Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO THỊ VÂN TRANG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CẤU TẠO MỘT SỐ HỢP CHẤT HÓA HỌC TRONG LÁ CỦA CÂY KEO GAI (ACACIA GREGGII) Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60.44.27 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng- Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐÀO HÙNG CƯỜNG Phản biện 1: TS Trần Mạnh Lục Phản biện 2: TS Bùi Xuân Vững Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ Khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Là quốc gia cận nhiệt đới thiên nhiên ưu đãi, Việt Nam có thảm thực vật vô phong phú đa dạng Từ xưa đến nay, nhiều loài thực vật cung cấp nguồn dược liệu quan trọng Trong y dược, keo gai có tác dụng làm thuốc giảm đau, thuốc viêm đường hô hấp, tiêu hóa, trị ho, thuốc nhỏ mắt, trị tiêu chảy kiết lỵ, chống viêm dày, rửa cầm máu kháng sinh, chất làm se Dân gian ta uống nước keo gai truyền kinh nghiệm nước từ keo gai có tác dụng liền xương nhanh, thích hợp chữa bệnh khớp Tuy nhiên chưa có nghiên cứu tác dụng keo gai nước ta Trên giới có số công trình nghiên cứu keo gai: “Pithedulosides A-G, Oleanane glycosides from Pithecellobium dulce” SK Nigam, Misra Gopal, Rais Uddin (National Botanical Research Institute and Institule of Unani Medicinal Plants, Lucknow, India), Kazuko Yoshikawa, Miwako Kawamoto Shigenobu Arihasa (Faculty of Pharmaceutical Sciences, Yamashiro-Cho, Tokushima Bunri University, Tokushima 770, Japan); “Biochemical evaluation of antidiabetic properties of Pithecellobium dulce fruits studied in streptozotocin induced experimental diabetic rats” S Pradeepa, S Subramanian (Department of Biochemistry, University of Madras, Guindy Campus, Chennai 600 025, India), V Kaviyarasan (Centre for advanced studies in Botany,University of Madras, Guindy Campus, Chennai 600 025, India); “Physical and Mechanical Properties of Three-Layer Particleboard Manufactured from the Tree Pruning of Seven Wood Species” Ramadan AbdelSayed Nasser (Forestry and Wood Technology Department, Faculty of Agriculture (Al-Shatby), Alexandria University, Egypt);“Phytochemical studies on Pithecellobium dulce Benth A medicinal plant of Sindh, Pakistan” Samina Kabir Khanzada (Institute of Plant Sciences, University of Sindh, Jamshoro, Pakistan), Wazir Khaikh Syed Abid Ali (HEJ Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences (ICCBS), University of Karachi, Karachi-75270, Pakistan); “A review on pharmacological activities of Pithecellobium Dulce extract, and there effective doses”của Sharma Shweta, Mehta B.K Footer Page of 145 Header Page of 145 (School of studies in chemistry and Biochemistry department, Ujjain (M.P.)); “Ten Medicinal Plants from Burma”của Alireza Sesoltani (A literature study, Institue of Pharmacy, The faculty of Mathematics and Nature Sciences, The University of Oslo); “Antioxidant and free radical scavenging activity of Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth wood bark and leaves”của Shankar D Katekhaye, Maheshkumar S Kale(MNPRL, Department of Pharmaceutical Sciences and Technology, Institute of Chemical Technology, Matunga (E), Mumbai-400019) Các nghiên cứu rằng: Thành phần keo gai gồm: alkaloid, flavonoid, glycosides, saponin, phytosterol, tannin triterpenoids Mặc dù keo gai có nhiều công dụng nghiên cứu nhiều giới song Việt Nam chưa có đề tài keo gai Do đó, việc nghiên cứu thành phần hóa học ứng dụng dược liệu keo gai nước ta cần thiết Với mong muốn góp phần tìm hiểu, xác định thành phần hóa học keo gai, thực đề tài “Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo số hợp chất hóa học keo gai (Acacia greggii)” Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách thích hợp - Xác định thành phần, cấu tạo số hợp chất keo gai Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lá tươi keo gai - Phạm vi nghiên cứu: Chiết tách xác định thành phần hóa học keo gai Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết: Tổng quan tài liệu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hoá học, ứng dụng keo gai - Nghiên cứu thực nghiệm: + Phương pháp chọn mẫu + Xác định số tiêu hóa lý: độ ẩm phương pháp trọng lượng, hàm lượng tro phương pháp tro hóa mẫu, hàm lượng kim loại phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) + Chiết phương pháp soxhlet chưng ninh + Định danh xác định thành phần dịch chiết hexane, chloroform, ethyl acetate methanol từ keo gai phương Footer Page of 145 Header Page of 145 pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) + Phân lập dịch chiết, tách số cấu tử sắc ký lớp mỏng (TCL) + Dùng phổ khối (MS) phần mềm ChemSketch kiểm tra lại số hợp chất định danh + Các phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Cung cấp thêm thông tin keo gai: số tiêu hóa lý, thành phần hóa học cấu tạo số hợp chất có - Ý nghĩa thực tiễn: Giải thích khoa học kinh nghiệm dân gian, thuận tiện cho việc ứng dụng Bố cục luận văn Luận văn gồm 93 trang, có 25 bảng 42 hình Phần mở đầu (04 trang), kết luận kiến nghị (01 trang), tài liệu tham khảo (06 trang) phần phụ lục Nội dung luận văn chia làm chương: Chương - Tổng quan Chương - Nghiên cứu thực nghiệm Chương - Kết bàn luận Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 NGUỒN GỐC CÂY KEO GAI TRONG GIỚI THỰC VẬT 1.1.1 Họ Đậu (Fabaceae) chi Me Keo (Pithecellobium) 1.1.2 Giới thiệu keo gai 1.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.4 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÂY KEO GAI CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT 2.1.1 Thu gom nguyên liệu 2.1.2 Xử lí nguyên liệu 2.1.3 Thiết bị - dụng cụ hóa chất 2.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU HÓA LÝ 2.2.1 Độ ẩm 2.2.2 Hàm lượng tro 2.2.3 Hàm lượng số kim loại 2.3 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN CHIẾT 2.3.1 Phương pháp chiết 2.3.2 Khảo sát thời gian chiết thích hợp 2.4 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, ĐỊNH DANH CÁC DỊCH CHIẾT LÁ KEO GAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ 2.5 THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC Footer Page of 145 Header Page of 145 2.6 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU Footer Page of 145 Header Page of 145 Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA LÍ CỦA LÁ CÂY KEO GAI 3.1.1 Độ ẩm Độ ẩm trung bình keo gai 51.885 % 3.1.2 Hàm lượng tro Hàm lượng tro trung bình keo gai 18.265% 3.1.3 Hàm lượng số kim loại Hàm lượng số kim loại so với tiêu chuẩn cao Theo kết QCVN 8-2:2011/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn ô nhiễm kim loại nặng thực phẩm) Pb Zn không nằm khoảng cho phép; Pb vượt cao gấp 8.45 lần, Zn vượt cao gấp 8.9 lần so với hàm lượng cho phép, riêng As nằm giới hạn quy định Vì sử dụng keo gai làm dược phẩm phải lưu ý 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ THỜI GIAN ĐẾN QUÁ TRÌNH CHIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT SOXHLET 3.3.1 Ảnh hưởng thời gian đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi hexane Lấy mẫu bột keo gai, mẫu có khối lượng mo Tiến hành chiết soxhlet với 100 ml hexane (d = 0.655 g/ml) khoảng thời gian 30 phút, giờ, giờ, giờ, Đối với mẫu đo thể tích (V) dịch chiết thu Dùng pipet lấy xác 10 ml dịch chiết mẫu cho vào cốc biết xác khối lượng Cân cốc tính khối lượng (m) 10 ml dịch chiết, từ suy khối lượng riêng (d’) mẫu dịch chiết Khối lượng sản phẩm chiết tính sau: m d'= (g/ml) (3.1) 10 Gọi m’ khối lượng chất chiết từ 10g nguyên liệu: m’ = mcao chiết + dung môi – mdung môi nguyên chất => m’ = d’.(Vchất tan + Vdung môi) – d.Vdung môi Vì Vchất tan nhỏ, bỏ qua nên: m’ = d’.Vdung môi – d Vdung môi m’ = d’.V – d.V (g) (3.2) Với d khối lượng riêng dung môi nguyên chất Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến khối lượng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 sản phẩm chiết dung môi hexane biểu diễn bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi hexane Thời gian (h) 0.5 m0 (g) 10.052 10.036 10.056 10.048 10.016 10.028 V (ml) 92 87 84 89 85 88 m (g) 6.567 6.577 6.581 6.603 6.611 6.597 d’ (g/ml) 0.657 0.658 0.658 0.660 0.661 0.660 m' (g) 0.156 0.235 0.260 0.472 0.519 0.414 %m 1.556 2.341 2.589 4.694 5.177 4.124 Nhận xét: Từ kết bảng 3.4 cho thấy tăng thời gian chiết từ 30 phút lên khối lượng sản phẩm chiết tăng lên tiếp tục tăng thời gian chiết khối lượng sản phẩm chiết giảm Nguyên nhân ban đầu gia nhiệt khả hòa tan chất nguyên liệu vào dung môi lớn nên khối lượng chất chiết tăng lên Sau thời gian, chất có nguyên liệu tan vào dung môi thêm nữa, trình hòa tan dần trình bay tăng lên nên khối lượng sản phẩm chiết giảm Hơn nữa, chất tan dung môi hexane chất phân cực, dễ bay nên đun lâu số chất bay nhiều, đồng thời số chất bị phân cắt thành cấu tử nhỏ làm hiệu suất chiết giảm Vì vậy, dung môi hexane chọn thời gian chiết thích hợp giờ, tỉ lệ % khối lượng sản phẩm chiết 5.177% 3.3.2 Ảnh hưởng thời gian đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi chloroform Lấy mẫu nguyên liệu keo gai, 30 g/mẫu Tiến hành chiết soxhlet mẫu với 300 ml hexane Tổng bã rắn thu chia thành phần, khoảng 10 g/mẫu Mỗi mẫu tiếp tục chiết soxhlet với 100 ml dung môi chloroform (d = 1.489 g/ml) khoảng thời gian giờ, giờ, giờ, Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi chloroform biểu diễn bảng 3.5 Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 3.3.4 Ảnh hưởng thời gian đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi methanol Bã rắn sau chiết hexane, chloroform, ethyl acetate tiếp tục chiết soxhlet với dung môi methanol (d = 0.792 g/ml) khoảng thời gian 30 phút, giờ, giờ, giờ, Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến khối lượng sản phẩm chiết dung methanol biểu diễn bảng 3.11 đồ thị hình 3.12 Bảng 3.7 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến khối lượng sản phẩm chiết dung môi methanol Thời gian (h) 0.5 mo (g) 10.018 10.063 10.027 10.047 10.058 V (ml) 87 88 86 83 85 m (g) 8.011 8.016 8.045 8.096 8.027 d’(g/ml) 0.801 0.802 0.805 0.810 0.803 m' (g) 0.792 0.845 1.075 1.461 0.909 %m 7.903 8.395 10.721 14.540 9.043 Nhận xét: Từ kết bảng 3.7 cho thấy tăng thời gian chiết khối lượng sản phẩm chiết tăng dần đạt giá trị cao sau giờ; tiếp tục tăng thời gian chiết đến khối lượng sản phẩm chiết giảm nhẹ Nguyên nhân methanol dung môi có khả hòa tan nhiều cấu tử nên tăng thời gian chiết, lượng chất chiết nhiều đun với thời gian lâu số cấu tử có khối lượng phân tử lớn, mạch phân tử dài bị bẻ gãy thành phân tử nhỏ nên dễ bị bay Do đó, khối lượng sản phẩm chiết giảm Vì vậy, dung môi methanol chọn thời gian chiết thích hợp giờ, tỷ lệ % khối lượng sản phẩm chiết 14.540% Nhận xét chung: Qua khảo sát ảnh hưởng thời gian đến khối lượng sản phẩm chiết trình chiết phân lập keo gai với dung môi hexane, chloroform, ethyl acetate methanol với tỷ lệ rắn/lỏng 10g/100ml nhận thấy: Thời gian chiết thích hợp tương ứng với dung môi giờ, giờ, Tỷ lệ % khối lượng sản phẩm chiết từ dung môi ethyl acetate lớn (17.074%), từ dung môi chloroform bé (2.445%) Các dịch chiết khảo sát có màu Tiến hành pha loãng dịch chiết đo UV-VIS để xác định khoảng bước sóng hấp thụ dịch chiết, tạo điều kiện ứng dụng rộng rãi Phổ hấp thụ Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 UV-VIS mẫu chiết trình bày hình 3.6 3.7 0.800 1.50 0.75 1.4 0.70 1.3 0.65 1.2 0.60 1.1 0.55 1.0 0.50 0.9 0.45 A 0.40 0.8 0.35 A 0.7 0.30 0.6 0.25 0.5 0.20 0.4 0.3 0.15 0.10 0.2 0.05 0.1 0.000 0.00 430.0 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640.0 580.0 600 620 640 660 680 700 720 740 760.0 nm Hình 3.6 Phổ hấp thụ phân tử dịch chiết hexane (trái) dịch chiết chloroform (phải) 2.10 1.40 2.0 1.3 1.8 1.2 1.1 1.6 1.0 1.4 0.9 1.2 0.8 A 1.0 A 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.00 550.0 0.00 560 570 580 590 600 610 620 630 nm 640 650 660 670 680 690 700.0 400.0 420 440 460 480 500 nm 520 540 560 580 600.0 Hình 3.7 Phổ hấp thụ phân tử dịch chiết ethyl acetate (trái) dịch chiết methanol (phải) Nhận xét: Dịch chiết hexane có màu vàng, phổ hấp thụ phân tử dịch chiết hexane có bước sóng cộng hưởng từ 430 nm đến 470 nm, λmax = 444 nm Dịch chiết chloroform có màu xanh lục nhạt, phổ hấp thụ phân tử có bước sóng cộng hưởng 660 - 680 nm, λmax = 668 nm Dịch chiết ethyl acetate có màu xanh đen, phổ hấp thụ phân tử dịch chiết có bước sóng cộng hưởng 660 - 670 nm, λmax = 666 nm Dịch chiết methanol có màu xanh lục đậm, phổ hấp thụ phân tử dịch chiết có bước sóng cộng hưởng 400 - 480 nm, λmax = 414 nm 3.4 KẾT QUẢ ĐỊNH DANH CÁC DỊCH CHIẾT THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT PHÂN LẬP 3.4.1 Dịch chiết hexane Kết xác định thành phần hóa học GC–MS dịch chiết hexane keo gai thể sắc ký đồ hình 3.8 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Hình 3.8 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết hexane Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết hexane thể bảng 3.8 Bảng 3.8 Thành phần hóa học dịch chiết hexane STT RT 3,204 3,357 3,049 3,709 5.303 9.743 21.406 23.291 25.642 Area 0.22 0.14 0.12 0.10 0.33 0.33 4.96 0.16 3.96 Định danh 3-Hexen-1-ol, (Z)Hexanol Benzene, 1,3-dimethylStyrene Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethylBenzofuran, 2,3-dihydroHexadecanal cis,cis,cis-7,10,13-Hexadecatrienal cis,cis-7,10,-Hexadecadienal 10 25.808 6.79 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26.366 27.009 27.734 31.111 31.735 31.920 32.466 39.620 40.096 40.261 40.596 42.055 44.179 0.64 0.40 8.79 7.87 6.26 7.05 2.14 0.37 0.77 1.10 10.61 11.51 1.19 Oxirane, hexadecylZ-7-Hexadecenoic acid n-Hexadecanoic acid Phytol 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)Octadecanoic acid Tetracosane Octacosane Squalene Nonacosane Vitamin E Lup-20(29)-en-3-one Nhận xét: Bằng phương pháp GC–MS định danh 23 cấu tử dịch chiết hexane từ keo gai, chủ yếu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 cấu tử có độ phân cực yếu đến không phân cực, bao gồm alkane, ankene, arene, alcohol, andehyt, ketone, acid hữu ester chúng, hợp chất dị vòng chứa oxi Cấu tử có hàm lượng lớn vitamin E 3.4.2 Dịch chiết chloroform Kết xác định thành phần hóa học GC–MS dịch chiết chloroform keo gai thể sắc ký đồ hình 3.9 Hình 3.9 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết chloroform Kết định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết hexane thể bảng 3.13 Bảng 3.9 Thành phần hóa học dịch chiết chloroform RT (phút) 3.212 3.360 6.004 20.037 21.296 Area (%) 0.69 0.56 0.12 0.45 2.75 25.677 2.43 10 11 12 13 14 15 26.288 27.365 30.857 40.227 40.541 41.609 41.963 42.615 43.507 0.46 1.28 3.68 1.14 13.14 5.15 8.64 18.27 5.07 STT Định danh 3-Hexen-1-ol, (E)Hexanol Limonene Ethyl citrate Hexadecanal 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)Oxirane, hexadecyln-Hexadecanoic acid Phytol 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, Tetracosane Heneicosane Vitamin E Oxirane, heptadecylStigmasta-7,16-dien-3-ol,(3.beta.,5.alpha.)- Nhận xét: Bằng phương pháp GC–MS định danh 15 cấu Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 tử dịch chiết chloroform từ keo gai, chủ yếu cấu tử có độ phân cực yếu đến không phân cực, bao gồm alkane, alkene, terpene, alcohol, andehyt, acid ester, hợp chất dị vòng chứa oxi Cấu tử có hàm lượng lớn oxirane, heptadecyl- (18,27%) 3.4.3 Dịch chiết ethyl acetate Kết xác định thành phần hóa học GC–MS dịch chiết ethyl acetate keo gai thể sắc ký đồ hình 3.10 Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết ethyl acetate thể bảng 3.10 Hình 3.10 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết ethyl acetate Bảng 3.10 Thành phần hóa học dịch chiết ethyl acetate 10 11 12 13 14 15 RT (phút) 3.255 4.396 5.324 5.610 8.430 9.060 10.963 11.250 11.607 13.680 14.024 14.102 14.484 16.703 21.370 Area (%) 0.83 0.47 0.35 0.59 0.15 0.16 0.19 0.57 0.32 0.43 0.38 0.26 0.20 0.27 1.85 16 22.055 1.61 17 25.158 3.94 STT Footer Page 16 of 145 Định danh 3-Hexen-1-ol, (Z)1R-.alpha.-Pinene Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl3-Hexen-1-ol, acetate, (Z)Benzene, 1,2,3,5-tetramethylNaphthalene Benzene, pentamethylNaphthalene, 1-methylNaphthalene, 2-methylNaphthalene, 2,6-dimethylNaphthalene, 1,7-dimethylNaphthalene, 1,4-dimethylNaphthalene, 1,6-dimethylNaphthalene, 1,6,7-trimethylHexadecanal 4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2methoxyphenol Phthalic acid, isobutyl octyl ester 15 Header Page 17 of 145 18 25.750 2.64 19 20 21 22 26.361 27.439 30.962 31.546 0.39 1.60 5.26 0.51 23 38.753 0.71 24 40.260 2.50 25 26 27 28 29 40.574 41.656 42.027 42.667 44.174 8.16 2.87 16.4 3.56 0.94 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)Oxirane, heptadecyln-Hexadecanoic acid Phytol 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2ethylhexyl) ester 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)Tetracosane Octadecane Vitamin E 1,30-Triacontanediol Lup-20(29)-en-3-one Nhận xét: Bằng GC-MS định danh 29 cấu tử dịch chiết ethyl acetate từ keo gai, chủ yếu cấu tử có độ phân cực trung bình, bao gồm alkane, alkene, terpene, aren, alcohol, acid hữu tồn dạng tự ester, hợp chất dị vòng chứa oxi Cấu tử vitamin E có hàm lượng lớn 3.4.4 Dịch chiết methanol Kết xác định thành phần hóa học GC–MS dịch chiết methanol keo gai thể sắc ký đồ hình 3.11 Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết methanol thể bảng 3.11 Hình 3.11 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết methanol Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Bảng 3.11 Thành phần hóa học dịch chiết methanol RT Area STT Định danh (phút) (%) 4.294 0.66 Butyrolactone 4.448 0.26 1,2-Cyclopentanedione 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,53 8.402 3.75 dihydroxy-6-methyl4 9.789 5.26 Benzofuran, 2,3-dihydro5 11.649 3.51 2-Methoxy-4-vinylphenol 12.463 1.85 Phenol, 2,6-dimethoxy7 14.624 1.35 trans-Cinnamic acid 14.734 0.58 Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-,(Z)9 21.025 0.30 Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-210 22.045 1.35 methoxyphenol 11 27.428 0.50 n-Hexadecanoic acid 12 27.809 0.31 Adenine 13 30.819 1.34 Phytol 14 31.348 0.25 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)15 31.537 0.64 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)7-(3,4-Methylenedioxy)16 39.388 0.73 tetrahydrobenzofuranone 17 41.958 0.16 Vitamin E Nhận xét: Phương pháp GC–MS định danh 17 cấu tử dịch chiết methanol từ keo gai Hầu hết cấu tử có hàm lượng thấp, thành phần hóa học chủ yếu acid hữu dẫn xuất phenol, có hợp chất dị vòng chứa oxi Nhận xét chung: Bằng phương pháp GC–MS, từ nguyên liệu tươi keo gai, tổng kết định danh 56 cấu tử dịch chiết khác nhau, bao gồm: alkane, alkene, terpene, arene, ancol, aldehyt, acid, ester, hợp chất dị vòng chứa oxi Trong dịch chiết ethyl acetate định danh nhiều cấu tử với 29 cấu tử 3.5 KẾT QUẢ ĐỊNH DANH CÁC DỊCH CHIẾT BẰNG GC– MS ĐI TỪ TỔNG CAO METHANOL 3.5.1 Định danh dịch chiết hexane từ tổng cao methanol Kết định danh GC–MS dịch chiết hexane theo Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 phương pháp chiết từ tổng cao methanol thể sắc ký đồ hình 3.12 Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết hexane thể bảng 3.12 Hình 3.12 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết hexane từ cao methanol Bảng 3.12 Thành phần hóa học dịch chiết hexane từ cao methanol RT Area STT Định danh (phút) (%) 3.186 0.35 Ethylbenzene 3.286 0.34 Benzene, 1,3-dimethyl3 30.616 9.67 Phytol 40.180 2.99 Squalene 40.489 23.86 Nonacosane 41.546 9.89 Eicosane 41.889 14.73 Vitamin E Stigmasta-7,25-dien-3-ol, 43.381 5.30 (3.beta.,5.alpha.)9 43.978 3.37 Lup-20(29)-en-3-one 3.5.2 Định danh dịch chiết chloroform từ tổng cao methanol Kết định danh GC–MS dịch chiết chloroform theo phương pháp chiết từ tổng cao methanol thể sắc ký đồ hình 3.13 Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết chloroform thể bảng 3.14 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Hình 3.13 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết chloroform từ cao methanol Bảng 3.14 Thành phần hóa học dịch chiết chloroform từ cao methanol STT RT (phút) 3.204 3.306 19.892 26.334 Area (%) 0.70 0.52 0.33 1.56 Định danh Ethylbenzene Benzene, 1,3-dimethylEthyl citrate Hexadecanoic acid, methyl ester 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 30.174 1.18 methyl ester 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 30.322 3.12 methyl ester, (Z,Z,Z)7 30.614 25.92 Phytol 30.989 0.78 Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl 40.486 3.23 Octadecane 10 41.916 11.98 Vitamin E 11 43.376 7.40 Stigmasta-7,16-dien-3-ol, 12 43.975 3.87 Lup-20(29)-en-3-one Nhận xét: Phương pháp GC–MS định danh 12 cấu tử dịch chiết chloroform từ cao methanol keo gai, chủ yếu cấu tử có độ phân cực yếu, gồm alkane, alkene, alcohol, aren, acid ester Nhiều cấu tử có hàm lượng cao so với phương pháp chiết phân lập Cấu tử có hàm lượng cao phytol chiếm 25,92%, vitamin E 11.98% 3.5.3 Định danh dịch chiết ethyl acetate từ tổng cao methanol Kết định danh GC–MS dịch chiết ethyl acetate theo phương pháp chiết từ tổng cao methanol thể sắc ký đồ hình 3.14 Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết ethyl acetate thể bảng 3.17 Hình 3.14 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết ethyl acetate từ cao methanol Bảng 3.17 Thành phần hóa học dịch chiết ethyl acetate từ tổng cao methanol RT (phút) 3.201 Area (%) 1.17 3.301 4.687 5.237 5.761 21.133 26.332 30.174 1.35 0.24 0.29 0.19 0.83 2.72 2.11 30.319 10 11 12 13 14 15 30.633 30.986 40.178 41.920 43.381 43.976 STT Định danh Ethylbenzene Benzene, 1,3-dimethylBenzene, 1-ethyl-3-methylBenzene, 1,3,5-trimethylBenzene, 1,2,4-trimethylPentadecanal Hexadecanoic acid, methyl ester 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, 7.37 (Z,Z,Z)33.77 Phytol 1.36 Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester 2.29 Squalene 10.49 Vitamin E 2.24 Stigmasta-7,16-dien-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)1.79 Lup-20(29)-en-3-one Nhận xét: Phương pháp GC–MS định danh 15 cấu tử dịch chiết ethyl acetate từ cao methanol, chủ yếu cấu tử có độ phân cực trung bình đến yếu, bao gồm alkene, aren, alcohol, andehyt, ketone, acid ester; cấu tử có hàm lượng cao Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 so với dịch chiết ethyl acetate từ mẫu nguyên liệu keo gai Cấu tử có hàm lượng cao phytol (33,77%), tiếp đến vitamin E (10.49%) 3.5.4 Định danh dịch chiết methanol từ tổng cao methanol Kết định danh GC–MS dịch chiết methanol theo phương pháp chiết từ tổng cao methanol thể sắc ký đồ hình 3.15 Hình 3.15 Sắc kí đồ GC–MS dịch chiết methanol từ cao methanol Kết phân tích định danh thành phần hóa học keo gai dịch chiết methanol từ cao methanol: Không định danh chất Nguyên nhân hợp chất có khả định danh GC-MS tan hết dung môi hexane, chloroform ethyl acetate Kết định danh dịch chiết hexane, chloroform, ethyl acetate methanol theo phương pháp chiết phân lập từ nguyên liệu tươi keo gai trình bày bảng 3.19 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Bảng 3.19 Thành phần hóa học dịch chiết tươi keo gai theo phương pháp chiết phân lập STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Cấu tử 3-Hexen-1-ol, (Z)Hexanol Benzene, 1,3-dimethylStyrene Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethylBenzofuran, 2,3-dihydroHexadecanal cis,cis,cis-7,10,13-Hexadecatrienal cis,cis-7,10,-Hexadecadienal 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)Oxirane, hexadecylZ-7-Hexadecenoic acid n-Hexadecanoic acid Phytol 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)Octadecanoic acid Tetracosane Octacosane Squalene Nonacosane Vitamin E Lup-20(29)-en-3-one 3-Hexen-1-ol, (E)Limonene Ethyl citrate Heneicosane Oxirane, heptadecylStigmasta-7,16-dien-3-ol,(3.beta.,5.alpha.)1R-alpha-Pinene 3-Hexen-1-ol, acetate, (Z)Benzene, 1,2,3,5-tetramethylNaphthalene Benzene, pentamethylNaphthalene, 1-methyl- Footer Page 23 of 145 Hàm lượng (%) 1.05 0.70 0.12 0.10 0.68 5.59 9.56 0.16 3.96 11.86 1.10 0.40 12.17 18.15 6.51 8.20 2.14 21.67 0.77 4.74 10.61 36.79 2.13 0.69 0.12 0.45 5.15 18.66 5.07 0.47 0.59 0.15 0.16 0.19 0.57 Header Page 24 of 145 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 22 Naphthalene, 2-methylNaphthalene, 2,6-dimethylNaphthalene, 1,7-dimethylNaphthalene, 1,4-dimethylNaphthalene, 1,6-dimethylNaphthalene, 1,6,7-trimethyl4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2methoxyphenol Phthalic acid, isobutyl octyl ester 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono (2-ethylhexyl) ester Octadecane 1,30-Triacontanediol Butyrolactone 1,2-Cyclopentanedione 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6methyl2-Methoxy-4-vinylphenol Phenol, 2,6-dimethoxytrans-Cinnamic acid Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-,(Z)Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)Adenine 7-(3,4-Methylenedioxy)-tetrahydro benzofuranone 0.32 0.43 0.38 0.26 0.20 0.27 2.96 3.94 0.71 2.87 3.56 0.66 0.26 3.75 3.51 1.85 1.35 0.58 0.30 0.31 0.73 Kết định danh dịch chiết theo phương pháp chiết từ tổng cao methanol trình bày bảng 3.20 Bảng 3.20 Thành phần hóa học dịch chiết tươi keo gai theo phương pháp chiết từ tổng cao methanol STT Cấu tử Ethylbenzene Benzene, 1,3-dimethylPhytol Squalene Nonacosane Eicosane Vitamin E Stigmasta-7,25-dien-3-ol, (3β,5α)Lup-20(29)-en-3-one Footer Page 24 of 145 Hàm lượng (%) 2.22 2.21 69.36 5.28 23.86 9.89 37.20 5.30 9.03 Header Page 25 of 145 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Ethyl citrate Hexadecanoic acid, methyl ester 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-,methyl ester 9,12,15-Octadecatrienoic acid,methyl ester, (Z,Z,Z)Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester Octadecane Stigmasta-7,16-dien-3-ol, (3.beta,5.alpha.)Benzene, 1-ethyl-3-methylBenzene, 1,3,5-trimethylBenzene, 1,2,4-trimethylPentadecanal 0.33 4.28 5.23 10.49 2.14 3.23 9.64 0.24 0.29 0.19 0.83 Nhận xét chung: Phương pháp chiết phân lập thu nhiều cấu tử phương pháp chiết từ tổng cao methanol: Có 10 cấu tử giống cấu tử chiếm hàng lượng đáng kể có hoạt tính sinh học cao 3.6 KIỂM TRA LẠI CÔNG THỨC CẤU TẠO MỘT SỐ CẤU TỬ TRONG CÁC DỊCH CHIẾT THU ĐƯỢC Dùng phổ MS phần mềm ChemSketch nhằm xác định kiểm tra lại cấu tử có hoạt tính sinh học cao dịch chiết 3.7 KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH Các cao chiết hexane, chloroform, ethyl acetate methanol từ keo gai thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định theo phương pháp pha loãng đa nồng độ Kết cho thấy: Cao chiết hexane, cao chiết chloroform, cao chiết ethyl acetate cao chiết methanol hoạt tính kháng chủng vi sinh vật nồng độ thấp 128 g/ml Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực nghiệm, rút số kết luận sau: - Đã xác định thông số hóa lý nguyên liệu keo gai tươi: Độ ẩm trung bình 51.885%; hàm lượng tro trung bình 18.265%, hàm lượng kim loại nặng (Pb: 16.9mg/kg; Zn: 356mg/kg; Fe: 797 mg/kg; As: 0.88 mg/kg) Đặc biệt hàm lượng canxi keo gai cao 0.48% - Đã thu dịch chiết hexane, chloroform, ethyl acetate methanol keo gai tươi; với hiệu chiết tốt thời gian: hexane: giờ, chloroform: giờ, ethyl acetate: methanol: - Đã định danh số cấu tử có dịch chiết phương pháp chiết phân lập từ nguyên liệu keo gai tươi: dịch chiết hexane: 23 cấu tử; dịch chiết chloroform: 15 cấu tử; dịch chiết ethyl acetate: 29 cấu tử; dịch chiết methanol: 17 cấu tử - Đã định danh số cấu tử có dịch chiết phương pháp chiết từ tổng cao methanol: dịch chiết hexane: cấu tử; dịch chiết chloroform: 12 cấu tử; dịch chiết ethyl acetate: 15 cấu tử Trong có cấu tử có hoạt tính sinh học cao: Vitamin E; phytol; 9,12,15-octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-; 9,12octadecadienoic acid, (Z,Z)-; n-hexadecanoic acid - Bằng phương pháp ChemSketch kiểm tra, xác định lại công thức cấu tạo số cấu tử định danh phương pháp GC-MS KIẾN NGHỊ - Tiếp tục nghiên cứu theo hướng sâu ứng dụng keo gai - Tiếp tục chiết tách dung môi khác nhau; phân lập hợp chất có hoạt tính sinh học cao để nâng cao giá trị sử dụng keo gai Footer Page 26 of 145 ... cấu tạo số hợp chất hóa học keo gai (Acacia greggii) Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách thích hợp - Xác định thành phần, cấu tạo số hợp chất keo gai Đối tượng phạm vi nghiên cứu. .. thiệu keo gai 1.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.4 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÂY KEO GAI CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC... nghiên cứu thành phần hóa học ứng dụng dược liệu keo gai nước ta cần thiết Với mong muốn góp phần tìm hiểu, xác định thành phần hóa học keo gai, thực đề tài Nghiên cứu xác định thành phần, cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii), Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii), Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay