BÁO cáo TỔNG hợp kết QUẢ NGHIÊN cứu đề tài KHOA học TỈNH HƯNG yên 15 01 10

115 150 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:21

1 UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên Chủ nhiệm đề tài: Đào Hồng Vận PGS TS Nguyễn Mạnh Quân, Cơ quan thực Sở KH&ĐT, Tỉnh Hưng Yên Cơ quan phối hợp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Page | CHƯƠNG THÁCH THỨC CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ, SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ VỀ NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI I.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I.1.1 Bối cảnh kinh tế, hội thách thức Kinh tế Việt Nam trải qua giai đoạn phát triển với nhiều biến cố trị, kinh tế phức tạp Năm 2014, tình hình trị giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp Kinh tế giới phục hồi chậm dự báo Những hạn chế yếu vốn có kinh tế nước chậm khắc phục vấn đề phát sinh tác động không thuận lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô Đồng thời, hoạt động tích cực quốc gia châu Á việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, song song với việc thương thảo để đến ký kết hiệp định tương mại song phương, đa phương (FTR, TPP), tình hình căng thẳng Biển Đông hành động Trung Quốc không tạo áp lực ngày lớn mà bộc lộ hội, thách thức kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng AEC cộng đồng kinh tế với đặc tính sau: (a) Một thị trường sở sản xuất, (b) Một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao; (c) Một khu vực có phát triển kinh tế công bằng, (d) Một khu vực hội nhập toàn diện vào kinh tế toàn cầu Xây dựng AEC đưa ASEAN trở thành thị trường sở sản xuất, làm cho ASEAN trở nên hợp tác động với chế giải pháp tăng cường thực sáng kiến kinh tế tại, thúc đẩy hội nhập khu vực lĩnh vực ưu tiên, tạo thuận lợi cho luân chuyển nhân lực quản lý, lao động có kỹ tài năng, tăng cường chế tổ chức khối ASEAN Một không gian kinh tế rộng mở AEC với khoảng 600 triệu dân thị trường rộng lớn, với nhiều tiềm hội hợp tác phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước phát triển châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Sự hội nhập khu vực hình thành AEC xu tất yếu tiến trình toàn cầu hóa mở nhiều hội phát triển khu vưc động giới kỷ 21 nhiều thách thức với quốc gia ASEAN, với nước gia nhập sau có trình độ phát triển thấp Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam Mặc dù Page | tổng thể việc hình thành AEC vào năm 2015 mở nhiều hội thương mại đầu tư khu vực cho tất nước khu vực ASEAN, quốc gia có sản xuất công nghiệp cạnh tranh phải chịu tác động bất lợi thị trường, khó phát triển lệ thuộc Tổ chức APEN (Asian Professional Educatiopn Network), đã đưa khái niệm Toàn cầu hóa 2.0 mô hình hợp tác phát triển mới, khác với Toàn cầu hóa 1.0 truyền thống tập đoàn đa quốc gia tiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh thương mại thông qua hình thức liên doanh với công ty nước chậm phát triển để khai thác lợi tài nguyên, điều kiện tự nhiên, xã hội nguồn nhân lực giá re năm nửa sau Thế kỷ 20 Toàn cầu hóa 2.0 phân tách “chuỗi” hoạt động sản xuất công nghiệp cho mạng lưới doanh nghiệp nhỏ vừa trải rộng tất quốc gia ASEAN hoạt động cách tự chủ, hợp tác bình đẳng với kinh tế toàn cầu Chiến lược phát triển Toàn cầu hóa 2.0 đặt phương cách xây dựng cộng đồng công nghiệp Mô hình phương thức nêu đã Hội nghị Bộ trưởng nước ASEAN chấp thuận Để thực thi, cần thiết phải hình thành Cộng đồng Công nghiệp, vấn đề giải cốt yếu sau: • Cung cấp nguồn nhân lực cao cấp cho ngành công nghiệp (HiRD); • Kết nối DNNVV khối thông qua hình thức liên kết mạng lưới; • Thu xếp tài cho phát triển DNNVV Theo thông báo hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 46 ngày 25 tháng năm 2014 Myanmar, ASEAN đã hoàn thành 82,1% 229 mục tiêu đặt lĩnh vực ưu tiên lộ trình hội nhập AEC vào năm 2015 Thực mục tiêu hình thành AEC vào năm 2015, nước thành viên ASEAN đã thỏa thuận thực nguyên tắc phát triển kinh tế công bao gồm nội dung: Phát triển DNNVV; Sáng kiến cho hội nhập ASEAN (IAI) tạo điều kiện hỗ trợ cho nhóm nước phát triển thấp ASEAN bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam tích cực hội nhập khu vực để hình thành AEC vào năm 2015 Bản kế hoạch chi tiết sách phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2004-2014 đã đưa khuôn khổ phát triển DNNVV khu vực bao gồm chương trình chiến lược, giải pháp sách kết đạt Mục tiêu kế hoạch chi tiết bao gồm: Page | (a) Đẩy nhanh tốc độ bước phát triển DNNVV với tối ưu hóa đa dạng nước thành viên ASEAN; (b) Tăng cường lực cạnh tranh tính động DNNVV nước ASEAN, cách tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, thị trường, phát triển nguồn nhân lực tay nghề, tài công nghệ; (c) Tăng cường khả thích ứng cho DNNVV khu vực ASEAN để chống lại tác động thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô, khó khăn tài thách thức việc tự hóa môi trường thương mại; (d) Gia tăng đóng góp DNNVV vào tăng trưởng kinh tế chung vào phát triển ASEAN với tư cách khu vực thống Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 46 đã khẳng định DNNVV xương sống kinh tế ASEAN chí thông qua: nhiệm vụ tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nước ưu tiên ASEAN sau năm 2015 AEC đã hình thành Mục tiêu chiến lược đặt cho phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2015-2025 đề xuất thông qua Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 47 vào tháng năm 2015 sau: (a) Củng cố khung khổ định chế; (b) Tăng cường khả tiếp cận tài chính; (c) Xúc tiến phát triển công nghệ đổi mới; (d) Đẩy mạnh mở rộng thị trường tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; (e) Thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trước áp lực thách thức quốc tế nước nêu trên, Đảng, Nhà nước Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, sách, đạo liệt bộ, ngành, địa phương tích cực thực giải pháp đồng bộ, chủ động khắc phục khó khăn, cản trở để bước ổn định kinh tế vĩ mô phát triển sản xuất kinh doanh Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội năm qua đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng Trong tổng số 15 tiêu chủ yếu Nghị Quốc hội đề cho kế hoạch kinh tế xã hội năm 2013 có 10 tiêu đạt vượt kế hoạch; tiêu đạt xấp xỉ kế hoạch (tốc độ tăng trưởng GDP, tạo việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo); tiêu chưa đạt kế hoạch tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP tỷ lệ giảm hộ nghèo Năm 2013 đã chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế từ năm 2010 Tăng trưởng GDP năm đạt Page | 5,42%, cao mức tăng 5,25% năm 2012, đưa quy mô kinh tế lên khoảng 170,4 tỷ USD thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.900 USD Lạm phát năm 2013 thấp vòng 10 năm trở lại Chỉ số giá tiêu dùng đã giảm từ 18,13% năm 2011 xuống 6,81% năm 2012 năm 2013 kiểm soát mức 6,04% Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2013 tăng 5,9%, cao mức tăng năm 20121 Bước sang năm 2014, kinh tế trì số dấu hiệu tích cực năm 2013, nhìn chung kinh tế nước ta giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức ngắn hạn Khó khăn sản xuất kinh doanh chưa giải triệt để ngày tác động rõ đến người dân doanh nghiệp Thị trường nước chưa phát triển mạnh Sức cầu kinh tế tiếp tục trì mức thấp Tổng cầu kinh tế có chuyển biến chưa có cải thiện đáng kể Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể ngừng hoạt động lớn Năm 2013 đã có 60,737 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng 11,9% so với 2012 Trong quý I/2014 đã có thêm 16.745 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng 9,6% so với kỳ năm 2013 Tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI, tăng trưởng xuất khẩu khối doanh nghiệp nước nhiều hạn chế Năm 2013, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khối doanh nghiệp 100% vốn nước 3,9%, cao năm 2012 thấp nhiều so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung nước2 Năm 2014-2015 giai đoạn quan trọng đảm bảo thực thành công kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 Việc thực thành công mục tiêu nêu đặt thách thức to lớn Chính phủ, Bộ ngành, địa phương có vai trò quan trọng cộng đồng doanh nghiệp khu vực DNNN, doanh nghiệp FDI doanh nghiệp dân doanh (DNDD) I.1.2 Tình hình thực mục tiêu, nhiệm vụ nghị Đại hội Đảng tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 Thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 bối cảnh tình hình giới khu vực diễn biến phức 1Nguồn: Báo cáo đánh giá bổ sung kết thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư, nđd Page | tạp, kinh tế giới tiếp tục trì trệ, phục hồi chậm; kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh ngành kinh tế tỉnh thấp, khả huy động nguồn lực hạn chế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Những yếu tố ảnh hưởng lớn tới kết thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII phát triển kinh tế - xã hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã lãnh đạo, đạo xây dựng triển khai tổ chức thực đồng 06 Chương trình Tỉnh ủy 08 Đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã xây dựng phê duyệt 24 đề án quy hoạch ngành, chuyên ngành, lĩnh vực đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn thách thức từ diễn biến phức tạp khó lường thị trường nước, song với tâm cao toàn Đảng, Chính quyền nhân dân tỉnh, kinh tế tỉnh Hưng Yên trì tăng trưởng so với mức bình quân chung nước, bình quân giai đoạn 2011-2015 ước tăng 8,77%/năm (mục tiêu Đại hội 12,5%/ năm); nông nghiệp, thủy sản tăng 2,5%/năm, công nghiệp-xây dựng tăng 9,67%/năm, dịch vụ tăng 10,98%/năm GRDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 30,5 triệu đồng, dự kiến năm 2015 đạt khoảng 42 triệu đồng Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ có chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá, năm 2010 đạt: 25% 44% - 31%, năm 2013 đạt 17,05% - 48,21% - 34,74%; dự kiến năm 2015 đạt 15,2% 48,7% - 36,1% (mục tiêu Đại hội 17,05%-50%-32,95%); tình hình thu hút đầu tư đạt kết tích cực số dự án tổng số vốn đăng ký (giai đoạn 2011-2013) khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng 741 triệu USD; thu ngân sách năm sau tăng cao năm trước, thu ngân sách năm 2013 đạt 6.026 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD, dự kiến đến năm 2015 đạt 2,2 tỷ USD; giá trị sản xuất nông nghiệp-thuỷ sản, công nghiệp dịch vụ tăng trưởng so với mức tăng chung nước; lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội quan tâm chăm lo, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện Kết cụ thể số lĩnh vực sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, song thấp so với mục tiêu Đại hội đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp bình quân năm 2011-2013 tăng 10,06%/năm, dự kiến năm 2011-2015 tăng 9,84%/năm, (mục tiêu Đại hội 19%/năm) GTSX công nghiệp năm 2013 (giá cố định 2010) 69.742 tỷ đồng Page | Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành dịch vụ giai đoạn 2011-2015 ước bình quân tăng 11,09%/năm (mục tiêu Đại hội 16%/năm) Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu viễn thông, vận tải hàng hoá, hành khách phát triển, doanh thu tăng bình quân 18%/năm Du lịch bước đầu phát triển với tham gia nhiều thành phần kinh tế liên kết với địa phương lân cận, thủ đô Hà Nội; sở hạ tầng khu du lịch đầu tư nâng cấp Xuất khẩu trì tốc độ tăng cao Năm 2013 kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD, dự kiến năm 2015 đạt 2,2 tỷ USD (mục tiêu Đại hội đến năm 2015 đạt tỷ USD, tăng bình quân 17%/năm) Giá trị xuất khẩu hàng nông sản chế biến ngày tăng Các doanh nghiệp đã chủ động củng cố thị trường truyền thống mở rộng thị trường mới; tích cực đổi công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá tăng sức cạnh tranh Trong giai đoạn vừa qua công tác thu ngân sách đứng trước nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng suy thoái kinh tế; nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; sản xuất, kinh doanh cầm chừng, lợi nhuận đạt thấp Tổng thu ngân sách địa bàn năm 2011-2013 đạt 14.546 tỷ đồng, đó: Thu nội địa 11.097 tỷ đồng; thu thuế xuất, nhập khẩu 3.449 tỷ đồng Năm 2013,thu ngân sách đạt 6.026 tỷ đồng, thu nội địa 4.243 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2015 tổng thu ngân sách đạt 6.500 tỷ đồng, thu nội địa 4.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 2.000 tỷ đồng Công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường tăng cường Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) tỉnh, cấp huyện 145 xã có quy hoạch xây dựng nông thôn Hoàn thành quy hoạch điểm tập kết chất thải rắn địa bàn tỉnh, hoàn thành việc xử lý điểm ô nhiễm môi trường nặng Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường triển khai sâu rộng, ý thức bảo vệ môi trường tầng lớp nhân dân nâng lên Triển khai thực Nghị số 11/NQ-TU ngày 21/3/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đạt hiệu Công tác quản lý khai thác khoáng sản tài nguyên nước địa bàn tỉnh tăng cường Hoạt động thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công nghiệp hoá, đại hoá năm qua cấp Ủy đảng, quyền, đoàn thể quan tâm đạo Tổng vốn huy động toàn xã hội năm 2011 - 2013 đạt 52,3 nghìn tỷ đồng, đó, vốn đầu tư nhà nước chiếm 15%, vốn dân cư doanh nghiệp nhà nước 70%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 15% Tỉnh đã thu hút Page | dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm dự án Bộ, ngành Trung ương địa phương quản lý, với tổng giá trị cam kết tài trợ 1.475 tỷ đồng, vốn ODA khoảng1.245 tỷ đồng, vốn đối ứng khoảng 230 tỷ đồng Nguồn vốn chương trình dự án chủ yếu tập trung vào số nhà tài trợ như: Chính phủ Phần Lan, Chính phủ Luxembourg, WB ADB Về phát triển hạ tầng giao thông: Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030 đã UBND tỉnh phê duyệt, đó, đã quy hoạch điểm đấu nối với tuyến đường trục vành đai Hà Nội đường giao thông tỉnh lân cận Nhiều dự án trọng điểm, thiết yếu khẩn trương triển khai thực Chương trình giao thông nông thôn tiếp tục quan tâm đầu tư; giai đoạn 2010-2013, toàn tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn với gần 230 km, 14 cầu Phát triển mạng lưới điện Cơ sở vật chất giáo dục tăng cường, đã đầu tư xây 6.572 phòng học kiên cố hóa cao tầng, có gần 20 công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THPT địa bàn xây dựng hoàn thành, góp phần hiệu công tác giáo dục, đào tạo tỉnh; dự án Khu Đại học Phố Hiến đã triển khai lập quy hoạch, bắt đầu khởi công xây dựng số công trình Hệ thống giáo dục, đào tạo bước chuẩn hoá ngày hoàn thiện Mạng lưới trường lớp phát triển mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện có tiến bộ, đội ngũ giáo viên, cán quản lý chăm lo xây dựng, sở vật chất nhà trường tiếp tục cải thiện Toàn tỉnh có 176 trường mầm non, 169 trường tiểu học, 170 trường trung học sở, 37 trường trung học phổ thông, 11 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 161 trung tâm giáo dục cộng đồng, 19 trường chuyên nghiệp Công tác đào tạo nguồn nhân lực tích cực triển khai Sau Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 phê duyệt Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; UBND tỉnh đã đạo sở, ngành tỉnh UBND huyện, thành phố triển khai thực rà soát theo nội dung quy hoạch, lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp định hướng vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố chương trình, đề án sở, ngành tỉnh Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi đôn đốc sở ngành liên quan tổng hợp nhu cầu nhân lực để xây dựng sở liệu thông tin dự báo nhu cầu nhân lực việc làm địa phương Đã tổ chức nhiều hội Page | 10 10 thảo lớp tập huấn để hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa theo đúng quy định Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài việc trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV Công tác đào tạo nghề quan tâm, tăng quy mô, đa dạng hoá hình thức dạy nghề Thực đồng bộ, hiệu dự án chương trình mục tiêu quốc gia dạy nghề, giảm nghèo, việc làm Hệ thống trường đào tạo chuyên nghiệp dạy nghề tăng số lượng, qui mô học sinh, chất lượng hình thức đào tạo Toàn tỉnh có trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 161 trung tâm giáo dục cộng đồng, 19 trường chuyên nghiệp, 40 sở dạy nghề Tích cực triển khai Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đào tạo hỗ trợ việc làm, phát triển sản xuất Trong năm 2011-2013, đã dạy nghề cho 10 vạn lao động, đó, đào tạo nghề nông nghiệp phi nông nghiệp khoảng nghìn lao động nông thôn; triển khai thực bước đầu có hiệu mô hình dạy nghề theo định hướng thị trường đáp ứng nhu cầu học nghề sử dụng lao động có tay nghề doanh nghiệp xã hội, năm giải việc làm trung bình khoảng vạn lao động, xuất khẩu 2,5 nghìn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2013 đạt 47%, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp Về cải cách hành chính, tỉnh đã ban hành quy định để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội tỉnh như: Quy định giảm giá thuê đất, giải xử lý giá thuê đất Khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng, quy định cho thuê nhà xưởng, quy định phát triển mạng lưới chợ đã thu hút nhà đầu tư tích cực tham gia Các cấp quyền đã tập trung đạo thực đồng giải pháp cải cách hành Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin quản lý góp phần minh bạch quan hành tỉnh Thực triển khai có hiệu chế "một cửa", "một cửa liên thông" gắn với rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính, loại bỏ thủ tục rườm rà, không phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, thủ tục thu hút đầu tư đầu tư XDCB Các quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật ngày chặt chẽ chất lượng Page | 10 101 + + + + + + + + 101 giao tiếp với người cấp Nhân viên nhận đầy đủ thông tin cách xử lý vấn đề phát sinh công việc Người quản lý đơn vị quan tâm đến quyền lợi nhân viên Những giá trị người đơn vị tôn trọng người khác tôn trọng Nhân viên nắm thông tin ảnh hưởng định công ty tác động công việc Ban lãnh đạo công ty quan tâm đến phúc lợi người lao động Nhân viên thông tin đầy đủ định hướng chiến lược phát triển dài hạn công ty Người quản lý cấp phận chân thành giao tiếp với thành viên phận Chúng biết rõ đơn vị cần phấn đấu để đạt điều năm tới 3% 37% 59% 82,6% 2% 38% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% 3% 37% 59% 82,6% Page | 101 102 102 III/ Sự quan tâm dành cho nhân viên Câu 38 % thành viên lựa chọn câu trả lời quan tâm dành cho nhân viên, người lao động Đánh giá đơn vị khảo sát + Người quản lý đơn vị gần gũi + + + + + + nhân viên Người lao động thường xuyên nhận thông báo kết thực công việc Ban lãnh đạo nắm đầy đủ xác thông tin mối quan tâm người lao động Giữa nhân viên người quản lý đơn vị có mối quan hệ mật thiết Người quản lý đơn vị, phận thực đúng lời hứa thành viên đơn vị Chúng coi mục tiêu đặt tham vọng khả thi Chúng nắm rõ quy tắc cách thức hành động, ứng xử công việc giao tiếp với người xung quanh đã đơn vị quy định cụ thể Không đúng Đúng số trường hợp Đúng nhiều trường hợp Đúng hầu hết trường hợp 7% 33% 61% 80% 7% 33% 61% 80% 7% 33% 61% 80% 7% 33% 61% 80% 7% 32% 61% 79,3% 7% 32% 62% 78,6% 8% 31% 61% 78% Hoàn toàn đúng Số (%) đơn vị trả lời Page | 102 103 103 IV/ Bầu không khí tổ chức đáng tin cậy Câu 39 % thành viên lựa chọn câu trả lời bầu không khí tin cậy lẫn đơn vị Đánh giá đơn vị khảo sát + Ban lãnh đạo thực nghiêm túc cam kết họ người lao động + Chúng hoàn toàn tin tưởng vào lực hành động chất lượng đội ngũ cán công nhân viên đơn vị + Người quản lý có nhận xét tích cực nhân viên trước người khác + Mục tiêu đơn vị tuyên bố rõ ràng phổ biến rộng rãi toàn đơn vị Không đúng Đúng số trường hợp Đúng nhiều trường hợp Đúng hầu hết trường hợp Hoàn toàn đúng 8% 32% 61% 80% 8% 31% 61% 79,3% 8% 32% 61% 80% 8% 32% 61% 80% Số (%) đơn vị trả lời V/ Có sắc đặc trưng Câu 40 % thành viên lựa chọn câu trả lời sắc độc đáo dễ nhận đơn vị Page | 103 104 104 Đánh giá đơn vị khảo sát + Nhân viên cảm thấy gắn + + + + bó với Nhân viên không cảm thấy e ngại nói phản đối ý kiến người quản lý đơn vị Người lao động có tiếng nói định liên quan đến công việc Chúng hoàn toàn tin tưởng vào lực công ty việc thực mục tiêu đặt Nhân viên biết rõ cách thức công ty đánh giá kết thực công việc Không đúng Đúng số trường hợp Đúng nhiều trường hợp Đúng hầu hết trường hợp Hoàn toàn đúng 7% 32% 62% 78,6% 7% 32% 62% 78,6% 7% 32% 60% 78,6% 7% 32% 60% 78,6% 7% 31% 61% 75,3% Số (%) đơn vị trả lời CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ Page | 104 105 105 III.1 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH HƯNG YÊN III.1.1 Đánh giá quan quản lý nhà nước địa phương môi trường hoạt động điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh địa phương Từ kết khảo sát tổng hợp nêu trên, rút số nhận xét chủ yếu sau: III.1.1.1 Đánh giá chung tình hình hoạt động doanh nghiệp địa phương + Nhìn chung đánh giá quan quản lý nhà nước địa phương tình hình hoạt động doanh nghiệp địa phương thời gian qua tương đối không thuận lợi (1,4 - 1,7 điểm/5) Tuy nhiên, dự báo triển vọng tương lai có thay đổi tích cực (2,86/5 điểm) + Đóng góp doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương phần lớn (80%) quan đánh giá tốt, tăng theo năm Mặc dù vậy, mức đóng doanh nghiệp địa phương đánh giá chưa cao, 50% quan quản lý cho mức đóng góp đạt 90% yêu cầu + Trên 2/3 số quan hỏi cho tình trạng phát triển doanh nghiệp địa phương tương lai tiếp tục khó khăn + Tác động biến động môi trường kinh doanh dẫn đến thay đổi số lượng doanh nghiệp số ngành, mạnh ngành thương mại dịch vụ (83%), y tế, giáo dục (67%) số ngành điện, điện tử, viễn thông, sản xuất hàng tiêu dùng, thủ công, mỹ nghệ, làng nghề Các ngành khác không thông báo có biến động Tầm quan trọng nhân tố tác động đánh giá mức trung bình; cá biệt yếu tố pháp lý sách đánh giá quan trọng + Đánh giá quan quản lý địa phương vai trò hầu hết nhân tố ảnh hưởng mức trung bình; ngoại trừ yếu tố sách hỗ trợ nhà nước đánh giá quan trọng + Dự báo quan quản lý dè dặt thay đổi doanh nghiệp địa phương năm tới Cơ trì nay, có thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ Đánh giá thận trọng, theo chiều hướng tích cực Page | 105 106 106 III.1.1.2 Đánh giá môi trường hoạt động doanh nghiệp địa phương + Đánh giá quan quản lý địa phương môi trường hoạt động doanh nghiệp năm qua tương lai thay đổi nhiều khó dự báo trước + Thực trạng phát triển kinh tế xã hội địa phương đánh giá phù hợp với thực tiễn địa phương, bất thường hay đột phá + Đánh giá quan quản lý nhà nước địa phương lực hoạt động đóng góp doanh nghiệp đến phát triển KT-XH địa phương quan trọng + Xu phát triển địa phương dự báo thận trọng tăng trưởng mức khiêm tốn 10% Mức dự báo đưa tăng trưởng thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kéo theo, dự báo tăng trưởng nhu cầu vố nguồn lực mức tương đương + Đánh giá quan quản lý tình trạng cạnh tranh tăng mức vừa phải + Về lực cạnh tranh địa phương, đánh giá ưu địa lý việc thu hút đầu tư khác nhau, nhiên cho có thuận lợi + Mặc dù vậy, bất cập việc khai thác tài nguyên doanh nghiệp địa phương lộn xộn, thiếu quy hoạch Việc sử dụng tài nguyên đa phần quan quản lý đánh giá tương đối hiệu + Đánh giá đặc điểm công nghệ sử dụng doanh nghiệp địa phương, hầu hết công nghệ phổ biến Một phận nhỏ (14%) doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền thống + Trình độ công nghệ doanh nghiệp lập địa phương đánh giá mức trung bình, trội, đột phá + Hiệu lực giải pháp hỗ trợ công nghệ hành phủ địa phương doanh nghiệp đánh giá mức trung bình yếu + Về trình độ nguồn nhân lực doanh nghiệp lập đánh giá mức tương đương doanh nghiệp khác + Đánh giá vai trò, ảnh hưởng hiệp hội, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương mức vừa phải + Đánh giá ảnh hưởng yếu tố lịch sử, văn hoá, xã hội, truyền thống địa phương đến việc hình thành hoạt động doanh nghiệp lập mức vừa phải, chưa có nhân tố làm lên sắc địa phương Page | 106 107 107 + Đánh giá hiệu lực sách hỗ trợ doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp lập địa phương, tuyệt đại phận đơn vị khảo sát cho thiết thực + Hiệu lực biện pháp hỗ trợ không cao giải thích nhiều nguyên nhân, yếu tố đã gây trở ngại lớn cho doanh nghiệp việc tiếp cận, khai thác, hấp thụ sách + Các quan quản lý có quan điểm thống mô hình phát triển doanh nghiệp nên áp dụng cho địa phương; nhiên, quan điểm mức độ ưu tiên cho mô hình lại không giống III.1.2 Đánh giá doanh nghiệp môi trường hoạt động điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh địa phương Từ kết khảo sát tổng hợp nêu trên, rút số nhận xét chủ yếu sau: III.1.2.1 Đánh giá chung tình hình hoạt động doanh nghiệp địa phương + Hầu hết ngành báo cáo có điều chỉnh lĩnh vực hoạt động Thay đổi lớn xúat thương mại dịch vụ (21%), ngành khí, xây dựng (18%); ngành nông, lâm, thuỷ sản, khai khoáng Các ngành khác không thông báo có biến động Tầm quan trọng nhân tố tác động đánh giá mức trung bình; cá biệt yếu tố pháp lý sách đánh giá quan trọng + Có đến gần nửa (>40%) số doanh nghiệp trả lời cho nhu cầu thị trường môi trường kinh doanh lý chủ yếu; có chưa đến ¼ số doanh nghiệp trả lời giả thích nguyên nhân khác Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thay đổi kinh doanh khác Số lượng doanh nghiệp cung cấp thông tin nộ dung tương đối thấp, (20 – 30 %) số doanh nghiệp hỏi + Quy mô doanh nghiệp trải rộng mức doanh số Nhóm doanh nghiệp có quy mô đến tỷ doanh số chiếm 50%; nhóm có quy mô doanh số 50 tăng mạnh năm lên mức từ 1/6 lên 1/3 số doanh nghiệp + Sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ với mục đích hình thức khác nhau, cho đối tượng khác theo tỷ trọng khác III.1.2.2 Đánh giá môi trường hoạt động doanh nghiệp địa phương + Đánh giá doanh nghiệp địa phương đặc điểm thị trường mức trung bình đến có khó khăn Page | 107 108 108 + Hầu hết doanh nghiệp hỏi đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh quan trọng + Hình thức hợp tác qua góp vốn từ nhiều người với tỷ lệ 50% chiếm đa số Nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn + Mức diện tích đất đai trung bình sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 1500 m 2, chủ yếu thuê nhà nước (60%) tư nhân Một phận nhỏ doanh nghiệp (
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo TỔNG hợp kết QUẢ NGHIÊN cứu đề tài KHOA học TỈNH HƯNG yên 15 01 10 , BÁO cáo TỔNG hợp kết QUẢ NGHIÊN cứu đề tài KHOA học TỈNH HƯNG yên 15 01 10 , BÁO cáo TỔNG hợp kết QUẢ NGHIÊN cứu đề tài KHOA học TỈNH HƯNG yên 15 01 10

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay