skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực

26 347 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:58

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1-2 Mục đích sáng kiến Đóng góp sáng kiến PHẦN 2: NỘI DUNG - 18 Chương 1: Cơ sở khoa học sáng kiến 2-4 Cơ sở lý luận sáng kiến 2-4 Cơ sở thực tiễn sáng kiến 3-4 Chương 2: Thực trạng vấn đề 4–6 Đặc điểm tình hình Khảo sát mức độ nhận thức hứng thú trẻ 4–5 Nguyên nhân thực trạng 5–6 Chương 3: Những giải pháp mang tính khả thi - 14 Lập kế hoạch 6–8 Nội dung biện pháp thực - 14 2.1 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 2.2 Phối hợp với phụ huynh 8-9 2.3 Tạo môi trường lớp học -13 2.4 Hướng dẫn trẻ hoạt động 13 14 Chương 4: Kiểm trứng giải pháp triển khai 14 18 Đối với lớp 14 15 Đối với cô 15 Đối với trẻ 15 18 PHẦN 3: KẾT LUẬN 18 20 Những vấn đề quan trọng đề cập đến 18 - 19 sáng kiến Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 19 20 Kiến nghị 20 PHẦN 4: PHỤ LỤC 20 28 Tài liệu tham khải 20 Tư liệu, hình ảnh minh họa 21 - 28 QUY ƯỚC VIẾT TẮT 1.Ban giám hiệu: BGH 2 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Mục đích, tính sáng kiến * Mục đích: Tôi chọn đề tài “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” Điều nhằm mục đích giúp trẻmôi trường học tập, vui chơi thoải mái, an toàn, lành mạnh để phát triển mặt: Đức trí thể - mỹ - lao Qua đó, hình thành cho trẻ thói quen, nề nếp, cách sống tốt, hình thành cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường sống xung quanh, có kỹ năng, hành vi, thái độ tốt với môi trường, phát triển nhân cách trẻ giúp trẻ hứng thú tham gia vào học đạt kết cao Góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ giai đoạn tuổi Hơn tạo điều kiện cho giáo viên trường học tập cách tạo môi trường học tập cho trẻ học tập, vui chơi lớp, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương, tạo hấp dẫn, lôi trẻ tích cực tới trường, tới lớp, tạo hội cho trẻ học tập, trải nghiệm, sáng tạo cô giáo tạo sản phẩm nhằm cải thiện môi trường lớp học lúc, nơi góp phần xây dựng môi trường học tập nhà trường trở nên khang trang, thân thiện *Tính sáng kiến Xuất phát từ thực tiễn năm học 2014 2015, xuất phát từ chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục lứa tuổi -5 tuổi thực nghiệm đơn vị trường mầm non mà thân dạy buổi tham dự chuyên đề, tiết mẫu, tham quan cảnh quan phạm, môi trường dạy học cho trẻ trường, thân nhận thấy năm gần phần lớn giáo viên hạn chế việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ, giáo viên thụ động chưa tích cực, chưa biết tận dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có từ địa phương, cách trang trí vụn vặt, chưa làm bật chuyên đề trọng tâm, cách xếp môi trường học tập lớp theo cảm tính chưa khoa học dẫn đến môi trường chưa gọn gàng, ngăn nắp, chưa tạo hội cho trẻ học tập, trải nghiệm, sáng tạo cô giáo tạo sản phẩm nhằm cải thiện môi trường lớp học lúc, nơi, chưa kích thích hứng thú trẻ tham gia vào hoạt động, trẻ trở nên nhàm chán chơi học Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thân băn khoăn trăn trở làm để xây dựng môi trường học tập phong phú gây hứng thú cho trẻ hoạt động tích cực, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” quan trọng Điều mở hướng việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ - 5tuổi Một môi trường an toàn, thân thiện, phát huy phương pháp dạy học: “ Lấy trẻ làm trung tâm” phát huy tính sáng tạo cô trẻ tạo nhiều sản phẩm làm phong phú thêm môi trường lớp học đáp ứng yêu cầu giáo duc mầm non * Ưu điểm bật sáng kiến - Dễ thực dễ áp dụngtrẻ trường mầm non - Khi áp dụng vào trình dạy trẻ thu hút trẻ hứng thú , thu hút quan tâm từ phía phụ huynh việc kết hợp với giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ - Học sinh nhanh nhẹn, mạnh dạn , tự tin, tích cực tham gia vào hoạt động, yêu thích trường lớp, biết yêu quý đẹp, trân trọng sản phẩm làm ra, trau đạo đức Tạo hội cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ - Giúp cho giáo viên có am hiểu việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ, có hội phát huy lực thân, tự tin chủ động “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” Đóng góp sáng kiên - Đóng góp mặt khoa học: Thực ứng dụng sáng kiến góp phần tạo môi trường học tập cho trẻ học tập vui chơi lành mạnh, trang bị cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, góc chơi, chuyên đề phát triển trọng tâm cần giáo dục tới trẻ, thu hút ý trẻ tham gia vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ Tạo hội chotrẻ phát triển óc sáng tạo, khiếu thân - Đóng góp mặt kinh tế - xã hội: Giảm tải nguồn kinh phí hàng năm cho việc mua sắm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh, trang thiết bị đắt tiền việc tận dụng, sử dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương, nguyên vật liệu phế thải góp phần bảo vệ môi trường lành PHẦN 2: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở khoa học sáng kiến Cơ sở lý luận sáng kiến Giáo dục mầm non khoa học nghệ thuật Khoa học dạy trẻ không ngừng phát triển Do đòi hỏi làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ phải có lực toàn diện, có phẩm chất cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giao phó, nhiệm vụ đào tạo cho hệ trẻ 06 tuổi phát triển cách toàn diện Trong năm gần đây, kinh tế - xã hội đất nước ta có phát triển không ngừng, xã hội có nhiều mới, sở vật chất đội ngũ mới, nguồn nhân lực phát triển Điều ảnh hưởng lớn làm cho ngành giáo dục nói chung ngành học mầm non nói riêng bước củng cố phát triển để đáp ứng với nhu cầu Để chuẩn bị cho hệ trẻ bước vào thời đại văn minh trí tuệ, thời đại công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục đích của Giáo dục mần non phát triển tất khả trẻ, hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người, mặt đáp ứng nhu cầu phát triển tổng thể hài hòa mặt: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm xã hội Cơ sở thực tiễn sáng kiến: Năm học 2014 2015 thực mục tiêu đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, thực chủ đề năm học “Đổi phương pháp dạy học cảnh quan sư phạm trường học” Việc tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo dựng cảnh quan môi trường sư phạm trường học nhiệm vụ trọng tâm trội có tính đột phá đơn vị trường mầm non dạy giai đoạn Căn vào nhu cầu khả phát triển trẻ: Tuổi 4– tuổi, lứa tuổi kỳ diệu, trẻ hiếu động, tò mò, muốn học hỏi, tìm hiểu giới tự nhiên xã hội Trong hoạt động tuổi mẫu giáo: Chơi giữ vai trò hoạt động chủ đạo, hoạt động vui chơi hoạt động học tập chưa có ranh giới rõ ràng Khác với người lớn, trẻ em thật học chơi, trẻ lĩnh hội tri thức tiền khoa học trường mầm non theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” Trẻ chủ thể tích cực, giáo viên người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở hoạt động tìm tòi khám phá trẻ Trẻ chủ động tham gia hoạt động để phát triển khả năng, lực Trước vấn đề trên, không cho trẻ hoạt động tích cực chơi lúc nơi Là giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc nuôi dạy trẻ nhận thấy việc tạo môi trường học tập xung quanh lớp cho trẻ cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhận nhiều hơn, tự khám phá theo ý thích, theo khả giúp trẻ phát nhiều điều lạ, hấp dẫn sống, kiến thức kỹ trẻ củng cố bổ sung Chính chọn đề tài: “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” góp phần thực tốt phương pháp đổi giáo dục mầm non trường mầm non nói riêng ngành học nói chung Chương 2: Thực trạng vấn đề Đặc điểm tình hình a Thuận lợi: - Được quan tâm BGH nhà trường, cấp lãnh đạo, ban ngành hội phụ huynh nên sở vật chất có nhiều thay đổi lớn Lớp cụm trung tâm trường, lớp học khang trang, sẽ, phòng học kiến cố, diện tích đủ rộng, có phòng ngủ, khu vệ sinh riêng lớp - Bản thân tốt nghiệp Đại học sư phạm Mầm non - Phụ huynh quan tâm, thường xuyên kết hợp với nhà trường, lớp việc ủng hộ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nguyên vật liệu sẵn có địa phương - Bản thân có khiếu hội họa tạo điều kiện thuận lợi việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ b Khó khăn: - Trường chia làm nhiều khu lẻ, chưa có tường bao - Trường mới, lớp nên môi trường học tập vui chơi trẻ gặp nhiều hạn chế, trẻ thường xuyên phải học tập lớp chưa có phòng chức riêng * Về phía cháu: - Một số cháu chưa qua trường lớp mẫu giáo nên nếp chưa đồng đều, trẻ nhút nhát, chưa chủ động tham gia hoạt động Khảo sát mức độ nhận thức hứng thú trẻ: Kết tham gia vào hoạt động lớp cách tích cực hạn chế, chưa hứng thú vào môi trường lớp Cụ thể qua khảo sát đầu vào cụm cũ sau: ST T TIÊU CHÍ THỈNH THƯỜN THOẢN G G XUYÊN 16/44 18/44 10/44 16/44 20/44 8/44 16/17 21/44 9/44 CHƯA CÓ GHI CHÚ - Trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thức bổ sung củng cố phong phú) - Kỹ sử dụng môi trường lớp - Hứng thú tham gia hoạt động Nguyên nhân thực trạng: * Về việc trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thực bổ sung củng cố phong phú) + Số cháu chưa có hoạt động tích cực 16 cháu, chiếm 36% + Số cháu hoạt động tích cực 18 cháu, chiếm 41% + Số cháu thường xuyên hoạt động tích cực 10 cháu, chiếm 23% - Nguyên nhân do: + Diện tích chật hẹp + Các góc chơi bố trí chưa hợp lý kiến trúc phòng học + Đồ dùng, đồ chơi hạn chế, chưa đầy đủ * Về kỹ sử dụng mội trường lớp: + Số cháu chưa có kỹ sử dụng môi trường lớp 16 cháu, chiếm 36% + Số cháu có kỹ sử dụng môi trường lớp 20 cháu, chiếm 40% + Số cháu thường xuyên có kỹ sử dụng môi trường lớp cháu, chiếm 19% - Nguyên nhân do: + Nhận thức trẻ không + Kỹ năng, vốn kinh nghiệm sống trẻ hạn chế * Về hứng thú tham gia hoạt động: + Số cháu chưa có hứng thú tham gia hoạt động 16 cháu, chiếm 36% + Số cháu có hứng thú tham gia hoạt động 21 cháu, chiếm 48% + Số cháu thường xuyên có hứng thú tham gia hoạt động cháu, chiếm 16% - Nguyên nhân do: + Đồ dùng phục vụ hoạt động hạn chế Môi trường hoạt động hạn chế, chưa có phòng học chức nên việc tổ chức cho trẻ học tập, phát triển gặp khó khăn 10 Ví dụ: Chủ đề: “Gia đình thân yêu bé Ngày nhà giáo Việt Nam” TUẦN Tuần NỘI DUNG - Trang trí nhánh “ Gia đình bé yêu” KẾT QUẢ - Trang trí mảng tường góc chơi theo chủ đề nhánh - Chuẩn bị đồ chơi góc theo chủ đề nhánh Tuần - Vệ sinh lớp học - Trang trí nhánh “Ngôi nhà gia đình ở” - Trang trí mảng tường góc chơi theo chủ đề nhánh - Chuẩn bị đồ chơi góc theo chủ đề nhánh Tuần - Vệ sinh lớp học - Trang trí nhánh “Nhu cầu gia đình” - Trang trí mảng tường góc chơi theo chủ đề nhánh - Chuẩn bị đồ chơi góc theo chủ đề nhánh Tuần - Vệ sinh lớp học - Trang trí nhánh “Ngày nhà giáo Việt Nam” - Trang trí mảng tường góc chơi theo chủ đề nhánh - Chuẩn bị đồ chơi góc theo chủ đề nhánh - Vệ sinh lớp học Những công việc chưa thực thân rút kinh nghiệm cho tháng sau thực tốt Giải pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: - Phải nói việc tự học hỏi, nâng cáo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thân điều đặt lên hàng đầu giáo viên Muốn thực điều 12 giáo viên phải tự tìm tòi sách báo phương tiện thông tin đại chúng để trau dồi thân - Luôn nắm vững tâm sinh lý trẻ để có phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ, không để trẻ nhàm chán, im lặng, phải giúp trẻ hoạt động tích cực hoạt động, gây hứng thú ý cho trẻ - Thực đầy đủ đợt chuyên đề Phòng GD & ĐT tổ chức, buổi họp chuyên môn, bồi dưỡng nhà trường - Ngoài tranh thủ nghiên cứu sách báo, sưu tầm loại tranh ảnh, nguyên vật liệu mở, xem kênh truyền hình, truy cập mạng để thực hành làm số đồ dùng, đồ chơi tự tạo, tranh ảnh sáng tạo để có vốn kiến thức phong phú, có đồ dùng để phục vụ cho việc dạy cô, việc hộc vui chơi trẻ đầy đủ phong phú - Luôn có ý thức học hỏi người trước, dự giờ, tham quan lớp, trường bạn nhằm trau dồi kiến thức, học điều hay, điều lạ để thực dạy trẻ có hiệu - Tham gia vào hội thi Phòng GD & ĐT, nhà trường tổ chức - Tham gia học Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn cho thân, đáp ứng yêu cầu đổi Giải pháp 3: Phối hợp với phụ huynh: - Để phụ huynh giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác cách tự giác có hiệu quả, thông qua chương trình giảng dạy đổi cho phụ huynh nắm bắt mục đích yêu cầu phương pháp dạy mới, chương trình ứng dụng côn nghệ thông tin, sức khỏe trẻ, cách chăm sóc trẻ khoa học, phòng tránh bệnh thường gặp theo mùa… qua bảng tuyên truyền lớp, trường, qua họp phụ huynh định kỳ, để phụ huynh hiểu tác dụng việc dạy đổi hình thức tổ chức giáo dục trẻ - tuổi - Tôi thông báo với phụ huynh thời gian biểu lớp, tuyên truyền nội dung giảng dạy đến phụ huynh, mời phụ huynh tham quan lớp, dự số tiết dạy, tham 13 quan triển lãm đồ dùng để phụ huynh hiểu từ khó khăn hạn chế sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu dạy học Qua vận động phụ huynh tham gia đóng góp ủng hộ thêm nguồn sách báo truyện tranh, xanh cho trường nhằm thực việc chăm sóc giáo dục cháu Giải pháp 4: Tạo môi trường lớp: 4.1 Trang trí hình ảnh xung quanh lớp: - Trang trí hình ảnh phù hợp với chủ đề Ví dụ: Chủ đề “Thế giới động vật” phải dán hình loài vật lên - Phải trang trí theo hình thức chiếu theo chủ đề nhánh tuần Ví dụ: Chủ đề: “ Thế giới thực vật xung quanh bé Bé vui đén tết Nguyên Đán” có chủ đề nhánh là: + Nhánh 1: Ngày tết vui vẻ + Nhánh 2: Một số loại bé thích + Nhánh 3: Một số loại rau bé thích + Nhánh 4: Hoa đẹp xung quanh bé + Nhánh 5: Một số loại bé thích - Mỗi tuần phải trang trí theo nhánh với hình ảnh phù hợp (Đó sản phẩm cô trẻ làm) Khi trang trí nhánh xong qua chủ đề khác bỏ hết phần tráng trí chủ đề chủ đề nhánh lưu vào túi sản phẩm chủ đề sau lại tiếp tục trang trí chủ đề - Hình ảnh sưu tầm phải rõ ràng, màu sắc đẹp, làm từ nhiều nguyên vật liệu mở, dán tên gọi tranh để tích hợp chữ viết vào Khuyến khích sản phẩm bé tự làm - Hình ảnh dán phải vừa tầm mắt trẻ: Không cao, không thấp - Hình ảnh mang tính giáo dục thẩm mỹ * Trang trí phải linh hoạt, hấp dẫn thay đổi nội dung theo chủ đề, không vẽ cố định lên tường, làm theo hình thức banh bóc dán để thay đổi cũ, nát, rách, bạc màu 14 Ví dụ: Góc học tập dán ô bìa gương để gắn chữ cái, số thay đổi theo chủ đề (Chủ đề học đến chữ gắn chữ kết hợp với tranh có từ) hay góc sách học đến thơ dán thơ lên - Có thể thay đổi hình thức trang trí cách sáng tạo Ví dụ: Các bảng hiệu, lịch học, lĩnh vực phát triển trẻ thay đổi từ hình thức bảng biểu cứng nhắc hình ảnh sáng tạo đẹp mắt mà thể đầy đủ nội dung - Không dán khít mảng tường mà phải để dành khoảng trống để trẻ dán sản phẩm theo chủ để - Hình ảnh trang trí phải mang tính giao dục, phải thể đặc trưng góc chơi Ví dụ: Góc phân vai trang trí tranh “ Phòng khám”; góc nghệ thuật trang trí ca hát, nhạc sỹ… 4.2 Xây dựng góc hoạt động khác lớp: - Xây dựng góc hoạt động khác lớp nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân theo nhóm nhỏ nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng Giúp trẻ tìm hiểu khám phá mới, hoạt động với đồ vật rèn luyện kỹ - Trong lớp bố trí góc sau: Góc yên tĩnh xa góc hoạt động ồn ào, mang tính động Ví dụ: Góc xây dựng góc phân vai xa góc học tập, góc nghệ thuật tạo hình gần nguồn nước, góc thiên nhiên hiên… - Các góc có khoảng rộng, cách hợp lý để đảm bảo an toàn vận động trẻ - Tạo ranh giới góc hoạt động Ví dụ: Sử dụng giá dựng đồ chơi quay lại thành ranh giới cho góc chơi Ranh giới góc không che tầm nhìn trẻ không cản việc quan sát giáo viên 15 - Thay đổi vị trí góc sau chủ đề để tạo cảm giác lạ, kích thích hứng thú trẻ - Đặt tên góc phải đơn giản, dễ hiểu phù họp với nội dung chủ đề thực hiện, có chữ viết để phát triển khả năng, hình thành biểu tượng chữ cho trẻ Ví dụ: Khi thực chủ đề “Gia đình thân yêu bé” góc sách đặt “Thư viện gia đình bé” sang chủ đề “Thế giới thực vật” góc sách đặt “Thư viện loại cây” - Đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn, có tính thẩm mỹ cao - Thường xuyên vệ sinh giá đồ dùng, đồ chơi - Các loại đồ dùng trẻ có nhãn ký hiệu hình ảnh chữ cái, chữ số nhằm phát triển ngôn ngữ, nhận thức, hình tượng cho trẻ, giúp trẻ tự lấy đồ dùng mà không cần trợ giúp cô, trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cá nhân mình, không sử dụng 4.3 Đồ chơi, đồ dùng góc - Mỗi đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi mục đích giáo dục trẻ theo chủ điểm, kích thích trẻ phát triển lĩnh vực vận động, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm mối quan hệ xã hội - Đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu góc đượ xếp phải dễ thay, dễ lựa chọn, an toàn cho trẻ Ví dụ: Những thiết bị đồ chơi nặng đặt dưới, đồ chơi có nhiều phận phải đặt theo - Màu sắc, hình dáng đồ bạn khác Trẻ tự bảo quản đồ dùng cá nhân Ví dụ: Tôi chuẩn bị bì đựng hồ sơ màu để trẻ để tất đồ dùng như: sách loại, bút, sáp màu….và ghi ký hiệu bìa Đến học trẻ tự lấy tự mở bì hồ sơ lấy sách cần học tự cất gọn gàng, 16 - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên phù hợp với chủ đề sử dụng cho nhiều hoạt động khác Ví dụ: Làm thuyền xốp cho trẻ học đếm, cho trẻ chơi xây dựng, bán hàng, chơi trò chơi môn học có chủ đích chủ đề “Giao thông”, cho trẻ chơi thả vật chìm, nổi… - Giáo viên tổ chức, hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi cô nhằm giúp trẻ hoạt động cách tích cực, phát huy khả sáng tạo, thẩm mỹ cho trẻ Ví dụ: Cho trẻ làm đồ dùng đồ chơi cô hoạt động góc, tạo hình… 4.4 Các hoạt động góc chơi khác - Bàn ghế, đồ dùng lớp phải đặt vị trí hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động Ví dụ: Các đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn lau…phải để nơi mà thường ngày trẻ rửa mặt, rửa tay, đánh với độ cao vừa tầm tay trẻ Ví dụ: máy tính treo tường để đảm bảo an toàn cho trẻ đảm bảo thẩm mĩ - Bên cạnh lớp bố trí màng trang trí chuyên đề trọng tâm cần giáo dục trường mầm non lớp học với hình ảnh trang trí rõ, gon, đẹp mắt phù hợp với không gian lớp học, phù hợp với độ tuổi đặc biệt ý đến nội dung tuyên truyền Ví dụ: + Chuyên đề phát triển vận động + Chuyên đề giao thông + Chuyên đề bảo vệ môi trường + Chuyên đề giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu + Chuyên đề ứng phó với biến đổi khí hậu 17 - Để tạo không khí lành lớp học thân tận dụng khoảng không gia vị trí phù hợp lớp để bố trí trồng chăm sóc chậu xanh vạn niên Qua nhằm giáo dục trẻ biết lợi ích xanh, biết trồn chăm sóc, bảo vệ cối, có hành vi tốt môi trường tạo cho trẻ thêm hiểu biết giới xuang quanh, môi trường sống số loài cây, khơi gợi niềm thích thú với thiên nhiên xung quanh - Việc chăm sóc giáo dục trẻ phải kể đến việc chăm sóc giấc ngủ cho trẻ Bản thân trang trí hình ảnh đẹp mắt khu vườn cổ tích, bố trí rèm cửa ánh sáng phù hợp với phòng ngủ trẻ, tạo giấc ngủ ngon cho trẻ Giải pháp Hướng dẫn trẻ hoạt động - Muốn trẻ chơi tích cực, chơi sáng tạo, nghĩ nhiều cách chơi góc hoạt động ngày từ đầu phải biết cách giới thiệu góc chơi quản lý tốt trình trẻ chơi góc Biện pháp giúp trẻ chủ động tìm kiếm đồ chơi cần, triển khai trò chơi, thu dọn cất đồ chơi quy định, tạo cho trẻ có thói quen giữ gìn đồ dùng đồ chơi, có cách sống ngăn nắp, khoa học, rèn tính nếp cho trẻ, giúp trẻ có hành vi ứng xử với đồ vật, sản phẩm cô công nhân cô giáo làm ra, biết bảo vệ môi trường lớp học ngăn nắp, Đặc biệt hình thành cho trẻ kỹ sống, yêu lao động - Việc giới thiệu cho trẻ làm quen với góc chơi tiến hành chủ yếu vào đầu năm học, trẻ bỡ ngỡ, chưa quen với đồ dùng, đồ chơi quanh lớp, chưa biết tên đồ vật, vị trí đồ chơi chỗ để chơi phải giúp trẻ biết nơi để đồ chơi, góc chơi bát đầu từ đâu, kết thúc đâu - Giới thiệu góc chơi nên tiến hành từ đầu chơi vào sinh hoạt chiều - Khi trẻ quen dần với góc chơi vị trí đồ chơi đầu chủ đề nên giới thiệu nội dung chơi chủ đề (từng nhánh chủ để) - Khi trẻ chơi cô phải bao quát trẻ, động viên, hướng dẫn trẻ nhút nhát Cô nhập vai chơi trẻ để hướng dẫn trẻ chơi sáng tạo 18 Ví dụ: Cô nhập vào vai người mua hàng: “Chào cô! Bán cho hoa Bao nhiêu cô? Cho xin, cảm ơn” Trẻ thấy cô làm trẻ bắt chước cách mua hàng giống cô để giáo dục trẻ phải biết lễ phép, phải biết cách xưng hô - Trong chơi giáo dục trẻ chơi trẻ chơi xong, trẻ biết cất dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.Ngoài hoạt động góc nên cho trẻ hoạt động lúc nơi để trẻ khám phá hết điều lạ xung quanh trẻ - Phải làm ký hiệu góc trẻ chơi tất góc Kí hiệu trẻ số chữ Chương 4: Kiểm trứng giải pháp triển khai Sau nghiên cứu ứng dụng đề tài “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” thu số kết sau: Đối với lớp - Luôn BGH nhà trường đánh giá lớp đứng đầu việc tạo môi trường học tập lớp cho trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích cực - Được nhà trường đánh giá lớp xếp nội vụ ngăn nắp, gọn gàng, khoa học - Bố trí góc chơi, nhóm chơi hợp lý, đảm bảo môi trường giáo dục trẻ an toàn, đẹp - Trong lớp góc chơi đảm bảo số lượng chất lượng theo yêu cầu nhà trường, bậc học Số lượng góc chơi (bao gồm góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc thiên nhiên) - Số lượng đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh phục vụ việc trang trí, học tập giảng dạy theo chủ đề tăng lên ngày có chất, đồ dùng đồ chơi phong phú, đẹp, bền, sáng tạo - Tham dự thi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trường tổ chức xếp loại tốt lớp đứng tốp đầu trường Đối với cô 19 Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu giải pháp thích hợp, thân thu số kết thật tốt Có kết nỗ lực phấn đấu thân kết hợp với đồng nghiệp, đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường sát cánh chỉnh sửa giải pháp, hình thức cho phù hợp với đặc điểm tình hình trường, khiếu thân đặc điểm nhận thức trẻ từ thu kết sau: - Trình độ chuyên môn nâng lên rõ rệt - Có thêm kinh nghiệm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ - Qua tiết dự đạt kết khá, giỏi - Các hội thi trường đạt kết cao - Được nhà trường đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, học sinh yêu quý, phụ huynh quan tâm Đối với trẻ - Trẻ hứng thú, tích cực vào hoạt động góc chơi sáng tạo mà cô tạo lớp ngày - Trẻ hứng thú học, yêu trường lớp - Nâng tỷ lệ số trẻ tích cực hoạt động - Có kỹ năng, kinh nghiệm tham gia vào hoạt động - Bổ sung kiến thức phong phú, củng cố kiến thức vững vàng - Trẻ có nề nếp học tập, biết cách quan tâm, chia sẻ, lao động tích cực cô bạn để có môi trường học tập sẽ, gọn gàng cô tổ chức hoạt động lao động vệ sinh - Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường bước đầu làm quen với phương pháp làm việc Cụ thể qua khảo sát đầu vào cụm cũ, chưa áp dụng sáng kiến sau: 20 STT TIÊU CHÍ CHƯ THỈNH THƯỜNG A CÓ THOẢNG XUYÊN 18/44 10/44 16/44 20/44 8/44 16/17 21/44 9/44 GHI CHÚ - Trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thức 16/44 bổ sung củng cố phong phú) - Kỹ sử dụng môi trường lớp - Hứng thú tham gia hoạt động Kết đạt sau trường chuyển cụm đặc biệt áp dụng giải phát mang tính khả thi sáng kiến đạt kết sau: STT TIÊU CHÍ CHƯ THỈNH THƯỜNG A CÓ THOẢNG XUYÊN 16/44 28/44 22/44 21/44 - Trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thức 0/44 bổ sung củng cố phong phú) - Kỹ sử dụng môi 1/44 21 GHI CHÚ trường lớp - Hứng thú tham gia hoạt 0/17 động Nhận xét kết đạt 5/44 39/44 Về việc trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thức bổ sung củng cố phong phú) + Số cháu chưa có hoạt động tích cực cháu chiếm 0% + Số cháu hoạt động tích cực 16 cháu chiếm 36% + Số cháu thường xuyên hoạt động tích cực 24 cháu chiếm 64% - Nguyên nhân do: + Diện tích đủ rộng để trẻ hoạt động + Các góc chơi bố trí hợp lý + Đồ dùng cô tạo phục vụ hoạt động đầy đủ, đẹp, phong phú + Nhận thức trẻ ngày tăng * Về kỹ sử dụng môi trường lớp” + Số cháu chưa có kỹ sử dụng môi trường lớp cháu chiếm % + Số cháu có có kỹ sử dụng môi trường lớp 22 cháu chiếm 50 % + Số cháu thường xuyên có kỹ sử dụng môi trường lớp 21 cháu chiếm 48 % - Nguyên nhân do: + Nhận thức trẻ tăng cao + Kỹ năng, vốn kinh nghiệm trẻ tăng cô tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm học tập lúc nơi * Về hứng thú tham gia lao động: + Số cháu chưa có hứng thú tham gia hoạt động cháu chiếm % + Số cháu thường xuyên có hứng thú tham gia hoạt động 39 cháu chiếm 89 % - Nguyên nhân do: 22 + Đồ dùng phục vụ hoạt động nhiều, bền, đẹp + Môi trường hoạt động sạch, đẹp có nhiều bàn tay cô giáo, chưa có phòng học chức cố giáo tạo môi trường, điều kiện để trẻ phát triển + Trẻ tham gia cô hầu hết hoạt động mang tính sáng tạo, tư PHẦN 3: KẾT LUẬN Những vấn đề quan trọng đề cập đến sáng kiến Sau nghiên cứu ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, nhận thấy để thực tốt việc “Xây dựng môi trường học tập cho trẻ tuổi hoạt động cách tích cực” muốn đạt hiệu tối đa theo cần lưu ý thêm số vấn đề sau: - Giáo viên nắm vững nhiệm vụ năm học, chuyên đề trọng tâm, phương pháp môn học, hoạt động giáo dục trẻ… - Bản thân không ngừng rèn luyện, học tập bồi dưỡng đạo đức nghiệp vụ sư phạm - Dự tham quan lớp, trường bạn để tích lũy kinh nghiệm cho thân - Tổ chức tốt hoạt động lớp, tạo môi trường học tập lớp thân thiện, phù hợp, có khoa học - Lên kế hoạch thực đầy đủ, làm đồ dùng, đồ chơi chu đáo, cố gắng khắc phục mặt hạn chế - Muốn tạo môi trường xung quanh lớp phong phú có hiệu đòi hỏi phải tìm tòi phương pháp thích hợp có khoa học, sáng tạo linh hoạt qua chủ đề - Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý khả nhận thức kỹ hoạt động trẻ để xây dựng môi trường lựa chọn phương pháp thích hợp - Đồ chơi, hình ảnh, cách bố trí lớp phải phù hợp với độ tuổi khả phát triển trẻ 23 - Cải tiến đồ dùng, đồ chơi phải đẹp, hấp dẫn, sáng tạo có tác dụng thu hút, lôi trẻ, tạo cho trẻ niềm say mê, hứng thú học hoạt động Đồ dùng nhiều loại, đa dạng thay đổi thường xuyên - Cô hướng dẫn trẻ, tổ chức cho trẻ phải nhẹ nhàng, thoải mái, tránh gò ép Mặt khác có phối hợp cô trẻ để phát huy khả sáng tạo, khiếu sẵn có trẻ - Cần phối kết hợp với phụ huynh để xây dựng môi trường học tập cho trẻ phát triển lúc, nơi Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Từ sáng kiến này, nhận thầy việc tạo môi trường học tập cho trẻ hoạt động cách tích cực có sức hấp dẫn mạnh mẽ trẻ thơ Khi trẻ học tập môi trường lành mạnh, khoa học… hướng dẫn, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cô trẻ phát triển mặt Đây điều kiện thuận lợi để phát triển, kích thích ham mê hiểu biết, hứng thú, niềm say mê nhận thức trẻ Việc cô tạo dựng môi trường học tập qua lao động, làm đồ dung đồ chơi, vệ sinh đồ dùng đồ chơi, xếp nội vụ lớp học giúp trẻ phát triển óc sáng tạo, khả quan sát, làm việc kiên nhẫn, có chủ định đôi tay trẻ ngày trở nên sáng tạo Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động, giữ gìn đồ dùng đồ chơi… Đồng thời ứng dụng sáng kiến giúp phụ huynh hiểu tầm quan trọng bậc học, tầm quan trọng việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ lúc nơi điều cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện Điều quan trọng tận dụng nguyên vật liệu phế thải gia đình, xã hội, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm kinh phí tạo vô số đồ chơi phục vụ cho nhu cầu học tập, vui chơi trẻ Kiến nghị * Đối với nhà trường 24 - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo viên cách tạo môi trường học tập cho trẻ, mở hội thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo để giáo viên trang bị nhiều kiến thức, cách làm số đồ dùng, đồ chơi nhiều - Tổ chức tham quan môi trường, dự giờ, học tập đơn vị nhà trường đơn vị trường bạn - Tham mưu cấp lãnh đạo địa phương, phòng, ban ngành đoàn thể để tiếp tục xây dựng phòng chức để việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cô đến với trẻ thuận lợi * Đối với phòng giáo dục - Cung cấp đầy đủ loại sách hướng dẫn việc xây dựng môi trường học tập, cảnh quan trường học cho giáo viên - Thường xuyên tổ chức thi: Bé khéo tay, cô sáng tạo làm sử dụng đồ dùng đồ chơi để nâng cao khả sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm… Tôi xin chân thành cảm ơn! 25 PHẦN IV: PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo - Tài liệu học tâm lý lứa tuổi - Hướng dẫn chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo đổi Bộ Giáo dục mầm non Bộ GD & ĐT biên soạn (nhà Giáo dục xuất Việt Nam), năm xuất 2009, tác giả Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Trâm - Tạp chí chuyên san giáo dục thời đại Bộ GD & ĐT - Sách hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi - Hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề - Sách hướng dẫn bảo vệ môi trường Bộ Giáo dục mầm non - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên mầm non: Các mô đun 26 ... Xây dựng môi trường học tập cho trẻ – tuổi hoạt động cách tích cực thu số kết sau: Đối với lớp - Luôn BGH nhà trường đánh giá lớp đứng đầu việc tạo môi trường học tập lớp cho trẻ 4- 5 tuổi hoạt. .. THOẢNG XUYÊN 18 /44 10 /44 16 /44 20 /44 8 /44 16/17 21 /44 9 /44 GHI CHÚ - Trẻ hoạt động tích cực vào môi trường tạo lớp (kiến thức 16 /44 bổ sung củng cố phong phú) - Kỹ sử dụng môi trường lớp - Hứng... để xây dựng môi trường học tập phong phú gây hứng thú cho trẻ hoạt động tích cực, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài Xây dựng môi trường học tập cho trẻ – tuổi hoạt động cách tích cực quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực, skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực, skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay