Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn UAN - QA tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

29 105 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:08

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG LỘ TRÌNH HƯỚNG TỚI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO CHUẨN AUN – QA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2013-04-33-BS Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Phúc Nguyên Đà Nẵng, năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng phát triển giáo dục đại học (GDĐH) đáp ứng nhu cầu lập nghiệp tương lai người học, hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực theo lực phẩm chất, gắn với nhu cầu thực tế xã hội định hướng mà ngành Giáo dục Đào tạo hướng đến Đặc biệt, xu hội nhập, phát triển nhanh chóng KH - CN, thách thức tiến trình hội nhập, việc trường ĐH nói riêng, GDĐH nói chung cần phải thiết lập chuẩn chất lượng đầu phù hợp Hệ thống GDĐH Việt Nam vận hành bối cảnh thay đổi nhanh chóng giới việc làm Việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời, đáp ứng thay đổi nhiệm vụ quan trọng mang tính định Ngày GDĐH Việt Nam, nhiều nước khu vực giới, phải đối mặt với xu toàn cầu hoá kinh tế, xu làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội quốc gia, kể việc sử dụng tài năng, nhân lực có chất lượng cao Tính quốc tế hóa thị trường lao động chất lượng cao đòi hỏi người tốt nghiệp đại học phải có lực hội nhập cần thiết, có khả tìm việc làm thành công thị trường lao động Toàn cầu hoá kinh tế dẫn đến cạnh tranh hợp tác toàn cầu GDĐH Quá trình tạo đa dạng hóa xuất phát từ tự hoá thị trường GDĐH Nhiều quốc gia khu vực Châu Á hợp tác với thông qua sáng kiến hiệp định thương mại khu vực đời hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học AUN (Mạng lưới trường đại học khu vực ASEAN) Những xu dẫn đến cần thiết phải xây dựng hệ thống bảo đảm GDĐH nước khu vực mà so sánh với nhau, công nhận thừa nhận Điều đòi hỏi Việt Nam nước khu vực phải phấn đấu đạt chuẩn mực chung chất lượng GDĐH Tự đánh giá chất lượng giáo dục trình Nhà trường tự xem xét, nghiên cứu dựa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, sở vật chất, vấn đề liên quan khác, từ tiến hành điều chỉnh cần thiết nguồn lực trình thực nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Đây điều kiện tiên để sở giáo dục Đại học đăng ký đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước quốc tế Căn vào định hướng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng hội nhập khu vực quốc tế, thực đề tài “ Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đại học - Phân tích so sánh tiêu chuẩn tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá chất lượng chương trình giáo dục với tiêu chuẩn năm 2013 đánh giá chất lượng trường đại học Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam; -1- Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn tiêu chuẩn AUN-QA số chương trình giáo dục tiêu biểu Trường; - Đề xuất lộ trình giải pháp để hoàn thiện nâng cao chất lượng giáo dục chương trình đào tạo tiêu biểu chất lượng giáo dục chung Nhà trường, nhằm hướng tới đạt chuẩn AUN-QA Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Công tác đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục đại học trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Không đánh giá tất chương trình đào tạo Trường, chọn đánh giá số chương trình tiêu biểu để từ rút kết luận chung mang tính đại diện - Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn AUN-QA dựa vào kết đợt tự đánh giá/ kiểm định chất lượng Trường năm 2014; - Các giải pháp đề xuất mang tính định hướng, không sâu xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện tiêu chí chưa đạt yêu cầu theo chuẩn AUN-QA Phương pháp nghiên cứu a Cách tiếp cận - Kế thừa kết khảo sát đợt tự đánh giá/ kiểm định chất lượng Trường năm 2014, thu thập bổ sung thông tin, minh chứng cho tiêu chí đánh giá đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo GDDH theo chuẩn AUN-QA - Tham khảo ý kiến chuyên gia - Phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng GDDH Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN b Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn khảo sát dựa nguồn liệu thứ cấp thu từ phòng ban, tổ tài vụ, tổ khảo thí Khoa Kế toán nguồn tài liệu khác Kết cấu đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, đề tài nghiên cứu gồm có chương sau: - Chương Cơ sở lý luận chất lượng chất lượng giáo dục - Chương Bộ tiêu chuẩn AUN-QA - Chương Phân tích đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn AUN-QA số chương trình đào tạo đại học Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN - Chương Đề xuất lộ trình giải pháp để hoàn thiện nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đại học nhằm hướng tới đạt chuẩn AUN-QA -2- Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1.1 Giới thiệu tổng quan Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Nằm trung tâm miền Trung Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, tiền thân từ Khoa Kinh tế trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1975), Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1984) - trường thành viên Đại học Đà Nẵng đời theo Nghị định 32/CP ngày 04-04-1994 Chính phủ Trường Đại học Kinh tế công nhận trung tâm đào tạo khoa học kinh tế quản lý hàng đầu Việt Nam Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu trở thành nơi tốt đào tạo nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cung cấp kiến thức kỹ cho sinh viên khoa học kinh tế quản lý tầm vóc thời đại Trường có Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc gồm: Ban Giám hiệu (03 đồng chí); Phòng chức là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng, Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Cơ sở vật chất Phòng Thanh tra pháp chế; đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm công nghệ thông tin truyển thông, Trung Tâm đào tạo bồi dưỡng, Trung tâm đào tạo quốc tế, Trung tâm thúc đẩy động lực cá nhân, Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị tư vấn doanh nghiệp, Trung tâm nghiên cứu tư vấn du lịch Tổ Thư viện, Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành; 12 Khoa chuyên ngành gồm: Khoa Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Marketing, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Kinh tế trị, Khoa Lý luận trị, Khoa Thống kê – Tin học, Khoa Thương mại Khoa Du lịch Tổng số cán bộ, viên chức, nhân viên (tính số giảng viên công tác Đại học Đà Nẵng) có: 376 người (trong 262 người cán giảng dạy), gồm: 01 Giáo sư, 16 PGS, 43 tiến sĩ, 154 thạc sĩ, 152 người có trình độ đại học, cao đẳng, Trong đó, có 02 giảng viên cao cấp, 65 giảng viên chính, 32 giảng viên tập Hiện nay, Trường quản lý đào tạo 27 chuyên ngành trình độ đại học, chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành trình độ Thạc sĩ Liên kết đào tạo với 14 sở đặt tất địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên liên kết, hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng giới như: ĐH Keuka, Đại học City of Seattle (Hoa Kỳ), ĐH Sunderland, ĐH New Castle (Vương quốc Anh), ĐH Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan), ĐH Massey (New Zealand), ĐH Công Nghệ Queensland (Úc), Đại học TEG ( Singapore), Cao đẳng quốc gia Anh BTEC HND, ĐH Kobe (Nhật Bản), Trường Đại học Kinh tế -Đại học Đà Nẵng sở đào tạo có quy mô chất lượng đào tạo hàng đầu địa bàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên Điều thể quy mô tuyển sinh Trường tăng nhanh, số lượng thí sinh dự thi vào Trường ngày đông đặc biệt sinh viên Trường đào tạo quan, doanh nghiệp khu vực đánh giá cao chất lượng Thành tích đặc biệt xuất sắc Trường thời gian qua tạo bước phát triển nhanh chóng vững quy mô lẫn chất lượng đào tạo, bật chất lượng đào tạo Trong năm qua Trường không chạy theo số lượng mà kiểm soát quy mô đào tạo mức hợp lý, đầu tư mạnh cho việc nâng cao chất lượng Điều -3Footer Page of 145 Header Page of 145 thể qua việc Trường coi trọng việc tăng cường kỷ luật đào tạo, tăng cường đầu tư cho sở vật chất phục vụ đào tạo đặc biệt đầu tư cho người Nhờ vậy, năm qua Trường doanh nghiệp, quan, tổ chức địa bàn miền Trung, Tây Nguyên nhiều địa phương khác nước đánh giá cao chất lượng đào tạo Hinh 1.1: Sơ đồ tổ chức trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2010-2015 1.2 Tổng quan hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục: 1.2.1 Một số khái niệm có liên quan đến chất lượng đảm bảo chất lượng giáo dục a Quan niệm chất lượng Chất lượng đánh giá “Đầu vào” Chất lượng đánh giá “Đầu ra” Chất lượng đánh giá “Giá trị gia tăng” Chất lượng đánh giá “Giá trị học thuật” Chất lượng đánh giá “Văn hoá tổ chức riêng” Chất lượng đánh giá “Kiểm toán” b Định nghĩa Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế Ngoài quan điểm trên, Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAHE - International Network of Quality Assurance in Higher Education) đưa định nghĩa CLGDĐH (i) Tuân theo chuẩn quy định; (ii) Đạt mục tiêu đề -4Footer Page of 145 Header Page of 145 Theo định nghĩa thứ nhất, cần có Bộ tiêu chí chuẩn cho giáo dục đại học tất lĩnh vực việc kiểm định chất lượng trường đại học dựa vào Bộ tiêu chí chuẩn Khi Bộ tiêu chí chuẩn việc thẩm định chất lượng GDĐH dựa mục tiêu lĩnh vực để đánh giá Những mục tiêu xác lập sở trình độ phát triển kinh tế -xã hội đất nước điều kiện đặc thù trường Như để đánh giá chất lượng đào tạo trường cần dùng Bộ tiêu chí có sẵn; dùng chuẩn quy định; đánh giá mức độ thực mục tiêu định sẵn từ đầu trường Trên sở kết đánh giá, trường đại học xếp loại theo cấp độ (1) Chất lượng tốt; (2) Chất lượng đạt yêu cầu; (3) Chất lượng không đạt yêu cầu Cần ý tiêu chí hay chuẩn phải lựa chọn phù hợp với mục tiêu kiểm định Chất lượng khái niệm động nhiều chiều nhiều học giả cho không cần thiết phải tìm cho định nghĩa xác Tuy vậy, việc xác định số cách tiếp cận khác vấn đề điều nên làm làm c Những cách tiếp cận khác vấn đề chất lượng Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn (thông số kỹ thuật) Chất lượng phù hợp với mục đích Chất lượng với tư cách hiệu việc đạt mục đích trường đại học Chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng (người sử dụng lao động đào tạo) d Quan niệm đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng việc sở hay tổ chức bảo đảm sản phẩm dịch vụ mà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng chấp thuận Việc đảm bảo chất lượng đạt thông qua xác định ý nghĩa “chất lượng” theo bối cảnh, xác định rõ phương pháp bảo đảm diện “chất lượng” xác định rõ cách thức giúp đo lường “chất lượng” nhằm bảo đảm phù hợp Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo hoạt động liên quan tới hoạch định, triển khai thực hiện, định giá, báo cáo, cải thiện chất lượng, triển khai nhằm bảo đảm trình giáo dục đào tạo (nội dung chương trình, chi tiết chương trình, việc đánh giá xác nhận kết học tập ) đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà bên liên quan mong đợi Tự đánh giá (nhận xét) - Việc đánh giá dựa tiêu chí chất lượng thực nhóm, tổ chức, hay cộng đồng tham gia triển khai trực tiếp can thiệp Việc tự đánh giá thường bổ sung cho loại hình đánh giá khác Tự đánh giá đặc biệt thích hợp việc giúp cấp quản lý, đội ngũ hỗ trợ, đối tượng liên quan trực tiếp cải thiện việc thực đạo chương trình suốt giai đoạn triển khai thực Quản lý chất lượng toàn diện - Thuật ngữ ban đầu dùng để mô tả phương pháp quản lý hướng tới cải thiện chất lượng Sau đó, thuật ngữ có thêm nhiều ý nghĩa Hiểu đơn giản phương pháp quản lý hướng tới thành công dài hạn thông qua hài lòng khách hàng Quản lý chất lượng toàn diện dựa việc tất -5Footer Page of 145 Header Page of 145 thành viên tổ chức tham dự vào việc cải thiện quy trình, sản phẩm, dịch vụ văn hóa công việc 1.2.2 Các mô hình đảm bảo chất lượng a Kiểm soát chất lượng (Quality Control) b Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) c Thanh tra chất lượng (Quality Inspection) d Kiểm định chất lượng (Quality Accreditation) e Đánh giá chất lượng f Chính sách chất lượng kế hoạch chiến lược chất lượng 1.2.3 Tình hình đảm bảo chất lượng giáo dục giới Việt Nam a Tổng quan giáo dục đại học Việt Nam b Hoạt động đảm bảo giáo dục Việt Nam c Hoạt động đảm bảo chất lượng nước giới Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Trung Quốc Kiểm định chất lượng Anh Quốc Kiểm định chất lượng Hoa Kỳ 1.3 Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Việt Nam: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam ban hành bao gồm 10 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng mục tiêu trường đại học Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý Tiêu chuẩn : Chương trình giáo dục Tiêu chuẩn : Hoạt động đào tạo Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên Tiêu chuẩn 6: Người học Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế Tiêu chuẩn Thư viện, trang thiết bị học tập sở vật chất khác Tiêu chuẩn 10: Tài quản lý tài -6Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG 2: BỘ TIÊU CHUẨN AUN – QA 2.1 Tổng quan tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học AUN – QA Mô hình đảm bảo chất lượng AUN -QA cho cấp chương trình tập trung vào giảng dạy học tập với yếu tố sau: · · · Chất lượng đầu vào Chất lượng trình Chất lượng đầu Mô hình AUN-QA đảm bảo chất lượng cấp chương trình bao gồm 15 tiêu chuẩn đây: Chuẩn đầu (4) Bản mô tả chương trình (3) Nội dung cấu trúc chương trình (7) Chiến lược dạy học (4) Đánh giá sinh viên (7) Chất lượng đội ngũ giảng viên (10) Chất lượng nhân viên hỗ trợ (4) Chất lượng sinh viên (3) Tư vấn hỗ trợ sinh viên (4) 10 Trang thiết bị sở vật chất (5) 11 Quy trình đảm bảo chất lượng dạy học (7) 12 Các hoạt động phát triển đội ngũ (2) 13 Phản hồi bên liên quan (3) 14 Kết đầu (4) 15 Sự hài lòng bên liên quan (1) Nội dung tiêu chuẩn đặt hộp, số dấu ngoặc đơn ( ) số thứ tự danh sách tiêu chí tài liệu Hướng dẫn AUN - QA gốc Để thuận tiện cho việc hướng dẫn đánh giá, tiêu chuẩn chia thành tiêu chuẩn Bảng 2.1: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học AUN – QA CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn Chuẩn đầu 1.1 Chương trình có kết học tập mong đợi trình bày rõ ràng 1.2 Chương trình đẩy mạnh việc học cách học học tập suốt đời 1.3 Kết học tập mong đợi bao gồm kiến thức kỹ đại cương lẫn kiến thức kỹ chuyên ngành -7Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4 Kết học tập mong đợi phản ánh rõ yêu cầu bên liên quan Tiêu chuẩn Bản mô tả chương trình 2.1 Trường đại học có sử dụng chương trình chi tiết 2.2 Chương trình chi tiết nêu rõ kết học tập mong đợi cách thức đạt kết học tập mong đợi 2.3 Chương trình chi tiết cung cấp nhiều thông tin, phổ biến có sẵn cho bên liên quan Tiêu chuẩn Nội dung cấu trúc chương trình 3.1 Nội dung chương trình có cân đối tốt kiến thức, kỹ đại cương chuyên ngành 3.2 Nội dung chương trình phản ánh tầm nhìn sứ mạng trường 3.3 Sự góp phần đạt kết học tập mong đợi học phần thể rõ 3.4 Cấu trúc chương trình đào tạo thiết kế cho nội dung học phần có kết hợp củng cố lẫn 3.5 Chương trình thể chiều rộng chiều sâu 3.6 Chương trình thể rõ học phần bản, học phần sở ngành, học phần chuyên ngành tiểu luận luận văn tốt nghiệp 3.7 Nội dung chương trình cập nhật Tiêu chuẩn Chiến lược giảng dạy học tập 4.1 Khoa có chiến lược giảng dạy học tập rõ ràng 4.2 Chiến lược giảng dạy học tập giúp sinh viên hiểu vận dụng kiến thức 4.3 Chiến lược giảng dạy học tập hướng sinh viên kích thích việc học có chất lượng 4.4 Chương trình giảng dạy kích thích sinh viên học tập chủ động hỗ trợ cho việc học cách học Tiêu chuẩn Đánh giá sinh viên 5.1 Đánh giá sinh viên bao gồm kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình học tập sinh viên kiểm tra cuối khoá 5.2 Đánh giá dựa tiêu chí 5.3 Đánh giá sinh viên sử dụng nhiều phương pháp 5.4 Đánh giá phản ánh kết học tập mong đợi nội dung chương trình 5.5 Các tiêu chí để đánh giá xác phổ biến rộng rãi 5.6 Việc xếp đánh giá bao phủ mục tiêu chương trình giảng dạy 5.7 Tiêu chuẩn áp dụng đánh giá phải rõ ràng phù hợp -8Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Tiêu chuẩn Chất lượng đội ngũ cán giảng dạy 6.1 Giảng viên phải có khả đáp ứng nhiệm vụ họ 6.2 Giảng viên có đủ số lượng khả để thực chương trình giảng dạy 6.3 Tuyển dụng thăng tiến dựa công lao học thuật 6.4 Vai trò mối quan hệ cán xác định rõ hiểu rõ 6.5 Các nhiệm vụ xác định phù hợp với cấp, kinh nghiệm kỹ 6.6 Khối lượng công việc chế khen thưởng thiết kế nhằm hỗ trợ cho chất lượng dạy học 6.7 Trách nhiệm cán quy định hợp lý 6.8 Có dự liệu cho việc thẩm định, tư vấn bố trí lại 6.9 Thôi việc, nghỉ hưu phúc lợi xã hội lập kế hoạch thực tốt 6.10 Có hệ thống đánh giá, khen thưởng hợp lý Tiêu chuẩn Chất lượng cán hỗ trợ 7.1 Cán thư viện có đủ số lượng lực 7.2 Cán phòng thí nghiệm có đủ số lượng lực 7.3 Cán phòng máy tính có đủ số lượng lực 7.4 Cán hỗ trợ (công tác) sinh viên có đủ số lượng lực Tiêu chuẩn Chất lượng sinh viên 8.1 Chính sách cho sinh viên đầu vào rõ ràng 8.2 Quy trình thu nhận sinh viên hợp lý 8.3 Khối lượng học tập thật khớp với khối lượng tính toán Tiêu chuẩn Hỗ trợ tư vấn sinh viên 9.1 Hệ thống ghi nhận trình học tập sinh viên thích hợp 9.2 Sinh viên nhận tư vấn học tập, hỗ trợ phản hồi đầy đủ việc học họ 9.3 Hoạt động cố vấn cho sinh viên thỏa đáng 9.4 Môi trường tâm lý, vật chất xã hội cho sinh viên thoả đáng Tiêu chuẩn 10 Trang thiết bị sở hạ tầng 10.1 Thiết bị giảng dạy (hội trường, phòng học) thích hợp 10.2 Tài nguyên thư viên đầy đủ cập nhật 10.3 Thiết bị phòng thí nghiệm đầy đủ cập nhật 10.4 Máy vi tính đầy đủ cập nhật, nâng cấp 10.5 Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường đạt yêu cầu địa phương tất mặt -9Footer Page 10 of 145 Header Page 15 of 145 Ø Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên đảm bảo quyền dân chủ trường đại học Tiêu chí 5.3: Có sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán quản lý giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nước Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán quản lý có phẩm chất đạo đức, lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ giao Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực chương trình đào tạo NCKH; đạt mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; đảm bảo cấu chuyên môn trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, NCKH Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên đảm bảo cân kinh nghiệm công tác chuyên môn trẻ hoá đội ngũ giảng viên theo quy định Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có lực chuyên môn định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu cho việc giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Ø Tiêu chuẩn 6: Người học Tiêu chí 6.1: Người học hướng dẫn đầy đủ chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá quy định quy chế đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chí 6.2: Người học đảm bảo chế độ sách xã hội, khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo an toàn khuôn viên nhà trường Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho người học thực có hiệu Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt việc rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho người học Tiêu chí 6.5: Có biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập sinh hoạt người học - 14 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước nội quy nhà trường cho người học Tiêu chí 6.7: Có hoạt động hỗ trợ hiệu nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo Tiêu chí 6.8: Người học có khả tìm việc làm tự tạo việc làm sau tốt nghiệp Trong năm đầu sau tốt nghiệp, 50% người tốt nghiệp tìm việc làm ngành đào tạo Tiêu chí 6.9: Người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên kết thúc môn học, tham gia đánh giá chất lượng đào tạo trường đại học trước tốt nghiệp Ø Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ Tiêu chí 7.1: Xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu phát triển trường đại học Tiêu chí 7.2: Có đề tài, dự án thực nghiệm thu theo kế hoạch Tiêu chí 7.3: Số lượng báo đăng tạp chí chuyên ngành nước quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển trường đại học Tiêu chí 7.4: Các hoạt động khoa học phát triển công nghệ có đóng góp cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải vấn đề phát triển KT-XH địa phương nước Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ không kinh phí trường đại học dành cho hoạt động Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với viện nghiên cứu khoa học, trường đại học khác doanh nghiệp Kết hoạt động khoa học công nghệ đóng góp vào phát triển nguồn lực trường Tiêu chí 7.7: Có quy định cụ thể tiêu chuẩn lực đạo đức hoạt động khoa học công nghệ theo quy định; có biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ Ø Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế thực theo quy định Nhà nước Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế đào tạo có hiệu quả, thể qua chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; chương trình trao đổi giảng viên người học, hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị trường đại học - 15 Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể qua việc thực dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chương trình áp dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố công trình khoa học chung Ø Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập sở vật chất khác Tiêu chí 9.1: Thư viện trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng nước đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ, giảng viên người học Có Thư viện điện tử nối mạng, phục vụ dạy, học nghiên cứu khoa học có hiệu Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu ngành đào tạo Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy học để hỗ trợ cho hoạt động đào tạo NCKH, đảm bảo chất lượng sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngành đào tạo Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu hoạt động dạy học, NCKH quản lý Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị sân bãi cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên nhân viên hữu theo quy định Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định tiêu chuẩn TCVN 3981-85 Diện tích mặt tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể sử dụng phát triển sở vật chất kế hoạch chiến lược trường Tiêu chí 9.9: Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán quản lý, giảng viên, nhân viên người học Ø Tiêu chuẩn 10: Tài quản lý tài Tiêu chí 10.1: Có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học Tiêu chí 10.2: Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường đại học chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch theo quy định Tiêu chí 10.3: Đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học - 16 Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 3.2 Đánh giá chung chất lượng giáp dục Nhà trường theo tiêu chuẩn Bộ giáo dục đào tạo Trong gần 40 năm hình thành phát triển, hoạt động Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN bám sát mục tiêu đề ra, phù hợp với chức nhiệm vụ, với nguồn lực định hướng phát triển Nhà trường, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nước Báo cáo tự đánh giá Trường chủ yếu tập trung vào thực việc mô tả, làm rõ thực trạng Trường; phân tích, giải thích, so sánh đưa nhận định, điểm mạnh, điểm yếu biện pháp khắc phục; lên kế hoạch hành động để cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Báo cáo tự đánh giá Trường toàn thể CBVC SV đóng góp xây dựng với tinh thần trách nhiệm dân chủ cao Căn vào việc tự đánh giá thực trạng hoạt động Trường tiêu chí đạt thông qua việc đánh giá theo tiêu chí, vào quy định kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN xếp mức tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Nhà trường Đạt tiêu chuẩn chất lượng Bảng 3.1 : Tổng hợp kết tự đánh giá Mã trường: DDK Tên trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Khối ngành: A, A1, C, D1-4 Ngày hoàn thành tự đánh giá: 15/12/2014 Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt; KĐG: Không đánh giá Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng mục tiêu trường đại học Tiêu chuẩn 6: Người học Đ Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý Đ Đ Đ Đ Đ Đ - 17 Footer Page 18 of 145 C Đ Header Page 19 of 145 Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ C Đ Đ C Đ Đ Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập sở vật chất khác Đ C Đ C Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên Đ Đ Đ Đ Đ Đ - 18 - Footer Page 19 of 145 C Đ Header Page 20 of 145 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 10: Tài quản lý tài Tổng hợp: · Số tiêu chuẩn có tiêu chí đạt: 10; · Số tiêu chí đạt: 55 (chiếm 90.2%); · Số tiêu chí chưa đạt: 06 (chiếm 9.8%); · Số tiêu chí không đánh giá: (chiếm 0%) - 19 Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 3.3 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn AUN – QA chuyên ngành Kiểm toán Trường 3.3.1 Giới thiệu đơn vị chuyên ngành đào tạo 3.3.2 Mô tả chất lượng đào tạo chuyên ngành Kiểm toán theo tiêu chuẩn AUN-QA Ø Tiêu chuẩn 1: Kết học tập mong đợi Ø Tiêu chuẩn 2: Chương trình chi tiết Ø Tiêu chuẩn 3: Nội dung Cấu trúc chương trình Ø Tiêu chuẩn 4: Chiến lược giảng dạy học tập Ø Tiêu chuẩn 5: Đánh giá sinh viên Ø Tiêu chuẩn 6: Chất lượng đội ngũ cán giảng dạy Ø Tiêu chuẩn 7: Chất lượng cán hỗ trợ Ø Tiêu chuẩn 8: Chất lượng sinh viên Ø Tiêu chuẩn 9: Hỗ trợ tư vấn sinh viên Ø Tiêu chuẩn 10: Trang thiết bị sở hạ tầng Ø Tiêu chuẩn 11: Đảm bảo chất lượng trình giảng dạy học tập Ø Tiêu chuẩn 12: Hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên Ø Tiêu chuẩn 13: Lấy ý kiến phản hồi từ bên có liên quan Ø Tiêu chuẩn 14: Đầu Ø Tiêu chuẩn 15: Sự hài lòng bên có liên quan 3.3.3 Phân tích điểm mạnh điểm tồn a Điểm mạnh b Điểm hạn chế: 3.3.4 Kết tự đánh giá mức độ phù hợp với tiêu chuẩn AUN-QA Trên sở phân tích tổng hợp việc tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kiểm toán theo tiêu chuẩn AUN-QA, thấy kết bảng sau: Bảng 3.5 Kết tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn Kết học tập mong đợi - 20 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Chương trình có kết học tập mong đợi trình bày rõ ràng [3] X Chương trình đẩy mạnh việc học cách học học tập suốt đời [1] X Kết học tập mong đợi bao gồm kiến thức kỹ đại cương lẫn kiến thức kỹ chuyên ngành [2] X Kết học tập mong đợi phản ánh rõ yêu cầu bên liên quan [3] X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn Chương trình chi tiết Trường đại học có sử dụng chương trình chi tiết [1] Chương trình chi tiết nêu rõ kết học tập mong đợi cách thức đạt kết học tập mong đợi [1,2,3] X X Chương trình chi tiết cung cấp nhiều thông tin, phổ biến có sẵn cho bên liên quan X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn Nội dung cấu trúc chương trình Nội dung chương trình có cân đối tốt kiến thức, kỹ đại cương chuyên ngành [1] X Nội dung chương trình phản ánh tầm nhìn sứ mạng trường X Sự góp phần đạt kết học tập mong đợi học phần thể rõ [3] X Cấu trúc chương trình đào tạo thiết kế cho nội dung học phần có kết hợp củng cố lẫn [4] X Chương trình thể chiều rộng chiều sâu [5] X Chương trình thể rõ học phần bản, học phần sở ngành, học phần chuyên ngành tiểu luận luận văn tốt nghiệp [6] Nội dung chương trình cập nhật [1] X X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn Chiến lược giảng dạy học tập Khoa có chiến lược giảng dạy học tập rõ ràng [5] X Chiến lược giảng dạy học tập giúp sinh viên hiểu vận dụng kiến thức [2,6] X Chiến lược giảng dạy học tập hướng sinh viên kích X - 21 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ thích việc học có chất lượng [3,4] Chương trình giảng dạy kích thích sinh viên học tập chủ động hỗ trợ cho việc học cách học [1] X Ý kiến chung X Đánh giá sinh viên bao gồm kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình học tập sinh viên kiểm tra cuối khoá [1] X Tiêu chuẩn Đánh giá sinh viên Đánh giá dựa tiêu chí [2] X Đánh giá sinh viên sử dụng nhiều phương pháp [3,5] Đánh giá phản ánh kết học tập mong đợi nội dung chương trình [3] X X Các tiêu chí để đánh giá xác phổ biến rộng rãi [3,6] X Việc xếp đánh giá bao phủ mục tiêu chương trình giảng dạy [4] X Tiêu chuẩn áp dụng đánh giá phải rõ ràng phù hợp [7,8,9,10] X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn Chất lượng đội ngũ cán giảng dạy Giảng viên phải có khả đáp ứng nhiệm vụ họ [1] X Giảng viên có đủ số lượng khả để thực chương trình giảng dạy [2] X Tuyển dụng thăng tiến dựa công lao học thuật [3] X Vai trò mối quan hệ cán xác định rõ hiểu rõ [4] X Các nhiệm vụ xác định phù hợp với cấp, kinh nghiệm kỹ [5] X Khối lượng công việc chế khen thưởng thiết kế nhằm hỗ trợ cho chất lượng dạy học [6] X Trách nhiệm cán quy định hợp lý [7] X Có dự liệu cho việc thẩm định, tư vấn bố trí lại [8] Thôi việc, nghỉ hưu phúc lợi xã hội lập kế hoạch thực tốt [9] Có hệ thống đánh giá, khen thưởng hợp lý [10] - 22 Footer Page 23 of 145 X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn Chất lượng cán hỗ trợ X X Header Page 24 of 145 CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Cán thư viện có đủ số lượng lực X Cán phòng máy tính có đủ số lượng lực X Cán hỗ trợ (công tác) sinh viên có đủ số lượng lực X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn Chất lượng sinh viên Chính sách cho sinh viên đầu vào rõ ràng X Quy trình thu nhận sinh viên hợp lý X Khối lượng học tập thật khớp với khối lượng tính toán X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn Hỗ trợ tư vấn sinh viên Hệ thống ghi nhận trình học tập sinh viên thích hợp [1] X Sinh viên nhận tư vấn học tập, hỗ trợ phản hồi đầy đủ việc học họ [1] X Hoạt động cố vấn cho sinh viên thỏa đáng [1] X Môi trường tâm lý, vật chất xã hội cho sinh viên thoả đáng [2] X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn 10 Trang thiết bị sở hạ tầng Thiết bị giảng dạy (hội trường, phòng học) thích hợp [1] X Tài nguyên thư viên đầy đủ cập nhật [3,4] X Máy vi tính đầy đủ cập nhật, nâng cấp [1,5,6] X Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường đạt yêu cầu địa phương tất mặt [7] X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn 11 Đảm bảo chất lượng trình giảng dạy học tập Chương trình đào tạo thiết kế dựa tổng hợp tất cán có liên quan [1] Sinh viên có tham gia vào việc thiết kế chương trình [1] Thị trường lao động có ảnh hưởng đến việc thiết kết chương trình [1] Chương trình giảng dạy đánh giá thường xuyên [2] Các học phần chương trình đào tạo nhận đánh giá có hệ thống sinh viên [3] - 23 Footer Page 24 of 145 X X X X X Header Page 25 of 145 CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Phản hồi sinh viên sử dụng cho việc cải tiến chương trình đào tạo [3] X Đảm bảo chất lượng liên tục cải tiến hoạt động giảng dạy học tập, phương pháp đánh giá hoạt động đánh giá [3] X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn 12 Hoạt động phát triển đội ngũ cán Có kế hoạch rõ ràng nhu cầu đào tạo phát triển cán bộ, cán hỗ trợ cán giảng dạy [1] X Hoạt động phát triển cán tương xứng với nhu cầu [2] X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn 13 Lấy ý kiến phản hồi bên liên quan Thị trường lao động (nhà tuyển dụng) có phản hồi cho nhà trường Cựu sinh viên có phản hồi cho nhà trường X X Cán có phản hồi cho nhà trường X Ý kiến chung X Tiêu chuẩn 14 Đầu Tỉ lệ thi đậu thoả đáng tỉ lệ rớt chấp nhận X Thời gian tốt nghiệp trung bình thỏa đáng X Tình hình có việc làm sinh viên tốt nghiệp thỏa đáng X Cấp độ hoạt động nghiên cứu cán giảng dạy sinh viên thỏa đáng X X Ý kiến chung Tiêu chuẩn 15 Sự hài lòng bên liên quan Phản hồi từ bên liên quan thỏa đáng X Ý kiến chung Nhận định chung X X CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HƯỚNG TỚI ĐẠT CHUẨN AUN – QA 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng chương trình đại học hướng tới đạt chuẩn AUN-QA Hiện trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng tiến hành thực tự đánh giá theo tiêu chuẩn Bộ giáo dục đào tạo Theo định hướng phấn đấu trở thành Trường - 24 Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 đại học nghiên cứu, điều thiết yêu cầu Nhà trường cần phải xây dựng điều chỉnh viễn cảnh sứ mệnh bối cảnh hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục đạo tạo Vì thế, Nhà trường cần bước chuyển đổi xây dựng điều kiện cần thiết cho công tác chuyển đổi này, cụ thể - Nhà trường cần nhanh chóng thành lập Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng làm đầu mối triển khai công tác nghiên cứu chuẩn AUN-QA xây dựng cấu để thực việc chuyển đổi - Nhà trường cần tăng cường công tác đào tạo nhân cho Phòng khảo thí đảm bảo chất lượng hướng đến việc kiện toàn, cập nhật kiến thức tiêu chuẩn AUN-QA xây dựng chiến lược lộ trình thực việc chuyển đổi - Tăng cường công tác truyền thông đến toàn thể cán công nhân viên Nhà trường chiến lược đánh giá chất lượng giáo dục trước hết thí điểm đánh giá vài chương trình đào tạo 4.2 Các giải pháp khắc phục mặt tồn chất lượng chương trình đào tạo nhằm hướng tới đạt chuẩn AUN – QA Trên sở điểm tồn chương trình tại, đề tài để xuất giải pháp nhằm hướng tới đạt chuẩn AUN – QA chương trình đào tạo - 25 Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 Ø Tiêu chuẩn – Các kết học tập mong đợi: Ø Tiêu chuẩn 2: Quy cách chương trình đào tạo: Ø Tiêu chuẩn – Nội dung cấu trúc chương trình đào tạo Ø Tiêu chuẩn – Chiến lược giảng dạy học tập Ø Tiêu chuẩn – Đánh giá sinh viên: Ø Tiêu chuẩn – Chất lượng giảng viên Ø Tiêu chuẩn – Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ Ø Tiêu chuẩn – Chất lượng sinh viên Ø Tiêu chuẩn – Tư vấn hỗ trợ sinh viên Ø Tiêu chuẩn 10 – Trang thiết bị sở hạ tầng Ø Tiêu chuẩn 11 – Đảm bảo chất lượng trình dạy học Ø Tiêu chuẩn 12 – Hoạt động phát triển đội ngũ Ø Tiêu chuẩn 13 – Phản hồi bên liên quan Ø Tiêu chuẩn 14 – Đầu Ø Tiêu chuẩn 15 – Sự hài lòng bên liên quan 4.3 Kế hoạch hành động lộ trình thực Trên sở phân tích tồn triển khai giải pháp khắc phục nhằm chuyển hướng sang xây dựng chương trình đạo tạo theo chuẩn AUN, trường Đại học Kinh tế nên thực hành động lộ trình sau: Bảng 4.1: Nội dung lộ trình thực TT Đơn vị thực Nội dung Hoàn thiện công bố sứ mệnh, có định hướng cụ thể Nhà trường với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu, bước cao chất lượng uy tín nằm top trường khu vực Châu Á; Công bố rộng rãi đến quan, doanh nghiệp xã hội Khảo sát lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện đáp ứng ngày cao yêu cầu địa phương nước; Nội dung tuyên bố sứ mạng đưa vào - 26 - Footer Page 27 of 145 Thời gian thực Thời gian hoàn thành 2015 12/2015 Header Page 28 of 145 bảng đặt trang trọng vị trí Nhà trường hội trường, thư viện, ký túc xá… Có kế hoạch định kỳ việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người học, giảng viên chương trình đào tạo, mục tiêu định hướng phát triển Nhà trường ngắn dài hạn Nhà trường Triển khai quy chế đại học vùng nhằm làm rõ mối quan hệ chức trách, nhiệm vụ quyền hạn Ban ĐHĐN với phòng, ban Trường cho phù hợp với yêu cầu công việc Nhà trường, ĐHĐN Rà soát, xếp củng cố hoạt động Nhà trường Trung tâm, nhằm phát huy hết chức nhiệm vụ quy định 2015 2015 Thực định kỳ năm 12/2015 Triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, bước tăng cường ứng dụng CNTT công tác quản lý lưu trữ, phát hành, tra cứu văn điều hành tác nghiệp cấp lãnh đạo với toàn thể CBVC BGH; Các đơn vị chức Nhà trường 2015 12/2015 Sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ đơn vị, cá nhân; Thành lập phòng, ban theo quy chế đại học vùng nhằm phân tải công việc đáp ứng mục tiêu chiến lược ngắn dài hạn Nhà trường Nhà trường 33 2016 Hoàn thành "Đề án vị trí việc làm", xác định công việc cụ thể cá nhân, đơn vị, xác định số người làm việc cần thiết để có phân công trách nhiệm, quyền hạn cân đối đơn vị, cá nhân tạo cân khối lượng công việc đảm nhận, đầu tư vào chiều sâu chất lượng hiệu công việc cao Nhà trường 2014 2016 Thành lập Phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCL, bổ sung nhân lực chuyên trách có chất lượng cho công tác ĐBCL Nhà trường 11/201 12/2014 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn công tác ĐBCL cho đội ngũ chuyên trách 10 Tăng cường biện pháp giám sát định kỳ đánh giá việc thực chiến lược phát triển Nhà trường, từ có kế hoạch điều chỉnh chiến lược phù hợp với thực tiễn Đảng ủy; BGH; Các Phòng chức 2015 Thường xuyên định kỳ 11 Ứng dụng CNTT công tác lưu trữ số hóa văn Nhà trường, đẩy mạnh triển khai Phòng HCTH 10/201 2015 - 27 Footer Page 28 of 145 Header Page 29 of 145 phần mềm e-Office, … nhằm tiết kiệm chi phí lưu trữ phổ biến văn bản, đồng thời tăng hiệu công tác tra khảo văn CBVC Nhà trường người học 12 Tăng cường tin học hóa công tác lưu trữ liệu tất hoạt động quản lý Trường, như: CSVC, nhân sự, đào tạo, CTSV, NCKH, HTQT, … nhằm thuận lợi cho việc trích rút số liệu nhanh chóng cho hoạt động báo cáo Các Phòng chức 2015 2017 13 Đẩy mạnh việc xây dựng cập nhật CTĐT có tham khảo CTĐT tiên tiến nước cách đồng tất chuyên ngành đào tạo toàn Trường Các Khoa; Hội đồng khoa học cấp; 2015 Thường xuyên 14 Công tác tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cựu sinh viên mục tiêu CTĐT chưa tổ chức thường xuyên Tổ Khảo thí & ĐBCL; Các Khoa 2015 Thường xuyên định kỳ 15 Có kế hoạch điều tra khảo sát nhu cầu xã hội ngành nghề đào tạo, điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với thực tế cho hệ đào tạo Các Khoa; PhòngĐT; BGH 2015 Thường xuyên định kỳ - 28 Footer Page 29 of 145 ... vực quốc tế, thực đề tài “ Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN -QA trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống... đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục đại học trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Không đánh giá tất chương trình đào tạo Trường, chọn đánh giá số chương trình tiêu... TẠO ĐẠI HỌC HƯỚNG TỚI ĐẠT CHUẨN AUN – QA 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng chương trình đại học hướng tới đạt chuẩn AUN -QA Hiện trường Đại học Kinh t - Đại học Đà Nẵng tiến hành thực tự đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn UAN - QA tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn UAN - QA tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn UAN - QA tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay