Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

5 114 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:13

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: LỊCH SỬ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn đáp án phương án trả lời sau Câu Trong hai thập niên 50 60 kỉ XX, kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng… A 48% B 73% C 9,6% D 20% Câu Tại nhiều người dự đoán “Thế kỉ XXI kỉ Châu Á”? A Do tình hình Châu Á không ổn định B Do châu Á diễn xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ phong trào li khai C Do châu Á châu lục đông dân cư D Do từ nhiều thập niên qua, số nước châu Á đạt tăng trưởng nhanh chóng kinh tế Câu Điều phản ánh nước Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai? A Mĩ vươn lên chiếm ưu tuyệt đối mặt giới tư B Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới(1945 - 1950) C Mĩ nắm tay 3/4 lượng vàng dự trữ giới D Nông nghiệp Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp nước Anh, Pháp, Tây Đức, I–a-li-a, Nhật Bản cộng lại Câu “Chiến tranh lạnh” thức chấm dứt nào? A Tháng 12/1988 B Tháng 12/1989 C Tháng 10/1990 D Tháng 12/1991 I Tự luận (8,0 điểm) Câu 4,0 điểm Trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu, nguyên tắc quan hệ Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) Để xây dựng Đông Nam Á thành “khu vực hòa bình, ổn định ”, nước ASEAN cần làm gì? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 4,0 điểm Quá trình thành lập, nhiệm vụ, vai trò Liên Hợp Quốc Em kể tên tố chức Liên Hợp Quốc hoạt động Việt Nam mà em biết? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP I Trắc nghiệm (2,0 điểm).Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án C D A B II Tự luận (8,0 điểm) Câu Nội dung trình bày Điểm Trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu, nguyên tắc quan hệ 4,0 Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) Để xây dựng Đông Nam Á thành “khu vực hòa bình, ổn định ”, nước ASEAN cần làm gì? a Trình bày tổ chức ASEAN……… 3,0 * Hoàn cảnh đời 1,5 - Sau giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập liên minh khu vực nhằm hợp tác để phát triển đất nước đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực 0,5 - Xu toàn cầu hóa diễn đòi hỏi nước cần liên kết với để phát triển đất nước 0,5 - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh ASEAN) thành lập Băng Cốc (Thái Lan) với tham gia nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan Xin-ga-po 0,5 * Mục tiêu: 0,5 - "Tuyên bố Băng Cốc" (8/1967) xác định mục tiêu ASEAN phát triển kinh tế văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên tinh thần trì hoà bình ổn định khu vực * Nguyên tắc hoạt động - Tháng 2/1976 nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Ba-li) xác định nguyên tắc 1,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí quan hệ nước thành viên như: 0,25 + Cùng tôn trọng chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ 0,25 + Không can thiệp vào công việc nội nhau, giải tranh chấp biện pháp hòa bình 0,25 + Hợp tác phát triển có kết 0,25 b Để xây dựng Đông Nam Á thành “khu vực hòa bình, ổn định” 1,0 nước ASEAN cần làm gì? Học sinh lập luận cần khẳng đinh: Để xây dựng Đông Nam Á thành “khu vực hòa bình, ổn định” nước ASEAN cần: Cùng tôn trọng chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ Không can thiệp vào công việc nội nhau, giải tranh chấp biện pháp hòa bình Câu Nội dung trình bày Điểm Quá trình thành lập, nhiệm vụ, vai trò Liên Hợp Quốc Em kể 4,0 tên tố chức Liên Hợp Quốc hoạt động Việt Nam mà em biết? a Quá trình thành lập nhiệm vụ, vai trò Liên Hợp Quốc 2,5 - Hội nghị I-an-ta họp từ ngày 4/2 đến 11/2/1945 có định quan trọng thành lập tổ chức quốc tế lấy tên Liên Hợp 0,5 Quốc - Đến tháng 10/1945 Liên Hợp Quốc thức thành lập 0,5 * Nhiệm vụ: Duy trì hoà bình an ninh giới, phát triển mối quan hệ 0,5 hữu nghị quốc gia dân tộc, thực hợp tác quốc tế kinh tế, văn hoá, xã hội * Vai trò: Trong nửa kỉ qua, Liên hợp quốc có vai trò quan trọng việc trì hoà bình, an ninh giới, đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa thực dân chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ nước phát triển kinh tế, xã hội, 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9/1977 thành viên thứ 0,5 149 b Em kể tên tố chức Liên Hợp Quốc hoạt động Việt Nam mà em biết? Học sinh kể số tổ chức LHQ (hoặc tổ chức khác) Đúng tổ chức đạt (0,3 điểm) - Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) - Chương trình phát triển LHQ (UNDP) - Quĩ Dân số LHQ (UNFPA) - Quĩ tiền tệ quốc tế(IMF) - Ngân hàng giới (WB) 1,5 ... Việt Nam mà em biết? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP I Trắc nghiệm (2,0 điểm).Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án C D A B II Tự luận... Quốc 2,5 - Hội nghị I-an-ta họp từ ngày 4/2 đến 11 /2 / 19 45 có định quan trọng thành lập tổ chức quốc tế lấy tên Liên Hợp 0,5 Quốc - Đến tháng 10 / 19 45 Liên Hợp Quốc thức thành lập 0,5 * Nhiệm vụ:... miễn phí * Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9 / 19 77 thành viên thứ 0,5 14 9 b Em kể tên tố chức Liên Hợp Quốc hoạt động Việt Nam mà em biết? Học sinh kể số tổ chức LHQ (hoặc tổ chức khác) Đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay