Trắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hay

55 223 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:50

Trắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hay là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì TUYỂN TẬP TÀI LIỆU HAY, BÀI TẬP, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, ĐỀ THI PHỔ THƠNG, ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN-KHỐ LUẬN-TIỂU LUẬN NHIỀU LĨNH VỰC KHOA HỌC TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HĨA LUYỆN THI THPT PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN BÀI TẬP ÁP DỤNG CĨ ĐÁP ÁN Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì Chương 1: ESTE - LIPT A-ESTE I – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP C2H5OH + CH3COOH CH3COOH + H2SO4 đặc, t0 CH3COOC2H5 + H2O etyl axetat H2SO4 đặc, t0 HO [CH2]2 CH CH3 CH3 CH3COO [CH3]2 CH CH3 + H2O CH3 isoamyl axetat Tổng qt: RCOOH + R'OH H2SO4 đặc, t0 RCOOR' + H2O  Khi thay nhóm OH nhóm cacboxyl axit cacboxylic nhóm OR’ este CTCT este đơn chức: RCOOR’ R: gốc hiđrocacbon axit H R’: gốc hiđrocacbon ancol (R # H) CTCT chung este no đơn chức: - CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1) - CxH2xO2 (x ≥ 2) Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon ancol + tên gốc axit - Tên gốc axit: Xuất phát từ tên axit tương ứng, thay ic→at Thí dụ: CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat HCOOCH3: metyl fomat II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Các este chất lỏng chất rắn điều kiện thường, khơng tan nước - Có nhiệt độ sơi thấp hẳn so với axit đồng phân ancol có khối lượng mol phân tử có số ngun tử cacbon Thí dụ: CH3CH2CH2COOH CH3[CH2]3CH2OH CH3COOC2H5 (M = 88) t s (M = 88), t s0 = (M = 88), t s = =163,50C 770C 1320C Tan nhiều Khơng tan Tan nước nước nước Ngun nhân: Do phân tử este khơng tạo liên kết hiđro với liên kết hiđro phân tử este với nước - Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng… III TÍNH CHẤT HỐ HỌC Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 1 Thuỷ phân mơi trường axit CH3COOC2H5 + H2O H2SO4 đặc, t0 C2H5OH + CH3COOH * Đặc điểm phản ứng: Thuận nghịch xảy chậm Thuỷ phân mơi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hố) CH3COOC2H5 + NaOH t0 CH3COONa + C2H5OH • Đặc điểm phản ứng: Phản ứng xảy chiều IV ĐIỀU CHẾ Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hố axit cacboxylic ancol RCOOH + R'OH H2SO4 đặc, t0 RCOOR' + H2O Phương pháp riêng: Điều chế este anol khơng bền phản ứng axit cacboxylic ancol tương ứng CH3COOH + CH CH t0, xt CH3COOCH=CH2 V ỨNG DỤNG - Dùng làm dung mơi để tách, chiết chất hữu (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat), - Một số polime este dùng để sản xuất chất dẻo poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat), dùng làm keo dán - Một số este có mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo hương cơng nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat, ), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),… B-LIPIT I – KHÁI NIỆM Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hồ tan nước tan nhiều dung mơi hữu khơng cực • Cấu tạo: Phần lớn lipit este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroit photpholipit,… II – CHẤT BÉO Khái niệm Chất béo trieste glixerol với axit béo, gọi chung triglixerit triaxylglixerol Các axit béo hay gặp: C17H35COOH hay CH3[CH2]16COOH: axit stearic C17H33COOH hay cis-CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH: axit oleic C15H31COOH hay CH3[CH2]14COOH: axit panmitic  Axit béo axit đơn chức có mạch cacbon dài, khơng phân nhánh, no khơng no CTCT chung chất béo: R1COO CH2 R2COO CH R3COO CH2 R1, R2, R3 gốc hiđrocacbon axit béo, giống khác Thí dụ: Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì (C17H35COO)3C3H5: tristearoylglixerol (tristearin) (C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein) (C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin) Tính chất vật lí Ở điều kiện thường: Là chất lỏng chất rắn - R1, R2, R3: Chủ yếu gốc hiđrocacbon no chất béo chất rắn - R1, R2, R3: Chủ yếu gốc hiđrocacbon khơng no chất béo chất lỏng Khơng tan nước tan nhiều dung mơi hữu khơng cực: benzen, clorofom,… Nhẹ nước, khơng tan nước Tính chất hố học a Phản ứng thuỷ phân (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3H2O tristearin H+, t0 3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH)3 axit stearic glixerol b Phản ứng xà phòng hố (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH tristearin t0 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 natri stearat glixerol c Phản ứng cộng hiđro chất béo lỏng (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (lỏng) Ni 175 - 1900C (C17H35COO)3C3H5 (rắn) Ứng dụng - Thức ăn cho người, nguồn dinh dưỡng quan trọng cung cấp phần lớn lượng cho thể hoạt động - Là ngun liệu để tổng hợp số chất khác cần thiết cho thể Bảo đảm vận chuyển hấp thụ chất hồ tan chất béo - Trong cơng nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng glixerol Sản xuất số thực phẩm khác mì sợi, đồ hộp,… C-KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHỊNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP I – XÀ PHỊNG Khái niệm Xà phòng thường dùng hỗn hợp muối natri muối kali axit béo, có thêm số chất phụ gia Thành phần chủ yếu xà phòng thường: Là muối natri axit panmitic axit stearic Ngồi xà phòng có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn chất tạo hương,… Phương pháp sản xuất (RCOO)3C3H5 + 3NaOH chất béo t0 3RCOONa + C3H5(OH)3 xà phòng Xà phòng sản xuất theo sơ đồ sau: Ankan axit cacboxylic muối natri axit cacboxylic Thí dụ: Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì O2, t0, xt 2CH3[CH2]14CH2CH2[CH2]14CH3 4CH3[CH2]14COOH 2CH3[CH2]14COOH + Na2CO3 2CH3[CH2]14COONa + CO2 + H2O II – CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP Khái niệm Những hợp chất khơng phải muối natri axit cacboxylic có tính giặt rửa xà phòng gọi chất giặt rửa tổng hợp Phương pháp sản xuất Được tổng hợp từ chất lấy từ dầu mỏ Dầu mỏ axit đexylbenzensunfonic natri đexylbenzensunfonat Na2CO3 C12H25-C6H4SO3H C12H25-C6H4SO3Na axit đexylbenzensunfonic natri đexylbenzensunfonat TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHỊNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP - Muối natri xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp có khả làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn bám vải, da,… vế bẩn phân tán thành nhiều phần nhỏ phân tán vào nước - Các muối panmitat hay stearat kim loại hố trị II thường khó tan nước, khơng nên dùng xà phòng để giặt rửa nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca 2+, Mg2+) Các muối axit đođexylbenzensunfonic lại tan nước cứng, chất giặt rửa có ưu điểm xà phòng giặt rửa nước cứng BÀI TẬP 001: Cơng thức chung este tạo axit cacboxylic no, đơn chức ancol no, đơn chức (cả axit ancol mạch hở) A CnH2n+2O2 B CnH2n-2)O2 C CnH2nO3 D CnH2n+1COOCmH2m+1 002: Metyl propionat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo : A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D C2H5COOH 003: Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sơi tăng dần ? A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH 004: Khi thủy phân vinyl axetat mơi trường axit thu A axit axetic ancol vinylic B axit axetic anđehit axetic C axit axetic ancol etylic D axit axetic axetilen 005: Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu muối hữu H2O X có tên gọi A metyl benzoat B Benzyl fomat C phenyl fomat D phenyl axetat 006: Chất X có cơng thức phân tử C 4H8O2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức C2H3O2Na Cơng thức cấu tạo X A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 007: Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H 2SO4 đặc, đun nóng tạo este có cơng thức phân tử C4H6O2 Tên gọi ete A metyl acrylat B metyl metacrylat C metyl propiolat D vinyl axetat 008: Một este X có cơng thức phân tử C 4H6O2, thủy phân mơi trường axit thu đimetyl xeton Cơng thức cấu tạo thu gọn X A HCOO – CH = CH – CH3 B CH3COO – CH = CH2 C HCOO – C(CH3) = CH2 D CH = CH2 – COOCH3 009: Thủy phân vinyl axetat dung dịch NaOH thu A axit axetic ancol vinylic B natri axetat ancol vinylic C natri axetat anđehit axetic D axit axetic anđehit axetic 010: Hỗn hợp X gồm este mạch hở E (C5H6O4) F (C4H6O2) Đun nóng hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư, sau cạn dung dịch, thu chất rắn Y Nung Y với NaOH (có mặt CaO) thu chất khí CH4 Vậy cơng thức cấu tạo E F A HOOC – CH = CH – COO – CH3 CH3 – OOC – CH = CH2 B HOOC – COO – CH2 – CH = CH2 H – COO – CH2 – CH = CH2 C HOOC – CH = CH – COO – CH3 CH2 = CH – COO – CH3 D HOOC – CH2 – COO – CH = CH2 CH3 – COO – CH = CH2 011: Thủy phân este E có CTPT C4H8O2 với xúc tác axit vơ lỗng, thu sản phẩm vơ X, Y (chứa ngun tố C, H, O) Từ X ta điều chế trực tiếp Y phản ứng Chất E A etyl axetat B propyl fomat C isopropyl fomat D metyl propiolat 012: Đặc điểm phản ứng thủy phân lipit mơi trường axit A phản ứng thuận nghịch B phản ứng xà phòng hóa C phản ứng khơng thuận nghịch D phản ứng cho – nhận electron 013: Để biến số loại dầu thành mỡ rắn, bơ nhân tạo người ta thực q trình A hiđro hóa (có xuc tác Ni) B cạn nhiệt độ cao C làm lạnh D xà phòng hóa 014: Phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic tạo thành A metyl axetat B axyl etylat C etyl axetat D axetyl etylat 015: Một ete có cơng thức phân tử C 4H8O2, thủy phân mơi trường axit thu ancol etylic Cơng thức cấu tạo C4H8O2 A C3H7COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 016: Số đồng phân este ứng với CTCT C4H8O2 A B C D 017: Tên gọi chất có CTCT CH3OCOCH=CH2 A metyl acrylat B vinyl axetat C vinyl fomat D etyl acrylat 018: Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sơi chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 (3) C3H7CH2OH, ta có thứ tự : A (1), (2), (3) B (2), (3), (1) C (1), (3), (2) D (3), (2), (1) 019: Phản ứng tương tác ancol tạo thành este gọi là: A phản ứng trung hòa B phản ứng ngưng tụ C phản ứng este hóa D phản ứng kết hợp Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 020: Thủy phân este mơi trường kiềm, đun nóng gọi là: A xà phòng hóa B hiđrat hố C krackinh D lên men 021: Phenyl axetat điều chế trực tiếp từ: A axit axetic phenol B anhiđrit axetic phenol C axit axetic ancol benzylic D anhiđrit axetic ancol benzylic 022: Chọn đáp án : A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste ancol với axxit béo C Chất béo trieste glixerol với axit vơ D Chất béo trieste glixerol với axit béo 023: Tính chất đặc trưng lipit là: chất lỏng chất rắn nhẹ nước khơng tan nước tan xăng dễ bị thủy phân Tác dụng với kim loại kiềm cộng H2 vào gốc ancol Các tính chất khơng là: A 1, 6, B 2, 5, C 1, 2, 7, D 3, 6, 024: Khi thủy phân chất sau thu glyxerol A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etylaxetat Chương : CACBONHIĐRAT A KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIĐRAT Cacbonhiđrat hợp chất hữu tạp chức, có chứa nhiều nhóm hyđroxyl (OH) có nhóm cacbonyl ( -CO- ) phân tử, thường có cơng thức chung C n(H2O)m B MONOSACCARIT Monosaccarit cacbonhiđrat đơn giản khơng bị thuỷ phân Ví dụ : Glucozơ fructozơ có cơng thức phân tử C6H12O6 * GLUCOZƠ I Tính chất vật lí trạng thái thiên nhiên: Chất rắn kết tinh, khơng màu, nóng chảy nhiệt độ 146 oC có độ đường mía, có nhiều phận chín Glucozơ có thể người động vật (chiếm 0,1% máu người) II Cấu trúc phân tử Glucozơ có cơng thức phân tử C6H12O6, tồn dạng mạch hở mạch vòng Dạng mạch hở Glucozơ có cấu tạo anđehit đơn chức ancol chức, có cơng thức cấu tạo thu gọn CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O Hoặc viết gọn: CH2OH[CHOH]4CHO Dạng mạch vòng -Nhóm-OH ë C5 céng vµo nhãm C=O t¹o d¹ng vßng c¹nh α vµ β -Trong dung dịch, hai dạng chiếm ưu ln chuyển hố lẫn theo cân qua dạng mạch hở Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì H HO CH 2OH O H H OH H 6 CH2OH H OH H HO OH H OH H H C O H H HO CH 2OH O H OH H OH OH H H OH α-Glucozơ Glucozơ β-Glucozơ - Nhóm OH vị trí số gọi OH hemiaxetal III Tính chất hố học Glucozơ có tính chất nhóm anđehit ancol đa chức Tính chất ancol đa chức (poliancol) a Tác dụng với Cu(OH)2: dd glucozo hồ tan Cu(OH)2 t0 thường tạo dd phức có màu xanh 2C6H12O6 + Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu + 2H2O b Phản ứng tạo este Khi Glucozơ tác dụng với anhidrit axetic tạo este chứa gốc axit :C6H7O(OCOCH3)5 Tính chất nhóm anđehit a Tính khử - Oxi hóa Glucozơ phức bạc amoniac (AgNO3 dung dịch NH3) AgNO3+ 3NH3+H2O→[Ag(NH3)2]OH+ NH4NO3 CH2OH[CHOH]4CHO+2[Ag(NH3)2]OH→CH2OH[CHOH]4COONH4+ 2Ag+3NH3+ H2O Hoặc : CH2OH[CHOH]4CHO+2AgNO3+3NH3+H2O→CH2OH[CHOH]4COONH4+ 2Ag+2NH4NO3 - Oxi hố Glucozơ Cu(OH)2/NaOH đun nóng t CH2OH[CHOH]4CHO+2Cu(OH)2+NaOH → CH2OH[CHOH]4COONa+Cu2O+3H2O natri gluconat - Glucozo làm màu dd nước brom: CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 +H2O → CH2OH[CHOH]4COOH + HBr b Tính oxihố Ni ,t CH2OH[CHOH]4CHO+H2 → CH2OH[CHOH]4CH2OH ( Sobitol ) Tính chất riêng dạng mạch vòng 6 H HO CH 2OH H OH H OH H H OH 1+ OH HOCH3 HCl HO CH 2OH H OH H H H + H2O OCH3 OH Metyl α-glucozit Khi nhóm -OH C1 chuyển thành nhóm -OCH3, dạng vòng khơng thể chuyển sang dạng mạch hở Phản ứng lên men enzim → C6H12O6 30 − 35 C 2C2H5OH + 2CO2 Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì Điều chế ứng dụng a Điều chế HCl 40 0 (C6H10O5)n + nH2O   → nC6H12O6 * FRUCTƠZƠ (Đồng phân GLUCƠZƠ) - Cơng thức phân tử C6H12O6 - Cơng thức câu tạo : CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-C-CH2OH || O Hoặc viết gọn: CH2OH[CHOH]3COCH2OH -Trong dd fructozơ tồn dạng β mạch vòng cạnh cạnh -Ở dạng tinh thể: Fructozo dạng β vòng cạnh HOCH H H CH OH OH OH HOCH2 2 OH H OH OH OH OH H α-Fructozơ H CH2 OH β-Fructozơ − OH  → Fructozơ Trong mơi trường kiềm có chuyển hố: Glucozơ ¬   * Tính chất: - Tương tự glucozo, fructozo tác dụng Cu(OH) cho dd phức màu xanh, tác dụng H cho poliancol, tham gia p/ư tráng bạc, p/ư khử Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch - Khác với glucozo, fructozo khơng làm màu dd nước brom  → Dùng phản ứng để phân biệt Glucozo với Fructozo C – ĐISACCARIT Đisaccarit cacbonhiđrat bị thuỷ phân sinh phân tử monosaccarit Ví dụ : Saccarozơ cơng thức phân tử C12H22O11 I Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên: Chất rắn kết tinh, khơng màu, tan tốt nước, nóng chảy nhiệt độ 185 oC, có nhiều mía, củ cải đường II Cấu trúc phân tử H HO CH 2OH H OH H H H OH 1 HOCH2 O H OH OH OH H CH2 OH Saccarozơ hợp α- Glucozơ β- Fructơzơ III Tính chất hố học Saccarozơ khơng tính khử khơng -OH hemixetal tự nên khơng thể chuyển sang dạng mạch hở Vì saccarozơ tính chất ancol đa chức đặc biệt có phản ứng thuỷ phân đisaccarit Phản ứng ancol đa chức a Phản ứng với Cu(OH)2 Trang Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 2C12H22O11+ Cu(OH)2→ (C12H21O11)2Cu+ 2H2O b Phản ứng thuỷ phân + H ,t C12H22O11+ H2O  → C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ c Phản ứng với sữa vơi Ca(OH)2 cho dung dịch suốt (canxi saccarat) C12H22O11+ Ca(OH)2 + H2O → C12H22O11.CaO.2H2O IV ứng dụng sản xuất đường saccarozơ ứng dụng Sản xuất đường saccarozơ V Đồng phân saccarozơ: mantozơ Cấu tạo - Phân tử mantozơ gốc Glucozơ liên kết với C gốc α - glucozo với C4 gốc α - glucozo qua nguyờn tử oxi Liờn kết α -C1-O-C4 gọi l/k α -1,4-glicozit 6 H HO CH 2OH H OH H H H H OH O CH 2OH H OH H H H OH OH - Nhóm -OH hemiaxetal gốc Glucozơ thứ hai tự nên dung dịch gốc mở vòng tạo nhóm -CHO Tính chất a Thể tính chất poliol giống saccarozơ, tác dụng với Cu(OH) cho phức đồng - mantozơ b Có tính khử tương tự Glucozơ c Bị thuỷ phân sinh phân tử Glucozơ D POLISACCARIT Là cacbonhiđrat phức tạp bih thửy phân sinh nhiều phân tử monosaccarit Ví dụ: Tinh bột xenlulozơ có cơng thức phân tử (C 6H10O5)n I - TINH BỘT 1- Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên Tinh bọt chất rắn vơ định hình, màu trắng, khơng tan nước lạnh, tan nước nóng tạo dung dịch keo (hồ tinh bột), hợp chất cao phân tử có loại ngũ cốc, loại củ Cấu trúc phân tử + Tinh bột hỗn hợp loại polisaccarit amilozơ amilopectin Cả có cơng thức (C6H10O5)n gốc α-glucozơ - Cấu trúc phân tử Amilozơ: gốc α-glucozơ liên kết với liên kết α-1,4glucozit tạo thành chuỗi dài khơng phân nhánh, xoắn lại thành hình lò xo Trang 10 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì – Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động pin điện hóa như: * Nhiệt độ * Nồng độ ion kim loại * chất kim loại làm điện cực - Trong pin điện hóa: * Cực âm ( anot) : xảy qt oxi hóa * Cực dương( catot) : xảy qt khử Cấu tạo điện cực hiđro chuẩn - Điện cực platin - Điện cực nhúng vào dd axit H+ M - Cho dòng khí H2 có p =1 atm liên tục qua dd axit để bề mặt Pt hấp phụ khí H Trên bề mặt điện cực hidro xảy cân oxi hóa- khử cặp oxi hố - khử H +/H2 H2 2H+ + 2e - Người ta chấp nhận cách quy ước điện cực điện cực hidro chuẩn 0,00V nhiệt độ : E o H + / H2 = 0,00V Thế điện cực chuẩn kim loại - Thiết lập pin điện hố gồm: điện cực chuẩn kim loại bên phải, điện cực hiđro chuẩn bên trái vơn kế → hiệu điện lớn hai điện cực chuẩn: Suất điện động pin - Thế điện cực chuẩn kim loại cần đo chấp nhận suất điện động pin tạo điện cực hidro chuẩn điện cực chuẩn kim loại cần đo Trong pin điện hóa: Nếu điện cực kim loại cực âm → điện cực chuẩn kim loại có giá trị âm, điện cực kim loại cực dương → điện cực chuẩn kim loại có giá trị dương * Xác định điện cực chuẩn cặp Ag+/Ag : Các phản ứng xảy ra: – Ag cực dương (catot): Ag+ + e → Ag – Hidro cực âm (anot) : H2 → 2H+ + 2e Phản ứng xảy pin: 2Ag+ + H2 → 2Ag + 2H+ -Dãy điện cực chuẩn kim loại dãy xếp theo chiều tăng dần điện cực chuẩn kim loại Ý nghĩa điện cực chuẩn kim loại - Trong dung mơi nước, điện cực chuẩn kim loại E M / M lớn tính oxi hóa cation Mn+ mạnh tính khử kim loại M yếu Ngược lại điện cực chuẩn kim loại nhỏ tính oxi hóa cation yếu tính khử kim loại mạnh Học sinh phân tích phản ứng cặp oxi hóa–khử : Cu2+/Cu (E0 = +0,34V) Ag+/Ag ( E0 = +0,80V) thấy: – ion Cu2+ có tính oxi hóa yếu ion Ag+ n+ Trang 41 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì – kim loại Cu có tính khử mạnh Ag – Cặp oxi hóa–khử Cu2+/Cu điện cực chuẩn nhỏ cặp oxi hóa –khử Ag+/Ag Kết luận: + kim loại cặp oxi hóa–khử điện cực chuẩn nhỏ có khử cation kim loại cặp oxi hóa–khử điện cực chuẩn lớn ( Hoặc : Cation kim loại cặp oxi hóa–khử điện cực chuẩn lớn oxi hóa kim loại cặp điện cực chuẩn nhỏ hơn.) Hoặc theo quy tắc α : Chất oxi hóa mạnh mạnh oxi hóa chất khử mạnh , sinh chất oxi hóa yếu chất khử yếu 2Ag+ + Cu → Cu2+ + 2Ag Mg + 2H+ → Mg2+ + H2 + Kim loại cặp oxi hóa- khử điện cực chuẩn nhỏ 0,00 V đẩy hidro khỏi dd axit HCl, H2SO4 lỗng (Hoặc : cation H+ cặp 2H+/H2 oxi hóa kim loại cặp oxi hóa – khử điện cực chuẩn nhỏ ( điện cực chuẩn âm) - Suất điện động chuẩn pin điện hóa (E0pin) điện cực chuẩn cực dương trừ điện cực chuẩn cực âm Suất điện động pin điện hóa ln số dương Ta xác định điện cực chuẩn cặp oxi hóa–khử biết suất điện động chuẩn pin điệ hóa (E0pin) điện cực chuẩn cặp oxi hóa–khử lại Thí dụ: với pin (Ni-Cu) ta có: E Ni0 + / Ni = E Cu − E 0pin 2+ / Cu E- Hợp kim I – KHÁI NIỆM: Hợp kim vật liệu kim loại có chứa số kim loại số kim loại phi kim khác Thí dụ: - Thép hợp kim Fe với C số ngun tố khac - Đuyra hợp kim nhơm với đồng, mangan, magie, silic II – TÍNH CHẤT Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất tham gia cấu tạo mạng tinh thể hợp kim  Tính chất hố học: Tương tự tính chất đơn chất tham gia vào hợp kim Thí dụ: Hợp kim Cu-Zn - Tác dụng với dung dịch NaOH: Chỉ có Zn phản ứng Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2↑ - Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng: Cả phản ứng Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O  Tính chất vật lí, tính chất học: Khác nhiều so với tính chất đơn chất Thí dụ: - Hợp kim khơng bị ăn mòn: Fe-Cr-Ni (thép inoc),… - Hợp kim siêu cứng: W-Co, Co-Cr-W-Fe,… - Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp: Sn-Pb (thiếc hàn, tnc = 2100C,… Trang 42 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì - Hợp kim nhẹ, cứng bền: Al-Si, Al-Cu-Mn-Mg III – ỨNG DỤNG - Những hợp kim nhẹ,bền chịu nhiệt độ cao áp suất cao dùng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay, tơ,… - Những hợp kim có tính bền hố học học cao dùng để chế tạo thiết bị ngành dầu mỏ cơng nghiệp hố chất - Những hợp kim khơng gỉ dùng để chế tạo dụng cụ y tế, dụng cụ làm bếp,… - Hợp kim vàng với Ag, Cu (vàng tây) đẹp cứng dùng để chế tạo đồ trang sức trước số nước dùng để đúc tiền F- Sự ăn mòn kim loại I – KHÁI NIỆM: Sự ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất mơi trường xung quanh Hệ quả: Kim loại bị oxi hố thành ion dương M → Mn+ + ne II – CÁC DẠNG ĂN MỊN Ăn mòn hố học: Thí dụ: - Thanh sắt nhà máy sản xuất khí Cl2 0 +3 -1 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 - Các thiết bị lò đốt, chi tiết động đốt 0 +1 3Fe + 2O2 3Fe + 2H2O +8/3 -2 t0 Fe3O4 t0 +8/3 Fe3O4 + H2  Ăn mòn hố học q trình oxi hố – khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất mơi trường Ăn mòn điện hố a Khái niệm  Thí nghiệm: (SGK)  Hiện tượng: - Kim điện kế quay  chứng tỏ có dòng điện chạy qua - Thanh Zn bị mòn dần - Bọt khí H2 Cu  Giải thích: - Điện cực âm (anot); Zn bị ăn mòn theo phản ứng: Zn → Zn2+ + 2e Ion Zn2+ vào dung dịch, electron theo dây dẫn sang điện cực Cu - Điện cực dương (catot): ion H + dung dịch H2SO4 nhận electron biến thành ngun tử H thành phân tử H2 2H+ + 2e → H2↑  Ăn mòn điện hố q trình oxi hố – khử, kim loại bị ăn mòn tác dụng dung dịch chất điện li tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương Trang 43 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì b Ăn mòn điện hố học hợp kim sắt khơng khí ẩm Thí dụ: Sự ăn mòn gang khơng khí ẩm - Trong khơng khí ẩm, bề mặt gang ln có lớp nước mỏng hồ tan O khí CO2, tạo thành dung dịch chất điện li - Gang có thành phần Fe C tiếp xúc với dung dịch tạo nên vơ số pin nhỏ mà sắt anot cacbon catot Tại anot: Fe → Fe2+ + 2e Các electron giải phóng chuyển dịch đến catot Tại catot: O2 + 2H2O + 4e → 4OH− Ion Fe2+ tan vào dung dịch chất điện li có hồ tan khí O 2, Tại đây, ion Fe2+ tiếp tục bị oxi hố, tác dụng ion OH− tạo gỉ sắt có thành phần chủ yếu Fe2O3.nH2O c Điều kiện xảy ăm mòn điện hố học  Các điện cực phải khác chất Cặp KL – KL; KL – PK; KL – Hợp chất hố học  Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp gián tiếp qu dây dẫn  Các điện cực tiếp xúc với dung dịch chất điện li III – CHỐNG ĂN MỊN KIM LOẠI Phương pháp bảo vệ bề mặt Dùng chất bền vững với mơi trường để phủ mặt ngồi đồ vật kim loại bơi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men,… Thí dụ: Sắt tây sắt tráng thiếc, tơn sắt tráng kẽm Các đồ vật làm sắt mạ niken hay crom Phương pháp điện hố Nối kim loại cần bảo vệ với kim loại hoạt động để tạo thành pin điện hố kim loại hoạt động bị ăn mòn, kim loại bảo vệ Thí dụ: Bảo vệ vỏ tàu biển làm thép cách gán vào mặt ngồi vỏ tàu (phần chìm nước) khối Zn, kết Zn bị nước biển ăn mòn thay cho thép G- Điều chế kim loại I – NGUN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Khử ion kim loại thành ngun tử Mn+ + ne → M II – PHƯƠNG PHÁP Phương pháp nhiệt luyện  Ngun tắc: Khử ion kim loại hợp chất nhiệt độ cao chất khử C, CO, H2 kim loại hoạt động  Phạm vi áp dụng: Sản xuất kim loại có tính khưt trung bình (Zn, FE, Sn, Pb,…) cơng nghiệp Thí dụ: PbO + H2 t0 Fe3O4 + 4CO Pb + H2O t0 3Fe + 4CO2 Trang 44 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì Fe2O3 + 2Al t0 2Fe + Al2O3 Phương pháp thuỷ luyện  Ngun tắc: Dùng dung dịch thích hợp như: H 2SO4, NaOH, NaCN,… để hồ tan kim loại hợp chất kim loại tách khỏi phần khơng tan có quặng Sau khử ion kim loại dung dịch kim loại có tính khử mạnh Fe, Zn,… Thí dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓  Phạm vi áp dụng: Thường sử dụng để điều chế kim loại có tính khử yếu Phương pháp điện phân a Điện phân hợp chất nóng chảy  Ngun tắc: Khử ion kim loại dòng điện cách điện phân nóng chảy hợp chất kim loại  Phạm vi áp dụng: Điều chế kim loại hoạt động hố học mạnh K, Na, Ca, Mg, Al Thí dụ 1: Điện phân Al2O3 nóng chảy để điều chế Al K (-) Al3+ Al3+ + 3e 2Al2O3 đpnc Al2O3 Al A (+) O22O2O2 + 4e 4Al + 3O2 Thí dụ 2: Điện phân MgCl2 nóng chảy để điều chế Mg K (-) Mg2+ Mg2+ + 2e MgCl2 đpnc MgCl2 Mg A (+) Cl2ClCl2 + 2e Mg + Cl2 b Điện phân dung dịch  Ngun tắc: Điện phân dung dịch muối kim loại  Phạm vi áp dụng: Điều chế kim loại có độ hoạt động hố học trung bình yếu Thí dụ: Điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu K (-) CuCl2 A (+) 2+ Cu , H2O (H2O) Cl-, H2O Cu2+ + 2e Cu 2ClCl2 + 2e CuCl2 đpdd Cu + Cl2 c Tính lượng chất thu điện cực Dựa vào cơng thức Farađây: m = AIt nF , đó: m: Khối lượng chất thu điện cực (g) A: Khối lượng mol ngun tử chất thu điện cực n: Số electron mà ngun tử ion cho nhận I: Cường độ dòng điện (ampe) t: Thời gian điện phân (giấy) Trang 45 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì F: Hằng số Farađây (F = 96.500) BÀI TẬP 1: Vị trí ngun tử M (Z = 26) bảng hệ thống tuần hồn A 26, chu kì 4, nhóm VIIIB B 26, chu kì 4, nhóm VIIIA C 26, chu kì 4, nhóm IIB D 26, chu kì 4, nhóm IIA 2+ 2: Ion M có cấu hình electron lớp ngồi 3s 3p Vị trí M bảng hệ thống tuần hồn A 20, chu kì 4, nhóm IIA B 20, chu kì 4, nhóm IIB C 18, chu kì 3, nhóm VIIIA D 18, chu kì 3, nhóm VIIIB 3: Trong mạng tinh thể kim loại có A ngun tử kim loại B electron tự C ion dương kim loại electron tự D ion âm phi kim ion dương kim loại 4: Cho cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6 Dãy gồm ngun tử ion có cấu hình electron A Ca2+, Cl-, Ar B Ca2+, F-, Ar C K+, Cl, Ar D K+, Cl , Ar 5: Cation M+ có cấu hình electron phân lớp ngồi 2p6 Ngun tử M A K B Cl C F D Na 7: Liên kết kim loại A liên kết sinh lực hút tĩnh điện ion dương electron tự B liên kết sinh lực hút tĩnh điện ion dương ion âm C liên kết ngun tử cặp electron dùng chung D liên kết sinh lực hút tĩnh điện ngun tử H tích điện dương ngun tử O tích điện âm 8: Tính chất vật lý chung kim loại A Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim 9: Hợp kim có A tính cứng kim loại ngun chất B tính dẫn điện, dẫn nhiệt cao kim loại ngun chất C tính dẻo kim loại ngun chất D nhiệt độ nóng chảy cao kim loại ngun chất 10: Tính chất vật lý kim loại khơng phải electron tự gây ra? A Ánh kim B Tính dẻo C Tính cứng D Tính dẫn điện nhiệt 11: Dãy so sánh tính chất vật lý kim loại khơng đúng? A Dẫn điện nhiệt Ag > Cu > Al > Fe B Tỉ khối Li < Fe < Os C Nhiệt độ nóng chảy Hg < Al < W D Tính cứng Cs < Fe < Al ∼ Cu < Cr 12: Tính chất đặc trưng kim loại tính khử vì: A Ngun tử kim loại thường có 5, 6, electron lớp ngồi Trang 46 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì B Ngun tử kim loại có lượng ion hóa nhỏ C Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền D Ngun tử kim loại có độ âm điện lớn 13: Một phương pháp hố học làm loại thuỷ ngân có lẫn Zn, Sn, Pb ngâm hỗn hợp dung dịch X dư X A Zn(NO3)2 B Sn(NO3)2 C Pb(NO3)2 D Hg(NO3)2 14: Khi nung Fe(OH)2 khơng khí ẩm đến khối lượng khơng đổi, ta thu chất rắn A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 15: Thả Na vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy tượng A có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan B có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa khơng tan C dung dịch màu xanh, xuất Cu màu đỏ D dung dịch có màu xanh, xuất Cu màu đỏ 16: Có ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Cho vào ống nghiệm (1) miếng nhỏ Na, ống nghiệm (2) đinh Fe làm Ion Cu2+ bị khử thành Cu thí nghiệm A (1) B (2) C (1) (2) D khơng bị khử 17: Có mẫu kim loại: Mg, Ba, Al, Fe, Cu Nếu dùng thêm dung dịch H 2SO4 lỗng nhận biết A Mg, Ba, Cu B Mg, Al, Ba C Mg, Ba, Al, Fe D Mg, Ba, Al, Fe, Cu 18: Ngâm Ni dung dịch muối sau : MgSO 4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3 Ni khử ion kim loại A Mg2+, Ag+, Cu2+ B Na+, Ag+, Cu2+ C Pb2+, Ag+, Cu2+ D Al3+, Ag+, Cu2+ 19: Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO 3)3 AgNO3 thu chất rắn X dung dịch Y X, Y A X ( Ag, Cu); Y ( Cu2+, Fe2+) B X ( Ag); Y ( Cu2+, Fe2+) 2+ C X ( Ag); Y (Cu ) D X (Fe); Y (Cu2+) 20: Chọn dãy chất tính oxi hố tăng A Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ B Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+ 3+ 2+ 2+ + 3+ C Fe , Cu , Fe , Ag , Al D Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+ 21: Cho ion : Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ kim loại : Fe, Cu, Ag Chọn dãy điện hố gồm cặp oxi hố- khử xếp theo chiều tính oxi hố ion kim loại tăng, tính khử kim loại giảm A Fe2+/ Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag B Fe2+/ Fe, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, Fe3+/ 2+ Fe C Ag+/Ag, Fe3+/ Fe2+, Cu2+/ Cu, Fe2+/ Fe D Ag+/ Ag, Fe2+/ Fe, Fe3+/Fe2+, 2+ Cu /Cu 22: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu FeSO CuSO4 Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe FeSO4 Cu Qua phản ứng xảy ta thấy tính oxi hố ion kim loại giảm dần theo dãy sau A Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+ B Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+ C Cu2+ ; Fe2+ ; Fe3+ D Fe2+ ; 2+ 3+ Cu ; Fe 23: Cho cặp oxi hố- khử : Al 3+/Al, Fe2+/ Fe, Cu2+/ Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag Kim loại khử ion Fe3+ thành Fe A Fe B Ag C Cu D Al Trang 47 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 24: Cho cặp oxi hố- khử : Al 3+/Al, Fe2+/ Fe, Cu2+/ Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag Kim loại Cu khử ion cặp oxi hố A Fe3+, Ag+ B Fe3+, Fe2+ C Fe2+, Ag+ D Al3+, Fe2+ 25: Tìm câu sai : A Trong hai cặp ơxi hóa khử sau: Al3+/Al Cu2+/Cu; Al3+ khơng ơxi hóa Cu B Để điều chế Na người ta điện phân dung dịch NaCl bảo hòa nước C Hầu hết kim loại khử N+5.S+6 axit HNO3 , H2SO4 xuống số ơxi hóa thấp D Trong hai cặp oxi hóa −khử sau : Al3+/Al Cu2+/Cu ; Al khử Cu2+ 26: Cho cặp oxi hố - khử sau: Zn 2+/Zn ,Cu2+/Cu , Fe2+/Fe Biết tính oxi hố ion tăng dần theo thứ tự: Zn2+ ,Fe2+ ,Cu2+, tính khử giảm dần theo thứ tự: Zn, Fe, Cu Trong phản ứng hố học sau, phản ứng khơng xảy là: A Cu + FeCl2 B Fe + CuCl2 C Zn + CuCl2 D Zn + FeCl2 27: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, có màng ngăn điện cực, người ta thu A Na catot, Cl2 anot B Na anot, Cl2 catot C NaOH, H2 catot, Cl2 anot D NaClO 29: Điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, khơng có màng ngăn điện cực, người ta thu sản phẩm A NaOH B NaClO C Cl2 D NaCl 30: Ion Mg2+ bị khử trường hợp A Điện phân dung dịch MgCl2 B Điện phân MgCl2 nóng chảy C Thả Na vào dung dịch MgCl2 D Cho dd MgCl2 tác dụng dd Na2CO3 31: Khi phản ứng với Fe2+ mơi trường axit dư, dung dịch KMnO4 bị màu A MnO4- bị khử thành Mn2+ B MnO4- tạo thành phức với Fe2+ C MnO4- bị oxi hố D MnO4- khơng màu mơi trường axit 32: Cho sơ đồ : CaCO3 → CaO → CaCl2 → Ca Điều kiện phản ứng hố chất thích hợp cho sơ đồ A 9000C, dung dịch HCl, điện phân dung dịch CaCl2 B 9000C, dung dịch H2SO4 lỗng, điện phân CaSO4 nóng chảy C 9000C, dung dịch HNO3, điện phân Ca(NO3)2 nóng chảy D 9000C, dung dịch HCl, điện phân CaCl2 nóng chảy 33: Từ dung dịch CuSO4 để điều chế Cu, người ta dùng A Na B Ag C Fe D Hg 34: Một kim loại dùng để loại bỏ tạp chất Fe2(SO4)3 dung dịch FeSO4 A Fe B Ag C Cu D Ba 35: Có hỗn hợp gồm: Fe, Ag, Cu Tách Ag khỏi hỗn hợp với khối lượng khơng đổi người ta dùng dung dịch A AgNO3 B Cu(NO3)2 C FeCl3 D FeCl2 36: Phản ứng điều chế kim loại khơng thuộc phương pháp nhiệt luyện? A 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 B 2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3 C HgS + O2 → Hg + SO2 D Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 37: Phản ứng điều chế kim loại thuộc phương pháp nhiệt luyện? Trang 48 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì A C + ZnO → Zn + CO B Al2O3 → 2Al + 3/2O2 C MgCl2 → Mg + Cl2 D Zn + 2Ag(CN)2- → Zn(CN)42- + 2Ag 38: Để bảo vệ vỏ tàu biển phần ngâm nước người ta nối với A Zn B Cu C Ni D Sn 39: Cho sắt vào dung dịch HCl lỗng có lượng nhỏ CuSO thấy H2 lúc nhanh A Lá sắt bị ăn mòn kiểu hố học B Lá sắt bị ăn mòn kiểu điện hố C Fe khử Cu2+ thành Cu D Fe tan dung dịch HCl tạo khí H2 40: Có kim loại Mg, Ni, Sn, Cu Kim loại dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm thép A Ni B Mg C Sn D Cu 41: Cho trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hố A Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B Thép bon để khơng khí ẩm C Đốt dây Fe khí O2 D Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 lỗng 42: Một sợi dây Cu nối với sợi dây Fe để ngồi khơng khí ẩm, sau thời gian có tượng A Dây Fe dây Cu bị đứt B Ở chỗ nối dây Fe bị mủn đứt C Ở chỗ nối dây Cu bị mủn đứt D Khơng có tượng 43: Có vật sắt mạ kim loại khác Nếu vật bị sây sát sâu đến lớp sắt, vật bỉ gỉ sắt chậm nhất? A Sắt tráng kẽm B Sắt tráng thiếc C Sắt tráng niken D Sắt tráng đồng 44: Phát biểu sau khơng đúng? A Ăn mòn kim loại huỷ hoại kim loại hợp kim duới tác dụng mơi trường xung quanh B Ăn mòn kim loại q trình hố học kim loại bị ăn mòn axít mơi trường khơng khí C Trong q trình ăn mòn, kim loại bị oxi hố thành ion D Ăn mòn kim loại chia làm hai dạng: ăn mòn hố học ăn mòn điện hố 45: Phát biểu sau nói ăn mòn hố học A Ăn mòn hố học khơng làm phát sinh dòng điện B Ăn mòn hố học làm phát sinh dòng điện chiều C Kim loại tinh khiết khơng bị ăn mòn hố học D Về chất, ăn mòn hố học dạng ăn mòn điện hố 46: Điều kiện để xảy ăn mòn điện hố là: A Các điện cực phải tiếp xúc với nối với dây dẫn B Các điện cực phải nhúng dung dịch điện ly C Các điện cực phải khác chất D Cả ba điều kiện 47: Một chìa khố làm hợp kim Cu-Fe bị rơi xuống đáy giếng Sau thời gian chìa khố sẽ: A Bị ăn mòn hố học B Bị ăn mòn điện hố C Khơng bị ăn mòn D Ăn mòn điện hố hố học tuỳ theo lượng Cu-Fe có chìa khố Trang 49 O Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì 48: Có thuỷ thủ làm rơi đồng 50 xu làm Zn xuống đáy tàu vơ tình qn khơng nhặt lại đồng xu A Đồng xu rơi chỗ ngun chỗ B Đồng xu biến C Đáy tàu bị thủng dần làm tàu bị đắm D Đồng xu nặng trước nhiều lần 49: Để bảo vệ nồi (Supde) thép khỏi bị ăn mòn, người ta lót kim loại sau vào mặt nồi A Zn Mg B Zn Cr C Ag Mg D Pb Pt 50: Trên cửa đập nước thép thường thấy có gắn Zn mỏng Làm để chống ăn mòn cửa đập theo phương pháp phương pháp sau đây: A Dùng hợp kim chống gỉ B Phương pháp phủ C Phương pháp biến đổi hố học lớp bề mặt D Phương pháp điện hố 51: Đinh sắt bị gỉ nhiều trường hợp sau ? A Để nơi có khơng khí khơ B Quấn vào sợi dây Zn để khơng khí ẩm C Để ngồi khơng ẩm D Ngâm dầu hỏa Trang 50 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì BÀI TẬP THAM KHẢO Câu 1: Dãy gồm ion tồn dung dịch là: A K+; Ba2+; Cl− NO3- B Cl−; Na+; NO3- Ag+ C K+; Mg2+; OH− NO3- D Cu2+; Mg2+; H+ OH- Câu 2: Dung dịch phenol (C6H5OH) khơng phản ứng với chất sau đây? A NaOH B NaCl C Br2 D Na Câu 3: Trong bình kín có hệ cân hóa học sau: CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k); ΔH > Xét tác động sau đến hệ cân bằng: (a) tăng nhiệt độ; (b) thêm lượng nước; (c) giảm áp suất chung hệ; (d) dùng chất xúc tác; (e) thêm lượng CO2 Trong tác động trên, tác động làm cân chuyển dịch theo chiều thuận là: A (a) (e) B (b), (c) (d) C (d) (e) D (a), (c) (e) Câu 4: Dung dịch phản ứng hồn tồn với dung dịch NaOH dư, thu kết tủa trắng ? A Ca(HCO3)2 B FeCl3 C AlCl3 D H2SO4 Câu 5: Dãy chất phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường? A Etylen glicol, glixerol ancol etylic B Glucozơ, glixerol saccarozơ C Glucozơ, glixerol metyl axetat D Glixerol, glucozơ etyl axetat Câu 6: Phát biểu sau khơng đúng? A Trong cơng nghiệp, kim loại Al điều chế phương pháp điện phân Al 2O3 nóng chảy B Al(OH)3 phản ứng với dung dịch HCl dung dịch KOH C Kim loại Al tan dung dịch HNO3 đặc, nguội D Trong phản ứng hóa học, kim loại Al đóng vai trò chất khử Câu 7: Dung dịch H2SO4 lỗng phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Al2O3, Ba(OH)2, Ag B CuO, NaCl, CuS C FeCl3, MgO, Cu D BaCl2, Na2CO3, FeS Câu 8: Liên kết hóa học phân tử Br2 thuộc loại liên kết A ion B hiđro C cộng hóa trị khơng cực D cộng hóa trị có cực Câu 9: Phát biểu sau khơng đúng? A Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo muối sắt(II) B Dung dịch FeCl3 phản ứng với kim loại Fe C Kim loại Fe khơng tan dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Trong phản ứng hóa học, ion Fe2+ thể tính khử Câu 10: Ở trạng thái bản, ngun tử ngun tố X có electron lớp L (lớp thứ hai) Số proton có ngun tử X A B C D Câu 11: Thực thí nghiệm sau: Trang 51 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl lỗng (dư) (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu Fe2O3 (có số mol nhau) vào dung dịch H2SO4 lỗng (dư) Trong thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo hai muối A B C D Câu 12: Cho phương trình phản ứng sau: (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O (c) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Trong phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa A B C D Câu 13: Sản phẩm thu điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) A K Cl2 B K, H2 Cl2 C KOH, H2 Cl2 D KOH, O2 HCl Câu 14: Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? A HCOOCH=CHCH3 + NaOH → B CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH → C CH3COOCH=CH2 + NaOH → D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) +NaOH→ Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Hiđro hóa hồn tồn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol B Xenlulozơ tan tốt nước etanol C Thủy phân hồn tồn tinh bột dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo fructozơ D Saccarozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu 16: Phát biểu khơng đúng? A SiO2 oxit axit B Đốt cháy hồn tồn CH4 oxi, thu CO2 H2O C Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục D SiO2 tan tốt dung dịch HCl Câu 17: Số đồng phân chứa vòng benzen, có cơng thức phân tử C7H8O, phản ứng với Na A B C D Câu 18: Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 19: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: A Phenylamin, amoniac, etylamin B Etylamin, amoniac, phenylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac Trang 52 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì Câu 20: Phát biểu khơng đúng? A Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử B Bản chất ăn mòn kim loại q trình oxi hóa - khử C Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện D Ngun tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành ngun tử kim loại Câu 21: Thuốc thử sau dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2? A Dung dịch HCl B Dung dịch Pb(NO3)2 C Dung dịch K2SO4 D Dung dịch NaCl Câu 22: Cho phương trình phản ứng: (a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O (c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2 (d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 Trong phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 23: Điện phân dung dịch gồm NaCl HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Trong q trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH dung dịch thu A khơng thay đổi B giảm xuống C tăng lên sau giảm xuống D tăng lên Câu 24: Dung dịch chất có mơi trường kiềm? A NH4Cl B Al(NO3)3 C CH3COONa D HCl Câu 25: Thuốc thử phân biệt khí O2 với khí O3 phương pháp hóa học? A Dung dịch KI + hồ tinh bột B Dung dịch NaOH C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch CuSO4 Câu 26: Chất phản ứng với HCl thu sản phẩm 2-clobutan? A But-1-en B Buta-1,3-đien C But-2-in D But-1-in Câu 27: Tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ nilon-6,6 B Tơ axetat C Tơ tằm D Tơ capron Câu 28: Phát biểu sau khơng đúng? A Cu(OH)2 tan dung dịch NH3 B Cr(OH)2 hiđroxit lưỡng tính C Kim loại Cu phản ứng với dung dịch hỗn hợp KNO3 HCl D Khí NH3 khử CuO nung nóng Câu 29: Cho chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen Có chất số chất phản ứng hồn tồn với khí H dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo butan? A B C D Câu 30: Kim loại Ni phản ứng với dung dịch sau đây? A MgSO4, CuSO4 B NaCl, AlCl3 C CuSO4, AgNO3 D AgNO3, NaCl Trang 53 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì Câu 31: Trong polime: tơ tằm, sợi bơng, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A sợi bơng, tơ visco tơ nilon-6 B tơ tằm, sợi bơng tơ nitron C sợi bơng tơ visco D tơ visco tơ nilon-6 Câu 32: Phát biểu sau đúng? A Thành phần supephotphat kép gồm hai muối Ca(H 2PO4)2 CaSO4 B Urê có cơng thức (NH2)2CO C Supephotphat đơn có Ca(H2PO4)2 D Phân lân cung cấp nitơ cho trồng Câu 33: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 34: Cho phát biểu sau: (a) Trong phản ứng hóa học, flo thể tính oxi hóa (b) Axit flohiđric axit yếu (c) Dung dịch NaF lỗng dùng làm thuốc chống sâu (d) Trong hợp chất, halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 +7 (e) Tính khử ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F −, Cl−, Br−, I− Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH Chất X chất sau đây? A CH3COONa B HCOOCH3 C CH3CHO D C2H5OH Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al Trong sơ đồ trên, mũi tên phản ứng, chất X, Y chất sau đây? A NaAlO2 Al(OH)3 B Al(OH)3 NaAlO2 C Al2O3 Al(OH)3 D Al(OH)3 Al2O3 Câu 37: Phát biểu sau khơng đúng? A Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni B Các chất béo thường khơng tan nước nhẹ nước C Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm D Chất béo trieste etylen glicol với axit béo Câu 38: Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 39: Cho giá trị độ âm điện ngun tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93) Hợp chất sau hợp chất ion? A NaF B CO2 C CH4 D H2O Câu 40: Hòa tan hồn tồn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl z mol HCl, thu dung dịch chứa chất tan Biểu thức liên hệ x, y z Trang 54 Tổng hợp lý thuyết 12 A 2x = y + 2z B 2x = y + z Học kì C x = y – 2z D y = 2x Trang 55 ... tính bazơ amin? A CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl Trang 23 Tổng hợp lý thuyết 12 Học kì C Fe3+ + 3CH3NH3 + 3H2O → Fe(OH )3 + 3CH3NH3+ D CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O 20:... (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3H2O tristearin H+, t0 3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH )3 axit stearic glixerol b Phản ứng xà phòng hố (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH tristearin t0 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH )3 natri... A NH3 B CH3CONH2 C CH3CH2CH2OH D CH3CH2NH2 13: Tính bazơ chất tăng dần theo thứ tự: A C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH B NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2 C (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D NH3; C6H5NH2;
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hay, Trắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hay, Trắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay