Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo

26 114 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:01

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NHUNG THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT VĂN XUÔI LÊ VĂN THẢO Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI THANH TRUYỀN Phản biện 1: TS LÊ THỊ HƢỜNG Phản biện 2: TS CAO THỊ XUÂN PHƢỢNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Lê Văn Thảo tên thật Dương Ngọc Huy Ông sinh ngày 01/10/1939 Long An, lớn lên An Giang học Đại học Khoa học Tự nhiên Sài Gòn Năm 2012, Lê Văn Thảo nhà văn Nam Bộ thứ ba (sau Nguyễn Quang Sáng Anh Đức) vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 1.2 Thế giới nghệ thuật khái niệm tính chỉnh thể sáng tác kết hoạt động nghệ thuật nhà văn Khám phá giới nghệ thuật tác giả cho thấy nhìn bao quát, toàn diện trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật đặc sắc thi pháp người nghệ sĩ Tiếp cận văn xuôi Lê Văn Thảo từ góc độ chỉnh thể nghệ thuật với quy luật vận động nội giúp người nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc lôgic bên trong, kết hợp hài hoà, biện chứng nội dung hình thức, góp phần tạo nên nét độc đáo sáng tác nhà văn 1.3 Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu văn xuôi nhà văn Nam Bộ cách toàn diện, có hệ thống Xuất phát từ lí từ lòng say mê, yêu thích sáng tác Lê Văn Thảo, với mong muốn góp phần khẳng định vị trí bút văn xuôi giúp người đọc có nhìn bao quát toàn diện đặc sắc nội dung nghệ thuật nhà văn mang đậm sắc màu Nam Bộ, người viết chọn đề tài Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo Lịch sử nghiên cứu 2.1 Những viết đời văn nghiệp Lê Văn Thảo “Lê Văn Thảo nhà văn xứ sở Nam Bộ” Ông dành đời để viết miền Nam, vùng đất chứa chan tình người Footer Page of 145 Header Page of 145 Hơn 40 năm cầm bút, nhà văn cho đời 18 đầu sách Trong Nhà văn Lê Văn Thảo, hành trình sáng tạo bền bỉ, Phan Hoàng không lời nhận định: “Là bút tỏ sung sức, tay, thời điểm nào, thời chiến lẫn thời bình, Lê Văn Thảo cho đời tác phẩm mới” Lê Văn Thảo độc giả biết đến nhiều khoảng hai mươi năm trở lại Có lẽ, lúc nhà văn có trải nghiệm định đời, chuẩn bị kỹ lưỡng, thâm trầm tinh tế khiến cho truyện ngắn ông trùng khít với điều chuyên chở 2.2 Những nhận định giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo Nhà văn Lê Văn Thảo sở trường tạo bất ngờ hay sửng sốt trang viết Tài ông cách thong thả, từ tốn kể câu chuyện đầu cuối Lý Lan với Những người có duyên với Lê Văn Thảo Báo Văn nghệ số 128 nhận ra: “Những nhân vật mà Lê Văn Thảo am hiểu tay viết họ người lính thời chiến tranh, anh, người nông dân…” Huỳnh Như Phương với viết: Truyện ngắn Lê Văn Thảo: lạ, nhạt thật có nhận xét thật tinh tế ngòi bút Nam Bộ “Lê Văn Thảo không thuộc loại nghệ sĩ bay bướm với nét vẽ xuất thần Một mạnh ông chạm khắc tỉ mỉ, tinh vi tính cách giống hình tượng đắp phù điêu kim loại” Bài viết Lê Văn Thảo: Nhà văn xứ sở Nam Bộ đăng Báo Văn nghệ, số 207, (21/06/2012), Lê Tiến Dũng khẳng định: “Những người Nam Bộ lên tác phẩm ông làm đủ Footer Page of 145 Header Page of 145 ngành nghề, từ người chân lấm tay bùn với ruộng đồng đến người tiểu thương buôn bán nhỏ…” Nhưng c c n h â n v ậ t có lòng đáng t r ân trọng “Họ sống làm việc lòng trung thực lương thiện đến mức đáng yêu” Những viết, công trình nêu có nhận xét, đánh giá chân thực, đắn văn xuôi Lê Văn Thảo, mở gợi ý quý báu cho người tiếp tục nghiên cứu nhà văn Chọn hướng tiếp cận bao quát có hệ thống giá trị văn xuôi tác giả Cơn giông để đánh giá văn lực nhà văn khẳng định tên tuổi, vị trí Lê Văn Thảo văn học nước nhà chủ trương mục đích tiến hành đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung khảo sát, đánh giá số phương diện giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo như: Kiểu nhân vật trung tâm không gian nghệ thuật; cốt truyện ngôn từ truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giới nghệ thuật Lê Văn Thảo thể tập trung trong: Tuyển tập Lê Văn Thảo, Nxb Văn học, 2006 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp phân tích, tổng hợp 4.2 Phương pháp so sánh, đối chiếu 4.3 Phương pháp thống kê, phân loại 4.4 Phương pháp chọn mẫu Đóng góp luận văn Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiếp cận sáng tác Lê Văn Thảo, luận văn đưa nhìn bao quát, có hệ thống hành trình sáng tạo đặc điểm truyện ngắn tiểu thuyết nhà văn Đây sở để giúp đánh giá nghiệp văn học đóng góp ông cho Văn học Việt Nam đại cách khách quan, công tâm Với độc giả, luận văn tài liệu bổ ích để hiểu thêm tác giả Cơn giông, mảnh đất người Nam Bộ Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Hành trình sáng tạo quan niệm nghệ thuật Lê Văn Thảo Chương 2: Nhân vật không gian nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo Chương 3: Cốt truyện ngôn từ văn xuôi Lê Văn Thảo CHƢƠNG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA LÊ VĂN THẢO 1.1 HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO CỦA LÊ VĂN THẢO 1.1.1 Từ nhà văn chuyên viết “những cảnh đời nhà binh”… Nhà văn xứ sở Nam Bộ, Người không chịu già, Người kể chuyện xuyên thời gian… cách nói thể tình cảm yêu quý trân trọng độc giả dành tặng cho nhà văn Lê Văn Thảo Ông gương mặt điển hình hệ sinh viên Sài Gòn lên rừng tham gia kháng chiến Footer Page of 145 Header Page of 145 Chính ngày đói khổ, thiếu thốn tạo duyên để nhà văn có nguồn chất liệu vô biên mà sau cảm hứng chủ đạo nhiều sáng tác ông Hầu hết truyện ngắn viết sống chiến sĩ đồng bào Nam Bộ chiến tranh chống Mĩ Không trực tiếp phản ánh thực tàn khốc chiến tranh, tác giả hướng ngòi bút vào việc ca ngợi người hậu phương giàu niềm tin nghị lực Họ cống hiến để chung tay xây dựng sống mới, góp phần chi viện cho tiền tuyến Viết cảnh đời nhà binh, văn Lê Văn Thảo tinh khôi, sáng sủa chất chứa tâm tình người, tình đời dù trải qua chiến tranh không bị chai sạn Điều thể rõ hai tiểu thuyết Con đường xuyên rừng (1995), Một ngày đời (1997) Đã lăn lộn năm tháng khói lửa chiến tranh khốc liệt nhất, nên với Với Lê Văn Thảo, viết chiến tranh trách nhiệm nghiệp Mỗi tác phẩm nhiều vang lên điều nhà văn trăn trở, ray rứt Đừng cắt đứt nhịp cầu liên lạc sống hôm với hy sinh gian khổ hôm qua Tiếng nói tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm tính nhân văn bắt nguồn từ thấu cảm nỗi đau, mát, hy sinh đồng chí, đồng đội năm tháng chiến tranh gian khổ nhà văn 1.1.2 … Đến nhà văn “những cảnh đời tƣ” Nếu theo dõi đường văn chương Lê Văn Thảo, người đọc dễ dàng nhận thấy ông có đổi thay ý thức sáng tạo truyện ngắn Làng lở 1 Những tác phẩm viết thời bình, có độ lùi thời gian, sáng tác thành công Footer Page of 145 Header Page of 145 nhà văn Ông viết mảnh đời bất hạnh, mệnh kiếp long đong Ông huy động cảm quan để thao thiết dõi theo số phận lặng lẽ Với niềm tin mãnh liệt vào vẻ đẹp chất lương thiện người, sáng tác Lê Văn Thảo chinh phục phận độc giả định nhiều năm qua Lê Văn Thảo sinh lớn lên nhiều năm thành phố, nhà văn thấy máu quê mùa có từ nhiều kiếp trước nên gắn bó yêu thương với chốn sông nước, với người lem luốc, đói nghèo Chúng xin mượn nhận xét Nguyễn Trọng Tín viết: Lê Văn Thảo - Người không chịu già để nhận định cho hành trình sáng tạo nhà văn: “Cái học vấn cộng với bề dày văn hóa truyền thống gia đình chỗ dựa quan trọng để ông đường dài với văn chương, nguồn nam châm đủ lực để hút lấy bụi quặng đường đời mà chế tác sản phẩm riêng ông ngày tinh xảo lấp lánh” 1.2 Quan niệm nghệ thuật Lê Văn Thảo 1.2.1 Quan niệm ngƣời đời Con người chiến tranh Lê Văn Thảo nhìn góc độ đời thường bên cạnh vẻ đẹp anh dũng, hào hùng Hình ảnh người chiến sĩ, tình đồng đội, đồng chí… hồi ức trở trở lại nhiều tác phẩm với nhìn sâu sắc nhân Ông quan niệm: “Viết chiến tranh cách mạng trách nhiệm nghiệp người cầm bút” Nhân vật tác phẩm Lê Văn Thảo người dù hàn thua thiệt kiên trì giữ thiện, đề cao tâm, ứng xử lòng, có đời sống tâm linh phong phú Footer Page of 145 Header Page of 145 Lê Văn Thảo có ý thức tìm tòi, phát đ nh thức c i thiện tâm hồn người nhân vật ông Tư Quới, kép Hoàng Dương, Tám Thanh, ông Hai, Bường… Nhà văn muốn thông qua văn học để khuấy động lên sống khác mà nhân vật ông, dù cực, thua thiệt hướng thiện để khỏa ác lấn vào đời sống Bên cạnh đó, Lê Văn Thảo thâm nhập vào cõi tâm linh bí ẩn để khám phá chiều sâu tâm hồn người Điều thể qua nhiều tác phẩm Một ngày đời, Cây Bonsai lùn kiêu hãnh, Con mèo… Nhìn chung, người văn xuôi Lê Văn Thảo thân vẻ đẹp giản dị Họ đẹp nhân cách, lối sống hành động Các nhân vật không bị đẩy lên đài cao lí tưởng, họ đứng đời thường với nỗi đau khó lòng xoa dịu, nỗi niềm khó sẻ chia số phận họ khiến người đọc không khỏi động niềm trắc ẩn 1.2.2 Quan niệm văn chƣơng trách nhiệm nghệ sĩ Quan niệm Lê Văn Thảo văn học thực tế nghiệm sinh qua hành trình sáng tạo với tìm tòi, nghiền ngẫm tri thức mà ông tiếp nhận từ phát ngôn thực tiễn sáng tác nhiều nhà văn trước Đối với Lê Văn Thảo, văn chương đời Tình yêu thương người với người yếu tố tảng quan niệm sáng tác ông Cảm hứng chủ đạo tác phẩm quan tâm thiện, đẹp Nó chi phối nhà văn toàn trình sáng tạo nghệ thuật, từ nội dung đến hình thức, từ nhân vật đến giọng điệu, cảm xúc… Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Theo Lê Văn Thảo, nghề văn nghề cao quý, đòi hỏi nhà văn phải bỏ nhiều tâm sức để có chữ chắt lọc từ tâm can Đó trình khai thác “vỉa quặng” sống kết tinh thân người cầm bút Ông tự hào tác phẩm đời “rút ruột viết ra, thật từ tim óc, coi lao động nghề văn lao tâm khổ tứ nghề khác” Ông viết thực am hiểu, tin yêu viết hết lòng Chân thật giản dị yếu tố quan niệm văn chương Lê Văn Thảo Bên cạnh tính chân thật, tỉnh táo cách nghĩ, cách viết điều nhà văn lưu tâm Lê Văn Thảo cho người viết văn xuôi cần phải bình tĩnh Bình tĩnh trải nghiệm, bình tĩnh để hiểu cảm hết điều diễn ra, đưa vào tác phẩm điều mẻ, có ý nghĩa, thú vị mà người khác không nhận Lê Văn Thảo người có ý thức sứ mệnh người cầm bút Với ông, văn chương đâu cần tính tới tuổi tác, tuổi đời tuổi nghề Điều quan trọng nỗ lực viết Tiểu kết Sáng tác tâm thức tự tin, tảng người có vốn văn hóa, có truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng, tác phẩm Lê Văn Thảo chiếm cảm tình phận không nhỏ công chúng văn học Việt Đây yếu tính để “văn ông có dấu ấn riêng, không lẫn vào người khác” Kí ức nguyên vẹn “những cảnh đời nhà binh” đến câu chuyện nho nhỏ đất người Nam Bộ vẻ đẹp giá trị nhân văn, suy nghĩ, trăn trở ông sống Chúng nhẹ nhàng đến với người đọc thật dung dị, tự nhiên mà sâu sắc, thấm thía ân tình Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 trí, hy sinh thân để cứu đoàn người có lúc dao động, yếu mềm Lê Văn Thảo dám nói thẳng, nói thật theo nhà văn phút giây yếu lòng người chiến sĩ lúc biểu hèn nhát mà dấu hiệu đẹp Con người chiến tranh tác phẩm Lê Văn Thảo có đan cài, song kết bình thường cao cả, vĩ đại làm hình thành từ điều bình dị, đời thường Chính cách nhìn làm cho người lính lên chân thật bối cảnh chiến tranh cố ý làm mờ nét khái quát hóa 2.1.2 Con ngƣời thời bình – vẻ đẹp phận đời “dƣới đáy” Hầu hết tác phẩm Lê Văn Thảo gắn bó, gần gũi với người bình thường, người nghèo khổ, dân dã, người có thân phận hẩm hiu, bất hạnh Bằng trải nghiệm, tài tâm huyết, nhà văn tái lớp người đ y sống dậy trang văn Trong mối liên hệ với tự nhiên, Lê Văn Thảo cho đất tình yêu sâu nặng người Tập quán, nếp sinh hoạt nước nông nghiệp lâu đời dường ăn sâu tiềm thức người dân Tư tưởng sở hữu đất với nét tâm lý đặc trưng người nông dân Nam Bộ nhà văn phát chi tiết thú vị cảm giác thèm mùi đất, nỗi khát khao che chở, bảo vệ đất Lê Văn Thảo đánh thức lòng tin yêu sống phát người lầm lũi cao Một biểu sáng ngời cho thiện hình ảnh người dân thật thà, chất phác, lương thiện Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Những mảnh đời bất hạnh, đáng thương vào tác phẩm Lê Văn Thảo thật dung dị, nhẹ nhàng Mỗi trang văn, ông muốn hướng tới vẻ đẹp sâu thẳm nơi tâm hồn người lao động chất phác, giản dị, đầy nghị lực Đến với văn xuôi Lê Văn Thảo, người đọc bước vào giới tình thương yêu vô điều kiện, lòng tốt khắp nơi, lúc, đến đâu bắt gặp tâm hồn nhân hậu, nghĩa tình, cao đẹp Qua giới nhân vật đa dạng, thuộc nhiều hệ, thông điệp quan trọng mà nhà văn gửi đến bạn đọc tình yêu thương niềm tin tuyệt đối vào chất tốt đẹp, sâu xa người Đọc Lê Văn Thảo, độc giả nhận thấy rằng, người cần phải sống cao thượng, có trái tim rộng mở, biết ước mơ, không ngừng vươn tới tương lai tươi đẹp 2.2 KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT ĐẬM SẮC THÁI NAM BỘ 2.2.1 Không gian chiến trƣờng Đối với Lê Văn Thảo, viết chiến tranh để nhắc lại khứ, suy nghĩ, chiêm nghiệm khứ Củng cố đạo đức, lẽ phải niềm tin vào sống điều mà nhà văn trăn trở dựng lên mảnh đất người Nam Bộ năm kháng chiến chống Mĩ Con đường hình thức không gian chủ đạo văn xuôi Lê Văn Thảo viết chiến tranh Đó đường “mò mẫm” đêm nhân vật xưng “tôi” đêm tối trạm giao liên M Đêm Th p Mười), đường hành quân đầy gian nguy, đôi lúc phương hướng đoàn người Con đường xuyên rừng), hay đường gian khó nhiều không dấu vết Mai Hương hành trình tìm thật công lí Một ngày đời), đường Châu đến với cách mạng Trận chiến đấu rừng mù Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 u hay bước chân người đàn ông đêm đưa chiến sĩ qua sông (Chuyện bên bờ sông Vàm Cỏ … Bên cạnh không gian đường, cánh rừng không gian xuất nhiều văn xuôi Lê Văn Thảo Cảnh thiên nhiên vùng Tây Nam Bộ vào mùa mưa ngập cánh đồng nước với rừng mắm, rừng đước, rừng tràm; Đông Nam Bộ lại cánh rừng mù u, rừng cao su… tràn đầy sức sống Qua mảng không gian chiến trường, Lê Văn Thảo cho thấy mặt trần trụi chiến tranh số phận khốc liệt người thực Mỗi trang viết nặng trĩu khắc khoải thương tâm đời, thân phận người lính ánh lên niềm tin vào lòng người lâm vào tình khắc nghiệt chiến Tất điều góp phần hoàn thiện vẻ đẹp quân dân miền Nam kháng chiến chống Mĩ 2.2.2 Không gian sông nƣớc Lê Văn Thảo tạo dựng cho giới riêng, đặc quánh chất miệt vườn Nam Bộ Hình ảnh sóng nước, rừng đước, rừng mắm trải dài bạt ngàn… trở trở lại nhiều tác phẩm Lê Văn Thảo Ở đó, người dân Nam Bộ ngày đầu mở đất tái vô chân thực sống động với thiên nhiên hoang sơ, dội hoành tráng Vùng đất Nam Bộ lên văn xuôi Lê Văn Thảo với không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng Đó không gian chợ sông, ăn mang hương vị quê nhà,… Có thể xem ông người mang hương sắc phương Nam đến với người, đem “mênh mông sông Cửu Long “hội ngộ” với dòng Đà Giang vùng Tây Bắc, kéo rừng đước Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 bạt ngàn phương Nam “hợp thế” với rừng xà nu Tây Nguyên, gọi nắng gió đất trời, hòa hương tràm U Minh vào muôn rừng hương sắc Cúc Phương” 2.2.3 Không gian làng quê Không gian làng quê nghèo trở trở lại nhiều tác phẩm Lê Văn Thảo với số phận lặng lẽ Ông cho rằng: “quần chúng lao động không cội nguồn sức mạnh, sức chịu đựng, hy sinh, mà gốc rễ đạo đức, lẽ phải lòng bao dung, nhân ái” Cho nên nhà văn dành tình cảm đặc biệt cho người bất hạnh, mảnh đời cực, mệnh kiếp long đong… Ngoài khó khăn, khắc nghiệt, khổ nghèo, hình ảnh làng quê văn xuôi Lê Văn Thảo tái qua mảng không gian mộng mơ, khát vọng trước sống tẻ nhạt, lặng thầm – nhịp đời buồn, đặn, giọt nước nhỏ từ mái tranh Đó làng Năm Tính Lên núi thả mây Đôi lúc không gian làng quê có ý nghĩa khoảng lặng tâm hồn, nơi neo đậu, chốn tựa nương người vùng vẫy dòng chảy vội vã sống Không gian mảnh đất màu mỡ để tác giả “chăm sóc”, “vun trồng” cho thiện tái sinh Lớp không gian làng quê cho thấy nguồn gốc người lương thiện, nhân Hai ông ch u người chủ xưa, Đi thăm chồng, Ông già biển, Hai người cha… giữ khẳng định, chứng minh người nghèo khổ sống mà không đánh nhân phẩm 2.2.4 Không gian đô thị lốc chuyển Ở không gian đô thị, người đọc thấy nhìn toàn diện nhà văn đời, người Xã hội ngày phát triển, Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 đồng tiền làm nhiều người dễ dàng quên tất cả, dám làm tất quyền lực danh vọng Trái lại, ngời sáng nhân cách người có phẩm chất tốt đẹp Lê Văn Thảo phác họa tranh toàn cảnh thực đời sống quay cuồng vòng xoáy thời buổi kinh tế thị trường Con người bị theo đồng tiền, vô trách nhiệm, thản nhiên trước khứ cách đáng sợ Điều nhà văn ấp ủ khéo léo chuyển tải thành công qua tiểu thuyết Một ngày đời Không gian đô thị mở chiều kích cho hành trình tìm thật, cho chiêm nghiệm sâu sắc khứ Điều minh chứng sinh động văn học đương đại vận hành theo ý đồ chủ quan người viết mà tuân thủ quy luật nghiệt ngã sống đời thường vốn tồn muôn mặt sáng - tối, bình thường - bất thường, tốt - xấu, trắng - đen, … Một điều nhận thấy viết loại người nào, sống hoàn cảnh nào, trang văn Lê Văn Thảo lấp lánh niềm tin Các nhân vật tác phẩm ông dù có quay cuồng điên đảo theo chế thị trường, tồn người nghĩa tình với tình cảm chân thành gia đình cô bé bán vé số (Xuýt chó cắn), Năm Tuấn (Cây bonsai lùn kiêu hãnh), Tám Thạnh (Cây cầu), Tiến (Một vụ đụng xe), người chạy xe thồ (Hai cuốc xe ôm), người đạp xích lô (Anh chàng xích lô lãng tử), … Tiểu kết Tiếp cận giới nhân vật không gian nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo giúp hiểu nét đẹp tiềm ẩn sống người phương Nam trải qua biến chuyển thời đại, lịch sử Qua tác phẩm, nhà văn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 “dành trọn tình cảm trân trọng yêu thương người dân Nam Bộ Ông coi họ phần máu thịt mình” Số đông nhân vật thường người bé nhỏ, bị hắt hủi, gặp nhiều bất hạnh đời Đề tài nhà văn hay khai thác “cái tâm, thiện ẩn náu phía người không may” Đặc biệt, am hiểu sâu sắc chất người dân yêu nước, tác giả dựng nên chân dung người vừa bình thường, giản dị đẹp, tầm vóc phi thường người thời đại chống Mĩ cứu nước Dù người lính chiến tranh hay người nông dân sống thường nhật, dù tác giả tái qua bối cảnh không gian khác họ diện ý chí, nghị lực, niềm tin, chan chứa tình người, tình đời bộn bề sống CHƢƠNG CỐT TRUYỆN VÀ NGÔN TỪ TRONG VĂN XUÔI LÊ VĂN THẢO 3.1 CỐT TRUYỆN 3.1.1 Cốt truyện kì ảo hoá Trước hết, cốt truyện kì ảo văn xuôi Lê Văn Thảo ý nghĩa bút pháp, phương tiện mà có vai trò to lớn trình dẫn dắt câu chuyện Cái kì ảo đặt người đọc vào lưỡng lự, hoang mang, bắt người đọc phải “động não” để định hướng tâm tiếp nhận Bằng cách kể chậm rãi mà tỉnh táo, Lê Văn Thảo dẫn người đọc đến gần với hang thần, rải đường điều kì bí Cái khéo léo tác giả tạo tâm lí tiếp nhận kì ảo Trong cốt truyện loại này, yếu tố kỳ ảo đơn vị ngữ nghĩa tạo phản ứng đặc trưng nhân vật Câu chuyện anh Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 T m chân voi, người bắt rắn đưa người đọc vào giới đầy hấp dẫn, ma lực Cốt truyện kì ảo thực góp phần nâng cao vai trò giới tâm linh, đời sống tâm linh Với dạng thức cốt truyện này, cách nhìn sống chiều sâu tâm linh giúp tác giả miêu tả xác hơn, sâu sắc phong phú vấn đề thực đời Tìm hiểu văn xuôi có yếu tố kì ảo Lê Văn Thảo đối sánh với số tác giả đương đại khác ta thấy nhìn mẻ góc tiếp cận khác lạ thực, từ khám phá cách sâu sắc giới tinh thần trừu tượng khó nắm bắt người, để từ “thấu” người phần nhân tính, nhân văn thẳm sâu vĩnh 3.1.2 Cốt truyện nhạt hoá Cái nhạt, vô vị khái niệm quan trọng mĩ học Trung Hoa, xem “một phẩm chất thuộc trung tâm, thuộc bản” Cái nhạt không ý niệm mĩ học mà vận dụng nhiều lĩnh vực khác Nhà phê bình Huỳnh Như Phương nhận xét: “Khoảng mười năm nay, xu hướng khác văn xuôi Lê Văn Thảo khai thác nhạt đời sống tái với sức ám ảnh tượng thẩm mĩ Cái nhạt trở thành cảm hứng đối tượng nghệ thuật” Thường chuyện “không có gì” Người đọc dễ dàng nhận thấy dạng thức cốt truyện qua: Hai cuốc xe ôm, Một vụ đụng xe, Chuyện đời Mốc, Nửa đường, Anh chàng xích lô lãng tử, Chiếc xe đạp, Cô o hồng, cô o tím, Lên núi thả mây… Cốt truyện nhạt hóa truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo thực hình thức nghệ thuật để nhà văn chuyển tải ý nghĩa đời Khai thác ý niệm cốt truyện nhạt nói Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 mạnh độc đáo nhà văn có lẽ, điều khiến người đọc nhớ đến ông nhiều 3.1.3 Cốt truyện tâm lí Đầu kỷ XX, thay đổi quan niệm nghệ thuật người kéo theo chuyển biến cốt truyện Kiểu cốt truyện theo dòng thời gian tuyến tính không phù hợp để bộc lộ người với chiều sâu tâm lí phức tạp, đa chiều Các kiện, tình tiết không quan trọng mà mở chiều sâu tư tưởng, giới nội tâm Nhân vật lang thang, “nhẩn nha” vô tình để khai mở vỉa tầng sâu xa tâm hồn người Với Lê Văn Thảo, cốt truyện tâm lí xuất nhiều truyện ngắn tiểu thuyết ông Người đọc nhận thấy dòng hồi ức, kỉ niệm, tâm trạng chảy tràn trang viết Kiểu cốt truyện tâm lí nhà văn sử dụng để khắc họa chân thật tình cảm người khứ, tương lai Ở lãnh địa này, tác giả có điều kiện thuận lợi để vào ngóc ngách tế vi đời sống nội tâm người, nhìn vào cõi vô thức thẳm sâu tâm khảm Với cốt truyện tâm lí, Lê Văn Thảo thuận lợi việc khắc họa tính cách nhân vật, “vắt kiệt” nội tâm người Dùng cách này, nhiều tác phẩm, nhà văn mở rộng nội dung phản ánh mà làm tăng chiều sâu nội dung tư tưởng Đồng thời, việc lựa chọn cách kể chuyện thứ giúp nhà văn sâu vào nội tâm nhân vật để thể ẩn ức tâm hồn người, dù mơ hồ 3.1.4 Cốt truyện lắp ghép Cốt truyện lắp ghép kiểu cốt truyện tạo nên từ hệ thống mảng, kiện độc lập, tồn bên Nhiều truyện Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo sử dụng cốt truyện để thể cách nhìn trước sống ngổn ngang, bề bộn, đa chiều, người với giới nội tâm phong phú, phức tạp Thông qua kiểu cốt truyện này, nhà văn thể quan niệm thực không toàn vẹn, rời rạc, sống tan rã dần không dễ tìm mối tương giao Cốt truyện lắp ghép văn xuôi Lê Văn Thảo thường thể hình thức tập hợp mảng kiện vụn vặt đời sống để tạo nên tranh hoàn chỉnh Điều thể thành công tiểu thuyết Một ngày đời Qua cốt truyện lắp ghép, nhà văn muốn kích thích khả tiếp nhận tích cực, chủ động, sáng tạo độc giả Thế mạnh hình thức nằm tự không trói buộc giới hạn thực mà tác giả muốn hướng tới 3.2 NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT 3.2.1 Ngôn ngữ giàu tính địa phƣơng Là người sinh lớn lên, gắn bó đời với vùng đất cực Nam Tổ quốc, ngôn ngữ văn xuôi Lê Văn Thảo mang thở Nam Bộ rõ rệt Đến với tác phẩm Lê Văn Thảo, người đọc lại có dịp “du lịch” đến địa danh cụ thể vùng đồng sông nước, để hiểu thêm mảnh đất người xứ Phương ngữ miền có cách phát âm riêng bộc lộ rõ giao tiếp Lê Văn Thảo ghi lại cách nói nhân vật để thể nét riêng, độc đáo họ Mặc dù không nhiều, qua lời đối thoại nhân vật, người đọc thấy cách phát âm với biến thể sinh động người dân Nam Bộ Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Lê Văn Thảo sinh gia đình trí thức Sài Gòn chiến tranh khiến ông lang bạt khắp nơi Ông chủ trương sắc nằm cốt c ch người Vì vậy, tiến hành khảo sát, tìm hiểu vốn từ địa phương văn xuôi Lê Văn Thảo việc làm thiết thực Nó không giúp cho ta hiểu tư tưởng, nội dung tác phẩm mà có khả khai mở tầng ngầm giá trị mà văn tác phẩm dung chứa 3.2.2 Ngôn ngữ đậm chất ngữ Khẩu ngữ ngôn ngữ tồn chủ yếu dạng nói, dùng để trao đổi tâm tư, tình cảm sinh hoạt hàng ngày Dạng thức thông thường ngữ đối thoại Cách phát ngôn ngắn, thiên sắc thái cảm xúc, đơn giản cấu trúc, có nhiều biến thể phát âm xem đặc điểm bật ngữ Việc vận dụng ngữ tác phẩm văn học tạo nên nét riêng, độc đáo nhà văn Ngôn ngữ truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo đậm chất ngữ Nó làm nên diện mạo riêng, có tác dụng cá tính hóa nhân vật Có thể nhận thấy tác dụng ngữ nêu bật kiện, hình tượng, người tạo sắc thái riêng biệt, độc đáo tác phẩm Điều nhà văn khéo léo chuyển tải thông qua ngôn ngữ đối thoại nhân vật, thể khác biệt tính cách Đó tính phóng khoáng nhân vật, lối suy nghĩ nhiều giản đơn hành động tiềm thức gieo mảnh đất xứ sở dọc ngang sông nước Khẩu ngữ không xuất lời đối thoại nhân vật mà nhà văn dùng miêu tả hay thuật truyện Chính ngôn ngữ hàng ngày quần chúng nhà văn “nghệ thuật hóa” làm nên dung dị lôi cho tác phẩm 3.2.3 Ngôn ngữ đậm chất triết lí Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Triết lí lí luận triết học, thể quan niệm chung người vấn đề nhân sinh xã hội Đây phương diện cần có để làm giàu nhận thức, liên tưởng, suy tưởng trải nghiệm người trước sống muôn màu muôn vẻ Ngôn ngữ đậm chất triết lí truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo thể lời nhân vật, có ngôn ngữ kể chuyện tác giả Với mảng hồi ức chiến tranh hay đời số phận bất hạnh trước sống lấm láp bộn bề, nhìn sâu sắc, nhẹ nhàng không phần thâm thúy, nhà văn khéo léo chuyển tải quan niệm đời, nhân sinh, Với ngôn ngữ đậm chất triết lí, nhà văn gởi gắm chiêm nghiệm sâu sắc, minh triết đời người Điều có người gần trọn đời mình, nhìn lại vượt qua danh vọng, ảo tưởng, để thấu đạt tới giá trị đích thực, giản dị bền vững sống 3.2.4 Ngôn ngữ giàu chất thơ Chất thơ hiểu tính chất trữ tình tạo nên từ hoà quyện vẻ đẹp cảm xúc, tâm trạng người thông qua hình thức định để khơi gợi rung động thẩm mĩ tình cảm nhân văn Đọc văn xuôi Lê Văn Thảo, độc giả dễ dàng cảm nhận chất thơ bàng bạc tác phẩm dù thể mức độ đậm nhạt khác Trước hết, chất thơ truyện ngắn tiểu thuyết nhà văn toát lên qua không gian, làng quê nghèo khó, vùng sông nước, có hiển khói lửa chiến Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Không từ ngữ, nhịp điệu phương thức để Lê Văn Thảo thể chất thơ qua trang viết Một giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi, uyển chuyển mà không phần tinh tế tạo nên hiệu thẩm mĩ đặc biệt văn xuôi ông Bên cạnh đó, thể qua chi tiết thật tinh sâu giới cảm xúc, cảm giác tình cảm vừa mơ hồ, vừa da diết người Điều đáng nói chất thơ tác phẩm Lê Văn Thảo tỏa từ gần gũi, bình thường, giản dị, chiều sâu giới nội tâm, trạng thái, xúc cảm tinh tế, đẹp đẽ người trước đời Tất đem lại cho văn mạch văn xuôi nhà văn thở ấm áp, đôn hậu chan chứa tình người, tình đời, khiến người đọc có diễm phúc đón nhận nhẹ nhõm, thơm lành m t dịu Tiểu kết Không trọng kĩ thuật viết truyện đại phần lớn bút thành danh sau 86, không dụng công việc đẽo gọt, làm dáng câu chữ, bình dị, tự nhiên, nghiêng truyền thống cốt truyện ngôn từ nghệ thuật khiến truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo có sức gợi, sức hút theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” Bằng lối kể dung dị, người viết đánh thức rung động nhẹ đằm sâu người đọc, mở chiều sâu đẹp ẩn giấu sau điều ngỡ bình thường, đơn giản Mỗi câu chuyện ca ngào tình yêu người sống, để lại ấn tượng sâu đậm kí ức bạn đọc có dịp tiếp xúc với tác phẩm ông từ lần Vì thế, không lời Hoài Anh nhận định Lê Văn Thảo “người nói thơ văn xuôi Nam Bộ” Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 KẾT LUẬN 1.1 Lê Văn Thảo nhà văn Nam Bộ Con đường văn chương cống hiến ông khẳng định sức sáng tạo bền bỉ, lặng thầm “hành trình đến với đời” Ấn tượng sâu đậm nhất, tác giả, năm tháng lăn lộn gian nan, khổ cực Từ nhà văn “những cảnh đời nhà binh” đến “nhà văn cảnh đời tư”, Lê Văn Thảo chăm chút tìm đẹp nhỏ nhoi, lẩn khuất, bị bỏ quên, góc hẻo đời, hay bị vùi bùn đất nghèo khốn “Sống thật viết thật”, giấu bớt đi, dành khoảng trống cho người đọc phương châm mà người viết ấp ủ tâm niệm suốt quãng đời cầm bút Quê hương, xứ sở nguồn mạch bất tận để tác giả nghĩ suy, trăn trở nguồn mạch sáng tạo văn chương Những cảm hứng sống, người phương Nam người viết thể sinh động phương thức nghệ thuật phù hợp với đặc trưng, ưu thể loại Mỗi tác phẩm tựa thơ nhẹ nhàng, chứa đựng nhiều ý nghĩa, giàu chất văn hóa, mang rung cảm sâu sắc tâm hồn người đời, để lại dấu ấn định lòng bạn đọc Ông số tác giả góp phần đưa văn chương Nam Bộ đến gần với bạn đọc nước 1.2 Truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo đầy ắp tình người Viết chiến tranh, người chiến sĩ, sức mạnh nhân dân kháng chiến, tác giả người đầu tiên; tái chiến từ góc nhìn nhân cách người đời thường, mẻ so với văn học trước 1975, văn xuôi Việt Nam đương đại ghi nhận tâm sức khơi tạo, đóng góp không nhỏ bút Hầu hết tác phẩm viết chiến tranh ông tái thông qua kỉ niệm, hồi ức Đó giới cao cả, đẹp xuất Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 phát từ điều giản dị vượt lên tàn phá, huỷ diệt bom đạn chiến tranh Nhà văn viết tri ân người khuất, gởi lại phần xương máu nơi chiến trường để giải thoát cho cắn rứt thân đồng đội chịu nhiều đắng cay sống thời bình Qua tác phẩm, Lê Văn Thảo đưa người đọc vào bí mật bí ẩn miền Tây Nam Bộ màu mỡ không phần gai góc Dập dờn trang viết hành trình người đất Việt tìm với vùng đất ghi dấu ấn đấu tranh giữ nước Đó hành trình trở với cội nguồn lịch sử, văn hóa mà nhà văn phát hòa quyện đất người, tạo nên hồn cốt quê hương, xứ sở Ở không gian chiến trường, hình ảnh người lính lên với vẻ đẹp bình thường cao với không gian sông nước, không gian làng quê khổ nghèo, độc giả gặp gỡ người dân lao động giàu tình nghĩa, giàu ý chí, nghị lực, sống chân thành, chất phác đỗi thật Những người nông dân miệt vườn giới “vẻ đẹp giản dị tâm hồn, tính cách hào phóng, đời không thèm lụy điều gì, vui buồn lộ ngoài…” Dẫu môi trường nghệ thuật thay đổi có điều bất biến dễ nhận thấy nhân vật ông hầu hết hàn, thua thiệt kiên trì gìn giữ thiện, thủy chung Họ không ngừng đối đầu với ác, bị đọa đày họ đẹp đẽ, vô vọng họ vững chãi, bị cay nghiệt họ bao dung Bằng trân quý người, tác giả thi vị hóa vẻ đẹp phận đời nhỏ bé, vô danh hiển âm thầm, bền bỉ để góp phần lọc, cứu chuộc đời sống vốn nhiều bất trắc Không cần tuyên ngôn, lời nhấn mạnh hay khẳng định, tác phẩm nhẹ nhàng ngấm Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 vào lòng bạn đọc với nỗi niềm số phận, đời, đánh thức ta lòng tin yêu sống, người 1.3 Cách xây dựng cốt truyện tổ chức ngôn từ phương diện quan trọng làm nên phong cách văn xuôi Lê Văn Thảo Với cốt truyện tâm lí, cốt truyện lắp ghép, đôi lúc có pha chút hài hước, kì ảo truyện “không có gì” kết hợp với vốn ngôn ngữ Nam Bộ phong phú, giàu cá tính, nhà văn thành công xây dựng nhân vật tự bộc lộ, lặng lẽ, cô độc, lời, chứa đựng đời sống nội tâm vi tế Tiểu thuyết Lê Văn Thảo truyện ngắn, “không cốt làm văn, mà cốt nói tính cách người, tâm trạng người, hồn cốt người dân Nam Bộ” Với văn phong giản dị, chân thực, có nói nên ngôn ngữ văn xuôi ông tự nhiên, bình dân, dễ hiểu, không “làm dáng”, không “uốn éo” ngôn từ Tác giả không cầu kì, trau chuốt câu chữ, dòng văn mà viết theo dòng cảm xúc tuôn chảy Với cách kể chậm, đều, mạch văn thong thả, hùng hồn, vội vã, câu văn mộc mạc, chân tình, nhà văn quyến luyến người đọc cách tự nhiên nhờ nguồn cảm hứng dạt tâm hồn kết đọng trải nghiệm từ năm tháng nhọc nhằn mà sôi động đời ông 1.4 Ngoài giới nhân vật, không gian nghệ thuật gắn với việc tổ chức cốt truyện hệ thống ngôn từ, nhiều phương diện khác góp phần quan trọng làm nên giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo, định vị phong cách nhà văn như: giọng điệu, điểm nhìn, thời gian nghệ thuật, Tuy nhiên, vấn đề nằm giới hạn, khuôn khổ luận văn tham vọng người viết Hy vọng, tương lai, có dịp trở lại với điều bỏ ngỏ Footer Page 26 of 145 ... luận văn gồm chương: Chương 1: Hành trình sáng tạo quan niệm nghệ thuật Lê Văn Thảo Chương 2: Nhân vật không gian nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo Chương 3: Cốt truyện ngôn từ văn xuôi Lê Văn Thảo. .. thuật văn xuôi Lê Văn Thảo như: Kiểu nhân vật trung tâm không gian nghệ thuật; cốt truyện ngôn từ truyện ngắn tiểu thuyết Lê Văn Thảo 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giới nghệ thuật Lê Văn Thảo. .. vị trí bút văn xuôi giúp người đọc có nhìn bao quát toàn diện đặc sắc nội dung nghệ thuật nhà văn mang đậm sắc màu Nam Bộ, người viết chọn đề tài Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo, Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo, Thế giới nghệ thuật văn xuôi Lê Văn Thảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay