Câu hỏi ôn tập môn tính toán và kết cấu ô tô 1

2 255 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:38

Câu hỏi ôn tập môn học “Kết cấu tính toán ô 1” CHƯƠNG 1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Ô Phương pháp phân loại ô Yêu cầu ô Các thông số ô Ưu, nhược điểm phương án bố trí động Các phương án bố trí hệ thống truyền lực ô tô, ưu, nhược điểm CHƯƠNG - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN Ô Phân biệt loại tải trọng tác dụng lên cụm chi tiết ô Xác định trường hợp sinh tải trọng động Tính tải trọng tính toán dùng cho hệ thống truyền lực Tải trọng tính toán dùng cho hệ thống phanh Tính tải trọng tính toán dùng cho hệ thống treo cầu Tính tải trọng tính toán dùng cho hệ thống lái CHƯƠNG -LY HỢP Công dụng, yêu cầu, phân loại Vẽ sơ đồ cấu tạo trình bày nguyên lý làm việc ly hợp đĩa ma sát khô Trình bày ảnh hưởng ly hợp tới gài số Giải thích tác dụng ly hợp phanh Tính công trượt sinh trình đóng ly hợp Xác định kích thước ly hợp Tính toán hao mòn nhiệt độ ly hợp Vẽ sơ đồ cấu tạo trình bày nguyên lý làm việc ly hợp thủy lực Trình bày đường đặc tính ly hợp thủy lực CHƯƠNG 4- HỘP SỐ & HỘP PHÂN PHỐI Công dụng, yêu cầu, phân loai Phân tích đặc điểm bố trí ưu nhược điểm loại hộp số trục - trục Vẽ sơ đồ trình bày nguyên lý làm việc hộp số trục, trục Hộp số có cấp: xác định tỷ số truyền hộp số, khoảng cách trục, mô đun bánh răng, nguyên lý làm việc đồng tốc, cấu dẫn động điều khiển hộp số Hộp số vô cấp : nguyên lý dẫn động điều khiển CHƯƠNG 5- TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG Công dụng, yêu cầu, phân loại Động học cấu đăng đơn khác tốc Động học cấu đăng kép Động học khớp đăng đồng tốc Động lực học cấu đăng Xác định số vòng quay nguy hiểm trục đăng CHƯƠNG 6- CẦU CHỦ ĐỘNG Sơ đồ động học cụm, cấu truyền lực cầu chủ động Truyền lực chính: Công dụng, yêu cầu, phân loại Tính toán kích thước truyền lực Vi sai cầu chủ động: Công dụng, yêu cầu, phân loại Tính toán động học động lực học vi sai bánh côn Ảnh hưởng vi sai đến tính chất kéo ô Vẽ sơ đồ động học số loại vi sai khác: vi sai bánh trụ, vi sai trục vít, vi sai hành tinh Bán trục: 1 Công dụng, yêu cầu, phân loại Vẽ sơ đồ chịu lực trình bày phương pháp tính toán loại bán trục giảm tải: 1/2, 3/4, 4/4 2 ...Công dụng, yêu cầu, phân loại Vẽ sơ đồ chịu lực trình bày phương pháp tính toán loại bán trục giảm tải: 1/ 2, 3/4, 4/4 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập môn tính toán và kết cấu ô tô 1, Câu hỏi ôn tập môn tính toán và kết cấu ô tô 1, Câu hỏi ôn tập môn tính toán và kết cấu ô tô 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay