Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp án

4 262 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 06:59

PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG TRƯỜNG THCS PHONG NIÊN KIỂM TRA HỌC II – NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TIN HỌC - LỚP: (Lý thuyết) Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê (Lý thuyết + thực hành)/2 Đề I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): * Khoanh tròn phương án (A, B, C D), (Mỗi câu 0.5 điểm): Câu 1: Khi khởi động chương trình Word em thể: A Chọn Start→Run→Microsoft Word; B Kích hoạt biểu tượng hình nền; C Chọn Start→Programs→Microsoft Excel; D Kích hoạt biểu tượng hình Câu 2: Khi soạn thảo văn bản, dấu ngắt câu như: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm phải đặt: A Sát vào từ đứng trước nó, dấu cách sau nội dung; B Sau từ dấu cách; C Sau từ hai dấu cách; D Không bắt buộc Câu 3: Để khôi phục thao tác vừa xóa nhầm em thực : A Nháy nút lệnh ; B Nháy nút lệnh ; C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D Không khôi phục Câu 4: Để thẳng lề trái cho đoạn văn bản, em thực hiện: A Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J; B Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; C Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; D Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H Câu 5: Muốn lề đoạn văn bản, dùng nút lệnh: A B ; C ; D Câu 6: Các nút lệnh chức năng: A In nghiêng, gạch chân thẳng lề trái; B In đậm, gạch chân thẳng lề trái; C In nghiêng, gạch chân thẳng lề phải; D In đậm, gạch chân thẳng hai lề Câu 7: Để tạo bảng Word, ta dùng nút lệnh sau đây? A ; B ; C ; D Câu 8: Đối với cột bảng em thể: A Xóa bớt cột; B Chèn thêm cột; C Cả A B đúng; D Không thể chèn thêm xóa cột bảng II/ PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): Câu (4.0 điểm): Điền vào bảng sau ý nghĩa cảu nút lệnh tương ứng: Nút lệnh Tên Sử dụng để New Open Save Print Cut Copy Paste Undo Câu (2 điểm): Nêu bước để di chuyển văn bản? Câu (2 điểm): Trong trình soạn thảo để gõ văn chữ Việt, không cần máy tính phần mềm soạn thảo, mà ta cần phải thêm công cụ hỗ trợ Em nêu tên công cụ hỗ trợ để gõ tiếng việt dấu? Em nêu cách gõ họ tên em kiểu TELEX? PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG TRƯỜNG THCS PHONG NIÊN KIỂM TRA HỌC II – NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TIN HỌC - LỚP: (Lý thuyết) Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê (Lý thuyết + thực hành)/2 Đề I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): * Khoanh tròn phương án (A, B, C D), (Mỗi câu 0.25 điểm): Câu 1: Khi khởi động chương trình Word em thể: A Chọn Start→Run→Microsoft Word; B Kích hoạt biểu tượng hình nền; C Chọn Start→Programs→Microsoft Excel; D Kích hoạt biểu tượng hình Câu 2: Khi soạn thảo văn bản, dấu ngắt câu như: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm phải đặt: A Sát vào từ đứng trước nó, dấu cách sau nội dung; B Sau từ dấu cách; C Sau từ hai dấu cách; D Không bắt buộc Câu 3: Để chữ in đậm em thực : A Nháy nút lệnh ; B Nháy nút lệnh ; C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D Không khôi phục Câu 4: Để thẳng lề trái cho đoạn văn bản, em thực hiện: A Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J; B Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; C Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; D Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H Câu 5: Muốn thụt lề văn ta dùng nút lệnh đây? A B ; C ; D Câu 6: Các nút lệnh chức năng: A In nghiêng, gạch chân thẳng lề trái; B In đậm, gạch chân thẳng lề trái; C In nghiêng, gạch chân thẳng lề phải; D In đậm, gạch chân thẳng hai lề Câu 7: Để chia cột Word, ta dùng nút lệnh sau đây? A ; B ; C ; D Câu 8: Đối với cột bảng em thể: A Xóa bớt cột; B Chèn thêm cột; C Cả A B đúng; D Không thể chèn thêm xóa cột bảng II/ PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): Câu (4.0 điểm): Điền vào bảng sau ý nghĩa cảu nút lệnh tương ứng: Nút lệnh Tên Sử dụng để New Open Save Print Cut Copy Paste Undo Câu (2 điểm): Nêu bước để chép văn bản? Câu (2 điểm): Trong trình soạn thảo để gõ văn chữ Việt, không cần máy tính phần mềm soạn thảo, mà ta cần phải thêm công cụ hỗ trợ khác Em kể tên phần mềm phổ biến hỗ trợ gõ tiếng việt dấu? Em Hãy nêu cách gõ tên em kiểu TELEX
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp án, Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp án, Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay