cảm xúc và tình cảm

12 131 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:59

Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Chủ đề CẢM XÚC VÀ TÌNH CẢM Trong trình sống, người tác động vào giới khách quan, cải tạo giới, cải tạo xã hội nhằm phục vụ cho đời sống, đồng thời cải tạo thân Không thế, người tỏ thái độ với giới Khi nghe nhạc, thơ hay, chứng kiến hoàn cảnh thương tâm người có rung động thân Khi thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu thân, người có cảm xúc tương ứng Những tượng tâm lý biểu lộ rung động, thái độ người vật tượng gọi cảm xúc tình cảm Cảm xúc tình cảm người phong phú đa dạng, thể qua nhiều cung bậc, cấp độ khác 6.1 Cảm xúc 6.1.1 Khái niệm cảm xúc Cảm xúc thái độ rung cảm người với vật tượng có liên quan đến việc thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu cá nhân Hay nói cách khác, cảm xúc rung động người thực, trình tác động tương hỗ với môi trường xung quanh trình thoả mãn nhu cầu Xúc cảm khác với cảm xúc Xúc cảm từ dùng để phản ứng vật, trải nghiệm thụ động thoả mãn nhu cầu Ví dụ: Con chó cho ăn biểu lộ xúc cảm hớn hở Cảm xúc từ dùng để phản ứng người, gắn liền với hoạt động có định hướng thích nghi Cảm xúc người xúc cảm ý thức hoá Chúng ta thường nói rằng, cảm thấy buồn, vui, giận dữ… không dùng cụm từ “tôi xúc thấy…” 6.1.2 Đặc điểm cảm xúc a) Cảm xúc biểu bề rõ ràng ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Cảm xúc thể qua cử chỉ, hành vi, điệu phản ứng mặt sinh lý Những biểu thấy thông qua quan sát trực tiếp Chúng ta nhận biết người khác vui, buồn, giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên hay “mừng mừng tủi tủi”… Tuỳ theo loại cảm xúc mà dấu hiệu bộc lộ khác b) Cảm xúc đa dạng phong phú Từ cảm xúc tác động kích thích khác điều kiện, hoàn cảnh khác mà cảm xúc người có lúc đan xen, pha lẫn nhiều cảm xúc khác loại tồn thời điểm Và điều tạo hàng loạt cảm xúc khác ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương 6.1.3 Phân loại cảm xúc Cảm xúc, tình cảm vấn đề nhiều nhà tâm lý học quan tâm nghiên cứu Vì thế, có nhiều quan điểm khác số lượng loại cảm xúc Căn vào tính chất cảm xúc chia cảm xúc thành loại: cảm xúc tích cực cảm xúc tiêu cực Căn vào biểu nội dung, chia cảm xúc thành loại bản: vui, buồn, sợ hãi, giận dữ, ngạc nhiên ghê tởm Vui ThS.Ngô Minh Duy Buồn Tài liệu lưu hành nội Sợ hãi Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Giận Tâm lý học đại cương Ngạc nhiên Ghê tởm Xúc động tâm trạng dạng cảm xúc Tâm trạng có cường độ rung động yếu, thời gian kéo dài có khuynh hướng lan toả Xúc động có cường độ mạnh, mãnh liệt, thời, đột ngột, người khó kiểm soát hành vi thân 6.1.4 Vai trò cảm xúc 6.1.4.1 Cảm xúc giúp người thích ứng với hoàn cảnh Khi vui, buồn, giận dữ… tạo biến đổi tâm sinh lý làm phá vỡ trạng thái cân vốn có, tạo cảm giác thoải mái hay khó chịu cho thân Cảm xúc giúp cho lấy lại trạng thái quân bình mặt tâm lý Khi buồn, khóc nỗi buồn vơi đi, lòng thấy nhẹ nhõm Khi vui, cười, nói nhiều sau trạng thái cân tái lập… Cảm xúc giúp ta thích ứng với hoàn cảnh sống 6.1.4.2 Cảm xúc gắn liền với nhu cầu việc thoả mãn nhu cầu chủ thể Trạng thái thiếu hụt dẫn đến đòi hỏi cần phải thoả mãn để tồn phát triển làm xuất nhu cầu Nhu cầu thoả mãn nảy sinh cảm xúc tích cực (dương tính), ngược lại nhu cầu không thoả mãn nảy sinh cảm xúc tiêu cực (âm tính) 6.1.4.3 Cảm xúc kích thích hay kìm hãm hành động Không mạnh sức mạnh tình yêu thương lòng căm thù Cảm xúc củng cố, làm tăng thêm sức mạnh, tính kiên trì, khắc phục khó khăn để đạt mục đích chủ thể cảm xúc kìm hãm, ức chế hành động ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương chủ thể Khi vui, làm việc hiệu hơn, giận dữ, căm thù làm việc mà không kiểm soát được, yêu thương người khác làm việc chí sẵn sàng hy sinh thân mình… Vậy, kích thích hành động, hay ức chế, kìm hãm hoạt động tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất hoàn ảnh nảy sinh cảm xúc 6.1.4.4 Cảm xúc có mối quan hệ mật thiết với tư Cảm xúc, tư hành vi ba yếu tố có mối quan hệ mật thiết với Khi tư tích cực có cảm xúc tích cực hành vi thể tích cực ngược lại Cơ chế tự nhủ với thân (self-talk) theo hướng tích cực hay tiêu cực tạo cảm xúc tương ứng Đời thay đổi thay đổi, thay đổi phải tư Tư thay đổi cảm xúc thay đổi cảm xúc tác động ngược lại tư 6.1.4.5 Đóng vai trò quan trọng hoạt động giao tiếp Cảm xúc biểu lộ qua hành vi giao tiếp với người khác Cảm xúc tích cực phá tan bầu không khí căng thẳng ngược lại cảm xúc tiêu cực giao tiếp làm nảy sinh phản ứng phòng vệ cá nhân giao tiếp Cảm xúc truyền đạt thái độ, tâm thế, tính hợp tác quan điểm cá nhân giao tiếp Giao tiếp biết thể cảm xúc phù hợp mang lại hiệu 6.2 Tình cảm 6.2.1 Khái niệm tình cảm Tình cảm thái độ cảm xúc ổn định người vật tượng có liên quan đến nhu cầu động họ Một số quan điểm cho rằng, cảm xúc tình cảm một, điều chưa xác Mặc dầu cảm xúc tình cảm có điểm giống chúng không đồng với Sự khác biệt cảm xúc tình cảm thể qua đặc điểm: tính ổn định, tính xã hội sở sinh lý-thần kinh ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Về tính ổn định: Cảm xúc trình tâm lý, có tính thời, gắn với tình thực khách quan, nảy sinh có tác động trực tiếp kích thích từ môi trường Tình cảm thuộc tính tâm lý có tính xác định ổn định, tồn trạng thái tiềm tàng, sâu lắng bộc lộ qua cảm xúc Về tính xã hội: Xúc cảm vật cảm xúc người thực chức sinh vật giúp thể định hướng thích nghi với môi trường với tư cách cá thể Tình cảm có người thực chức xã hội, giúp người định hướng thích nghi với tư cách nhân cách Về chế sinh lý-thần kinh: Xúc cảm vật cảm xúc người gắn liền với phản xạ vô điều kiện, với năng, chịu chi phối hệ thống tín hiệu thứ I Tình cảm gắn liền với phản xạ có điều kiện chịu chi phối hệ thống tín hiệu thứ II 6.2.2 Đặc điểm tình cảm 6.2.2.1 Tính nhận thức: Tình cảm hình thành sở cảm xúc người trình nhận thức đối tượng Trong tình cảm, chủ thể nhận thức nguyên nhân gây chúng, nhận thức có tình cảm với người mà tình cảm với người khác Ba yếu tố: nhận thức, rung động thể cảm xúc làm nảy sinh tình cảm 6.2.2.2 Tính đối tượng: Tình cảm dành cho, hướng đến đối tượng định 6.2.2.3 Tính ổn định: Tình cảm thuộc tính tâm lý Để hình thành tình cảm với người, chúg ta cần khoảng thời gian định có tình cảm gặp đối tượng Bản chất đường hình thành tình cảm trình cộng gộp cảm xúc loại với ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Vì thế, có tình cảm với ai, không dễ quên người ấy, muốn quên người cần phải có thời gian muốn quên quên 6.2.2.4 Tính xã hội: Tình cảm có người, hình thành trình giao tiếp diễn môi trường xã hội phản ứng sinh lý đơn 6.2.3 Các mức độ đời sống tình cảm Tình cảm Cảm xúc Xúc động tâm trạng Màu sắc xúc cảm cảm giác Màu sắc xúc cảm cảm giác sắc thái cảm xúc kèm theo trình cảm giác Màu sắc xúc cảm cảm giác mang tính cụ thể, thời, gắn liền với cảm giác không chủ thể ý thức cách rõ ràng Ví dụ: Vào phòng sơn màu xanh nhạt tạo cho ta cảm giác mát, thoải mái, dễ chịu 6.2.4 Phân loại tình cảm 6.2.4.1 Tình cảm cấp thấp ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tình cảm cấp thấp chủ yếu có liên quan đến việc thoả mãn nhu cầu mang tính tự nhiên người (nhu cầu thể) 6.2.4.2 Tình cảm cấp cao Tình cảm cấp cao có liên quan đến việc thoả mãn nhu cầu xã hội, nhu cầu tinh thần 6.2.4.3 Tình cảm đạo đức: Tình cảm đạo đức biểu thị thái độ người yêu cầu đạo đức, hành vi đạo đức quan hệ người với người (tình mẫu tử, tình anh em, tình cha con…) 6.2.4.4 Tình cảm trí tuệ Tình cảm trí tuệ nảy sinh trình hoạt động nhận thức, cụ thể hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo nghệ thuật 6.2.4.5 Tình cảm thẩm mỹ Tình cảm thẩm mỹ hình thành từ đẹp trình tri giác tạo nên 6.2.4.6 Tình yêu đôi lứa Tình yêu đôi lứa loại tình cảm đặc biệt Theo Từ Điển Tâm lý học (2008) GS.TS Vũ Dũng chủ biên thì, tình yêu đôi lứa “sự rung cảm sâu sắc thống nhiều mặt: mặt tự nhiên xã hội, thể tinh thần, thẩm mỹ đạo đức, lại mang tính cá nhân mạnh mẽ”.Tình yêu đôi lứa có đặc trưng sau: - Biểu nhớ nhung, quan tâm, chăm sóc - Sự gắn bó tình cảm chặt chẽ với người thuộc giới khác, tình yêu đôi lứa dành cho người - Tạo nguồn sức mạnh tác động đến toàn sống hoạt động người, yêu người ta thường bắt đầu thay đổi - Chủ thể thường suy nghĩ người theo hướng lý tưởng hoá ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương - Có tính chất bền vững - Tôn trọng chấp nhận người khác, sẵn sàng hi sinh cho người khác, làm cho người khác hạnh phúc - Thích gần nhau, nói chuyện với nhau, chung với nhau, ăn chung với nhau… - Cùng nhìn tương lai, lập kế hoạch cho tương lai - Sự hấp dẫn rõ rệt thể xác mà người ta thường coi đụng chạm thân thể thực hấp dẫn - Mang tính vị kỷ sỡ hữu - Tình yêu mang sắc thái dân tộc tiếng nói địa phương - … Tình yêu phân chia thành nhiều loại: Tình yêu chân chính, tình yêu đơn phương, tình yêu sét đánh… Tình yêu đơn phương tình yêu xuất phát từ phía Tình yêu tạo động lực cho chủ thể thường mang lại đau khổ muốn mà có Chủ thể Tình yêu sét đánh có đặc trưng cường độ mãnh liệt, hai gặp mà có cảm giác thân quen từ lâu lắm, sinh Tuy nhiên, tình yêu sét đánh thường xuất phát từ vẻ bên không bền vững hai chưa hiểu biết nhiều Ở giai đoạn đầu, cường độ mạnh nên hai có hành động hay định không sáng suốt sau hai dần hiểu thuộc tính chất đối phương, cường độ có xu hướng giảm dần Một tình yêu xem trọn vẹn chân hình thành từ nhiều cảm xúc, rung động chân thực, kết trình tìm hiểu, có xuất phát điểm từ phía, người tôn trọng chấp nhận lẫn hướng tương lai 6.2.5 Vai trò tình cảm ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tình cảm nguồn động lực mạnh mẽ kích thích người hành động, tìm tòi chân lý, chi phối toàn thuộc tính tâm lý khác người Tình cảm đóng vai trò điều hoà đời sống cá nhân, làm cho sống cá nhân có ý nghĩa Tình cảm chất liệu cho trình sáng tạo nghệ thuật 6.2.6 Những quy luật đời sống tình cảm 6.2.6.1 Quy luật di chuyển Tình cảm di chuyển từ đối tượng sang đối tượng khác, từ nội dung sang nội dung khác Sự di chuyển tình cảm diễn theo hướng từ người sang vật Ví dụ: “Giận cá chém thớt” hay trình lưu giữ kỷ vật người có tình cảm khoảng thời gian dài 6.2.6.2 Quy luật lây lan tình cảm Tình cảm người truyền từ người sang nhiều người khác Khác với quy luật di chuyển, lây lan có phạm vi ảnh hưởng lớn Ví dụ: “Vơ đũa nắm”; “Yêu yêu đường đi, ghét ghét tông chi họ hàng”; “Một ngựa đau tàu bỏ cỏ” 6.2.6.3 Quy luật tương phản Tình cảm có tác động qua lại lẫn Sự mạnh lên yếu tình cảm làm tăng hay tình cảm khác Ví dụ: Khi yêu lúc nhớ quan tâm đến người yêu nhớ quan tâm đến cha mẹ 6.2.6.4 Quy luật pha trộn Tại thời điểm định, người tồn cảm xúc, tình cảm đối lập chúng không triệt tiêu mà trái lại bổ sung cho nhau, quy định lẫn Ví dụ: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho cho ngào”, “Giận giận mà thương thương”; “vừa giận vừa yêu” 6.2.6.5 Quy luật thích ứng tình cảm ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 10 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Cảm xúc, tình cảm người có khả thích ứng Sự thích ứng tình cảm trình mà loại tình cảm lặp lặp lại nhiều lần không thay đổi bị suy yếu Ví dụ: “Xa thương gần thường”; “Vợ cơm nguội ta đặc sản cha láng giềng” 6.2.6.6 Quy luật hình thành tình cảm Tình cảm hình thành từ cảm xúc loại, cảm xúc loại động hình hoá với Tình cảm hình thành từ cảm xúc hình thành tình cảm biểu lộ qua cảm xúc, chi phối cảm xúc Ví dụ: “Năng mưa giếng đầy, anh lại mẹ thầy thương”; “mưa dầm thấm đất” 6.3 Đam mê 6.3.1 Khái niệm đam mê Đam mê khuynh hướng chiếm ưu thế, phá vỡ quân bình đời sống tâm lý Trong sống, người có nhiều đam mê như: đam mê quyền lực, đam mê tiền bạc, đam mê tình yêu, đam mê tửu sắc, đam mê cờ bạc… 6.3.2 Các loại đam mê điển hình 6.3.2.1 Tình yêu Đam mê tình yêu xuất chủ thể dành hết thời gian, tình yêu cho người khác mà quên tất cả, đối tượng sẵn sàng làm thứ sẵn sàng lệ thuộc tình yêu 6.3.2.2 Đam mê khoa học nghệ thuật Đam mê khoa học nghệ thuật hình thành chủ thể quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học nghệ thuật mà quên thứ, chí hi sinh đời để theo đuổi công trình nghiên cứu hay tạo tác phẩm độc đáo Loại đam mê thường có nhà bác học, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ… ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 11 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM 6.3.2.3 Tâm lý học đại cương Nghiện chất độc hại Nghiện chất độc hại xếp vào đam mê đam mê tiêu cực Khi đam mê chất độc hại, người trở thành nô lệ cho chất đó, sụp đỗ tâm sinh lý, hết nhân tính, để thoả mãn đam mê họ sẵn sàng làm thứ Ví dụ: thuốc phiện, cocain, rượu, thuốc lá, thuốc lắc chất gây ảo giác khác 6.3.3 Những điều kiện nảy sinh đam mê 6.3.3.1 Điều kiện tâm sinh lý Một cá nhân có nhu cầu đáng, ý chí kiên định, giáo dục bản, rèn luyện thân thể khoẻ mạnh nảy sinh đam mê tiêu cực thay vào đam mê hướng đến giá trị tinh thần cao 6.3.3.2 Môi trường xung quanh Môi trường yếu tố tạo điều kiện để đam mê hình thành phát triển Con người sinh sống nơi khác có kiểu đam mê khác Đam mê biểu đời sống tình cảm Vì thế, cần phải hình thành đam mê lành mạnh cách rèn luyện tâm lý thể chất môi trường lành mạnh để phát triển đam mê tích cực ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 12 ... Các mức độ đời sống tình cảm Tình cảm Cảm xúc Xúc động tâm trạng Màu sắc xúc cảm cảm giác Màu sắc xúc cảm cảm giác sắc thái cảm xúc kèm theo trình cảm giác Màu sắc xúc cảm cảm giác mang tính cụ... luật hình thành tình cảm Tình cảm hình thành từ cảm xúc loại, cảm xúc loại động hình hoá với Tình cảm hình thành từ cảm xúc hình thành tình cảm biểu lộ qua cảm xúc, chi phối cảm xúc Ví dụ: “Năng... nhiều quan điểm khác số lượng loại cảm xúc Căn vào tính chất cảm xúc chia cảm xúc thành loại: cảm xúc tích cực cảm xúc tiêu cực Căn vào biểu nội dung, chia cảm xúc thành loại bản: vui, buồn, sợ
- Xem thêm -

Xem thêm: cảm xúc và tình cảm , cảm xúc và tình cảm , cảm xúc và tình cảm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay