Đề thi test IQ (ĐỀ test IQ)

21 269 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:52

Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung Đề thi test IQ samsung SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 IQ TEST BANK  SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017  Bộ đề luyện thi IQ tài liệu biên soạn dành cho đối tượng Sinh viên tham gia chương trình “Sinh viên Công nghệ tập 2017” FPT Telecom tổ chức Bộ đề nhằm giúp bạn thí sinh hoàn thiện ôn luyện kiến thức toán học tư logic, chuẩn bị cho vòng thi tuyển sau “Sinh viên công nghệ tập 2017” chương trình FPT Telecom xây dựng nhằm nuôi dưỡng phát triển tài Sinh viên thuộc khối Công nghệ thông tin Điện tử viễn thông học tập sinh sống địa bàn thành phố Hà Nội Chương trình mang tới hội trải nghiệm hội việc làm hấp dẫn, đào tạo chuyên môn có hưởng lương Đặc biệt, sau kết thúc thời gian thực tập, thí sinh tham gia chương trình cam kết chất lượng việc làm đầu Bộ đề luyện thi IQ gồm 50 câu hỏi Các câu hỏi biên soạn theo cấu trúc từ dễ đến khó, vừa dạng tự luận vừa dạng trắc nghiệm.Với sứ mệnh giúp thí sinh củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức, kĩ có; sở – FPT Telecom mong mang đến cho bạn nguồn tập ôn luyện IQ hữu ích, giúp bạn phát triển nhiều tư não FPT Telecom xin chân thành cám ơn bạn thí sinh đồng hành chúng tôi! Chúc bạn gặp nhiều may mắn thành công chặng đường tới! Trân trọng! BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 ĐỀ THI ÔN LUYỆN IQ Hãy điền số thích hợp vào hình tròn cho – Với hình tròn bất kỳ, tổng số hình tròn nối với với giá trị cho sẵn gợi ý Ví dụ: Hãy dựa gợi ý để tìm đáp án cho câu hỏi sau: Tổng số tuổi An Tùng 27 Tổng số tuổi An Trang 38 Tổng số tuổi Tùng Trang 33 Hỏi tuổi An, Tùng Trang bao nhiêu? Chị gái Thư nói năm tuổi chị gấp đôi số tuổi chị cách năm Hỏi chị gái Thư năm tuổi? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm: 1 3 10 13 Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm Hãy tìm mảnh ghép thiếu để điền vào chỗ trỗng 15 21 ? ? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là? 1864 tương đương với 712 3925 tương đương với 514 Vậy ta có 4859 tương đương với? Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm Biết số hàng xuất theo quy luật giống nhau? 82 49 74 10 ? 36 28 18 ? Hãy điền hình thiếu vào chỗ trống Đáp án là: BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 11 Hãy chọn số hình bên để tạo hình tròn hoàn hảo? 12 Điền số thiếu vào dấu hỏi chấm? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 13 Chọn hình thiếu để điền vào chỗ trống? Đáp án là: 14 100 Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm? 93.5 80.5 61 35 ? 15 Hôm ngày 24 tháng Sáu Vậy 43 ngày sau ngày hôm ngày nào? (Nếu rõ thứ, ngày, tháng đáp án) 16 Hình ghép với hình để tạo thành hình vuông? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 17 Chữ khác chữ lại: AZFNE? a Z c N b F d E 18 Tổng số hàng hóa 90 sản phẩm Ngày bán 1/3 sản phẩm Ngày thứ hai bán 2/5 số sản phẩm Hói ngày thứ hai bán sản phẩm? 19 Điền số thiếu vào dấu hỏi chấm 17 20 34 51 68 ? 102 Điền số thiếu vào dấu hỏi chấm 13 29 ? 21 Trong trường dạy nghề có 12 người học nghề trang điểm, 18 người học nghề nấu ăn, 14 người học nghề đan lát Trong đó, người vừa học trang điểm vừa học nấu ăn, người vừa học nấu ăn vừa học đan lát, người vừa học đan lát vừa học trang điểm Hỏi có người học môn? 22 Tổng số nguyên tố bao nhiêu? d 34 e 38 a 18 b 28 c 30 BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 23 Điền số thiếu vào dấu hỏi chấm: Hãy lựa chọn đáp án phù hợp? a 627 b 981 c 498 d 367 e 352 24 Nếu A = 3, B = 4, C = 5, D = 6, tính kết phép tính sau? (𝐴 𝑥 𝐶) + (𝐵 𝑥 𝐷) (𝐴 𝑥 𝐵) + (𝐷 − 𝐶) 25 Hãy điền hình thiếu vào chỗ trống BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 26 Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 27 Hãy tìm hình thiếu? Đáp án là: 28 Hãy điền số thiếu dấu hỏi chấm? 1000 29 10 30 975 925 850 750 ? Hãy điền số thiếu dấu hỏi chấm? 9.75 9.25 8.5 7.5 6.25 ? Tùng, Thư, Linh, Lưu An làm thi chương trình “Sinh viên Công nghệ tập sự” An có số điểm cao Tùng, Thư có số điểm thấp Linh cao Lưu Linh có số điểm thấp Tùng Hỏi người có kết cao nhất? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 10 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 31 Nếu tuổi An Trang có tổng 39 Tuổi An Tùng có tổng 44 tổng số tuổi Trang Tùng 47 Hỏi tuổi bạn An, Trang, Tùng bao nhiêu? 32 Điền số 1,2,3,4,5 vào hình tròn bên cho: Tổng số ô thứ 2, ô thứ ô nằm có tổng Tổng số ô thứ 2, ô thứ ô nằm có tổng 10 Tổng số ô thứ 5, ô thứ ô nằm có tổng 15 33 Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới? 34 Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 11 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 35 Số thay vào dấu hỏi chấm bên dưới? 3721 (8188) 5869 6257 (7695) 1842 4269 (?) 3114 36 Cho dãy hình bên Hỏi hình hình xuất tiếp theo? Đáp án là: 37 Nếu 384692 tương đương với 682349 Và 913746 tương đương với 716934 Hỏi 482913 tương đương với số nào? 38 Hãy điền hình thiếu vào chỗ trông? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 12 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 39 Nếu 3618 coi 63 2412 coi 42 5430 coi 95, 4842 tương đương với? 40 Cặp chữ phù hợp để điền vào chỗ trống bên dưới? ia io ee ae ii oi ? ee 41 Nếu có chuỗi ký tự quy ước sau: TXE = S, FXT = T, NXT = E, TXT = S, OXN = N Vậy OXE quy ước nào? 42 Nếu hình bên tạo thành hộp, sản phẩm hoàn chỉnh hình nào? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 13 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án: 43 Hình không với hình danh sách 44 Nếu hình bên tạo thành hộp, sản phẩm hoàn chỉnh hình nào? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 14 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 45 Hãy điền số thích hợp vào hình tròn cho – Với hình tròn bất kỳ, tổng số hình tròn nối với với giá trị cho sẵn gợi ý Ví dụ: Hãy dựa gợi ý để tìm đáp án cho câu hỏi sau: BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 15 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 46 Điền mảnh ghép thích hợp vào chỗ trống Đáp án là: 47 Tính độ dài đoạn AB? (Biết tam giác cân, đơn vị cm) 48 Điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm? BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 16 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 49 Hãy điền vào dấu hỏi thứ tự hình xuất thích hợp: Đáp án là? 50 Hãy điền số vào ô trống để tổng dòng cột (Tất số phải nhỏ 10) BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 17 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 ĐÁP ÁN Thứ tự từ phải sang xuống tương ứng với ô 126345 An 16, Tùng 11, Trang 22 Chị gái Thư 06 tuổi 21, 31 (Bắt đầu số thêm 2,3,4,5,6 Bắt đầu số thứ hai thêm 2,4,6,8,10) Vòng tròn hai số đối có tổng 12, tuowng tự với vòng tròn thứ hai 14 vòng tròn thứ ba 16 Đáp án: (Thêm 23/4 lần) Đáp án: E Đáp án: 917 (Ta có 4+5 = 8+9=17) 16 vào dòng (7x4=28 2x8=16) 10 Đáp án: C 11 Đáp án: Hình A,D C 12 Đáp án: (392 = 1521) 13 Đáp án: E BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 18 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 14 Đáp án: 2.5 (Thay đổi 6.5 lần) 15 Chủ nhật, ngày 06 tháng tám 16 Đáp án: A 17 F hình dạng chữ trục đối xứng (trục tâm) 18 Đáp án: Số SP sau ngày đầu tiên: 90*2/3=60 SP Số SP bán ngày thứ hai: 60*2/5=24SP 19 Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85 20 Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61 21 Đáp án: Số người học trang điểm = 12 - - = người Số người học nấu ăn = 18 - - = người Số người học đan lát = 14 - - = người Tổng số người học môn = + + = người 22 số nguyên tố 2,3,5,7,11 Vậy tổng 28 23 Đáp án: D 24 Đáp án: 25 Đáp án: B 26 Đáp án: 26 (7x8) – (5x6) 27 Đáp án: C 28 Đáp án: 625 29 4.75 (–0.25, –0.5, –0.75, –1, –1.25, –1.5) 30 Đáp án: An 31 An 18, Trang 21, Tùng 26 BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 19 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 32 Thứ tự xuất hiện: Phương án 01: Phương án 02: 33 6: 16 × = 96 Tương tự 35 × = 70 29 × = 87 34 (5 + 14) × = 38 (14 + 38) × = 104 35 7175: + = 7, – = 1, + = 7, – = 36 Đáp án: G 37 983421 38 Đáp án: G 39 Đáp án: 87 40 Đáp án: eu 41 Đáp án: E Đáp án viết Chữ tích hai số TXE = × = sixteen (S) FXT = × = twelve (T) or × = 10 (T) NXT = × = eighteen (E) TXT = × = six (S) or × = (S) OXN = × = nine (N) Therefore OXE = × = eight (E) 42 Đáp án: C BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 20 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 43 Đáp án (Như hình): Vì số xoay 90o, nên đáp án cần đặt nằm úp 44 Đáp án: A 45 Đáp án: 46 Đáp án: B 47 Đáp án: 280 (220 ÷ 5.5) × 48 Đáp án: C 49 Đáp án: D 50 Đáp án (như hình): BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 21 ... Hãy tìm hình thi u? Đáp án là: 28 Hãy điền số thi u dấu hỏi chấm? 1000 29 10 30 975 925 850 750 ? Hãy điền số thi u dấu hỏi chấm? 9.75 9.25 8.5 7.5 6.25 ? Tùng, Thư, Linh, Lưu An làm thi chương...SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 ĐỀ THI ÔN LUYỆN IQ Hãy điền số thích hợp vào hình tròn cho – Với hình tròn bất kỳ, tổng số hình tròn nối... thứ hai bán 2/5 số sản phẩm Hói ngày thứ hai bán sản phẩm? 19 Điền số thi u vào dấu hỏi chấm 17 20 34 51 68 ? 102 Điền số thi u vào dấu hỏi chấm 13 29 ? 21 Trong trường dạy nghề có 12 người học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi test IQ (ĐỀ test IQ), Đề thi test IQ (ĐỀ test IQ), Đề thi test IQ (ĐỀ test IQ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay