Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

26 116 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƯỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGU N THỊ B CH THỦ Phản biện 1: TS Ngô Thị Khuê Thư Phản biện 2: PGS.TS Trần Văn Hòa Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa, xã hội nước Về mặt kinh tế, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng nhiều nước công nghiệp phát triển Các lợi ích kinh tế mang lại từ du lịch điều phủ nhận, thông qua việc tiêu dùng du khách sản phẩm du lịch, phát triển sở hạ tầng, gia tăng tổng thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm cho kinh tế Điểm đến coi sản phẩm du lịch tổng thể cung cấp nhiều ên liên quan.Tuy nhiên, ngành du lịch nhiều quốc gia, nhiều vùng thực tế lại bao gồm phân mảnh mối quan hệ kinh doanh Để cung cấp trải nghiệm giá trị, mang lại thỏa mãn cao cho du khách đòi hỏi liên kết phối hợp bên liên quan toàn điểm đến Sự hợp tác công ty kinh doanh lĩnh vực du lịch với doanh nghiệp du lịch với tổ chức khác yêu cầu chiến lược phát triển du lịch cho khu vực (Augustyn & Knowles, 2000; Telfer, 2001; Tinsley & Lynch 2001) Sự hợp tác tồn đồng thời với cạnh tranh tổ chức kinh doanh du lịch yếu tố tạo nên thành công phát triển ền vững điểm đến du lịch Sự phát triển bền vững điểm đến du lịch liên quan quan trọng tham gia hữu hiệu tổ chức quản lý thuộc quyền Nhà nước việc quản lý tiếp thị điểm đến (Presenza Cipollina, 2008; Rodolfo Baggio, 2008) Hợp tác bên liên quan xác định có lợi cho tất cảcác nhà cung cấp sản phẩm du lịch để tạo sáng kiến tiếp thị kinh doanh Hwang ctg, 2002; Leslie McAleenan, 1990; Morrison 1998), chia sẻ kiến thức, nguồn lực Telfer , phát triển sản phẩm mới, giảm chi phí xúc tiến, quảng bá, thúc đẩy góp phần phát triển điểm đến du lịch Tinsley ynch, Hiện nay, nghiên cứu để hiểu rõ hợp tác mạng lưới du lịch điểm đến chủ đề ngày quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nhà quản lý thực tiễn lĩnh vực du lịch Phân tích mạng lưới thực lĩnh vực toán, vật lý, sinh học, khoa học xã hội, sách, kinh tế kinh doanh Một số nghiên cứu truyền thống sử dụng phân tích mạng lưới nghiên cứu mối quan hệ liên tổ chức erry ctg, Gần ứng dụng hữu ích nghiên cứu điểm đến du lịch, nơi thường coi hệ thống phức tạp Theo đó, hệ thống công ty xem mạng lưới nút mối quan hệ liên kết có mối quan hệ chặt chẽ (Albert Barabasi, 2002; Watts, 2004).Kết là, phân tích mạng lưới trở thành công cụ áp dụng nhiều nghiên cứu mối quan hệ hệ thống cấu trúc hoạt động mạng lưới du lịch Việc ứng dụng phân tích mạng lưới để nghiên cứu mối quan hệ du lịch cho ph p ngành công nghiệp du lịch có giải pháp việc hợp tác đồng tạo giá trị sản phẩm du lịch cho điểm đến tốt khắc phục vấn đề phân mảnh (Chris Cooper & Noel Scott, 2007; Fyall & Garrod, 2005; Degree, 2006; Friedman & Miles, 2002) Tuy nhiên, Việt Nam nghiên cứu ứng dụng mạng lưới để hiểu biết liên kết hợp tác ên liên quan ao gồm doanh nghiệp hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho du khách tổ chức quản lý Nhà nước việc thực quản lý tiếp thị điểm đến để đem lại hiệu chưa quan tâm Do vậy, chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu liên kết bên liên quan mạng lưới điểm đến Đà Nẵng làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn đóng góp vào việc cung cấp tổng hợp sở lý thuyết mối quan hệ liên kết bên liên quan tham gia mạng lưới điểm đến du lịch, ứng dụng nghiên cứu để có thông tin cụ thể đặc điểm mạng lưới điểm đến Đà Nẵng với mối quan hệ hợp tác ên liên quan điểm đến Từ đó, đưa hàm ý cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác mạng lưới điểm đến du lịch nhằm thúc đẩy mạng lưới kinh doanh du lịch hoạt động với hiệu tối ưu, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giá trị trải nghiệmcho du khách đến Đà Nẵng, xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến phát triển bền vững thu hút ngày nhiều du khách nước i cảnh u ch 2.1 i c nh u l ch nước 2.2 i c nh u l ch Đà Nẵng 2.3 c tiêu củ u l ch Đà Nẵng th i gi n tới Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết phân tích thực tiễn nghiên cứu hợp tác biên liên quan quản lý tiếp thị cho điểm đến du lịch việc tiếp cận lý thuyết mạng lưới nghiên cứu điểm đến du lịch Từ đó, ứng dụng để nghiên cứu đặc điểm liên kết bên liên quan mạng lưới du lịch hoạt động quản lý tiếp thị điểm đến Đà Nẵng đưa định hướng giải pháp nhằm tăng cường hợp tác để nâng cao lực cạnh tranh cho điểm đến tương lai 4 Câu hỏi nghiên cứu - Các bên liên quan điểm đến Đà Nẵng liên kết hợp tác hoạt động họ - Cấu trúc mạng lưới liên kết bên liên quan điểm đến du lịch Đà Nẵng có đặc điểm ản nào? - Những định hướng giải pháp cần thiết để thúc đẩy hợp tác ên liên quan du lịch điểm đến Đà Nẵng Đ i tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đ i tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài cấu trúc mạng lưới điểm đến du lịch liên kết ên liên quan - hạm vi nghiên cứu Đối tượng khảo sát tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ du lịch đơn vị quản lý nhà nước mạng lưới điểm đến du lịch, Không gian nghiên cứu: điểm đến thành phố Đà Nẵng Thời gian nghiên cứu: Dự kiến thực nghiên cứu từ tháng năm đến tháng năm 6 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng - Nghiên cứu định tính thực ằng phân tích tài liệu để hệ thống hóa sở lý thuyết kết nghiên cứu thực tiễn tiếp cận lý thuyết mạng lưới nghiên cứu liên kết ên liên quan điểm đến du lịch, kết hợp với phương pháp chuyên gia ằng vấn sâu nhằm thiết kế, thảo luận kết nghiên cứu định lượng với ý kiến định hướng quản lý tương lai sở kết nghiên cứu - Nghiên cứu định lượng thực ằng phương pháp điều tra với ản câu hỏi cấu trúc thiết lập từ nghiên cứu định tính phân tích liệu thống kê với phần mềm SPSS UCINET 6.0 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương - Chương : Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu - Chương : Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu - Chương : Kiến nghị, đề xuất Tổng quan tài iệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC ÊN LIÊN QUANMẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 1.1 ĐIỂM DẾN DU LỊCH 1.1.1 Đ nh nghĩa điể đến u ch Điểm đến không gian vật lý, mà khách du lịch dành trải nghiệm đêm UNWTO, Như đơn vị ản tiến trình quản lý ornhorst ctg, , điểm đến quan sát hệ thống cung cấp theo nhu cầu (Pearce, 2013) Sau Fine 999 ieger ctg 3,“ ược xem ột mạ lư l ấp v cầu v i mụ í ản xuấ ả ụ l ch 1.1.2 Đặc điểm điể đến u ch 1.2 CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA MỘT ĐIỂM DU LỊCH 1.2.1.Các bên liên quan tổ chức Freeman 98 giới thiệu khái niệm quản lý chiến lược dùng để định nghĩa “các bên liên quan stakeholder) việc quản lý tổ chức Theo Freeman, bên liên quanbao gồm cá nhân nhóm người ả ưởng đến hiệu suất công ty người b ả ưởng việc đạt mục tiêu tổ chức 1.2.2.Các ên iên quan điể đến u ch Những nội dung quan trọng lý thuyết bên liên quan điểm đến du lịch làm rõ: A ủ ều kiện để xác định bên liên quan chủ chốt điểm đến du lịch? Các mục tiêu lợi ích bên liên quan muốn đạt gì? Những loại ả ưở tác động để thúc đẩy ên liên quan tham gia phát triển du lịch ền vững điểm đến 1.2.3 Các thuộc tính bên liên quan 1.3 SỰ HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ, TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN 1.3.1 Quản ý điể đến 1.3.2 Tiếp th điể đến 1.3.3 Sự cần thiết hợp tác ên iên quan đ i với quản ý tiếp th điể đến Ngành du lịch bao gồm doanh nghiệp hoạt động độc lập, phân tán mặt địa lý nên việc tạo sản phẩm toàn diện phụ thuộc vào khả hợp tác ên liên quan (Scott ctg, 8a Để cạnh tranh, hoạt động tiếp thị điểm đến nên thực việc cộng tác với Nếu thực riêng rẽ ên liên quan khác hình ảnh điểm đến không toàn diện điểm đến không thành công thời gian dài (Wang Xiang, 2007) Tiếp thị điểm cần hướng hoạt động cộng tác để tác động tối đa hóa lợi ích cho lĩnh vực điểm đến uhalis, 999 Hợp tác định nghĩa "một trình định chia sẻ bên liên quan chủ chốt vấn đề tương lai hình ảnh điểm đến đó" Wang, 1.3.4 Lợi ích hợp tác ên iên quan điể đến u ch 1.3.5 Những h quan hăn hi iên ết hợp tác ên iên 1.4 TIẾP CẬN MẠNG LƢỚI NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUANĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 1.4.1 Khái niệm mạng ƣới Theo Rodolfo aggio , mạng lưới gồm yếu tố người, máy tính, công ty thường iểu diễn sơ đồ gồm điểm nút đ nh số đường vòng cung cạnh kết nối cặp điểm xác định với Mạng ƣới ên liên quan điể đến u ch 1.4.2 Các phƣơng iện quan i quan hệ ên iên ạng ƣới 1.4.4 Ph n tích ạng ƣới Phân tích mạng lưới, xuất phát từ lý thuyết đồ thị, thực để mô tả cấu trúc mối quan hệ (biểu thị liên kết) thực thể định (biểu thị nút), áp dụng kỹ thuật định lượng để xác định ch số liên quan kết cho việc nghiên cứu đặc điểm tổng thể mạng lưới vị trí cá nhân cấu trúc mạng Phân tích mạng lưới tính toán số thông số ao gồm: í tâm (central c hay qui mô mạng (size) ụ l ộ í (Rowley, 1997; Burt, 1980; Galaskiewicz, 1979; Scott, 2000; Krackhardt, 1990) 10 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nghiên cứu đ nh tính Sau câu hỏi nháp phác thảo sở nghiên cứu tài liệu, vấn chuyên sâu với chuyên gia lĩnh vực du lịch khu vực tư nhân khối đơn vị quản lý nhà nước tiến hành Tám chuyên gia tham gia nghiên cứu bao gồm lĩnh vực theo mô hình liên kết ên liên quan mạng lưới du lịch Nildamarie (2012) gồm: (1) Các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trú (2) Các tổ chức cung cấp dịch vụ ăn uống (3) Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển (4) Công ty lữ hành (5) Các tổ chức đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, điểm du lịch (6) Hiệp hội du lịch (7) Các tổ chức đào tạo, nghiên cứu (8) Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Mục tiêu nghiên c nh tính là: - Xác định tính phù hợp câu hỏi phác thảo nghiên cứu định lượng: + Xác định liệu thu thập qua câu hỏi phác thảo có thích hợp việc trả lời câu hỏi nghiên cứu + Những liệu cần bổ sung câu hỏi phương án trả lời thêm - Xác định đối tượng vấn (phần tử lấy mẫu) 11 - Đạt số liệu cần thiết cho lấy mẫu nghiên cứu 2.3.2 Nghiên cứu đ nh ƣợng Để thực mục tiêu nghiên cứu định lượng nêu trên, đề tài xác định phương pháp thu thập liệu; tổng thể nghiên cứu lấy mẫu; thiết kế công cụ đo lường sau hương pháp thu thập liệu Tổng thể m c tiêu kh o sát lấy mẫu Thiết kế công c đo lư ng Thu thập liệu Kế hoạch phân tích liệu 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH K t lĩ c hoạ ộng Kết vấn sâu với chuyên gia lĩnh vực du lịch (theo phân chia củaNildamarie, 2012) cho thấy cần có điều ch nh việc phân loại lĩnh vực kinh doanh du lịch cho phù hợp với điểm đến Đà Nẵng Để đảm bảo đại diện đầy đủ cho tổ chức tham gia hoạt động lĩnh vực có đặc trưng khác ngành du lịch điểm đến Đà Nẵng, việc phân chia cần phải bao gồm lĩnh vực Khi lấy mẫu nghiên cứu nên đảm bảo đại diện tổ chức lĩnh vực lĩnh vực ao gồm: (1) Các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trú (2) Các tổ chức cung cấp dịch vụ ăn uống (3) Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển (4) Các đơn vị kinh doanh hàng lưu niệm, đặc sản địa phương (5) Công ty lữ hành (6) Các tổ chức đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, điểm du lịch (7) Các đơn vị tổ chức kiện (8) Hiệp hội du lịch (9) Các tổ chức đào tạo, nghiên cứu (10) Cơ quan quản lý nhà nước du lịch K t giá tr nội dung câu hỏi nghiên c nh lượng Kết nghiên cứu định tính giúp điều ch nh, bổ sung nội dung số câu hỏi: 13 - Câu hỏi hoạt động tham gia hợp tác - Câu hỏi lý thúc đẩy hợp tác, - Câu hỏi khó khăn thực tế thường gặp phải trình liên kết hợp tác - Câu hỏi kênh truyền thông trình hợp tác Những ổ sung giúp đảm bảo giá trị nội dung ản câu hỏi nghiên cứu 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 3.2.1 Mô tả mẫu khảo sát Trong số 151 tổ chức khảo sát có 99 (chiếm 66 % đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, 11 (chiếm 7% đơn vị lữ hành, 14 (chiếm 9% đơn vị tổ chức đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, đơn vị tổ chức kiện chiếm 5% ; (chiếm 13%) tổ chức hiệp hội, đơn vị đào tạo quan quản lý nhà nước Trong mẫu nghiên cứu có 116 (chiếm 77%) khu vực tư nhân 35 chiếm 23%) khu vực nhà nước 3.2.2 Kết hoạt động hợp tác ên iên quan điể đến a Những hoạt đ ng hợp tác s lượng tổ chức th m gi m i hoạt đ ng b o ên liên qu n điểm đến hợp tác với hoạt đ ng c Những h h n liên ết hợp tác giữ ên liên quan d nh thức liên ết giữ ên liên qu n e ênh tru n th ng hợp tác giữ ên liên qu n f Nhận thức t m qu n tr ng củ liên ết hợp tác mạng lưới g Ý kiến v chức n ng qu n l điểm đến c n hợp tác c i thiện 14 3.2.3 Kết đặc điểm chung mạng ƣới liên kết bên liên quan điể đến Đà Nẵng Trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng, với 151 tổ chức nghiên cứu có mối quan hệ liên kết Giá trị trung ình mối quan hệ 53 Điều hiểu tỷ lệ hay xác suất tồn mối liên kết hai tác nhân ngẫu nhiên mạng lưới 53, % 3.2.4 Kết phân tích mạng ƣới liên kết điể đến Đà Nẵng kiể đ nh giả thuyết nghiên cứu a ật đ củ mạng lưới điểm đến - kiểm đ nh gi thuyết H1 Kết bảng 3.1 phân tích mạng lưới với ch số đo lường mật độ cấu trúc tổng thể mạng lưới giúp xác định có tồn hợp tác bên liên quan điểm đến hay không có mức độ (kiểm định giả thuyết H1) ng ác ch s đo lư ng chung củ mạng lưới điểm đến Đà Nẵng Whole network measures Avg Degree Deg Centralization Density Closure Avg Distance SD Distance 0.4838 0.051 0.5344 0.776 1.486 0.645 (Ngu n: K t phân tích từ liệ ấp thu th p nghiên c u) Kết mật độ mạng lưới 53 kết mức độ trung ình so với mật độ nên mạngliên toàn ộ mạng lưới đạt liên kết tối đa tất mối quan hệ Khoảng cách trung ình vg Distance 86 < cho thấy mức độ gắn kết chưa cao, ch dừng lại quan hệ trao đổi thông tin liên lạc 15 kinh doanh Do nhìn chung cấu trúc liên kết mạng lưới chưa thật chặt chẽ, số tác nhân rìa liên kết yếu k m Vậy với kết phân tích mạng thấy giả thuyết H1 đưa Nói cách khác có liên kết ên liên quan mạng lưới hoạt động du lịch điểm đến Đà Nẵng, nhiên liên kết với mức độ không cao b ết qu v t nh trung t m - iểm đ nh gi thiết Kết ch số đo lường đặc tính liên kết cấu trúc mạng gồm degree centrality, closeness centrality betweennes centrality biểu thị bảng 3.2 ng ác ch s đo lư ng t nh trung t m liên kết mạng lưới l nh vực u l ch DEGREE CENTRALITY MEASURES Degree centrality Closeness centrality OutDegree InDegree In –out OutIndifferent closeness closeness L1 156 34 -122 0.975 0.781 L2 98 48 -50 0.946 0.844 L5 48 74 26 0.967 0.970 L10 26 47 21 0.944 0.944 L3 25 67 42 0.975 0.948 L7 24 19 -5 0.833 0.944 L6 19 32 13 0.900 0.900 L4 17 21 0.944 0.944 L9 12 20 0.750 0.833 L8 13 0.750 0.900 Network Centralization (Avrg-Outdegree) = F= 6.528 (9) 46.053% *** Network Centralization (Avrg-Indegree) = F= 15.192 (9) 32.887% *** (Ngu n: K t phân tích từ liệ Betweennes centrality 0.142 0.222 0.227 0.083 0.204 0.003 0.071 0.007 0.018 0.034 ***.P< 0.001 ấp thu th p nghiên c u) 16 Hình 3.1 biểu thị trực quan mức độ trung tâm nút Degree centrality nút có tính trung tâm cao centrality mạng lưới Các nút có mức độ trung tâm Degree centrality cao như: dịch vụ lưu trú , ăn uống , vận chuyển lữ hành tác nhân có mối liên kết dày đặc với ên liên quan khác Những lĩnh vực có tính trung tâm cao mạng lưới đơn vị lữ hành , vận chuyển , dịch vụ ăn uống , vị trí tương đối gần tác nhân so với ên liên quan khác mạng lưới Nếu tác nhân có khả tương tác nhanh với nút khác mạng lưới nh đ cấu tr c mạng thể mức đ trung t m ( gr c ntr lit t nh trung t m centrality) củ no Với kết phân tích tính trung tâm l hổng cấu trúc mạng lưới kết luận giả thuyết H có sở chấp nhận Trong mạng lưới tồn tác nhân đóng vai trò trung tâm để ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác lĩnh vực: dịch vụ lưu trú , ăn uống , vận chuyển lữ hành 17 c Tương qu n s lượng m i liên kết mức đ hợp tác giữ ên liên qu n - iểm đ nh gi thiết Kết phân tích tương quan cho thấy hệ số tương quan yếu tố số lượng mối liên kết yếu tố mức độ hợp tác ên liên quan mạng lưới Pearson Correlation = P= 881 với ảng kết số liệu phụ lục Như có sở để kh ng định yếu tố nghiên cứu có tương quan với Như với kết kiểm định tương quan có sở để kết luận giả thiết H3 Tức là, tác nhân có nhiều mối liên kết với tác nhân khác mạng lưới có mức độ liên kết hợp tác mức độ liên kết sâu với tác nhân khác Những tác nhân có hội cao để trở thành tác nhân đóng vai trò trung tâm, hoạt động gatekeeper, truy cập trực tiếp đến nguồn thông tin, có tiềm ảnh hưởng lớn đến trình hoạch định sách phát triển du lịch, có sức mạnh kiểm soát dòng chảy thông tin quản lý nguồn tài nguyên mạng lưới d ự ph n c m mạng lưới điểm đến - iểm đ nh gi thiết Kết cho thấy mạng lưới tất lĩnh vực du lịch nghiên cứuliên kết có tính khu vực với lĩnh vực khác (tức m i lĩnh vực tạo lập phường hội với số lĩnh vực khác Để đánh giá mức độ phân cụm mạng lưới, người ta thường so sánh hệ số cụm với mật độ tổng thể toàn ộ mạng lưới Kết nghiên cứu cho thấy ch số phân cụm tổng thể mạng lưới 83 mật độ tổng thể mạng lưới density = 53 Điều thể mức độ liên kết cụm mạng lưới yếu 18 Như vậy, với kết phân tích ch số phân cụm cho thấy có sở để kh ng định giả thiết H Trong mạng lưới tác nhân trung tâm như: dịch vụ lưu trú lữ hành , ăn uống , vận chuyển có mối quan hệ tương tác chặt chẽ với tác nhân khác mạng lưới tạo thành cụm nhỏ lẻ với mật độ liên kết cao Sự phân cụm clustering hạn chế mạng lưới, thể mức độ liên kết thấp, cấp địa phương tổng thể mạng lưới Những kết cung cấp chứng định lượng ủng hộ công nhận "cộng đồng" nhà khai thác hoạt động du lịch Đà Nẵng chia nhỏ lẻ tự nhiên 19 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHO QUẢN LÝ 4.1 NHỮNG KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Các kết nghiên cứu cung cấp thông tin cụ thể liên kết hợp tác ên liên quan điểm đến Đà Nẵng hoạt động quản lý tiếp thị điểm đến sau: ấ ộl ấ ấp hoạ ộng hợ lư ỉ t p trung vào lợi ích ngắn hạn iên kết ên liên quan tổng thể cấu trúc mạng lưới điểm đến du lịch Đà Nẵng mức trung ình hoạt động hợp tác liên kết chưa đạt mức độ sâu, nhiều tác nhân rìa mạng lưới liên kết yếu k m ữ nhân tố chủ chố lư ng Những tác nhân đóng vai trò trung tâm hay gọi tác nhân chủ chốt mạng lưới là: ộ lĩ lư ố lữ Những đơn vị có vị trí quan trọng mạng lưới tác nhân l h ng cấu trúc mạng lưới du lịch Kết tương tự nghiên cứu Ying Những tác nhân trung tâm tác nhân có nhiều mối liên kết với tác nhân khác mạng lưới có thuận lợi để hình thành liên kết hợp tác mức độ sâu với tác nhân khác Điều kh ng định thêm cho nghiên cứu Robert & Mark ( 2005) ả l à ỏ lẻ rõ nét mạ lư n th c hạn ch tầm quan tr ng 20 s hợ cải thiện ch ả lý m phải th c Kết nghiên cứu cho thấy có phân mảnh nhỏ lẻ rõ nét mạng lưới du lịch điểm đến Đà Nẵng Kết tương tự nghiên cứu (Morrison & Cynthia, 2004) Ch lĩnh vực kinh doanh ao gồm lưu trú, ăn uống, vận chuyển lữ hành tạo nên cụm liên kết chặt chẽ lĩnh vực ch liên kết rời rạc, hình thành cụm nhỏ lẻ HÀM Ý CHO C NG TÁC QUẢN LÝ Để thúc đẩy hợp tác ên liên quan nhằm cải thiện hiệu trải nghiệm tích hợp cho du khách, xin đưa số giải pháp sau Để thúc đẩy liên kết hợp tác bên liên quan mạng lưới nhờ cải thiện hiệu hoạt động quản lý tiếp thị điểm đến Đà Nẵng đưa lại trải nghiệm tích hợp giá trị cao cho du khách, số đề xuất từ kết nghiên cứu sau: Các quan quản lý nhà nước nên tích cực liên kết với ên liên quan khác mạng lưới để gia tăng sức mạnh tầm ảnh hưởng hệ thống ngành du lịch, vươn lên để trở thành tác nhân trung tâm hoạt động du lịch Trở thành người định hướng quy hoạch trình phát triển ền vững du lịch điểm đến Thiết lập chế nâng cao giúp cho việc giao tiếp – hợp tác doanh nghiệp, hiệp hội du lịch quan nhà nước; tăng cường làm việc cách thường xuyên với nhóm hiệp hội du lịch hình thức nhóm công tác; phối hợp cấu tổ chức Đối với tác nhân trung tâm đóng vai trò l hổng cấu trúc 21 mạng lưới Ch có quan quản lý nhà nước nâng cao ưu điểm giảm thiểu hạn chế họ Sự tham gia phối hợp hiệu ên liên quan để hình thành chế quản lý hợp tác khu vực công-tư, góp phần nâng cao khả cạnh tranh điểm đến Do vậy, cần có hình thành phát triển tổ chức đại diện quảnđiểm đến D O vừa có chức "h trợ viên người điều phối", để giúp chủ thể thuận lợi trao đổi, thỏa thuận việc chia sẻ thông tin kinh doanh, du khách; hay thu thập triển khai kiến thức 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH GƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI Hạn chế nghiên cứu ặc dù n lực để nghiên cứu, nhiên có số hạn chế nghiên cứu Các đơn vị tổ chức thực khảo sát vấn trải rộng khắp khu vực điểm đến nên quy mô mẫu khảo sát thấp,cộng thêm điều kiện thời gian ngắn, nguồn lực kinh phí nghiên cứu cá nhân hạn chế Vì kết đạt chưa đảm ảo tính khái quát cao khu vực nghiên cứu Thứ hai, liên quan đến khả tiếp cận đối tượng cần khảo sát Do nghiên cứu cần thực vấn với nhà lãnh đạo cấp đơn vị khảo sát nên việc tiếp cận trao đổi thời gian khó khăn hạn chế Thứ a, khoản mục thiết kế để đo lường hợp tác ên liên quan điểm đến Đà Nẵng dài, nên đơn vị khảo sát phải suy nghĩ lâu trả lời Do vậy, liệu thu thập không hoàn toàn phản ánh xác, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng liệu kết phần hạn chế 22 Thứ tư, chủ đề nghiên cứu đề tài thuộc vấn đề mà tổ chức muốn chia sẻ thông tin xác nên độ tin cậy liệu hạn chế Đề uất cho nghiên cứu tƣơng Nghiên cứu ch giới hạn cho điểm đến Ðà Nẵng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu liên kết ên liên quan ằng cách sử dụng phương pháp phân tích mạng lưới N áp dụng cho điểm đến khác, cho vùng du lịch cho điểm đến Việt Nam Nghiên cứu tương lai thiết lập nghiên cứu cấu trúc mạng lưới ao phủ nhiều điểm đến, thúc đẩy nghiên cứu liên kết hợp tác số khu vực, vùng miền trọng điểm tiếng du lịch cụm khu vực như: cụm du lịch ven iển iền Trung, cụm du lịch t nh Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam 23 KẾT LUẬN Việt Nam đứng thứ sáu điểm đến hấp dẫn giới Song, lợi từ tiềm đa dạng dường chưa thật "thức dậy" So với nhiều nước khu vực, chí số điểm đến nổi, đủ thấy rõ hạn chế ta khả chuyển hóa tiềm thành sản phẩm du lịch Để cạnh tranh có hiệu quả, điểm du lịch phải đem lại trải nghiệm đáng giá cho du khách, tính từ thời điểm du khách đến họ rời Điều đòi hỏi gia tăng chất lượng không ngừng nhiều loại hình dịch vụ, ao gồm từ dịch vụ công cộng đến tư nhân, môi trường chung quanh tính hiếu khách cộng đồng uốn vậy, đầu mối chức năng, tổ chức, doanh nghiệp phải hợp tác liên kết với thể thống Đề tài “Nghiên cứu liên kết bên liên quan mạng lưới điểm đến Đà Nẵng nghiên cứu điểm đến du lịch mạng lưới bao gồm tổ chức hoạt động để tạo sản phẩm tổng thể để du khách trải nghiệm Trong nghiên cứu bàn kết ứng dụng kỹ thuật phân tích mạng lưới SN để nghiên cứu hoạt động liên kết bên hữu quan lĩnh vực công tư ngành du lịch việc quản lý tiếp thị điểm đến thuộc tính cấu trúc mạng lưới liên tổ chức Phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với định tính sử dụng để xác địnhcác đặc tính mạng lưới đánh giá liên kết bên liên quan tầm quan trọng họ mối quan hệ.Khảo sát thực điểm đến Đà Nẵng, Việt Nam với mẫu 151 tổ chức lĩnh vực ngành du lịch Kết xác nhận liên kết tổ chức mạng lưới 24 lỏng lẻo; đa số liên kết ch dừng mức trao đổi thông tin, chưa có gắn kết chặt chẽ; hiệu hoạt động hợp tác không cao, gặp nhiều khó khăn việc hợp tác làm giảm hài lòng ên liên quan mạng lưới; việc quảnđiểm đến du lịch chưa đúng, vai trò lãnh đạo nhà nước ngành du lịch chưa phát huy, tổ chức thường có ưa thích hợp tác với khu vực tư khu vực công ô hình quản lý theo cách thức hành túy không thích hợp Bởi thiếu chế chia sẻ trách nhiệm quan quản lý nhà nước du lịch, quan quản lý văn hóa, du lịch khu vực nhà nước Nói cách khác, ngành du lịch thiếu chủ động liên kết, hợp tác với khu vực doanh nghiệp quan, tổ chức đại diện, có vai trò quan trọng người dân sở Do vậy, với việc xem x t phương hướng phát triển điểm đến Đà Nẵng tác giả đưa số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao liên kết hợp tác ên liên quan du lịch, nhóm lợi ích khác cần phải hợp tác hướng tới mục tiêu chung ảo đảm tính khả thi toàn vẹn điểm đến du lịch tương lai, tạo cấu quản trị hiệu cho hoạt động du lịch sẵn sàng địa phương, giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn phát triển ền vững tương lai ... cho điểm đến tương lai 4 Câu hỏi nghiên cứu - Các bên liên quan điểm đến Đà Nẵng liên kết hợp tác hoạt động họ - Cấu trúc mạng lưới liên kết bên liên quan điểm đến du lịch Đà Nẵng có đặc điểm. .. 14 3.2.3 Kết đặc điểm chung mạng ƣới liên kết bên liên quan điể đến Đà Nẵng Trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng, với 151 tổ chức nghiên cứu có mối quan hệ liên kết Giá trị trung ình mối quan hệ 53... liên quan du lịch điểm đến Đà Nẵng Đ i tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đ i tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài cấu trúc mạng lưới điểm đến du lịch liên kết ên liên quan - hạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng, Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng, Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay