HỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FC

2 185 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:42

Hệ thống bù và lọc sóng hài FC được sử dụng để lọc sóng hài và nâng cao hệ số công suất cho các nhà máy công nghiệp. Nó bao gồm tụ lọc, kháng lọc và điện trở lọc được mắc nối tiếp với nhau để tạo ra trở kháng thấp có thể dễ dàng hấp thụ sóng hài trên lưới vào nó, từ đó giảm ảnh hưởng đến các thiết bị khác.1 Thông số kĩ thuật: Điện áp định mức: từ 6220kV Công suất định mức: lên đến 200 MVAr tùy thuộc vào yêu cầu của phụ tải. Tần số: 50Hz Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.2 Chức năng:Trước hết, cần tránh sự nhầm lẫn giữa bộ lọc sóng hài FC với hệ thống bù thông thường. Vì bộ lọc sóng hài FC ngoài có chức năng bù nó còn có chức năng lọc sóng hài do phụ tải phi tuyến gây ra. Bù công suất phản kháng nhằm nâng cao hệ số công suất Lọc sóng hài sinh ra bởi các phụ tải phi tuyến. Tùy vào đặc điểm của phụ tả và loại sóng hài sinh ra, công ty chúng tôi sẽ thiết kế bộ lọc FC cho từng bậc sóng hài cụ thể. HỆ THỐNG LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐÔÔNG FC Tên sản phẩm: Hệ thống lọc sóng hài thụ đôông FC Mã sản phẩm: FC Giá: 500.000.000 VNĐ Mô tả chi tiết: Hệ thống bù và lọc sóng hài FC sử dụng để lọc sóng hài và nâng cao hệ số công suất cho nhà máy công nghiệp Nó bao gồm tụ lọc, kháng lọc và điện trở lọc mắc nối tiếp với để tạo trở kháng thấp có thể dễ dàng hấp thụ sóng hài lưới vào nó, từ đó giảm ảnh hưởng đến thiết bị khác 1- Thông số kĩ thuâôt: - Điêôn áp định mức: từ 6-220kV - Công suất định mức: lên đến 200 MVAr tùy thuôôc vào yêu cầu của phụ tải - Tần số: 50Hz - Lắp đăôt nhà hoăôc ngoài trời 2- Chức năng: Trước hết, cần tránh sự nhầm lẫn giữa bôô lọc sóng hài FC với hêô thốngthông thường Vì bôô lọc sóng hài FC ngoài có chức bù nó còn có chức lọc sóng hài phụ tải phi tuyến gây - Bù công suất phản kháng nhằm nâng cao hêô số công suất - Lọc sóng hài sinh phụ tải phi tuyến Tùy vào đăôc điểm của phụ tả và loại sóng hài sinh ra, công ty chúng sẽ thiết kế bôô lọc FC cho bâôc sóng hài cụ thể - Cấu tạo: - Tụ điêôn (tụ môôt pha) có khả dòng 1.3 lần định mức Sai số điêôn dung nhóm không 5%, giữa pha không 2% - Kháng điêôn: Thông thường sử dụng kháng lõi không khí, khả dòng 1.35 lần Hêô số chất lượng của kháng Q dựa yêu cầu của thiết bị lọc Đăôc biêôt điêôn dung của kháng phải chọn dựa vào giá trị bâôc sóng hài cần lọc Không nên đồng viêôc chọn chung kháng 1%, 6%, 7% hay 12% cho tất phụ tải - Điêôn trở: Phụ thuôôc vào loại mạch lọc và yêu cầu cụ thể của phụ tải có thể dùng hoăôc không dùng điêôn trở 4- Phân loại: - Bâôc lọc đơn: Tụ mắc nối tiếp với kháng - Bâôc lọc kép: Tụ mắc nối tiếp với kháng và nối tiếp với hêô thống mắc song song tụ và kháng - Bâôc lọc loại C: Tụ mắc nối tiếp với nhóm điêôn trở song song với tụ kháng - Bâôc lọc bâôc cao: Tụ mắc nối tiếp với nhôm kháng song song với điêôn trở Cụ thể sơ đồ sợi của lọa bâôc lọc hình .. .hài phụ tải phi tuyến gây - Bù công suất phản kháng nhằm nâng cao hêô số công suất - Lọc sóng hài sinh phụ tải phi tuyến Tùy vào đăôc điểm của phụ tả và loại sóng hài sinh... đăôc điểm của phụ tả và loại sóng hài sinh ra, công ty chúng sẽ thiết kế bôô lọc FC cho bâôc sóng hài cụ thể - Cấu tạo: - Tụ điêôn (tụ môôt pha) có khả dòng 1.3 lần định mức Sai... chất lượng của kháng Q dựa yêu cầu của thiết bị lọc Đăôc biêôt điêôn dung của kháng phải chọn dựa vào giá trị bâôc sóng hài cần lọc Không nên đồng viêôc chọn chung kháng 1%, 6%, 7%
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FC, HỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FC, HỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay