2014 CD 20 báo cáo về thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN hưng yên qua kết quả khảo sát

77 108 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:20

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 20 BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Hà Nội, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, vấn đề cạnh tranh nước quốc tế ngày trở nên mạnh mẽ gay gắt, vậy, yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cần thiết Đối với doanh nghiệp, lực cạnh tranh phải thể khả vượt trội doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng nhằm thu lợi ngày cao Tuy nhiên, thực tế cho thấy, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu quả, sức cạnh tranh, quy mô vốn nhỏ, khả tiếp cận vốn yếu; trang thiết bị, công nghệ lạc hậu; chất lượng nguồn nhân lực, lực quản lý yếu Do quy mô nhỏ, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cạnh tranh nước, bối cảnh hội nhập quốc tế thị trường toàn cầu công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia chi phối Bên cạnh đó, hệ thống quản lý doanh nghiệp Việt Nam chưa đồng bộ, dẫn tới việc quan quản lý không nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp, chưa tạo sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp lúc Điều không làm cho doanh nghiệp hội mà gây ảnh hưởng đến phát triển toàn kinh tế đất nước Xuất phát từ điều đó, tỉnh Hưng Yên nghiên cứu lực cạnh tranh DN địa phương để thu thông tin thực trạng lực cạnh tranh, từ giúp nhà quản lý xây dựng sách phát triển lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cách hợp lý, kịp thời Chuyên đề trình bày kết nghiên cứu lực cạnh tranh DN Hưng Yên PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên” Nội dung báo cáo tập trung vào hai vấn đề Thứ nhất, mô tả thực trạng đặc điểm thị trường tiêu, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp; đánh giá tình hình xu thay đổi; đưa khuyến nghị doanh nghiệp quan quản lý địa phương Thứ hai,đánh giá, nhận xét tính hữu dụng thông tin cung cấp qua đánh giá, nhận xét tính hữu ích hệ thống tiêu việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp quan hoạch định sách Qua đó, kiến nghị hoàn thiện hệ thống tiêu Trong hai mục tiêu trên, mục tiêu thứ hai quan trọng đề tài NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông tin lực cạnh tranh doanh nghiệp, bao gồm: Nguyên nhân/lý mà doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực kinh doanh; Mức độ ảnh hưởng yếu tố cạnh tranh; Thông tin thị trường/sản phẩm doanh nghiệp; Mức độ ảnh hưởng yếu tố công nghệ, nhân lực, nguồn tài chính, công việc kinh doanh nay, tồn phát triển tương lai doanh nghiệp; Cơ cấu nguồn vốn phương thức huy động vốn doanh nghiệp; Tầm quan trọng yếu tố nhân lực, công nghệ, địa lý, đến việc định khai thác sử dụng nguyên liệu địa phương; Nguồn gốc phương pháp gia công, sản xuất sử dụng doanh nghiệp; Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng doanh nghiệp so với mức trung bình ngành nay; Thông tin trình độ loại ngành nghề chuyên môn đào tạo nhân viên Thông tin liên quan tập hợp qua nội dung khảo sát thể câu hỏi sau đây: Câu 4: Yếu tố sau nguyên nhân/lý chủ yếu dẫn đến việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (lựa chọn, giải thích) Yếu tố  + Có sẵn công nghệ + Nguyên liệu dồi + Dễ tiếp cận nguồn vốn Câu 6: Áp lực cạnh tranh Mức độ ảnh hưởng yếu tố Khôn g ảnh hưởn g Ít ảnh hưởn g Có ảnh hưởn g Quan trọng Quyết định + Nhu cầu thị trường sản phẩm cũ giảm mạnh + Có nhiều doanh nghiệp tham gia + Hàng hóa nhập nhiều rẻ + Công nghệ sử dụng lạc hậu + Nguyên liệu sản xuất thiếu, khó tiếp cận + Thiếu lao động có tay nghề cao + Môi trường kinh doanh thuận lợi + Công nghệ sản xuất hiệu Câu 11: Ông/Bà đánh thị trường sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp? Mức độ + Số lượng doanh nghiệp tham gia + Hàng hóa thay + Thông tin thị trường, sách Quá thấp/rấ t Hơi thấp/hơ i Hợp lý/trun g bình Hơi cao/hơ i nhiều Quá cao/qu nhiều + Rào cản để tiếp cận thị trường + Lợi nhuận Câu 12: Theo ông/bà, yếu tố sau quan trọng công việc kinh doanh nay, tồn phát triển tương lai doanh nghiệp? Mức độ quan trọng nhân tố Khôn g quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Đến 80% Đến 100 % + Tính đại công nghệ + Nhân lực có nghề truyền thống + Nhân lực đào tạo kỹ thuật đại + Nguồn tài dồi + Mạng lưới doanh nghiệp đối tác chuyên môn hóa cao cho khâu công việc Câu 13: Nguồn tài (năng lực tài chính) - Cơ cấu vốn kinh doanh Tổng số: _ Nguồn vốn (tỷ trọng) Dưới 20% Đến 40% Đến 60% + Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu + Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân + Vốn hợp pháp thể) _ khác (nêu cụ Câu 14: Năng lực tài (năng lực huy động) Phương thức huy động vốn doanh nghiệp Tỷ trọng Hình thức huy động + Qua mối quan hệ cá nhân (người thân, quen biết) + Qua mối quan hệ làm ăn Dướ i 20% Đến 40% Đến 60% Đến 80% Đến 100 % + Qua hội nghề nghiệp + Bằng đề án kinh doanh hợp lý, hấp dẫn Câu 23: Những yếu tố sau có tầm quan trọng đến việc định khai thác sử dụng nguyên liệu địa phương? Khôn g quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng + Khoảng cách xa, vị trí địa lý + Chi phí khai thác, vận chuyển + Chất lượng so với nguồn từ bên + Năng lực công nghệ + Nhân công + Chính sách, chế phủ Câu 24: Phương pháp gia công, sản xuất sử dụng doanh nghiệp xây dựng nào? Mức độ sử dụng (tỷ lệ %) Nguồn gốc công nghệ 0% Dưới 40% 40% 50% 50% -60 % 60% 100 % + Công nghệ truyền thống địa phương, địa + Công nghệ sử dụng làng nghề, nhóm nghề + Mô theo mô hình có sẵn + Học tập kinh nghiệm, lắp ráp từ nhiều nguồn, Câu 25: Ông/Bà đánh trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng doanh nghiệp so với mức trung bình ngành nay? Mức trình độ Thấp Dưới nhât TB Trun g bình Trên TB Cao nhât + Tính sáng tạo + Tính đại + Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương + Hiệu quả, suất + Năng lực cạnh tranh + Tính linh hoạt, khả đổi Câu 28: Trình độ học vấn người lao động/nhân viên Tỷ lệ nhân viên Đến Đến 20% 40% Trình độ Đến 60% Đến 80% Đến 100 % + Cao đẳng, đại học, cao Câu 30: Loại ngành nghề chuyên môn đào tạo Tỷ lệ nhân viên Ngành nghề đào tạo Đến 20% Đến 40% Đến 60% Đến 80% Đến 100 % + Đào tạo từ nghề khác trở lên PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 1400 phiếu khảo sát lần Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo sát trực tiếp Thông tin doanh nghiệp tự khai chưa xác minh lại tính xác đáng, phần kinh phí, thời gian nguồn xác minh tài liệu quan chức xác nhận phù hợp (kiểm toán, thuế ) vào thời điểm khảo sát (quý I), phần mục đích đề tài kiểm chứng tính hữu dụng tiêu chí việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thay nhằm cung cấp thông tin xác đáng doanh nghiệp (Điều có nghĩa là, thông tin doanh nghiệp cung cấp báo cáo nguồn tư liệu tham khảo cần xác minh độ xác thực Với số liệu tập hợp từ 1400 phiếu, sau sàng lọc loại trừ trường hợp khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí 10 PHẦN THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1411- Đối với ngành chế biến gia công, phương pháp gia công, sản xuất sử dụng nhiều gồm “Công nghệ truyền thống địa phương, địa”, “Công nghệ sử dụng làng nghề, nhóm nghề” 1412- Đối với ngành khí, điện tử viễn thông, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, y tế giáo dục, phương pháp sử dụng với độ phổ biến tương đương nhau, nhiên phương pháp “Mô theo mô hình có sẵn”, “Học tập kinh nghiệm, lắp ráp từ nhiều nguồn” có tỉ lệ sử dụng cao 1413- Đối với ngành sản xuất hàng tiêu dùng, phương pháp gia công, sản xuất sử dụng gồm “Mô theo mô hình có sẵn”, “Học tập kinh nghiệm, lắp ráp từ nhiều nguồn” 1414- Đối với ngành nông – lâm – thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, phương pháp gia công, sản xuất sử dụng gồm “Công nghệ truyền thống địa phương, địa”, “Mô theo mô hình có sẵn”, “Học tập kinh nghiệm, lắp ráp từ nhiều nguồn” 1415- TRÌNH ĐỘ CỦA PHƯƠNG PHÁP, CÔNG NGHỆ ĐANG SỬ DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP SO VỚI TB THEO LOẠI HÌNH 1- DNTN 1472- 1473- 1474- 1475- 1476- 1477- Tính đại 1416- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1422- Tính sáng tạo 1428- 1417- 1418- 1419- 1420- 1421T D Tính Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1440- Hiệu quả, suất 1446- Năng lực cạnh tranh 1452- Tính linh hoạt, khả đổi 9 14 1435- 1436- 1437- 1438- 14390 1478- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương Ca 1429- 1430- 1431- 1432- 14330 1434- Tr 1423- 1424- 1425- 1426- 14270 đại Tr 0 1490- Tính linh hoạt, khả đổi 1466sáng tạo Tính D Tr Ca 1467- 1468- 1469- 1470- 14711 11 15 20 19 14 11 22 1497- 1498- 1499- 1500- 15010 15 16 15043- CÔNG TY TNHH 1511Tr 15 1503- Tính sáng tạo T 16 1502- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1461- 1462- 1463- 1464- 1465- 19 1496- 1505- 2- CÔNG TY CỔ PHẦN 19 1491- 1492- 1493- 1494- 1495- Năng lực cạnh tranh 1453- 1454- 1455- 1456- 1457- 11 1485- 1486- 1487- 1488- 1489- Hiệu quả, suất 1447- 1448- 1449- 1450- 1451- 1459- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1441- 1442- 1443- 1444- 14450 1479- 1480- 1481- 1482- 1483- 1484- 1458- 1460- 1517- T Tính Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương D Tr Tr Ca 1512- 1513- 1514- 1515- 15162 đại 1523- 1506- 1507- 1508- 1509- 1510- 39 74 68 1518- 1519- 1520- 1521- 15220 40 80 66 1524- 1525- 1526- 1527- 15286 17 72 45 22 1529- Hiệu quả, suất 1535- Năng lực cạnh tranh 1541- Tính linh hoạt, khả đổi 1530- 1531- 1532- 1533- 15344 10 55 79 26 1536- 1537- 1538- 1539- 15400 42 76 48 1542- 1543- 1544- 1545- 15461 49 66 31 154715484- DN THÀNH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 1549- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1555- Tính sáng tạo 1561- T 1567- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1573- Hiệu quả, suất 1579- Năng lực cạnh tranh Tính linh hoạt, khả đổi D Tr Tr Ca 1556- 1557- 1558- 1559- 15600 Tính đại 1585- 1550- 1551- 1552- 1553- 1554- 1562- 1563- 1564- 1565- 15660 3 1568- 1569- 1570- 1571- 15720 1574- 1575- 1576- 1577- 15780 1580- 1581- 1582- 1583- 15840 5 1586- 1587- 1588- 1589- 15900 15911592- 4 1593- TRÌNH ĐỘ CỦA PHƯƠNG PHÁP, CÔNG NGHỆ ĐANG SỬ DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP SO VỚI TB THEO NGÀNH 1- CHẾ BIẾN GIA CÔNG 1650- 1651- 1652- 1653- 1654- 1655- Tính đại 1594- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1600- Tính sáng tạo 1606- 1595- 1596- 1597- 1598- 1599T D đại Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1618- Hiệu quả, suất 1624- Năng lực cạnh tranh 1630- Tính linh hoạt, khả đổi 11 10 1613- 1614- 1615- 1616- 16170 1656- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương Ca 1607- 1608- 1609- 1610- 16110 1612- Tr 1601- 1602- 1603- 1604- 16050 Tính Tr 10 9 1631- 1632- 1633- 1634- 16351 Tính linh hoạt, khả đổi 1644sáng tạo Tính Tr Ca 1645- 1646- 1647- 1648- 16491 27 14 22 21 10 29 10 1675- 1676- 1677- 1678- 16790 11 23 10 3- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 1682- Tính Tính 1700- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1706- 1683- 1684- 1685- 1686- 1687T Hiệu quả, suất D Tr Tr Ca 1689- 1690- 1691- 1692- 16930 đại Tr 24 1681- 1694D 19 1680- sáng tạo T 19 1674- 1688- 1639- 1640- 1641- 1642- 1643- 27 1669- 1670- 1671- 1672- 1673- Năng lực cạnh tranh Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 2- CƠ KHÍ 1668- 1625- 1626- 1627- 1628- 16290 1663- 1664- 1665- 1666- 1667- Hiệu quả, suất 1637- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1619- 1620- 1621- 1622- 16230 1657- 1658- 1659- 1660- 1661- 1662- 1636- 1638- 13 15 1695- 1696- 1697- 1698- 16990 19 1701- 1702- 1703- 1704- 17051 16 1707- 1708- 1709- 1710- 17110 15 11 1712- Năng lực cạnh tranh 1718- Tính linh hoạt, khả đổi 1713- 1714- 1715- 1716- 17170 23 1719- 1720- 1721- 1722- 17230 14 16 1782- 1732- Tính sáng tạo 1738- Tính đại 1744- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1750- Hiệu quả, suất 1756- Năng lực cạnh tranh 1762- Tính linh hoạt, khả đổi D Tr Tr Ca 1 9 1739- 1740- 1741- 1742- 17430 11 1794- Hiệu quả, suất 1800- Năng lực cạnh tranh 1806- Tính linh hoạt, khả đổi 11 10 10 1763- 1764- 1765- 1766- 17670 176817695- NGÀNH KHÁC 10 Tr Ca 1777- 1778- 1779- 1780- 17812 25 18 1783- 1784- 1785- 1786- 17871 25 16 1789- 1790- 1791- 1792- 17932 26 1795- 1796- 1797- 1798- 17990 24 1801- 1802- 1803- 1804- 18050 24 1807- 1808- 1809- 1810- 18110 26 6- NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 1757- 1758- 1759- 1760- 17610 Tr 1813- 1751- 1752- 1753- 1754- 1755- D 1812- 1745- 1746- 1747- 1748- 17490 T Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1733- 1734- 1735- 1736- 17370 Tính 1788- 1727- 1728- 1729- 1730- 1731- 1771- 1772- 1773- 1774- 1775- đại 4- GIAO THÔNG VẬN TẢI T Tính sáng tạo 1725- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1776- 1724- 1726- 1770- 1814- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1820- Tính sáng tạo 1826- T Tính Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương D Tr Tr Ca 1821- 1822- 1823- 1824- 18250 đại 1832- 1815- 1816- 1817- 1818- 1819- 1827- 1828- 1829- 1830- 18310 1833- 1834- 1835- 1836- 18370 1838- 1839- 1840- 1841- 1842- 1843- Hiệu quả, suất 1844- 0 1845- 1846- 1847- 1848- 1849- Năng lực cạnh tranh 1850- Tính linh hoạt, khả đổi 8- THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 1902- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1851- 1852- 1853- 1854- 18550 0 1908- 1864- Tính sáng tạo 1870- Tính 1876- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1882- Hiệu quả, suất 1888- Năng lực cạnh tranh Tính linh hoạt, khả đổi Tr Tr Ca 0 0 0 0 0 0 0 1895- 1896- 1897- 1898- 18990 19001901- 0 0 1932- 0 1933- 1934- 1935- 1936- 1937- Năng lực cạnh tranh 1938- Tính linh hoạt, khả đổi 0 1939- 1940- 1941- 1942- 19430 0 194419459- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1889- 1890- 1891- 1892- 18930 0 0 1883- 1884- 1885- 1886- 1887- Ca 1927- 1928- 1929- 1930- 1931- 1877- 1878- 1879- 1880- 18810 0 Hiệu quả, suất Tr 1921- 1922- 1923- 1924- 1925- 1926- 1871- 1872- 1873- 1874- 1875- 0 Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 1865- 1866- 1867- 1868- 18690 đại 1894- D Tr 1915- 1916- 1917- 1918- 1919- Tính 1920- 1859- 1860- 1861- 1862- 1863T đại 7- SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG D 1909- 1910- 1911- 1912- 1913- Tính 1914- 1857- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng T sáng tạo 1856- 1858- 1903- 1904- 1905- 1906- 1907- 1946- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1952- Tính sáng tạo 1958- T Tính Tính đặc thù, độc đáo D Tr Tr Ca 1953- 1954- 1955- 1956- 19572 đại 1964- 1947- 1948- 1949- 1950- 1951- 11 27 23 1959- 1960- 1961- 1962- 19630 11 28 28 1965- 1966- 1967- 1968- 19690 16 20 19 mang sắc địa phương 1970- Hiệu quả, suất 1976- Năng lực cạnh tranh 1982- Tính linh hoạt, khả đổi 1971- 1972- 1973- 1974- 19753 31 21 1977- 1978- 1979- 1980- 19810 24 34 1983- 1984- 1985- 1986- 19870 17 17 1988198910-Y TẾ GIÁO DỤC 1990- Trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng 1996- Tính sáng tạo 2002- T Tính 2008- Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương 2014- Hiệu quả, suất 2020- Năng lực cạnh tranh Tính linh hoạt, khả đổi D Tr Tr Ca 1997- 1998- 1999- 2000- 20010 đại 2026- 1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 2003- 2004- 2005- 2006- 20070 2009- 2010- 2011- 2012- 20131 1 2015- 2016- 2017- 2018- 20190 2021- 2022- 2023- 2024- 20250 0 2027- 2028- 2029- 2030- 20310 20322033- 0 2034- Theo loại hình doanh nghiệp, yếu tố trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng “Tính sáng tạo”, “Tính đại”, “Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương”, “Hiệu quả, suất”, “Năng lực cạnh tranh”, “Tính linh hoạt, khả đổi mới” mức trung bình trung bình (hoặc cao) 2035- Đối với ngành chế biến gia công, khí, điện tử viễn thông, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, y tế giáo dục, yếu tố trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng “Tính sáng tạo”, “Tính đại”, “Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương”, “Hiệu quả, suất”, “Năng lực cạnh tranh”, “Tính linh hoạt, khả đổi mới” mức trung bình trung bình (hoặc cao) 2036- Đối với ngành nông – lâm – thuỷ sản, sản xuất hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, yếu tố trình độ phương pháp, công nghệ sử dụng “Tính sáng tạo”, “Tính đại”, “Tính đặc thù, độc đáo mang sắc địa phương”, “Hiệu quả, suất”, “Năng lực cạnh tranh”, “Tính linh hoạt, khả đổi mới” đánh giá chủ yếu mức cao 71 2037- TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, CAO HƠN THEO LOẠI HÌNH 2038- Trình độ học vấn cao đẳng, đại học, cao 2043- Đến 2039DNTN Đến 2053- Đến Đến 35 2049- 2050- 2051- 12 47 2054- 2055- 2056- 34 2059- 2060- 2061- 31 2064- 2065- 2066- 10 80% 2063- Đến Công ty TNHH 2045- 60% 2058- Công ty Cổ phần 17 40% 100% 2042- 2041- 2044- 20% 2048- 2040- 2046128 DN thành viên/Chi nhánh/Đại diện địa phương 2047- 2052- 2057- 2062- 2067- 20682069- NGÀNH NGHỀ, CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO – ĐÀO TẠO TỪ NGHỀ KHÁC NHAU TRỞ LÊN THEO LOẠI HÌNH 2070- Đào tạo từ nghề khác trở lên 2075- Đến 20% 2080- Đến Đến 100% 208120863 Đến 80% 2095- 20761 60% 2090- DNTN 40% 2085- 2071- 20912 Đến 20963 2072Công ty Cổ phần 20776 20822 20872 20923 20972 2073- Côn g ty TNHH 2074- DN thành viên/Chi nhánh/Đại diện địa phương 2078- 15 2079- 2083- 23 2084- 2088- 15 2089- 2093- 12 2094- 2098- 10 2099- 21002101- Ở doanh nghiệp tư nhân, trình độ học vấn người lao động cấp cao đẳng, đại học cao chiếm tỉ lệ không nhiều (chỉ khoảng 20%) Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH DN thành viên/chi nhánh/đại diện địa phương, tỉ lệ cao hơn, có nhiều doanh nghiệp đạt tỉ lệ 100% 2102- Ở DN thành viên/chi nhánh/đại diện địa phương, trình độ học vấn người lao động cấp cao đẳng, đại học cao chiếm tỉ lệ không nhiều (chỉ khoảng 20%) Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH doanh nghiệp tư nhân, tỉ lệ cao hơn, có nhiều doanh nghiệp đạt tỉ lệ 100% 72 2103- TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, CAO HƠN THEO NGÀNH 2104- T rình độ học vấn cao đẳng, đại học, cao 2115- Đ ến 20% 2126ến 40% 2137- Đ 2116212721385 Đ ến 80% 2159- Chế biến gia công ến 60% 2148- 2105- Đ 21490 Đ ến 100% 2108- 2110- Cơ khí Điện tử vi ễn th ôn g Giao th ôn g vậ n tải Ngành kh ác Nông, lâ m, th uỷ sả n 2117- 2118- 2119- 2120- 30 16 48 2128- 2129- 2130- 21393 2107- 21601 2111- 2112- 2113- 2114- Sản xuất hàn g tiêu dùn g Thủ cô ng m ỹ ng hệ 2121- 2122- 2123- 2124- 10 10 10 40 2131- 2132- 2133- 2134- 2135- 2136- 12 33 2140- 2141- 2142- 2143- 2144- 2145- 2146- 2147- 2 14 12 2150- 2151- 2152- 2153- 2154- 2155- 2156- 2157- 2158- 14 2161- 2162- 2163- 2164- 2165- 2166- 2167- 2168- 2169- 2106- 2109- Thương m ại dị ch vụ Y tế giá o dụ c 2125- 21702171- NGÀNH NGHỀ, CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO – ĐÀO TẠO TỪ NGHỀ KHÁC NHAU TRỞ LÊN THEO NGÀNH 2172- Đ tạo từ nghề khác trở lên 2183- Đ ến 20% 2194ến 40% 2173Chế biến gia công 21840 Đ 2176- 2178- Cơ khí Điện tử vi ễn th ôn g Giao th ôn g vậ n tải Ngành kh ác Nông, lâ m, th uỷ sả n 2185- 2186- 2187- 2188- 2196- 2197- 2198- 2175- 21950 2174- 2179- 2180- 2181- 2182- Sản xuất hàn g tiêu dùn g Thủ cô ng m ỹ ng hệ 2189- 2190- 2191- 2192- 2193- 0 2199- 2200- 2201- 2202- 2203- 2204- 0 18 2177- Thương m ại dị ch vụ Y tế giá o dụ c 73 2205- Đ ến 60% 2216- Đ ến 80% 2227ến 100% 220622173 Đ 22280 2207- 2208- 2209- 2210- 2211- 2212- 2213- 2214- 2215- 2 10 2218- 2219- 2220- 2221- 2222- 2223- 2224- 2225- 2226- 1 2229- 2230- 2231- 2232- 2233- 2234- 2235- 2236- 2237- 0 74 2238- PHẦN 2239- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ XU THẾ THỊ TRƯỜNG 2240- Kết điều tra cho thấy ngành chế biến gia công, khí có mức độ cạnh tranh thị trường sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp gay gắt Đối với ngành điện tử viễn thông, giao thông vận tải, nông – lâm – thuỷ sản, thương mại dịch vụ mức độ cạnh tranh thị trường sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cao chưa gay gắt Đối với ngành sản xuất hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, y tế giáo dục mức độ cạnh tranh thị trường sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp không nhiều thấp ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 2241- Bằng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với thuật toán kinh tế, thông tin lực cạnh tranh DN khái quát tranh môi trường đầu tư kinh doanh địa phương, mặt mạnh, mặt yếu xây dựng thực thi sách phát triển kinh tế tỉnh Hưng Yên có giá trị tham khảo bổ ích cho nhà hoạch định sách, nhà kinh tế 2242- Mặc dù có nhiều thành công, đông đảo dư luận quan tâm nhiều đối tượng khác sử dụng kết (nhà nghiên cứu, nhà trị, người quản lý, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư.) tính xác kết xếp hạng phụ thuộc nhiều vào phương pháp luận, chất lượng sở liệu, trình độ đội ngũ thực hiện, Vấn đề đặt hợp thành lực cạnh tranh tỉnh yếu tố tạo lập môi trường kinh doanh quyền tỉnh có điều kiện có ảnh hưởng đến thu hút đầu tư điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa xã hội, sở hạ tầng, quy mô dân số chất lượng nguồn nhân lực cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện 2243- Các thông tin lực cạnh tranh DN đánh giá độc lập, có nghĩa thực tổ chức độc lập nằm kiểm soát quyền 74 | P a g e 75 tỉnh (là chủ thể cạnh tranh) Dẫu tính xác mức độ đáng tin cậy đánh giá phụ thuộc vào việc thực độc lập đến mức độ đặc trưng khả tiếp cận đầy đủ thông tin có toàn quyền tự chủ việc điều tra báo cáo phát Về bản, thông tin đánh giá rõ ràng, mạch lạc, nhiên số điểm hạn chế sau: 2244- Một là, thông tin đánh giá thông qua cảm nhận từ phía, DN, chưa có đánh giá từ phía quyền địa phương cộng đồng DN địa bàn tỉnh, nên đánh giá chưa thực đảm bảo tính khách quan sở thông tin hai chiều từ hai chủ thể vấn đề NLCT tỉnh "DN" "chính quyền cấp tỉnh" 2245- Hai là, đặc thù phương pháp thu thập thông tin thông qua điều tra xã hội học tỷ lệ phản hồi DN điều tra chưa cao, có “độ vênh” đáng kể nỗ lực quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư đánh giá DN kết nỗ lực Trong nhiều trường hợp, DN cảm thấy “bị thiệt thòi” cạnh tranh để phát triển địa phương DN nhiệt tình việc trả lời phiếu điều tra, DN thấy tương đối hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh địa bàn lại hào hứng việc tham gia vào điều tra dạng KHUYẾN NGHỊ 2246- Như vậy, dựa kết thu được, số định hướng phát triển lực cạnh tranh cho DN dựa theo ngành nghề nêu sau: 2247- Định hướng chung: Từng bước đổi chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển lĩnh vực có hiệu kinh tế cao gắn với đảm bảo môi trường, chuyển từ tăng trưởng nhờ vốn lao động giản đơn sang dựa chủ yếu vào nâng cao suất nguồn nhân lực chất lượng cao Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế dựa lợi cạnh tranh tỉnh theo định hướng Chính phủ phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô, công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu, phải đặc biệt trọng phát triển nông nghiệp đại, hiệu Tiếp tục 75 | P a g e 76 phát triển mạnh DN thuộc thành phần kinh tế, đổi công nghệ, đại hoá sản xuất kinh doanh 2248- Định hướng ngành công nghiệp: Phát triển công nghiệp theo hướng đại, bền vững Tập trung đầu tư chiều sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sản phẩm có lợi cạnh tranh, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn làng nghề gắn với bảo vệ môi trường Tập trung phát triển thu hút đầu tư vào ngành, sản phẩm có lợi cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ giá trị tăng thêm cao, sản phẩm để xuất khẩu, chuyển dần từ gia công lắp ráp sang chế tạo Phát triển số ngành công nghiệp chủ lực: khí, điện, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao, chế biến nông sản thực phẩm Phát triển công nghiệp với nhiều quy mô, trình độ khác nhau, phù hợp với định hướng chung lợi vùng, địa phương tỉnh Nghiên cứu chế sách hợp lý thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, hoàn thiện vùng nguyên liệu thu hút đầu tư cho công nghiệp chế biến nông sản Đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ để phát huy tối đa công suất sở công nghiệp có Tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án công nghiệp 2249- Định hướng ngành nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng đại Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến xây dựng nông thôn để đẩy nhanh trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Hỗ trợ phát triển khí hoá nông nghiệp ngành nghề dịch vụ nông thôn, đặc biệt trọng ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm tiểu thủ công nghiệp thu hút nhiều lao động Xây dựng nông thôn theo tiêu chí nông thôn 2250- Định hướng ngành dịch vụ: Phát triển đa dạng nâng cao chất lượng chuyên ngành dịch vụ Đẩy mạnh xã hội hóa loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân Xây dựng hoàn thiện chế sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển ngành dịch vụ, đầu tư xây dựng hạ tầng chợ, bến xe, bến cảng, ngân hàng, siêu thị, khách sạn cao cấp, khu du lịch, vui chơi giải trí Hỗ trợ DN 76 | P a g e 77 tỉnh phát triển loại hình dịch vụ mở rộng thị trường tỉnh ngoài, nước ngoài; nâng cao chất lượng xã hội hoá hoạt động dịch vụ Quan tâm khai thác thị trường tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường nông thôn, tăng cường công tác quản lý thị trường Giữ vững thị trường xuất truyền thống, tích cực thâm nhập thị trường lớn (Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản) thị trường tiềm Triển khai chương trình, mô hình nâng cao chất lượng thực phẩm, hướng tới xây dựng mặt hàng xuất chủ lực theo tiêu chuẩn quốc tế Đẩy mạnh xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông qua hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại đầu tư.Phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch mang nét đặc thù tỉnh Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, gắn hoạt động du lịch tỉnh với hoạt động du lịch vùng nước.Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm khuyến khích phát triển loại dịch vụ theo hướng xã hội hoá Chủ động hội nhập quốc tế lĩnh vực tài chính, bán lẻ, nâng cao chất lượng hoạt động DN dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm 2251- 77 | P a g e ... tin tập hợp qua tiêu chí 9 10 PHẦN THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 11 LÝ DO LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP... điều đó, tỉnh Hưng Yên nghiên cứu lực cạnh tranh DN địa phương để thu thông tin thực trạng lực cạnh tranh, từ giúp nhà quản lý xây dựng sách phát triển lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cách hợp lý,... 196- 197- 198- 10 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 5 206 - 207 - 208 - 209 - 210- 15 212- 213- 214- 215- 216- 11 Áp lực cạnh tranh Nhu cầu thị trường sản phẩm cũ giảm mạnh 175- Có nhiều DN tham gia 181- Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 20 báo cáo về thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 20 báo cáo về thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN hưng yên qua kết quả khảo sát , 2014 CD 20 báo cáo về thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN hưng yên qua kết quả khảo sát , NỘI DUNG KHẢO SÁT, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT, THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT, 2239- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ, ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay