Thiết kế ly hợp hộp số cầu chủ động

180 181 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:27

Sách hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu,trình tự các bước làm khi thiết kế,tính toán ly hợp, hộp số,cầu chủ động, các tiêu chuẩn lựa chọn thông số kĩ thuật trong môn tính toán và kết cấu ô tô phục vụ cho sinh viên làm đồ án và các kĩ sư đi làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế ly hợp hộp số cầu chủ động, Thiết kế ly hợp hộp số cầu chủ động, Thiết kế ly hợp hộp số cầu chủ động, Phần 3 : Cầu chủ động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay