Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An

26 114 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:44

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VIẾT NHỚ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN PHƯỚC TRỮ Phản biện 1: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện 2: TS Lê Bảo Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU T n c p t ết đề tài Trong năm gần đây, loại hình du lịch làng nghề truyền thống Việt Nam ngày hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt khách du lịch nước ngoài, giá trị văn hóa lâu đời cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng vùng Các làng nghề địa bàn thành phố Hội An có lịch sử hình thành phát triển từ lâu Hiện nay, số lượng làng nghề thành phố Hội An không nhiều, tập trung chủ yếu vùng ven Các làng nghề Hội An có bước phát triển, nhiên số hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, thiết bị sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp, chất lượng mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng thị hiếu ngày khắt khe người tiêu dùng Với ưu mà thiên nhiên ban tặng cho Thành phố Hội An, địa bàn có vị trí thuận lợi gần di sản văn hoá giới cố đô Huế khu đền tháp Mỹ Sơn, ngành kinh tế du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vì vậy, thành phố Hội An điểm đến phần lớn khách du lịch nước, năm gần loại hình du lịch làng nghề truyền thống ngày đặc biệt hấp dẫn du khách Tuy nhiên việc khôi phục phát triển làng nghề truyền thống thành phố Hội An chưa khai thác hết tiềm nhằm đưa vào phục vụ du lịch Với lý nên chọn đề tài “Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch thành phố Hội An” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Mục đ c ng ên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển làng Footer Page of 145 Header Page of 145 nghề truyền thống làm sở hình thành khung nội dung phương pháp nghiên cứu cho đề tài - ánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống thành phố Hội An giai đoạn -2012, mặt mạnh, mặt yếu trình phát triển - ề xuất số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm Đố tƣợng phạm vi nghiên cứu ối t ng nghi n c u Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch 3.2 Phạm vi nghiên c u + Về không gian: Thành phố Hội An, đề tài tập trung vào làng nghề: Làng Mộc Kim Bồng, làng Gốm Thanh Hà, làng Rau Trà Quế với việc phát triển du lịch thành phố Hội An + Về thời gian: ánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống thành phố Hội An giai đoạn -2012, đề xuất số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm P ƣơng p áp ng ên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thu thập từ Cục thống kê tỉnh Quảng Nam, Phòng thống kê thành phố Hội An, báo cáo tổng kết hoạt động du lịch hàng năm Phòng TMDL Hội An, thu thập thực tế làng nghề - Phương pháp phân tích số liệu: Phân tích thống kê mô tả (Statistic Analysis) Nguồn số liệu tác giả tổng hợp, mô tả phân tích tình hình sản xuất kinh doanh làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An giai đoạn -2012, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu loại hình du lịch để có định Footer Page of 145 Header Page of 145 hướng sách đắn góp phần nâng cao tính bền vững làng nghề truyền thống Ý ng ĩa k oa ọc đề tài - Về lý luận: Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch - Về thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An, sở nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch thành phố Hội An năm đến Kết c u đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bố cục thành chương: C ƣơng : Cơ sở lý luận phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch C ƣơng 2: Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An C ƣơng 3: Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI DU LỊCH 1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 1.1.1 Các khái niệm Theo Giáo sư NguyễnVăn ại Làng nghề truyền thống cộng đồng dân cư, cư trú giới hạn địa bàn vùng nông thôn tách rời khỏi sản xuất nông nghiệp, làm nhiều nghề thủ công có truyền thống lâu đời để sản xuất nhiều loại sản phẩm bán thị trường để thu lợi Theo Giáo sư Trần Văn Luận Làng nghề truyền thống làng nghề làm thủ công có truyền thống lâu năm, thường qua nhiều hệ Quan niệm chưa đầy đủ Bởi nói đến LNTT ta ý tới mặt đơn lẻ, mà trọng đến nhiều mặt không gian thời gian, nghĩa quan tâm đến tính hệ thống, toàn diện làng nghề đó, yếu tố định nghệ nhân, sản phẩm, kỹ thuật sản xuất thủ pháp nghệ thuật 1.1.2 Đặc đ ểm làng ng ề truyền t ống  Tồn nông thôn, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp Các làng nghề xuất làng - xã nông thôn sau ngành nghề thủ công nghiệp tách dần không rời khỏi nông thôn, sản xuất nông nghiệp sản xuất thủ công nghiệp làng nghề đan xen lẫn Người thợ thủ công đồng thời người nông dân  Quy mô nhỏ có công nghệ thô sơ lạc hậu Hình thức tổ chức sản xuất làng nghề phần lớn quy mô hộ gia đình Công cụ lao động làng nghề đa số công Footer Page of 145 Header Page of 145 cụ thủ công, công nghệ sản xuất mang tính đơn  Nguyên liệu th ờng chỗ Hầu hết làng nghề truyền thống hình thành xuất phát từ sẵn có nguồn nguyên liệu chỗ địa bàn địa phương Cũng có số nguyên liệu phải nhập từ vùng khác từ nước số loại thêu, thuốc nhuộm song không nhiều  Lao động thủ công chủ yếu Trước trình độ khoa học công nghệ chưa phát triển hầu hết công đoạn quy trình sản xuất thủ công giản đơn Ngày với phát triển khoa học công nghệ việc ứng dụng KHCN vào nhiều công đoạn làm giảm bớt lượng lao động thủ công giản đơn nhiên số sản phẩm không tinh xảo  Sản phẩm mang tính đơn có tính mỹ thuật cao, đậm đà sắc văn hoá dân tộc Các sản phẩm kết tinh phương pháp thủ công tinh xảo với sáng tạo nghệ thuật từ rồng chạm trổ đình chùa, hoa văn trống đồng họa tiết đồ gốm sứ đến nét chấm phá thêu tất mang vóc dáng dân tộc, quê hương, chứa đựng ảnh hưởng văn hóa tinh thần, quan niệm nhân văn, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc  Thị tr ờng tiêu thụ mang tính địa ph ơng nhỏ hẹp Sự đời làng nghề đặc biệt làng nghề thủ công truyền thống xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chỗ địa phương Ở làng nghề cụm làng nghề có chợ làm nơi trao đổi, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm làng nghề 1.1.3 Vai trò làng nghề truyền thống - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đa dạng hoá kinh tế nông thôn Footer Page of 145 Header Page of 145 - Giải việc làm nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động - Cung cấp khối lượng hàng hóa cho xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế - Tận dụng nguồn lực, phát huy mạnh nội lực địa phương 1.1.4 Phân loại làng nghề truyền thống - Theo trình độ kỹ thuật - Theo tính chất kinh tế - Theo giá trị sử dụng sản phẩm 1.1.5 Sự cần t ết p át tr ển p ả p át tr ển làng ng ề truyền t ống k n tế t ị trƣờng Thứ nhất, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, chế quản lý Nhà nước thay đổi cho phép cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư sản xuất kinh doanh, thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật Thứ hai, phát triển LNTT gắn với lợi ích, đời sống thiết thực nông dân Xuất phát từ lợi ích cá nhân, hộ gia đình mục tiêu lợi nhuận mà thân LNTT tự phát triển Thứ ba, gắn liền với việc giữ gìn thương hiệu sản phẩm, giữ gìn sắc văn hoá dân tộc, vì: Lịch sử phát triển kinh tế lịch sử văn hoá Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển làng nghề, “Mỗi làng nghề địa văn hoá phản ánh nét văn hoá độc đáo địa phương, vùng” 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.2.1 Khái niệm phát triển du lịch Phát triển du lịch gia tăng sản lượng doanh thu mức độ đóng góp ngành du lịch cho kinh tế, đồng thời có Footer Page of 145 Header Page of 145 hoàn thiện mặt cấu kinh doanh, thể chế chất lượng kinh doanh ngành du lịch 1.2.2 Sự cần thiết phải khôi phục phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch  Làng nghề nguồn tài nguyên quan trọng du lịch Việt Nam  Du lịch làng nghề mang lại nhiều lời ích mặt kinh tế - văn hóa - xã hội  Du lịch làng nghề xu phát triển giới, không Việt Nam 1.2.3 Xu ƣớng phát triển làng nghề truyền thống Với xu hướng thị trường hóa kinh tế, quốc tế hóa kinh tế việc hội nhập vào kinh tế giới khu vực tạo điều kiện cho làng nghề truyền thống phát triển theo hướng xuất thuận lợi Từ làng nghề truyền thống chuyển từ thủ công nghiệp sang công nghiệp vừa nhỏ đại Trong điều kiện làng nghề truyền thống phục hồi phát triển có xu hướng đổi ngành nghề theo nhu cầu thị trường Ở nhiều làng nghề truyền thống có xu hướng đưa khí thay phần lao động thủ công (như nghề mộc sử dụng máy cưa, bào; làng dệt phần lớn gia đình chuyển sang dệt máy…) 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.3.1 Phát triển số lƣợng sở sản xu t làng nghề Thực tế nay, du khách muốn đến tận làng nghề để tham quan, tìm hiểu vị tổ nghề danh nhân văn hóa áp ứng nhu cầu đó, làng nghề nước ta điểm dừng chân thú vị độc đáo du khách nước lẫn quốc tế Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3.2 Phát triển khố lƣợng sản phẩm Những sở sản xuất LNTT cần quan tâm đầu tư mở rộng sở lựa chọn mặt hàng, sản phẩm có khả cạnh tranh cao nhằm đáp ứng nhu cầu Việc phát triển sản phẩm xuất có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội làng nghề, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động… 1.3.3 Phát triển lao động làng nghề Theo số liệu thống kê Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nước có 2.790 làng nghề, thu hút khoảng 20 triệu lao động tham gia Tuy có đóng góp lớn vào giải việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn song nhìn chung chất lượng lao động làng nghề nhiều hạn chế Lao động làng nghề nói chung chia nhóm rõ rệt Nhóm lao động không thường xuyên, nhóm thứ hai lao động thường xuyên 1.3.4 Phát triển vốn đầu tƣ Các LNTT đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Tuy nhiên, hình thức tổ chức sản xuất hộ gia đình chủ yếu, tương ứng với quy mô vốn làng nghề nhìn chung nhỏ 1.3.5 Phát triển hình thức liên doanh, liên kết làng nghề tổ chức du lịch Khó khăn lớn LNTT thị trường đầu ra, sản phẩm làm tiêu thụ chậm, mặt khác việc quảng bá sản phẩm LNTT hạn chế 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.4.1 Đ ều kiện tự nhiên 1.4.2 Kết c u hạ tầng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 đồng ven biển, vùng kinh tế động lực tỉnh Quảng Nam Nằm cách trung tâm TP Nẵng km phía Bắc, cách TP Tam Kỳ km phía Nam Tổng diện tích tự nhiên 9,445 km2 Hội An gồm 13 đơn vị hành chính, có phường xã 2.1.2 Đặc đ ểm k n tế - xã ộ a.Tăng tr ởng kinh tế Bảng 2.1 Tăng tr ởng kinh tế thành phố Hội An ngành 2008 2009 2010 2011 2012 Tốc độ tăng trưởng kinh 6, 6,4 15,0 13,4 14,5 tế Hội An Tốc (%) độ 8,8 7,1 20,0 18 19,2 TTTM Tốc độ 1,2 4,3 7,0 12,7 11,5 DL (%) TTCN Tốc độ -XD NN 4,8 7,8 4,5 9,6 8,9 ( %) -LN-TS ( (Nguồn: Phòng Thống kê thành phố Hội An) %) Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Hội An cao không đồng Trong ngành thương mại du lịch tăng trưởng cao nhất, qua ngành kinh tế chủ yếu thành phố Hội An phát triển TM- DL b Cơ cấu kinh tế Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế thành phố Hội An ngành 2008 2009 2010 2011 2012 TM – DL (%) 63,6 63,8 66,5 64,4 65,9 CN –XD (%) 26,7 26,4 24,6 23,5 24,5 NN- NL-TS (%) 9,7 9,8 8,9 12,1 9,6 Tổng cộng (%) 100 100 100 100 100 (Nguồn: Phòng Thương mại Du lịch Hội An) Cơ cấu thành phố Hội An chủ yếu dựa vào thương mại Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 du lịch, công nghiệp xây dựng ngành có tỷ trọng 90% 2.1.3 Các nguồn lực c ủ yếu tạo t ền đề để p át tr ển làng ng ề truyền t ống p ục vụ du lịc t àn p ố Hộ An a Biển b Tài nguyên văn hoá vật thể c Dân số nguồn nhân l c d Hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật * Cơ sở l u tr Bảng Cơ sở l u tr Hội An giai đoạn 00 -2012 Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số CSLT 63 69 74 76 77 79 84 84 86 89 Số phòng 1.997 2.348 2.731 2.856 3.005 3.153 3.168 3.433 4.124 4.257 Hạng mục (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) * Các sở vui chơi, giải trí, tham quan * Hệ thống cấp điện * Hệ thống giao thông 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ HỘI AN 2.2.1 Khái quát làng nghề truyền thống địa bàn thành phố Hội An ến năm , Thành phố Hội An có làng nghề có làng nghề chính, cụ thể: Làng mộc Kim Bồng; Làng gốm Thanh Hà; Làng rau Trà Quế 2.2.2.T ực trạng p át tr ển làng ng ề truyền t ống a Số l ng sở sản xuất Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 Bảng Số l ng sở sản xuất Năm Làng rau Trà Quế Làng gốm Thanh Hà Làng Mộc K m Bồng 2006 34 14 13 2007 42 18 21 2008 52 22 25 2009 57 27 34 2010 65 35 48 2011 72 42 54 2012 97 49 59 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Qua bảng thể số lượng làng nghề tăng dần qua năm Tuy nhiên, số lượng tăng lên chậm Do đó, cần sách thu hút người dân tham gia phát triển sở làng nghề b Doanh thu du lịch làng nghề Bảng Doanh thu du lịch từ làng nghề (ĐVT: Triệu đồng ) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Có Làng rau Trà Làng gốm T an Làng Mộc quế Hà K m Bồng 469.719 347.984 435.683 534.897 478.598 498.484 762.908 578.494 578.393 964.243 679.849 638.930 1.157.945 783.920 748.937 1.327.689 847.493 846.934 1.579.847 867.483 864.733 1.602.857 1.084.975 1.083.945 1.809.643 1.338.949 1.284.961 2.097.485 1.574.875 1.485.957 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) thể nói năm qua, nhờ nổ lực lớn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 ngành, quan tâm tạo điều kiện quyền địa phương, hỗ trợ tỉnh, ngành du lịch thành phố đạt thành tựu định, tổng doanh thu toàn ngành du lịch trì tốc độ tăng trưởng cao qua năm, hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề Bảng Thu nhập ng ời dân làng nghề ĐVT: (đồng/người/tháng) Năm Làng rau Trà quế Làng gốm T an Hà Làng Mộc K m Bồng 2003 855.735 615.879 679.875 2004 930.895 769.847 711.436 2005 981.350 825.957 765.973 2006 1.183.675 1.075.821 802.735 2007 1.385.376 1.298.152 856.473 2008 1.459.145 1.315.483 899.744 2009 1.701.643 1.745.976 905.627 2010 1.915.812 1.809.421 1.484.948 2011 2.375.741 2.076.546 1.790.857 2012 2.528.975 2.208.632 2.198.464 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Nhìn vào bảng số liệu, dễ dàng nhận thấy được, thu nhập hộ sản xuất tăng lên sau năm Thu nhập người dân làng nghề không ổn định nguyên nhân sau đây:  Không mở rộng thị trường  Sự biến động thị trường (lượng thu mua không ổn định ) c Lao động chất l ng lao động làng nghề Lực lượng lao động làng nghề thành phố Hội An Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 tận dụng lao động nhàn rỗi nông thôn Bảng Số l ng lao động tham gia làng nghề (ĐVT: Người ) Năm Làng rau Trà quế Làng gốm T an Hà Làng Mộc K m Bồng 2003 445 341 212 2004 525 322 215 2005 605 365 224 2006 650 389 231 2007 668 412 235 2008 690 435 241 2009 712 445 245 2010 745 467 251 2011 786 472 256 2012 793 498 257 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Qua bảng số liệu thu thập lượng lao động tham gia làng nghề tăng dần qua năm Tuy nhiên, qua khảo sát tay nghề thợ thủ công nghệ nhân hoàn toàn làm sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã hợp thị hiếu, người thợ chưa có tiếp cận thiếu thông tin thị trường, thị trường nước nên việc phát triển tạo sản phẩm hạn chế  ộ tuổi tham gia lao động làng nghề Tuổi người lao động làng nghề có biến động rõ rệt, chủ yếu từ đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao làng nghề Làng rau Trà Quế làng gốm Thanh Hà Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 Bảng ộ tuổi tham gia lao động làng nghề Làng gốm Thanh Hà Làng rau Trà quế Độ tuổ Làng Mộc K m Bồng Số ộ % Số ộ % Số ộ % đến 30 125 15,7 191 39,14 82 31,9 đến 45 589 74,2 244 50 134 52,14 Trên 45 79 10,1 53 10,86 41 15,96 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An)  Trình độ lao động Bảng Số lao động có trình độ từ trung cấp chuy n nghiệp trở l n Làng rau Trà quế Năm Làng gốm Làng Mộc Thanh Hà K m Bồng Đạ Cao Trung Đạ Cao Trung Đạ Cao Trung ọc đẳng c p ọc đẳng c p ọc đẳng c p 2003 25 10 5 2005 12 32 15 2007 15 37 7 18 2009 13 20 45 19 11 12 2011 15 24 47 11 11 23 12 14 19 2012 17 26 49 14 16 28 16 19 25 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Lực lượng lao động qua đào tạo tăng tương đối từ năm đến năm , Nguyên nhân dẫn đến xu hướng là:  Nhu cầu lao động chất lượng cao thị trường lao động  Sự thay đổi nhận thức người dân  iều kiện kinh tế ổn định người dân nên họ cho ăn học đến nơi đến chốn  Các sách địa phương nâng cao trình độ lao động Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 dân cư d Vốn nguồn vốn làng nghề Vốn yếu tố quan trọng bảo đảm cho làng nghề Hội An hoạt động, đổi thiết bị, công nghệ, mua nguyên liệu, đào tạo lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, … Tuy nhiên, nguồn vốn làng nghề Hội An vốn tự có sở sản xuất kinh doanh chủ yếu, hầu hết sở, hộ gia đình vay trực tiếp ngân hàng từ chấp tài sản cố định mình, vay từ chương trình Nhà nước chiếm tỷ trọng nhỏ cấu nguồn vốn vay Bảng Nguồn vốn đầu t làng nghề ĐVT: Nghìn đồng Làng rau Trà quế Năm Làng gốm Thanh Hà Làng Mộc K m Bồng Nhà nƣớc Hộ g a đìn Nhà nƣớc Hộ g a đìn Nhà nƣớc Hộ g a đìn 2003 350.687 97.534 213.673 67.942 316.957 86.943 2005 578.450 121.528 259.641 84.719 478.842 97.641 2007 729.751 257.832 315.962 96.738 673.945 157.842 2009 915.835 348.549 539.857 115.829 831.865 216.471 2011 1.214.596 517.631 894.371 142.615 917.953 376.925 2012 1.345.761 615.937 987.521 186.534 984.753 424.755 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Từ thực trạng vốn cấu nguồn vốn sở kinh doanh hộ gia đình làng nghề cho thấy để phát triển làng nghề chủ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình phải dựa vào vốn tự có chính, thiếu vốn nên việc tìm đầu ra, quảng cáo sản phẩm, tìm kiếm thị trường … gặp nhiều khó khăn Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 e L Bảng Năm t khách du lịch đến thăm làng nghề L t khách du lịch đến Hội An giai đoạn 00 -2012 Tổng số lƣợt Khách Khách k ác du lịc nộ địa quốc tế Số lƣợng (lƣợt khách) Tốc độ tăng trƣởng (%) Số lƣợng (lƣợt khách) Tốc độ tăng trƣởng (%) 277.900 Số lƣợng (lƣợt khách) Tốc độ tăng trƣởng (%) 2003 463.196 185.296 2004 594.310 28,3 352.442 26,82 241.868 30,53 2005 693.134 16,62 350.275 -0,62 342.859 41,75 2006 879.774 26,92 453.379 29,43 423.395 23,48 2007 1.032.797 17,39 424.320 -6,41 608.477 43,71 2008 1.105.490 7,03 535.462 26,19 570.478 -6,25 2009 1.038.426 -6,07 498.015 -7 540.411 -5,28 2010 1.284.941 23,73 653.007 31,12 631.934 16,93 2011 1.338.426 4,16 698.015 6,89 706.411 11,7 2012 1.484.941 10,9 712.007 2,01 795.934 12,6 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) Qua bảng ta thấy lượng khách đến thăm làng nghề tăng dần qua năm Tuy nhiên, năm kinh tế giới bị khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng lạm phát, dịch bệnh thiên tai….đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình hoạt động kinh doanh du lịch địa phương, khách tham quan làng nghề giảm rõ rệt Qua năm có có dấu hiệu tăng dần Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 Bảng L ng khách tham quan làng nghề giai đoạn 2003-2012 ĐVT: t hách Làng rau Trà quế Năm Tổng Quốc Nộ tế địa Làng gốm T an Hà Làng Mộc K m Bồng Tổng Quốc Nộ tế địa Tổng Quốc Nộ tế địa 2003 3.587 2967 620 4.569 4012 557 2.565 2075 490 2004 3.879 3381 498 7.985 7146 839 3.015 2861 154 2005 4.215 3945 270 10.608 9295 1313 3.897 3095 802 2006 5.025 4862 163 12.589 11576 1013 4.265 4085 180 2007 6.967 6749 218 14.237 13257 980 5.971 5746 225 2008 7.721 6875 846 16.781 16012 769 6.785 6143 642 2009 9.593 8893 700 18.495 18213 282 7.356 6974 382 2010 10.245 9817 428 20.761 19.753 1.080 8.215 7648 567 2011 11.984 11025 959 23.175 21.973 1202 9.758 9058 700 2012 13.409 13.272 137 25.912 23.918 1.994 10.030 8.860 1.170 (Nguồn: Phòng TMDL Hội An) f Sản phẩm tình hình ti u thụ sản phẩm làng nghề Sản phẩm làng nghề địa bàn thành phố Hội An đa dạng, phong phú Về tình hình tiêu thụ sản phẩm làng nghề chủ yếu theo phương thức sau: Thứ nhất, hộ sản xuất bán trực tiếp cho người tiêu dùng Thứ hai, tiêu thụ sản phẩm thông qua đại lý doanh nghiệp, công ty thương mại, công ty có chức xuất nhập g Về tình hình môi tr ờng làng nghề truyền thống Sau thời kì đổi mới, làng nghề Hội An bước khôi phục phát triển, nhiên với phát triển vấn đề xúc đặt vấn đề môi trường Hầu hết làng nghề môi trường ô nhiễm với mức độ khác Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những ƣu điểm - Sự phát triển làng nghề Hội An góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo - Nhiều sở bắt đầu áp dụng công nghệ thông tin để quảng cáo sản phẩm Thị trường xuất phát triển Chất lượng, chủng loại mẫu mã sản phẩm cải tiến đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày cao người tiêu dùng.Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục mở rộng 2.3.2 N ững tồn tạ - óng góp làng nghề vào tăng trưởng kinh tế chung thành phố khiêm tốn tạo trình độ ngoại ngữ cho lao động làm việc làng nghề hạn chế - Nhiều sở sản xuất chưa trọng đến nâng cao trình độ công nghệ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất, chất lượng sản phẩm chưa cao, suất lao động thấp - Trình độ tay nghề người lao động thấp Thu nhập người lao động số nghề chưa cải thiện 2.3.3 Nguyên nhân - Nguồn nguyên liệu cho hoạt động làng nghề ngày trở nên cạn kiệt thu hẹp - Sự chênh lệch mức thu nhập, giá trị công lao động làng nghề thấp so với nghề khác nên không thu hút lao động - Chưa đào tạo đội ngũ người lao động có trình độ tay nghề cao, chưa có sách hỗ trợ, nuôi dưỡng công nhận nghệ nhân làng nghề người tâm huyết nghề - Chưa tạo đòn bẩy kinh tế để phát triển làng nghề làm cho người lao động gắn bó với làng nghề Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Quan đ ểm p át tr ển Hội An bước hướng đến xây dựng thành phố Hội An sinh thái- văn hóa- du lịch nên việc kết hợp hài hòa phát triển làng nghề truyền thống với bảo vệ môi trường, sinh thái giữ gìn sắc văn hóa dân tộc nhu cầu thiết nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn 3.1.2 P ƣơng ƣớng p át tr ển - Xây dựng làng nghề trở thành điểm tham quan du lịch - Phát triển tuyến tham quan đến làng nghề truyền thống - Phát triển làng nghề truyền thống sở đẩy mạnh phát triển thương mại làng nghề - Phát triển làng nghề truyền thống nhằm giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - Phát triển làng nghề truyền thống đảm bảo hiệu kinh tế xã hội vệ sinh môi trường, tạo điều kiện để làng nghề phát triển bền vững 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 3.2.1 G ả p áp bảo vệ mô trƣờng ánh giá tác động môi trường làng nghề kết hợp với quy Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 hoạch phát triển làng nghề Quy hoạch khu xử lý chất thải hoàn chỉnh bảo đảm chất lượng môi trường Về phía làng nghề cần ý xây dựng, cải tạo nhà xưởng, tổ chức không gian thông thoáng tự nhiên nơi lao động Trang bị dụng cụ an toàn lao động, thiết bị thu gom bụi, hút khí vị trí xả khí độc hại, công nghệ thiết bị sản xuất 3.2.2 Giả p áp vốn uy động vốn c o đầu tƣ k ô p ục, p át tr ển làng ng ề truyền t ống Cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế nước, Việt kiều địa phương với việc mở rộng quan hệ liên kết địa phương khác nhằm tạo điều kiện giúp sở, doanh nghiệp làng nghề khai thác thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh chiều rộng lẫn chiều sâu a dạng hóa hình thức huy động doanh nghiệp sở nhiều nguồn vốn tự có, huy động từ người thân bạn bè, vay tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại … 3.2.3 Giải pháp thị trƣờng sản phẩm ẩy nhanh trình xây dựng thương hiệu chung cho tất làng nghề Chính quyền thành phố chủ trì với hiệp hội làng nghề thành lập để quản lý điều hành chung Kinh phí lấy từ nguồn đầu tư phát triển thành phố cộng với đóng góp làng nghề tài trợ sở du lịch Chú trọng công tác xúc tiến thương mại cho hoạt động làng nghề Chủ động khâu thiết kế mẫu mã, chào hàng ầu tư phát triển thương mại điện tử, nâng cao lực sử dụng thương mại điện tử kinh doanh 3.2.4 G ả p áp p át tr ển nguồn n ân lực tạ c ỗ Kiện toàn tổ chức nhân phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch quan quản lý Nhà nước tạo đội ngũ lao động Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch đội ngũ thuyết minh đạt trình độ chuẩn quốc gia khu vực 3.2.5 G ả p áp sách Tăng cường đầu tư sở vật chất cho phát triển làng nghề Xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ làng nghề cho dân làng nghề Thực chủ trương thị trường tín dụng nông thôn Vận động, hỗ trợ có sách ưu đãi cho nhà đầu tư tín dụng nông thôn hoạt động Quy hoạch quỹ đất đầu tư hạ tầng tạo điều kiện cho hộ sản xuất làng đầu tư mở rộng 3.2.6 Mở rộng mố l ên ệ l ên kết k n tế g ữa làng ng ề truyền t ống t ị trƣờng t t ụ sản p ẩm địa bàn tỉnh Tích cực tạo điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế sở ký kết hợp đồng buôn bán nhằm tạo thị trường nước có tính chất lâu dài ổn định Cần mở rộng hệ thống thông tin kinh tế, đặc biệt thông tin thị trường, giá 3.2.7 Xây dựng p át tr ển kết c u tầng kỹ t uật c o làng ng ề truyền t ống - Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn - Phát triển hệ thống thông tin liên lạc 3.2.8 T ực ện c n sác k uyến k c ỗ trợ p át tr ển làng ng ề - Về thị trường sản phẩm, hàng hoá - Về thị trường du lịch - Về thị trường xuất 3.2.9 Hỗ trợ ứng dụng k oa ọc công ng ệ vào sản xu t - Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ sản xuất kinh doanh kiến thức quản lý - Từng bước đưa tiến kỹ thuật công nghệ, thiết bị khí vào số ngành nghề làm tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận chung Làng nghề truyền thống Hội An có đóng góp quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hội An Song thực tế làng nghề nông thôn nước ta nói chung Hội An nói riêng đứng trước khó khăn, thách thức lớn trình khôi phục phát triển Từ kết khảo sát nghiên cứu LNTT Thành phố Hội An cho phép rút kết luận chủ yếu sau: Khôi phục phát triển LNTT tất yếu khách quan trình CNH, H H nông nghiệp, nông thôn Sự phát triển LNTT có vai trò quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực xoá đói giảm nghèo nông thôn Với Hội An, lao động chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống người nông dân gặp nhiều khó khăn phát triển LNTT có ý nghĩa vô quan trọng kinh tế, trị, xã hội giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc có từ lâu đời vùng đất Hội An Trên sở đánh giá, phân tích cách toàn diện thực trạng khôi phục phát triển LNTT Hội An cho thấy bên cạnh kết đạt tương đối khả quan giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực xoá đói giảm nghèo, … tồn nhiều khó khăn cần phải khắc phục Luận văn đưa quan điểm cần quán triệt trình khôi phục phát triển LNTT Hội An Trên sở quan điểm đó, luận văn đưa phương hướng khôi phục phát triển LNTT Hội An thời gian tới phù hợp với nguồn lực Thành phố ể thực phương hướng đó, luận văn đưa số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch khôi phục Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 phát triển LNTT…, đổi sách kinh tế tăng cường công tác quản lý nhà nước LNTT phát triển theo hướng bền vững K ến ng ị + Kiến nghị với Trung ơng Có sách ưu đãi, hỗ trợ làng nghề công nhận theo tiêu chuẩn vốn đầu tư, xây dựng sở hạ tầng làng nghề, có chế giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất trung, dài hạn cho làng nghề phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế Hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách để phát triển số sản phẩm đặc trưng làng nghề Có sách miễn, giảm thuế đến năm đầu trường hợp thành lập sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quy hoạch chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn + Kiến nghị với tỉnh Quảng Nam Phối hợp với Hiệp hội làng nghề Việt Nam phát hành ấn phẩm giúp thông tin, tuyên truyền, quảng bá làng nghề Có chế độ khen thưởng cho hộ sản xuất giỏi, “nghệ nhân” có đóng góp thiết thực cho phát triển du lịch nói riêng hoạt động kinh tế làng nói chung Chính quyền địa phương cần tăng cường lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho phận hướng dẫn viên Chính quyền địa phương cần phải quan tâm tới vấn đề môi trường cho làng nghề, đảm bảo cho làng nghề có cảnh quan xanh, đẹp Footer Page 26 of 145 ... nghề truyền thống thành phố Hội An chưa khai thác hết tiềm nhằm đưa vào phục vụ du lịch Với lý nên chọn đề tài Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch thành phố Hội An làm đề tài... nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An C ƣơng 3: Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An Footer Page of 145 Header... Quốc 1.5.4 Du lịc làng ng ề Malays a 1.5.5 Kinh nghiệm phát triển du lịch làng nghề Việt Nam CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN ĐIỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An, Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An, Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay