2014 CD 21 báo cáo về thực trạng lao động, việc làm và chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát

47 119 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:20

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 21 BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Hà Nội, tháng 12 năm 2014 1|Page MỤC LỤC 2|Page LỜI NÓI ĐẦU Lao động yếu tố đầu vào với yếu tố khác đóng vai trò định đến trình tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Một mặt nguồn lực sản xuất thiếu hoạt động kinh tế Một mặt phận dân số, người hưởng thụ lợi ích trình phát triển Mọi quốc gia nhấn mạnh đến mục tiêu: “Phát triển người coi động lực phát triển” Nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất, lâu bền phát triển quốc gia, lẽ “cho dù nguồn lực mà môi trường kinh tế, trị, xã hội, tâm lý dư luận thuận lợi cho người hoạt động không đạt phát triển mong muốn Chính vây cần phải cân đối bôi trơn bánh xe thị trường lao động Thị trường lao động hình thành, thị trường lớn quan trọng hệ thống loại thị trường Nó có đặc điểm khác biệt so với loại thị trường khác Thị trường lao động không bị chi phối yếu tố cung cầu lao động mà chịu tác động mạnh mẽ sách Chính phủ điều tiết quan hệ cung cầu lao động thị trường lao động nhằm phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội tổng thể trình phát triển kinh tế xã hội nói chung Kết thị trường lao động, mức độ cân cung cầu lao động mà cụ thể mức độ tình trạngviệc làm, thất nghiệp, có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia Chính lao động việc làm vấn đề quan tâm xem xét hàng đầu để hoạch định phát triển kinh tế nhằm đạt kinh tế xã hội tăng trưởng kinh tế quốc gia Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, đặc biệt trình hội nhập nước ta nay, việc nghiên cứu “Xây dựng hệ thống tiêu quản lý lao động việc làm” giúp sâu tìm hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến lao động việc làm, từ đưa hệ thống tiêu quản lý, vận dụng vào thực tế, đề giải pháp thiết thực vấn đề 3|Page PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên” Nội dung báo cáo tập trung vào hai vấn đề Thứ nhất, mô tả thực trạng đặc điểm cấu lao động, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm người lao động, hình thức đào tạo doanh nghiệp; đưa khuyến nghị doanh nghiệp quan quản lý địa phương Thứ hai, đánh giá, nhận xét tính hữu dụng thông tin cung cấp qua đánh giá, nhận xét tính hữu ích hệ thống tiêu việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp quan hoạch định sách Qua đó, kiến nghị hoàn thiện hệ thống tiêu Trong hai mục tiêu trên, mục tiêu thứ hai quan trọng đề tài NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông tin hệ thống tiêu chí lao động, việc làm sách người lao động có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh mà có ảnh hưởng định đến khả phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, giải nguồn lao động địa phương Đây thông tin hữu ích không người quản lý doanh nghiệp, mà cần thiết quan trọng nhà hoạch định sách trợ giúp doanh nghiệp phát triển Để đánh giá tiêu chí lao động, việc làm sách người lao động doanh nghiệp, cần xác minh thông tin sau: • Lao động doanh nghiệp; o Số lượng, cấu lao động 4|Page • o Trình độ người lao động/nhân viên Năng lực chuyên môn lực lượng lao động; o Ngành nghề đào tạo o Hình thức đào tạo nghề nghiệp o Kinh nghiệm chuyên môn Thông tin liên quan tập hợp qua nội dung khảo sát thể câu hỏi sau đây: II/ Lao động doanh nghiệp Câu 15 Số lượng, cấu lao động (điền thông tin tương ứng vào ô) Số lượng Tỷ lệ 100 + Tổng số % + Nam % + Độ tuổi trung bình % + Lao động người địa phương % Câu 16 Trình độ người lao động/nhân viên (điền thông tin tương ứng vào ô) Số lượng Tỷ lệ + + + + Chưa tốt nghiệp phổ thông Tốt nghiệp phổ thông Cao đẳng, đại học, đại học Trung cấp, chuyên nghiệp % % % % III/ Năng lực chuyên môn lực lượng lao động Câu 17 Ngành nghề đào tạo (điền thông tin tương ứng vào ô) Số lượng Tỷ lệ + Không đào tạo nghề, lao động phổ thông + Nghề truyền thống (thủ công, mỹ nghệ, gia truyền…) + Nghề kỹ thuật (cơ khí, chế tạo, tin học…) + Quản lý, văn phòng, nghiệp vụ (kế toán, bán hàng) + Đào tạo từ nghề khác trở lên Câu 18 Hình thức đào tạo nghề nghiệp (điền thông tin tương ứng vào ô) Số lượng Tỷ lệ + Không đào tạo nghề, lao động phổ thông + Đào tạo qua truyền nghề + Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) + Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác + Đào tạo qua chương trình, dự án… Câu 19 Kinh nghiệm chuyên môn (điền thông tin tương ứng vào ô) % % % % % % % % % % 5|Page + + + + + Số lượng Tỷ lệ Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Lao động xuất nước Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng Có kiến thức kinh nghiệm đo lường % % % % % PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 600 phiếu khảo sát lần doanh nghiệp phiếu Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo sát trực tiếp Thông tin doanh nghiệp tự khai chưa xác minh lại tính xác đáng, phần kinh phí, thời gian nguồn xác minh tài liệu quan chức xác nhận phù hợp (kiểm toán, thuế ) vào thời điểm khảo sát (quý II III), phần mục đích đề tài kiểm chứng tính hữu dụng tiêu chí việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thay nhằm cung cấp thông tin xác đáng doanh nghiệp (Điều có nghĩa là, thông tin doanh nghiệp cung cấp báo cáo nguồn tư liệu tham khảo cần xác minh độ xác thực.) Với số liệu tập hợp từ 600 phiếu, sau sàng lọc loại trừ trường hợp khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí 6|Page PHẦN THỰC TRẠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH Trên thị trường lao động nay, cấu nguồn nhân lực doanh nghiệp thiết lập quản lý dựa theo loại hình kinh doanh bao gồm Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp thành viên/Chi nhánh/Đại diện địa phương Theo khảo sát số lượng, cấu lao động doanh nghiệp theo loại hình, lao động người địa phương chiếm số lượng cao Công ty Cổ phần lên tới 260 người/công ty, lại thấp doanh nghiệp với người/công ty, đạt số lượng trung bình từ 40 tới 60 người/công ty Công ty TNHH Doanh nghiệp thành viên/Chi nhánh/ Đại diện địa phương Bên cạnh đó, độ tuổi trung bình người lao động doanh nghiệp trẻ mức độ tuổi tốt để làm việc từ 28 tới 32 tuổi Trong đó, người lao động nam đạt từ 22 người 80 người/công ty tùy thuộc theo loại hình kinh doanh doanh nghiệp, cao thuộc Doanh nghiệp thành viên/Chi nhánh/ Đại diện địa phương với 82 người thấp doanh nghiệp tư nhân có 22 người Số lao động trung bình loại hình doanh nghiệp vào khoảng từ 40 đến 172 người/doanh nghiệp Dựa theo số liệu thống kê, Doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng số lượng nhân lực trung bình với 40 người, Công ty Cổ phần đạt tới 129 người, Công ty TNHH vào khoảng 76 người Doanh nghiệp thành viên/Chi nhánh/ Đại diện địa phương có số lượng nhân lực trung bình cao đạt tới 172/doanh nghiệp SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH 1- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 2468- Số lượng, cấu lao động Số lao động trung bình Nam Độ tuổi trung bình 10- Lao động người địa phương 12- 11- 4,00 1314-CÔNG TY CỔ PHẦN 7|Page 15- Số lượng, cấu lao động 17- Số lao động trung bình 19- Nam 21- Độ tuổi trung bình 23- Lao động người địa phương 2526- 8|Page 27- 41-DOANH NGHIỆP THÀNH 28-CÔNG TY TNHH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN 29- Số lượng, cấu lao động 31- Số lao động trung bình 33- Nam 35- Độ tuổi trung bình 37- Lao động người địa phương 39- TẠI ĐỊA PHƯƠNG 40- 42- Số lượng, cấu lao động 44- Số lao động trung bình 46- Nam 48- Độ tuổi trung bình 50- Lao động người địa phương 52- 43- 45- 171, 47- 80,6 49- 32,6 51- 40,0 53- 9|Page SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH 54- Theo số liệu thống kê cho thấy ngành hoạt động doanh nghiệp phong phú chia theo dạng ngành ngành chế biến, gia công; ngành khí; ngành điện tử viễn thông; ngành giao thông vận tải; ngành nông, lâm, thủy hải sản; ngành sản xuất hàng tiêu dùng; ngành thủ công mỹ nghệ; ngành thương mại dịch vụ; ngành y tế, giáo dục; ngành khác Độ tuổi trung bình người lao động ngành nói dao động khoảng từ 29 tới 35 tuổi tùy theo ngành sản xuất Độ tuổi lao động xem đạt mức trung bình, trình độ lao động lại mức phổ thông Điều công tác đào tạo lao động địa phương chưa thực phát huy hết tiềm lực Vấn đề đặt cần trẻ hóa nâng cao trình độ đội ngũ nhân công mặt toàn tỉnh Điểm đáng ý ngành lực lượng lao động người địa phương (tỷ lệ 0%) số ngành ngành chế biến, gia công; ngành điện tử viễn thông; ngành nông, lâm, thủy hải sản; ngành sản xuất hàng tiêu dùng; ngành thủ công mỹ nghệ Con số thực tế đáng lo ngại ngành nghề gia công, thủ công mỹ nghệ hay nông lâm thủy sản nhóm nghề sử dụng lao động phổ thông chủ yếu Câu hỏi đặt lực lượng lao động phổ thông địa phương lại chưa tham gia vào hoạt động sản xuất Địa phương nên khuyến khích tận dụng lao động phổ thông đưa vào làm việc doanh nghiệp sở tại, khu công nghiệp sở nhằm tạo điều kiện cho nhân dân địa phương có việc làm tạo nguồn thu nhập ổn định cho toàn tỉnh Những nhóm ngành nghề lại có lao động địa phương tham gia đặc biệt nhóm ngành có nhiều lao động địa phương nhóm ngành khác 260 lao động, nhóm ngành khó xác định, có quy mô nhỏ lẻ, khó thống kê kiểm soát, lao động nhóm ngành thường không ổn định, địa phương cần đặt mối quan tâm vào lao động địa phương để phát triển kinh tế ổn định Về quy mô doanh nghiệp nhóm ngành, doanh nghiệp thường có quy mô vừa nhỏ Đặc biệt nhóm điện tử viễn thông, quy mô trung bình có 10 người/ doanh nghiệp, nhiều sản xuất hàng tiêu dùng 315 người Còn ngành gia công chế biến, thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy sản quy mô khoảng vài chục nhân công doanh nghiệp Những nhóm ngành thuộc nhóm ngành sản xuất quy mô lại hoạt động nhỏ lẻ, có lẽ vấn đề đầu sản phẩm quy trình sản xuất, tổ chức lao động chưa thực tối ưu Điều cốt yếu trước mặt cần mở rộng quy mô nhóm nghề kinh doanh tỉnh 2- NGÀNH CƠ KHÍ 580- Hình thức đào tạo 581- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 587- 586- 79,8% 582- Đào tạo qua truyền nghề 588- 0% 583- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 589- 34,8% 584- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 59020,0% 585- Đào tạo qua chương trình, dự án… 591- 0% 5925933- NGÀNH ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG 594- Hình thức đào tạo 595- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 601- 600- 0% 596- Đào tạo qua truyền nghề 602- 0% 597- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 603- 100,0 % 598- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 604- 599- Đào tạo qua chương trình, dự án… 0% 605- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 613- 0% 6066074- NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 608- Hình thức đào tạo 614- 609- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 610- Đào tạo qua truyền nghề 615- 53,3% 616- 0% 623- Khôn 624- Đào 611- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 617- 60,0% 612- 618- 50,0% Đào tạo qua chương trình, dự án… 619- 100,0 % 6206215- NGÀNH KHÁC 622- Hình 625- Đào 626- Đào 627- Đào thức đào tạo 628- g đào tạo nghề, lao động phổ thông 629- 88,2% tạo qua truyền nghề 630- 85,0% tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 631- 30,7% tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 6320% tạo qua chương trình, dự án… 633- 0% 6346356- NGÀNH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 636- Hình thức đào tạo 642- 637- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 643- 45,0% 638- Đào tạo qua truyền nghề 644- 0% 639- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 645- 55,0% 640- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 6460% 641- Đào tạo qua chương trình, dự án… 647- 0% 6486497- NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 650- Hình thức đào tạo 656- 651- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 657- 88,2% 652- Đào tạo qua truyền nghề 658- 90,0% 653- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 659- 11,5% 654- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 6600% 655- Đào tạo qua chương trình, dự án… 661- 80,0% 6626638- NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 664- Hình thức đào tạo 670- 665- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 671- 0% 666- Đào tạo qua truyền nghề 672- 90,0% 667- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 673- 70,0% 668- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 6740% 669- Đào tạo qua chương trình, dự án… 675- 0% 6766779- NGÀNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 678- Hình thức đào tạo 684- 679- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 685- 65,5% 680- Đào tạo qua truyền nghề 686- 86,7% 681- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 687- 54,2% 682- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 68850,0% 683- Đào tạo qua chương trình, dự án… 689- 0% 69069110- NGÀNH Y TẾ, GIÁO DỤC 692- Hình thức đào tạo 698- 704705- 693- Khôn g đào tạo nghề, lao động phổ thông 699- 10,0% 694- Đào tạo qua truyền nghề 700- 0% 695- Đào tạo trường chuyên nghiệp (có chứng chỉ) 701- 98,3% 696- Đào tạo qua thực tiễn doanh nghiệp khác 7020% 697- Đào tạo qua chương trình, dự án… 703- 0% 11KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH 706- Các nhóm tiêu nhân công có kinh nghiệm làm việc hay nước, xuất lao động nước, hay có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng, đo lường chiếm tỷ trọng tùy loại hình tổ chức doanh nghiệp Đồng thời có liên kết chặt chẽ với phương pháp đào tạo nhân công đề cập mục Trong nhóm doanh nghiệp xem xét doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ lao động đơn giản 94,7% lao động có kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên, đặc thù kinh doanh nhỏ, hộ gia đình nên tỷ lệ tất yếu Các doanh nghiệp cổ phần lại có tỷ lệ kinh nghiệm lao động phức tạp hơn, đói với doanh nghiệp loại nhân công chất lượng cao có kiến thức kinh nghiệm đo lường chiếm 80% tầng lớp quản lý, 14% lớp quản lý có kinh nghiệm quản lý chất lượng, đồng thời sử dụng tới 74,9% nhân công có kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp sử dụng nhân công có kinh nghiệm làm việc công ty nước ngoài, nhân công xuất lao động (45,2%) Đối với Công ty TNHH, công ty có văn phòng đại diện địa phương tỷ lệ lớp nhân công có kinh nghiệm làm việc nước từ năm trở lên lao động xuất lao động nước có tỷ lệ không cao với Công ty Cổ phần, tầng lớp quản lý có tỷ lệ biến đổi khoảng 10% nhóm Về tổng quan nhân công doanh nghiệp có kinh nghiệm làm việc lâu năm môi trường doanh nghiệp nước, tỷ lệ nhân công có kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp nước ngoài, xuất lao động, nhân công có trình độ chuyên môn quản lý sâu tăng lên theo thời gian Điều chứng tỏ sức hút doanh nghiệp nước với nhân công lao động, lẽ doanh nghiệp nước ăn nên làm có đãi ngộ tốt thu hút nhân công có chất lượng cao, từ động lực tạo kinh tế phát triển địa phương đất nước 707- KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH 1- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 246- 32-CÔNG TY TNHH 3- Kinh nghiệm công tác Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Lao động xuất nước 810- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 12- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 5- 94,7% 7- 0% 9- 0% 11- 0% 13- 0% 141516-CÔNG TY CỔ PHẦN 17- Kinh nghiệm công tác 19- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 21- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 23- Lao động xuất nước 25- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 27- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 293031- 18- 20- 74,9% 22- 14,0% 24- 45,2% 26- 14,0% 28- 80,0% 33- Kinh nghiệm công tác 35- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 37- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 39- Lao động xuất nước 34- 36- 78,2% 38- 12,0% 40- 5,5% 41- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 43- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 42- 0% 44- 10,0% 454647-DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 48- Kinh nghiệm công tác 50- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 52- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 54- Lao động xuất nước 56- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 58- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 6061- 49- 51- 77,2% 53- 14,0% 55- 4,5% 57- 10,0% 59- 10,0% 12 KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG THEO NGÀNH 62- Xét tổng quan 10 nhóm ngành nghề theo tiêu chí kinh nghiệm lao động nhân công doanh nghiệp ta thấy nhóm nghề chế biến, gia công; nhóm nghề điện tử viễn thông; nhóm nghề nông lâm thủy sản, nhóm nghề thủ công mỹ nghệ nhóm nghề thương mại dịch vụ lại có đặc điểm kinh nghiệm lao động Trong nhóm doanh nghiệp này, lao động có kinh nghiệm làm việc nước chiếm tỷ trọng chủ yếu (đôi toàn phần) tỷ lệ 90% Mặt tích cực lao động nước có chỗ đứng doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động nước tạo cho người lao động có nguồn thu nhập nhiên lao động lao động phổ thông, đào tạo nên dẫn đến thu nhập chưa cao 63- Các nhóm ngành lại lao động nước có lao động có kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp nước ngoài, nhân công xuất lao động nước có tỷ trọng giao động 10% tùy theo ngành Tuy nhiên, lớp lao động đào tạo chuyên sâu có trình độ cao ít, tập trung nhóm ngành nghề y tế giáo dục, giao thông vận tải ngành khác Vậy kết hợp với tỷ lệ lao động xuất lao động Ta đặt câu hỏi nhân công xuất lao động hoạt động mảng Chủ yếu lao động phổ thông nước không đào chuyên sâu Địa phương cần xem xét tiêu kết hợp với chương trình đào tạo sẵn có để định đào tạo ngành nghề phù hợp với phát triển thị trường nhằm tạo điều kiện phát triển cho người lao động 64-KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG THEO NGÀNH 1- NGÀNH CHẾ BIẾN, GIA CÔNG 16-NGÀNH CƠ KHÍ 246- 3- Kinh nghiệm công tác Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên Lao động xuất nước 810- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 12- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 1415- 5- 65,3% 7- 0% 9- 0% 11- 0% 13- 0% 17- Kinh nghiệm công tác 19- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 21- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 23- Lao động xuất nước 25- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 27- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 2930- 18- 20- 77,1% 22- 10,0% 24- 68,3% 26- 100,0% 28- 10,0% 31-NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 32- Kinh nghiệm công tác 34- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 36- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 38- Lao động xuất nước 40- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 42- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 33- 35- 80,0% 37- 0% 39- 0% 41- 0% 43- 0% 444546-NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 47- Kinh nghiệm công tác 49- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 51- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 53- Lao động xuất nước 55- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 57- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 5960- 48- 50- 84,7% 52- 0% 54- 100,0% 56- 100,0% 58- 0% 61-NGÀNH KHÁC 62- Kinh nghiệm công tác 64- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 66- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 68- Lao động xuất nước 70- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 72- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 63- 65- 75,2% 67- 11,0% 69- 67,7% 71- 100,0% 73- 0% 747576-NGÀNH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 77- Kinh nghiệm công tác 79- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 81- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 83- Lao động xuất nước 85- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 87- Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 89- 78- 80- 84,5% 82- 0% 84- 0% 86- 0% 88- 0% 90-NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 91- Kinh nghiệm công tác 93- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 95- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 97- Lao động xuất nước 99- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất 92- 94- 65,3% 96- 14,4% 98- 4,5% 100- lượng 101- 0,0% Có kiến thức kinh nghiệm đo 102- lường 0,0% 103105106108- 104NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Kinh nghiệm công tác 107- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 110Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 109- 112114- Lao động xuất nước Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 116Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 118- 00,0% 111- % 113- % 115- % 117- % 119- NGÀNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 120122- Kinh nghiệm công tác 121- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 124Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 123- 126- Lao động xuất nước 128- Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 130Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 4,2% 125- % 127- % 129- % 131- % 132134135137- 133NGÀNH Y TẾ, GIÁO DỤC Kinh nghiệm công tác 136- Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 139Đã làm việc doanh nghiệp nước từ năm trở lên 138- 141143- Lao động xuất nước Có kiến thức kinh nghiệm quản lý chất lượng 145Có kiến thức kinh nghiệm đo lường 147- 2,5% 140- 5,0% 142- % 144- 0,0% 146- 0,0% 148149- PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHUYẾN NGHỊ XU THẾ THỊ TRƯỜNG 150- Trong kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung cho tỉnh Hưng Yên nói riêng muốn phát triển cần phải nắm bắt xu thị trường để định hướng phát triển cho đắn Trước hết cần nhận định rõ Việt Nam nước phát triển nên cần trọng đầu tư vào sở hạ tầng trước tiên, nâng cao phát triển ngành công nghiệp trọng điểm công nghiệp hỗ trợ; sau tận dụng ưu nước nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Cụ thể đầu tư hệ thống giao thông, điện đường trường trạm mối ưu tiên hàng đầu Các ngành công nghiệp khai khoáng nhà nước quan tâm Những công nghệ tiên tiến công nghiệp quan tâm cập nhật Đồng thời để hỗ trợ cho công nghiệp trọng điểm nhóm ngành hỗ trợ vận tải, sản xuất linh kiện , phụ tùng, vv… quan tâm mở rộng Tiếp sản xuất nông lâm thủy hải sản, đồng thời phát triển ngành nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống, lẽ nguồn thu tốt Việt Nam điểm du lịch hấp dẫn với du khách nước từ tạo nguồn thu không nhỏ cho kinh tế Tuy trọng vào sở hạ tầng ngành nghề khác phải phát triển song song, không phát triển lệch, phải có đồng có cân bằng, có cân phát triển độc lập Riêng tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý thuộc khu vực Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cần phát huy cao tiềm năng, lợi địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực để trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp dịch vụ; coi trọng phát triển công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên môi trường Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng phát triển giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng trật tự an toàn xã hội 151- Về phát triển sở hạ tầng, cụ thể điện, đường, trường trạm Tỉnh Hưng Yên có vị trí quan trọng khu vực đồng Bắc Bộ Mục tiêu theo quy hoạch Nhà nước phủ thành phố Hưng Yên là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020 Xây dựng các đô thị Mỹ Hào, Văn Giang và các đô thị có sở hạ tầng xã hội sớm thực sự là trung tâm hành chính, kinh tế, VH-XH, trung tâm công nghiệp của huyện, của vùng tỉnh Quy hoạch cũng nêu rõ các chương trình, đề án phát triển, các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư và các giải pháp thực hiện quy hoạch 152- Về nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, liên kết với thủ đô Hà Nội và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Xây dựng đề án phát triển ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020 đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh và của cả nước Phấn đấu để Hưng Yên tiếp tục nằm nhóm các địa phương dẫn đầu về GD-ĐT của cả nước Triển khai xây dựng khu đại học Phố Hiến phù hợp với yêu cầu phát triển 13 ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 153- Để thực mục tiêu phát triển tỉnh trước hết cần xem xét doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh, lẽ việc cung cấp thông tin thị trường, doanh nghiệp cho quan quản lý doanh nghiệp khác vô quan trọng Ta biết muốn phát triển cần có yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” yếu tố người luôn quan trọng Con người tạo thành công xu kinh doanh nói riêng quản lý xã hội nói chung Nắm bắt vấn đề, chuyên đề 21 đưa tiêu để đánh giá nguồn nhân lực làm việc doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nhóm tiêu có tiêu xem xét độ tuổi, giới tính lao động ngành, trình độ người lao động, ngành nghề đào tạo, phương pháp đào tạo lao động, hình thức đào tạo lao động, kinh nghiệm làm việc lao động Các nhóm tiêu lại xem xét theo cách xem xét loại hình doanh nghiệp xem xét theo nhóm ngành nghề 154Cụ thể qua tiêu đánh giá số lượng cấu lao động doanh nghiệp ta nhận thấy đổi với số lượng, giới tính lao động có cân giới tính loại hình công ty, có doanh nghiệp nhiều nam giới, có doanh nghiệp nhân công thiên nữ giới, hầu hết doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, độ tuổi lao động trung bình cao khoảng 30 tuổi Thực tế với địa phương phát triển tỷ lệ độ tuổi trung bình thấp Địa phương cần trẻ hóa thêm đội ngũ nhân công lĩnh vực ngành nghề, tìm hiểu ký lý cân giới cấu lao động đơn đặc điểm ngành cần tìm cách khắc phục, cải thiện từ giúp doanh nghiệp phát triển mở rộng quy mô Xem xét quy mô nhóm ngành nhận thấy số lượng lao động có quy mô nhỏ Địa phương tỉnh cần có sách quan tâm phát triển nhóm nghề này, tổ chức đào tạo nhân công từ sản xuất đến điều hành để giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất lên tầm cao 155- tiêu trình độ người lao động, dễ dàng nhận thấy lao động địa phương chủ yếu lao động phổ thông chưa đào tạo ngành nghề chuyên sâu Thậm chí có công ty, ngành nghề sử dụng lao động không đạt giáo dục phổ thông Đây vấn đề cấp bách cần khắc phục lẽ xã hội, kinh tế phát triển người trọng phát triển vật chất, văn hóa tinh thần Việc phát triển trình độ người lao động không tốt cho cá nhân lao độnglàm doanh nghiệp phát triển mạnh lao động trình độ cao tạo sản phẩm trình độ cao Chỉ tiêu kết hợp với tiêu ngành nghề đào tạo lao động phương pháp đào tạo lao động thước đo xác việc giúp đưa định hướng đắn cho nguồn nhân lực Ta nhận thấy địa phương lao động đào tạo chủ yếu ngành nghề truyền thống, đào tạo qua phương pháp truyền nghề nhiều, ngành đặc thù điện tử công nhân đào tạo chuyên sâu hầu hết lao động phổ thông Những lao động có kinh nghiệm làm việc thị trường biến đổi, có phương pháp mới, nhân công cần đào tạo chuyên sâu hợp lý để tạo sản phẩm bắt kịp xu hướng phát triển, lớp quản lý đào tạo có định hướng đắn cho phát triển doanh nghiệp 14 - KHUYẾN NGHỊ Dựa vào tiêu nêu kết hợp với xu hướng phát triển mà đưa định hướng đào tạo nguồn lao động cách hợp lý Hiện nay, địa phương có chương trình dự án đào tạo ngành nghề giao thông vận tải thủ công mỹ nghệ hiệu quả, đạt 100% lao động vào làm nhóm ngành nghề Cho nên địa phương cần tiếp tục phát huy định hướng phát triển mở rộng chương trình đào tạo ngành nghề cho lao động phổ thông chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng, vv… Đặc biệt, tỉnh cần cử đội ngũ cán chuyên nghiệp nghiên cứu chương trình đào tạo nghề tiên tiến, nghiên cứu - phương pháp làm có hiệu kinh tế cao nông nghiệp công nghiệp Khuyến khích đào tạo lao động địa phương, tạo nguồn lao động có chất lượng từ địa phương Từ tạo nguồn thu nhập cho nhân dân toàn tỉnh Ví dụ cho lao động địa phương tham gia vào dự án đào tạo cách ưu đãi Học qua mạng - chỗ, hỗ trợ chi phí đào tạo Khuyến khích thu hút cán có trình độ quản lý chuyên môn cao đãi ngộ tốt, đưa nhân công có kinh nghiệm chuyên tu sở đào tạo trọng nước nước - để đào tạo máy quản lý cấp cao Tìm hiểu nghiên cứu xu hướng nhu cầu tiêu dùng thị trường thủ công mỹ nghệ, từ đưa phương án đào tạo, sau sản xuất sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu - dung Đề mục tiêu cho doanh nghiệp việc nâng cao trình độ lao động, phổ cập trình độ phổ thông 100% nhân công có trình độ phổ thông Giúp tạo điều kiện chương trình vừa học - vừa làm, bổ túc văn hóa Xem xét kỹ vấn đề hợp đồng bảo hiểm để nhân công có đãi ngộ mức tối ưu với điều kiện xã hội Từ khuyến khích tinh thần làm việc nhân công dẫn đến đẩy mạnh sản xuất 156157158159160161162163164165166167168- ... CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH Trên thị trường lao động nay, cấu nguồn nhân lực doanh. .. DUNG KHẢO SÁT Thông tin hệ thống tiêu chí lao động, việc làm sách người lao động có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh mà có ảnh hưởng định... làm sách người lao động doanh nghiệp, cần xác minh thông tin sau: • Lao động doanh nghiệp; o Số lượng, cấu lao động 4|Page • o Trình độ người lao động/ nhân viên Năng lực chuyên môn lực lượng lao
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 21 báo cáo về thực trạng lao động, việc làm và chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 21 báo cáo về thực trạng lao động, việc làm và chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 21 báo cáo về thực trạng lao động, việc làm và chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát , 1 SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH, 4 SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH, 6 TRÌNH ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH, 7 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH, 8 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH, 9 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH, 10 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH, 12 KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG THEO NGÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay