Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin.

181 433 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:41

ĐẶT VẤN ĐỀ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, doxorubicin (DOX) đã được phát hiện, phân lập từ chủng vi khuẩn Streptomyces peucetius var. caesius và được ứng dụng trong lâm sàng để điều trị bệnh ung thư. Hiện nay, doxorubicin có thể được bán tổng hợp từ daunorubicin và được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, cũng giống như các thuốc điều trị ung thư thuộc nhóm kháng chuyển hóa khác, doxorubicin có rất nhiều tác dụng không mong muốn, đặc biệt là độc tính gây suy tủy, làm thiếu bạch cầu, giảm tiểu cầu, làm rối loạn nhịp tim và có thể dẫn đến tử vong. Do đó, hiện nay, thuốc tác dụng tại đích để điều trị bệnh ung thư là sự lựa chọn thích hợp để tăng cường hiệu quả của thuốc tại các khối u và giảm độc tính ở các tế bào lành. Một trong những hệ đưa thuốc tại đích đang được chú trọng phát triển trong bào chế hiện đại là dạng thuốc liposome. Đây là dạng thuốc có nhiều ưu điểm trong quá trình vận chuyển, phân bố, kiểm soát giải phóng và tăng sinh khả dụng của dạng thuốc. Ưu điểm đặc biệt của liposome sử dụng trong điều trị ung thư là các phân tử thuốc sẽ đi nhiều vào khối u, giải phóng thuốc và hạn chế thuốc đến các mô lành. Nhờ sự phát triển của công nghệ nano, trên thế giới đã có một vài hãng sản xuất nanoliposome doxorubicin và được ứng dụng trong lâm sàng như các biệt dược: Doxil, Caelyx, LipoDox,…[41] với nhiều cải tiến về mặt bào chế nhằm nâng cao sinh khả dụng và giảm độc tính. Tuy nhiên ở Việt Nam, các nghiên cứu về liposome chưa nhiều, chưa có chế phẩm nào được đưa vào sản xuất. Hiện nay, dạng bào chế liposome đang được chú trọng phát triển và có tiềm năng lớn cho tương lai. Vì vậy nghiên cứu liposome doxorubicin là vấn đề cấp thiết nhằm phát triển một thế hệ thuốc mới cho ngành Dược Việt Nam. Với lý do trên, đề tài luận án: “Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm liposome doxorubicin” được tiến hành với 2 mục tiêu: 1. Bào chế được thuốc tiêm liposome doxorubicin 2mg/ml ở quy mô phòng thí nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và đánh giá được độ ổn định của chế phẩm. 2. Đánh giá được tác dụng của thuốc tiêm liposome doxorubicin trên khối u chuột thực nghiệm. Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: 1.Nghiên cứu xây dựng công thức và qui trình bào chế liposome doxorubicin bằng phương pháp hydrat hóa film. 2.Đánh giá được các đặc tính của liposome doxorubicin để tiêu chuẩn hóa liposome doxorubicin và thuốc tiêm liposome doxorubicin. 3.Đánh giá độ ổn định của thuốc tiêm liposome doxorubicin 2mg/ml. 4.So sánh hiệu quả kháng u của thuốc tiêm doxorubicin bào chế được và thuốc đối chiếu trên động vật thực nghiệm. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y -KHÁNH THỊ NHI NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TRÊN KHỐI U THỰC NGHIỆM THUỐC TIÊM LIPOSOME DOXORUBICIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ DƯỢC HỌC HÀ NỘI - NĂM 2017 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Ký hiệu viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Đại cương doxorubicin .3 1.1.1 Đặc điểm hóa lý .3 1.1.2 Độ ổn định .4 1.1.3 Cơ chế tác dụng .6 1.1.4 Các dạng bào chế doxorubicin 1.1.5 Dược động học 1.1.6 Chỉ định 1.1.7 Độc tính .10 1.1.8 Liều lượng 11 1.2 Đại cương liposome doxorubcin 12 1.2.1 Khái niệm .12 1.2.2 Phân loại liposome 13 1.2.3 Ưu, nhược điểm liposome 15 1.2.4 Nguyên liệu bào chế liposome 16 1.2.5 Phương pháp bào chế liposome 18 1.2.6 Đánh giá liposome 21 1.3 Các nghiên cứu liposome doxorubicin 25 1.3.1 Nghiên cứu bào chế .25 1.3.2 Đánh giá tác dụng invivo .33 Chương 38 NGUYÊN VẬT LIỆU,THIẾT BỊ,ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38 2.1 Nguyên vật liệu 38 2.2 Thiết bị dụng cụ nghiên cứu 39 2.3 Đối tượng nghiên cứu 40 2.4 Phương pháp nghiên cứu 40 2.4.1 Phương pháp bào chế 40 2.4.2 Phương pháp đánh giá đặc tính liposome doxorubicin 45 2.4.3 Phương pháp đánh giá chất lượng thuốc tiêm liposome doxorubicin 51 2.4.4 Phương pháp đánh giá tác dụng liposome doxorubicin khối u động vật .51 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 55 2.6 Điều kiện thí nghiệm 55 2.7 Địa điểm nghiên cứu 55 Chương 56 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 Xây dựng phương pháp định lượng doxorubicin 56 3.1.1 Phương pháp đo quang phổ hấp thụ UV-VIS .56 3.1.2 Phương pháp sắc kí lỏng hiệu cao .59 3.2 Xây dựng công thức bào chế liposome doxorubicin 63 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 63 3.3 Xây dựng qui trình bào chế liposome doxorubicin .74 3.3.1 Bào chế liposome chưa mang dược chất .74 3.4 Bào chế thuốc tiêm liposome doxorubicin 89 3.5 Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định thuốc tiêm liposome doxorubicin 92 3.5.1 Đề xuất tiêu chuẩn .93 3.5.2 Đánh giá độ ổn định .94 3.6 Đánh giá tác dụng thuốc tiêm liposome doxorubicin khối u động vật thực nghiệm .99 3.6.1 Đánh giá chuột nhắt mang tế bào ung thư Sacoma TG 180 99 3.6.2 Đánh giá tác dụng khối u chuột thiếu hụt miễn dịch mang tế bào ung thư tiền liệt tuyến 105 Chương 108 BÀN LUẬN .108 4.1 Phương pháp bào chế liposome 108 4.1.1 Bào chế liposome chưa mang dược chất 108 4.1.2 Giảm đồng kích thước liposome 109 4.1.3 Đưa dược chất vào liposome .112 4.2 Xây dựng công thức bào chế liposome doxorubicin 116 4.2.1 Tỷ lệ lipid .116 4.2.2 Tỷ lệ lipid/ doxorubicin 117 4.3 Phương pháp đánh giá liposome .120 4.3.1 Phương pháp định lượng hàm lượng dược chất .120 4.3.2 Phương pháp đánh giá phân bố kích thước tiểu phân .121 4.3.3 Phương pháp đánh giá hình thái cấu trúc 121 4.3.4 Đánh giá giải phóng dược chất từ liposome 122 4.3.5 Độ ổn định liposome 123 4.3.6 Về đánh giá tác dụng khối u .124 KẾT LUẬN 128 ĐỀ XUẤT 129 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO 131 PHỤ LỤC 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Viết tắt ADN Từ/cụm từ đầy đủ Acid Deoxyribonucleic ARN Acid ribonucleic BP Bristish Pharmacopoeia ( Dược điển Anh) CHF Congestive heart failure (Suy tim sung huyết ) CHL Cholesterol TT Viết tắt CS Từ/cụm từ đầy đủ Cộng DC Dược chất ĐCSH Đối chứng sinh học ĐCUT Đối chứng ung thư 10 DĐVN Dược điển Việt Nam 11 DOPE Dioleoylphosphatidyl ethanolamin 12 DDAB Dimethyldioctadecylammonium bromid 13 DOX Doxorubicin hydroclorid 14 DPPC Dipalmitoylphosphatidylcholin 15 DPPE 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin 16 DPPS 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin 17 DSPA 1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3-Phosphoric acid 18 DSPC Distearoyl phosphatidylcholin 19 DSPE Distearoyl phosphatidylethanolamin 20 DSPE–PEG Distearoyl phosphoethanolamin polyethylene glycol 21 DSPG Distearoyl Phosphatidyl glycerol 22 EPC Egg-derived phosphatidylcholin 23 EPG Egg-derived phosphatidylglycerol 24 EurPh European Pharmacopoeia ( Dược điển Châu Âu) 25 FDA Food and Drug Administration ( Cục Quản Lý Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ) 26 HEPES N-2- hydroxyethylpiperazine-N’-2-ethanesulfonic acid 27 HER2 /neu Human Epidermal Growth Factor Receptor (Thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì) 28 HPC Hydrogenated phosphatidylcholin 29 HPI Hydrogenated phosphatidylinositol TT 30 Viết tắt HPLC Từ/cụm từ đầy đủ High-performance liquid chromatography (Sắc kí lỏng hiệu cao) 31 KHV Kính hiển vi 32 KTTP Kích thước tiểu phân 33 LUV Large unilamellar vesicle ( Liposome đơn lớp lớn) 34 LVEF Left ventricular ejection fraction (Thể tích tống máu thất trái) 35 MLV Multilamellar vesicle (Liposome nhiều lớp đồng trục ) 36 MVV Multivesicular (Liposome kép ) 37 NĐ Nồng độ 38 NST Nhiễm sắc thể 39 PC Phosphatidyl cholin 40 PDI polydispersity index (Chỉ số đa phân tán) 41 PEG Polyethylenglycol 42 PI Phosphatidyl inositol 43 PTFE Polytetrafluoroethylene Teflon 44 RSD Relative Standard deviation ( Độ lệch chuẩn tương đối) 45 SD Standard deviation (Độ lệch chuẩn ) 46 SPC Soy phospatidyl cholin (Phosphatidyl cholin dầu đậu tương ) 47 SUV Small unilamellar vesicle (Liposome đơn lớp nhỏ) 48 TB Trung bình 49 TBUT Tế bào ung thư 50 TCCS Tiêu chuẩn sở 51 TEM Transmission electron microscopy (Kính hiển vi điện tử truyền qua) TT 52 Viết tắt TKHH Từ/cụm từ đầy đủ Tinh khiết hóa học 53 Tf Nhiệt chảy hoàn toàn 54 Tm melting temperature (Nhiệt chảy lỏng) 55 USP United State Pharmacopoeia (Dược điển Mỹ ) 56 µ Cường độ ion DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Một số phương pháp định lượng doxorubicin 1.2 Một số chế phẩm thuốc tiêm chứa doxorubicin thị trường 1.3 Phân loại liposome sở kích thước số lớp 14 1.4 Mốt số đặc tính phospholipid dùng bào chế liposome 17 Bảng Tên bảng Trang 1.5 Tổng hợp số nghiên cứu liposome tuần hoàn lâu máu hướng đích 29 2.1 Nguyên vật liệu dùng nghiên cứu 38 3.1 Mật độ quang mẫu dung dịch doxorubicin bước sóng 482 nm có tá dược 58 3.2 Mối tương quan mật độ quang bước sóng pH khác với nồng độ doxorubicin 59 3.3 Kết kiểm tra độ lặp lại phương pháp định lượng đo quang phổ hấp thụ UV-VIS 60 3.4 Mối tương quan diện tích pic nồng độ doxorubicin 61 3.5 Độ lặp lại phương pháp định lượng HPLC 62 3.6 Kết khảo sát độ thích hợp hệ thống sắc ký 62 3.7 Kết khảo sát độ 63 3.8 Các công thức bào chế liposome doxorubicin 65 3.9 Hàm lượng hiệu suất liposome hóa mẫu liposome 66 3.10 Tỷ lệ giải phóng dược chất từ mẫu liposome DOX (pH 7,4) 67 3.11 Tỷ lệ giải phóng dược chất mẫu liposome DOX (pH 5,5) 68 3.12 Kết đánh giá kích thước tiểu phân mẫu 69 3.13 Kết đánh giá kích thước tiểu phân mẫu sau tuần bảo quản 72 3.14 Hiệu suất liposome hóa mẫu sau tuần bào Bảng Tên bảng Trang chế 73 3.15 Tỷ lệ giải phóng dược chất ( %) liposome DOX sau tuần bảo quản pH 7.4 74 3.16 Tỷ lệ giải phóng dược chất ( %) liposome DOX sau tuần bảo quản pH 5,5 75 3.17 Phân bố kích thước hệ liposome điều kiện siêu âm khác 78 3.18 Phân bố kích thước hệ liposome siêu âm thể tích nhỏ ( 10 ml) 79 3.19 Các qui trính nén /đẩy qua màng 82 3.20 Sự phân bố KTTP phụ thuộc vào qui trình nén/đẩyqua màng 83 3.21 Hiệu suất liposome hóa doxorubicin ủ 50⁰C 85 3.22 Hiệu suất liposome hóa doxorubicin ủ 30 phút 87 3.23 Hiệu suất liposome hóa doxorubicin theo phương pháp thẩm tích lần đệm HEPES 88 3.24 Hiệu suất liposome hóa doxorubicin theo số lần đổi đệm tiếp tuyến 89 3.25 Hiệu suất liposome hóa doxorubicin theo phương pháp đổi đệm lọc tiếp tuyến 90 3.26 KTTP liposome trước sau gắn doxorubicin 91 3.27 Thời gian hòa tan DOX hiệu xuất liposome hóa sử dụng dược chất đông khô 94 3.28 So sánh tiêu chất lượng liposome dox bào chế với chế phẩm Lipodox 96 *Đồ thị phân bố kích thước liposome siêu âm thiết bị Labsonic với thể tích siêu âm 10ml sau gắn doxorubicin Phụ lục 4: Sắc ký đồ doxorubicin * Mẫu chuẩn 100µg/ml *Mẫu định lượng toàn phần liposome doxorubicin Phụ lục 5: Tiêu chuẩn sở phiếu kiểm nghiệm thuốc tiêm liposome doxorubicin mg/ml Phụ lục 6: Hình ảnh đại thể khối u ung thư tiền liệt tuyến đùi chuột Nude Sau ghép tế bào khoảng 10 ngày, khối u xuất đùi chuột, với đường kính trung bình khoảng 4-5mm, thể tích tương ứng khoảng 30mm Khối u có mật độ chắc, di động da, tượng nóng đỏ vị trí khối u Chuột lô chứng Chuột lô thử thuốc nghiên cứu Chuột lô thử thuốc đối chiếu Hình ảnh khối ung thư TLT đùi chuột thời điểm điều trị Sau điều trị tuần, khối u nhóm chuột có mật độ chắc, di động, ảnh hưởng tới vận động chuột Không có tượng nóng đỏ quanh khối u Có thể nhìn thấy hệ thống mạch máu tân tạo bề mặt khối u (hình 3.3) Chuột lô chứng Chuột thử thuốc nghiên cứu Chuột lô thử thuốc đối chiếu Hình ảnh khối ung thư TLT đùi chuột sau tuần điều tri ... tác dụng thuốc tiêm liposome doxorubicin khối u chuột thực nghiệm Để đạt mục ti u trên, đề tài thực nội dung nghiên c u sau: Nghiên c u xây dựng công thức qui trình bào chế liposome doxorubicin.. . Vì nghiên c u liposome doxorubicin vấn đề cấp thiết nhằm phát triển hệ thuốc cho ngành Dược Việt Nam 2 Với lý trên, đề tài luận án: Nghiên c u bào chế đánh giá tác dụng khối u thực nghiệm thuốc. .. thuốc tiêm liposome doxorubicin” tiến hành với mục ti u: Bào chế thuốc tiêm liposome doxorubicin 2mg/ml quy mô phòng thí nghiệm, xây dựng ti u chuẩn sở đánh giá độ ổn định chế phẩm Đánh giá tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin., Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin., Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay