Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

133 121 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NAM QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Quảng giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Văn Kha HÀ NỘI - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo cán phòng sau đại học, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, thầy giáo, cô giáo giảng dạy lớp Thạc sĩ Quản giáo dục K18 trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện để tác giả học tập, nghiên cứu hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ khóa 2014­2016 Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Phan Văn Kha trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Lãnh đạo phòng, ban trực thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; đồng chí cán quản lý, giáo viên em học sinh trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác cung cấp cho tác giả tư liệu để phục vụ nghiên cứu đề tài Dù thân tác giả cố gắng hạn chế trình độ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nên chắn Luận văn nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận quan tâm, góp ý thầy giáo, cô giáo để đề tài tiếp tục hoàn chỉnh, có đóng góp thiết thực khoa học Quản giáo dục Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2016 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Nam iii LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan luận văn thân tự thực hiện, không chép công trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2016 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Nam iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN ĐỔI MỚI PPDH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Phương pháp dạy học 1.2.2 Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 10 1.2.3 Quản lý, Quản hoạt động đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 11 1.2.4 Biện pháp, Biện pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 12 1.3 Một số vấn đề đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 13 1.3.1 Sự cần thiết phải đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 13 v 1.3.2 Định hướng đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 15 1.3.3 Đặc trưng đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 17 1.3.4 Nội dung đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 18 1.3.5 Một số PPDH tích cực trường THPT 20 1.4 Một số vấn đề quản hoạt động đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT 22 1.4.1 Mục tiêu quản hoạt động đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT 22 1.4.2 Nội dung quản hoạt động đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT 24 1.4.3 Phương pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT 26 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình quản đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT 27 Tiểu kết chương 31 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PPDH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THPT HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC 32 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 32 2.1.1 Mục đích khảo sát 32 2.1.2 Nội dung khảo sát 32 2.1.3 Phạm vi, đối tượng khảo sát 32 2.1.4 Công cụ phương pháp khảo sát 33 2.1.5 Phương pháp sử số liệu 33 vi 2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế ­ xã hội huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 33 2.2.1 Vị trí địa 33 2.2.2 Tình hình kinh tế 34 2.2.3 Tình hình văn hóa - xã hội 35 2.3 Khái quát Giáo dục ­ Đào tạo huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 35 2.4 Thực trạng đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc 40 2.4.1.Thực trạng hoạt động đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh giáo viên 40 2.4.2 Thực trạng hoạt động học tập học sinh 45 2.5 Thực trạng quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh hiệu trưởng trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 48 2.5.1 Tình hình đội ngũ cán quản 48 2.5.2 Tổ chức điều hành đội ngũ giáo viên thực đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 51 2.5.3 Hoạt động đạo thực đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh hiệu trưởng trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 53 2.6 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo hướng phát triển lực 60 2.7 Thực trạng sử dụng TBDH vào việc đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 60 2.8 Thực trạng quản hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi 61 2.9 Thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường việc đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh 61 vii 2.10 Đánh giá thực trạng 62 2.10.1 Ưu điểm 62 2.10.2 Tồn 63 2.10.3 Nguyên nhân tồn 64 Tiểu kết chương 66 Chương NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PPDH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THPT HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC 67 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh phúc 67 3.1.1 Nguyên tắc mục tiêu 67 3.1.2 Nguyên tắc hiệu 67 3.1.3 Nguyên tắc khả thi 67 3.2 Các biện pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc 68 3.2.1 Nâng cao nhận thức đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh cho đội ngũ giáo viên 68 3.2.2 Tăng cường quản thực đổi PPDH giáo viên theo hướng phát triển lực học sinh 70 3.2.3 Tăng cường quản lí khai thác, sử dụng hiệu CSVC TBDH 78 3.2.4 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 82 3.2.5 Tăng cường quản hoạt động tổ chuyên môn 84 3.2.6 Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh đôi với đổi chương trình SGK 93 3.2.7 Bồi dưỡng PP kỹ tự học cho học sinh 100 3.2.8 Phối hợp chặt chẽ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức đoàn thể khác 101 viii 3.3 Điều kiện thực biện pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc 103 3.4 Mối quan hệ biện pháp 104 3.5 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 104 3.5.1 Mục đích khảo sát 104 3.5.2 Nội dung khảo sát 104 3.5.3 Kết khảo sát 104 Tiểu kết chương 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 110 Kết luận 110 Khuyến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 ix DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN TT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ [n] Mục, trang thứ n tài liệu tham khảo BGH Ban giám hiệu CMHS Cha mẹ học sinh CBQL Cán quản CMHS Cha mẹ học sinh CNTT Công nghệ thông tin GD Giáo dục GS Giáo sư GV Giáo viên 10 HĐDH Hoạt động dạy học 11 HĐSP Hội đồng Sư phạm 12 HS Học sinh 13 HT Hiệu trưởng 14 NV Nhân viên 15 NXB Nhà xuất 16 PP Phương pháp 17 PPDH Phương pháp dạy học 18 QL Quản 19 SGK Sách giáo khoa 20 TBDH Thiết bị dạy học 21 TCM TCM 22 THPT Trung học phổ thông 23 TPCM Tổ phó chuyên môn 24 TS Tiến sĩ 25 TTCM Tổ trưởng chuyên môn 26 XHCN Xã hội chủ nghĩa x DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH Bảng 2.1: Xếp loại hạnh kiểm 36 Bảng 2.2: Xếp loại học lực 36 Bảng 2.3: Kết khảo sát thực trạng đổi PP giảng dạy giáo viên (tổng số 235 cán QL GV) 41 Bảng 2.4: Kết khảo sát thực trạng định hướng giáo viên hoạt động học tập học sinh (tổng số 235 cán QL GV) 42 Bảng 2.5: Kết khảo sát thực trạng nhận thức học sinh vai trò học tập thân (tổng số 495 HS) 45 Bảng 2.6: Kết khảo sát thực trạng kỹ tự học học sinh (tổng 495 HS) 46 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực trạng thực kế hoạch đạo đổi PPDH trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (tổng số 235 cán QL GV) 55 Bảng 3.1 Kết thăm dò tính cần thiết Áp dụng 235 cán quản giáo viên 105 Bảng 3.2: Kết thăm dò mức độ khả thi Áp dụng 235 cán quản giáo viên 106 Sơ đồ 1.1: Bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO tương ứng với bốn lực thành phần giáo dục 22 Biểu đồ 3.1: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đề xuất 108 109 Tiểu kết chương Trên sở phân tích luận, đánh giá thực trạng công tác quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả mạnh dạn đề xuất biện pháp quản thúc đẩy trình đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh, để biện pháp đề xuất phát huy hiệu trình tổ chức thực cần đồng bộ, đồng lòng lực lượng tham gia trình giáo dục, cá nhân thực nhiệm vụ cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực Được tác giả tin tưởng việc đổi toàn diện giáo dục chắn thành công 110 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận ­ Đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh yêu cầu tất yếu trường THPT nay, nhiệm vụ quản hiệu trưởng phải vào sở khoa học quản yêu cầu chung đổi mới, mặt khác, vào thuận lợi khó khăn từ đề xuất biện pháp quản cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ­ Các biện pháp quản đổi PPDH phải đảm bảo quan điểm "dạy học tích cực hoá hoạt động cña người học", phải lấy việc bồi dưỡng, đạo đội ngũ giáo viên thực đổi PPDH lớp, môn khâu then chốt Đồng thời để thực đổi PPDH có hiệu cần bổ sung tăng cường điều kiện thuận lợi cho công đổi mới, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tranh thủ đồng tình ủng hộ cộng đồng ®èi với viÖc đổi PPDH nói riêng, giáo dục nói chung ­ Trong đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh biện pháp quản thực thi, phải ý đến t©m t­ nguyÖn väng cña người học, quan tâm đến việc tổ chức hoạt động học tập ( tự học, học qua sách vở, học thực tiễn, qua phương tiện thông tin ®¹i chóng vµ ngoµi xã hội) Các yếu tố thời gian, tổ chức học sinh học tập hoạt động tập thể, đoàn thể trường, lớp có tác động rÊt lớn đến đổi PPDH ­ Luận văn đề xuất biện pháp quản đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh, biện pháp bước đầu khảo nghiệm nhận phản hồi tích cực Đa số biện pháp đánh giá cần thiết có tính khả thi Đây biện pháptính đồng Cần thấy mối quan hệ biện pháp đạo để kết nối, phối hợp phát huy tác dụng lẫn nhau, tạo thành sức mạnh chung, góp phần thúc đẩy đổi toàn diện giáo dục 111 Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo ­ Cần nghiên cứu, xem xét để thiết kế nội dung, chương trình phù hợp víi mục tiêu cấp học, đảm bảo tính tinh giản, bản, đại, thực tiễn song không nặng nề thuyết mà cần có thêm phần mềm để giáo viên học sinh có điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo hoạt động dạy học ­ Có thể nghiên cứu ban hành tiêu chí nhằm đánh giá xếp loại tay nghề giáo viên cách xác, khoa học, tạo điều kiện cho nhà trường có chuẩn để quản lý, đánh giá tay nghề giáo viên ­ Cần đổi việc kiểm tra đánh giá, thi THPT Quốc gia cho đồng với việc đổi chương trình, sách giáo khoa 2.2 Đối với Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ­ Đẩy mạnh việc phân cấp QL nhà trường, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cho HT nhà trường; để HT quyền tuyển chọn, thuyên chuyển, tiếp nhận GV ­ Tăng cường tham mưu với UBND tỉnh để đầu tư sở vật chất trang thiết bị ngày đại đáp ứng yêu cầu đổi GD ­ Tăng cường bồi dưỡng đổi phương pháp DH KT­ĐG kết học tập, bồi dưỡng phương pháp QL cho CBQL nhà trường theo hướng phát triển lục HS 2.3 Đối với cán quản trường THPT ­ QL chặt chẽ, đạo có hiệu công tác đổi PPDH, đổi KT­ ĐG kết học tập HS theo định hướng phát triển lực người học ­ Huy động tối đa lực lượng tham gia vào QL hoạt động DH, sử dụng hợp nguồn lực có, tạo động lực thúc đẩy người dạy người học, đạo khai thác, sử dụng sở vật chất trang thiết bị DH cách hiệu hơn, tránh lãng phí lạm dụng thiết bị 112 ­ Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực phân cấp QL mạnh mẽ nhà trường từ BGH đến tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, đến GV chất lượng hiệu công việc giao; sử dụng hợp phương pháp công cụ QL đồng thời thực đồng chức QL; điều chỉnh phong cách quan theo hướng dân chủ để xây dựng môi trường sư phạm nhà trường đoàn kết, thân thiện, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể ­ Tăng cường bồi dưỡng nâng cao lực QL HĐDH theo định hướng phát triển lực người học; áp dụng đồng biện pháp QL HĐDH mà nghiên cứu đề xuất luận văn; Tăng cường khai thác, ứng dụng CNTT trình QL ­ Phối hợp có hiệu việc GD nhà trường, GD gia đình GD xã hội Tranh thủ ủng hộ cấp, ngành, quyền địa phương có HS học tập nhà trường công tác GD nhà trường Tuyên truyền để cha mẹ HS quan tâm đầu tư cho HS có đủ điều kiện học tập (sách vở, quần áo, đồ dùng học tập ) QL chặt chẽ thời gian học tập HS nhà 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh, Hà Nội 2014 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 ­ 2020 Nguyễn Quốc Chí ­ Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lý, trường Đại học sư phạm Hà Nội Đảng Cộng sản Việt nam Chỉ thị số: 40 – CT/TW Ban Bí thư (V/v xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cấn quản giáo dục) Hà Nội 2004 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đề án đổi toàn diện giáo dục đại học Việt nam giai đoạn 2006­2020 (11/2005) Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đỗ Ngọc Đạt (1997), Tiếp cận đại hoạt động dạy - học, XNB Đại học quốc gia Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đặng Thị Thanh Huyền, (2001), Giáo dục phổ thông với phát triển chất lượng nguồn nhân lực- học thực tiễn từ Nhật Bản, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Đặng Thành Hưng Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá Tạp chí giáo dục số 102, quý IV/2004 13 Đặng Thành Hưng Kỹ thuật hiết kế học theo nguyên tắc hoạt động Tạp chí phát triển giáo dục số 10/2004 114 14 Phan Văn Kha Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học Giáo dục Viện KHGDVN, 2012 15 Phan Văn Kha, Nguyễn Lộc (Đồng chủ biên) Khoa học Giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 16 Phan Văn Kha Đổi giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị Trung ương khóa XI Tạp chí Khoa học Giáo dục Viện KHGDVN, 2013 17 Phan Văn Kha Nhóm phương pháp khảo sát thực tiễn nghiên cứu khoa học giáo dục Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 35 Tháng 8/2008 18 Phan Văn Kha Đổi phương pháp dạy học hệ thống sư phạm Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 19 Tháng /2007 19 Phan Văn Kha Giáo trình Quản Nhà nước Giáo dục (Giáo trình dùng cho khoá cao học quản Giáo dục) NXB Giáo dục, 2007 20 Phan Văn Kha (Phó chủ nhiệm).Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên cấp bậc học từ mầm non đến sau đại học Đề án cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục, 2001 21 Phan Văn Kha (Chủ nhiệm) Đổi hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ B2008­37­69NV, 2010 22 Trần Kiểm (2006), Khoa học quản nhà trường Phổ thông, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 23 Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI: Chiến lược phát triển, NXB Giáo dục, Hà Nội 24 Nguyên Thế Long Đổiphát triển giáo dục Việt Nam kinh tế thị trường NXB Lao động Hà Nội 2006 25 Hồ Chí Minh (1997), Về vấn đề học tập NXB Trẻ, Hà Nội 26 Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB ĐHSP Hà Nội 2003 115 27 Nghị TW8 khóa 11 “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” 28 Hoàng Đức Nhuận, Lê Đức Phúc (1996), Cơ sở luận việc đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 29 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục số vấn đề luận thực tiễn, NXB ĐHQG Hà Nội 30 Lê Đức Phúc (1997), Chất lượng hiệu giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 31 Đỗ Nguyên Phương (2004), Công tác khoa giáo Đảng với nghiệp phát triển đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Luật số: 38/2005/QH11 33 Nguyễn Ngọc Quang (1999) Những khái niệm luận quản giáo dục Trường Cán quản giáo dục 34 Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên) (1998), Quá trình dạy - tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 35 Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Tuyển tập Tác phẩm bàn giáo dục Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội 36 Thái Duy Tuyên (1997), Dự báo kế hoạch hoá chiến lược phát triển giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 37 Thái Duy Tuyên, Một số vấn đề giáo dục học đại, NXB ĐHQG Hà Nội 2001 38 Thái Duy Tuyên, Triết học Giáo dục Việt Nam NXB ĐHSP, Hà Nội 2007 39 Thái Duy Tuyên, Những vấn đề chung Giáo dục học, NXB Đại học sư phạm", HN 2003 116 40 Thái Duy Tuyên, Về nội dung đổi phương pháp dạy học Tạp chí "Nghiên cứu giáo dục", HN 1999 N0 12 41 Nguyễn Kiên Trường (biên dịch) (2004), Phương pháp Lãnh đạo & Quản nhà trường hiệu quả, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn quốc gia (2000), Tư phát triển cho kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Từ điển Tiếng Việt (1999), NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội 44 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội 2016 45 Viện Khoa học Giáo dục (1996), Những nhân tố giáo dục công đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội 46 Viện Khoa học Giáo dục (1999), Xã hội hoá công tác giáo dục, nhận thức hành động, NXB Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho cán quản giáo viên) Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đồng chí biện pháp mà đồng chí áp dụng dạy học để thực đổi PP theo hướng phát triển lực học sinh (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến mình) TT Nội dung thực Sử dụng câu hỏi gợi mở, tạo hứng thú để HS suy nghĩ Dành thời gian để HS thảo luận,trao đổi nhóm trả lời câu hỏi (HS tương tác với nhau) Thường xuyên thay đổi hoạt động HS Theo dõi ý thức, thái độ HS học Biểu dương thành công HS dù nhỏ Giao nhiệm vụ học tập cho HS nhóm HS Kích thích tư học sinh ví dụ thực tế Khuyến khích HS đặt câu hỏi tranh luận học Tích Thường cực xuyên Xin đồng chí vui lòng cho biết họ tên đơn vị công tác: Họ tên: ………………… Đơn vị công tác: ………………………… Xin cảm ơn đồng chí! Không thường xuyên Không thực PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho cán quản giáo viên) Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đồng chí biện pháp mà đồng chí áp dụng dạy học để rèn kỹ học tập tích cực cho học sinh (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến mình) TT Nội dung thực Tích Thường cực xuyên Báo trước nội dung để HS chuẩn bị cho học Chỉ gợi ý nội dung, để HS tự tư chuẩn bị cho học Hướng dẫn HS kỹ tự kiểm tra nội dung chuẩn bị cho học Xin đồng chí vui lòng cho biết họ tên đơn vị công tác: Họ tên: ………………… Đơn vị công tác: ………………………… Xin cảm ơn đồng chí! Không Không thường thực xuyên PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho học sinh) Em nhận thức vai trò học tập thân (Hãy đánh dấu X vào cột phù hợp ) Mức độ nhận thức TT Nội dung Còn Đồng ý băn khoăn Học để đối phó với thi kiểm tra Học để làm phong phú thêm hiểu biết Học để có kiến thức vận dụng vào sống Em cho biết vài thông tin thân: Họ tên: Học sinh lớp: Trường: Xin cảm ơn em! Không đồng ý PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho học sinh) Em vui lòng cho biết phương pháp tự học thân (Hãy đánh dấu X vào cột phù hợp.) Mức độ thực TT Nội dung Thường xuyên Lập thời gian biểu học tập hàng ngày cho Sau nghe giảng nhà tự đọc sách vận dụng để giải tập Không thể tự học, phụ thuộc hoàn toàn vào thầy Tự lựa chọn PP học cho Thường xuyên tự đánh giá rút kinh nghiệm việc học thân Em cho biết vài thông tin thân: Họ tên: Học sinh lớp: Trường: Xin cảm ơn em! Không thường xuyên Không thực PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho cán quản lý, giáo viên) Để thực đổi PPDH, theo đồng chí, kế hoạch ban đạo xây dựng sau thực mức độ ? (Hãy đánh dấu X vào ô trống phù hợp) Mức độ thực TT Các kế hoạch đạo Tập huấn nâng cao lực cho giáo viên PPDH Xây dựng dạy mẫu đổi PP dạy học Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo môn Tổ chức thăm lớp dự GV Sinh hoạt tổ nhóm CM theo nghiên cứu học Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trường có chất lượng giáo dục cao Tổ chức báo cáo sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực đổi PPDH Thường xuyên Không thường xuyên Không thực Xin đồng chí vui lòng cho biết họ tên đơn vị công tác: Họ tên: ………………… Đơn vị công tác: ……………………… Xin cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho cán quản lý, giáo viên) Thăm dò tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất luận văn ­ Để thực đổi PPDH, theo đồng chí, biện pháp sau có cần thiết có khả thi điều kiện dạy học trường THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Ý kiến đánh giá Biện pháp đạo TT đổi PPDH Nâng cao nhận thức đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh cho đội ngũ giáo viên Tăng cường quản thực đổi PPDH giáo viên theo hướng phát triển lực học sinh Tăng cường quản lí khai thác, sử dụng hiệu CSVC TBDH Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Mức độ cần thiết Tăng cường quản hoạt Rất Cần Không cần thiết cần Mức độ khả thi Rất khả thi Khả Ít khả thi thi động tổ chuyên môn Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Bồi dưỡng PP kỹ tự học cho học sinh Phối hợp chặt chẽ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức đoàn thể khác Xin đồng chí vui lòng cho biết họ tên đơn vị công tác: Họ tên: ………………… Đơn vị công tác: ……………………… Xin cảm ơn đồng chí! ... lý luận quản lý đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc, tỉnh. .. phát triển lực học sinh 10 1.2.3 Quản lý, Quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 11 1.2.4 Biện pháp, Biện pháp quản lý đổi PPDH theo hướng. .. tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Những biện pháp quản lý hoạt động đổi PPDH theo hướng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 7 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH THEO HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc , Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc , Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay