Xemtailieu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap bao ve moi truong tai nha may san xuat do trang suc my ky cong ty tnhh shinhan vina kcn s

132 106 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HOÀNG THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ TRANG SỨC MỸ KÝ- CÔNG TY TNHH SHINHAN VINA- KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG – LONG BIÊN - HÀ N ỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HOÀNG THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ TRANG SỨC MỸ KÝ- CÔNG TY TNHH SHINHAN VINA- KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG – LONG BIÊN - HÀ N ỘI CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGSỐ : 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng cho bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hằng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em xin tỏ lòng biết ơn tới cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh tận tình hướng dẫn em suốt trình viết luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quí thầy cô khoa Môi trường- Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình truyền đạt mặt kiến thức năm em học tập Em chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH Shinhan Vina cho phép tạo điều kiện thuận lới để em thực tập công ty Cuối em kính chúc quý thầy cô sức khỏe dồi thành công công việc Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hằng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục từ viết tắt ix MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình phát triển KCN Việt Nam 1.2 Giới thiệu ngành công nghiệp sản xuất đồ trang sức mỹ 1.2.1 Công đoạn tạo mẫu 1.2.2 Công đoạn ép mô cao su, mô silicon 1.2.3 Giai đoạn bơm sáp, cắm thông 1.2.4 Giai đoạn đúc 1.2.5 Giai đoạn đánh bóng 10 1.2.6 Giai đoạn xi, mạ 11 Quy trình mạ điện 12 1.3.1 Gia công bề mặt: 13 1.3.2 Mạ 14 1.3.3 Rửa 15 1.3.4 Sấy khô 15 1.3 1.4 Hiện trạng môi trường từ KCN Việt Nam 1.4.1 Hiện trạng môi trường KCN nói chung 1.4.2 15 Hiện trạng môi trường khu công nghiệp, sở mạ kim loại, doanh nghiệp sản xuất đồ trang sức mỹ 1.5 15 Ảnh hưởng nước thải công nghiệp mạ đến môi trường 1.5.1 Đặc tính tác hại Asen Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 25 27 28 Page iii 1.5.2 Đặc tính tác hại Cadmium (Cd) 29 1.5.3 Đặc tính tác hại Chì (Pb) 30 1.5.4 Đặc tính tác hại Kẽm (Zn) Niken (Ni) 31 1.5.5 Đặc tính tác hại Đồng (Cu) Crom (Cr) 32 Công tác quản lý môi trường KCN, nhà máy 33 1.6 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 2.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực nhà máy 2.3.2 36 Đặc điểm Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ ký- Công ty TNHH Shinhan Vina (diện tích, quy mô sản suất, trang thiết bị, 36 dây chuyền công nghệ) 2.3.3 Đánh giá trạng môi trường hoạt động sản xuất Nhà máy 2.3.4 Đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường 2.4 Phương pháp nghiên cứu 36 36 36 2.4.1 Phương pháp đồ, khảo sát thực địa 36 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 38 2.4.3 Phương pháp lấy bụi khí phân tích mẫu khí 38 2.4.3 Phương pháp lấy mẫu nước thải phân tích mẫu nước 40 2.4.4 Phương pháp so sánh 42 2.4.5 Phương pháp nhận dạng môi trường 42 2.4.6 Phương pháp xử lý số liệu 42 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Điều kiện môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội Quận Long Biên 43 43 3.1.1 Điều kiện môi trường tự nhiên 43 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 46 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 3.2 Đặc điểm Nhà máy sản xuất đồ mỹ ký- Công ty TNHH Shinhan Vina 48 3.2.1 Vị trí địa lí nhà máy 48 3.2.2 Quy mô, công nghệ công suất sản xuất Nhà máy 49 3.3 Đánh giá trạng môi trường hoạt động nhà máy 59 3.3.1 Môi trường không khí 59 3.3.2 Môi trường nước 67 3.3.3 Chất thải rắn 84 3.4 Đề xuất số biện pháp bảo vệ môi trường 86 3.4.1 Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 86 3.4.2 Quản lý, giám sát thường xuyên thiết bị vận hành 87 3.4.3 Xây dựng chương trình quan trắc, kiểm soát nước thải nguồn tiếp nhận 3.4.4 Tuyên truyền, giáo dục đào tạo KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 87 89 Kết Luận 89 Kiến Nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng 1.1 Nước thải mạ điện số nhà máy Hà Nội 1.2 Trang 27 Đặc tính nước thải phân xưởng mạ Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai sau phân luồng dòng thải 27 2.1 Các vị trí lấy mẫu 38 2.2 Phương pháp lấy mẫu bụi khí phân tích mẫu khí 39 2.3 Phương pháp lấy mẫu nước thải phân tích mẫu nước 41 3.1 3.2 Nhiệt độ trung bình háng tháng năm (0C) Số nắng hàng tháng năm (giờ) 44 44 3.3 Lượng mưa hàng tháng năm (mm) 45 3.4 Độ ẩm trung bình hàng tháng năm (%) 45 3.5 Công suất sản xuất nhà máy năm 2012, 2013, 2014 49 3.6 Nguyên liệu đầu vào sản xuất nhà máy 53 3.7 Danh sách hóa chất sử dụng nhà máy 54 3.8 Kết phân tích mẫu không khí vị trí lấy mẫu năm 2012 62 3.9 Kết phân tích mẫu không khí vị trí lấy mẫu năm 2013 63 3.10 Kết phân tích mẫu không khí vị trí lấy mẫu năm 2014 65 3.11 So sánh tiêu nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý qua năm 79 3.12 So sánh tiêu nước thải sinh hoạt qua năm 80 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi Hàm lượng BOD5, COD, có xu hướng tăng dần đặc biệt vào năm 2014 hàm lượng BOD5 vượt gấp lần QCVN 40:2011/BTNMT ,cột B hàm lượng COD vượt gần lần so với QCVN 40:2014/BTNMT,cột B 300 250 200 BOD 150 QCVN BOD COD 100 QCVN COD 50 T3-2012 T11-2012 T4-2013 T10-2013 T4-2014 T10-2014 Hình 3.16: Hàm lượng tiêu BOD , COD qua năm 2012, 2013, 2014 Nguyên nhân gia tăng đáng kể hàm lượng tiêu + Quy mô sản xuất lớn hơn, tổng số sản phẩm năm 2014 12.000.000 sản phẩm nhiều 4.000.000 sản phẩm so với năm 2013 8.000.000 sản phẩm, nguyên liệu đầu vào( vào bảng nguyên liệu đầu vào trên) cho thấy khối lượng đầu vào số nguyên liệu Thiếc đúc, hợp kim kẽm, càn, dây xích tăng lên kể + Do nguyên liệu đầu vào năm 2014 có thay đổi, yêu cầu sản phẩm khách hàng mà đầu vào có thêm thành phần dầu bóng hữu “ Dầu bóng đồng MID copper 100F, phụ gia dầu bóng đồng ELC- 250A, Dầu bóng đồng LDS SELECTPREP 2000, Phụ gia dầu bóng đồng ELC MPS- AC” với thành phần chứa nhiều gốc hữu với công thức nêu bảng nguyên liệu đầu vào hóa chất làm cho lượng BOD5, COD5 tăng cao Lượng lớn sản phẩn mạ Niken, nguyên liệu đầu vào hóa chất Ni(NH2SO3)2 năm 2014 0,5 năm 2012 2013 0,1 0,11 Hóa chất Niken Sunfat cao gấp đôi so với năm khác nên hàm lượng Niken nước thải sản xuất tăng lên đáng kể Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 83 - Hệ thống xử lý nước thải công ty chưa đáp ứng thích hợp với quy mô sản xuất công ty, nên chưa xử lý triệt để chất thải, nước thải ảnh hưởng tới môi trường xung quanh 3.3.3 Chất thải rắn Chất thải rắn công ty bao gồm: Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại 3.3.3.1 Chất thải rắn thông thường Chất thải rắn thông thường công ty bao gồm: Bìa caston, nguyên vật liệu không sử dụng sản xuất như: Bã càn, thiếc, dây đồng qua mạ Các loại sắt thép từ trình sửa chữa, thay máy móc Loại lưu trữ kho phế liệu, số lượng đủ lớn gọi đơn vị thu mua phế liệu để bán Số lượng đợt bán hai bên xác định lưu vào bảng theo dõi khối lượng phế liệu hàng năm Đối với chất thải rắn thông thường khối lượng trung bình hàng năm khoảng - Bìa caston: 3.600 kg - Sắt vụn: 4.200 kg - Bã càn: 1.500 kg - Dây đồng buộc mạ qua sử dụng: 2.500 kg Ngoài phát sinh số chất thải công đoạn sửa chữa nhà xưởng khác như: tường thạch cao, gỗ vụn, Chất thải rắn phát sinh công ty thuê đơn vị đến để vận chuyển nơi tập kết để xử lý 3.3.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt Rác thải sinh hoạt công ty trung bình khoảng 70 kg/ngày Khối lượng ước tính theo tổng số công nhân Trung bình công nhân viên xả lượng rác sinh hoạt khoảng 200g/người Rác sinh hoạt nhân viên tạp vụ công ty thu gom làm 02 đợt: cuối buổi sáng cuối buổi chiều trước Rác thu gom chia làm 02 loại - Rác hữu cơ: bao gồm đồ ăn thừa công ty - Rác vô cơ: bao gồm nilon, túi bóng, vỏ bánh kẹo, găng tay, giẻ rách Sau thu gom phân loại phận tạp vụ chuyển rác 04 thùng rác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 84 240l (phân loại riêng biệt 02 thùng rác vô 02 thùng rác hưu cơ) cuối nhà máy Hàng ngày có nhân viên vệ sinh môi trường bên Công ty Môi trường đô thị Long biên đến thu gom, vận chuyển xử lý với tần suất ngày/lần 3.3.3.3 Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại công ty bao gồm loại số lượng trung bình hàng năm theo bảng kê: TT Tên chất thải Trạng thái Số lượng tồn trung bình Mã CTNH (Rắn/Lỏng/bùn) (kg/năm) Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công đoạn mạ hàng Bùn 24.000 07 01 05 Bao bì thải (mềm) Rắn 1.500 18 01 01 Thùng chứa hóa chất thải kim loại Rắn 3.000 18 01 02 Thùng chứa hóa chất thải nhựa Rắn 1.500 18 01 03 Rắn 1.500 18 01 04 Rắn 600 18 02 01 Lỏng, Rắn 1000 19 05 04 Lỏng 100 16 01 08 Lỏng 500 07 01 06 10 từ trình xử lý nước thải Rắn 100 02 11 02 11 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 100 16 01 06 Chai, lọ đựng hóa chất thải vật liệu thủy tinh Lõi lọc thường lõi lọc than hoạt tính;giẻ lau, găng tay Keo mạ thải Dầu mỡ thải từ loại động cơ, máy móc Dung dịch tẩy rửa Than hoạt tính qua sử dụng Tổng cộng 38.900 Nguồn: Báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm Chất thải nguy hại lưu giữ kho riêng biệt phân loại dán nhãn riêng loại theo quy định nhà nước lưu trữ chất thải nguy hại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 85 Đến số lượng kho đủ lớn, trung bình khoảng 1,5 tháng công ty liên lạc với bên công ty Cổ phần Môi trường đô thị Công nghiệp 11- Urenco 11 đến thu gom, vận chuyển xử lý Khối lượng chất thải nguy hại đợt vận chuyển hai công ty xác định lưu vào sổ theo dõi để hàng quý nộp báo cáo lên quan nhà nước Số lượng loại chất thải nguy hại đưa vào cân có xác nhận hai bên 3.4 Đề xuất số biện pháp bảo vệ môi trường Hiện tại, qua kết điều tra phân tích môi trường không khí chất thải rắn vấn đề đáng ngại, công ty quan tâm xử lý tốt vấn đề Tuy nhiên, hàm lượng chất gây ô nhiễm nước thải có xu hướng ngày tăng quy mô sản xuất tăng, hệ thống xử lý không đáp ứng với dây chuyền sản xuất công ty môi trường nước thải sau xử lý vấn đề đáng quan tâm, để khắc phục vấn đề công ty phải thực đầy đủ phương pháp sau 3.4.1 Cải tạo hệ thống xử l ý nước thải Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sẵn có: Bao gồm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nước thải sản xuất Hiện nay, công ty trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất việc lắp đặt thêm - 02 bể phản ứng có kích thước 1200x1200x1200mm, cấu tạo thép dày 5mm, động giảm tốc công suất 0,5- 1kw, cụm cánh khuấy dạng mái chèo giống 02 bể phản ứng sẵncông ty nhằm tách ion kim loại tạp chất khác khỏi nước thải qua hệ thống thiết bị lắng cánh nghiêng - Thay thiết bị lọc cát thiết bị than hoạt tính: Do trải qua trình lọc lâu dài, thiết bị bị ăn mòn không khả tách ion kim loại nặng lại nước thải dạng vi lượng trước thải môi trường Đối với nước thải sinh hoạt lượng công nhân viên công ty ngày tăng nên hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt không đáp ứng nhu cầu sử dụng công ty Biện pháp thích hợp công ty xây dựng thêm 01 bể yếm khí chia nhỏ dòng nước thải sinh hoạt bể để giảm bớt áp lực xử lý cho bể cũ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 86 xây dựng trước 3.4.2 Quản l ý, giám sát thường xuyên thiết bị v ận hành -Quản lý hiệu thiết bị, máy móc, thường xuyên kiểm tra kế hoạch, tuyến đường dẫn thải, quy trình vận hành Kiểm tra hệ thống thoát nước, đảm bảo chất lượng trước thải môi trường xung quanh - Thiết lập hệ thống sở liệu giám sát liên tục đặn, đảm bảo mật độ thời gian, sớm phát biến đổi chất lượng có biện pháp khắc phục kịp thời, hợp lý 3.4.3 Xâ y dựng chương trình quan trắc, kiểm soát nước thải nguồn tiếp nhận - Quan trắc quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: Quy trình vận hành hệ thống nước thải viết thành báo cáo, công ty dựa quy trình để tiến hành kiểm tra định kỳ bước vận hành hệ thống từ khâu pha chế hóa chất, trung hòa nước thải công tác vận hành toàn hệ thống Công tác kiểm tra quy trình vận hành bao gồm: Công tác pha chế hóa chất, Công tác điều chỉnh chế độ phản ứng thiết bị, Thao tác vận hành hệ thống an toàn, Công tác tháo bùn quản lý bùn thải hệ thống xử lý, Công tác bảo dưỡng tu trang thiết bị, Công tác an toàn lao động trình vận hành pha chế hóa chất - Quan trắc chất lượng nước thải trước sau xử lý: Thu thập cách liên tục thông tin biến đổi chất lượng thải kịp thời phát tác động xấu đến môi trường nước thải từ đề xuất biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm - Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận vị trí xả thải: Do nơi tiếp nhận nước thải hệ thống chung khu vực, việc kiểm soát chất lượng nguồn nước khó khăn doanh nghiệp Tuy nhiên công ty phải dành khoản kinh phí để giám sát định kỳ làm sở cho quan chức theo dõi biến động chất lượng nguồn nước khu vực 3.4.4.Tu yên truy ền, giáo dục đào tạo Tuyên truyền, giáo dục đào tạo góp phần nâng cao hiệu bảo vệ môi trường - Đối với người quản lý: Nắm vững tầm quan trọng công tác bảo vệ môi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 87 trường sở luật pháp công tác bảo vệ môi trường Môi trườngsức khỏe tâm lý cán công nhân viên công việc tăng cao Sản phẩm sản xuất tiêu thụ môi trường có uy tín với bạn bè nước quốc tế - Đối với nhân viên kỹ thuật: Công ty hàng năm tổ chức mở lớp tập huấn đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật, vận hành trang thiết bị hệ thống xử lý Đào tạo quy trình lập kế hoạch quản lý ứng cứu chữa cố kịp thời - Đối với công nhân lao động trực tiếp: Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường công ty Một năm lần mở lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động phân loại rác thải: rác thải nguy hại, rác thải sinh hoạt rác thải rắn công nghiệp thông thường để công nhân nắm đồng thời xây dựng kế hoạc quản lý rác thải cho công nhân viên chấp hành Tổ chức thi đua tổ nhằm khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường với mục tiêu “ Vì môi trường làm việc lành, hiệu quả, tuân thủ pháp luật” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết Luận Trên sở tìm hiểu, đánh giá thực trạng môi trường Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ - Công ty TNHH Shinhan Vina, rút số kết luận sau - Quận Long Biên có diện tích 6038,24 ha, dân số 170 nghìn người Số đơn vị hành Quận 14 phường, 258 tổ dân phố, hộ nông nghiệp 18,37%, mật độ dân số bình quân 2,83 nghìn người/km2 Trên địa bàn có 200 quan đơn vị trung ương, thành phố đóng địa bàn quận, 700 doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã - Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ ký- Công ty TNHH Shinhan Vina nằm địa bàn Quận Long Biên, có diện tích 10.000 m2, với 481 công nhân viên vào năm 2014 Nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng đồ trang sức mỹ đáp ứng nhu cầu làm đẹp thị trường tiêu dùng giới - Sản phẩm nhà máy mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho xa hội tạo sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp thời trang Doanh thu công suất sản xuất nhà máy có xu hướng tăng dần theo số liệu năm gần Cụ thể năm 2014 tổng doanh thu đạt 7.042.399 USD với tổng số lượng sản phẩm lên tới 12.000.000 sản phẩm tạo công ăn việc làm cho người lao động đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước địa Phương - Hiện quy mô sản xuất ngày tăng cao, hàng loạt sản phẩm yêu cầu nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào khác hệ thống xử lý nước thải xây dựng từ năm 2008 không phù hợp nên xử lý hiệu triệt để hết thành phần chất ô nhiễm có nước thải sản xuất nên dẫn tới nước thải sau hệ thống xử lý có hàm lượng số tiêu vượt quy chuẩn môi trường hành Cụ thể năm 2014: Hàm lượng BOD5 = 160 mg/l vượt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 3,2 lần; hàm lượng COD = 285 mg/l vượt QC gần 1,9 lần; hàm lượng Ni = 3,695 mg/l vượt QC 7,39 lần Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cung chịu tải số lượng công nhân viên công ty ngày tăng nên hàm lượng BOD5 = 215 mg/l vượt Quy chuẩn môi trường cho phép 4,3 lần Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 89 - Qua kết nghiên cứu vấn đề môi trường nước thải vấn đề quan tâm hàng đầu nhà máy cần có biện pháp kịp thời để khắc phục cố môi trường nước như: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, quản lý giám sát thường xuyên thiết bị vận hành, xây dựng chương trình quan trắc kiểm soát nước thải nguồn tiếp nhận, tuyên truyền giáo dục đào tạo công nhân viên công ty Kiến Nghị Hiện nay, để khắc phục hàm lượng vượt tiêu nước thải sản xuất cung nước thải sinh hoat Ban lanh đạo Công ty TNHH Shinhan Vina kết hợp với quan chức địa phương để bảo vệ môi trường giảm thiểu tối đa ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy tới môi trường V ề phía Công ty TNHH Shinhan Vina Đề nghị ban giám đốc công ty nhanh chóng có biện pháp sửa chữa, tu bổ lại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất nước đảm bảo nguồn nước thải nằm giới hạn cho phép Quy chuẩn môi trường hành Phối hợp với quan chức địa phương để khắc phục cố môi trường khu vực nhà máy Nghiêm túc thi hành đầy đủ quy định luật bảo vệ môi trường, vi phạm môi trường V ề phía Cơ quan chức địa phương linh vực môi trường (Phòng Tài nguyên môi trường- Ủy Ban nhân dân quận Long Biên) Giám sát định kỳ việc thực luật môi trường nhà máy KCN Hướng dẫn đơn vị, công ty thực đầy đủ luật môi trường Xử phạt nghiêm minh hành vi gây ô nhiêm môi trường KCN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Báo cáo chât thải nguy hại hàng năm, Công ty TNHH Shinhan Vina Báo cáo giám sát Sở TN&MT Đồng Nai, 2008 Báo cáo kết quan trắc môi trường Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ kýCông ty TNHH Shinhan Vina- Long Biên- Hà Nội (2012, 2013, 2014) Báo cáo kết thực phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 - Kế hoạch thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 UBND Quận Long Biên ngày 10/12/2013 Báo cáo tình hình sản xuất Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ ký- Công ty TNHH Shinhan Vina- Long Biên- Hà Nội (2012, 2013, 2014 ) Báo cáo tổng hợp Tổng Cục Môi trường (TCMT), 2008-2009 Cam kết bảo vệ môi trường, 2008, Công ty TNHH Shinhan Vina Phạm Ngọc Đăng,1997 Giáo trình ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đại học Y khoa Thái Nguyên, 2007 Giáo trình Môi trường độc chất, Nhà xuất Y học 10 Đề án Xả thải vào nguồn nước, 2008, Công ty TNHH Shinhan Vina 11 Hồ thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, 2008, Công ty TNHH Shinhan Vina 12 Lê Văn Khoa nnk, 2004 Việt Nam - Môi trường sống, NXB Chính trị Quốc gia 13 Lê Văn Khoa, 1995 Môi trường ô nhiễm, Nhà xuất Giáo dục 14 Luật bảo vệ môi trường, 2014 NXB Chính trị Quốc gia 15 Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2012 16 Nguyễn Đình Hoè, 2002 Môi trường phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia 17 Minh Quang “Ô nhiễm môi trường khu công nghiệp − Nh ững vấn đề nóng đặt ra” Tạp chí Bộ Tài Nguyên Môi Trường số 12.(122), tháng 6/2011 18 Tạp chí KCN Việt Nam, 2014, Những đóng góp quan trọng KCN, KCX số hạn chế phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 91 19 Thống kê chât thải rắn KCN- Viện Hóa học công nghiệp, Bộ Công thương, 2009 20 Thuyết minh quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, 2008, Công ty TNHH Shinhan Vina II Website 21 Vnpaper.net (2010), Đặc tính hóa học số kim loại nặng Truy cập ngày 14/5/2014 từ http://www.hoahocngaynay.com/vi/nghien-cuu-giang-day/bainghien-cuu/559-đặc- tính- hóa- học- một- số- kim- loại- nặng.html 22 Kim loại Truy cập ngày 15/6/2014 từ http://vi.wikipedia.org/ wiki/Th%C3%B4ng_nh%E1%BB%B1a 23 Công nghệ chưng xử lý nước thải ngành mạ Truy cập ngày 25/5/2014 từ http://www.arid.gov.vn/ 24 Quy trình sản xuất đồ trang sức mỹ Truy cập ngày 23/4/2014 từ http://vafs.gov.vn/vn/topic/quy-trinh-san- xuất- đồ- trang- sức 25 Quảng Bình: Nhà máy chế biến nhựa thông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Truy cập ngày 15/6/2014 từ http://moitruongvaphapluat.com.vn/tin-tuc/quang-binhnha-may-nhua-thong-gay-o-nhiem-oi-truong-nghiem-trong 1847.html Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 92 PHỤ LỤC Danh mục máy móc thiết bị sản xuất Các thiết bị mạ Bảng 1: Danh mục thiết bị mạ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Số lượng Nước sản xuất (Chiếc) Bể mạ (3000x1200x750) mm Trung Quốc Bể mạ (3000x700x750) mm Trung Quốc Bể mạ (2000x700x750) mm Trung Quốc Bể mạ (900x450x650) mm 12 Trung Quốc Bể mạ (450x450x700) mm 15 Trung Quốc Bể làm (5 ngăn) 30 Trung Quốc Bể làm (4 ngăn) 10 Trung Quốc Bể làm (3 ngăn) 10 Trung Quốc Thiết bị kiểm tra độ dày lớp mạ Trung Quốc Thiết bị kiểm tra chất nguy hại Trung Quốc Thiết bị phân tích chất nguy hại Trung Quốc Thiết bị sấy tử ngoại Trung Quốc Thiết bị mạ điện Trung Quốc Thiết bị điều khiển số máy tính hóa (CNC) Trung Quốc Thiết bị tạo nguyên mẫu nhanh Trung Quốc Thiết bị nắn dòng (2000A) Trung Quốc Thiết bị nắn dòng (1000A) 10 Trung Quốc Thiết bị nắn dòng (500A) Trung Quốc Thiết bị nắn dòng (100A ) 20 Trung Quốc Bể lọc (2000 lít) Trung Quốc Bể lọc (1000 lít) 10 Trung Quốc Bể lọc ( 500 lít) Trung Quốc Bể lọc (100 lít) 20 Trung Quốc Thiết bị khử nước (Loại lớn) Trung Quốc Thiết bị khử nước ( Loại nhỏ) Trung Quốc Thiết bị sấy 10 Trung Quốc Thiết bị mạ Trung Quốc Thiết bị rung sóng siêu âm (1200W) Trung Quốc Thiết bị kiểm tra điện áp tự động Trung Quốc Máy nén không khí Trung Quốc Thiết bị tang quay nhẵn 10 Trung Quốc Thiết bị tang quay nhẵn rung Trung Quốc Nguồn: Cam kết bảo vệ môi trườngCông ty TNHH Shinhan Vina Tên thiết bị Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 93 Bảng 2: Danh mục thiết bị đúc đồng Số lượng STT Tên thiết bị Nước sản xuất (chiếc) Lò nung điện Trung Quốc Lò nấu chảy Trung Quốc Thiết bị chân không Trung Quốc Nồi nấu Trung Quốc Máy nghiền Trung Quốc Máy nén nhiệt Trung Quốc Máy nén khí Trung Quốc Thiết bị thu bụi Trung Quốc Mô tơ 15 Trung Quốc 10 Bàn mô tơ 10 Trung Quốc 11 Con lăn điện Trung Quốc 12 Bàn làm việc 14 Trung Quốc 13 Thiết bị tang quay nhẵn mài ép Trung Quốc 14 Thiết bị tang quay nhẵn từ Trung Quốc 15 Thiết bị phun sáp 10 Trung Quốc 16 Bơm chân không Trung Quốc 17 Thiết bị rung sóng siêu âm Trung Quốc 18 Đĩa mài 100 Trung Quốc 19 Giũa 150 Trung Quốc 20 Búa 50 Trung Quốc 21 Kìm 200 Trung Quốc 22 Thiết bị đánh gỉ Trung Quốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 94 23 Máy xẻ gỗ cỡ lớn Trung Quốc 24 Máy cắt gỗ Trung Quốc 25 Máy cắt gỗ 450 Trung Quốc 26 Máy bào Trung Quốc 27 Máy bào tự động Trung Quốc 28 Máy xẻ Trung Quốc 29 Máy mài Trung Quốc 30 Máy làm bóng 10 Trung Quốc 31 Máy tang quay nhẵn Trung Quốc 32 Máy tang quay nhẵn tăng độ bóng Trung Quốc 33 Máy xẻ gỗ cỡ nhỏ Trung Quốc 34 Máy xẻ gỗ cỡ trung bình Trung Quốc 35 Máy cưa cỡ 1mm Trung Quốc 36 Máy cưa 2mm Trung Quốc 37 Máy cưa cỡ 3mm Trung Quốc 500 Trung Quốc 39 Máy cắt Laser 3D Trung Quốc 40 Máy cắt Laser mỏng Trung Quốc 41 Máy phun chân không Trung Quốc 42 Máy đúc áp lực Trung Quốc 43 Máy khoan điện 10 Trung Quốc 44 Máy khoan sóng siêu âm Trung Quốc 38 Lưỡi cưa Nguồn: Cam kết bảo vệ môi trườngCông ty TNHH Shinhan Vina Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 95 Bảng 3: Danh mục thiết bị đúc kẽm kim loại mầu STT Tên thiết bị Số lượng (chiếc) Nước sản xuất Máy đúc ly tâm 10 Trung Quốc Máy ép khuôn 10 Trung Quốc Máy tang quay nhẵn ly tâm Trung Quốc Máy tang quay nhẵn lục lăng Trung Quốc Lò điện 10 Trung Quốc Khuôn 220 20 Trung Quốc Khuôn 200 20 Trung Quốc Máy rung sóng siêu âm Trung Quốc Máy sấy Trung Quốc 10 Máy mài 10 Trung Quốc 11 Máy nén khí Trung Quốc 12 Thiết bị thu bụi Trung Quốc 13 Máy làm bóng 10 Trung Quốc Ghi chú: Toàn thiết bị sản xuất nhà máy đầu tư 100%, thiết bị nhập trực tiếp từ Trung Quốc, có số thiết bị phụ trợ khác chế tạo Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 96 ... điểm Nhà máy s n xuất đồ trang s c mỹ ký- Công ty TNHH Shinhan Vina (diện tích, quy mô s n suất, trang thiết bị, 36 dây chuyền công nghệ) 2.3.3 Đánh giá trạng môi trường hoạt động s n xuất Nhà... (SS) nước thải s KCN miền Trung qua năm 17 1.5 Hàm lượng BOD5 nước thải s KCN năm 2008 17 1.6 Hàm lượng Coliform nước thải s KCN năm 2008 18 1.7 Tần suất s lần đo vượt TCVN s thông s s ng... MỘT S GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY S N XUẤT ĐỒ TRANG S C MỸ KÝ- CÔNG TY TNHH SHINHAN VINA- KHU CÔNG NGHIỆP S I ĐỒNG – LONG BIÊN - HÀ N ỘI CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ S :
- Xem thêm -

Xem thêm: Xemtailieu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap bao ve moi truong tai nha may san xuat do trang suc my ky cong ty tnhh shinhan vina kcn s, Xemtailieu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap bao ve moi truong tai nha may san xuat do trang suc my ky cong ty tnhh shinhan vina kcn s, Xemtailieu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap bao ve moi truong tai nha may san xuat do trang suc my ky cong ty tnhh shinhan vina kcn s

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay