Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015)

120 118 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 02:58

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP CHO CẤP TRUNG HỌC TỪ LÍ THUYẾT ÐẾN THỰC HÀNH Tháng 12, năm 2015 Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Thị Thuỷ - VVOB Việt Nam Tài liệu hoàn thành với đóng góp cán bộ, thầy, cô giáo hai tỉnh Nghệ An Quảng Nam, cán Hội Liên hiệp Phụ nữ bốn tỉnh Nghệ An Quảng Nam, Quảng Ngãi Thái Nguyên với góp ý hiệu đính từ tập thể cán VVOB Việt Nam Tài liệu đăng tải trên: www.vvob.be/vietnam Nếu quý vị có góp ý hay tìm hiểu chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ: Tổ chức VVOB Việt Nam Phòng 307, A3, Nhà khách Thảo Viên B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam ĐT: + 84 373447955; + 84 37347289 Fax: + 84 37347290 Email: Vietnam@vvob.be Website: www.vvob.be/vietnam Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An Người liên hệ: Hoàng Quốc Khánh, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Email: khanhhq@nghean.edu.vn Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam Người liên hệ: Châu Văn Thuỷ, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Email: thuychauvan@yahoo.com Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An Người liên hệ: Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh văn phòng Email: nguyenthi75@gmail.com Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam Người liên hệ: Nguyễn Thị Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Email: lienguyen940@gmail.com Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi Người liên hệ: Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng ban Luật pháp - Chính sách   Email: duongmydung75@yahoo.com.vn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên Người liên hệ: Lê Thu Hương, Trưởng ban Tổ chức cán    Email: lehuongpntn@gmail.com MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU PHẦN I: Cơ sở khoa học để triển khai hoạt động hướng nghiệp I Các đường hướng nghiệp II Tầm nhìn hướng nghiệp III Khung lực hướng nghiệp học sinh IV Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp 15 17 18 20 PHẦN II: Tổng quan kết chương trình I Khái quát tình hình II Những thay đổi suy nghĩ hành vi III Những đóng góp tài liệu IV Đóng góp nâng cao lực hướng nghiệp V Kết luận 25 26 28 30 33 PHẦN III: Các kinh nghiệm thực công tác hướng nghiệp sở giáo dục cấp trung học I Phát triển lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên II Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp hàng năm III Tổ chức thực hoạt động giáo dục hướng nghiệp IV Xây dựng góc hướng nghiệp V Tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn VI Tìm hiểu nghề nghiệp sở đào tạo VII Tổ chức thi hướng nghiệp VIII Tư vấn hướng nghiệp cho số cá nhân học sinh IX Lập kế hoạch nghề nghiệp X Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp 37 41 49 54 58 64 71 79 83 90 PHẦN IV: Các kinh nghiệm thực hoạt động hướng nghiệp cộng đồng I Các hoạt động hướng nghiệp cộng đồng II Mô hình câu lạc cha mẹ III Phối hợp Hội LHPN với nhà trường ban ngành địa phương 99 103 106 LỜI KẾT PHẦN V: Phụ lục PHỤ LỤC 1: Sự đồng thuận ủng hộ tác nhân tham gia chương trình PHỤ LỤC 2: Danh mục tài liệu 113 115 LỜI NÓI ĐẦU VVOB Việt Nam tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nước phát triển Chương trình Hướng nghiệp thực từ năm 2011 đến 2015 Các hoạt động trọng tâm từ năm 2011 đến 2013 đối tác Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An, Quảng Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên(1) xây dựng “Tầm nhìn hướng nghiệp” để trả lời cho câu hỏi: Học sinh trung học cần có lực hướng nghiệp nào? Những tham gia để giúp học sinh đạt lực hướng nghiệp đó? Từ định hướng trên, chiến lược thực chương trình là: Phát triển lực hướng nghiệp cho người làm công tác hướng nghiệp(2) cung cấp lí thuyết hướng nghiệp, kĩ phương pháp triển khai hoạt động hướng nghiệp sở giáo dục trung học(3) cộng đồng; xây dựng tài liệu hướng dẫn thực giáo dục hướng nghiệp hỗ trợ đổi thực hoạt động hướng nghiệp với học sinh Trong hai năm cuối 2014 2015, chương trình tập trung vào việc hỗ trợ để đối tác áp dụng kết việc nâng cao lực hướng nghiệp vào thực tế hoạt động với học sinh, sau tổng hợp chia sẻ kinh nghiệm Ngoài ra, chương trình thúc đẩy mở rộng hoạt động phạm vi quốc gia Để đảm bảo trì kết cách hiệu quả, nội dung chiến lược hoạt động chương trình hoàn toàn theo định hướng hướng dẫn Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với bối cảnh văn hoá Việt Nam Chúng xin chân thành cảm ơn đánh giá cao ủng hộ nhiệt tình từ Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để sản phẩm kết chương trình giới thiệu nước thông qua hội thảo, khoá tập huấn giảng viên nòng cốt tập huấn trực tuyến Chúng xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn thể nhà quản lý, cán bộ, thầy cô giáo sở giáo dục cấp trung Sau đây, tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thái Nguyên gọi chung tỉnh chương trình Những người làm công tác hướng nghiệp đề cập nhà quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh cán Hội Liên hiệp Phụ nữ Các sở giáo dục trung học trường trung học, trung tâm giáo dục kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên làm nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh trung học học Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, câu lạc cha mẹ tỉnh tham gia chương trình nhiệt huyết thực hoạt động chương trình triển khai nhân rộng địa bàn công tác Chúng đặc biệt gửi lời cám ơn sâu sắc tới chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật thời gian qua bà Hồ Phụng Hoàng Phoenix, bà Trần Thị Thu ông Nguyễn Ngọc Tài Đến chương trình kết thúc, thay mặt cho tất nhà quản lý, cán bộ, giáo viên cán Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia chương trình năm qua, VVOB Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tài liệu “Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học: Từ lí thuyết đến thực hành” Tài liệu chia sẻ trải nghiệm sáng tạo số hoạt động hướng nghiệp điển hình diễn thời gian qua Chúng hi vọng chia sẻ giúp người đọc có thêm kinh nghiệm tổ chức thực hoạt động hướng nghiệp gắn kết giáo dục hướng nghiệp với hoạt động “trải nghiệm sáng tạo” đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tới VVOB Việt Nam Nico Vromant Giám đốc chương trình quốc gia GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU Lời dẫn Hướng nghiệp nên hiểu không chương trình tuyển sinh Đại học, tư vấn học tập hướng dẫn chọn nghề mà hướng nghiệp cần hiểu sau: Hướng nghiệp dịch vụ hoạt động để hỗ trợ cá nhân thời điểm đời họ để giúp họ có lựa chọn giáo dục, đào tạo, nghề nghiệp để quản lý nghề nghiệp họ Các dịch vụ thực trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học, trung tâm đào tạo, dịch vụ việc làm, nơi làm việc, lĩnh vực tình nguyện, cộng đồng hay tư nhân Các hoạt động dạng hoạt động với cá nhân hay hoạt động nhóm theo hình thức trực tiếp, từ xa (qua mạng internet) Hướng nghiệp bao gồm công cụ trắc nghiệm (đánh giá tự đánh giá), vấn/thảo luận, chương trình giáo dục nghề để giúp cá nhân phát triển nhận thức thân, nhận thức hội kĩ quản lý nghề nghiệp, chương trình thử nghiệm trước chọn nghề, chương trình tìm việc dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế - OECD, 2004) Nguồn tư liệu Tài liệu chia sẻ với người đọc hình thức tổ chức thực giáo dục hướng nghiệp triển khai bốn năm qua sở giáo dục, câu lạc “cha mẹ” thuộc tỉnh chương trình Tư liệu sử dụng tài liệu tổng hợp trích dẫn từ nguồn: •Các tài liệu hướng dẫn chương trình (phụ lục 2); •Các báo cáo tư liệu hoạt động hướng nghiệp số trường hai tỉnh Nghệ An, Quảng Nam; số câu lạc cha mẹ bốn tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thái Nguyên; •Các giáo án tham dự thi giáo án hướng nghiệp hai Sở GD&ĐT năm học 2014 - 2015; •Các báo cáo tiến trình báo cáo tổng kết hai Sở GD&ĐT, bốn Hội LHPN tỉnh VVOB Việt Nam; •Các chia sẻ cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh qua câu chuyện nghề nghiệp Cấu trúc nội dung Tài liệu gồm phần Phần I: Cơ sở khoa học để triển khai hoạt động hướng nghiệp Nội dung: Các đường hướng nghiệp; Tầm nhìn hướng nghiệp; khung lực hướng nghiệp học sinh; mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp Phần giúp người đọc (nếu chưa tham gia chương trình) có nhìn tổng quan sở lí thuyết hoạt động hướng nghiệp từ dẫn dắt người đọc hình dung ý nghĩa chủ đề (chia sẻ phần III phần IV) công tác hướng nghiệp sở giáo dục nội hàm hoạt động hướng nghiệp cộng đồng Phần II: Tổng quan kết chương trình Nội dung: Khái quát thay đổi công tác hướng nghiệp, từ quản lý đạo tới lực, tâm huyết cán bộ, giáo viên, thay đổi học sinh, cha mẹ học sinh, Hội LHPN tổ chức, ban ngành khác đóng góp chương trình tài liệu xây dựng lực hướng nghiệp Bao gồm: Khái quát tình hình; Những thay đổi suy nghĩ hành vi; Những đóng góp tài liệu; Đóng góp nâng cao lực hướng nghiệp; Kết luận Phần III: Các kinh nghiệm thực công tác hướng nghiệp sở giáo dục trung học Nội dung: Gồm 10 chủ đề Phát triển lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên; Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp hàng năm: Tổ chức thực hoạt động giáo dục hướng nghiệp; Xây dựng góc hướng nghiệp; Tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn; Tìm hiểu nghề nghiệp sở đào tạo; Tổ chức thi hướng nghiệp: Tư vấn hướng nghiệp cho số cá nhân học sinh; Lập kế hoạch nghề nghiệp; 10 Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp Căn vào hình thức hướng nghiệp phổ biến lực hướng nghiệp cần phải có học sinh trung học, chia hoạt động hướng nghiệp thành chủ đề Trình tự chủ đề xếp theo sơ đồ hình tháp Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp Mỗi chủ đề bao gồm: Giới thiệu; Kinh nghiệm thực hiện; Kết quả; Ví dụ điển hình nội dung hoạt động Câu chuyện sơ đồ tóm tắt hoạt động Mục mục để người đọc có hội hiểu rõ phần mô tả kinh nghiệm chủ đề đối chiếu với sở giáo dục để áp dụng cách sáng tạo Trong số chủ đề, mục mục Phần IV: Các kinh nghiệm thực hướng nghiệp cộng đồng Các hoạt động hướng nghiệp Hội LHPN cấp hướng đến đối tượng thành viên Hội LHPN, bậc cha mẹ học sinh bậc trung học Phần gồm chủ đề: Các hoạt động hướng nghiệp cộng đồng; Mô hình câu lạc (CLB) cha mẹ; Phối hợp Hội LHPN với nhà trường ban ngành địa phương Nội dung chủ đề: Giới thiệu; Bài học kinh nghiệm; Ví dụ cụ thể (qua câu chuyện, báo cáo, thi vẽ tranh ) Phần V: Phụ lục •Phụ lục 1: Kết tham gia bên liên quan chương trình; •Phụ lục 2: Danh mục tài liệu chương trình Cách thức vận dụng Do dung lượng tài liệu có hạn, đưa tất nội dung hoạt động diễn sở giáo dục câu lạc cha mẹ tỉnh chương trình Chúng mong thông cảm cán bộ, thầy cô hội viên Hội LHPN - người nhiệt tình, tâm huyết với công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học Các hình thức hướng nghiệp tài liệu tập hợp từ: •Các trải nghiệm sáng tạo thực tế vận dụng hiểu biết hướng nghiệp thông qua tài liệu chương trình; khoá tập huấn VVOB Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT Hội LHPN; buổi thảo luận trao đổi cán giáo viên, thành viên Hội LHPN câu lạc cha mẹ; •Các kinh nghiệm, cảm nhận đánh giá người thực hoạt động hướng nghiệp với học sinh cha mẹ học sinh Do vậy, ví dụ nội dung hoạt động chia sẻ tài liệu chưa xuất sắc nội dung bạn có biết chia sẻ hoạt động triển khai có hiệu bối cảnh cụ thể Vì vậy, bạn tham khảo sáng tạo theo cách riêng bạn cho phù hợp với bối cảnh nơi bạn công tác (điều kiện vật chất, lực hướng nghiệp cán bộ, giáo viên học sinh, điều kiện kinh tế xã hội ) CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 III Phối hợp Hội LHPN với nhà trường ban ngành địa phương Giới thiệu Hướng nghiệp trình, phối hợp cha mẹ với nhà trường ban ngành liên quan quan trọng để giúp nâng cao kiến thức hướng nghiệp cho học sinh Trong qui trình hướng nghiệp, cha mẹ thường làm tốt phần giúp tự khám phá tìm hiểu thân, chưa có đủ thông tin giới nghề nghiệp giúp xây dựng kế hoạch nghề nghiệp Hoạt động phối hợp với nhà trường ban ngành liên quan địa phương, sở giáo dục đào tạo nghề giúp cha mẹ có thông tin đầy đủ rõ nét trình hướng nghiệp Bài học kinh nghiệm Sự ủng hộ vào đồng đơn vị Hội LHPN, ngành giáo dục quyền địa phương (từ cấp huyện tới cấp xã) yếu tố định thành công hoạt động; Lúc đầu phối hợp với nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt, phía Hội LHPN gặp số khó khăn người cho hướng nghiệp công việc ngành giáo dục Cán Hội LHPN nhận câu hỏi “Tại lại chủ động đề xuất triển khai nội dung này, có phải “lấn sân” ngành giáo dục hay không?” Lãnh đạo cán Hội LHPN cấp huyện xã cho tổ chức hoạt động trước hết lợi ích hội viên, tuyên truyền, trang bị cho cha mẹ học sinh kiến thức hữu ích hướng nghiệp để hội viên yên tâm tự tin tư vấn giúp hướng nghiệp có hiệu Kinh phí tổ chức ban đầu hỗ trợ phần từ VVOB Việt Nam sau Hội LHPN chủ động huy động từ nguồn đối ứng từ địa phương, góp phần đảm bảo tính tự chủ bền vững hoạt động Ví dụ 3.1 Hoạt động phối hợp Hội LHPN trường trung học huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 106 CÁC KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG Bối cảnh Sau tham gia tập huấn hướng nghiệp, nhóm nòng cốt xây dựng giảng tập huấn sáng tác kịch cho sinh hoạt CLB cha mẹ Với mong muốn chia sẻ kiến thức cho đông đảo học sinh cha mẹ địa phương chưa tiếp cận với thông tin hướng nghiệp, Hội LHPN chủ động đề xuất với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa số xã địa bàn vào tháng 12/2013 tháng 10/2014 Buổi sinh hoạt huy động chuẩn bị tư vấn cán Phòng GD&ĐT, lãnh đạo giáo viên trường THCS Kịch xây dựng cụ thể, chi tiết bám sát kiến thức hướng nghiệp Nội dung •Giới thiệu lí thuyết nghề nghiệp, mô hình lập kế hoạch nghề với “3 bước tìm hiểu, bước hành động” thông qua tiểu phẩm “Tôi ai?” trò chơi, hỏi đáp; •Lưu ý vận dụng lí thuyết vào thực tế (có tính đến vấn đề bình đẳng giới hướng nghiệp); •Phát huy kết đạt buổi sinh hoạt xã Tam Nghĩa, Hội LHPN huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức giao lưu, giới thiệu lí thuyết hướng nghiệp cho học sinh phụ huynh trường THCS Phan Châu Trinh, xã Tam Giang vào đầu tháng 10 năm 2014 với nội dung kịch cập nhật PHẦN Ảnh 16 - Cán Hội LHPN lắng nghe chia sẻ học sinh 107 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 Kết “Chủ đề hướng nghiệp em nghe thầy cô trường phổ biến, em thích hoạt động ngoại khóa cô Hội LHPN Nó giúp em hiểu sâu thêm kiến thức nghề nghiệp, cân nhắc lựa chọn nghề phù hợp qua tiểu phẩm trò chơi” Em Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp THCS Phan Châu Trinh, xã Tam Giang •Tổng số học sinh khối cha mẹ học sinh tham gia hai buổi sinh hoạt 120 người Buổi sinh hoạt diễn thành công, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành Đảng ủy hai xã Tam Nghĩa, Tam Giang phản hồi tích cực “Đây chương trình có ý nghĩa, bổ ích đem đến kết lâu dài, tương lai cho hệ trẻ” (Chia sẻ ông Phạm Văn Quyện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Núi Thành) •Một số cán Hội LHPN địa bàn khác đến tham gia buổi sinh hoạt tỏ thích thú tâm đắc với cách làm Hội LHPN huyện Núi Thành •Sau buổi sinh hoạt, cán Hội LHPN nhận nhiều điện thoại nhiều cha mẹ muốn tham khảo ý kiến, giải đáp băn khoăn tư vấn hướng nghiệp Điều cho thấy họ có nhận thức tốt tầm quan trọng phải chọn nghề bắt đầu thể vai trò cha mẹ việc giúp hướng nghiệp • Thông qua hoạt động vậy, lực tổ chức, điều hành thiết kế nội dung thực hoạt động hướng nghiệp cán Hội LHPN nâng cao đáng kể, động lực cho Hội LHPN tiếp tục triển khai hoạt động hướng nghiệp thời gian tới 3.2 Hoạt động phối hợp tỉnh Thái Nguyên Bối cảnh Nhằm tạo điều kiện cho bậc phụ huynh tiếp cận nâng cao kiến thức hướng nghiệp để giúp em việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai, tổng hợp lại kết quả, kinh nghiệm chia sẻ từ hoạt động sở để làm tài liệu sinh hoạt CLB, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động Hướng nghiệp phối hợp với ngành giáo dục ban ngành có liên quan để truyền thông công tác hướng nghiệp Các hoạt động cụ thể * Cấp tỉnh: Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trường THPT Lương Ngọc Quyến tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp” cho học sinh lớp 12 •Số lượng: 150 người/cuộc •Thành phần: ‒‒ Đại biểu Hội LHPN tỉnh, Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Ban Đại diện cha mẹ, giáo viên trường THPT Lương Ngọc Quyến: 50 người; 108 CÁC KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG ‒‒ Đại diện học sinh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến: 100 người •Nội dung: ‒‒ Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Đoàn trường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; ‒‒ Thi hái hoa dân chủ tìm hiểu kiến thức hướng nghiệp; ‒‒ Gian hàng trưng bày giới thiệu tài liệu cho cha mẹ giúp hướng nghiệp PHẦN * Tại huyện, thành phố có mô hình CLB “Giáo dục đời sống”: Phối hợp với trường THCS tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp” cho em học sinh lớp (tổng cộng 15 xã) •Thành phần: Lãnh đạo địa phương; Hội LHPN; Đoàn Thanh niên; Ban Hỗ trợ Giáo dục, Ban Chủ nhiệm CLB “Giáo dục đời sống”; Ban Giám hiệu, Hội phụ huynh, giáo viên, học sinh trường THCS •Hình thức cụ thể: Huyện Phú Bình: ‒‒ Xã Thanh Ninh: Tổ chức hội thi vẽ tranh nghề nghiệp lập kế hoạch nghề; ‒‒ Thị trấn Hương Sơn: Tọa đàm bậc phụ huynh học sinh hướng nghiệp cho em Huyện Phổ Yên: xã ‒‒ Xã Vạn Phái Nam Tiến: Thi hái hoa dân chủ với chủ đề “Làm để giúp hướng nghiệp”; ‒‒ Xã Đắc Sơn: Thi trình diễn tiểu phẩm chủ đề hướng nghiệp CLB “Giáo dục đời sống” Thành phố Thái Nguyên: ‒‒ Xã Tân Cương: Tọa đàm chia sẻ kiến thức kinh nghiệm hướng nghiệp ‒‒ Phường Thịnh Đán: Phối hợp với đoàn niên tổ chức hoạt động giới thiệu tài liệu “Cha mẹ giúp hướng nghiệp” tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp trường THCS Thịnh Đán Thị xã Sông Công: ‒‒ Xã Bá Xuyên: Giao lưu cha mẹ, thầy cô giáo chủ đề hướng nghiệp; ‒‒ Phường Cải Đan: Trình diễn tiểu phẩm chủ đề hướng nghiệp tọa đàm chia sẻ kiến thức hướng nghiệp thông qua tiểu phẩm trình diễn Huyện Võ Nhai: ‒‒ Xã Dân Tiến Bình Long ‒‒ Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm cha mẹ giúp hướng nghiệp Huyện Đại Từ: ‒‒ Xã Bản Ngoại Phú Thịnh: Phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện truyền thông hướng nghiệp tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm làm để giúp hướng nghiệp; ‒‒ Xã Hoàng Nông Na Mao: Tổ chức hội thảo chủ đề “Cha mẹ làm để giúp hướng nghiệp”; 109 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 LỜI KẾT Hướng nghiệp hành trình dài Điều quan trọng trình học sinh học trường, cán thầy, cô giáo, người có nhiều thông tin, kinh nghiệm nắm bắt lí thuyết hướng nghiệp hỗ trợ em để em hiểu sở khoa học việc chọn nghề, em biết cần phải làm để đưa định cho thân Tuy nhiên, hướng nghiệp nhiệm vụ riêng ngành giáo dục Vai trò cha mẹ, phối hợp hỗ trợ tập thể, cá nhân lĩnh vực ngành nghề cho công tác hướng nghiệp quan trọng Hướng nghiệp hỗ trợ học sinh tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu định việc đưa lời khuyên hay định em nên theo ngành hay ngành Khi viết tới mục cuối tài liệu này, có hội chia sẻ tài liệu kinh nghiệm thực hoạt động hướng nghiệp với đại diện lãnh đạo, giảng viên, giáo viên từ số trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, Sở GD&ĐT, trường THPT tỉnh miền Bắc, miền Trung miền Nam lớp tập huấn “Kĩ tư vấn hướng nghiệp” hội thảo “Tổng kết chương trình hướng nghiệp 2011 - 2015 Định hướng lực hướng nghiệp cho học sinh trung học sinh viên sư phạm đáp ứng đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”(47) Các tài liệu chương trình kinh nghiệm thực công tác hướng nghiệp nhận ủng hộ với nhiều ý kiến phản hồi tích cực việc áp dụng nội dung kinh nghiệm hướng nghiệp sở giáo dục 47 Tập huấn “Kĩ tư vấn hướng nghiệp” VVOB Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học trường đại học RMIT tổ chức tháng 11 năm 2015 Đà Nẵng Hội thảo “tổng kết chương trình hướng nghiệp 2011-2015 Định hướng lực hướng nghiệp cho học sinh trung học sinh viên sư phạm đáp ứng đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” VVOB Việt Nam phối hợp với Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục tổ chức, tháng 12 năm 2015 trường đại học Sư phạm II, Xuân Hoà, Vĩnh Phúc 110 PHỤ LỤC I PHỤ LỤC 1: Sự đồng thuận ủng hộ tác nhân tham gia chương trình •Bộ GD & ĐT (Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Vụ Giáo dục Trung học): ‒‒ Phối hợp tổ chức lớp giảng viên nòng cốt quốc gia Đổi hướng nghiệp trường trung học; kĩ tư vấn cá nhân khám phá, lựa chọn phát triển nghề nghiêp; kĩ tư vấn hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn; Tư vấn hướng nghiệp trường trung học; ‒‒ Hỗ trợ tổ chức khoá tập huấn trực tuyến tư vấn hướng nghiệp; quản lý hướng nghiệp; ‒‒ Thẩm định tài liệu chương trình thống đưa vào danh mục tài liệu tham khảo quốc gia •Sở GD&ĐT Nghệ An Quảng Nam ‒‒ Hình thành nhóm giảng viên nòng cốt; ‒ ‒ Tổ chức khoá tập huấn, hội thảo nâng cao lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên; ‒ ‒ Ban hành công văn, hướng dẫn, khuyến khích trường thực công tác hướng nghiệp cho học sinh (xây dựng góc hướng nghiệp, lồng ghép hoạt động giáo dục hướng nghiệp hoạt động ngoại khoá, trao đổi chuyên môn hướng nghiệp ); ‒‒ Hỗ trợ, tư vấn chuyên môn để trường thực sáng kiến hướng nghiệp; ‒ ‒ Tăng nguồn tài liệu tham khảo: tổ chức thi giáo án hướng nghiệp, khuyến khích trường tổ chức hoạt động hướng nghiệp thu thập tài liệu cho “góc hướng nghiệp” •Ban Giám hiệu trường trung học trung tâm giáo dục cho cấp trung học: ‒‒ Tích cực đạo theo hướng dẫn Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; ‒ ‒ Chỉ đạo tham gia hoạt động tập huấn cho giáo viên hoạt động với học sinh; ‒‒ Khuyến khích ủng hộ sáng tạo cán bộ, giáo viên công tác hướng nghiệp xây dựng góc hướng nghiệp, trang bị đầu sách hướng nghiệp PHẦN •Phòng GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Nghệ An ‒‒ Phối hợp với Sở GD&ĐT đạo tổ chức thực hoạt động trường, trung tâm giáo dục 113 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 •Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp giáo viên chủ nhiệm ‒‒ Tích cực trau dồi kiến thức, chuyên môn qua tham gia tập huấn, hội thảo, trao đổi với đồng nghiệp, tìm hiểu thông tin mạng internet, thực tế địa phương; ‒‒ Nhiệt tình, sáng tạo tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; ‒‒ Hỗ trợ, tư vấn cho học sinh khám phá thân, giới nghề nghiệp định nghề nghiệp •Cha mẹ học sinh ‒‒ Tham gia hoạt động hướng nghiệp trường với con: Chia sẻ nghề nghiệp, tìm hiểu thông tin; ‒‒ Tham gia câu lạc cha mẹ để hỗ trợ hướng nghiệp; ‒‒ Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm •Các quan/tổ chức ‒‒ Hội LHPN tổ chức khoá tập huấn cho giảng viên nòng cốt, cho chủ nhiệm CLB; ‒‒ Các CLB tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề hướng nghiệp với nội dung phong phú; ‒‒ Hội LHPN phối hợp với số trường tổ chức hoạt động giao lưu hướng nghiệp; ‒‒ Các sở sản xuất, kinh doanh nhà máy: Giới thiệu sở sản xuất, hỗ trợ để học sinh tham quan tìm hiểu trường nghề, làng nghề, 114 PHỤ LỤC II PHỤ LỤC 2: Danh mục tài liệu chương trình Tất tài liệu tải miễn phí www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen TT Nội dung chủ yếu Ý nghĩa áp dụng Quản lí hướng nghiệp cấp trung học - NXB Đại học Sư phạm, 2012 Tài liệu vận dụng để soạn thảo tài liệu tập huấn: Đổi giáo dục hướng nghiệp trường trung học, năm 2013 Vụ Giáo dục Trung học VVOB Việt Nam phối hợp biên soạn Tổng quan công tác hướng nghiệp cấp trung học công tác hướng nghiệp hai tỉnh Nghệ An Quảng Nam Những kiến thức kĩ hướng nghiệp; kiến thức kĩ quản lí hướng nghiệp Đối tượng sử dụng cán quản lí sở giáo dục, ra, giáo viên làm công tác hướng nghiệp tham khảo tài liệu để có tổng quan công tác hướng nghiệp Tài liệu giúp người sử dụng xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho công tác giáo dục sở giáo dục Tài liệu bổ sung sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp - NXB Đại học Quốc Gia, 2013 Tài liệu Vụ Giáo dục Trung học thẩm định năm 2013 Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 12 - NXB Đại học Quốc Gia, 2013 Tài liệu Vụ Giáo dục Trung học thẩm định năm 2013 Gồm chuyên đề: -Tìm hiểu thân yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học chọn nghề thân; -Tìm hiểu nghề nghiệp; -Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp Mỗi chuyên đề bao gồm lí thuyết hướng nghiệp tương ứng, ví dụ minh hoạ, tập cho học sinh, website tìm hiểu thông tin Đối với lớp, nội dung tập trung để giúp em định: Lớp 9: HS chọn ban học hướng học cấp học, bậc học cao hay chọn học nghề; Lớp 10: HS hiểu sâu thân lĩnh vực sở thích khả nghề nghiệp; Lớp 11: HS tìm hiểu thông tin tuyển sinh thông tin học nghề bậc học cao hơn; Lớp 12: HS chọn ngành học bậc học cao học nghề Ba chuyên đề tài liệu xây dựng theo lực hướng nghiệp học sinh để giúp người làm công tác hướng nghiệp tiến hành hoạt động với học sinh tiết/năm Tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động hướng nghiệp hình thức khác (trong lớp chủ yếu) với phương pháp dạy học tích cực Trong tài liệu có phụ lục lí thuyết, trắc nghiệm hướng nghiệp Cán giáo viên tự học triển khai hoạt động với học sinh, đồng thời sáng tạo kết hợp, lồng ghép với hình thức ngoại khoá khác cho toàn khối hay toàn trường Nếu học sinh tham gia tất hoạt động mô tả tài liệu học sinh cần mà có hướng dẫn cá nhân đạt lực hướng nghiệp mức tốt PHẦN Tên tài liệu 115 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 116 Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông - NXB Đại học Quốc gia, 2013 Tài liệu Vụ Giáo dục Trung học thẩm định năm 2013 Tài liệu có đĩa VCD tập huấn giảng viên nòng cốt Ý nghĩa hoạt động giáo dục nghề phổ thông công tác hướng nghiệp; số kiến thức hướng nghiệp; nội dung hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông Tài liệu lực hướng nghiệp học sinh cần đạt qua học nghề phổ thông bốn giai đoạn Giáo viên dạy nghề phổ thông kết hợp với giáo viên phụ trách hướng nghiệp khác tự dễ dàng hướng dẫn em tìm hiểu thân, đặc biệt kĩ thiết yếu biết cách trải nghiệm nghề tham gia hoạt động giáo dục nghề phổ thông để em thực đạt mục tiêu hoạt động Nội dung tài liệu có đóng góp định cho việc thiết kế môn học tự chọn THPT sau 2015 Tổ chức tư vấn hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh lớp - NXB Đại học Quốc gia, 2013 Các bước tiến hành, từ chuẩn bị, thực buổi tư vấn đến công việc sau buổi tư vấn; số gợi ý trả lời câu hỏi học sinh thường hỏi Tổ chức tư vấn hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh cấp THPT - NXB Đại học Quốc gia, 2013 Hai tài liệu Cục Nhà giáo Cán quản lý Cơ sở giáo dục sử dụng tập huấn năm 2014 cho giảng viên nòng cốt tập huấn trực tuyến toàn quốc cho cán làm công tác đoàn THPT năm 2015 Tài liệu có đĩa lí thuyết thực hành Tài liệu giúp sở giáo dục tiến hành tư vấn hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh thời gian ngắn cho số đông học sinh (toàn khối, số lớp/khối, toàn trường) Tuy nhiên, tổ chức buổi tư vấn đáp ứng mục tiêu nâng cao nhận thức hướng nghiệp cho học sinh Tài liệu tập huấn: VVOB Việt Nam Vụ Giáo dục Trung học Đổi giáo dục trường trung học, 2013 Tài liệu Vụ Giáo dục Trung học tập huấn giảng viên nòng cốt Quốc gia năm 2013 năm 2015, Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục sử dụng Đổi giáo dục hướng nghiệp bối cảnh mới; lí thuyết hướng nghiệp; cách xác định lực hướng nghiệp học sinh; phương pháp hướng nghiệp; thông tin tư vấn hướng nghiệp; chức quản lý thông tin quản lí công tác hướng nghiệp Dành chủ yếu cho cán quản lý phụ trách giáo dục hướng nghiệp sở giáo dục Qua tài liệu, người sử dụng hình dung nội dung chuyên môn hình thức hướng nghiệp để từ xây dựng kế hoạch đạo thực bồi dưỡng giáo viên, xây dựng bổ sung sở vật chất cho giáo dục hướng nghiệp, kết nối với cá nhân đơn vị có đóng góp công tác hướng nghiệp sở công tác, đặc biệt đạo hỗ trợ cán giáo viên tổ chức hoạt động hướng nghiệp với học sinh PHỤ LỤC nội dung cho khoá tập huấn trực tuyến: Nâng cao lực cho cán quản lý định hướng quản lí công tác hướng nghiệp tư vấn nghề nghiệp Tài liệu có đĩa tập huấn giảng viên nòng cốt Kĩ tư vấn cá nhân khám phá, lựa chọn phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học - NXB Đại học Quốc gia, 2014 Tài liệu Cục Nhà giáo Cán quản lý Cơ sở giáo dục thẩm định giữ quyền Tài liệu có đĩa lí thuyết thực hành Có clips lí thuyết hướng nghiệp đưa lên youtube Nội dung ý nghĩa lí thuyết hướng nghiệp phù hợp với văn hoá Việt Nam việc áp dụng lí thuyết tư vấn cá nhân; sáu kĩ năng, hai liệu pháp năm giai đoạn tư vấn hướng nghiệp cá nhân Các kĩ liệu pháp giới thiệu tài liệu hữu ích với giáo viên hỗ trợ học sinh hướng nghiệp Tài liệu chuyên đề chuyên sâu tư vấn cá nhân, đặc biệt phù hợp với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên học sinh cha mẹ học sinh tham vấn chọn ngành, chọn trường Hướng dẫn lồng ghép giới công tác hướng nghiệp - NXB Đại học Quốc gia, 2015 Tài liệu Cục Nhà giáo Cán quản lý Cơ sở giáo dục thẩm định giữ quyền Các khái niệm giới; vận dụng khái niệm công tác hướng nghiệp; hướng dẫn lồng ghép giới xây dựng lực hướng nghiệp cho học sinh quản lí hướng nghiệp Vận dụng tài liệu vào hoạt động hướng nghiệp với học sinh đảm bảo việc lựa chọn nghề theo sở thích, khả năng, cá tính giá trị nghề nghiệp em 10 Tài liệu dành cho cha mẹ học sinh: Giúp Hướng nghiệp - NXB Đại học Quốc gia, 2013 (có kèm theo đĩa) Tài liệu Hội LHPN Việt Nam nhân rộng 63 tỉnh, thành Các khái niệm chung Hướng nghiệp; tầm quan trọng vai trò cha mẹ Hướng nghiệp kĩ để giúp tìm hiểu: - Bản thân kĩ thiết yếu - Thị trường lao động Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp Tài liệu nhằm mục đích: - Cung cấp thông tin hướng nghiệp - Nâng cao kĩ giúp hướng nghiệp - Tạo chuyển biến nhận thức cha mẹ công tác hướng nghiệp Các nội dung trình bày tài liệu hỗ trợ đắc lực cho cha mẹ học sinh trình giúp hướng nghiệp, từ việc hiểu rõ kiến thức hướng nghiệp đến cách thức giúp tìm hiểu thân, tìm hiểu nghề nghiệp, xác định mục tiêu xây dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai PHẦN 117 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 118 11 Tài liệu dành cho cha mẹ học sinh: Kĩ tư vấn cá nhân lựa chọn phát triển nghề nghiệp, NXB Đại học Quốc gia, 2013 Tài liệu Hội LHPN Việt Nam nhân rộng 63 tỉnh thành Các khái niệm chung điều kiện để thực thành công tư vấn hướng nghiệp, kĩ liệu pháp tư vấn hướng nghiệp, cách vận dụng kĩ liệu pháp vào việc hỗ trợ em phát triển lực học Tài liệu có xây dựng mẫu kế hoạch giảng nhằm giúp cán Hội LHPN tham khảo tập huấn nhân rộng cộng đồng Tài liệu dành cho cán cốt cán sở Hội LHPN nhằm tập huấn truyền thông lại cho cán Hội LHPN cha mẹ HS, giúp họ nâng cao nhận thức, hiểu biết kĩ hướng nghiệp để hỗ trợ nhiều việc tìm hiểu định chọn hướng học, chọn nghề Tài liệu tập trung vào kĩ tư vấn hướng nghiệp mà cha mẹ áp dụng cho em 12 Tài liệu dành cho Ban chủ nhiệm câu lạc cha mẹ: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt câu lạc chủ đề Bình đẳng giới hướng nghiệp, nhà NXB Đại học Quốc gia, 2015 Tài liệu Hội LHPN Việt Nam nhân rộng 14 tỉnh Các kiến thức bình đẳng giới cách hiểu Hướng nghiệp, số định kiến giới phổ biến việc hướng nghiệp cho em bậc cha mẹ cộng đồng; Nội dung phương pháp giúp Ban chủ nhiệm câu lạc xây dựng kịch tổ chức điều hành hiệu buổi sinh hoạt câu lạc chủ đề bình đẳng giới hướng nghiệp Tài liệu thực tiễn với Ban chủ nhiệm CLB cha mẹ cộng đồng nhằm giúp lựa chọn vấn đề Bất bình đẳng giới hướng nghiệp từ quan điểm cha mẹ xây dựng, điều hành kịch sinh hoạt CLB chủ đề Bình đẳng giới Hướng nghiệp 13 Chương trình Hướng nghiệp 2011 - 2015: Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học: Từ lí thuyết đến thực hành Tài liệu lưu hành nội bộ, 2015 Tài liệu bao gồm: Cơ sở khoa học để triển khai hoạt động hướng nghiệp; tổng quan kết chương trình; kinh nghiệm thực công tác hướng nghiệp sở giáo dục Hội LHPN Tài liệu tổng hợp kinh nghiệm triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học Do vậy, tài liệu thực tiễn cho việc tham khảo vận dụng vào đơn vị CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015 CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP CHO CẤP TRUNG HỌC TỪ LÍ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH Nhóm biên soạn: Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thị Thủy TÀI LIỆU KHÔNG BÁN Bản quyền: VVOB VIỆT NAM Quy định chép: Có thể chép, trích dẫn sách nhằm phục vụ hoạt động giáo dục mục đích phi thương mại khác, nhiên cần ghi rõ nguồn tài liệu chép trích dẫn In 1.200 cuốn, khổ 20,5 x 29,5 cm CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ DL VIỆT NAM Tài liệu lưu hành nội ... lực hướng nghiệp cho người làm công tác hướng nghiệp( 2) cung cấp lí thuyết hướng nghiệp, kĩ phương pháp triển khai hoạt động hướng nghiệp sở giáo dục trung học( 3) cộng đồng; xây dựng tài liệu hướng. .. dẫn cha mẹ học sinh kịch mô lí thuyết hướng nghiệp, ; Học sinh xây dựng mô tả nghề, câu chuyện nghề nghiệp Đây thực nguồn tư liệu quý báu cho công tác hướng nghiệp 29 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011... nghiệm thực hướng nghiệp cộng đồng Các hoạt động hướng nghiệp Hội LHPN cấp hướng đến đối tượng thành viên Hội LHPN, bậc cha mẹ học sinh bậc trung học Phần gồm chủ đề: Các hoạt động hướng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015) , Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015) , Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay