngân sách cấp Bám sát định hướng, mục tiêu giải pháp lớn điều hành sách tiền tệ Kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu Chú trọng đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa nhỏ Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái quy định, hoạt động tín dụng đen 41 3.4.6 Về chế sách Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường Tăng cường lực quản lý hệ thống quyền, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội sở pháp luật hành Tiếp tục giải phóng lực sản xuất, thực sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đổi chế độ công chức, công vụ tăng cường phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm cấp hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu Có sách khuyến khích doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh Công khai hóa sách đầu tư, giá thuê đất, giá đền bù giải phóng mặt hàng năm cho nhà nhà đầu tư chủ động hạch toán, kinh doanh 3.4.7 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội a) Giáo dục đào tạo Phát triển giáo dục - đào tạo cân đối quy mô, loại hình, tăng cường chất lượng, hiệu Thực đồng giải pháp để đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị Trung ương khóa XI Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học dạy nghề Tiếp tục triển khai thực Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 đẩy mạnh triển khai xây dựng Khu đại học Phố Hiến phù hợp với yêu cầu phát triển, phấn đấu thu hút trường đại học vào Khu đại học Phố Hiến Mở rộng mạng lưới quy mô đào tạo nghề Phát triển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đào tạo nghề cho con, em gia đình sách, hộ nghèo Tăng cường vai trò định hướng thông tin quan nhà nước cho sở đào tạo việc xác định cấu ngành, nghề; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội Phấn đấu để Hưng Yên tiếp tục nằm nhóm địa phương dẫn đầu giáo dục đào tạo nước 42 Phấn đấu đến năm 2020 đạt 75% số cháu vào nhà trẻ loại hình; 97% cháu vào mẫu giáo; 99,5% trẻ tuổi vào lớp 100% học sinh tiểu học vào lớp 6, khoảng 80% học sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học trung học phổ thông loại hình; 40% số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương vào đại học cao đẳng b) Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân Xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện theo hướng đại chuyên sâu; có sở vật chất kỹ thuật cao, đội ngũ cán đủ số lượng, có cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Củng cố phát triển hệ thống y tế dự phòng hệ thống cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, cứu hộ cứu nạn Nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản Duy trì mức độ tăng dân số 1%/năm Tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra, giám sát sở hành nghề y, dược Mở rộng quy mô bệnh viện, phấn đấu đạt tỷ lệ 27 giường/1 vạn dân vào năm 2020 Mở rộng đại hóa bệnh viện tuyến tỉnh, huyện Phát triển bệnh viện đa khoa Phố Nối thành bệnh viện khu vực c) Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao Tiếp tục đẩy mạnh thực phong trào vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa; thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; số làng khu phố công nhận làng, khu phố văn hóa đạt 90% vào năm 2020 Thực tốt công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia tỉnh Chú trọng đầu tư sở vật chất cho lĩnh vực thể dục thể thao Phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng; nâng cao thành tích môn thể thao mũi nhọn có lợi Đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao du lịch Nâng cấp mở rộng hệ thống phát truyền hình đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu nhân dân d) Lao động, việc làm giảm nghèo 43 Giải việc làm năm cho vạn lao động Tăng quỹ thời gian sử dụng lao động nông thôn lên khoảng 88% giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị xuống 2,2% vào năm 2020 Chú trọng nâng cao chất lượng việc làm tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động Thực đồng bộ, toàn diện hiệu chương trình, dự án giảm nghèo; thực sách trợ giúp đất đai, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm gắn với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm khuyến khích hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, hạn chế tình trạng tái nghèo Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội; thực tốt sách xã hội, chăm sóc người có công; quan tâm, chăm lo đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho em gia đình sách, hộ nghèo 3.4.8 Phát triển khoa học - công nghệ bảo vệ môi trường Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; sử dụng hiệu bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi bước nâng cao chất lượng môi trường, môi trường nước môi trường không khí Bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn môi trường từ khâu xây dựng phê duyệt quy hoạch, dự án đầu tư; phấn đấu đến năm 2020, huyện, thành phố, thị xã có điểm chứa rác thải tập trung xử lý phương pháp thích hợp, đáp ứng tiêu chí môi trường Khuyến khích việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, lượng tạo sản phẩm không gây hại gây hại đến môi trường; tái chế sử dụng sản phẩm tái chế sản xuất đời sống Có biện pháp gắn phát triển khoa học công nghệ với sản xuất; tăng cường đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao suất, chất lượng hiệu Khuyến khích hoạt động trao đổi, chuyển giao tiến khoa học công nghệ công nghiệp dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng loại giống trồng, vật nuôi sản 44 xuất nông nghiệp công nghệ khu chế biến nông sản Tăng cường hoạt động liên kết, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ hợp tác nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông phát triển nông nghiệp Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, sinh thái để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững 3.4.9 An ninh, quốc phòng trật tự xã hội Kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, xây dựng trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân, bảo đảm ổn định vững Đẩy mạnh thực cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Nâng cao hiệu công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật Tập trung xử lý dứt điểm số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, kiên không để xảy điểm cộm phức tạp Tăng cường công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo từ sở 3.5 Các đề xuất, kiến nghị • Đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch; đó, cần quy định cụ thể, nêu rõ loại qui hoạch lập, có nhiều văn hướng dẫn Bộ, ngành chưa thống Có công tác quản lý thực qui hoạch địa phương thuận lợi hiệu • Đề nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư dự án địa bàn tỉnh Hưng Yên Chính phủ, bộ, ngành Trung ương duyệt dự án Đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, dự án Khu đại học Phố Hiến, đường nối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đường cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình, • Đề nghị Chính phủ, bộ, ngành trung ương quan tâm cân đối vốn cho tỉnh đầu tư công trình quan trọng địa bàn nguồn vốn hỗ trợ Chính phủ cho mục tiêu địa phương, nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát 45 triển (cả vốn vay ODA), chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình trái phiếu Chính phủ để sớm hoàn thành chương trình theo tiến độ Đặc biệt công trình trọng điểm, cấp bách tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận • Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến thành phố Hưng Yên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009, với diện tích 1.000 ha, quy mô đào tạo 80 - 100 nghìn sinh viên Đề nghị Chính phủ Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để thực đề án công tác quy hoạch, xây dựng số hạ tầng thiết yếu để phục vụ trường đầu tư vào Khu đại học có chế hỗ trợ trường chuyển từ Hà Nội Khu đại học • Quy hoạch chi tiết bảo tồn phát huy giá trị Phố Hiến cổ Thủ tướng phê duyệt Đề nghị Chính phủ Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư để triển khai số hạng mục di tích quan trọng như: Khu Văn Miếu- Xích Đằng, hồ Bán Nguyệt nhà lưu niệm Bác Hồ, Khu Phố cổ công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, 2013, “Báo cáo thường niên Sao Vàng Đất Việt 2013 – Tóm tắt” Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), “Báo cáo động thái doanh nghiệp Việt Nam sáu tháng đầu năm 2013” “Tóm tắt Báo cáo thường niên doanh nghiệp 2012” Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Báo cáo đánh giá kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 20162020 tỉnh Hưng Yên ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Tình hình thực mục tiêu, nhiệm vụ nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển. .. cao hiệu sản xuất, phát huy lợi vùng ngành Về phát triển hạ tầng giao thông: Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh phê duyệt, đó,... 2015, tổng số vốn đầu tư đăng ký 21 đạt khoảng 6,5 tỷ USD (mục tiêu đến 2015 số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh có tổng vốn đăng ký tỷ USD); có thêm 100 dự án vào hoạt động (đưa tổng số dự án hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 1 báo cáo tổng quan về tình hình phát triển KT XH và hoạt động của DN thuộc tỉnh hưng yên , 2013 CD 1 báo cáo tổng quan về tình hình phát triển KT XH và hoạt động của DN thuộc tỉnh hưng yên , 2013 CD 1 báo cáo tổng quan về tình hình phát triển KT XH và hoạt động của DN thuộc tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay