skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

36 246 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:53

PHềNG GIO DC O TO HUYN LNG TI SNG KIN NG Kí CP: HUYN SNG KIN : MT S BIN PHP NNG CAO HIU QU GIO DC LY TR LM TRUNG TM Lng Ti, thỏng 10 nm 2015 Mục lục Nội dung Trang 1-5 Phầm I: mở đầu 1-3 Mc ớch ca sỏng kin 2.u im ni bt ca sỏng kin 4-5 Đóng góp sáng kiến kinh nghiệm 6-23 Phần II: Nội dung trọng tâm 6-8 Chơng I: Cơ sở khoa học đề tài 6-7 Cơ sở lý luận sáng kiến 7-8 2.Cơ sở thực tiễn sáng kiến Chng II:Thc trng m ni dung sỏng kin 9-11 cp n 9-10 10-11 Chng III:Nhng gii phỏp, bin phỏp mang tớnh kh 12-23 c im chung Thun li 3- Khú khn thi Bin phỏp 1: To ngun dựng, chi, phng tin ging 12-14 dy 15-19 Bin phỏp 2: Nõng cao cht lng ging dy cho giỏo viờn 19-20 Bin phỏp 3: Nõng cao cht lng hc hỏt quan h cho tr Bin phỏp 4: ng dng cụng ngh thụng tin vo quỏ trỡnh 20-21 dy tr hỏt quan h Bin phỏp 5: Phi kt hp vi ph huynh 21-23 Chơng IV: Kiểm chứng giải pháp triển khai 24-26 sáng kiến kinh nghim + Kt qu thu c thc hin cỏc gii phỏp trờn PHN III: KT LUN 1.Nhng quan trng nht c cp n ca SKKN Hiu qu thit thc ca sỏng kin kinh nghim 3.Kin ngh i vi cỏc cp qun lý PHN V: PH LC 1.Ti liu tham kho 2.Tranh nh t liu minh 24-26 27 27-28 28 29-30 31 31 32-35 QUY NH VIT TT Sỏng kin kinh nghim: SKKN Cụng ngh thụng tin: CNTT y ban nhõn dõn: UBND Giỏo dc v o to: GD&T Phần i: Phần mở đầu Mc ớch ca sỏng kin * Mc ớch ca sỏng kin kinh nghim: Nghiên cứu ứng dụng Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc ly tr lm trung tõm để giỳp giỏo viờn hiu rừ hn v cỏch tip cn giỏo dc ly tr lm trung tõm - Giỳp giỏo viờn dng phng phỏp giỏo dc ly tr lm trung tõm vo vic thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mt cỏch hiu qu m bo cht lng v s phỏt trin ton din phự hp vi tng cỏ nhõn tr - Giỳp giỏo viờn ý thc c tm quan trng ca giỏo dc ly tr lm trung tõm Tụn trng s khỏc bit ca tr, tớch cc thc hin giỏo dc ly tr lm trung tõm * Tớnh mi ca sỏng kin kinh nghim: Thc hin i mi phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm hin khụng ch l phong tro m cũn l mt yờu cu bt buc vi mi giỏo viờn Thụng thng, cỏc gi thao ging hay d thi GV gii, tt c GV u n lc vic i mi phng phỏp dy hc, nhiờn khụng phi giỏo viờn no no cng thnh cụng nh mong mun Trờn thc t, thc hin cỏc hot ng hc vui chi ri vo tỡnh trng giỏo viờn lm trung tõm Thc hin v ng dng bn sỏng kin: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc: Ly tr lm trung tõm s m mt hng i mi cho giỏo viờn vic i mi phng phỏp, gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc * u im ni bt ca sỏng kin kinh nghim Tớch cc hoỏ hot ng ca tr, tr c t khỏm phỏ, tr c tri nghim bng cỏc giỏc quan, chỳ trng giỏo dc cỏ nhõn kt hp giỏo dc nhúm, lp gia hot ng chung v hot ng gúc, tng cng giao tip gia cụ v tr, gia tr vi tr Giỏo viờn linh hot, sỏng to, khụng b gũ bú t chc cỏc hot ng cho tr nht l hot ng chung cú mc ớch hc v hot ng gúc chi, giỏo viờn cú th s dng ti a ngun nguyờn vt liu sn cú a phng lm phong phỳ cỏc hot ng ca tr, gõy c s chỳ ý ca tr, tr ham hc, nghiờn cu, tỡm tũi, khỏm phỏ, giao tip ngụn ng tỡnh cm Nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr trng mm non Đóng góp sáng kiến kinh nghiệm * Đóng góp mặt khoa học: i mi c phng phỏp giỏo dc mm non theo quan im tip cn giỏo dc ly tr lm trung tõm * Đóng góp mặt thực tế: Giỳp giỏo viờn linh hot, sỏng to, khụng b gũ bú t chc cỏc hot ng cho tr nht l hot ng chung cú mc ớch hc v hot ng gúc chi, giỏo viờn cú th s dng ti a ngun nguyờn vt liu sn cú a phng lm phong phỳ cỏc hot ng ca tr, gõy c s chỳ ý ca tr, tr ham hc, nghiờn cu, tỡm tũi, khỏm phỏ, phỏt trin kh nng giao tip, phỏt trin ngụn ng v tỡnh cm Tp th giỏo viờn ó nhn thc c vic i mi phng phỏp dy hc l rt cn thit vic thc hin i mi chng trỡnh giỏo dc bc hc mm non Tr hng thỳ tham gia hnh ng khụng mt mi v hng say lm vic mong hon thnh bi cụ giỏokt qu c nõng lờn rừ rt Phần II: Nội dung trọng tâm Chơng 1: Cơ sở khoa học đề tài Cơ sở lý luận sáng kiến Giỏo dc mm non, núi v i mi hỡnh thc t chc, i mi phng phỏp dy hc cho tr mm non, khụng ớt quan im cho rng "Tr nh bit gỡ m dy", "my a tr dy hỏt, dy mỳa, k chuyn l xong, hay " mm non ch chm súc tt l c, mm non õu cn i mi phng phỏp, Cỏc nh giỏo dc ó nghiờn cu thc nghim v chng minh: Tr lt lũng m ó sm hỡnh thnh ng hc Hc vi tr mm non khụng phi c l hc toỏn, hc hc ca tr mm non rt n gin, hc ca tr mm non l hc tip cn vi nn minh ca xó hi, hc ca tr mm non: l hc tờn gi ca mi ngi v vt xung quanh; l hc cỏch s dng ỳng thit b dựng hng ngy; l hc cỏch dựng, cỏch s dng thit b v sinh cỏ nhõn, dựng v sinh chung, dựng sinh hot, dựng phc v n ng cho ỳng, phự hp vi kinh nghim ca ngi ln - dự ch l hc cỏch m vũi nc, tt vũi nc; l hc cỏch sp xp dựng cỏ nhõn trờn giỏ hoc t mt cỏch nhanh nht, gn gng nht; l tỡm hiu v dựng hng ngy cú cht liu d v, hay d hng v bit cỏch gi gỡn an ton cho bn thõn s dng; l núi v s dng ngụn ng t k v mỡnh, k li nhng vic mỡnh ó lm, ó tng thy hoc tng tng bng ngụn ng ca mỡnh mt cỏch mch lc nht; l tỡm hiu c th mỡnh cú nhng gỡ, cn nhng gỡ, v sinh cỏc b phn trờn c th nh th no bit t v sinh c th, bit yờu quý, gi gỡn v t bo v bn thõn mc n gin nht; l t trang trớ lm p cho bn thõn, t trng by, lm sch, lm p cho lp ca mỡnh; hc ca tr mm non l "Tỏi to" thc t cuc sng gn gi xung quanh tr thụng qua vic chi cỏc trũ chi vv phự hp theo tui mm non v mun tr mm non c an ton tuyt i thỡ khụng th tỏch hc riờng v chm súc riờng bit Cú th thy rừ, hc ca tr mm non gn lin vi chm súc tr, v vic cho tr lm quen vi hc mi giai on phỏt trin sinh lý li l tin cho s phỏt trin ca c th tr giai on tip theo Theo Benjamin S Bloom, trc tui tr cú nng lc hc t 50%, n tui phỏt trin thờm 30% v 20% hon thnh nhng giai on sau ú Trc tui tr cú kh nng tớch ly c 33% t vng ting m , n 13 tui tớch ly thờm 42% v 25% trũn 18 tui Trong lớp học có trẻ có nhiêu khác biệt cá nhân, khác biệt bao gồm thể chất, lực, trí lực, xu hớng, hứng thú Và tất trẻ có quyền đòi hỏi đợc quan tâm đáp ứng nhu cầu thân Tr tip thu kin thc khụng phi ch thụng qua kờnh nghe, kờnh nhỡn m cũn phi c tham gia thc hnh trờn lp hoc c dng, trao i th hin suy ngh, chớnh kin ca mỡnh T xa xa, ngi phng ụng ó cú cõu: Tụi nghe thỡ tụi quờn, tụi nhỡn thỡ tụi nh, tụi lm thỡ tụi hiu Nhng kt qu nghiờn cu khoa hc hin i cng ó cho thy, Nu ch nghe nhỡn thỡ thụng tin kin thc thu nhn c 20%, nu tr c trao i, chia s ý kin vi nhúm bn thỡ kh nng tip thu s l 55% Kh nng thu nhn kin thc s tng lờn 90% tr s dng kin thc ó cú c dy li cho cỏc bn hc ca mỡnh iu ny cho thy tỏc dng tớch cc ca vic dy hc ly tr lm trung tõm * Giỏo dc ly tr lm trung tõm l: - Da trờn nhu cu hng thỳ, kh nng v th mnh ca tng tr, tin tng rng mi tr u cú th thnh cụng v tin b - To nhiu c hi cho tr hc bng nhiu hỡnh thc khỏc gm c hot ng vui chi - Vui chi cung cp cho tr nhiu c hi hc nh khỏm phỏ, sỏng to, gi v, tng tng v tng tỏc vi bn bố - Phn ỏnh c mc phỏt trin ca tng cỏ nhõn tr v xõy dng da trờn nhng gỡ tr ó bit v cú th lm * c im giỏo dc ly tr lm trung tõm - Tr no cng c h tr tham gia - Tr cú c s khuyn khớch to s la chn - Tr c khuyn khớch gii quyt - Tr c khuyn khớch v h tr hp tỏc v lm vic cựng - Giỏo viờn xỏc nh c v tha nhng hng thỳ, hiu bit, ý kin v k nng ca tr, m rng vic hc cho tng tr - To c hi v thi gian cho tr c hc tp, cung cp nhiu c hi khỏc tr khỏm phỏ tri nghim v din t nhng gỡ tr bit v hiu Con ngi ch thớch nghe nhng cỏi m bn thõn cha bit, khỏm phỏ nhng iu cha hiu, tr em cng th ch tớch cc khỏm phỏ, tỡm tũi, thớch hc cỏi cha cú, nờn mun tr hc tớch cc giỏo viờn khụng dy tr cỏi m tr ó bit m phi dy cỏi tr cn, iu m tr thớch nghe S cn thit phi MPPDH thỡ ó rừ, song thc hin c rng khp ton ngnh tht khụng n gin, nú ũi hi ngi giỏo viờn mm non khụng ch cú bn lnh ngh nghip vng vng, m cũn phi t mỡnh vt qua nhng thúi quen ó n sõu, bỏm r Núi nh mt v cỏn b qun lý ngnh: Nú ũi hi thay i nhn thc v s trao i ch th mt tit dy v phc v cho iu y l bit bao cụng sc: Lm quen vi cụng ngh thụng tin v nhng phng tin dy hc hin i, s dng c a dng cỏc hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ, tip cn vi nhng ũi hi mi v kin thc cng nh tõm lý hc ca tr Hóy nhỡn vo nhng ụi mt tr th! Chỳng ta s thy s hỏo hc, nim khỏt khao hiu bit vụ b Chỳng ang mong i cỏc cụ giỏo truyn cho cỏch t phỏt hin, chim lnh v s dng tri thc mt cỏch t nhiờn nht, gin n nht v cng khú quờn nht Vy thỡ, MPPDH l mt nhu cu khụng th thiu, v mi cụ giỏo mm non hóy n lc ht mỡnh ! 2.Cơ sở thực tiễn sáng kiến Ngy vic nõng cao cht lng giỏo dc l mt nhng c quan tõm hng u xó hi Trong bi cnh ton ngnh Giỏo dc v o to, ang n lc i mi phng phỏp dy hc, theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh hot ng hc tp, m phng phỏp dy hc l cỏch thc hot ng ca giỏo viờn, vic t chc hot ng hc tp, nhm giỳp hc sinh ch ng t cỏc mc tiờu dy hc Ngh quyt TW2 Ban chp hnh TW khoỏ VIII ó ch rừ nhim v quan trng ca ngnh GD& T l: i mi mnh m phng phỏp giỏo dc v o to, khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn thnh np t sỏng to ca ngi hc Tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp giỏo dc tiờn tin v phng tin hin i vo quỏ trỡnh dy hc Trong nhng nm qua cựng vi s phỏt trin ca cỏc bc hc khỏc, bc hc mm non l mt bc hc ó cú nhiu úng gúp to ln, thc s cú trỏch nhim gieo nhng ht ging tt, mm non tt to tin vng chc cho nhim v giỏo dc o to cho th h tr mai sau Thc t hin nay, nhiu giỏo viờn mm non ó mit mi, trn tr, mong mun v quyt tõm i mi song thc hin li ri vo lỳng tỳng, mt phng hng, chớnh vỡ vy ch ng ca vic dy hc mang tớnh cht truyn dy - lnh hi, nhi nhột, dp khuụn, mỏy múc tn ti ng gúc nhỡn tng th cú th thy vic nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr mt nh trng ph thuc vo nhiu yu t: trng lp, trang thit b, trỡnh giỏo viờn, trỡnh qun lý ca cỏn b, cụng tỏc xó hi hoỏ, nhn thc ca ngi dõn v.v nhng tớnh n kt qu giỏo dc ton din trờn mi a tr mm non thỡ yu t phng phỏp dy hc cho tr mm non l yu t quan trng nht cú c cht lng giỏo dc nh mong i theo chng trỡnh giỏo dc mm non c B GD&T ban hnh thỡ vai trũ ca ngi giỏo viờn c khng nh l vụ cựng quan trng phong tro i mi v phng phỏp dy hc, ú l lm gỡ phỏ v s th ng ca ngi hc, phỏ v kiu dy truyn thng ca giỏo viờn: Cụ giỏo núi, tr lnh hi v lm theo Cựng vi thi gian thc hin, chng trỡnh GDMN gn vi s phỏt trin v mt sinh lý ang dn hon thin ca tr Mi giỏo viờn cn ý thc v hiu rng vic i mi phng phỏp giỏo dc tr khụng n thun thc thi nhim v theo tinh thn ch o ca cp trờn m quan trng l s phỏt trin tõm sinh lý ca tr, yờu cu phỏt trin ca xó hi, t nh trng nhn thy cn thit phi thay i ỏp ng c yờu cu phỏt trin mi giai on phỏt trin ca xó hi Nhn thc tm quan trng ca vic nõng cao cht lng v hiu qu o to lp cụng dõn tý hon ỏp ng vi yờu cu v xu th hi nhp ca ton ngnh giỏo dc hin Thc hin ch trng i mi phng phỏp ging dy ton ngnh Giỏo dc núi chung v bc hc mm non núi riờng Tụi cng xin mnh dn a nhng suy ngh v hiu bit ca mỡnh v cỏch thc nõng cao cht lng chuyờn mụn i vi mt n v cũn nhiu khú khn L mt giỏo viờn trc tip ging dy, tụi luụn trn tr tỡm hng i, gii phỏp phự hp vi c im ca n v vic i mi phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm khụng ch l phong tro, khụng ch c nhỡn thy trờn b ni m cũn c nhõn rng cỏc nh trng, tng lp hc v phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm tr thnh thúi quen ca mi cụ giỏo Chớnh vỡ vy m tụi chn ti: 10 nghnh, sinh ng T nhng nguyờn vt liu n gin, d kim tụi ó ct, v dỏn trang trớ nhng hỡnh nh ng nghnh, cú hiu qu giỏo dc Nh nhng cõy ni cú kớch c ln trang hong cho lp hc ca mỡnh VD: Tụi chn mt gúc sỏng d quan sỏt, tụi lm mt cõy chui t nhiu cht liu, cõy cú lỏ, cú bung ni hn lờn trờn b mt ca tng Bt c bc vo lp hc cng b thu hỳt s chỳ ý bi loi cõy ny Tụi ngh õy chớnh l mt loi phng tin dựng cho tr c tri nghim, c khỏm phỏ, nú s hp dn hn nhiu cỏc bc tranh v m tr thng c hc Ngoi cỏc mng ph tụi ó dựng trang trớ nhng hỡnh nh theo tng ch im c th tr dc cm nhn s vt hin tng mt cỏch t nhiờn Ti cn su tm cỏc loi vi vn, cng rm khụ, lỏ khụ, hoa ộp khụ, v cõy khụ cng tr lm tranh nh cho tit dy Su tm cỏc loi ht, cỏc loi v trai c, hn sũ b xung cho giỏ chi ca tr ( H3, H4) Khu vc ngoi hiờn tụi xõy dng gúc thiờn nhiờn l ni dnh cho cỏc hot ng chm súc cõy ci: Nht c, bt sõu, ti nc, ngoi cũn l ni tỡm c cỏc loi sỏch v thiờn nhiờn, cỏc tranh nh v th gii t nhiờn ni ú cú nhng chu hoa ua n bn mựa, cú ting hút vộo von, cú nhng n cỏ bi li tung tng, cú nhng ht lc, ht ngy ờm i t, nhỳ mm ú tụi ó b trớ phự hp ch cho nhng giũ cõy leo lỏ xanh ti mỏt, nhng chỳ ong, bm, ch chun chun bay, u li l tõm im chỳ ý ca cỏc bn tr th chớnh ni ny cỏc c m mỡnh thc s th gii t nhiờn ca tr, khin cho tr b hp dn b thu hỳt t ú tr ó cú th cm nhn s vt hin tng, c tri nghm chỳng mt cỏch t nhiờn nht Tụi xõy dng gúc thiờn nhiờn cú cỏc cõy xanh nh: cõy niờn , cõy hoa hng gin dõy leo ( H5) Tt c nhng iu ú nh tc vo tõm hn tr c mt th gii t nhiờn sng ng, ti mỏt, tro tr m mỡnh th gii t nhiờn trm tr, ngm nghớa, thm l a tay s, cm nhn S vui ti, hng ó l rừ trờn khuụn mt tr Bi chớnh cụ giỏo chỳng ó mang n cho chỳng c mt th gii thiờn nhiờn, th gii bn bố y thõn thin Bin phỏp 5: Lm v s dng dựng chi 22 chi l ngi bn khụng th thiu cỏc trũ chi ca tr v l ngun vui ca tr th, l nhng phng tin tr dựng vui chi, l nhng vt c th giỳp tr cm, nm d dnggiỳp tr tỡm hiu khỏm phỏ th gii xung quanh, lm quen vi nhng c im, tớnh cht ca nhiu vt khỏc , bit c cụng dng ca chỳng sinh hot v lao ng ca ngi, cũn l phng tin giỳp tr phỏt hin nhng mi quan h gia ngi vi ngi xó hi v dn dn bit gia nhp vo nhng mi quan h ú chi cũn cú tỏc dng thỳc y, hỡnh thnh v phỏt trin cỏc chc nng tõm lý, gúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch tr ú vic phỏt trin tỡnh cm thm m rt quan trng Vai trũ v ý ngha ca chi tht to ln v sõu sc, l nhu cu t nhiờn khụng th thiu i vi cuc sng tinh thn i vi mi a tr chi c la chn ỳng n s thỳc y hot ng trớ tu ca tr em Cú nhng chi giỳp phỏt trin cỏc c quan th cm, nhng chi mụ phng cỏc vt giỳp tr nm c hỡnh dỏng, cu to, cụng dng v phng thc s dng Cú nhng chi thụi thỳc tr núi, phỏt trin ngụn ng v lm phong phỳ thờm t Nhng chi lp rỏp hay phng tin giao thụng giỳp tr rốn luyn cỏc thao tỏc trớ tu nh phõn tớch, tng hp, so sỏnh, phõn loi, lm phỏt trin t tr th mt cỏch hon thin Chớnh vỡ th m dựng cn phi p, phong phỳ, sỏng to, mi m, m bo s an ton tuyt i, d s dng thỡ tit hc s t c 50% hiu qu ca s thnh cụng c bit l nhng loi dựng t lm, luụn thc t, sinh ng v bỏm sỏt vi yờu cu ca tit hc nờn chc chn s hp dn tr hn so vi nhng loi dựng mua sn Hiu c iu ny nờn tụi ó mang ht kh nng ca mỡnh lm nhng loi dựng, chi phong phỳ, nhiu chng loi Tụi gom nht nhng loi ph liu nh l nha, can nha, vi l vn, mựn ca, lỏ cõy, bỡa, giy cỏc loi, ng v chai tip nc, mu v, v thch T nhng th tng chng nh vụ chi vụ giỏc y nhng bng s chu khú, my mũ, suy ngh: phi lm to cho nú mt v p, v thi vo ú cỏi hn thu hỳt s chỳ ý ca tr c nh trng cp cho tranh dy mụi trng xung quanh, lụ tụ cỏc loi Ngoi tụi cũn t lm dựng phc v tit dy, cỏc loi tranh nh, hỡnh 23 nh, cỏc vt, cõy c, hoa lỏ Su tm tranh cú hỡnh nh p x dng vic cho tr KPMTXQ Tn dng cỏc hỡnh nh lc lch, bỡa, ho bỏo, nh c Va trang trớ lp va lm dựng chi c bit, tr tui ny rt thớch t tỡm tũi, khỏm phỏ nhng iu mi l cuc sng, qua thao tỏc vi chi, tr s tớch ly thờm kinh nghim v hiu bit nhiu hn Nu mt tit hc, cụ khụng s dng dựng trc quan thỡ s khụng thu hỳt c s chỳ ý ca tr v tr chúng chỏn, khin cht lng dy v hc khụng cao dựng trc quan l mt minh sinh ng giỳp tr chỳ ý v tip thu mt cỏch nhanh chúng ni dung cụ cn truyn t chi t to l dng c hc n gin d dng phc v hot ng chi m hc ca tr, cỏch thc chi vi chi v nhng chi m tr thớch phi thay i theo s phỏt trin ca tr Cng cú nhiu cỏch tr chi vi mt chi thỡ tr cng hc c nhiu Tụi tn dng bỡa cỏt tụng lm nhng vt cú dõy dt tht sinh ng ,hp dn , gõy hng thỳ vi tr Sau ú tr t iu khin, tr bit vt ny cú chõn hay cú cỏnh , cú chõn thỡ bit chy cú cỏnh thỡ bit bay Tụi cho tr t lm mt sn phm nh tranh v v cỏc vt, c cõy ,hoa lỏ, hoc cỏc sn phm nn nhng vt xung quanh tr, cỏc sn phm to hỡnh ,tranh t nhng ph liu, cụ v tr cựng lm th hin hiu bit phong phỳ ca tr v MTXQ Vi nhng dựng, chi c phỏt v t lm tụi a vo s dng tit dy mụi trng xung quanh, tụi thy tr rt ho hng , hng thỳ hc, tr hiu bit nhiu ,quan sỏt rt tt , tỡm rt nhanh cỏc vt mu cụ a ra, so sỏnh v phõn loi cng rt rừ rng , rnh mch , ngụn ng rt phỏt trin, tr thuc rt nhiu th ca dao, tc ng, c bit l cỏc cõu v cỏc vt, cỏc cõy hoa, cỏc loi qu T ca tr cng nhanh v chớnh xỏc hn Trong sut mt khong thi gian c gng thỡ s lng dựng tng i nhiu phc v cho cỏc tit hc lm quen vi mụi trng xung quanh v tụi li tip tc tranh th v tranh, tụi v cỏc bc tranh v g, vt v th gii ng, thc vt, v mt s ngh xó hiv v muụn nhng s vt hin tng m hng ngy tr s c lm quen Vi c mt kho tng dựng 24 phong phỳ nh vy s gúp mt phn khụng nh lm lờn s thnh cụng ca cỏc tit dy, cng nh nõng cao cht lng ca b mụn lm quen vi mụi trng xung quanh cho tr tui ( H6, H7 ) Bin phỏp 6: ng dng công ngh thông tin i mi phng phỏp ging dy Vi iu kin phỏt trin khoa hc k thut hin i nh ngy vic ng dng cỏc phng tin hin i ging dy cng c tụi s dng thng xuyờn nhm gõy hng thỳ lnh hi kin thc cho tr Tụi thng la chn nhng ti v la chn cỏch ng dng CNTT mt cỏch phự hp i mi phng phỏp ging dy, kớch thớch s chỳ ý, hng thỳ ca tr vo mi hot ng VD:Hot ng: khỏm phỏ khoa hc i vi nhng tit dy cụ khú cú th cung cp kin thc cho tr theo cỏch truyn thng thỡ giỏo viờn cú th s dng cỏc bng, a t liu ct phim, tỡm hỡnh nh, phim trờn mng to thnh giỏo ỏn in t dy cho tr - Lng ghộp õm thanh, hỡnh nh sng ng to hng thỳ - V, can ct to cỏc quy trỡnh phỏt trin ca vt, s vt, hin tng gii thớch cho tr hiu - Xõy dng cỏc trũ chi ụn luyn - Chi cỏc trũ chi chng trỡnh Kidsmart: Phõn loi, sp xp theo quy tc, to chui logic Hot ng: Lm quen vi toỏn - Lp s, to nhúm s lng tng ng vi ch s, so sỏnh cỏc nhúm dựngKhi gớao viờn to cỏc nhúm s lng trờn mỏy, thỡ cú nhiu hỡnh nh phong phỳ a dng cú th kt hp õm cho tr nghe v m - To cỏc hỡnh hỡnh hc - Trũ chi ng dng: Sp xp cỏc nhúm s lng, thờm bt, cng tr Hot ng: Lm quen ch cỏi - Ct cỏc nột ch, to ch cỏi giỳp tr tri giỏc tt cu to cỏc ch cỏi - Tỡm ch t, gn hỡnh nh - Cụ to cỏc ụ ch cho tr chi lt ụ ch 25 Hot ng: Lm quen vi hc - Vi nhng bi th truyn khụng cú hỡnh nh, cụ v to cỏc bc tranh th hin ni dung dy cho tr Khi dựng nhng cõu truyn tranh su tm thỡ cụ s cn dựng hỡnh nh, to hiu ng cho cỏc nhõn vt , lng ghộp õm cho cõu chuyn Hot ng: Giỏo dc õm nhc - Chộp cỏc bi nhc bng phn mm Encore, m cho tr nghe, hỏt c bit giỳp ớch cho giỏo viờn khụng bit n chộp cỏc nt nhc vo cú th phỏt v hỏt theo - Su tm cỏc bng a ct nhng on phim cn minh cho ni dung bi hỏt - To cỏc hỡnh nh, scan nt dung bi hỏt hoc õm cỏc nhc c cho tr chn t chc cỏc Trũ chi õm nhc Hot ng: To hỡnh To cõu chuyn, quay nhng cnh p lm ti cho tr v Kớch thớch cm xỳc thm m qua hỡnh nh, õm Thụng qua nhng gi hc cú ỏp dng cụng ngh thụng tin v s dng cỏc bi ging in t, va tit kim c thi gian cho ngi giỏo viờn mm non, va tit kim c chi phớ cho nh trng m nõng cao c tớnh sinh ng, hiu qu ca gi dy 26 Chơng 4: Kiểm chứng giải pháp triển khai sáng kiến Sau hai năm nghiên cứu ứng dụng ti: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc: Ly tr lm trung tõm tụi ó thu c mt s kt qu nh sau: Với trẻ: Tr hn nhiờn mnh dn mi hot ng, hng thỳ, tham gia tớch cc vo cỏc hot ng, phỏt huy c tớnh tớch cc, m rng c s hiu bit cỏc hot ng chung, gi hot ng gúc, tr bit th hin ý kin, ý nh ca mỡnh vi cụ giỏo v cỏc bn tng hnh ng, li núi, k nng giao tip ngụn ng, trớ tng tng tng sn phm - Kết khảo sát cho thấy: Kt qu t c ca tr TT Kh nng hng Nm hc thỳ v kin thc, k nng Loi tt Loi khỏ Trung bỡnh t Nm hc 2013-2014 2014-2015 S T l S T lng % 22,5 26 29 lng 21 10 % 67,7 32,3 Tng l S lng 14 T l % 45,2 6,3 27 Loi yu 22,5 0 ối với phụ huynh - Cỏc bc ph huynh cú nhn thc sõu sc v chng trỡnh GDMN, luụn cú s phi hp vi giỏo viờn cụng tỏc chm súc giỏo dc tr - Tin tng gi vo nh trng, quan tõm n chng trỡnh hc ca tr v cú nhu cu hc Nhit tỡnh su tm ng h nh trng dựng, chi sn cú a phng, to mụi trng hc thun li cho nh trng V giỏo viờn Qua mt thi gian tỡm tũi nghiờn cu cỏc bin phỏp thớch hp, lp tụi ó cú mt kt qu tht tt Cú c kt qu nh vy ú l s n lc phn u ca bn thõn tụi kt hp vi ng nghip c bit l CBQL nh trng luụn sỏt cỏnh cựng tụi ci, i mi nhng bin phỏp, hỡnh thc cho phự hp vi kh nng nhn thc ca tr cú c kt qu nh vy tụi ó rỳt nhng kinh nghim sau: - Cú thờm kinh nghim cụng tỏc chm súc giỏo dc tr - c nh trng v ng nghip tin tng, ỏnh giỏ cao, hc sinh yờu quý, kớnh trng - Bit cỏch sp xp mụi trng hc phự hp vi tui, bit lng ghộp an xen gia cỏc b mụn, say mờ su tm v s dng sỏng to cỏc vt liu sn cú vo tng tit dy v cỏc hot ng, bit la chn i mi phng phỏp linh hot ỏp ng theo yờu cu ca hot ng theo tng ch im - Nm vng phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm, t tin thc hin cỏc hot ng CSGD, linh hot, sỏng to xõy dng v thc hin k hoch c bit nm qua, tụi u tham d thi giỏo viờn dy gii cỏc cp v u c ỏnh giỏ l thc hin hot ng xut sc vic i mi phng phỏp ging dy hc ly tr lm trung tõm, c th: - Nm hc 2012 - 2013: Giỏo viờn dy gii xut sc cp trng - Nm hc 2013 - 2014: Giỏo viờn dy gii xut sc cp trng - Nm hc 2014 - 2015: Giỏo viờn dy gii xut sc cp trng 28 PHN III: KT LUN 1.Nhng quan trng nht c cp ca ti Sau nghiờn cu v ng dng bn sỏng kin kinh nghim, tụi nhn thy thc hin tt vic Nõng cao hiu qu giỏo dc ly tr lm trung tõm, cn thc hin tt nhng sau: - Nghiờn cu mt s lý lun v thc tin liờn quan n vic giỏo dc ly tr lm trung tõm, xõy dng k hoch giỏo dc ly tr lm trung tõm - ỏnh giỏ thực trạng vấn đề i mi phng phỏp giỏo dc ly tr lm trung tõm ca ng nghip, ca bn thõn, mc tip thu kin thc, s hng thỳ ca tr - Tớch cc bi dng chuyờn mụn nghip v - Xõy dng k hoch giỏo dc ly tr lm trung tõm - T chc cỏc hot ng giỏo dc ly tr lm trung tõm - Xõy dng mụi trng giỏo dc ly tr lm trung tõm - Lm dựng chi phc v dy v hc - ng dng CNTT i mi phng phỏp ging dy - Kim chng cỏc gii phỏp m bn thõn ó thc hin v rỳt nhng kt lun quan trng, hiu qu ng dng ca ti Hiu qu thit thc ca sỏng kin kinh nghim Thc hin i mi hỡnh thc v phng phỏp giỏo dc mm non sut nhng nm qua ó em li kt qu v chuyn bin tt phng phỏp giỏo dc tr, qua i mi ó to c hi cho tr c tỡm tũi khỏm phỏ phỏt huy 29 nng lc sn cú ca mỡnh, tr c hot ng mt cỏch thoi mỏi cỏc gúc chi, kớch thớch s tũ mũ, ham hiu bit ca tr, to iu kin cho tr c hot ng vi cỏc nguyờn liu sn cú Sau hai nm nghiờn cu v ng dng bn sỏng kin: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc ly tr lm trung tõm ó mang li hiu qu rt ln vic dy v hc: Tr tớch cc hot ng, t khỏm phỏ bng cỏc giỏc quan, chỳ trng n giỏo dc cỏ nhõn, kt hp giỏo dc nhúm gia hot ng chung v hot ng gúc, tng cng giao tip gia cụ v tr Giỏo viờn linh hot, sỏng to khụng b gũ bú t chc cỏc hot ng cho tr nht l hot ng chung cú mc ớch hc v hot ng gúc chi, giỏo viờn cú th s dng ti a ngun nguyờn vt liu sn cú a phng, lm phong phỳ cỏc hot ng ca tr, tr ham hc nghiờn cu tỡm tũi khỏm phỏ giao tip ngụn ng tỡnh cm i vi giỏo viờn bit cỏch sp xp mụi trng hc phự hp, cht lng chuyờn mụn ca bn thõn v ng nghip c nõng lờn rừ rt, bn thõn nm vng phng phỏp dy i mi ly tr lm trung tõm, cú hỡnh thc cỏc tit dy linh hot sỏng to, cú tỏc phong s phm tt, bit lng ghộp an xen gia cỏc b mụn giỏo dc tr phự hp, cỏc chỏu hc cú nn np cú cht lng Kim tra cht lng tr cui nm theo lnh vc phỏt trin t t l cao 3.Kin ngh * Vi Phũng giỏo dc: T chc cỏc bui giao lu chuờn mụn, cỏc bui bi dng chuyờn mụn, hi tho i mi phng phỏp ging dy, Phng phỏp ging dy: Ly tr lm trung tõm Cung cp cỏc ti lu cú liờn quan n phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm * Vi nh trng: Nh trng thng xuyờn m cỏc bui bi dng chuyờn mụn, sinh hot chuyờn mụn, d gi kin to iu kin cho giỏo viờn chia s, trao i kinh nghim cụng tỏc Cung cp y dựng dng c lp hc * Vi t chuyờn mụn: 30 Giỏo viờn t thng xuyờn trao i nhng kinh nghim chm súc tr rỳt kinh nghim Trờn õy l mt s kinh nghim ó c trin khai thc hin lp tụi Rt mong s úng gúp ca CBQL, cỏc bn ng nghip cụng tỏc CSGD tr ca tụi c tt hn Tụi xin chõn thnh cm n! MC LC Nhng quan im ch o phỏt trin giỏo dc chin lc giỏo dc o to hin Ti liu bi dng hố nm 2012 ca b giỏo dc mm non Ti liu bi dng hố nm 2013 ca b giỏo dc mm non Chng trỡnh chm súc giỏo dc tr theo hỡnh thc i mi Mt s nh hng i mi chng trỡnh Giỏo dc MN - V GDMN Chin lc MN t 2001 n 2002 v 2020 - V Giỏo dc Mm non Tp san giỏo dc mm non cỏc s Ti liu xõy dng v t chc thc hin k hoch trng MN, ti liu bi dng cỏn b qun lý ngnh hc mm non Ti liu hun bi dng hố CBQL v GVMN nm hc 2012, 2013 ca S GD&T 31 H1: Gúc trng by sn phm to hỡnh ca tr 32 H2: Khu vc giỏ dựng tr t khỏm phỏ tri nghim H3: Hỡnh nh cõy chui trang trớ lp 33 Hình 4: Hình ảnh trang trí lớp học Hì nh 5: Hình ảnh gúc thiờn nhiờn 34 Hình 6: dựng t lm 35 Hỡnh 7: dựng t lm ca tr 36 ... trng giỏo viờn lm trung tõm Thc hin v ng dng bn sỏng kin: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc: Ly tr lm trung tõm s m mt hng i mi cho giỏo viờn vic i mi phng phỏp, gúp phn nõng cao cht lng giỏo... phng phỏp dy hc ly tr lm trung tõm tr thnh thúi quen ca mi cụ giỏo Chớnh vỡ vy m tụi chn ti: 10 Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc ly tr lm trung tõm ỏp dng ng thi nõng cao cht lng giỏo dc cho... trng m nõng cao c tớnh sinh ng, hiu qu ca gi dy 26 Chơng 4: Kiểm chứng giải pháp triển khai sáng kiến Sau hai năm nghiên cứu ứng dụng ti: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc: Ly tr lm trung tõm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay