Bài tập thực hành AutoCAD 2D

18 187 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:52

Với các dạng Bài tập thực hành AutoCAD 2D sẽ giúp các bạn nắm được các kĩ thuật, thao tác vẽ 2D, sử dụng lện LINE với các tổ hợp phím,... Mời các bạn tham khảo.Với các dạng Bài tập thực hành AutoCAD 2D sẽ giúp các bạn nắm được các kĩ thuật, thao tác vẽ 2D, sử dụng lện LINE với các tổ hợp phím,...
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thực hành AutoCAD 2D, Bài tập thực hành AutoCAD 2D

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay