BÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNH

25 185 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:49

BÀI TẬP LỚN BÁO CÁO THỰC HÀNH PHỎNG LẬP TRÌNH S7-300 VỚI WIN CC Các bước tiến hành Viết chương trình s7-300 sau kết nối đồ hoạ Wincc I.Viết chương trình s7-300 Bước 1: Mở s7-300 Nhấp Next Sau chọn loại CPU để kết nối tùy vào yêu cầu mà chọn:ở ta chọn CPU312 SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN Tiếp tục nhấn NEXT,sau chọn ngôn ngữ LAD Nhấn NEXT,sau đặt tên cho dự án PROJECT NAME SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN Nhấn FINISH Chọn OB1 viết chương trình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 10 BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 11 BÀI TẬP LỚN Giải thích nút nhấn ngõ chương trình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 12 BÀI TẬP LỚN Chọn thông số hình nhấn OK Sau ta chọn hình để tải chương trình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 13 BÀI TẬP LỚN Tai nơi viết chương trình ta chọn biểu tượng Download biểu tượng có hình mắt kính để bắt đầu nạp chương trình cho IIChương trình bên Wincc Kết nối đồ hoạ với Wincc SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 14 BÀI TẬP LỚN Ta chọn Single user Project Nhấp vào Tap mangement -> chọn Driver kết nối với Wincc Chọn open Sau chọn SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE ->ta nhấp phải vào MPI chọn-> New Driver Connection-> ta đặt tên cho s7-300( tên tuỳ ý) Chương trình ngõ vào Wincc SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 15 BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 16 BÀI TẬP LỚN Chương trình ngõ Wincc Ta địa cho biến để liên kết với biến bên S7 SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 17 BÀI TẬP LỚN Data chọn theo tên biến I,M Q Tiếp theo ta tạo chương trình đồ hoạ thực việc giám sát Graphic Designer -> Chọn NewPicture Đổi tên theo ý thích cách nhấp phải chọn rename Sau ta vẽ,theo ý tưởng người: Tạo thuộc tính cho bóng đèn -> ta nhấp phải chọn Property-> hộp thoại Object Property xuất hiện-> property->Flashing(thuộc tính nhấp nháy)->Flashing SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 18 BÀI TẬP LỚN Background -> Dynamic value-> Data type ta chọn Boolean > ta chọn thuộc tính hình vẽ: Tạo thuộc tính cho cảm biến,ta làm hình: Chọn cảm biếnproiectcontrol proiectBlinkModeDynamicDialog chọn hình dưới: Tạo thuộc tính cho nút nhấn ta làm sau:chọn nút nhấnchọn EVENTMOUSEMOUSECLIKC-ACTION sau làm hình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 19 BÀI TẬP LỚN Muốn thay đổi thời gian tác động ta nhấn vào biểu tượng đồng hồ,sau thay đổi thời gian tác động Các nút nhấn lại ta làm tương tự Tạo thuộc tính cho động ta làm hình dưới: Lập trình C cho cánh cữa : - Cữa bên trái: Chọn cữachọn PropretiesGeometryDynamicC-Actionviết chương trình C: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 20 BÀI TẬP LỚN - Cữa bên phải: Sau ta nhấn nút hình vuông để lưu tam giác hình để phỏng: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 21 BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 22 BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 23 BÀI TẬP LỚN SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 24 BÀI TẬP LỚN Kết thể SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 25 ... 36A Page 13 BÀI TẬP LỚN Tai nơi viết chương trình ta chọn biểu tượng Download biểu tượng có hình mắt kính để bắt đầu nạp chương trình cho mô IIChương trình bên Wincc Kết nối đồ hoạ với Wincc SVTH... LỚN Giải thích nút nhấn ngõ chương trình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A Page 12 BÀI TẬP LỚN Chọn thông số hình nhấn OK Sau ta chọn hình để tải mô chương trình: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP :... Tạo thuộc tính cho động ta làm hình dưới: Lập trình C cho cánh cữa : - Cữa bên trái: Chọn cữachọn PropretiesGeometryDynamicC-Actionviết chương trình C: SVTH : VÕ VĂN CƯỜNG LỚP : KTĐ-ĐT 36A
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNH, BÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNH, BÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay