2014 CD 24 báo cáo về thực thi TNXH và phát triển bền vững cửa DN hưng yên qua kết quả khảo sát

59 125 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:21

1 UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 24 BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC THI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Hà Nội, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trên giới, nước có kinh tế thị trường phát triển, trách nhiệm xã hội không vấn đề xa lạ Các doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm xã hội đạt chứng quốc tế áp dụng Qui tắc ứng xử (Code of Conduct hay gọi tắt CoC) Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, người tiêu dùng, nhà đầu tư, nhà hoạch định sách tổ chức phi phủ toàn cầu ngày quan tâm tới ảnh hưởng việc toàn cầu hoá quyền người lao động, môi trường phúc lợi cộng đồng Những doanh nghiệp không thực trách nhiệm xã hội không hội tiếp cận thị trường quốc tế Thực tế giới rằng, doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm xã hội lợi ích họ không giảm mà tăng thêm Những lợi ích mà doanh nghiệp thu thực trách nhiệm xã hội bao gồm giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng giá trị thương hiệu, giảm tỷ lệ nhân viên việc, tăng suất thêm hội tiếp cận thị trường Chúng ta dẫn số ví dụ lợi ích việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Thứ nhất, thực trách nhiệm xã hội góp phần giảm chi phí tăng suất Một doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất nhờ đầu tư, lắp đặt thiết bị Chi phí sản xuất suất lao động phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống quản lý nhân Một hệ thống quản lý nhân hiệu giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí tăng suất lao động đáng kể Chế độ lương, thưởng hợp lý, môi trường lao động an toàn, hội đào tạo chế độ bảo hiểm y tế giáo dục góp phần giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ, bỏ việc, giảm chi phí tuyển dụng đào tạo nhân viên Tất góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng suất lao động Thứ hai, thực trách nhiệm xã hội góp phần tăng doanh thu Mỗi doanh nghiệp đứng địa bàn định Do đó, việc đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương tạo nguồn lao động tốt hơn, nguồn cung ứng rẻ đáng tin cậy nhờ tăng doanh thu Thứ ba , thực trách nhiệm xã hội góp phần nâng cao giá trị thương hiệu uy tín công ty Trách nhiệm xã hội giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu uy tín đáng kể Đến lượt nó, uy tín giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, hấp dẫn đối tác, nhà đầu tư người lao động Trên giới, công ty khổng lồ chi khoản tiền lớn để trở thành hình mẫu kinh doanh lý tưởng Thứ tư , thực trách nhiệm xã hội góp phần thu hút nguồn lao động giỏi Nguồn lao động giỏi, có lực yếu tố định suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Có thực tế là, nước phát triển, nguồn nhân lực đào tạo có chất lượng cao không nhiều Vấn đề đặt doanh nghiệp làm thu hút, giữ chân họ phát huy hết khả họ hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, việc thu hút giữ nhân viên có chuyên môn tốt thách thức lớn doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp trả lương thỏa đáng công bằng, tạo cho nhân viên hội đào tạo, có chế độ bảo hiểm y tế môi trường làm việc có khả thu hút giữ nguồn nhân lực có chất lượng cao Tất điều nói sở để luận chứng cho cần thiết phải thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệ, đồng thời kinh nghiệm bổ ích, có giá trị tham khảo cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung tỉnh Hưng Yên nói riêng PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên” Nội dung báo cáo tập trung vào hai vấn đề Thứ nhất, mô tả thực trạng đặc điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp địa phương, trách nhiệm người lao động, trách nhiệm tham gia đóng góp cho tổ chức xã hội; đưa khuyến nghị doanh nghiệp quan quản lý địa phương Thứ hai, đánh giá, nhận xét tính hữu dụng thông tin cung cấp qua đánh giá, nhận xét tính hữu ích hệ thống tiêu việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp quan hoạch định sách Qua đó, kiến nghị hoàn thiện hệ thống tiêu Trong hai mục tiêu trên, mục tiêu thứ hai quan trọng đề tài NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông tin trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cộng đồng, người lao động phát triển bền vững doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà có ảnh hưởng đến việc nâng cao uy tín, thương hiệu doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đội ngũ lao động giỏi thông qua sách, chế độ người lao động Đây thông tin hữu ích không người quản lý doanh nghiệp, mà cần thiết quan trọng nhà hoạch định sách trợ giúp doanh nghiệp phát triển Để đánh giá việc thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, cần xác minh thông tin sau: • Trách nhiệm phát triển cộng đồng: o Trách nhiệm môi trường địa phương o Việc xây dựng phương pháp gia công sản xuất doanh nghiệp o Trình độ phương pháp công nghệ doanh nghiệp sử dụng • Trách nhiệm người lao động o Tạo việc làm o Đào tạo tay nghề chuyên môn o Hình thức đào tạo cho người lao động • Hình thức mức độ tham gia, đóng góp cho tổ chức hoạt động xã hội địa phương o Các tổ chức quần chúng, xã hội o Các tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hóa địa Thông tin liên quan tập hợp qua nội dung khảo sát thể câu hỏi sau đây: Câu 4: Phát triển cộng đồng - Yếu tố sau nguyên nhân/lý chủ yếu dẫn đến việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (lựa chọn, giải thích) + Có nghề truyền thống, gia truyền + Nguyên liệu dồi Yếu tố  Câu 22: Phát triển cộng đồng, trách nhiệm môi trường địa phương Nhiều trở ngại + Xử lý môi trường sau khai thác Có số trở ngại Thuận lợi Tạo thuận lợi Cực kỳ thuận lợi Câu 24: Phát triển cộng đồng - Phương pháp gia công, sản xuất sử dụng doanh nghiệp xây dựng nào? Mức độ sử dụng (tỷ lệ %) Nguồn gốc công nghệ 0% Dưới 40% 40% 50% 50% -60% 60% 100% + Công nghệ sử dụng làng nghề, nhóm nghề Câu 25: Trách nhiệm cộng đồng - Ông/Bà đánh trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng doanh nghiệp so với mức trung bình ngành nay? Mức trình độ Thấp nhât Dưới TB Trung bình Trên TB Cao nhât + Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương Câu 29: Trách nhiệm người lao động – Tạo việc làm Tỷ lệ nhân viên Trình độ + Lao động có nghề chuyên môn + Không đào tạo nghề, lao động phổ thông Đến 20% Đến 40% Đến 60% Đến 80% Đến 100% Câu 30: Trách nhiệm người lao động - Phát triển tay nghề chuyên môn, Loại ngành nghề chuyên môn đào tạo + + + + Tỷ lệ nhân viên Ngành nghề đào tạo Nghề truyền thống (thủ công, mỹ nghệ, gia truyền…) Nghề kỹ thuật (cơ khí, chế tạo, tin học…) Quản lý, văn phòng, nghiệp vụ (kế toán, bán hàng) Đào tạo từ nghề khác trở lên Đến 20% Đến 40% Đến 60% Đến 80% Đến 100% Câu 31: Trách nhiệm người lao động - Hình thức đào tạo nghề nghiệp Tỷ lệ nhân viên Hình thức đào tạo + Doanh nghiệp tự đào tạo qua công việc Đến 20% Đến 40% Đến 60% Đến 80% Đến 100% Câu 33: Hình thức mức độ tham gia, đóng góp cho tổ chức hoạt động xã hội địa phương 1.1 Các tổ chức quần chúng, xã hội Mức độ tham gia Không tham gia + + + + Ngườ i thụ hưởn g Thàn h viên Ủy viên thường trực Lãnh đạo Tổ chức đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, nông dân…) Tổ chức bảo vệ môi trường Hội/Quỹ khuyến học địa phương Quỹ hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi, người có công + Khác (nêu cụ thể) 1.2 Các tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hóa địa Mức độ tham gia Không tham gia Đóng góp vật chất Cử người tham gia Tổ chức thực Khởi xướng , chủ trì + Các lễ hội truyền thống + Các hoạt động nghi thức, nghi lễ văn hóa, tôn giáo địa phương + Hội/Quỹ hỗ trợ phát triển nghề truyền thống địa phương + Hội/Quỹ hỗ trợ, bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống địa phương PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 1400 phiếu khảo sát lần Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo sát trực tiếp Thông tin doanh nghiệp tự khai chưa xác minh lại tính xác đáng, phần kinh phí, thời gian nguồn xác minh tài liệu quan chức xác nhận phù hợp (kiểm toán, thuế ) vào thời điểm khảo sát (quý I), phần mục đích đề tài kiểm chứng tính hữu dụng tiêu chí việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thay nhằm cung cấp thông tin xác đáng doanh nghiệp (Điều có nghĩa là, thông tin doanh nghiệp cung cấp báo cáo nguồn tư liệu tham khảo cần xác minh độ xác thực Với số liệu tập hợp từ 1400 phiếu, sau sàng lọc loại trừ trường hợp khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí PHẦN THỰC TRẠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG THỰC THI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 10 LÝ DO LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH 10 | P a g e n h n i ê n , p h ụ n ữ , n ô n g d â n … ) g h è o , n g i c a o c ô i đ ị a t r n g 372- 373- 374- 375- 376- 30 32 10 13 Uỷ ban thườn g trực 379- 380- 381- 382- 0 384- 385- 386- 387- 388- 0 0 Thành viên 378- Lãnh đạo Không tham gia 366Người thụ hưởng 361- 362- 363- 364- 18 20 68 67 367- 368- 369- 370- 38 32 5 3830 3890 391392- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 397Không tham gia 402Đóng góp vật chất 407Có người tham gia 412Tổ chức thực 417Khởi xướng, chủ trì c ô n g 360- 390- t u ổ i , n g i c ó p h n g 377- 3654 3711 393- 394- 395- 396- Các Các Hội Hội 398- 399- 400- 401- 15 403- 67 404- 42 408- 11 409- 37 413- 15 414- 418- 419- 60 405- 59 406- 11 410- 411- 415- 416- 420- 0 4210 4226- NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 423Hình thức 424- 425- 426- 427- 428- Tổ Tổ Hội/ Quỹ K 45 | P a g e mức độ tham gia tổ chức quần chúng , xã hội c h ứ c đ o n t h ể (t h a n h n i ê n , p h ụ n ữ , n ô n g d â n … ) c h ứ c b ả o v ệ m ô i t r n g Q u ỹ k h u y ế n h ọ c đ ị a p h n g h ỗ c ô n g t r ợ n g i n g h è o , n g i c a o t u ổ i , n g i c ó 429- 430- 431- 432- 433- 0 16 16 436- 437- 438- 439- 10 13 0 442- 443- 444- 445- 0 Uỷ ban thườn g trực 448- 449- 450- 451- 0 0 453- 454- 455- 456- 457- 0 0 Không tham gia 435Người thụ hưởng 441Thành viên 447- Lãnh đạo 4340 4400 4460 4520 4580 459460461- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 466Không tham gia 471Đóng 462- 463- 464- 465- Các Các Hội Hội 467- 468- 469- 470- 472- 15 473- 16 474- 16 47546 | P a g e góp vật chất 476Có người tham gia 481Tổ chức thực 486Khởi xướng, chủ trì 15 4771 4820 4870 0 478- 479- 480- 483- 484- 489- 0 , n ô n g d â n … ) 490- 0 4917- SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 492Hình thức mức độ tham gia tổ chức quần chúng , xã hội 493- 494- 495- 496- 497- Tổ Tổ Hội/ Q u ỹ Quỹ h ỗ K c h ứ c đ o n t h ể (t h a n h n i ê n , p h ụ n ữ c h ứ c b ả o v ệ m ô i t r n g k h u y ế n h ọ c đ ị a p h n g t u ổ i , n g i c ó 485- 488- o c ô n g t r ợ n g i n g h è o , n g i c a 498- 499- 500- 501- 502- 19 16 505- 506- 507- 508- 10 10 1 511- 512- 513- 514- 12 Uỷ ban thườn g trực 517- 518- 519- 520- 0 0 522- 523- 524- 525- 526- 0 0 Không tham gia 504Người thụ hưởng 510Thành viên 516- Lãnh đạo 5030 5090 5150 5210 5270 52847 | P a g e 529- i n g h è o , n g i c a o 530- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 535Không tham gia 540Đóng góp vật chất 545Có người tham gia 550Tổ chức thực 555Khởi xướng, chủ trì 531- 532- 533- 534- Các Các Hội Hội 536- 537- 538- 539- 21 541- 542- 12 546- 547- 551- 552- 0 556- 557- 21 543- 21 544- 548- 549- 553- 554- 558- 0 h a n h n i ê n , p h ụ n ữ , n ô n g d â n … ) 5590 5608- THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 561Hình thức mức độ tham gia tổ chức quần chúng , xã hội 562- 563- 564- 565- 566- Tổ Tổ Hội/ Q u ỹ Quỹ h ỗ K c h ứ c đ o n t h ể (t c h ứ c b ả o v ệ k h u y ế n h ọ c m ô i đ ị a t r n g t u ổ i , n g i c ó p h n g c ô n g t r ợ 567n g Không tham gia 568- 569- 570- 571- 0 0 573- 574- 575- 576- 577- 5720 57848 | P a g e Người thụ hưởng 0 580- 581- 582- 583- 0 Uỷ ban thườn g trực 586- 587- 588- 589- 0 0 591- 592- 593- 594- 595- 1 579Thành viên 585- Lãnh đạo 630- 5847 5900 5960 597598599- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 604Không tham gia 609Đóng góp vật chất 614Có người tham gia 619Tổ chức thực 624Khởi xướng, chủ trì 600- 601- 602- 603- Các Các Hội Hội 605- 606- 13 610- 611- 615- 616- 620- 621- 625- 626- 6299- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 6070 6120 6170 6220 6270 6080 6136 6188 6230 6280 Hình thức mức độ tham gia tổ chức quần chúng , xã hội 631- 632- 633- 634- 635- Tổ Tổ Hội/ Q u ỹ Quỹ h ỗ K c h ứ c đ o n t h ể (t h a n h n i ê n , p h ụ n ữ , n ô n g d â n … ) c h ứ c b ả o v ệ m ô i t r n g k h u y ế n h ọ c đ ị a p h n g t r ợ n g i n g h è o , n g i c a o t u ổ i , n g i 49 | P a g e c ó 678- c ô n g 636Không tham gia 642Người thụ hưởng 648- 637- 638- 639- 640- 20 12 39 37 643- 644- 645- 646- 16 38 15 14 649- 650- 651- 652- 46 27 33 22 Uỷ ban thườn g trực 655- 656- 657- 658- 1 660- 661- 662- 663- 664- 4 Thành viên 654- Lãnh đạo 6419 699- Hình thức mức độ tham gia tổ chức quần chúng , xã hội 6531 6590 6650 668- 669- 670- 671- 672- Các Các Hội Hội 67535 67635 68443 6893 694- 68052 6859 6902 695- 681- 682- 35 686- 27 687- 691- 692- 696- 697- 1 2 700- 701- 702- 703- 704- Tổ Tổ Hội/ Q u ỹ Quỹ h ỗ K 698- 647- 667- 674- 30 10-Y TẾ GIÁO DỤC 666- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 673Không tham gia 679- Đóng góp vật chất 683Có người tham gia 688Tổ chức thực 693Khởi xướng, chủ trì 67736 c h ứ c đ o n t h ể (t h a n h n i ê n , p h ụ c h ứ c b ả o v ệ m ô i t r n g k h u y ế n h ọ c đ ị a p h t r ợ n g i n g h è o , n g i c 50 | P a g e a o n ữ , n ô n g d â n … ) 705Không tham gia 711Người thụ hưởng 717Thành viên 723- t u ổ i , n g i c ó n g Uỷ ban thườn g trực 724- 725- 726- 727- 0 0 729- 730- 731- 732- 733- 0 0 Lãnh đạo 707- 708- 709- 4 712- 713- 714- 715- 1 718- 719- 720- 721- 1 7340 735736737- Hình thức mức độ tham gia tổ chức, hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, văn hoá địa 742Không tham gia 747Đóng góp vật chất 752Có người tham gia 757Tổ chức thực 762Khởi xướng, chủ trì c ô n g 706- 728- 7100 7160 7220 738- 739- 740- 741- Các Các Hội Hội 743- 744- 745- 746- 7480 7531 7580 7630 7491 7540 7590 7640 7500 7550 7600 7650 7510 7560 7610 7660 767- 51 | P a g e 768769- 52 | P a g e 53 770771- PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHUYẾN NGHỊ XU THẾ THỊ TRƯỜNG 772- Các tranh luận cho thấy điều là, mẻ, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam ngày quan tâm, mà khả cạnh tranh doanh nghiệp không đóng khung giá chất lượng sản phẩm, mà gắn liền với trách nhiệm người cộng đồng xã hội 773Mặt khác, cho thấy việc thực đánh giá trách nhiệm xã hội doanh nghiệp câu chuyện đơn giản, dễ dàng 774Đầu tiên dễ thấy nói trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, hoạt động từ thiện Không khó để đánh giá hoạt động thông qua việc thống kê số lần, số tiền, số trợ giúp khác ý nghĩa công việc mà doanh nghiệp làm Hoạt động từ thiện, mặt tổ chức thực hiện, tương đối dễ dàng 775Nhưng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thể ứng xử với người lao động - vừa yếu tố cấu thành doanh nghiệp, đồng thời đối tượng xã hội chịu tác động từ sách doanh nghiệp Tiêu chuẩn sử dụng lao động, quyền lợi người lao động, môi trường làm việc phải mối quan tâm hàng đầu người điều hành doanh nghiệp, nhằm tăng suất lao động, tạo gắn kết thành viên công ty 776Trong xã hội có người tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp làm có nhiêu người nằm vùng phủ sóng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người tiêu dùng Về mặt quy mô, có lẽ trách nhiệm lớn nhất, liên quan đến toàn thể cộng đồng 777Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người tiêu dùng bao gồm cam kết chất lượng sản phẩm dịch vụ hậu mãi, tính trung thực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng 778Truyền thông sôi động việc sữa nhiễm melamine doanh nghiệp cố tình qua mặt quan kiểm nghiệm, lừa dối người tiêu dùng, gây tổn hại to lớn cho sức khỏe cộng đồng Không thực tốt trách nhiệm xã hội người tiêu dùng, tổn thất lớn mà doanh nghiệp gánh chịu trừng phạt luật pháp, mà quay lưng “thượng đế” 54 779- Bảo vệ môi trường tự nhiên trách nhiệm bắt buộc doanh nghiệp mà tính chất hoạt động mình, có khả gây ô nhiễm Để ngăn ngừa giảm thiểu nguy này, phải tính toán khâu đánh giá tác động môi trường từ lúc hình thành dự án, đồng thời phải nghiêm túc trung thực thực suốt trình vận hành nhà máy 780Thực tế cho thấy, để giảm chi phí cho sản phẩm, nhiều doanh nghiệp không ngần ngại sử dụng nhiều chiêu thức xả bẩn môi trường, qua mặt quan chức Hậu là, hình ảnh thương hiệu bao năm dày công xây dựng bị sứt mẻ nghiêm trọng mắt công chúng, vụ việc phát giác 781Bảo vệ môi trường tự nhiên khó, bảo vệ môi trường xã hội lại khó Có doanh nghiệp gây ô nhiễm cho môi trường xã hội cách tiếp tay cho tham nhũng? Từ việc dễ tặc lưỡi cho qua khoản lót tay nho nhỏ, đến cú lại tiền tỷ Từ chi phí bôi trơn “cho việc” đến liên kết ma quái quyền - tiền 782Hấp lực từ ý muốn gây ô nhiễm nhiều lúc mạnh mang lại doanh số lợi nhuận không nhỏ, vậy, có lại việc chẳng đặng đừng, nhiều doanh nghiệp cắn làm việc mà không muốn Dù nữa, tự nguyện hay bị bắt buộc, việc xả thải đến lượt lại góp phần hình thành không khí ô nhiễm mà doanh nghiệp phải gánh chịu 783Thực trách nhiệm xã hội, vừa đóng góp doanh nghiệp cho xã hội, vừa lợi ích tự thân, củng cố khả cạnh tranh doanh nghiệp bối cảnh hội nhập sâu vào kinh tế giới, nơi mà chuẩn mực đạo đức kinh doanh trở thành hàm lượng bắt buộc sản phẩm Việc thực thi TNXH tốt doanh nghiệp phát triển bền vững nhiêu ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TRÁCH NHIỆM XÁ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 784- Các tiêu chí đặt phiếu khảo sát doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sau đăng ký đầy đủ thông tin việc thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp khía cạnh môi trường, phương pháp gia công sản xuất dựa vào tiềm lực địa phương, trách nhiệm người lao động, trách nhiệm hoạt 55 động với tổ chức hoạt động xã hội địa phương 785- Bằng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với thuật toán kinh tế, thông tin lực cạnh tranh DN khái quát tranh môi trường đầu tư kinh doanh địa phương, mặt mạnh, mặt yếu xây dựng thực thi sách phát triển kinh tế tỉnh Hưng Yên có giá trị tham khảo bổ ích cho nhà hoạch định sách, nhà kinh tế 786- Mặc dù có nhiều thành công, đông đảo dư luận quan tâm nhiều đối tượng khác sử dụng kết (nhà nghiên cứu, nhà trị, người quản lý, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư.) tính xác kết xếp hạng phụ thuộc nhiều vào phương pháp luận, chất lượng sở liệu, trình độ đội ngũ thực hiện, Vấn đề đặt hợp thành lực cạnh tranh tỉnh yếu tố tạo lập môi trường kinh doanh quyền tỉnh có điều kiện có ảnh hưởng đến thu hút đầu tư điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa xã hội, sở hạ tầng, quy mô dân số chất lượng nguồn nhân lực cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện 787- Các thông tin lực cạnh tranh DN đánh giá độc lập, có nghĩa thực tổ chức độc lập nằm kiểm soát quyền tỉnh (là chủ thể cạnh tranh) Dẫu tính xác mức độ đáng tin cậy đánh giá phụ thuộc vào việc thực độc lập đến mức độ đặc trưng khả tiếp cận đầy đủ thông tin có toàn quyền tự chủ việc điều tra báo cáo phát Về bản, thông tin đánh giá rõ ràng, mạch lạc, nhiên số điểm hạn chế sau: 788- Một là, thông tin đánh giá thông qua cảm nhận từ phía, DN, chưa có đánh giá từ phía quyền địa phương cộng đồng DN địa bàn tỉnh, nên đánh giá chưa thực đảm bảo tính khách quan sở thông tin hai chiều từ hai chủ thể vấn đề NLCT tỉnh "DN" "chính quyền cấp tỉnh" 789- Hai là, đặc thù phương pháp thu thập thông tin thông qua điều tra xã hội học tỷ lệ phản hồi DN điều tra chưa cao, có “độ vênh” đáng kể nỗ lực quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư đánh giá DN kết nỗ lực Trong nhiều trường hợp, DN cảm thấy “bị thiệt thòi” cạnh tranh để phát triển địa phương DN 56 nhiệt tình việc trả lời phiếu điều tra, DN thấy tương đối hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh địa bàn lại hào hứng việc tham gia vào điều tra dạng KHUYẾN NGHỊ 790Hiện có ý kiến khác nguyên nhân dẫn đến việc không thực trách nhiệm xã hội nhiều doanh nghiệp Việt Nam Một số người cho rằng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam chưa luật hóa tất doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp lớn có thị trường xuất khẩu, yêu cầu khách hàng nên buộc phải thực trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp vừa nhỏ, khó khăn tài thiếu ràng buộc pháp lý nên nhiều doanh nghiệp hiểu trách nhiệm xã hội “các khoản đóng góp từ thiện” Một số người khác cho rằng, việc thực trách nhiệm xã hội làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, làm giảm khả cạnh tranh ban đầu mà chưa thấy lợi ích trước mắt, doanh nghiệp vừa nhỏ không muốn thực trách nhiệm xã hội Nói tóm lại, việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam tương đối khó khăn Sở dĩ trước hết hiểu biết chưa đầy đủ doanh nghiệp trách nhiệm xã hội; trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đơn hiểu khoản đóng góp từ thiện Thứ hai, việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gây khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp thiếu nguồn vốn kỹ thuật để thực chuẩn mực trách nhiệm xã hội Điều đặc biệt khó khăn cho doanh nghiệp vừa nhỏ, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ Nói cách toàn diện hơn, theo nghiên cứu năm 2002 Ngân hàng giới Việt Nam, rào cản thách thức lớn cho việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bao gồm: • • • • Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam có khác lớn Năng suất lao động bị ảnh hưởng phải thực đồng nhiều quy tắc ứng xử (CoC) Thiếu nguồn tài kỹ thuật để thực chuẩn mực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ) Sự khác biệt Bộ luật lao động quy tắc ứng xử khách đặt hàng gây nhầm lẫn cho doanh nghiệp, chẳng hạn vấn đề làm thêm hay hoạt động công đoàn 57 • Sự thiếu minh bạch việc áp dụng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thực tế cản trở lợi ích thị trường tiềm mang lại cho doanh nghiệp • Mâu thuẫn quy định nhà nước khiến cho việc áp dụng quy tắc ứng xử không đem lại hiệu mong muốn, ví dụ mức lương, phúc lợi điều kiện tuyển dụng 791Những nguyên nhân liệt kê quy lại thành ba nguyên nhân chính, nguyên nhân nhận thức, nguyên nhân kinh tế nguyên nhân pháp lý Do đó, để nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, cần bám sát nguyên nhân nói để đề giải pháp phù hợp Cụ thể là: 792Thứ nhất, cần tuyên truyền, giáo dục cho tất doanh nghiệp, trước hết chủ doanh nghiệp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, phải làm cho họ hiểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bó gọn công tác từ thiện Công tác tuyên truyền, giáo dục quan trọng, tất hành vi người thông qua ý thức người, ý thức họ điều khiển Do đó, vấn đề đặt là, phải cho việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trở thành động bên chủ doanh nghiệp Việc thực trách nhiệm xã hội trước hết cần xem hành vi đạo đức điều khiển động đạo đức Đây giải pháp bên đạo đức 793Thứ hai, cần xây dựng hành lang pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thực thi trách nhiệm xã hội cách đầy đủ nghiêm túc Điều liên quan đến trách nhiệm nhà nước việc tạo môi trường khung pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động Khung pháp lý biện pháp có hiệu lực việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; đồng thời, giải pháp hỗ trợ đắc lực cho giải pháp đạo đức, làm cho động đạo đức thường xuyên củng cố ngày có hiệu lực thực tế Cái khó khăn cho Việt Nam nước phát triển nói chung bối cảnh cần phải thu hút đầu tư nước ngoài, đặt nặng mục tiêu môi trường xã hội doanh nghiệp khó thu hút đầu tư nước Nhưng, không đặt mạnh vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hậu môi trường xã hội bù đắp kết tăng trưởng kinh tế Mục tiêu phát triển bền vững, vậy, thực 794Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề tương đối mẻ với Việt Nam Song, năm gần đây, trước thảm họa môi trường hậu tiêu cực xã hội doanh nghiệp gây ra, vấn đề trách nhiệm xã hội đặt cách cấp bách Ở Việt Nam, việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển bền vững Để thực trách nhiệm 58 xã hội doanh nghiệp Việt Nam, việc tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm xã hội việc hoàn thiện hành lang pháp lý để thực việc làm cấp thiết 7951 59 796797798799- 59 | P a g e ... biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí 9 PHẦN THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG THỰC THI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 10 LÝ DO LỰA CHỌN LĨNH VỰC... trợ phát triển nghề truyền thống địa phương + Hội/Quỹ hỗ trợ, bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống địa phương PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 1400 phiếu khảo sát lần Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo. .. PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 24 báo cáo về thực thi TNXH và phát triển bền vững cửa DN hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 24 báo cáo về thực thi TNXH và phát triển bền vững cửa DN hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 24 báo cáo về thực thi TNXH và phát triển bền vững cửa DN hưng yên qua kết quả khảo sát , 2 NỘI DUNG KHẢO SÁT, THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG THỰC THI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT, 4 ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TRÁCH NHIỆM XÁ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay