Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÂU NGỌC HÒE PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60 31 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI ĐỨC HÙNG Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 2: TS Bùi Minh Chuyên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Núi Thành huyện nằm phía Nam tỉnh Quảng Nam, thành lập từ năm 1984 sở tách từ huyện Tam Kỳ Núi Thành địa phương giàu tiềm phát triển du lịch với nhiều thắng cảnh thiên nhiên quyến rũ địa danh có giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch Núi Thành có tiềm du lịch biển với bãi biển đẹp biển Rạng, Tam Hòa, Tam Hải, Tam Tiến; tiềm du lịch sinh thái gắn liền với núi non hùng vĩ, thác nước đẹp khu vực hố Giang Thơm, suối Rinh,… Bên cạnh tiềm du lịch núi biển, Núi Thành sở hữu di tích cổ xưa có giá trị tháp Khương Mỹ, di tích văn hóa Quỳnh Văn, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa Hiện nay, ngành bảo tàng khai quật nhiều vật cổ có giá trị lịch sử lẫn văn hóa Núi Thành địa phương có nhiều di tích lịch sử cách mạng Nỗi bậc lên cụm di tích cách mạng chiến thắng Núi Thành với tượng đài Núi Thành xây dựng đỉnh đồi Phủ Huề Ngoài ra, Núi Thành có hàng loạt di tích cách mạng khác chùa Hang (Thạch Động Tự), đồi Hóc Tú, mộ Phan Ba Phiến, nhà lưu niệm Võ Chí Công Tiềm du lịch huyện Núi Thành phong phú đa dạng chưa phát triển tương xứng, chủ yếu tồn dạng tiềm Để du lịch huyện thực phát triển, đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội cần phát triển toàn diện từ loại hình, sản phẩm để phục vụ nhu cầu du khách Du lịch huyện phát triển mức khiêm tốn, chưa đồng bộ, đơn vị kinh Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh phát triển du lịch chủ yếu quy mô nhỏ, trình độ quản lý thiếu chuyên nghiệp, nhiều di tích dần hư hỏng, xuống cấp, nhà đầu tư e ngại chưa mạnh dạng đầu tư, nhận thức người dân phát triển du lịch chưa cao, chưa hiểu hết giá trị, lợi ích kinh tế lớn từ du lịch mang lại Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành đòi hỏi khách quan cấp thiết Đó lý chọn đề tài: “Phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển du lịch; - Phân tích thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn nay; - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ngành du lịch huyện Núi Thành - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu địa bàn huyện Núi Thành Các số liệu thu thập giai đoạn 2008-2013 Các giải pháp đề xuất có ý nghĩa đến 2020 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê: Thông qua nguồn liệu thứ cấp từ Niên giám thống kê huyện Núi Thành, báo cáo địa phương du lịch để phân tích, đánh giá vấn đề mang tính định lượng doanh thu, lượt khách, số lượng khách sạn, nhà hàng, lao động phục vụ du lịch Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp tất hoạt động du lịch liên quan đến du lịch để xây dựng tranh tổng thể du lịch Footer Page of 145 Header Page of 145 huyện Núi Thành, qua đánh giá hạn chế nguyên nhân trình phát triển Phương pháp phân tích: Trên sở nguồn liệu thống kê, nguồn liệu định tính thu thập từ địa phương, từ kênh thông tin đại chúng để phân tích, đánh giá kết phát triển du lịch Phương pháp hệ thống: Đề tài nghiên cứu cách có hệ thống hoạt động du lịch Trên sở lý luận phát triển du lịch, đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp sở phân tích logic Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa sở lý luận phát triển du lịch Nội dung nghiên cứu sở lý luận khoa học cần thiết để nghiên cứu phát triển du lịch Núi Thành đến năm 2020 Ý nghĩ thực tiễn: Đề tài đóng góp phân tích đánh giá cách xác đáng thực trạng phát triển du lịch huyện Núi Thành Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển du lịch huyện Núi Thành thời gian tới Đề tài công cụ hỗ trợ cho quan quản lý Nhà nước du lịch cấp, ngành liên quan xây dựng định hướng phát triển lâu dài cho hoạt động kinh doanh du lịch huyện Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, đề tài gồm có 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển du lịch; Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành; Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành Tổng quan tình hình nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò phát triển du lịch 1.1.1 Một số khái niệm - Khái niệm du lịch: Du lịch tổng hợp hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi lưu trú nhằm mục đích phục hồi sức khỏe, vui chơi – giải trí, nâng cao nhận thức tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội làm việc không thường xuyên - Khái niệm phát triển du lịch: Phát triển du lịch hoạt động khai thác có quản lý tài nguyên du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách du lịch, có quan tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn đảm bảo đóng góp cho bảo tồn tôn tạo nguồn tài nguyên, trì toàn vẹn văn hóa để phát triển hoạt động du lịch tương lai, công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao mức sống cộng đồng địa phương 1.1.2 Hệ thống du lịch 1.1.3 Phân loại du lịch - Căn theo phạm vi lãnh thổ chuyến đi: quốc tế nội địa - Căn theo nhu cầu thực chuyến đi: nghỉ dưỡng, thể thao, chữa bệnh, văn hóa, sinh thái, tôn giáo, thương gia, công vụ, … - Căn theo hình thức tổ chức: cá nhân theo đoàn - Căn vào vị trí địa lý nơi đến: núi, sông, biển, đô thị,… 1.1.4 Vai trò du lịch - Du lịch với kinh tế - Du lịch với trị, xã hội - Du lịch với văn hóa - Du lịch với môi trường Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.5 Đặc điểm phát triển du lịch Phát triển du lịch có đặc điểm sau: tính tổng hợp, tính nhạy cảm, tính thời vụ, tính đa ngành, tính liên vùng, nhiều thành phần kinh tế tính liên kết cao 1.2 Nội dung phát triển du lịch 1.2.1 Doanh thu lượt khách du lịch Phản ánh quy mô du lịch lượt khách du lịch đến với địa phương qua thời gian Đây nội dung phản ánh kết hoạt động kinh doanh du lịch địa phương 1.2.2 Phát triển loại hình sản phẩm Dựa nhu cầu du khách tiềm du lịch địa phương nhằm cung cấp cho du khách sản phẩm du lịch tốt nhất, đáp ứng tốt mong đợi cho du khách 1.2.3 Phát triển dịch vụ du lịch Phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú địa phương đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu lại du khách đến điểm tham quan Phát triển hoạt động kinh doanh ẩm thực, vui chơi giải trí, quà lưu niệm phục vụ nhu cầu du khách 1.2.4 Phát triển nguồn nhân lực du lịch Thành công ngành du lịch dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao quan trọng Con người tài sản ngành du lịch 1.2.5 Đầu tư phát triển du lịch Đầu tư sở hạ tầng công cộng nhằm cung cấp tốt dịch vụ công đầu tư cho phát triển sở du lịch vừa đảm bảo phục Footer Page of 145 Header Page of 145 vụ tốt cho du khách vừa đảm bảo giữ chân du khách đến với địa phương 1.2.6 Liên kết phát triển du lịch Liên kết xu hướng tất yếu để phát triển lĩnh vực, có du lịch Dựa vào liên kết khai thác tốt lợi góp phần quan trọng hạn chế tối đa nhược điểm 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 1.3.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch Bao gồm nhân tố vị trí địa lý, địa hình, thời tiết, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên tài nguyên nhân văn Đây lợi lớn mạnh địa phương nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc thù 1.3.2 Chính sách phát triển du lịch Chính sách tác động lớn đến phát triển du lịch địa phương Cơ chế sách nhân tố quan trọng khẳng định có phát triển du lịch hay không hướng phát triển du lịch đến giá trị chuyên sâu nhằm mang doanh thu lớn cho ngành 1.3.3 Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội Cơ sở hạ tầng đồng tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư thực cam kết nhà đầu tư mà góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh địa phương lòng du khách 1.3.4 Nhận thức cộng đồng phát triển du lịch Cộng đồng chủ thể quan trọng việc bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên tài nguyên du lịch Cộng đồng tác động tích cực tiêu cực nguồn tài nguyên này, nhận thức cộng đồng ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch địa phương Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4 Một số học kinh nghiệm phát triển du lịch 1.4.1 Phát triển khu bảo tồn biển Rạn Trào, Khánh Hòa 1.4.2 Phát triển du lịch Lào Cai 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Hội An 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Núi Thành Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH 2.1 Tổng quan điều kiện phát triển du lịch Núi Thành 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện đất đai, địa hình 2.1.3 Thời tiết, khí hậu 2.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.5 Tài nguyên du lịch 2.2 Thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành 2.2.1 Doanh thu lượt khách đến huyện Núi Thành Bảng 2.1: Doanh thu du lịch huyện Núi Thành giai đoạn 2008-2013 Năm ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 Triệu 2340 2571 2852 3257 3626 đồng Tốc độ tăng % 10.01 9.87 10.91 14.21 11.33 Doanh thu % DL/DV % 0.91 0.82 0.75 0.64 0.62 2013 4647 28.15 0.72 (Nguồn: Niên giám thống kê Núi Thành) Doanh thu du lịch tăng bình quân giai đoạn 2008-2013 đạt 13,91%/năm Trong đó, doanh thu riêng doanh thu năm 2013 đạt 4647 triệu đồng, đạt tốc độ tăng 28,15% Doanh thu du lịch Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 huyện khởi sắc đạt tốc độ tăng nhanh giai đoạn 2010-2013, đạt tốc độ bình quân 15,9% Tuy nhiên, đóng góp ngành du lịch cho phát triển kinh tế - xã hội huyện thấp, đóng góp 1% cho GDP ngành dịch vụ huyện Núi Thành Lượt khách du lịch đến với Núi Thành khiêm tốn, năm 2013 ước đạt 22 nghìn lượt Tăng bình quân thời kỳ 20082013 đạt 10,1%/năm, khách nội địa chiếm đến 99% tổng lượng khách Do chủ yếu khách du lịch chỗ nội địa tiêu bình quân du khách đạt thấp, đến năm 2013 đạt mức chi tiêu % 20.00 300 15.00 200 10.00 100 5.00 0.00 nghìn đồng bình quân 200 nghìn đồng/1 du khách 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chi tiêu bình quân Tốc độ tăng lượt khách Hình 2.1: Tốc độ tăng lượt khách chi tiêu bình quân 2.2.2 Thực trạng phát triển loại hình sản phẩm du lịch a Du lịch lịch sử - văn hóa Núi Thành có 03 di tích công nhận di tích cấp quốc gia 19 di tích cấp tỉnh, có 01 di tích thiên nhiên Trong di tích cấp tỉnh khu di tích lịch sử Chiến thắng Núi Thành nhà lưu niệm bác Võ Chí Công tu sửa nâng cấp phục vụ nhu cầu du khách Riêng khu tháp Khương Mỹ đánh giá có giá trị lớn mặt văn hóa chưa trùng tu lượt khách tham Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 hệ sinh thái san hô đa dạng phong phú, đến bảo tồn, tái tạo trồng hệ san hô d Các sản phẩm du lịch khác Núi Thành có nhiều tiềm Mice, du lịch đô thị tham quan khu kinh tế Tuy nhiên, loại hình sản phẩm du lịch chưa đưa vào khai thác Trong tương lai, khai thác tốt loại hình sản phẩm du lịch này, Núi Thành hứa hẹn điểm đến quan trọng ngành du lịch tỉnh nước 2.2.3 Phát triển dịch vụ du lịch a Phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú Bảng 2.2: Hệ thống lưu trú huyện Núi Thành giai đoạn 2008 – 2013 Năm Khách sạn Số phòng Nhà nghỉ Số phòng Khách lưu trú Ngày lưu trú ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ks 4 10 10 Phòng 88 88 144 196 196 Nn 12 14 16 20 21 Phòng 105 121 155 174 182 Lượt 2055 2282 2618 2721 2950 Ngày 2876 3070 3700 4120 4779 10 196 21 182 3451 5643 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Núi Thành Đến năm 2013, toàn huyện có 10 khách sạn 21 nhà nghỉ phục vụ nhu cầu lưu trú cho du khách Trong có 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn sao, khách sạn lại đạt tiêu chuẩn Tính đến 2013 tổng số 378 phòng, tăng gần gấp đôi so với năm 2008 (192 phòng) Tuy nhiên, chủ yếu nhà nghỉ khách sạn đạt tiêu chuẩn nên chất lượng dịch vụ lưu trú chưa cao, chưa đáp ứng tốt nhu cầu khách cao cấp Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 b Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành vận tải hành khách Hiện nay, địa bàn huyện chưa có đơn vị kinh doanh lữ hành Hoạt động du lịch địa bàn chủ yếu theo đoàn ghé thăm phương tiện lại tự túc Các dịch vụ vận tải phát triển mạnh để phục vụ du khách bao gồm hệ thống xe đường dài, xe bus, xe taxi phục vụ lại huyện, tỉnh Quảng Nam liên tỉnh c Phát triển dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, quà lưu niệm Bảng 2.3: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống huyện Núi Thành Năm KD ăn uống Tốc độ tăng ĐVT 2009 2010 2011 2012 Cơ sở 1171 1230 1167 1292 1279 1331 -5.12 10.71 -1.01 % 2008 6.65 5.04 2013 4.07 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Núi Thành Tính đến năm 2013, toàn huyện có 1331 sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ nhu cầu du khách, tăng 160 sở so với năm 2008 Các sở kinh doanh ăn uống chủ yếu tập trung dải ven biển từ Tam Kỳ đến Dung Quất, dọc tuyến quốc lộ A, khu vực thị trấn Núi Thành Dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du khách chưa phát triển mạnh, dịch vụ thể thao công cộng bước đầu phát triển phục vụ nhu cầu cộng đồng du khách Quà lưu niệm chưa phát triển mạnh, chưa có sản phẩm lưu niệm đặc thù để cung cấp cho du khách Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2.4 Phát triển nguồn nhân lực du lịch Bảng 2.4: Nguồn nhân lực du lịch huyện Núi Thành Đơn vị tính: người Năm Tổng số Quản lý Nhân viên 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2252 2526 2849 2608 2974 563 602 633 607 676 1689 1925 2216 2001 2298 2816 671 2146 2013 3483 697 2786 Nguồn: Phòng Văn hóa huyện Núi Thành Tính đến năm 2013, huyện có gần 3500 lao động làm việc lĩnh vực du lịch, tăng bình quân giai đoạn 2008-2013 đạt 7,54%/năm Trong đó, lao động quản lý 697 lao động lao động nhân viên phục vụ 2786 lao động Chất lượng lao động du lịch huyện thấp cấp quản lý nhân viên Do sở phát triển kinh doanh du lịch địa bàn huyện quy mô hộ gia đình chủ yếu, mang tính tự phát, kinh nghiệm làm việc chủ yếu có từ thực tiễn, không đào tạo Một số sở kinh doanh lớn đầu tư nguồn lao động chiếm không nhiều Le Domain De Tam Hải Trùng Dương, lao động làm việc resort đào tạo để phục vụ tốt nhu cầu du khách 2.2.5 Đầu tư phát triển du lịch a Đầu tư sở hạ tầng du lịch Hạ tầng sân bay Chu Lai đầu tư đồng nhằm phục vụ phát triển nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, có phục vụ nhu cầu lại du khách Quốc lộ 1A dọc tuyến qua địa phận huyện Núi Thành đầu tư nâng cấp mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông Tuyến đường ven biển huyện Núi Thành đầu tư xây dựng phục vụ nhu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 cầu phát triển du lịch biển Các hệ thống giao thông liên thôn đầu tư trải nhựa đảm bảo lưu thông vận tải Đây điều kiện thuận lợi nhằm đưa khách đến với di tích, điểm tham quan du lịch địa bàn huyện Hệ thống hạ tầng khu kinh tế mở Chu Lai đầu tư đồng bộ, kết hợp với vận tải hành khách Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đầu tư xây dựng đồng hỗ trợ Hàn Quốc Đến nay, bệnh viện vào hoạt động hiệu góp phần giải vấn đề khám chữa bệnh cho nhân dân phục vụ du khách b Đầu tư phát triển du lịch huyện Núi Thành Được quan tâm định hướng phát triển du lịch lâu dài tỉnh Quảng Nam, đến xác định định hướng phát triển Núi Thành trở thành điểm du lịch nỗi tiếng tỉnh Đến nay, địa bàn huyện đầu tư trùng tu tượng đài Chiến thắng Núi Thành, nhà lưu niệm bác Võ Chí Công Đồng thơi, thu hút nhiều dự án đầu tư đến với Núi Thành nhằm phát triển du lịch Đến nay, địa bàn huyện có 08 dự án đăng ký đầu tư phát triển du lịch Trong đó, 03 dự án vào hoạt động, đóng góp vào phát triển ngành du lịch huyện Hiện nay, danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào KKT Chu Lai có dự án lớn du lịch khu phức hợp Tam Hải, dự án khu du lịch sinh thái Hố Giang Thơm, khu thương mại tự kết hợp cảng du lịch quốc tế 2.2.6 Liên kết phát triển du lịch huyện Núi Thành Liên kết phát triển du lịch huyện Núi Thành hướng đưa du lịch đến với phát triển nhanh bền vững Hiện nay, vấn đề yếu liên kết doanh nghiệp du lịch huyện với doanh nghiệp bên nhằm đưa khách đến với Núi Thành Đặc biệt, mối liên Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 kết phát triển gắn liền với công ty lữ hành nước quốc tế nhằm đưa khách đến với huyện 2.3 Đánh giá chung phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành 2.3.1 Những thành tựu đạt Qua phân tích thực trạng phát triển du lịch huyện Núi Thành, đến du lịch huyện đạt số thành tựu sau: - UBND huyện Núi Thành BQL khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển du lịch chung, bao gồm dải ven biển Quảng Nam huyện Núi Thành - Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch bước hoàn thiện với hạ tầng kinh tế - xã hội như: hạ tầng sân bay quốc tế Chu Lai, đường giao thông quốc lộ 1A nâng cấp mở rộng, tuyến đường khu kinh tế, tuyến đường cảng Kỳ Hà, tuyến đường ven biển Kỳ Hà – Dung Quất đầu tư đồng - Thu hút dự án đầu tư kinh doanh du lịch lớn Cát Vàng resort, Chu Lai resort, Trùng Dương resort, Le Domain De Tam Hải, Pointe91 Hiện nay, có Le Domain De Tam Hải resort Trung Dương resort vào hoạt động - Xây dựng, mở rộng, nâng cấp nhà lưu niệm bác Võ Chí Công công nhận di tích cấp quốc gia Được UBND tỉnh Quảng Nam đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh nghiên cứu tour du lịch tham quan di tích - Xây dựng sở hạ tầng khu tưởng niệm Chiến thắng Núi Thành đồi Phủ Huề, bao gồm: xây dựng bậc tam cấp, xây dựng sân làm lễ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng khu giữ xe khu vệ sinh, sơn lại tượng đài Đồng thời, tổ chức kiện kỷ niệm Chiến thắng Núi Thành hàng năm Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Nghiên cứu thực trạng di tích LSVH, lập hồ sơ công nhận 03 di tích cấp quốc gia 23 di tích LSVH cấp tỉnh Đây điều kiện thuận lợi phát triển loại hình du lịch lịch sử - văn hóa Đồng thời, nghiên cứu lập hồ sơ công nhận 01 di tích thiên nhiên thuộc loại di tích cấp tỉnh - Các sở kinh doanh phục vụ ăn uống bước phát triển đáp ứng yêu cầu du khách nhân dân Tuy nhiên, sở kinh doanh đại chuyên nghiệp - Đầu tư hệ thống điện đường, ánh sáng đô thị, hệ thống khu quảng trưởng, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thu hút đầu tư bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhà thi đấu thể thao… 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Tuy nhiên, phát triển du lịch huyện Núi Thành tồn nhiều hạn chế định trình phát triển, đặc biệt nhìn cách tổng ngành du lịch huyện chưa thực phát triển Qua nghiên cứu thực trạng du lịch huyện có hạn chế lớn sau: - Cầu du lịch đến với Núi Thành thấp, lượt khách có mức chi tiêu lớn, khách nước khách đến từ địa phương bên Quảng Nam thấp Doanh thu du lịch thấp, chưa có đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Núi Thành - Các loại hình sản phẩm du lịch chưa khai thác hết, đặc biệt nhiều tiềm du lịch hàng đầu vùng như: lịch sử văn hóa, biển, núi, đô thị, lặn biển ngắm san hô,… chưa đầu tư khai thác du lịch - Nguồn nhân lực cho phát triển du lịch yếu, chủ yếu lao động sở cá thể kinh doanh, tự phát trở thành lao động hoạt động lĩnh vực dịch vụ, chưa qua đào tạo bản, chưa có kỹ chuyên nghiệp phục vụ du khách Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Đầu tư vào dự án du lịch ít, chưa có nhiều địa điểm lưu trú, dịch vụ ẩm thực, quà lưu niệm dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp địa bàn huyện Nguyên nhân đâu dẫn đến thực trạng phát triển du lịch Núi Thành yếu vậy, vấn đề đặt làm tìm kiếm hầu hết nguyên nhân sâu xa để có giải pháp sát với thực tế, điều kiện thực Qua nghiên cứu đúc kết du lịch huyện chậm phát triển với nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, cầu du lịch đến Núi Thành thấp hình ảnh Núi Thành chưa nhiều du khách nước biết đến, Cơ sở kinh doanh du lịch chất lượng thấp, dự án cao cấp thiếu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Công tác quảng bá hình ảnh du lịch Núi Thành chưa thực mạnh mẽ Xúc tiến đầu tư chưa thu hút dự án lớn vào huyện Thứ hai, loại hình du lịch dạng tiềm nhiều chưa đưa vào khai thác phát triển Nhiều sản phẩm du lịch chưa cung cấp cho du khách, không thu hút lượng lớn du khách gây lãng phí tài nguyên du lịch Thứ ba, loại hình dịch vụ du lịch chưa phát triển, chí mức thấp Chưa có sở nghĩ dưỡng cao cấp phục vụ du khách Do chưa thu hút nhiều dự án đầu tư Dịch vụ ẩm thực phát triển mạnh chủ yếu phục vụ khách hàng bình dân Các khu vui chơi giải trí cao cấp chưa phát triển Chưa có mặt hàng lưu niệm cung cấp cho du khách Thứ tư, nguồn nhân lực chưa phát triển, chủ yếu nhân lực tự phát qua trình thực tiễn không đào tạo bản, chuyên nghiệp Do chưa có sở đào tạo khu vực huyện, chưa cử đào tạo chưa thu hút nhân lực có chuyên môn sâu Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Thứ năm, liên kết phát triển du lịch yếu, đặc biệt liên kết doanh nghiệp vùng với bên để đưa khách đến qua Núi Thành Như vậy, nhiều nguyên nhân dẫn đến di lịch Núi Thành chưa phát triển, nguyên nhân cần giải để phát triển du lịch Núi Thành thời gian đến Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH 3.1 Dự báo yếu tố, điều kiện phát triển du lịch 3.1.1 Yếu tố quốc tế khu vực 3.1.2 Yếu tố nước 3.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch huyện Núi Thành 3.2.1 Quan điểm phát triển du lịch huyện Núi Thành Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đại, có trọng tâm, trọng điểm Phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với việc bảo tồn phát huy giá trị Khai thác tối đa nguồn tài nguyên du lịch đôi với BVMT 3.2.2 Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch huyện Núi Thành SO1 Tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh tài nguyên du lịch Núi Thành đến với tất nước giới khu vực Qua đó, giới thiệu với du khách nước quốc tế hình ảnh du lịch huyện điểm đến hấp dẫn, mở rộng thị trường du lịch SO2 Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch dựa lợi tài nguyên du lịch huyện Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.2.3 Mục tiêu phát triển du lịch huyện Núi Thành + Đến năm 2020, Núi Thành đón 0,5 triệu lượt khách du lịch, khoảng 20 nghìn lượt khách quốc tế + Doanh thu du lịch tăng lên đáng kể đạt khoảng 100 tỷ đồng, đóng góp vào 7% quy mô giá trị sản xuất ngành dịch vụ huyện đóng góp 1,5% vào quy mô giá trị sản xuất toàn huyện Núi Thành + Phát triển loại hình sản phẩm du lịch đa dạng từ biển – nghỉ dưỡng, núi – sinh thái, lịch sử - văn hóa, đô thị tham quan khu kinh tế, MICE, du lịch cộng đồng + Có dịch vụ lưu trú, nhà hàng cao cấp đáp ứng tốt nhu cầu du khách Phát triển sản phẩm lưu niệm phong phú, chủ yếu gắn liền với biển để phục vụ nhu cầu cho du khách + Hệ thống du lịch huyện có sở vật chất đại, nhiều dự án khách sạn, resort cao cấp đáp ứng yêu cầu phát triển huyện Núi Thành, khu kinh tế mở Chu Lai + Liên kết phát triển du lịch huyện với bên ngoài, đặc biệt mối liên kết đơn vị kinh doanh du lịch nâng lên tầm cao Núi Thành trở thành điểm đến chuỗi sản phẩm du lịch miền Trung 3.2.4 Định hướng phát triển du lịch huyện Núi Thành Tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch, tài nguyên du lịch huyện Núi Thành Tận dụng tối đa sở hạ tầng kinh tế xã hội thúc đẩy phát triển du lịch huyện, đặc biệt hạ tầng KKT Chu Lai Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, đặc biệt loại hình du lịch mang lại hiệu lớn MICE Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài nhằm phát triển du lịch huyện lên tầm cao Tăng cường đầu tư thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch huyện Núi Thành 3.3 Giải pháp phát triển du lịch huyện Núi Thành 3.3.1 Tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch Tham gia đầy đủ vào Hội thảo du lịch Quảng Nam, miền Trung cung cấp đầy đủ thông tin du lịch cho Trung tâm xúc tiến du lịch Quảng Nam Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá du lịch Tăng cường pano quảng cáo hình ảnh du lịch huyện Xác định khách hàng tiềm năng, khả chi tiêu lớn để có chiến dịch quảng bá hiệu Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng thị trường 3.3.2 Phát triển loại hình sản phẩm du lịch Phát triển du lịch biển – nghỉ dưỡng; Phát triển du lịch núi – sinh thái; Phát triển du lịch lịch sử - văn hóa; Phát triển du lịch MICE; Phát triển du lịch đô thị 3.3.3 Phát triển dịch vụ du lịch huyện Núi Thành a Phát triển dịch vụ lưu trú Các khách sạn hoàn thiện website riêng cho đơn vị để cung cấp thông tin cho du khách Quản lý khách sạn theo dõi đôn đốc nhân viên làm vệ sinh buồng phòng Nâng cao chất lượng buồng phòng Tập huấn kỹ phục vụ buồng phòng chuyên nghiệp cho nhân viên, qua tạo phong cách phục vụ chuyên Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 nghiệp Đa dạng hóa hình thức thành toán Thu hút đầu tư dự án khách sạn tầm cỡ b Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành Liên kết với doanh nghiệp lữ hành lớn để đưa khách đến Núi Thành; Hướng doanh nghiệp lữ hành đến với hình thức du lịch trách nhiệm c Phát triển dịch vụ ẩm thực Phát triển khu vực ẩm thực theo hướng sau: - Khu vực ven biển phát triển dải nhà hàng, quán ăn gắn liền với hải sản biển, tắm biển, lặn biển ngắm san hô; - Khu vực thị trấn Núi Thành, ga Núi Thành phát triển dịch vụ ẩm thực phong phú thời gian phục vụ nhanh chóng cho khách vãng lai không lưu trú, lại lâu địa phương khách trung chuyển chi ngang qua huyện; - Khu vực Hố Giang Thơm suối Rinh để phục vụ du khách khám phá thiên nhiên, sinh thái; - Thực trình diễn ăn đặc sản quê hương đến với du khách; - Phát bổ sung thêm đặc sản, dân dã đến với du khách d Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí - Đầu tư xây dựng công viên Núi Thành; - Kêu gọi đầu tư dự an thể thao biển; - Phát triển hình thức thi thể thao 03 môn phối hợp vừa thu hút khách vừa nhân dân tham gia Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 e Phát triển cung cấp sản phẩm lưu niệm - Phát huy tính sáng tạo nhân dân ven biển nhằm tạo sản phẩm đặc trưng từ biển phục vụ du khách; - Nghiên cứu, tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam để đưa vào gian hàng lưu niệm; - Tạo sản phẩm mang đặc trưng riêng Núi Thành; - Thực trưng bày sản phẩm khách sạn, điểm gia thông du lịch; 3.3.4 Phát triển nguồn nhân lực du lịch huyện Núi Thành - Tiến hành điều tra phân loại nghiệp vụ toàn nhân lực ngành du lịch để có hướng đào tạo phù hợp; - Khuyến khích nhân lực đào tạo quy đến làm việc ngành du lịch huyện; - Thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến nghiệp vụ du lịch; - Có sách thu hút chuyên gia lĩnh vực du lịch; - Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực du lịch từ nguồn nhân lực địa phương 3.3.5 Đầu tư phát triển du lịch huyện Núi Thành a Đầu tư sở hạ tầng đồng Khai thác tối đa hiệu dự án sở hạ tầng đại Núi Thành sân bay, bến cảng, nhà ga, tuyến giao thông huyết mạch Sớm hoàn thiện tuyến giao thông đến địa danh du lịch huyện, đặc biệt di tích thiên nhiên Hố Giang Thơm Phát triển mạnh mẽ hệ thống tài chính, tín dụng phục vụ du khách Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 b Thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch - Tạo niềm tin hoàn thiện sở hạ tầng để nhân dân bỏ vốn đầu tư cho phát triển du lịch; - Thu hút đầu tư vào danh mục dự án đầu tư ưu tiên ngành du lịch, đặc biệt thu hút FDI; - Huy động nguồn lực đầu tư dịch vụ kèm với du lịch mua sắm, ăn uống, … - Xây dựng chế ưu tiên, ưu đãi thu hút đầu tư vào dự án trọng điểm làm nhân tố lan tỏa phát triển du lịch; - Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch, ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng theo hình thức bỏ vốn kiếm lợi nhuận 3.2.6 Liên kết phát triển du lịch huyện Núi Thành Tăng cường liên kết doanh nghiệp du lịch đóng địa bàn huyện Núi Thành; Thực liên kết theo hình thức mạng lưới, sở chuyên môn hóa cung cấp 01 dịch vụ định chuỗi dịch vụ phục vụ du khách; Liên kết thiết kế sản phẩm du lịch; Liên kết khai thác khách du lịch đến với Núi Thành, trọng liên kết với doanh nghiệp lữ hành nước; Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Du lịch Núi Thành với nhiều tiềm lợi tài nguyên du lịch định hướng phát triển lâu dài trở thành điểm sáng du lịch tỉnh Quảng Nam nước, bước hình thành sản phẩm du lịch có chất lượng nâng dần sức cạnh tranh thị trường Đặc biệt, với lợi địa phương có khu kinh tế mở Chu Lai đóng địa bàn chủ yếu Đây lợi to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có ngành du lịch Để du lịch Núi Thành phát triển mạnh mẽ, ngành kinh tế mũi nhọn, luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, thực trạng mục tiêu cuối tìm giải pháp phát triển du lịch Núi Thành Qua nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận phát triển du lịch nói chung, vai trò phát triển du lịch, nội dung phát triển du lịch tình hình Đây sở lý luận khoa học nhằm làm đánh giá thực trạng phát triển du lịch huyện tìm nguyên nhân yếu để có giải pháp phù hợp với định hướng phát triển lâu dài huyện Núi Thành Thực trạng phát triển du lịch huyện cho thấy tài nguyên du lịch huyện phong phú từ du lịch biển, núi, lịch sử - văn hóa, MICE, du lịch đô thị, du lịch cộng đồng Trên địa bàn huyện bước đầu phát triển sản phẩm du lịch biển, núi, lịch sử - văn hóa Một vài khu resort đầu tư xây dựng có 02 khu vào hoạt động Xây dựng phát triển khu bảo tồn rạn san hô Tam Hải Tuy nhiên, phát triển du lịch Núi Thành chưa phát triển, doanh thu khiêm tốn, lượt khách du lịch chủ yếu dân cư huyện tỉnh đến tham quan, vui chơi giải trí Các sở kinh doanh du lịch chưa chuyên nghiệp, chưa có sở vật chất đại, Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 nguồn nhân lực chủ yếu tự phát hình thành chưa đào tạo bản, liên kết đơn vị kinh doanh địa bàn với bên yếu, chưa phát triển trở thành phần chuỗi sản phẩm du lịch miền Trung Ngoài ra, hoạt động vui chơi, giải trí, cung cấp sản phẩm lưu niệm huyện chưa phát triển để bổ sung vào sản phẩm du lịch Căn phân tích thực trạng, ma trận Swot ngành du lịch huyện Núi Thành để lựa chọn chiến lược phát triển hợp lý cho phát triển lâu dài du lịch Từ đó, đề xuất 06 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch huyện Núi Thành đến năm 2020 đạt mục tiêu chiến lược Để du lịch huyện thực phát triển hiệu cần thực đồng nhóm giải pháp đạt hiệu Trong đó, với tình hình phát triển du lịch huyện giải pháp xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch quan trọng để đưa cầu du lịch đến với Núi Thành Khi cầu du lịch tăng thúc đẩy cung phát triển theo tiếp tục kích thích lại cầu du lịch phát triển Qua nghiên cứu luận văn cung cấp tương đối đầy đủ thông tin khoa học phát triển du lịch huyện Núi Thành từ sở lý luận đến thực trạng đề xuất giải pháp Tuy nhiên, điều kiện có hạn trình độ chuyên môn kinh phí thực hiện, đề tài không tránh khỏi hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu Tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô giáo, nhà khoa học đọc giả để hoàn thiện đề tài tốt Footer Page 26 of 145 ... 3.3.2 Phát triển loại hình sản phẩm du lịch Phát triển du lịch biển – nghỉ dưỡng; Phát triển du lịch núi – sinh thái; Phát triển du lịch lịch sử - văn hóa; Phát triển du lịch MICE; Phát triển du lịch. .. đề lý luận phát triển du lịch; - Phân tích thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn nay; - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành Đối... Một số vấn đề lý luận phát triển du lịch; Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành; Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành Tổng quan tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành, Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành, Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay