công nghệ nano

63 222 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ NANO ĐỀ TÀI NANOTECHNOLOGY IN FOOD AND THE FOOD INDUSTRY GVHD: Ts Vũ Thanh Ngọc Nhóm: Lớp: DHSH10A STT HỌ VÀ TÊN MSSV NHIỆM VỤ Quách Thị Cẩm Tú 14081471 - Introduction Lê Đức Tý 14067841 - Sensors and Diagnostics 14127641 - Packaging and Logistics - Safety Aspects of Nanotechnology in Food - Thuyết trình+edit powerpoint Nguyễn Đỗ Uyên Huỳnh Thị Thanh Vân 14017881 - Separation and Fractionation - Emulsification - Thuyết trình + tổng hợp Phạm Thị Thanh Vân 14063861 - Nutritional Profiling - Process Innovation Nguyễn Thị Tường Vy 14042161 - Texture Modification Trần Thị Hải Yến 14079901 - Micro- and Nanoreactors - Encapsulation and Delivery - Thuyết trình+ edit powerpoint Lê Thị Thanh Xuân 14026561 - Consumer Behavior - Economic Aspects Giới thiệu Đổi quy trình NỘI DUNG Thiết bị cảm ứng chuẩn đoán Kỹ thuật nano sản xuất thành phần thực phẩm Bao bì logistic Các khía cạnh công nghệ nano thực phẩm Hướng phát triển CN nano thực phẩm Giới thiệu Giới thiệu Sức khỏe Phúc lợi xã hội Giới thiệu Bệnh béo phì Bệnh tiểu đường Giới thiệu Chất lượng an toàn vấn đề ngày quan trọng, tính bền vững sản xuất chế biến thực phẩm đòi hỏi ý liên tục Giới thiệu Công nghệ nano giúp gì? Giới thiệu - Cho phép hệ thống kiểm tra chất lượng có độ nhạy độ đặc hiệu cao làm cho chất lượng thực phẩm đảm bảo quy trình kiểm soát xác - Xuất phát từ hệ thống phân phối thuốc, thiết kế “thùng chứa” để phân phối chất dinh dưỡng để cải thiện hấp thụ thể Giới thiệu Việc kiểm soát cấu trúc nano cho phép tạo kết cấu sản phẩm thực phẩm theo yêu cầu nhóm người tiêu dùng Kết công nghệ nano có tác động lớn đến việc đóng gói vận chuyển thực phẩm 5.2 Bao bì Đóng gói sản phẩm thực phẩm đóng vai trò thiết yếu việc trì chất lượng sản phẩm thời gian lâu hơn, lợi ích quan trọng tính bền vững lợi ích người tiêu dùng 5.2 Bao bì Với ông nghệ nano, vật liệu dùng để bao gói có thêm nhiều đặc tính chức phù hợp cho mục đích sử dụng - Cách gần dùng để đóng gói bia vào chai polyethylene terephthalate (PET) giúp tăng thời gian bảo quản lên 5.2 Bao bì - Bổ sung exfoliated clay platelets vào polymer vật liệu đóng gói, cải thiện tính chất bảo quản 5.2 Bao bì Bao bì thực phẩm bao gồm phần tử cảm biến Nhờ đó, chúng có khả dựa công nghệ phát tần số vô tuyến (RFID) để thông tin tới thiết bị lân cận nhằm báo hiệu vấn đề điều kiện bảo quản gây hư hỏng chất lượng thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng vấn đề tiềm ẩn liên quan đến độ an toàn Các khía cạnh công nghệ nano thực phẩm 6.1 Sự an toàn công nghệ nano thực phẩm Những ảnh hưởng hậu hạt nano thực phẩm ứng dụng công nghệ nano định chưa tìm hiểu rõ ràng 6.2 Thái độ người tiêu dùng Thực phẩm nano mà ăn no bụng nhỉ???? 6.2 Thái độ người tiêu dùng Cung cấp kịp thời chất dinh dưỡng nước cho người nghèo Cải thiện tình trạng thực điểm phẩm Ưu chất lượng bảo quản 3.2.Nhược điểm 6.3 Khía cạnh kinh tế Lợi nhuận công nghệ nano ngành công nghiệp thực phẩm nhỏ Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho sản phẩm thực phẩm, có lợi riêng Hướng phát triển công nghệ nano thực phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu chính: David E Reisner, Bionanotechnology-global prospects, Library of Congress Cataloging‑in‑Publication Data -World Health Organization, 4-6 october 2010 ,Nutrient Profiling, UNITED KINGDOM
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ nano, công nghệ nano, công nghệ nano, Cải biến quy trình, Hướng phát triển mới của công nghệ nano trong thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay