skkn dạy vật lý 8 bằng sơ đồ tư duy

27 165 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:09

skkn dạy vật lý 8 bằng sơ đồ tư duy tham khảo SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG Đề tài : “SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 8” Người thực hiện:Nguyễn Thị Thanh Tâm Năm học :20162017 Phòng GD ĐT Thanh Oai Trường THCS Phương Trung Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2016-2017 1/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” SƠ YẾU LÍ LỊCH Họ tên : Nguyễn Thị Thanh Tâm Ngày, tháng , năm sinh: 9-12-1982 Năm vào ngành : 1-11-2012 Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trường THCS Phương Trung Trình độ chuyên môn : Đại học lý Hệ đào tạo : Từ xa Bộ môn giảng dạy: Vật lý vật lý Trình độ Ngoại ngữ : Danh hiệu thi đua đạt : PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài, thuận lợi khó khăn Từ lâu, dạy học theo kiểu “đọc – chép” coi phương pháp dạy h ọc đ ể truyền tải kiến thức cho học sinh sử dụng phổ biến nhi ều tr ường c ả nước Ngành Giáo dục Đào tạo có nhiều cu ộc hội th ảo c ũng đ ưa nhi ều phương pháp dạy học tích cực hơn… không giáo viên v ẫn s d ụng cách dạy học theo kiểu “đọc – chép” Do số học chương trình có lượng kiến thức nhi ều, tiết học có 45 phút, mà 10 đến 15 phút ổn định tổ chức, ki ểm tra c ũ, d ặn dò h ọc, làm tập nhà…Như vậy, khoảng 30 phút để giảng nên giáo viên chọn cách “đọc – chép” Học sinh khả tự ghi chậm, hạn chế, thụ động 2/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” học tập nên có thầy cô chọn cách đọc bài, học trò chép H ọc sinh v ề nhà ch ỉ c ần h ọc thuộc nội dung ghi, kiểm tra cần đọc đúng, ghi điểm cao… Cũng số giáo viên không chịu khó đầu tư cho việc thiết kế dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh phụ trách, sợ sức, sẵn giáo án mẫu đọc cho học sinh chép, cần dừng lại ghi vài ch ữ lên b ảng Nh th ế, vừa không sợ sai kiến thức bản, lại vừa không tốn sức Trang thiết bị phòng học chức không đủ để đáp ứng nhu cầu dạy học theo hướng đổi mới, đại hóa, học sinh nhiều điều kiện để thực hành học theo phương pháp trực quan sinh động Khắc phục tình trạng đọc – chép yêu c ầu cần thi ết đ ể nâng cao ch ất l ượng dạy học tất môn học Đó nhiệm vụ vô khó kh ăn ph ức t ạp điều kiện nhiều trường Thực tốt việc chống dạy học theo kiểu “đọc – chép” trình lâu dài với cố gắng c nhi ều đ ối tượng khác s ự tận tâm thầy cô giáo điều quan trọng có kết Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chỉ thị b đầu t năm học (2011 – 2012) chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua đọc chép nhìn chép b ậc trung h ọc ph ổ thông,trung học sở Đây chủ trương phù hợp với tiến trình đổi nâng cao chất l ượng giáo d ục, đáp ứng mong đợi lâu nhiều giáo viên tâm huyết với giáo dục, giúp h ọc sinh chủ động học tập sáng tạo Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục dư luận lên tiếng không đ ồng tình, th ậm chí phản đối gay gắt đề nghị chấm dứt việc dạy học theo kiểu đ ọc chép, nh ưng có l ẽ nhiều việc phải giải quyết, nên đến năm học này, B ộ Giáo dục Đào t ạo m ới có ý ki ến thức văn Thầy đọc, trò chép lớp, cộng với việc học tải liên miên ến em không đủ thời gian suy ngẫm tự học, lấy đâu việc tìm tòi, suy lu ận đ ể có ki ến th ức th ực sự? Nhưng vấn đề đặt ra, thầy không đọc, trò không chép? Không đ ọc ki ến th ức có sẵn sách giáo khoa, thầy nói để em ghi lại phát triển tư duy? Đội ngũ giáo viên phần lớn đào tạo b ằng phương pháp “đọc – chép” nên để thay đổi cách giảng dạy khó có th ể đ ạt k ết qu ả m ột s ớm m ột chi ều 3/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Trong đó, sách giáo khoa bậc phổ thông tiếp tục thay đổi nội dung nặng nề lực cản trình nói không với “đọc – chép” Trong giai đoạn nay, xu hướng dạy học đại với kết hợp nh ững thành tựu công nghệ thông tin di ễn cách ph ổ bi ến ngành h ọc, c ấp học Công nghệ thông tin với tư cách phương tiện hỗ trợ cho vi ệc dạy h ọc chứng tỏ ưu hiệu trình dạy học nói chung đối v ới b ộ môn Vật lý nói Đầu năm học 2016 – 2017 Hiệu trưởng Trường THCS triển khai thị năm học Bộ GD&ĐT có nêu lên thị “chấp dứt hoàn hoàn vi ệc đ ọc – chép nhìn – chép trường TH CS” cô Hiệu trưởng Từ tìm hiểu áp dụng theo phương pháp “Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” trả lời cho câu hỏi làm để đổi phương pháp dạy học “không đọc – chép ; không nhìn – chép” theo thị Bộ Giáo dục Đào tạo mà trăn trở b ăn khoăn lâu có cách đ ể gi ải Qua năm học áp dụng cho học sinh lớp lớp trường tôi, nhận thấy cách dạy mang lại hiệu qu ả cao giáo viên bi ết v ận d ụng k ĩ n ăng CNTT vào tiết dạy giúp học sinh hứng thú, yêu thích ti ết h ọc h ơn so v ới m ột ti ết d ạy b ằng giáo án điện tử thông thường Mức độ nghiên cứu đề tài Năm học 2011 – 2012 năm học Bộ GD – ĐT tri ển khai th ực hi ện “Chấm dứt hoàn toàn việc đọc – chép; nhìn – chép trường THCS,THPT” Vì năm học phân công giảng dạy Vật lý lớp lớp nên tập trung nghiên cứu hai khối lớp ph ụ trách Trong ph ạm vi nghiên c ứu đ ề tài này, mức độ nghiên cứu giới hạn vấn đề lớn : “Hướng dẫn học sinh ghi theo sơ đồ tư duy” Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu : “Soạn giảng môn Vật lý theo sơ đồ tư chuẩn KTKN điều chỉnh giảm tải năm học 2011 – 2012” + Khách thể nghiên cứu : Môn Vật lý lớp lớp trường THCS + Phạm vi nghiên cứu : Hướng dẫn học sinh ghi theo sơ đồ tư 4/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Ý nghĩa thực tiễn đề tài Để góp phần tạo nên chuyển biến dạy học môn, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, để “Nói không với đọc chép”, giáo viên cần lưu ý số điểm sau đây: Trước hết, giáo viên phải nhận thức đắn tầm quan trọng vi ệc dạy h ọc Vật lý phải cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức c b ản v ề Vật lý, qua giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, truyền thống cho học sinh Nghĩa phải vừa khai trí vừa khai tâm cho em Hai nhiệm vụ gắn chặt tương hỗ với Để “Nói không với đọc chép”, đòi hỏi giáo viên phải có tâm huyết với nghề nghi ệp, phải th trách nhiệm uy tín cá nhân trước hết học sinh Mỗi phương pháp dạy học có giá trị riêng, tuỳ theo nội dung ki ến th ức đối tượng mà lựa chọn phương pháp cho phù hợp nhằm tạo biểu tượng, hình thành khái ni ệm, khắc sâu kiến thức bản… cho học sinh Việc học sinh tham gia trực tiếp vào việc giải yêu cầu học vừa có tác dụng phát triển tư vừa gây hứng thú h ọc t ập Tất nhiên vai trò dẫn dắt người thầy quan tr ọng D ạy h ọc m ột ngh ệ thuật, tâm hồn, hiểu biết nghệ thuật giáo viên, nh ững “ph ần xác” Vật lý “phả hồn” vào cách sinh động đẹp đẽ, giúp em c ảm nh ận t ốt h ơn, yêu thích môn Vật lý Phương tiện dạy học sơ đồ tư ngày trở nên phóng phú nước tiên tiến giới sử dụng đạt hiệu cao Nếu biết khai thác tốt sơ đồ tư hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trình giảng dạy Lý luận dạy học rằng, học sinh vừa đối t ượng, v ừa ch ủ thể c trình dạy học Dạy học theo lối đọc chép có nghĩa giáo viên thủ tiêu vai trò ch ủ th ể c học sinh, đưa em vào trạng thái hoàn toàn th ụ động, b ị nh ồi nhét m ột cách đáng th ương Vi ệc tạo mô hình dạy học sử dụng sơ đồ tư học sinh có ều ki ện trao đ ổi v ới thầy với bạn, phát huy tốt tính tích c ực, ch ủ động c em, giúp em v ươn lên chiếm lĩnh tri thức.Thay đổi mô hình dạy học theo sơ đồ t m ột yêu c ầu không th ể thiếu Nó vừa phát huy tốt ưu b ộ môn, vừa t ạo đ ược s ự h ấp dẫn, h ứng thú học sinh Cần ý mô hình dạy Vật lý theo sơ đồ tư duy, giảm dần tính biên niên dạy học Kết cấu đề tài sáng kiến kinh nghiệm -Phần I : Mở đầu 5/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” -Phần II : Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp -Phần III : Kết quả, học kinh nghiệm kiến nghị PHẦN II.NỘI DUNG Nêu thực trạng vấn đề 1.1 Thuận lợi thực đề tài SKKN Năm học 2011 – 2012 Bộ Giaó dục Đào tạo giảm tải nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên việc dạy học nững năm qua Tôi tham dự lớp tập huấn “Phương pháp dạy học mới” năm qua soạn giảng tốt giáo án điện tử lớp lớp nên có thuận lợi áp dụng đề tài hướng dẫn học sinh bậc THCS thực ghi theo sơ đồ tư Trường THCS nơi giảng dạy Sở GD&ĐT đâu tư xây dựng thành đơn vị Trường THCS chất lượng cao huyện tiến tới sang năm lên trường chuẩn quốc gia, xây dựng xong phòng học môn.Học sinh lớp bước đầu làm quen với cách ghi theo sơ đồ tư nên em tiếp thu cách học dễ dàng Một số phần mềm sơ đồ tư phổ biến rộng rãi nên hỗ trợ cho giáo viên học sinh trình bày sơ đồ tư máy chiếu 1.2 Khó khăn thực đề tài SKKN Khi dự tiết dạy giáo viên theo bảng chấm ểm cũ, hầu nh đa s ố giáo viên trường THCS chưa giảng dạy học sinh theo phương pháp sử dụng sơ đ tư vào tiết dạy Giáo viên trường THCS không hướng dẫn kỹ cách thực cho học sinh chưa nêu rõ tầm quan trọng việc dạy học theo phương pháp m ới n ày nên phải cho học sinh lớp lớp xem phim minh họa, hướng dẫn học sinh cách sử dụng phần mềm, cách vẽ sơ đồ tư lại từ đầu Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp 2.1 Thực trạng giải pháp: 2.1.1 Giảng dạy theo sơ đồ tư tăng cường tính tích cực học sinh Qua thực tế cho thấy việc giảng dạy tạo hứng thú cho học sinh Mỗi học sinh tự lập sơ đồ tư cho hướng dẫn giáo viên đ ể học tr nên dễ thuộc, dễ hiểu, dễ nhớ Cùng nội dung em thêm nhánh, thêm 6/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” thích dạng hình vẽ nhiều màu sắc tùy vào cách hi ểu, cách l ĩnh hội ki ến th ức học Sơ đồ tư đặc biệt trọng màu sắc, hình ảnh với từ ngữ ngắn gọn thể qua mạng liên tưởng (các nhánh giảng) Từ phần nội dung chính, giáo viên vẽ nhánh nhỏ theo tiểu mục giảng thích, giảng giải theo ngôn ngữ dễ hiểu gần gũi với học sinh Như vậy, thay phải học thuộc lòng khái niệm, định nghĩa hay gi ảng đọc chép lúc trước, học sinh hi ểu n ắm đ ược khái ni ệm qua hình v ẽ Chính liên tưởng theo hướng dẫn giáo viên giúp em nh ph ần tr ọng tâm giảng Cách học phát triển lực riêng t ừng học sinh không ch ỉ v ề trí tuệ, vẽ, viết sơ đồ tư duy, hệ thống hóa kiến thức chọn lọc nh ững ph ần để ghi, thể hình thức kết hợp hình vẽ, chữ vi ết, màu sắc, v ận dụng ki ến thức học qua sách vào sống Để giảng dạy theo sơ đồ tư duy, giáo viên chủ động vẽ hình bảng cho học sinh tiếp tục lên phân nhánh sơ đồ hay để học sinh chia thành nhóm nhỏ tự v ẽ sơ đồ theo cách hiểu sau giáo viên định hướng lại nội dung cho học sinh Sơ đồ tư thực chất sơ đồ mở không theo khuôn mẫu hay tỷ lệ định mà cách hệ thống kiến thức tạo tiết học sinh động, đầy màu sắc th ực s ự hi ệu Giảng dạy theo sơ đồ tư phát huy tính tích cực nhiều ôn tập Khi học sinh trở thành chủ thể thành nhân vật trung tâm tiết học, em s ẽ tr nên hào hứng hăng say học tập 2.1.2 Giáo viên trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ Trước đây, giáo viên thường sử dụng sơ đồ để hệ thống kiến thức cho học sinh học sinh người tiếp thu cách thụ động Với việc giảng dạy sơ đồ tư duy, cho học sinh tự phát huy khả sáng tạo cách tự vẽ, tự phân bố thể nội dung học qua sơ đồ sau yêu cầu bạn khác bổ sung phần thiếu Kết thúc giảng, thay phải ghi chép theo cách truyền thống, học sinh tự “vẽ” học theo cách hiểu với nhiều màu sắc hình ảnh khác Đến tiết học sau, cần nhìn vào sơ đồ, em nhớ phần trọng tâm học Giảng 7/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” dạy theo sơ đồ tư mang tính khả thi cao vận dụng với điều kiện sở vật chất nhà trường, có thiết kế giấy, bìa, bảng cách sử dụng bút chì màu, phấn màu thiết kế phần mềm sơ đồ tư triển khai đến trường Việc vận dụng sơ đồ tư dạy học dần hình thành cho học sinh tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Sơ đồ tư hay đồ tư (Mind Map) hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý t ưởng, tóm tắt nh ững ý c m ột nội dung, hệ thống hoá chủ đề Nó công cụ tổ chức tư tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng phổ biến rộng khắp giới Tony Buzan sinh năm 1942, chuyên gia hàng đầu gi ới nghiên c ứu ho ạt động não cha đẻ Mind Map Trong dạy học: Việc sử dụng sơ đồ tư huy động tối đa tiềm não, giúp học sinh học tập tích cực, hỗ trợ hiệu phương pháp dạy học Vận dụng sơ đồ tư dạy học, giáo viên giúp h ọc sinh có thói quen t ự tay ghi chép hay tổng kết vấn đề, chủ đề đọc – h ọc, theo cách hi ểu c h ọc sinh với dạng sơ đồ tư Sau cho học sinh làm quen với số sơ đồ tư có sẵn, giáo viên đưa chủ đề chính, đặt chủ đề vị trí trung tâm bảng (ho ặc vào trang v ở, t gi ấy/ bìa) r ồi đ ặt câu hỏi gợi ý để học sinh vẽ tiếp nhánh cấp 1, cấp 2, cấp Mỗi học tự vẽ kiến thức trọng tâm trang giấy, giúp học sinh dễ ôn t ập, d ễ xem l ại ki ến th ức cần Đối với học sinh: Học sinh thường xuyên tự lập sơ đồ tư phát triển khả thẩm mỹ việc thiết kế phải bố cục màu sắc, đường nét, nhánh cho đẹp, xếp ý tưởng khoa học, súc tích… Và để học sinh “Học cách học”: Khái niệm sơ đồ tư duy: Nguyên lý hoạt động theo nguyên tắc liên tưởng “ý gợi ý kia” não Học sinh tạo sơ đồ tư dạng đơn giản theo nguyên tắc phát triển ý: từ chủ đề tạo nhiều nhánh lớn, t m ỗi nhánh l ớn l ại t ỏa nhiều nhánh nhỏ mở rộng vô tận (Cách vẽ giản đơn nhiều tiện ích khác khiến cho sơ đồ tư ngày trở nên phổ biến toàn cầu) 8/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” 2.1.3 Những lưu ý học sinh sử dụng sơ đồ tư Màu sắc có tác dụng kích thích não hình ảnh Tuy nhiên, học sinh không cần phải sử dụng nhiều màu sắc Học sinh cần dùng hai màu n ếu thích muốn tiết kiệm thời gian Nếu học sinh thấy nhiều thời gian để tô đ ậm màu m ột nhánh, học sinh gạch chéo, đánh dấu cộng, hay chấm bi – r ất m ới m ẻ t ốn th ời gian Vẽ nhiều nhánh cong đường thẳng để tránh buồn tẻ, tạo mềm mại, hút Khi học sinh sử dụng từ khóa riêng lẻ, t khóa không b ị ràng buộc, có khả khơi dậy ý tưởng mới, suy nghĩ Nếu nhánh học sinh viết đầy đủ câu học sinh dập tắt khả gợi mở liên tưởng não Não học sinh hết hứng thú tiếp nhận thông tin hoàn chỉnh Vì vậy, nhánh học sinh viết một, hai t khóa mà Khi đó, học sinh viết nhanh đ ọc lại, não c h ọc sinh s ẽ đ ược kích thích làm việc để nối kết thông tin nhờ vậy, thúc đẩy lực g ợi nh nâng cao khả ghi nhớ học sinh Giáo viên nên thường xuyên cho học sinh sử dụng sơ đồ tư làm việc nhóm hệ thống kiến thức học môn học Vật lý, đặc biệt ôn tập cho kỳ thi (dù thi , học , sử dụng tốt) Sơ đồ tư giúp học sinh thầy cô ti ết ki ệm thời gian làm việc nhà lớp nhiều với phần mềm sơ đ t máy tính học sinh làm nhà gửi email cho thầy cô chấm chữa trước lên lớp 2.2 Giảng dạy học tập với công cụ sơ đồ tư 2.2.1 Giới thiệu đôi nét sơ đồ tư Việc phát triển tư cho học sinh giảng dạy kiến thức th ế gi ới xung quanh ưu tiên hàng đầu c nh ững ng ười làm công tác giáo d ục Nhằm hướng học sinh đến phương cách học tập tích cực t ự chủ, giáo viên cần giúp học sinh khám phá kiến thức mà phải giúp h ọc sinh h ệ th ống kiến thức Việc xây dựng “hình ảnh” thể mối liên hệ gi ữa kiến thức mang lại lợi ích đáng quan tâm mặt: ghi nh ớ, phát tri ển nh ận thức, tư duy, óc tưởng tượng khả sáng tạo…Một công cụ hữu 9/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” hiệu để tạo nên “hình ảnh liên kết” sơ đồ tư 2.2.2 Nguyên lý ứng dụng sơ đồ tư dạy học Sơ đồ tư (Mind Map) hình thức ghi chép sử dụng màu sắc hình ảnh, để mở rộng đào sâu ý tưởng Kỹ thuật tạo loại sơ đồ gọi Mind Mapping phát triển Tony Buzan vào năm 1960 Ở vị trí trung tâm sơ đồ hình ảnh hay từ khóa thể ý t ưởng hay khái niệm chủ đạo Ý trung tâm nối với hình ảnh hay từ khóa c ấp b ằng nhánh chính, từ nhánh lại có phân nhánh đ ến t khóa c ấp đ ể nghiên c ứu sâu Cứ thế, phân nhánh tiếp tục khái ni ệm hay hình ảnh đ ược n ối k ết v ới Chính liên kết tạo “bức tranh t th ể” mô t ả v ề ý trung tâm m ột cách đầy đủ rõ ràng Những yếu tố làm cho sơ đồ tư có tính hiệu cao n ền t ảng c chúng là: Sơ đồ tư thể bên cách thức mà não hoạt động Đó liên kết, liên kết liên kết Mọi thông tin tồn não b ộ c ng ười đ ều c ần có mối nối, liên kết để tìm thấy sử dụng Khi có thông tin đưa vào, để lưu trữ tồn tại, chúng cần kết nối với thông tin cũ tồn trước Việc sử dụng từ khóa, chữ số, màu sắc hình ảnh đem lại công d ụng lớn huy động bán cầu não phải trái hoạt động Sự kết hợp làm tăng cường liên kết bán cầu não, k ết qu ả tăng c ường trí tu ệ tính sáng t ạo c chủ nhân não Sơ đồ tư công cụ hữu ích giảng dạy học tập tr ường ph ổ thông bậc học cao chúng giúp giáo viên học sinh việc trình bày ý tưởng cách rõ ràng, suy nghĩ sáng tạo, học t ập thông qua bi ểu đ ồ, tóm t thông tin học hay sách, báo, hệ thống lại kiến thức học, t ăng c ường kh ả ghi nhớ, đưa ý tưởng mới, v.v… 2.2.3 Giới thiệu số phần mềm dùng để tạo sơ đồ tư Một sơ đồ tư thực dễ dàng t giấy v ới lo ại bút màu khác nhau, nhiên, cách thức có nhược điểm khó lưu tr ữ, thay đổi, ch ỉnh s ửa Phần mềm Buzan’s iMindmap™ www.imindmap.com,Phần mềm Inspiration: 10/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” • • Phát huy phong cách cá nhân riêng học sinh Sử dụng điểm nhấn mối liên kết sơ đồ t học sinh • Làm cho sơ đồ rõ ràng cách phân cấp nhánh, sử dụng số th ứ t ự ho ặc dàn ý đ ể bao quát nhánh sơ đồ tư Sơ đồ tư học sinh tài sản riêng học sinh: học sinh hiểu cách tạo ghi sơ đồ tư duy, học sinh có th ể phát huy quy t ắc c riêng để làm cho tốt Những đề nghị sau giúp h ọc sinh t ăng hi ệu qu ả c việc đó: * Sử dụng từ ngữ đơn giản thể thông tin * Chữ in: Cách viết dính không rõ ràng khó đọc * Sử dụng màu sắc để tách ý khác nhau: Điều giúp học sinh tách ý cần thiết Nó giúphọc sinh làm sơ đồ trực quan đ ể g ợi nh lại Màu s ắc c ũng giúp cho việc xếp chủ đề * Sử dụng ký hiệu hình ảnh * Sử dụng liên kết đan chéo * Chú ý: Lập sơ đồ tư cách thức hiệu qu ả để ghi Các b ản đ tư không cho thấy thông tin mà cho thấy cấu trúc t th ể c m ột ch ủ đ ề mức độ quan trọng phần riêng lẻ Nó giúp học sinh liên k ết ý tưởng tạo kết nối với ý khác Kiểm tra cũ : giáo viên goi học sinh lên bảng thuyết trình sơ đồ t c học cũ trước lớp Giáo viên bạn khác đ ặt thêm câu h ỏi đ ể h ọc sinh tr ả l ời B buộc 100% hoc sinh phải có sơ đồ tư học cũ s đồ t đ ược h ọc sinh l ưu bìa giấy túi hồ sơ để sử dụng ôn tập giáo viên ki ểm tra thay cho vỡ ghi Học sinh có tập nháp vẽ sơ đồ t t ại l ớp gi học Về nhà học sinh tự chỉnh sửa sơ đồ tư b ằng hình v ẽ b ằng tay ho ặc b ằng phần mềm vẽ sơ đồ tư lưu máy tính cá nhân để ôn tập kì thi Dạy : Giáo viên giới thiệu vẽ chủ đề c h ọc lên b ảng hình vẽ bảng lớp mà không ghi theo kiểu c ũ giáo viên cho học sinh ngồi theo nhóm thảo luận sơ đồ tư học sinh chu ẩn b ị tr ước nhà 13/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” để đối chiếu với sơ đồ tư bạn nhóm Giáo viên đặt câu hỏi chủ đề nội dung hôm có nhánh l ớn c ấp s ố gọi học sinh học sinh lên bảng vẽ nối tiếp chủ đề chia thành nhánh l ớn b ảng có ghi thích tên nhánh lớn Sau học sinh vẽ xong nhánh lớn cấp số 1, giáo viên đ ặt câu h ỏi ti ếp nhánh thứ có nhánh nhỏ cấp số tương tự học sinh hoàn thành nội dung s đ t học lớp Học sinh tự chỉnh sửa ều ch ỉnh b ổ sung nh ững ph ần thiếu vào sơ đồ tư cá nhân Để minh họa cho sơ đồ tư giáo viên cho học sinh xem nh ững hình ảnh , đoạn phim ngắn minh họa cho rõ ý nhánh cấp đ ộ 1, c ấp độ Khi cho h ọc sinh xem hình ảnh phim minh họa giáo viên phải giáo dục tư t ưởng tình c ảm h ọc sinh có liên quan đến phần tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đến tình yêu đất nước người ,sử dụng hợp lý nguồn lượng góp phần b ảo vệ môi tr ường theo tài liệu hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo tài liệu Vật lý Sở Giáo dục Đào tạo phổ biến đến giáo viên Củng cố : Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày nội dung sơ đồ t mà em thực Gọi vài em vẽ sơ đồ tư phần mềm www.mind-map.com dùng USB gắn vào máy tính trình chiếu thuy ết trình tr ước l ớp cho b ạn theo dõi n ội dung học Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm dặn dò học sinh chuẩn bị học lần sau Lưu ý đặt câu hỏi cho học sinh trả lời giáo viên nên hỏi câu liên quan đến thông hiểu để học sinh vận dụng làm bài kiểm tra Khi h ọc sinh tr ả l ời giáo viên nên động viên khuyến khích hỏi tiếp câu có liên quan đến ki ến thức học cũ để học sinh vừa học kiến thức mới, vừa ôn tập kiến thức cũ học Ví dụ minh họa : Sơ đồ tư ôn tập Vật lý chương để chuẩn bị kiểm tra tiết 14/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Sơ đồ tư duy, hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa chủ đề hay mạch kiến thức, Sơ đồ tư trọng tới hình ảnh, màu sắc, với mạng lưới liên tưởng (các nhánh) Có thể vận dụng sơ đồ tư vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau ch ương, m ỗi h ọc kì Giáo viên tổ chức số hoạt động khác sau sử dung sơ đồ tư dạy học vật lý: Hoạt động 1: Lập sơ đồ tư : Mở đầu học, giáo viên cho học sinh lập sơ đồ tư theo nhóm hay cá nhân với gợi ý giáo viên Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh sơ đồ tư : Cho vài học sinh đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh sơ đồ tư mà nhóm thiết lập Qua hoạt động vừa biết rõ việc hiểu kiến thức em v ừa m ột cách rèn cho em khả thuyết trình trước đông người, giúp em tự tin h ơn, m ạnh dạn h ơn, điểm cần rèn luyện học sinh Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện sơ đồ tư : Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư kiến thức 15/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” học Giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư hình thức, từ dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm học Hoạt động 4: Củng cố kiến thức sơ đồ tư : Giáo viên cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức học thông qua sơ đồ tư giáo viên chuẩn bị sẵn (vẽ bảng phụ bìa), sơ đồ tư mà em vừa thiết kế lớp chỉnh sửa, hoàn thiện Giáo viên giới thiệu sơ đồ tư khác học sinh chuẩn bị nhà phần mềm mind – map (vì sơ đồ tư sơ đồ mở nên không yêu cầu tất nhóm học sinh có chung kiểu sơ đồ tư duy, Giáo viên nên chỉnh sửa cho học sinh mặt kiến thức góp ý thêm đường nét vẽ hình thức – cần) Khi học sinh thiết kế sơ đồ tư tự “ghi chép” phần kiến thức em hiểu sâu kiến thức biết chuyển kiến thức t sách giáo khoa theo cách trình bày thông thường thành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng Ví dụ minh họa : Sơ đồ tư hoc sinh nội dung học giống nhau) 16/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Có thể tóm tắt số hoạt động dạy học lớp với sơ đồ tư duy: Hoạt động 1: học sinh lập sơ đồ tư theo nhóm hay cá nhân với gợi ý giáo viên Hoạt động 2: học sinh đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh sơ đồ tư mà nhóm thiết lập Hoạt động 3: học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư kiến thức học Giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư, từ dẫn dắt đến kiến thức học Hoạt động 4: củng cố kiến thức sơ đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn sơ đồ tư mà lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức Lưu ý: Sơ đồ tư sơ đồ mở nên không yêu cầu tất nhóm học sinh có chung kiểu sơ đồ tư duy, Giáo viên nên chỉnh sửa cho học sinh mặt kiến thức, góp ý thêm đường nét vẽ, màu sắc hình thức (nếu cần) Sử dụng sơ đồ tư dễ dàng việc phát triển ý tưởng, tìm tòi xây dựng kiến thức Nhờ liên kết nét vẽ với màu sắc thích hợp cách di ễn đ ạt riêng người, Sơ đồ tư giúp não liên tưởng, liên kết kiến thức học sách vở, biết sống… để phát triển, mở rộng ý t ưởng Sau học sinh tự thiết 17/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” lập sơ đồ tư kết hợp việc thảo luận nhóm gợi ý, dẫn dắt giáo viên dẫn đến kiến thức học cách nhẹ nhàng, tự nhiên Có thể tóm lược sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý sau: Sử dụng sơ đồ tư dạy học kiến thức giúp học sinh học tập cách chủ động, tích cực huy động tất 100% học sinh tham gia xây dựng cách hào hứng Với sản phẩm độc đáo “kiến thức hội họa” ni ềm vui sáng tạo hàng ngày học sinh niềm vui thầy cô giáo phụ huynh học sinh chứng kiến thành lao động học sinh Cách học phát triển lực riêng học sinh không trí tu ệ (v ẽ, vi ết sơ đồ tư duy), hệ thống hóa kiến thức (huy động điều học trước để chọn lọc ý đ ể ghi), kh ả hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), s ự v ận dụng ki ến thức học qua sách vào sống Trước đây, tiết ôn tập chương số giáo viên lập bảng biểu, vẽ sơ đồ, biểu đồ,… lớp có chung cách trình bày giống cách c giáo viên tài liệu, học sinh tự xây dựng theo cách hiểu mình, nữa, b ảng bi ểu chưa ý đến hình ảnh, màu sắc đường nét Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý bước đầu tạo không khí sôi nổi, hào hứng thầy trò ho ạt đ ộng d ạy học nhà trường, nội dung quan trọng c phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh triển khai Sơ đồ tư công cụ có tính khả thi cao vận dụng với điều kiện sở vật chất nhà trường Có th ể thi ết k ế sơ đồ tư giấy, bìa, bảng phụ,… cách sử dụng bút chì màu, phấn, t ẩy,… ho ặc c ũng có th ể thiết kế phần mềm sơ đồ tư Với trường có điều kiện sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt cài vào máy tính ph ần m ềm Mindmap cho giáo viên học sinh sử dụng, cách vào trang web www.download.com.vn gõ vào ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, ph ần mềm không hạn chế số ngày sử dụng việc sử dụng đơn giản 18/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Phần III KẾT QUẢ,BÀI HỌC VÀ KIẾN NGHỊ Kết đạt Qua năm thực đề tài SNKN “Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8’’để chấm dứt việc đọc chép nhìn chép theo thị Bộ Giáo dục Đào tạo” nhận thấy tiết học đạt hiệu cao nhiều so với cách dạy truyền th ống đọc chép tiết dạy sử dụng giảng điện tử cho học sinh nhìn chép Thực tế qua tiết dự thao giảng Sở GD&ĐT phòng GD&ĐT tổ chức dự giáo viên trường, thấy giáo viên th ường s dụng tài li ệu ôn t ập in sẵn cho học sinh em ngồi nghe giáo viên bạn thuyết trình minh h ọa Xem phim mãi, thảo luận cách thụ động máy móc, xem gi ảng ện t học sinh không cảm hứng say mê học tập mà ngồi nghe thầy cô, bạn bè nói xong hết tiết học em chẳng nhớ thân em đ ược tham gia trực tiếp vào trình dạy học Sử dụng sơ đồ tư dạy Vật lý bắt buộc tất 100% học sinh phải động não, sáng tạo tờ giấy em trình bày nội dung c học Học sinh tự khám phá tạo m ột tác ph ẩm đ ẹp, ý t ưởng hoàn ch ỉnh đ ược giáo viên bạn ngợi khen phấn khởi nhiều Các em khác cố gắng tự hoàn thiện học sinh có tính cách, ý tưởng khác trình bày sơ đồ t c nh ưng ều quan đ ộng 19/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” em biết cách tự ghi chép đầy đủ nội dung học để học nhà có th ể trinh bày tr ước t ập th ể lớp ghi nhớ lâu kiến thức học 100% học sinh lớp lớp giảng dạy biết cách thực sơ đồ tư môn Vật lý Nhiều em sử dụng thành thạo phần mềm mind – map ứng dụng vào môn học khác Lúc đầu em vẽ sơ đồ tư chưa quen theo cách ghi ký t ự t ừng nhánh, học sinh đạt yêu cầu tốt Đặc biệt học sinh lớp cần sơ đồ tư tổng kết ,còn học sinh lớp cần sơ đồ tổng kết thêm học sơ đồ tóm tắt kiến thức học tác phẩm tự tay thiết lập nên giống tranh sinh động nhiều màu sắc hấp dẫn đẹp mắt ,các em tự ôn tập thi học kì dễ dàng Bài hoc̣ kinh nghiêm ̣ Môn Vật lý nhiều môn học khác đòi hỏi chăm trình học tập Sự đầu tư thời gian công sức để học nhân t ố quan trọng làm nên thành công Để học sinh yêu thích học Vật lý cần có quan tâm mức xã hội Một dân tộc có truyền thống tôn sư trọng đạo,thông minh,ham học hỏi, vươn lên sáng tạo học tập ,nhanh chóng tiếp thu tiến b ộ gi ới có học sinh yêu thích học Vật lý môn học khác Giáo viên dạy môn Vật lý trước hết phải có lòng yêu nghề có kiến thức sâu chuyên môn Dạy vô cảm hậu học trò học vô cảm Vì thầy cô c ần ph ải dạy học trò không trái tim mà khối óc n ữa D ạy b ằng trái tim đ ể truy ền s ự rung cảm Dạy khối óc để truyền đạt tri thức Làm cho học sinh thấy học vật lý áp dụng khoa học kĩ thuật đại vào xây dựng đất nước có ý nghĩa sống tồn quốc gia dân tộc.Cần cho học sinh thấy học Vật lý giới hạn mà học suốt đời môn học khác Các em học lúc muốn miễn lòng đam mê với khoa học giới hạn.Làm cho học sinh thấy học Vật lý có lợi cho nghề nghiệp sau Khi dạy học thầy cô không nên cứng nhắc ph ương pháp, mà ph ải có linh hoạt giảng Không dạy theo kiểu “thầy đọc trò chép”, hậu qu ả đến thi học trò “chép hết thầy đọc” Nên dạy cho học sinh cách phân tích, đánh giá để học sinh thực nhập vào học, chủ động lối suy cách ngh ĩ Dạy 20/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” học theo sơ đồ tư nhóm hình thành m ột tác ph ẩm s đ t theo ý tưởng riêng học sinh nhóm đa dạng phong phú h ấp d ẫn t ất c ả học sinh lớp tham gia Chúng ta cần đa dạng hóa cách dạy cách h ọc D ạy h ọc mà khuôn cứng bóp chết lòng đam mê học tập học trò Trước hết giáo viên phải tạo tâm lý thoải mái cho học sinh h ọc m ới có hi ệu Để nắm bắt nội dung cần đọc sách giáo khoa theo ki ểu đọc lần Không phải đọc oang oang làm tốn sức, mà nên đọc mắt Đọc lần 1, học sinh nên đọc nhanh để nắm bắt nội dung b ản, để xác định ý Đọc lần 2, học sinh chậm để xác định xác gồm có ý chính, nắm bắt sơ ý nhỏ Đọc lần 3, học sinh đọc kỹ để xác định xác lại ý chính, n ắm c b ản ý nhỏ Đọc lần 4, học sinh gập sách lại tự đọc đầu để kiểm định lại xem nhớ gì, có bạn tự viết lại giấy Đọc lần 5, học sinh mở sách để xem lại toàn bộ, lần đọc giúp học sinh phát chỗ thiếu sót Cứ sau năm nên đọc l ại t đ ầu đ ể nh t ốt Cách đọc, học giúp học sinh nhớ lâu hơn, tiết kiệm thời gian Một học sinh từ 2- để nhớ có đ ộ dài t 3- trang sách, áp dụng cách đọc thục qua sơ đồ tư duy, khoảng 30 phút Tập trả lời câu hỏi có sẵn sách giáo khoa Nếu câu không hiểu, chưa hiểu rõ hỏi thầy cô, thảo luận bạn bè Học theo trình tự sách, kiến thức sách giáo khoa quan để học sinh biết câu hỏi nằm giai đoạn nào, cần tránh học theo kiểu tùy ti ện thích h ọc học trước học Học vật lý cần phải học theo trình tự sách giáo khoa ,phải xác định phần quan trọng để tránh tình trạng học sinh học tủ Sau nhận đề thi, học sinh cần đọc kỹ lưỡng câu hỏi đề thi không nên vội vã làm 21/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Khi phân tích câu hỏi cần phải xem giới hạn th ời gian, không gian, đ ối t ượng nội dung câu hỏi đề cập đến để tránh trả lời thừa hay thiếu Đối với câu hỏi cần phải tổng hợp kiến thức, cần phải xác định rõ xem nội dung trả lời nằm Nhiều học sinh có thói quen viết nháp hết n ội dung tr ả l ời gi r ồi viết lại vào Không nên làm theo cách này, thời gian chép l ại Có h ọc sinh chép lại không kịp hết làm Tốt h ọc sinh đ ọc k ỹ câu h ỏi, sau vi ết ý ý nhỏ theo ý Kiên ́ nghị Cùng với việc đổi mục tiêu nội dung dạy học, vấn đề đổi phương pháp dạy học theo triết lý lấy người học làm trung tâm đặt m ột cách b ức thi ết Bản chất dạy học lấy người học làm trung tâm phát huy cao độ tính t ự giác, tích c ực, đ ộc lập, sáng tạo người học Để làm điều vấn đề mà người giáo viên cần nhận thức rõ ràng quy luật nhận thức người học Người học chủ thể hoạt động chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thái độ “cái bình chứa kiến thức” cách thụ động Trong thực tế nay, nhiều học sinh, sinh viên h ọc t ập m ột cách th ụ động khả tư Học thụ động, đơn nhớ kiến thức cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng, học sinh học biết đấy, cô lập n ội dung c môn, phân môn mà chưa có liên hệ kiến thức với mà ch ưa phát tri ển đ ược t logic tư hệ thống Sử dụng sơ đồ tư giúp em gi ải quy ết đ ược v ấn đ ề nâng cao hiệu học tập Sơ đồ tư tranh tổng thể chủ đề hướng tới để cá nhân hiểu tranh đó, nắm bắt diễn biến trình tư theo nhóm diễn đến đâu, nhánh sơ đồ t t quan toàn b ộ kết nhóm Điều giúp tiết kiệm thời gian làm vi ệc nhóm thành viên không thời gian giải thích ý tưởng thuộc ý lớn Sơ đồ tư công cụ tư thực hiệu t ối đa hoá nguồn lực cá nhân tập thể Mỗi thành viên rèn luyện khả tư duy, k ỹ thuyết trình làm việc khoa học Sử dụng sơ đồ tư giúp cho thành viên hi ểu 22/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” nội dung học cách rõ ràng hệ thống Việc ghi nhớ c ũng nh vận dụng c ũng tốt Chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy, thành viên nhóm thuyết trình nội dung học Sơ đồ tư cung cấp cho ta nhìn chi tiết cụ thể Khi người tập trung vào chủ đề não thành viên đ ều h ướng t ới tr ọng tâm t ạo nên s ự đồng thuận tập thể, hướng tới mục tiêu chung định hướng kết KẾT LUẬN Sử dụng thành thạo hiệu sơ đồ tư dạy học mang lại nhiều kết tốt đáng khích lệ phương thức học tập h ọc sinh phương pháp giảng dạy giáo viên Học sinh học phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo phát triển tư Giáo viên tiết kiệm thời gian, tăng linh hoạt gi ảng, quan trọng giúp học sinh nắm kiến thức thông qua m ột “s đ ồ” th ể hi ện liên kết chặt chẽ tri thức Việc sử dụng phần mềm mind mapping làm cho công việc lập sơ đồ tư dễ dàng linh hoạt hơn, đồng thời, bước tiến vi ệc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nhằm nâng cao hiệu công tác dạy học Có thể tóm lược sử dụng sơ đồ tư dạy học vật lý sau: Sử dụng sơ đồ tư dạy học kiến thức giúp học sinh học tập cách chủ động, tích cực huy động tất 100% học sinh tham gia xây dựng cách hào hứng Với sản phẩm độc đáo “kiến thức + hội họa” niềm vui sáng t ạo hàng ngày học sinh niềm vui thầy cô giáo ph ụ huynh học sinh chứng kiến thành lao động học sinh Cách học phát triển lực riêng học sinh không trí tu ệ (vẽ, viết sơ đồ tư duy), hệ thống hóa kiến thức (huy động điều học trước để chọn lọc ý đ ể ghi), kh ả n ăng h ội h ọa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), v ận dụng ki ến th ức đ ược học qua sách vào sống Trước đây, tiết ôn tập chương số giáo viên lập bảng biểu, vẽ sơ đồ, biểu đồ,… lớp có chung cách trình bày giống cách giáo viên tài liệu, học sinh tự xây dựng theo cách hiểu mình, nữa, bảng 23/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” biểu chưa ý đến hình ảnh, màu sắc đường nét Bước đầu tạo không khí sôi nổi, hào hứng thầy trò hoạt động dạy học c nhà tr ường, m ột nh ững nội dung quan trọng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh triển khai Sơ đồ tư công cụ có tính khả thi cao vận dụng với điều kiện sở vật chất nhà trường Có thể thiết kế sơ đồ tư giấy, bìa, bảng phụ,… cách sử dụng bút chì màu, phấn, t ẩy,… Bước đầu cho phép kết luận: Việc vận dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý trường THCS hình thành cho học sinh tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Sử dụng sơ đồ tư kết hợp với phương pháp dạy học tích cực khác vấn đáp gợi mở, thuyết trình, xem phim minh họa… có tính khả thi cao góp phần đổi phương pháp dạy học, đặc biệt lớp cấp THPT THCS kể từ năm học 2012 – 2013 Phương Trung, ngày 09 tháng 04 năm 2017 Người viết, Nguyễn Thị Thanh Tâm MỤC LỤC PHẦN I.MỞ ĐẦU 3/30 Lí chọn đề tài 3/30 Mức độ nghiên cứu đề tài 4/30 Đối tượng, khách thể, phạm vị nghiên cứu 4/30 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 4/30 Kết cấu đề tài 6/30 PHẦN II.NỘI DUNG 7/30 Nêu thực trạng vấn đề .7/30 24/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” 1.1.Thuận lợi 8/30 1.2 Khó khăn 10/30 2.Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp 11/30 2.1 Thực trạng giải pháp 15/30 2.1.1 Giảng dạy sơ đồ tư nhằm tăng tính tích cực HS 15/30 2.1.2 GV trở thành người hướng dẫn hỗ trợ 16/30 2.1.3 Những lưu ý HS sử dụng sơ đồ tư 19/30 Giảng dạy học tập với công cụ sơ đồ tư 20/30 3.1 Giới thiệu đôi nét sơ đồ tư 20/30 3.2 Nguyên lý ứng dụng sơ đồ tư dạy học 20/30 3.3 Giới thiệu số phần mềm để tạo sơ đồ tư 22/30 Tiến trình tiết dạy theo sơ đồ tư 22/30 Phần III KẾT QUẢ,BÀI HỌC,KIẾN NGHỊ 22/30 Kêt́ qua.̉ 23/30 Baì hoc̣ kinh nghiêm ̣ 24/30 Kiên ́ nghi.̣ 25/30 KẾT LUẬN 26/30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29/30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản đồ Tư công việc – Tony Buzan – NXB Lao động – Xã hội www.mind-map.com (trang web thức Tony Buzan) www.peterussell.com/mindmaps/mindmap.htm Bài giảng ThS Trương Tinh Hà Mind Mapping Kỹ giải vấn đề Lớp tập huấn Bộ GD&ĐT hướng dẫn sử dụng sơ đồ tư dạy h ọc (xem phim hứng dẫn đính kèm) Hướng dẫn sử dụng phần mềm sơ đồ tư (xem phim minh họa) 25/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” Phim giới thiệu số giáo viên học sinh tr ường THPT, TTGDTX áp d ụng thành công việc sử dụng sơ đồ tư dạy học đài truyền hình (gửi kèm theo SKKN) Trần Đình Châu, Sử dụng Bản đồ tư – biện pháp hiệu hỗ trợ học sinh học tập Tạp chí Giáo dục, kì 2, tháng 9-2009 Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy; Bản đồ tư – công cụ hiệu hỗ trợ dạy học công tác quản lý nhà trường, Báo Giáo dục&Thời đại, số 147 ngày 14/9/2010 NHẬN XÉT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 26/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8” 27/ 27 ... tư duy, óc tư ng tư ng khả sáng tạo…Một công cụ hữu 9/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8 hiệu để tạo nên “hình ảnh liên kết” sơ đồ tư 2.2.2 Nguyên lý ứng dụng sơ đồ tư dạy học Sơ đồ. .. họa : Sơ đồ tư hoc sinh nội dung học giống nhau) 16/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8 Có thể tóm tắt số hoạt động dạy học lớp với sơ đồ tư duy: Hoạt động 1: học sinh lập sơ đồ tư theo... minh họa : Sơ đồ tư ôn tập Vật lý chương để chuẩn bị kiểm tra tiết 14/ 27 SKKN :“Sử dụng sơ đồ tư dạy học Vật lý 8 Sơ đồ tư duy, hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý tư ng, hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn dạy vật lý 8 bằng sơ đồ tư duy, skkn dạy vật lý 8 bằng sơ đồ tư duy, skkn dạy vật lý 8 bằng sơ đồ tư duy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay