CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT

10 158 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:11

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT1. Chuyên đề 1. Vấn đề tổ hợp các phương pháp ĐVLCác văn bản quy phạm đvl – TS Nguyễn Tuấn Phong2. Chuyên đề 2. Phương pháp bay đo từphổ gamma và ừng dụng TS Nguyễn Trường Lưu;3. Chuyên đề 3. Công tác phân tích, xử lý tài liệu ĐVL TS Nguyễn Thế Hùng;4. Các phương pháp ĐVL nghiên cứu môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT Chương trình Địa vật Chuyên đề Vấn đề tổ hợp phương pháp ĐVL - Các văn quy phạm đvl – TS Nguyễn Tuấn Phong - Chuyên đề Phương pháp bay đo từ-phổ gamma ừng dụng- TS Nguyễn Trường Lưu; - Chuyên đề Công tác phân tích, xử tài liệu ĐVLTS Nguyễn Thế Hùng; - Các phương pháp ĐVL nghiên cứu môi trường I.Giới thiệu chung Các phương pháp địa vật lý, trừ phương pháp địa chấn, biểu diễn mối quan hệ thông tin ghi nhận R với thông tin thể chất đối tượng nghiên cứu tổng quát sau: P2-P1: Sự chênh khác tính chất (tham số vật lý) khối vật thể gây dị thường đất đá vây quanh Phương pháp xác định theo tham số này; dv r: khối nằm cách điểm nghiên cứu khoảng cách r; hệ số phụ thuộc vào phương pháp đo, điều kiện đo.v.v… Như dị thường địa vật thu phụ thuộc vào yếu tố: Sự chênh lệch tham số vật đối tượng nghiên cứu với môi trường xung quanh; Quy mô đối tượng gây dị thường; Khoảng cách (độ sâu phân bố) từ đối tượng nghiên cứu đến vị trí đo; Điều kiện đo: cách đo, độ nhạy, môi trường tiến hành đo.v.v… Các yếu tố nêu phản ánh tổng quát sở để tiến hành, hạn chế địa vật II.Các phương pháp địa vật Phương pháp trọng lực  Phương pháp từ  Các phương pháp thăm dò điện  Các phương pháp thăm dò phóng xạ  Phương pháp địa vật máy bay  Các phương pháp địa vật khác  6.1.Phương pháp đo thuỷ ngân  6.2 Phương pháp địa chấn  a Địa chấn khúc xạ:  b Địa chần phản xạ nông đất liền biển I.Lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL  phải áp dụng tổ hợp phương pháp  Do tính đa nghiệm toán ĐVL  Do tính bất đồng môi trường, đặc biệt phần mặt cắt  Do ảnh hưởng nhiễu có chất địa chất không địa chất  Mục đích lựa chon tổ hợp phương pháp ĐVL giải cách đơn trị toán địa chất đặt sở tham số mô hình VL - ĐC đối tượng nghiên cứu môi trừơng vây quanh  Các yêu cầu lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL  Các điều kiện lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật :  Xác định nhiệm vụ mô hình vật địa chất đối tựơng  Tuỳ theo giai đoạn điều tra, nghiên cứu có mô hình VL - ĐC mức độ khác II.Lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL  Trong tổ hợp phương pháp phải cho phép đánh giá yếu tố khác mô hình VL-ĐC: độ sâu sản trạng, thành phần vật chất, hình dạng kích thước đối tượng Trong tổ hợp phương pháp phân phương pháp phương pháp hỗ trợ  Tổ hợp phương pháp địa vật thường áp dụng đồng thời với phương pháp khác như: địa chất, địa hoá, khoan khai đào tiến hành theo trật tự lặp lại nhiều lần III Tổ hợp phương pháp ĐVL điều tra, đánh giá số loại khoáng sản Đồng Các phương pháp áp dụng: đo từ, trọng lực, điện trường tự nhiên, mặt cắt điện phân cực, đo sâu phân cực, điện từ, ĐVL-LK Khoáng sản chì - kẽm Từ, trọng lực xác cao, mặt cắt đo sâu điện trở (khi Zn>Pb), mặt cắt đo sâu phân cực, điện từ, ĐVL LK Khoáng sản Wolfram molipden  Từ, trọng lực, mặt cắt đo sâu phân cực kích thích, phóng xạ Khoáng sản Cu - Ni Từ, trọng lực, đo sâu điện từ, phân cực kích thích Khoáng sản thiếc  Tổ hợp phương pháp: trọng lực, từ, phổ gamma, phân cực kích thích, điện trường tự nhiên 6.Thuỷ ngân Phương pháp: mặt cắt đo sâu phân cực,đo thuỷ ngân  III.Lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL Vàng Trọng lực, từ, phổ gamma, đo thuỷ ngân, mặt cắt đo sâu phân cực kích thích, từ, điện trường tự nhiên 8.Nguyên tố phóng xạ Các phương pháp phóng xạ, ĐVL LK, từ, trọng lực, điện Muối mỏ Tổ hợp: đo sâu điện, trọng lực địa chấn 10.Barit Tổ hợp: trọng lực, điện mặt cắt lưỡng cực đo sâu 11 graphit Tổ hợp: mặt cắt, đo sâu điện , điện trường tự nhiên, nạp điện III.Lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL 12 Magnhezit bauxit Tổ hợp phương pháp: điện, từ, ĐVL lỗ khoan phương pháp gamma, nơtron - gamma 13 Apatit  Các phương pháp: từ, trọng lưc, địa chấn, phóng xạ, điện 14Fluorit Tổ hợp: phóng xạ, từ, mặt cắt đo sâu điện 15 Caolin, fenspat Các phương pháp: phổ gamma, mặt cắt đo sâu ảnh điện BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Xin chân thành cảm ơn! ... vật lý II .Các phương pháp địa vật lý  Phương pháp trọng lực  Phương pháp từ  Các phương pháp thăm dò điện  Các phương pháp thăm dò phóng xạ  Phương pháp địa vật lý máy bay  Các phương pháp. .. hợp phương pháp địa vật lý thường áp dụng đồng thời với phương pháp khác như: địa chất, địa hoá, khoan khai đào tiến hành theo trật tự lặp lại nhiều lần III Tổ hợp phương pháp ĐVL điều tra, ... phương pháp địa vật lý khác  6.1 .Phương pháp đo thuỷ ngân  6.2 Phương pháp địa chấn  a Địa chấn khúc xạ:  b Địa chần phản xạ nông đất liền biển I.Lựa chọn tổ hợp phương pháp ĐVL  Lý phải áp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT, CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT, CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT, Chương trình Địa vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay