Đề cương ôn tập Thiết kế nhà máy cơ khí - Thiết kế xưởng BKHN

12 225 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:50

Đề cương ôn tập Thiết kế nhà máy cơ khí - Thiết kế xưởng BKHN THIẾT KẾ NHÀ MÁY KHÍ- THIẾT KẾ XƯỞNG Câú 1.Nguyên tắc thiết kế nhà máy khí - Nguyên tắc xác lập nhiều phương án khả thi Nguyên tắc theo giai đoạn theo bước Nguyên tắc trung thành với đề án Nguyên tắc trật tự thông Nguyên tắc lựa chọn lời giải tối uu thông qua kiểm nghiệm đánh giá hiệu Câu 2.Nội dung kinh tế, kỹ thuật tổ chức công trình thiết kế Nội dung kinh tế 1-Xác định chương trình sản xuất gồm:  loại sản phẩm, sản lượng, thời hạn tồn tại, giá thành ước tính theo khả cạnh tranh thị trường sở hoạt động tiếp cận thị trường tiêu thụ nước (marketting)  2-Tìm hiểu dự trữ nguồn cung cấp nhu cầu cho trình sản xuất công trình (nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, khí nén, nước, điện, lao động )  3-Phối hợp quan chức để điều tra, khảo sát, lựa trọn địa điểm xây dựng công trình  4-Xác định quy mô, cấu tạo công trình (lớn, vừa, nhỏ)  5-Lập kế hoạch dự kiến khả mở rộng phát triển nhà máy sau  6-Lập phương án liên doanh, liên kết sản xuất với xí nghiệp  7-Giải vấn đề cung cấp vốn đầu tư, thiết bị, vật liệu xây dựng sở phối hợp trách nhiệm với quan liên quan phía đối tác xây dựng công trình  8-Nghiên cứu, lập phương án giải vấn đề đời sống, sinh hoạt, văn hoá, phúc lợi xã hội lực lượng lao động nhà máy Nội dung kỹ thuật  1-Thiết kế trình công nghệ dây truyền sản xuất để chế tạo sản phẩm khí (chế tạo phôi, gia công cơ, nhiệt, kiểm tra chất lượng, lắp ráp, bảo quản, bao gói ) theo trương trình nhà máy thiết kế trọng tâm kỹ thuật quan trọng phức tạp  2-Xác định thời gian cần thiết để chế tạo sản phẩm toàn sản lượng  3-Tính toán, xác định số lượng, chủng loại trang thiết bị dụng cụ công nghệ cần thiết ứng với công đoạn, phân xưởng sản xuất (chế tạo phôi, gia công, nhiệt luyên, lắp ráp, kiểm tra )  4-Xác định bậc thợ số lượng công nhân sản xuất, số lượng kỹ thuật viên, lực lượng quản lý phục vụ sản xuất  5-Xác định khối lượng giải pháp cung cấp phôi liệu, nhiên liệu, lượng, nước cho công đoạn phân xưởng sản xuất  6-Lập sơ đồ vận chuyển, xác định phương tiện vận chuyển phân xưởng, phận sản xuất toàn nhà máy  7-Giải quýêt vấn đề vệ sinh kỹ thuật, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo điều kiện thông gió, chiếu sáng môi trường làm việc thích hợp, bố trí thao tác chỗ làm việc khoa học để lao động với chất lượng suất cao  8-Xác định nhu cầu diện tích, bố trí hợp lý mặt sản suất phân xưởng, phận tổng mặt nhà máy  9-Xác định kết cấu kiến trúc nhà xưởng cho hạng mục công trình Nội dung tổ chức  1-Xác định cấu hệ thống quản trị điều khiển nhà máy quy định quan hệ phòng ban, phân xưởng, phận; nêu rõ chức đơn vị điều hành hội đồng quản trị xí nghiệp, công ty (ban điều hành), hội đồng doanh nghiệp  2-Tổ chức hệ thống quản lý kỹ thuật sản xuất kinh doanh nhà máy từ phó giám đốc kỹ thuật, phòng kỹ thuật, công nghệ, kỹ thuật viên, quản đốc phân xưởng đến công nhân sản xuất dây truyền công nghệ  3-Lập phương thức tổ chức quản lý lao động, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo lao động (thi nâng bậc thợ, đào tạo lại, đào tạo nâng cao)  4-Tổ chức hệ thống bảo vệ nhà máy  5-Giải quýêt hoạt động sinh hoạt trị, văn hoá xã hội nhân viên nhà máy Tóm lại: Yêu cầu đảm bảo cho nhà máy thiết kế hệ thống đồng mặt kỹ thuật, tổ chức kinh tế phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật điều kiện sản xuất cụ thể cho trình sản xuất nhà máy đạt hiệu cao đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Câu 3.Phương pháp thiết kế NMCK Phương pháp thiết kế xác  Thiết kế thử nghiệm xác trình công nghệ chế tạo sản phẩm khí (chế tạo chi tiết khí, lắp ráp sản phẩm khí)  Định mức thời gian nguyên công quy trình công nghệ cho khâu gia công lắp ráp  Xác định khối lượng lao động cần thiết cho sản lượng theo khâu gia công lắp ráp  Xác định nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ, lao động, vật liệu, lượng, diện tích  Xác định số liệu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho lực hiệu sản xuất nhà máy thiết kế Phương pháp gần  Thiết kế, thử nghiệm trình công nghệ cho đối tượng đại diện  Định mức thời gian nguyên công trình công nghệ cho khâu gia công, lắp ráp đối tượng đại diện  Xác định khối lượng lao động cần thiết cho sản lượng loại quy đổi loại đại diện  Xác định nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ, lao động, vật liệu, lượng, diện tích cho trình sản xuất nhà máy  Xác định số liệu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho lực hiệu sản xuất nhà máy thiết kế Câu 4.Các giai đoạn thiết kế        Gồm giai đoạn chính: thiết kế kỹ thuật thiết kế thi công Thiết kế kỹ thuật Kiểm tra tính hợp lý công trình địa điểm xây dựng xác định mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường, an ninh… Xác lập dây chuyền công nghệ chế tạo sản phẩm khí ứng với công đoạn sản xuất Xác định nguồn cung cấp vật tư, động lực, lao động, phương tiện vận tải cho xây dựng công trình cho trình sản xuất nhà máy thiết kế Xác định phương án kết cấu kiến trúc chủ yếu cho hạng mục công trình Xác định khối lượng xây lắp, phân chia vốn đầu tư theo phần: thiết bị, xây lắp cho hạng mục công trình Xác định khả điều kiện điều kiện thi công, thời gian xây dựng, thời hạn đưa phần toàn công trình vào hoạt động Xác định tiêu kinh tế kỹ thuật nhà máy, so sánh với công trình tương đương hoạt động, phân tích hiệu vốn đầu tư tác dụng công trình kinh tế; phân tích hiệu chung phương án thiết kế sở yếu tố kỹ thuật sản xuất tổ chức sản xuất Trọng tâm giai đoạn thiết kế kỹ thuật thiết kế thử nghiệm công nghệ chế tạo sản phẩm theo nội dung sau:  Thiết kế thử nghiệm trình công nghệ chế tạo sản phẩm khí bao gồm công đoạn: chế tạo phôi, gia công khí, nhiệt luyện, làm sạch, kiểm tra, lắp ráp, sơn mạ, bao gói… sở chuyển giao công nghệ phù hợp  Xác định xác số lượng thiết bị, công nhân, nhân viên, diện tích sản xuất, diện tích phụ  Xác định khối lượng vận chuyển phương tiện vận chuyển trình sản xuất  Xác định phương tiện cần thiết để bảo quản trang bị dụng cụ công nghệ, vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm loại vật tư kỹ thuật khác; xác định nhu cầu kho tàng  Xác định nhu cầu lượng, nhiên liệu, nước, khí, hơi; xác định hệ thống phương tiện kỹ thuật cung cấp yếu tố  Xác định biện pháp phương tiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường  Bố trí mặt xác cho phân xưởng, phận  Xác định hệ thống tổ chức,quản lý bảo vệ nhà máy mặt kỹ thuật, kinh tế, nhân  Tính toán xác giá thánh sản phẩm theo chi phí sản xuất hàng năm sản lượng hàng năm  Xác định xác vốn đầu tư xây dựng nhà máy, phân chia theo tỷ lệ hợp lý vốn đầu tư cho hạng mục phụ  Xác định tiêu kinh tế, kỹ thuật đặc trưng lực hiệu sản xuất nhà máy thiết kế Thiết kế thi công  Thiết kế thi công giai đoạn thực sau kết giai đoạn thiết kế kỹ thuật chấp nhận nghiệm thu  Nội dung giai đoạn thiết kế thi công lập kế hoạch thi công tạo lập vẽ thi công xây dựng công trình, cụ thể cho hạng mục sở thiết kế tính toán hợp lý phương án Những vẽ cần phải tạo lập trinh thiết kế thi công là:  Bản vẽ tổng mặt công trình xác định rõ đọ cao, khoảng cách giới hạn hạng mục (nhà xưởng, hệ thống cấp thoát nước, hơi, nhiệt, hệ thống vận chuyển…)  Bản vẽ kiến trúc hạng mục với đầy đủ mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, thể rõ hệ thống điện, nước, hơi, thiết bị công nghệ, thiết bị phục vụ  Bản vẽ kết cấu chi tiết kiến trúc xây dựng khung, dầm, bệ …  Bản vẽ mặt lắp đặt thiết bị công nghệ, lắp đặt thiết bị phụ Những điểm cần ý giai đoạn thiết kế thi công:  Bản vẽ nguyên công phải thích rõ quy cách vật liệu xây dựng, nêu rõ trình tự thi công biện pháp thi công biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường  Bản vẽ thiết kế nước cần biên dịch xác tiếng việt, đặc biệt kiện yêu cầu ghi vẽ thi công  Không thay đổi tuỳ tiện số liệu xác định nghiệm thu giai đoạn thiết kế kỹ thuật Câu 5.Nội dung luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình bao gồm: 1-Tên gọi xác tên gọi tắt quốc tế hoá, chức sản xuất kinh doanh nhà máy khí: nhà máy khí Trần Hưng Đạo… 2-Phương án sản phẩm chính, phụ, nêu rõ điều kiện kỹ thuật bản, giá trị sử dụng, qui cách, mẫu mã, nhãn hiệu, 3-Sản lượng hàng năm, quy mô sản xuất loại sản phẩm chế tạo 4-Xác định phạm vi chức nhà máy hệ thống công nghiệp chế tạo sản phẩm khí nói chung  Khả hỗ trợ phát triển kinh tế ngành  Kinh tế vùng lãnh thổ cần thiết  Chức bảo hành  Sửa chữa thiết bị Sản xuất phụ tùng thay 5-Địa điểm xây dựng nhà máy, dự kiến khả phát triển mở rộng sau 6-Các phương án đầu tư công nghệ giải pháp kỹ thuật phù hợp với trình sản xuất sở  Các số liệu diện tích mặt sản xuất  Trang thiết bị công nghệ  Nguồn đào tạo bổ sung nhân lực Từ ước tính giá trị vốn đầu tư cần thiết để xây dựng nhà máy, ước tính chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 7-Phân tích số liệu tiêu kinh tế kỹ thuật nhằm phản ánh tính khả thi, tính hiệu công trình 8-Xác định thời hạn hoàn vốn đầu tư xây dựng công trình sở phân tích đầy đủ khách quan chi phí doanh thu lợi nhuận 9-Phương án tổ chức kế hoạch thực trình thiết kế nhà máy  phân chia giai đoạn thiết kế  Nội dung chi tiết giai đoạn thiết kế  Các thiết kế phải nối tiếp chặt chẽ hài hoà  Đảm bảo chất lượng, thời gian thiết kế mục tiêu dự án 10-Kết luận kiến nghị cần thiết khác Câu Nội dung chương trình sản xuất nhà máy khí thường là:  Mặt (loại sản phẩm, giá trị sử dụng, đặc tính kỹ thuật )  Giải pháp công nghệ chế tạo (nêu rõ khả năng, trình độ)  Sản lượng chế tạo (kể tỷ lệ phế phẩm dự trữ) Chương trình sản xuất xác lập xác gần đúng: Xác lập xác: Phải tiến hành hai khối lượng công việc tổng hợp phức tạp là: Điều tra sản phẩm theo mặt: giá trị sử dụng, đặc tính kỹ thuật, nhu cầu thị trường tiêu thụ, nguồn vật tư, nguồn lượng, nguồn lao động, sản lượng chế tạo, thời hạn sản xuất, giá thành sản xuất v.v… Xác định tổng hợp số liệu sản phẩm, chi tiết khí mặt: kết cấu, tính năng, điều kiện kỹ thuật, sản lượng, giá thành, nguồn vật tư, nguồn lượng, nguồn lao động  Xác lập gần đúng: hai cách sau:  Cách 1: xác định CTSX sở phân loại sản phẩm định hướng sản xuất Cách độ xác thấp  Cách 2: Xác định CTSX sở phân loại chi tiết nhóm sản phẩm theo định hướng sản xuất, cách độ xác cao phức tạp Khi xác định CTSX theo cách phải giải nội dung sau: • Phân loại, phân nhóm đối tượng sản xuất theo đặc điểm kết cấu công nghệ chế tạo • Chọn đối tượng đại diện (điển hình) cho nhóm sản phẩm chi tiết • Lập quy trình công nghệ cho đối tượng đại diện nhóm • Quy đổi số lượng loại khác đối tượng điển hình nhóm theo quan hệ quy đổi sau: Ni = Noi.K Noi - sản lượng theo yêu cầu loại đối tượng i (chiếc/năm) K- hệ số quy đổi Ni - số lượng quy đổi loại i loại đại diện Hệ số quy đổi K xét đến khác kết cấu, số lượng loại đối tượng khác so với loại đại diện nhóm K = K1.K2.K3 K1 hệ số quy đổi theo trọng lượng sản phẩm chi tiết khí, xác định theo biểu thức thực nghiệm sau: Qi trọng lượng loại xét i Q0 trọng loại đại diện nhóm K2 hệ số quy đổi theo độ phức tạp kết cấu công nghệ, xác định sau A- tổng thời gian cần thiết để chế tạo hoàn chỉnh đối tượng loại i B- tổng thời gian cần thiết để chế tạo hoàn chỉnh đối tượng loại đại diện K3 hệ số quy đổi theo sản lượng, xác định theo biểu thức thực nghiệm sau N0 = (0,1÷10).Ni x = 0,15÷0,2; sản lượng yêu cầu loại đại diện Ni sản lượng yêu càu loại xét i Câu Phương pháp toán ứng dụng thiết kế , quy hoạch mặt phân xưởng sản xuất K= nhỏ Trong đó: Iy: khối lượng (cường độ) vận chuyển máy i máy j (tấn/ ngày) Sy: quãng đường vận chuyển máy i máy j (m) Ky: giá thành vận chuyển (đồng/ tấn.m) n: số lượng máy (số vị trí máy) phân xưởng sản xuất Chi phí vận chuyển K phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển Sy phải bố trí máy phân xưởng sản xuất cho quãng đường vận chuyển máy ngắn          Câu Tổng quát xưởng khí Phân xưởng khí phân xưởng sản xuất nhà máy khí, đóng vai trò chủ yếu trình sản xuất Hầu hết chi tiết sản phẩm khí phải gia công phân xưởng khí Khối lượng lao động phân xưởng khí chiếm khoảng 40÷60% nhà máy khí Phân xưởng khí chiếm số lượng máy nhiều nhất, máy phức tạp đắt tiền, máy nhiều cấu, kiểu, loại khác nhau, vốn mua máy lớn Phân xưởng khí tổ chức theo kết cấu công nghệ sản phẩm khí Cấu trúc phân xưởng khí: - Bộ phận sản xuất: gồm máy cắt, gian nguội, gian kiểm tra chất lượng gia công - Bộ phận phụ; gồm chuẩn bị phôi, gian mài cắt dụng cụ cắt, kho bán thành phẩm, kho thành phẩm - Bộ phận phục vụ sinh hoạt: văn phòng, phòng sinh hoạt Phân loại phân xưởng khí Phân loại phân xưởng khí theo số lượng máy cắt  Phân loại phân xưởng khí theo dạng sản xuất Câu 9.Nội dung tính toán kinh tế cách xác định Câu 10 Những nguyên tắc để xác định địa điểm xây dựng nhà máy khí Cấu trúc nhà máy khí         Những nguyên tắc để xác định địa điểm xây dựng nhà máy khí Gần nguồn cung cấp vật liệu (sắt thép) lượng (điện năng, nhiên liệu, khí) Lao động gần thị trường tiêu thụ sản phẩm trước mắt lâu dài Phù hợp với quy hoạch dài hạn kinh tế quốc phòng trung ương địa phương đủ điều kiện thiên nhiên (khí hậu, địa chât, thuỷ văn) thuận lợi cho trình sản xuất nhà máy, đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát huy lực hiệu sản xuất theo thiết kế Đảm bảo đủ điều kiện xây dựng mở rộng trước mắt lâu dài diện tích mặt bằng, địa chất ổn định, bền vữ, không ảnh hưởng đến mặt hoạt động kinh tế – trị- văn hóa xã hội đời sống dân cư vùng lân cận Đảm bảo an ninh quốc phòng kinh tế (có điều kiện khả trì sản xuất chiến tranh) Chú ý khả hợp tác, liên doanh, liên kết sản xuất vùng công nghiệp vùng kinh tế Đảm bảo an ninh quốc phòng kinh tế (có điều kiện khả trì sản xuất chiến tranh) Chú ý khả hợp tác, liên doanh, liên kết sản xuất vùng công nghiệp vùng kinh tế Cấu trúc tổng quát nhà máy khí Cấu trúc nhà máy khí tuỳ thuộc vào yếu tố sau:  Quy mô sản xuất ,sản lượng hàng năm  Mặt hàng  Kỹ thuật sản xuất tổ chức sản xuất Thành phần cấu trúc nhà máy khí gồm:  Các phân xưởng sản xuất  Các phân xưởng phụ  Hệ thống kho tàng  Hệ thống lượng  Hệ thống vận chuyển  Hệ thống vệ sinh kỹ thuật, an toàn lao động  Các phận quản lý- điều hành sản xuất trạm thông tin liên lạc, trạm gác  Các phận phục vụ sinh hoạt- văn hóa xã hội y tế Câu 11.Nguyên tắc thiết kế quy hoạch tổng mặt nhà máy khí  Bố trí phân xưởng, phận phù hợp với trình công nghệ tổ chức sản xuất, đảm bảo tính liên tục trình sản xuất tính hợp lý trình vận chuyển  Xác định sơ đồ bố trí tổng mặt phù hợp với địa hình cụ thể  Với khu đất hình chữ nhật dài:  Khu đất hìnhvuông  Một số sơ đồ bố trí khác  Chia nhà máy thành khu vực theo đặc điểm hạng mục  Đảm bảo khoảng cách hợp lý nhàThiết kế, quy hoạch tổng mặt phải ý yêu cầu sản xuất trước mắt lâu dài theo dự kiến mở rộng phát triển sản xuất nhà máy  Chú ý hợp khối phân xưởng, phận quan hệ sản xuất chặt chẽ phạm vi không gian  Tận dụng đường giao thông sẵn bố trí hợp lý sơ đồ vận chuyển nội nhà máy  Chú ý bố trí hệ thống xanh mặt nhà máy để cân môi trường  Bố trí công trình bảo vệ nhà máy tường cổng … hợp lý  Chú ý khả sử dụng công trình công cộng sẵn nhà máy lân cận để giảm chi phí xây dựng nâng cao hiệu suất sử dụng công trình      Câu 12 Xác định thông số phân xưởng khí 1.Độ lớn lô chi tiết (nL) nLmin=tck/a.ttc Trong đó: - nL độ lớn lô tính theo đơn vị, chi tiết /lô - tck thời gian chuẩn bị kết thúc nguyên công tính cho lô chi tiết , phút/lô - ttc thời gian chiếc, phút/chiếc - a hệ số xét đến độ phức tạp kết cấu chi tiết gia công hệ số xét đến quy mô sản xuất Khi độ lớn lô thực tế giá trị lớn độ lớn lô nhỏ (nLmin) giá thành chi phí gia công chi tiết không thay đổi 2.Số lượng thiết bị công nghệ Tính xác: Tổng số máy loại cho tất nguyên công Số lượng máy cho nguyên công: Ci=TiΣ/FMi.mi Trong đó: - m số loại chi tiết gia công - Nj sảm lượng cần chế tạo loại chi tiết j - ttcj thời gian định mức để gia công chi tiết loại j - FMi quỹ thời gian làm việc máy loại i theo chế độ làm việc ca/ngày đêm - mi số ca sản xuất ngày đêm (mi=1,2,3.) Tính gần đúng: Số lượng loại máy xác định gần theo tỷ lệ phần trăm tổng số máy cần thiết Tổng số máy cần thiết: Trong đó: - Q tổng sản lượng loại chi tiết gia công (tấn/năm , chiếc/năm) - q suất lao động yêu cầu máy (tấn/năm , chi tiêt/năm) - m số ca sản xuất ngày đêm (m=1,2,3) - ηz hệ số tải trọng trung bình máy gia công xét theo quy mô sản xuất - t định mức thời gian gia công cho đơn vị chi tiết (giờ/tấn, giờ/chiếc) - K hệ số điều chỉnh theo điều kiện, trình độ sản xuất thực tế - FM quỹ thời gian làm việc máy, theo chế độ ca sản xuất ngày đêm     3.Số lao động Công nhân sản xuất: + Công nhân sản xuất (thợ đứng máy, thợ nguội, thợ kiểm tra) + Công nhân phụ (mài dụng cụ, vận chuyển, sửa chữa, cấp phát vật liệu ) Nhân viên phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, trực ) Lực lượng gián tiếp (kỹ thuật viên, quản lý điều hàn , văn thư ) Bậc thợ bình quân công nhân sản xuất Bbq: - Sản xuất đơn chiếc, loạt nhỏ Bbq = – 4,5 - Sản xuất loạt vừa Bbq = 3,5 – - Sản xuất loạt lớn, hàng khối Bbq = 3,25 – 3,5 .4Diện tích phân xưởng khí  Tính xác:  Diện tích sản xuất xác định: Trong đó: - A0i diện tích trạm công nghệ (máy, bàn nguội, bàn kiểm tra) loại i A0i = AMi.fi - AMi+ diện tích hình chiếu máy, bàn nguội, bàn kiểm tra - fi hệ số loại diện tích phụ cần thiết (thao tác, đặt phôi, dụng cụ, gá lắp, vận chuyển, sửa chữa ) - Si số máy chọn dùng 5.Diện tích phân xưởng khí: + Kho trung gian (Ap1 ) khoảng 10 – 15 % + Chuẩn bị phôi (Ap2) khoảng 15 – 20 % + Tổng kiểm tra chất lượng (Ap3) khoảng – % + Sinh hoạt (Ap4) khoảng 10 %  Tính gần đúng: Tổng diện tích cần thiết phân xưởng khí xác định gần theo tiêu diện tích (diện tich đơn vị) A0sx Thí dụ: m2/máy, m2/tấn sản phẩm, m2/công nhân sản xuất 6.Bố trí mặt phân xưởng  Ba yếu tố đặc trưng: - Kỹ thuật - Thời gian  - - Không gian Các dạng cấu trúc không gian: Bố trí máy theo thứ tự nguyên công trình công nghệ thành hàng máy nối tiếp kết hợp nối tiếp song song Bố trí máy theo kiểu loại máy tạo thành khu vực, phận sản xuất Bố trí máy thành nhóm, cụm linh hoạt Câu 13 Nội dung công nghệ thiết kế quy hoạch phân xưởng khí  Cần giải tốt mối quan hệ giải pháp công nghệ quy mô sản xuất  Mối quan hệ ràng buộc mặt kỹ thuật, thời gian không gian dây chuyền gia công diễn đạt theo trục sau:  Giải pháp công nghệ gia công chi tiết phụ thuộc vào quy mô điều kiện sản xuất thực tế  Hai phương án giải pháp công nghệ: Tập trung nguyên công phân tán nguyên công  Tập trung nguyên công: bố trí nhiều bước công nghệ nguyên công  Phân tán nguyên công: bố trí bước công nghệ nguyên công Hiện nay: Tập trung nguyên công máy, trung tâm gia công, tế bào gia công điều khiển CNC ... chi tiết có nhóm sản phẩm theo định hướng sản xuất, cách độ xác cao phức tạp Khi xác định CTSX theo cách phải giải nội dung sau: • Phân loại, phân nhóm đối tượng sản xuất theo đặc điểm kết cấu công... K1.K2.K3 K1 hệ số quy đổi theo trọng lượng sản phẩm chi tiết khí, xác định theo biểu thức thực nghiệm sau: Qi trọng lượng loại xét i Q0 trọng loại đại diện nhóm K2 hệ số quy đổi theo độ phức tạp kết... theo quy mô sản xuất - t định mức thời gian gia công cho đơn vị chi tiết (giờ/tấn, giờ/chiếc) - K hệ số điều chỉnh theo điều kiện, trình độ sản xuất thực tế - FM quỹ thời gian làm việc máy, theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Thiết kế nhà máy cơ khí - Thiết kế xưởng BKHN, Đề cương ôn tập Thiết kế nhà máy cơ khí - Thiết kế xưởng BKHN, Đề cương ôn tập Thiết kế nhà máy cơ khí - Thiết kế xưởng BKHN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay