Bào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt

27 244 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHƯU MỸ LỆ BÀO CHẾ HỆ TIỂU PHÂN NANO ARTEMISININ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DIỆT SINH TRÙNG SỐT RÉT TRÊN CHUỘT Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm bào chế Mã số: 62720402 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC Thành Phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017 Công trình hoàn thành tại: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HOÀNG MINH CHÂU GS TS NGUYỄN MINH ĐỨC Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp trường họp ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH vào hồi …… giờ……….ngày…….tháng…… năm ……… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM - Thư viện Đại học Y Dược TPHCM GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Đặt vấn đề Công nghệ nano ứng dụng bào chế dược phẩm ưu điểm trội việc tạo nên tiểu phân nano bảo vệ hoạt chất, tăng tính thấm thuốc qua hàng rào sinh học tránh tượng đa đề kháng Hoạt chất chất kháng ung thư, chống thải ghép hay diệt sinh trùng (KST), Trong số đó, phải kể đến thuốc điều trị sốt rét – đặc biệt artemisinin (ART) dẫn chất – chúng có vai trò quan trọng việc kiểm soát bệnh Đề tài bào chế hệ tiểu phân nano ART đánh giá tác động diệt KST sốt rét chuột thực với nội dung nghiên cứu sau:  Đánh giá tương tác hỗn hợp lipid ART  Xây dựng công thức quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART  Đánh giá tính chất hệ tiểu phân nano ART  Đánh giá tác động diệt sinh trùng sốt rét hệ tiểu phân nano ART chuột gây nhiễm Plasmodium berghei Tính cấp thiết đề tài ART dẫn chất đưa vào phác đồ điều trị sốt rét từ năm 2001 Hạn chế ART tính chất tan (thực tế không tan) nước tan dầu Năm 2015 có khoảng 214 triệu trường hợp mắc 438.000 trường hợp tử vong sốt rét Ở nhiều khu vực, P falciparum đề kháng lan rộng với cloroquin, quinin dẫn đến thất bại điều trị tăng tỉ lệ tử vong Một nguyên nhân đề kháng hoạt chất tan, bền nên sinh khả dụng thấp hay thời gian bán thải ngắn khiến nồng độ thuốc không đạt yêu cầu điều trị Trong đó, trình phát minh hoạt chất cần nhiều thời gian chi phí, đến nghiên cứu giai đoạn thử nghiệm Vì vậy, kế hoạch ngăn chặn đề kháng KST sốt rét toàn cầu, WHO chọn cải tiến kỹ thuật giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ hiệu điều trị ART dẫn chất Giải pháp quan tâm ứng dụng công nghệ nano vào kỹ thuật bào chế Khi đó, trình đến đích tác động hoạt chất phụ thuộc vào kích thước, tính chất bề mặt tiểu phân Bào chế hệ tiểu phân nano lipid nhằm cải thiện độ tan khả phân tán ART môi trường để sử dụng đường uống tiêm tĩnh mạch, từ cải thiện hấp thu sinh khả dụng kiểm soát trình phóng thích hoạt chất, tăng thời gian tác dụng thuốc nhằm hạn chế đề kháng Những đóng góp luận án Đây nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano bào chế hệ tiểu phân nano ART Việt Nam Phương pháp kết nghiên cứu góp phần ứng dụng công nghệ nano bào chế dược phẩm với đóng góp sau:  Đã xây dựng công thức quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART phương pháp đồng hóa áp suất cao nhiệt độ cao với áp suất 800 bar chu kỳ  Đã xác định đặc tính tiểu phân nano ART, xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm sản phẩm sơ đánh giá hiệu lực diệt sinh trùng sốt rét chuột gây nhiễm Plasmodium berghei Bố cục luận án Luận án gồm 146 trang: Mở đầu trang, mục tiêu trang, tổng quan tài liệu 33 trang, đối tượng phương pháp nghiên cứu 22 trang, kết nghiên cứu 68 trang, bàn luận 17 trang, kết luận đề nghị trang Luận án có 67 bảng, 41 hình, sơ đồ, 162 tài liệu tham khảo gồm 15 tài liệu tiếng Việt 147 tài liệu tiếng Anh, phụ lục (66 tiểu mục) thể kết thực nghiệm Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu thành tựu công nghệ nano 1.2 Khái niệm phân loại tiểu phân nano ngành dược: Khái niệm tiểu phân nano ngành dược, phân loại tiểu phân nano ngành dược, số tiểu phân nano lipid ứng dụng bào chế dược phẩm 1.3 Phương pháp bào chế hệ tiểu phân nano lipid: Theo nguyên lý từ xuống từ lên gồm kỹ thuật học, kỹ thuật nhũ hóa kỹ thuật kết tủa 1.4 Phương pháp phân tích tính chất hệ tiểu phân nano lipid: Tính chất cảm quan hệ tiểu phân nano lipid, kích thước dãy phân bố kích cỡ tiểu phân, hình thể học tiểu phân nano lipid, zêta hệ tiểu phân nano lipid, nang hóa hoạt chất phóng thích hoạt chất hệ tiểu phân nano lipid 1.5 Các tá dược dùng bào chế hệ tiểu phân nano ART: Compritol® 888 ATO, LabrafacTM PG, polysorbat 80, SimulsolTM 4000 P, Gelucire® 50/13, phosphatidylcholin 1.6 ART nghiên cứu ứng dụng điều trị sốt rét: ART, nghiên cứu bào chế hiệu ART điều trị sốt rét, tình hình đề kháng sinh trùng sốt rét, ứng dụng công nghệ nano bào chế hệ tiểu phân nano ARTs Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Nguyên vật liệu: ART, Compritol® 888 ATO, LabrafacTM PG, Gelucire® 50/13, phosphatidylcholin, polysorbat 80, SimulsolTM 4000 P 2.1.2 Hóa chất dung môi: Acetonitril, methanol, natri lauryl sulfat 2.1.3 Trang thiết bị: Cân phân tích Libror AEL–40SM TE214S, máy ly tâm Centrifuge 80–1, máy phân tích nhiệt vi sai Q200, máy khuấy IKAT25 digital Ultra-Turrax, máy đồng hóa APV– 2000, KHV quang học, KHV điện tử truyền qua JEM–1400, máy đo kích thước hạt LA–920, máy ly tâm lạnh Z 36 HK, máy HPLC, 2.1.4 Động vật thí nghiệm: Chuột nhắt trắng (đực cái), chủng Swiss albino (Viện Pasteur TPHCM) 2.1.5 sinh trùng: Chủng Plasmodium berghei kháng cloroquin 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Đánh giá tương tác hỗn hợp lipid (Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG) ART: Đánh giá nhiệt độ tan chảy, đỉnh chảy enthalpy phân tích DSC 2.2.2 Xây dựng công thức quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART: Xây dựng công thức hệ tiểu phân nano ART, xây dựng kỹ thuật bào chế hệ tiểu phân nano ART, khảo sát hàm lượng ART phối hợp vào công thức bào chế hệ tiểu phân nano ART, khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến KTTP nano ART, thực nghiệm kiểm chứng công thức tối ưu 2.2.3 Đánh giá tính chất hệ tiểu phân nano ART Đánh giá cảm quan hệ tiểu phân nano ART (quan sát mắt thường), kích thước phân bố kích cỡ tiểu phân hệ tiểu phân nano ART (phương pháp nhiễu xạ laser), khảo sát hình thể học tiểu phân nano ART (TEM), xác định zêta hệ tiểu phân nano ART (phép đo gió Doppler laser) Định lượng ART HPLC [Cột C18 (250 mm x 4,6 mm, µm), pha động CH3CN – H2O (68 : 32), detector UV – Vis, bước sóng phát 216 nm, tốc độ dòng 0,6 ml/phút, thể tích tiêm mẫu 20 µl], phần trăm nang hóa (PTNH) hiệu suất nang hóa (HSNH) hệ tiểu phân nano ART (tách hoạt chất không nang hóa kỹ thuật siêu lọc), phóng thích hoạt chất [phương pháp khuếch tán qua màng: Kẹp kín hai đầu màng bán thấm (Spectra/Por® 1–3, MWCO 6000 – 8000) kẹp kẹp từ (Universal dialysis tubing closure, Spectrum) tạo túi thẩm tách Định lượng ART HPLC] Xây dựng tiêu chuẩn hệ tiểu phân nano ART, nâng cỡ mẫu bào chế hệ tiểu phân nano ART lên 1.000 g, theo dõi độ ổn định hệ tiểu phân nano ART (điều kiện ± oC tủ lạnh 30 ± oC phòng đạt quy định vùng khí hậu IVb) 2.2.4 Đánh giá tác động diệt sinh trùng sốt rét hệ tiểu phân nano ART chuột gây nhiễm Plasmodium berghei Chọn chuột nghiên cứu: Chuột nhắt trắng (đực cái), chủng Swiss albino khỏe mạnh, khoảng tuần tuổi, trọng lượng 18 – 20 g, cung cấp Viện Pasteur TPHCM Chuẩn bị nguồn lây nhiễm P berghei gây nhiễm P berghei cho chuột thí nghiệm: Theo quy trình chuẩn Viện Sốt Rét Sinh Trùng Côn Trùng TPHCM Tiêm 0,2 ml máu có x 107 KST lấy từ chuột có KST sang chuột lành qua phúc mạc bụng Chuột có mật độ KST 20 – 30% chia ngẫu nhiên vào lô nghiên cứu Đường dùng thuốc, liều dùng thời gian dùng thuốc: Lô (chứng âm), chuột có KST uống hệ tiểu phân không chứa ART Lô – (chứng dương), chuột có KST uống ART liều 100 mg/kg, 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg cân nặng Lô – 9, chuột có KST uống trực tiếp hệ tiểu phân nano ART liều 100 mg/kg, 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg cân nặng (tương ứng với mg, mg, 3,4 mg 3,8 mg chế phẩm) Cho chuột uống lần/ngày vào buổi sáng ngày Theo dõi 35 ngày Đánh giá hiệu thuốc: Mật độ KST, tỉ lệ giảm mật độ KST máu lô điều trị so với lô chứng âm, thời gian sống sót chuột, thời gian KST thời gian trì tình trạng KST máu 2.2.5 Phân tích số liệu: Số liệu xử lý thống kê SPSS 22, phép kiểm Mann–Whitney ANOVA yếu tố biểu diễn dạng trung bình ± độ lệch chuẩn p < 0,05 xem có ý nghĩa thống kê Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tương tác hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG – ART Chọn Compritol® 888 ATO – Labrafac TM PG (7 : 3) làm pha dầu Lượng ART phối hợp vào công thức từ 20 mg đến 100 mg/g lipid 3.2 Kết quả xây dựng công thức quy trình bào chế 3.2.1 Công thức hệ tiểu phân nano ART Chọn tỉ lệ lipid 10% tỉ lệ polysorbat 80 – SimulsolTM 4000 P (1 : 1) 3.2.2 Kỹ thuật bào chế hệ tiểu phân nano ART Đồng hóa HPH, áp suất 800 bar 1.000 bar 10 chu kỳ cho kích thước tiểu phân (KTTP) nhỏ Bảng 3.20 Thông số KTTP sau tăng áp suất đồng hóa Thông số Kiểu phân bố Dãy PB (nm) KTTPTB (nm) 800 bar 10 ck Một đỉnh 58 – 339 113,5 ± 3,69 Kết quả 1.000 bar 10 ck Một đỉnh 58 – 339 113,3 ± 2,27 1.100 bar ck Một đỉnh 76 – 389 129,3 ± 1,38 3.2.3 Hàm lượng ART phối hợp vào công thức bào chế hệ tiểu phân ART Bảng 3.21 Tính chất hệ tiểu phân có hàm lượng ART khác Hàm lượng KTTPTB (nm) HSNH (%) Hàm lượng KTTPTB (nm) HSNH (%) 0,3% 114,6 ± 1,95 92,44 ± 0,105 0,7% 115,9 ± 2,71 97,11 ± 0,097 0,4% 116,4 ± 3,12 94,59 ± 0,086 0,8% 118,8 ± 1,96 97,46 ± 0,015 0,5% 114,6 ± 1,75 95,87 ± 0,078 0,9% 118,2 ± 1,39 96,94 ± 0,054 0,6% 115,8 ± 2,84 96,55 ± 0,053 1% 122,1 ± 2,48 96,55 ± 0,062 Chọn ART 0,8% mẫu có KTTP nhỏ HSNH cao 3.2.4 Kết khảo sát số yếu tố ảnh hưởng KTTP nano ART Bảng 3.23 Ma trận bố trí thí nghiệm kết N bi xo 1 1 127 x1 -1 -1 -9,67 x2 1 -1 -1 -5,38 yuTB 112,60 130,57 122,00 142,70 Phương trình hồi quy thực nghiệm: ŷ = 127 – 9,67x1 – 5,38x2 + 0,68 x1x2 Ttn hệ số bi T lý thuyết là: Tb0 = 182,8 Tb1 = 13,9 Tb2 = 7,7 Tb12 = 1,0 Tlt(0,05,5) = 2,57 Tlt(0,01,5) = 4,03 Hệ số b0, b1 b2 có ý nghĩa, hệ số b12 ý nghĩa Phương trình hồi quy biểu thị mối liên quan áp suất số chu kỳ đồng hóa đến kích thước là: ŷ = 127 – 9,67 x1 – 5,38 x2 Bảng 3.25 KTTP thí nghiệm tiến đến vùng gần dừng N Ximin 10 X1 700 750 800 850 900 950 1.000 X2 yu Dãy phân bố 117,1 118,7 115,6 116,2 113,9 112,6 58 – 389 58 – 339 58 – 339 58 – 339 58 – 339 58 – 339 Chọn điều kiện đồng hóa 800 bar chu kỳ 3.2.5 Thực nghiệm kiểm chứng công thức bào chế tối ưu KTTP khoảng 115 nm, không khác so với lô tối ưu (p < 0,05) Phương pháp bào chế hệ tiểu phân nano ART có tính lặp lại Bảng 3.26 Thông số KTTP lô kiểm chứng Lô TB Dãy PB (nm) 58 – 339 58 – 339 58 – 339 KTTP TB (nm) 115,2 ± 1,7 115,9 ± 2,29 115,6 ± 1,8 d10 (nm) 81,0 ± 0,3 81,1 ± 0,0 81,0 ± 0,2 d90 (nm) 160,3 ± 4,4 161,6 ± 5,0 160,9 ± 4,3 3.3 Kết quả đánh giá tính chất hệ tiểu phân nano ART Cảm quan hệ tiểu phân nano ART: Các hệ tiểu phân dạng lỏng, đồng không tách lớp Kích thước dãy phân bố kích cỡ tiểu phân Bảng 3.28 Thông số kích thước hệ tiểu phân nano ART Thông số Lô Lô Lô Trung bình Kiểu phân bố Một đỉnh Một đỉnh Một đỉnh Một đỉnh Dãy PB (nm) 58 – 339 58 – 339 58 – 339 58 – 339 KTTP (nm) 115,9 ± 3,10 119,9 ± 1,97 120,1 ± 1,87 118,7 ± 2,64 d10 (nm) 81,3 81,2 81,2 81,2 ± 0,058 d90 (nm) 160,3 166,9 168,8 165,3 ± 4,46 Biểu đồ 3.15 Biểu đồ phân bố kích cỡ hệ tiểu phân nano ART Hình thể học: (a) Hình 3.5 Hình ảnh tiểu phân nano ART chụp TEM (x 50.000) (a) Thế zêta: Thế zêta đo |– 15,1| mV < |– 30| mV Định lượng ART HPLC: Quy trình đạt yêu cầu tính đặc hiệu, độ lặp lại, độ xác trung gian, độ đúng, khoảng tuyến tính – 250 µg/ml Phần trăm nang hóa (PTNH) hiệu suất nang hóa (HSNH): 11 3.3.9.2 Đánh giá chất lượng hệ tiểu phân nano ART lô nâng cấp Cảm quan: Các hệ tiểu phân đồng không tách lớp Kích thước dãy phân bố kích thước: Bảng 3.38 Thông số KTTP hệ tiểu phân nano ART lô nâng cấp Lô TB Dãy PB (nm) 58 – 339 58 – 339 58 – 339 58 – 339 KTTP (nm) 115,3 ± 2,67 116,3 ± 3,39 114,9 ± 4,15 115,5 ± 0,73 d10 (nm) 78,1 ± 0,92 78,1 ± 0,58 79,4 ± 1,87 78,5 ± 0,74 d90 (nm) 165,2 ± 4,05 165,6 ± 8,32 162,3 ± 5,04 164,4 ± 1,81 Hình thể học: Tiểu phân hình tròn, kích thước đồng Thế zêta: -14,5 mV Bảng 3.39 Hàm lượng %, PTNH HSNH lô nâng cấp Lô Mẫu TB TB TB Hàm lượng (%) PTNH (%): HSNH (%): Hàm lượng ART (%) 99,50 ± 0,58 99,86 ± 0,36 99,48 ± 0,73 PTNH (%) 7,766 ± 0,004 7,765 ± 0,004 7,768 ± 0,003 HSNH (%) 97,45 ± 0,049 97,43 ± 0,051 97,48 ± 0,040 99,62 ± 0,21 7,766 ± 0,002 97,45 ± 0,02 Lượng hoạt chất phóng thích (mg/cm2) Lượng hoạt chất phóng thích trình bày Biểu đồ 3.23 18.0 15.0 12.0 NC_1 9.0 NC_2 6.0 NC_3 3.0 0.0 Thời gian (giờ) Biểu đồ 3.23 Lượng hoạt chất phóng thích tiểu phân lô nâng cấp 3.3.9.3 Tóm tắt kết đánh giá tính chất lô nâng cấp 12 Tính chất hệ tiểu phân lô nâng cấp đạt yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm (bảng 3.41) Quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART nâng lên 1.000 g Bảng 3.41 Tính chất hệ tiểu phân lô nâng cấp Chỉ tiêu Cảm quan Kích thước Dãy phân bố (nm) KTTPTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) Hình thể học Thế zêta (mV) PTNH (%) HSNH (%) PTHC (mg/cm2) sau 3.3.9 Yêu cầu Hệ tiểu phân đồng nhất, không kết bông, không tách lớp Kết quả Hệ tiểu phân đồng nhất, không kết bông, không tách lớp 58 – 339 105 – 125 70 – 85 150 – 180 Hình cầu, kích thước khoảng 58 – 339 nm |–13,5| – |–16,5| 7,0 – 8,5 Không 92% 12 – 15 115,5 78,5 164,4 Hình cầu, kích thước khoảng 58 – 339 nm -14,5 7,77 97,45 13,11 Độ ổn định hệ tiểu phân nano lipid 3.3.10.1 Độ ổn định hệ tiểu phân nano không chứa ART KTTP không khác từ tháng đến 15 (p > 0,05) 3.3.10.2 Độ ổn định hệ tiểu phân nano ART ± oC KTTP không khác từ tháng – (p > 0,05), khác từ tháng Tiểu phân hình cầu, kích thước nằm khoảng 58 – 339 nm Hình 3.7 Hình ảnh tiểu phân sau tháng ± oC (x 30.000) Hình 3.8 Hình ảnh tiểu phân sau tháng ± oC (x 30.000) 13 HSNH giảm không đáng kể từ tháng đến tháng (bảng 3.48) Bảng 3.48 Các tính chất tiểu phân nano ART ± oC Lô NC1 NC2 NC3 Tính chất Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Tháng 58 – 339 115,3 ± 2,67 78,1 ± 0,92 165,2 ± 4,05 99,50 ± 0,58 97,45 ± 0,05 58 – 339 116,3 ± 3,39 78,1 ± 0,58 165,6 ± 8,32 99,86 ± 0,36 97,43 ± 0,05 58 – 339 114,9 ± 4,15 79,4 ± 1,89 162,3 ± 5,04 99,48 ± 0,73 97,48 ± 0,04 Tháng 58 – 339 114,3 ± 3,60 78,8 ± 1,90 162,9 ± 3,33 99,12 ± 0,19 97,43 ± 0,04 58 – 339 116.5 ± 0,25 79,3 ± 1,12 165,9 ± 1,18 99,09 ± 0,17 97,39 ± 0,04 58 – 339 114,7 ± 1,70 79,4 ± 1,44 162,0 ± 1,37 98,94 ± 0,59 97,41 ± 0,03 Tháng 58 – 389 118,6 ± 3,78 79,3 ± 1,44 171,7 ± 5,09 95,88 ± 0,96 96,22 ± 0,07 58 – 389 117,7 ± 2,22 78,9 ± 1,62 165,9 ± 7,98 95,68 ± 0,73 96,30 ± 0,07 58 – 389 113,1 ± 1,78 77,9 ± 0,40 162,5 ± 5,84 96,17 ± 1,18 96,36 ± 0,02 Tháng 58 - 445 129,0 ± 1,68 82,1 ± 1,08 191,1 ± 4,02 92,67 ± 1,62 95,85 ± 0,07 58 - 389 126,7 ± 2,82 81,4 ± 0,98 186,5 ± 6,75 91,50 ± 1,67 95,71 ± 0,02 58 - 389 124,9 ± 1,61 80,0 ± 2,44 180,4 ± 3,73 93,40 ± 1,89 95,77 ± 0,06 Tháng 76 – 500 139,8 ± 2,26 97,9 ± 0,25 200,0 ± 4,61 87,74 ± 0,66 94,66 ± 0,09 51 – 500 133,1 ± 9,78 83,2 ± 10,05 206,7 ± 23,67 88,13 ± 0,39 94,71 ± 0,04 51 – 500 129,5 ± 8,00 83,6 ± 12,53 200,2 ± 3,81 87,75 ± 0,87 94,68 ± 0,06 3.3.10.3 Độ ổn định hệ tiểu phân nano ART 30 ± oC Kích thước dãy phân bố kích cỡ tiểu phân không khác từ tháng đến (p > 0,05), khác tháng thứ (p < 0,05) Bảng 3.50 Giá trị p so sánh KTTP nano ART theo thời gian bảo quản với tháng 30 ± oC / 75 ± 5% RH Tháng Giá trị p 0,730 0,529 0,000 0,000 Ở tháng thứ 4, tiểu phân hình cầu, kích thước đồng nằm khoảng 58 – 339 nm (Hình 3.9) Hình 3.9 Hình ảnh tiểu phân sau tháng, 30 ± oC / 75 ± 5% RH (x 30.000) 14 Bảng 3.51 Tính chất tiểu phân nano ART 30 ± oC/ 75 ± 5% RH Lô NC1 NC2 NC3 Tính chất Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Dãy phân bố KTTB (nm) d10 (nm) d90 (nm) HLHC (%) HSNH (%) Tháng 58 – 339 115,3 ± 2,67 78,1 ± 0,92 165,2 ± 4,05 99,50 ± 0,58 97,45 ± 0,05 58 – 339 116,3 ± 3,39 78,1 ± 0,58 165,6 ± 8,32 99,86 ± 0,36 97,43 ± 0,05 58 – 339 114,9 ± 4,15 79,4 ± 1,89 162,3 ± 5,04 99,48 ± 0,73 97,48 ± 0,04 Tháng 58 – 339 115,2 ± 1,77 79,1 ± 1,21 163,6 ± 1,87 98,45 ± 0,65 97,39 ± 0,04 58 – 339 112,6 ± 3,50 78,0 ± 2,28 160,2 ± 3,54 98,40 ± 1,02 97,39 ± 0,03 58 – 339 114,2 ± 2,93 78,7 ± 1,65 162,3 ± 4,51 98,51 ± 0,89 97,41 ± 0,04 Tháng 58 – 389 118,9 ± 2,62 80,1 ± 0,36 169,8 ± 6,17 95,41 ± 1,30 96,69 ± 0,04 58 – 389 115,6 ± 2,84 78,4 ± 2,33 166,2 ± 1,76 95,98 ± 0,88 96,83 ± 0,06 58 – 389 117,8 ± 1,07 78,0 ± 0,06 172,0 ± 2,98 95,87 ± 1,57 96,78 ± 0,06 Tháng 58 - 445 126,2 ± 1,88 79,0 ± 0,69 185,6 ± 4,25 93,30 ± 0,90 95,79 ± 0,08 58 - 445 123,6 ± 4,25 78,1 ± 1,41 185,0 ± 4,90 94,18 ± 0,93 95,97 ± 0,03 58 – 445 125,6 ± 6,03 79,7 ± 0,58 186,7 ± 14,3 93,43 ± 0,69 95,86 ± 0,08 Tháng 58 – 445 134,2 ± 6,95 79,6 ± 0,55 206,8 ± 15,90 90,90 ± 0,58 94,68 ± 0,10 58 – 445 133,1 ± 3,80 79,8 ± 0,76 203,8 ± 8,14 89,27 ± 1,06 94,54 ± 0,08 58 – 445 130,3 ± 2,10 79,9 ± 0,50 197,2 ± 4,43 89,62 ± 1,22 94,47 ± 0,08 3.4 Kết quả đánh giá tác động diệt sinh trùng sốt rét hệ tiểu phân nano chuột nhiễm P Berghei - Mật độ KST máu lô điều trị hệ tiểu phân nano ART liều 100 mg/kg, 150 mg/kg, 170 mg/kg, 190 mg/kg lô chứng âm khác đạt ý nghĩa thống kê (p < 0,05), trừ ngày 1, chứng tỏ hệ tiểu phân nano ART có hiệu lực diệt KST sốt rét - Các lô điều trị hệ tiểu phân nano ART liều 100 mg/kg, 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg bắt đầu giảm mật độ KST từ ngày 2, trì đến ngày 35 với tỉ lệ giảm mật độ KST máu chuột từ 31% – 100% Lô ART với liều tương tự bắt đầu giảm mật độ KST từ ngày Ngày ngày 3, hệ tiểu phân nano ART liều 170 mg/kg 190 mg/kg có tỉ lệ giảm mật độ KST cao lô ART (p < 0,05) Bảng 3.55 Thời gian sống sót chuột lô chứng âm lô điều trị (ngày 35) Thời gian sống sót (ngày) Lô 13,4 ± 5,1 Lô 31,5 ± 3,7* Lô 32,9 ± 3,4* Lô 30,4 ± 7,5* Lô 32,9 ± 3,4* Lô 28,3 ± 8,2* Lô 30,8 ± 5,9* Lô 30,1 ± 6,6* * Sự khác biệt lô điều trị chứng âm đạt ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Lô 32,9 ± 3,4* 15 - Hệ tiểu phân liều 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg có thời gian KST khác so với lô ART (p < 0,05) với số ngày 3,1 ngày (so với 4,2 ngày), 2,80 ngày (so với 4,60 ngày) 2,33 ngày (so với 4,60 ngày) Bảng 3.56 Thời gian KST máu chuột lô điều trị (ngày 35) Liều (mg/kg) 100 150 170 190 Hệ tiểu phân nano ART (ngày) (1) 3,40 ± 0,70 3,10 ± 0,88 2,80 ± 0,42 2,33 ± 0,71 ART (ngày) (2) 3,90 ± 1,20 4,20 ± 1,48 4,60 ± 1,35 4,60 ± 1,17 p1-2 0,818 0,019* 0,008* 0,012* * Sự khác biệt lô điều trị hệ tiểu phân nano ART lô chứng dương ART đạt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 - Hệ tiểu phân liều 170 mg/kg 190 mg/kg có số ngày trì khác so với lô ART (p < 0,05) với số ngày 21,20 ngày (so với 7,40 ngày) 24,11 ngày (so với 11,60 ngày) Bảng 3.57 Thời gian trì tình trạng KST máu chuột lô điều trị (ngày 35) Liều (mg/kg) Hệ tiểu phân nano ART (ngày) (1) ART (ngày) (2) p1-2 100 150 170 190 8,20 ± 3,16 16,70 ± 10,15 21,20 ± 12,95 24,11 ± 10,12 11,70 ± 10,04 7,20 ± 5,01 7,40 ± 5,50 11,60 ± 11,82 0,271 0,053 0,001* 0,000* * Sự khác biệt lô điều trị hệ tiểu phân nano ART lô chứng dương ART đạt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Chương BÀN LUẬN 4.1 Tương tác hỗn hợp lipid (Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG) ART Nhiệt độ tan chảy Compritol® 888 ATO khoảng 72 oC với đỉnh chảy nhọn hẹp Hỗn hợp Compritol® 888 ATO – Labrafac TM 16 PG có nhiệt độ tan chảy thấp khoảng nhiệt độ tan chảy rộng nhiệt độ bắt đầu tan chảy (onset temperature) thấp Có thể Labrafac TM PG hòa tan phân tán Compritol® 888 ATO tạo nên hỗn hợp lipid có cấu trúc linh động Nhờ vậy, khả tải hoạt chất tăng lên giảm trục xuất hoạt chất trình bảo quản Bên cạnh đó, ART nguyên liệu có đỉnh chảy nhọn hẹp khoảng 151 – 154 oC Đỉnh không xuất hỗn hợp lipid – ART, ART tan hoàn toàn phân tán hỗn hợp lipid Khi đó, ART phóng thích dần hạn chế tiếp xúc với môi trường, giúp tiểu phân hoạt chất ổn định 4.2 Công thức quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART 4.2.1 Công thức hệ tiểu phân nano ART Compritol® 888 ATO – este glycerin hỗn hợp di, mono, tri behenic acid – có vai trò tạo khung matrix bào chế hệ tiểu phân nano lipid với hiệu suất nang hóa cao hỗn hợp lipid rắn có chuỗi hydrocarbon dài LabrafacTM PG – lipid lỏng với khung carbon trung bình – làm tăng độ tan hoạt chất hỗn hợp lipid giảm trục xuất hoạt chất nhờ tăng tính linh động cấu trúc Compritol® 888 ATO Đề tài chọn lipid 10% nhằm thu nhũ tương đạt yêu cầu thể chất phù hợp với điều kiện thiết bị nghiên cứu Công thức có 1,5% Gelucire® 50/13 tạo nhũ tương ổn định tỉ lệ thấp cao hơn, nhũ tương bị tách lớp Do Gelucire® 50/13 có khả tự nhũ hóa, với tỉ lệ định, tác dụng phát huy tối đa kết hợp với acid béo lipid tạo thành lớp màng kép giúp nhũ tương dễ hình thành ổn định Khi phối hợp Gelucire® – phosphatidylcholin (2 : 1), kích thước tiểu phân nhỏ so với công thức có 1,5% Gelucire® 50/13 (p < 0,05) 17 Phối hợp polysorbat 80 với Gelucire® 50/13 hay phosphatidylcholin, kích thước tiểu phân không khác (p > 0,05) tỉ lệ tiểu phân ≤ 445 nm tăng lên gấp (gần) lần Polysorbat 80 làm giảm đáng kể kích thước tiểu phân (p < 0,05), tỉ lệ tiểu phân < 669 nm khoảng 82% (gấp đôi mẫu trước đó) Điều gợi ý polysorbat 80 chất diện hoạt có triển vọng cải thiện kích thước tiểu phân ART Có thể thấy loại lượng chất diện hoạt có ảnh hưởng nhiều đến khả tạo nhũ tương kích thước tiểu phân Các mẫu bào chế dùng hỗn hợp polysorbat 80 – SimulsolTM 4000 P thu hẹp dãy phân bố giảm kích thước tiểu phân 500 nm Sự phối hợp chất diện hoạt đem lại hiệu nhũ hóa cao hơn, chứng tỏ polysorbat 80 – SimulsolTM 4000 P hỗn hợp chất diện hoạt phù hợp cho pha dầu chứa hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG 4.2.2 Kỹ thuật bào chế hệ tiểu phân nano ART HPH nhiệt độ cao làm giảm đồng hóa kích thước hệ tiểu phân nano ART hiệu Với 500 bar 10 chu kỳ, tiểu phân có kích thước khoảng 158 nm, nhỏ gần lần kích thước mẫu chưa đồng hóa HPH Để tiếp tục giảm kích thước, tăng nhiệt độ, áp suất chu kỳ đồng hóa Nhiệt độ cao gây bất lợi máy HPH phận ổn định nhiệt Với lượng mẫu lớn, qua nhiều chu kỳ, thời gian tiếp xúc với nhiệt kéo dài làm giảm chất lượng sản phẩm Do đó, giải pháp tăng áp suất lựa chọn Ở 800 bar, lần kích thước tiểu phân có cải thiện rõ rệt Các thông số nhỏ mẫu đồng hóa 500 bar Áp suất 1.000 bar có hiệu tương tự Ở 1.100 bar, kích thước có xu hướng tăng lên trở lại, va chạm giọt nano hình thành bao phủ hiệu 18 chất diện hoạt diện tích bề mặt lớn giọt lipid (kích thước nhỏ diện tích bề mặt lớn) Do đó, cần xác định áp suất số chu kỳ đồng hóa thấp giúp giảm thời gian bào chế, giảm nhu cầu lượng tránh hoạt chất tiếp xúc lâu với nhiệt thu tiểu phân nm 4.2.3 Hàm lượng ART phối hợp vào công thức bào chế hệ tiểu phân Hiệu suất nang hóa tăng theo hàm lượng ART giảm mẫu chứa 9% 10% ART Có thể hiệu suất tăng theo tỉ lệ hoạt chất – lipid đến giá trị cân Khi vượt khả chứa lipid, hoạt chất bị đẩy khỏi tiểu phân bám bề mặt tiểu phân khuếch tán môi trường Điều lý giải cho tăng kích thước mẫu có 10% ART so với mẫu lại (p < 0,05) Vì vậy, chọn tỉ lệ ART 8% nhằm tối ưu hiệu suất nang hóa 4.2.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kích thước tiểu phân nano ART Áp suất số chu kỳ đồng hóa có tương quan nghịch với kích thước tiểu phân Tăng áp suất chu kỳ làm giảm kích thước ngược lại Tuy nhiên, cân bằng, tiếp tục tăng thông số trình đồng hóa không hiệu Cụ thể, kích thước tiểu phân tăng 1.100 bar Có thể áp suất cao thời gian tiếp xúc với nhiệt dài làm tăng lượng động học tiểu phân nhỏ, chúng va chạm vào bề mặt chưa bao phủ hiệu nên bị kết tụ Từ 800 bar (5, 10 chu kỳ) đến 1.000 bar (3 đến 10 chu kỳ), kích thước tiểu phân khoảng 115 nm Ngoài hiệu quả, vấn đề tiết kiệm thời gian lượng cần quan tâm Vì vậy, chọn 800 bar chu kỳ thông số đồng hóa hệ tiểu phân nano ART Kiểm soát nhiệt độ trình bào chế vấn đề quan trọng Nhiệt độ cần đủ cao để hỗn hợp lipid trạng thái tan chảy 19 pha dầu đồng nhằm đảm bảo hiệu đồng hóa Vì vậy, bào chế SLN, NLC với pha dầu lipid rắn có nhiệt độ tan chảy cao, đồng hóa áp suất thấp qua chu kỳ (500 bar, chu kỳ) nhiệt độ đồng hóa phải từ 75 oC – 90 oC cao nhiệt độ chảy lipid rắn từ oC – 10 oC 4.3 Tính chất hệ tiểu phân nano ART 4.3.1 Kích thước dãy phân bố kích thước tiểu phân nano ART Kết từ nhiễu xạ laser cho biết thông tin kích thước tiểu phân mẫu khảo sát, gồm dãy phân bố kích cỡ, tỉ lệ phần trăm nhóm kích thước kích thước tiểu phân trung bình Tuy nhiên, phương pháp không cung cấp thông tin hình ảnh tiểu phân Hình ảnh khảo sát TEM cho thấy tiểu phân có hình dạng đồng với kích thước khoảng 100 nm diện cấu trúc khác mẫu khảo sát Kết phù hợp với giá trị thu từ nhiễu xạ laser (kích thước tiểu phân nano ART khoảng 115 nm với dãy phân bố từ 58 – 339 nm) Như vậy, kết thu từ hai phương pháp có tương đồng đáng tin cậy 4.3.2 Thế zêta hệ tiểu phân nano ART Đối với hệ tiểu phân ổn định nhờ lực đẩy tĩnh điện, zêta từ |30| mV, tối ưu > |60| mV cho dự đoán hệ tiểu phân ổn định phương diện vật lý thời gian bảo quản Tuy nhiên, nguyên tắc không phù hợp với hệ tiểu phân ổn định nhờ hiệu ứng không gian che phủ bề mặt làm giảm zêta hệ Thế zêta hệ tiểu phân nano ART khoảng –15 mV hệ ổn định thời gian dài Có thể bề mặt tiểu phân che phủ nhóm PEG (polyethylen glycol), diện chất diện hoạt tạo nên ngăn cách không gian tiểu phân ngăn chúng kết tụ trở lại 20 4.3.3 Hiệu suất nang hóa hệ tiểu phân nano ART Yếu tố ảnh hưởng định đến hiệu suất nang hóa độ tan hoạt chất lipid tan chảy tính chất lipid Hoạt chất cần tan tốt lipid tan chảy Nếu pha dầu hỗn hợp lipid rắn – lỏng mức độ liên kết cấu trúc lipid rắn lỏng lẻo, tiểu phân có nhiều “không gian” để chứa hoạt chất Vì vậy, sử dụng hỗn hợp lipid rắn – lỏng để hòa tan ART biện pháp nâng cao hiệu suất nang hóa Hiệu suất nang hóa cao, hoạt chất bảo vệ, hệ tiểu phân ổn định hạn chế diện hoạt chất tự môi trường Bằng phương pháp siêu lọc, đề tài xác định hiệu suất nang hóa ART khoảng 97% ART dễ tan LabrafacTM PG hỗn hợp lipid tan chảy, thực tế không tan nước 4.3.4 Phóng thích hoạt chất hệ tiểu phân nano ART ART tiểu phân phóng thích chậm lượng phóng thích tăng dần sau thời gian khảo sát Trong đó, ART nguyên liệu khuếch tán nhanh vào môi trường Ở tiếp theo, lượng khuếch tán tiếp tục tăng cao Hiện tượng không xảy với tiểu phân nano ART Có thể ART nguyên liệu dạng tự nên nhanh chóng vào môi trường Ngược lại, phân tán lipid, ART cần có thời gian khuếch tán khỏi tiểu phân Ngoài ra, chứa tiểu phân nên ART bảo vệ, hạn chế tiếp xúc với môi trường Điều có ý nghĩa hoạt chất bền ART 4.3.5 Tính chất hệ tiểu phân nano ART với cỡ mẫu bào chế 1.000 g Tính chất tiểu phân lô tối ưu nâng cấp không khác (p > 0,05), chứng tỏ quy trình bào chế có tính lặp lại ổn định Cỡ mẫu bào chế hệ tiểu phân nano ART nâng lên 1.000 g với tỉ lệ 21 lipid 10% tỉ lệ chất diện hoạt 2% Khả nâng cỡ mẫu yếu tố có ý nghĩa trình nghiên cứu, sở để tiến hành đánh giá hiệu điều trị tiềm ứng dụng sản phẩm 4.3.5 Độ ổn định hệ tiểu phân nano ART Có số chế giải thích độ ổn định vật lý tiểu phân nano môi trường nước Cơ chế thứ nhất, tiểu phân ổn định nhờ lực đẩy tĩnh điện hình thành từ tích điện bề mặt tiểu phân (thuyết Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek, DLVO) Cơ chế thứ hai dựa vào cản trở không gian (steric stabilization) bề mặt tiểu phân hình thành từ đuôi thân nước chất diện hoạt không ion hóa chứa nhóm ethylen oxid Chúng hấp phụ cách gắn đầu kỵ nước lên phần thân dầu bề mặt tiểu phân, đuôi thân nước hướng vào môi trường tạo không gian ngăn cách tiểu phân Ở ± oC, kích thước tiểu phân nano ART ổn định tháng Ở tháng 6, dãy phân bố bắt đầu mở rộng từ 339 nm đến 389 nm với tỉ lệ khoảng 0,2% Đến tháng 9, kích thước tiểu phân tăng lên khoảng 138 nm dãy phân bố mở rộng đến 600 nm Từ tháng 6, hàm lượng % hiệu suất nang hóa ART giảm Điều gợi ý hiệu suất nang hóa giảm dấu hiệu tăng kích thước Có thể ART tự tăng lên đến mức tụ lại bám dính lên bề mặt tiểu phân, khiến chúng kết tụ Ở 30 ± oC / 75 ± 5% RH, kích thước tiểu phân ổn định tháng bắt đầu tăng tháng Sự tăng kích thước kèm với việc mở rộng dãy phân bố Có thể nhiệt độ cung cấp thêm lượng khiến lipid thay đổi trạng thái kết tinh thay đổi xếp phân tử lipid bề mặt tiểu phân khiến chúng dễ kết tụ Thời gian ổn định hệ tiểu phân nano ART kéo dài ± oC, nên chọn 22 điều kiện để bảo quản hệ tiểu phân Ngoài ra, hệ tiểu phân nano không chứa ART có kích thước ổn định đến 15 tháng, kéo dài so với hệ tiểu phân nano ART chuyển dịch hoạt chất từ pha dầu pha nước làm tăng tỉ lệ hoạt chất tự môi trường 4.4 Tác động diệt KST sốt rét hệ tiểu phân nano ART chuột gây nhiễm P berghei Mật độ KST tăng trở lại vào ngày 21 phần trăm KST tất lô uống hệ tiểu phân nano ART thấp ngày từ 50% – 70% Hệ tiểu phân nano ART liều 170 mg/kg 190 mg/kg có tỉ lệ giảm mật độ KST > 30% ngày giảm mật độ KST cao lô ART (p < 0,05) vào ngày ngày Chứng tỏ tác động diệt KST sốt rét hệ tiểu phân nano ART đến sớm ART Hệ tiểu phân nano ART liều 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg có ngày bắt đầu KST sớm lô ART (p < 0,05) Kết phù hợp với kết đánh giá tỉ lệ giảm mật độ KST máu Liều 170 mg/kg 190 mg/kg có thời gian trì tình trạng KST kéo dài lô ART (p < 0,05) Các lô ART có tượng dao động mật độ KST máu tượng không xảy lô hệ tiểu phân nano ART Thực tế, ART có thời gian bán thải ngắn, khoảng theo đường uống Sự dao động mật độ KST phản ánh nồng độ hiệu điều trị thuốc Với đường uống, tiểu phân từ 20 – 500 nm hấp thu xuyên bào qua đường tiêu hóa Nếu kích thước lớn hơn, tiểu phân không hấp thu Tiểu phân nano ART có kích thước khoảng 115 nm nên chúng nhanh chóng vượt qua rào cản đường tiêu hóa hấp thu nhanh Ngoài ra, ART tiểu phân bảo vệ nên hấp thu nhiều đến đích nhanh Hiệu suất nang hóa cao cho thấy ART chứa 23 lipid phóng thích dần khỏi tiểu phân, điều làm kéo dài thời gian trì tình trạng KST máu thời gian sống sót chuột Những điều góp phần tăng hiệu lực diệt KST kéo dài thời gian tác dụng hệ tiểu phân nano ART so với ART KẾT LUẬN Theo nội dung đề ra, đề tài thu kết sau: Đã xác định tương tác hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG ART Kết tương tác làm giảm nhiệt độ tan chảy Compritol® 888 ATO, ART hòa tan hoàn toàn phân tán lipid Xây dựng công thức quy trình bào chế hệ tiểu phân nano ART Thành phần công thức bào chế gồm 10% Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG (7 : 3), 2% polysorbat 80 – Simulsol 4000P (1 : 1), 0,8% ART nước cất bào chế phương pháp HPH nhiệt độ cao với áp suất 800 bar chu kỳ Đã xác định tính chất hệ tiểu phân nano ART từ xây dựng tiêu chuẩn kiểm định hệ tiểu phân nano ART 3.1 Đã đánh giá tính chất hệ tiểu phân nano ART  Xác định kích thước tiểu phân ART nhiễu xạ laser Tiểu phân nano ART có kích thước trung bình khoảng 115 nm với dãy phân bố kích cỡ từ 58 – 339 nm Hình ảnh kích thước chụp từ TEM cho kết phù hợp với phương pháp nhiễu xạ laser  Quy trình định lượng ART HPLC xây dựng thẩm định Kết cho thấy quy trình đạt yêu cầu phân tích  Hàm lượng ART phối hợp vào công thức khoảng 8% so với lipid hiệu suất nang hóa hoạt chất tiểu phân khoảng 97%  Lượng ART phóng thích tăng dần theo thời gian 24 3.2 Đã xây dựng tiểu chuẩn kiểm định hệ tiểu phân nano ART 3.3 Đã nâng cỡ mẫu bào chế lên 1.000 g Tính chất lô tối ưu nâng cấp không khác (p < 0,05), cỡ mẫu bào chế hệ tiểu phân nano ART nâng lên 1.000 g 3.4 Đã theo dõi độ ổn định hệ tiểu phân nano ART Xác định độ ổn định hệ tiểu phân nano ART ± oC 30 ± oC / 75 ± 5% RH tháng tháng Xác định độ ổn định hệ tiểu phân không chứa ART Kết cho thấy hệ tiểu phân không chứa ART ổn định đến tháng thứ 15 Đã đánh giá tác động diệt KST sốt rét hệ tiểu phân nano ART chuột gây nhiễm P berghei Trong thử nghiệm in vivo, hệ tiểu phân nano ART có hiệu diệt KST sốt rét P berghei với tỉ lệ giảm mật độ KST máu > 30% từ ngày đến ngày 35 Lô điều trị hệ tiểu phân nano ART (liều 150 mg/kg, 170 mg/kg 190 mg/kg) có thời gian KST nhanh ART (p < 0,05) với số ngày 3,1 ngày (so với 4,2 ngày); 2,80 ngày (so với 4,60 ngày) 2,33 ngày (so với 4,60 ngày)> Liều 170 mg/kg 190 mg/kg có thời gian trì tình trạng KST kéo dài ART (p < 0,05) với số ngày 21,20 ngày (so với 7,40 ngày) 24,11 ngày (so với 11,60 ngày) KIẾN NGHỊ Kết thu sở khoa học cho việc ứng dụng công nghệ nano bào chế thuốc Để hoàn thiện nâng cao triển vọng ứng dụng nghiên cứu sản xuất, cần khảo sát tiếp theo:  Nghiên cứu hoàn thiện dạng bào chế cho sản phẩm  Thử nghiệm độc tính cấp bán trường diễn sản phẩm mô hình động vật DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Khưu Mỹ Lệ, Trương Công Trị, Nguyễn Minh Cang, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Đức (2013), “Khảo sát thành phần công thức thông số điều chế hệ phân tán nano artemisinin phương pháp đồng hóa áp suất cao”, Y học TPHCM tập 17 phụ số 4, tr 295 – 302 Khuu My Le, Truong Cong Tri, Lam Hoang Vu, Hoang Minh Chau, Nguyen Minh Duc (2013), “Physicochemical characterization of artemisinin-loaded lipid nanoparticles”, Pharma Indochina VIII, pp 371 – 375 Khưu Mỹ Lệ, Trương Công Trị, Nguyễn Minh Cang, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Đức (2015), “Khảo sát độ tan đánh giá tương tác artemisinin với số tá dược ứng dụng điều chế tiểu phân nano artemisinin”, Y học TPHCM phụ tập 19 số 3, tr 729 – 736 Khưu Mỹ Lệ, Trịnh Ngọc Hải, Trương Công Trị, Lê Thành Đồng, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Đức (2016), “Đánh giá tác dụng hệ tiểu phân nano artemisinin chuột nhiễm Plasmodium berghei”, Tạp chí Dược Liệu, tập 21, số 6, tr.412 – 416 Khưu Mỹ Lệ, Trương Công Trị, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Đức (2017), “Khảo sát ảnh hưởng áp suất chu kỳ đồng hóa lên kích thước tiểu phân nano artemisinin điều chế phương pháp đồng hóa áp suất cao”, Y học TPHCM phụ tập 21 số 1, tr 729 – 736 Khưu Mỹ Lệ, Trương Công Trị, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Đức (2017), “Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano lipid chứa artemisinin cỡ lô 1.000 g phương pháp đồng hóa áp suất cao”, Y học TPHCM phụ tập 21 số 1, tr 729 – 736 ... hệ tiểu phân nano ART  Đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét hệ tiểu phân nano ART chuột gây nhiễm Plasmodium berghei Tính cấp thiết đề tài ART dẫn chất đưa vào phác đồ điều trị sốt rét. .. điều trị sốt rét: ART, nghiên cứu bào chế hiệu ART điều trị sốt rét, tình hình đề kháng ký sinh trùng sốt rét, ứng dụng công nghệ nano bào chế hệ tiểu phân nano ARTs Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG... pháp phân tích tính chất hệ tiểu phân nano lipid: Tính chất cảm quan hệ tiểu phân nano lipid, kích thước dãy phân bố kích cỡ tiểu phân, hình thể học tiểu phân nano lipid, zêta hệ tiểu phân nano
- Xem thêm -

Xem thêm: Bào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt , Bào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt , Bào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay