Tiểu luận hiến pháp phân tích 2013 và so sánh

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:16

Điều 74 Hiến pháp 2013 có tiếp tục thu hẹp quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc Hội so với Điều 91 Hiến pháp 1992 không? Bình luận cho ý kiến về vấn đề nàyVì sao trong bầu cử, khi ứng cử viên không được quá bán số phiếu tín nhiệm của cử tri trong Hội nghị cử tri sơ bộ thì được giao về cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam toàn quyền quyết định? BÀI TIỂU LUẬN 1) Vì bầu cử, ứng cử viên không bán số phiếu tín nhiệm cử tri Hội nghị cử tri sơ giao cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam toàn quyền định? Trong bầu cử, ứng cử viên không bán số phiếu tín nhiệm Hội nghị cử tri sơ không trực tiếp loại người khỏi danh sách ứng cử viên mà giao cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam toàn quyền định vì: -Thứ nhất, Hội nghị cử tri sơ mang tính chất tham khảo độ tín nhiệm ứng cử viên nhân dân địa phương nơi ứng cử viên sinh sống ý nghĩa định để loại giá trị phiếu ý kiến cử tri Hội nghị cử tri sơ mang tính chất tham khảo không bắt buộc không bán số phiếu tín nhiệm phải loại - Thứ hai, sau Hội nghị cử tri sơ Mặt trận tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần để rút danh sách thức chuyển lên Hội đồng bầu cử trung ương để Hội đồng bầu cử trung ương phân bổ ứng cử viên ứng cử đơn vị bầu cử phải theo nguyên tắc số ứng cử viên ứng cử điểm bầu cử phải nhiều số ứng cử viên bầu Vì vậy, Hội nghị cử tri sơ mà ứng cử viên không bán số phiếu tín nhiệm mà vội vàng loại dẫn đến trường hợp số ứng cử viên đơn vị bầu cử số ứng cử viên bầu nên giao cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam định để Mặt trận động việc số ứng cử viên nơi đủ dư người không bán số phiếu tín nhiệm Hội nghị cử tri sơ bị loại ngược lại số ứng cử viên nơi thiếu thêm họ vào để đảm bảo bầu cử diễn - Thứ ba, Mặt trận tổ quốc định liên quan đến vấn đề đại biểu cấu Việt Nam bầu Quốc Hội để đại diện cho thành phần mà cấu đại biểu Nếu Hội nghị cử tri sơ mà không bán số phiếu vội vàng loại không đại biểu cấu nên phải để số định để mặt trận tùy uy việc Tuy nhiên để Mặt trận tùy uy dẫn đến số nguy cơ: + Sự tùy tiện Mặt trận tổ quốc Việt Nam Một người Hội nghị cử tri sơ bị người sống, làm việc không tín nhiệm mối quan hệ với Mặt trận họ chạy để vào danh sách đại biểu thức quan hệ chuyển đến ứng cử điểm khác trở thành đại biểu Quốc Hội + Dẫn đến không công có số phiếu tín nhiệm 50% số người bị loại số người lại không phần liên quan đến câu chuyện may rủi + Kết bầu cử không thuyết phục người sống làm việc mà người ta không tín nhiệm mà trở thành đại biểu Quốc Hội kết tính thuyết phục cao 2) Phản biện xã hội gì? Vì cần phát huy vai trò phản biện xã hội Mặt trận tổ quốc điều kiện Đảng cầm quyền? Phản biện phản biện khoa học nhìn nhận gốc độ khách quan, phân tích để mở rộng vấn đề Phản biện xã hội hiểu phản biện xã hội (hay phản biện mang tính xã hội) tức thẩm định, xem xét, đánh giá, giám sát của lực lượng xã hội với chủ trương, dự án, đề án xã hội… có liên quan đến quyền lợi đời sống thành viên xã hội, phản biện xã hội phản biện nhân dân Nhân dân có quyền lý sau: - Thứ nhất, nhà nước dân chủ, nhân dân phát huy quyền làm chủ qua việc giám sát hoạt động nhà nước phản biện xã hội nhân dân có công cụ hữu hiệu để tham gia giám sát hoạt động nhà nước - Thứ hai, với tư cách đối tượng trực tiếp chịu quản lí nhà nước, nhân dân dùng phản biện xã hội để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thân trước chủ trương, dự án nhà nước xâm phạm đến quyền Cần phát huy vai trò phản biện xã hội Mặt trận tổ quốc điều kiện Đảng cầm quyền vì: + Một là, phản biện xã hội đặc trưng nhà nước dân chủ, nước ta muốn xây dựng thành công nhà nước dân chủ phải phát huy vai trò phản biện xã hội nhân dân Tuy nhiên thực tế, nhà nước tổ chức đóng góp ý kiến vấn đề người dân thường có tâm lí lo ngại, có ý kiến chung chung “vô thưởng vô phạt” việc giao lại cho Mặt trận tổ chức hiệu mặt trận gồm nhiều tổ chức thành viên hội phụ nữ, đoàn niên, hội cựu chiến binh… Vì mà có nhiều ý kiến chân thực sâu sắc + Hai là, Hệ thống trị Việt Nam Đảng cầm quyền đường lối sách Đảng viên Đảng đề Nhà nước coi công cụ tay Đảng để thực đường lối chủ trương sách Nhưng đường lối chủ trương ý chí người thường có tính chủ quan mà Đảng viên đứng gốc độ mình, người cầm quyền để viết chủ trương, sách gốc độ kinh tế, khoa học có ý kiến trái chiều Ở Việt Nam ta, Đảng lãnh đạo, Nhà nước phải đưa định hướng sách để thi hành đường lối Đảng Việt Nam thiếu quan làm nhiệm vụ đóng vai trò phản biện xã hội Chính vai trò phản biện lại đường lối, chủ trương sách để trở nên khách quan ghi nhận trái chiều luật pháp trao cho Mặt trận tổ quốc Và đặc biệt nước ta - Đảng lãnh đạo phải phát huy vai trò phản biện xã hội mặt trận không Đảng đơn độc dễ lâm vào tình trạng “con hát mẹ khen hay” Ở nước theo hệ thống đa đảng nên Đảng cầm quyền đóng vai trò đưa định hướng sách Đảng lại đóng vai trò phản biện đường lối sách Đảng đối lập VN có Đảng nên vấn đề để đường lối chủ trương nhìn nhận nhiều gốc độ có tiếng nói khác phận, cộng đồng dân cư khác người xây dựng đường lối sách co nhìn khách quan để đường lối, chủ trương, sách Đảng khách quan, toàn diện, nhìn nhận gốc độ khác để tránh bệnh chủ quan ý chí Và việc phát huy vai trò phản biện xã hội trông chờ vào Mặt trận tổ quốc với tổ chức thành viên thuộc nhiều thành phần, độ tuổi, giới tính,… khác đảm nhận tốt vai trò thời gian tới 3) Vì Hiến Pháp 1959 qui định Chủ Tịch Nước phải người từ 35 tuổi trở lên ? Hiến pháp năm 1959 qui định Chủ tịch nước phải người từ 35 tuổi trở lên 35 tuổi lứa tuổi trung niên lứa tuổi xem tinh lực dồi người, năm tháng kêu hãnh người Khi đứng tuổi người tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn lẫn tri thức, khả nhận thức, lý giải, suy lý, phán đoán, phân tích vật nâng cao, khả tư có tính sáng tạo đạt tới giai đoạn nở rộ đời người Người độ tuổi trung niên hưng phấn ức chết hệ thần kinh trung khu thăng bằng, tư tình cảm ổn định Hiệu suất lao động trí óc lao động chân tay họ cao, có đặc điểm dồi kinh nghiệm tràn trề tinh lực Sự chững chạc, nhiều kinh nghiệm, tâm lí chắn không làm việc theo tình cảm, không dễ bị tác nhân bên ảnh hưởng điều kiện thích hợp để người đứng vào chức vụ quan trọng đất nước - Chủ tịch nước Chính đặc điểm sinh lí người lứa tuổi 35 mà nhà lập Hiến 1959 qui định Chủ tịch nước phải từ 35 tuổi trở lên 4) Thống kê chương Hiến pháp 2013 có quyền người, quyền dân ? - Chương Hiến pháp 2013 có quyền sau quyền người: + Điều 19: Quyền sống + Điều 20: Khoản – Quyền bất khả xâm phạm thân thể; Khoản – Qui định việc bắt, giam giữ người; khoản – Quyền hiến mô, phận thể người hiến xác + Điều 21: Khoản – Quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình; khoản – Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác + Khoản điều 22: Quyền bất khả xâm phạm chỗ + Điều 24: Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo + Điều 30: Quyền khiếu nại, tố cáo + Điều 31: Nguyên tắc suy đoán vô tội + Điều 32: Quyền sở hữu + Điều 33: Quyền tự kinh doanh + Điều 38: Quyền bảo vệ chăm sóc sức khỏe + Điều 40: Quyền nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật thụ hưởng lợi ích từ hoạt động + Điều 41: Quyền hưởng thụ tiếp cận giá trị văn hó, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng sở văn hóa + Điều 43: Quyền sống môi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ môi trường - Các quyền sau quyền qui định cho công dân: + Khoản điều 22: Quyền có nơi hợp pháp + Điều 23: Quyền tự lại cư trú + Điều 25: Quyền tự ngôn luận, tự báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình + Điều 27: Quyền bầu cử ứng cử + Điều 28: Quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội + Điều 29: Quyền biểu nhà nước trưng cầu dân ý + Điều 34: Quyền bảo đảm an sinh xã hội + Điều 35: Quyền lao động + Điều 36: Quyền kết hôn, quyền li hôn + Điều 37: Quyền trẻ em, quyền niên, quyền người cao tuổi + Điều 39: Quyền nghĩa vụ học tập + Điều 42: Quyền xác nhận dân tộc, sử dụng tiếng mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp 5) Thống kê chương HP 2013 quyền thực theo qui định luật, quyền thực theo qui định pháp luật ? - Trong chương Hiến pháp 2013 có quyền sau thực theo qui định luật: + Điều 19: Quyền sống (Điều 93 Bộ luật hình qui định tội giết người khung hình phạt cao tử hình) + Khoản điều 20: Qui định việc bắt, giam giữ người; khoản điều 20: Quyền hiến mô, phận thể người hiến xác + Khoản điều 21: Quyền bí mật thư tín, điện thoai, điện tín hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác (Hiện có luật hình bảo vệ quyền cho người) + Điều 22: Quyền có nơi hợp pháp cho công dân quyền bất khả xâm phạm chỗ người + Điều 27: Quyền bầu cử ứng cử (Hiện có luật bầu cử Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội) + Điều 29: Quyền biểu nhà nước trưng cầu dân ý (Chưa có luật qui định qui định Hiến pháp) + Điều 31: Nguyên tắc suy đoán vô tội (Có luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân qui định chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng) + Điều 35: Quyền lao động (Hiện có luật lao động điều chỉnh) + Điều 36: Quyền kết hôn, quyền li hôn (Hiện có Luật hôn nhân gia đình điều chỉnh) + Điều 37: Quyền trẻ em, quyền niên, quyền người cao tuổi (Hiện qui định luật trẻ em, luật niên, luật người cao tuổi) + Điều 39: Quyền nghĩa vụ học tập (Hiện có luật giáo dục luật giáo dục đại học qui định quyền này) + Điều 41: Quyền hưởng thụ tiếp cận giá trị văn hó, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng sở văn hóa (Hiện có luật di sản) + Điều 42: Quyền xác nhận dân tộc, sử dụng tiếng mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Hiện có luật dân luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự) + Điều 43: Quyền sống môi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Hiện qui định luật bảo vệ môi trường) - Các quyền sau thực theo qui định pháp luật: + Khoản điều 20: Quyền bất khả xâm phạm thân thể (Hiện có luật hình qui định cụ thể hóa quyền dành cho công dân, loạt hình phạt dành cho tội xâm phạm đến tính mạng, sứ khỏe, danh dự nhân phẩm người khác) + Khoản điều 21: Quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật gia đình bí mật cá nhân (Hiện có luật hình ghi nhận bảo vệ quyền cho người) + Điều 23: Quyền tự lại cư trú (Hiện có luật cư trú ghi nhận bảo đảm quyền này) + Điều 24: Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo (Hiện có pháp lệnh tôn giáo bảo đảm quyền này) + Điều 25: Quyền tự ngôn luận, tự báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình ( Hiện có luật báo chí, luật xuất bản, nghị định Chính phủ lập hội chưa có luật tiếp cận thông tin, luật biểu tình) + Điều 28: Quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội (Hiện có qui chế dân chủ sở để đảm bảo quyền cho người dân) + Điều 30: Quyền khiếu nại, tố cáo (Hiện có luật khiếu nại tố cáo) + Điều 32: Quyền sở hữu (Hiện có luật dân luật hình bảo vệ quyền này) + Điều 33: Quyền tự kinh doanh (Hiện bảo đảm thực luật doanh nghiệp) 6) Điều 74 Hiến pháp 2013 có tiếp tục thu hẹp quyền hạn Ủy ban thường vụ Quốc Hội so với Điều 91 Hiến pháp 1992 không? Bình luận cho ý kiến vấn đề So với điều 91 Hiến pháp 1992 điều 74 Hiến pháp 2013 trao thêm cho Ủy ban thường vụ Quốc Hội số nhiệm vụ, quyền hạn: - Một là, Trước Chủ tịch nước tự “cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam” theo điều 103 Hiến pháp 1992 đến Hiến Pháp 2013 Chủ Tịch nước có quyền vào nghị Ủy ban thường vụ Quốc Hội để bổ nhiệm, miễn nhiệm; định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam theo điều 88 theo điều 74 Ủy ban thường vụ Quốc Hội trao thêm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Qui định điều cần thiết đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại diện nước ta nước quy định phù hợp với thông lệ quốc tế - Hai là, trao thêm cho Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quyền “Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” theo khoản điều 74 hiến pháp 2013 Trước theo Hiến pháp 1992 quyền điều chỉnh địa giới hành cấp huyện trao cho Chính phủ đến năm 2013 Ủy ban thường vụ Vì từ trước đến quyền điều chỉnh đơn vị hành tỉnh giao cho Chính Phủ nhà lập Hiến e ngại việc không quản lí việc nhập, tách nên để đảm bảo tính dân chủ, đảm bảo có ý kiến quan dân cử người ta trao quyền lại cho Ủy ban thường vụ Quốc Hội Tuy trao thêm quyền cho Ủy ban thường vụ thật việc không ảnh hưởng đến xu chung thu hẹp quyền Ủy ban thường vụ thu hẹp quyền Ủy ban thường vụ để quyền Quốc Hội ngày lớn ra, Quốc Hội ngày thực quyền Nếu trao thêm quyền cho Ủy ban thường vụ mà quyền chuyển từ quyền Quốc Hội sang ngược lại xu thể từ trước đến Hiến pháp 2013 có trao thêm quyền quyền Chính Phủ, Chủ Tịch nước chuyển sang quyền trước Quốc Hội mà trao lại cho Ủy ban thường vụ Vì vậy, trao thêm quyền cho Ủy ban thường vụ quyền quyền Quốc Hội chuyển sang ảnh hưởng đến xu thể chung 7) Tại theo điều 51 HIến pháp năm 1946 “Mỗi truy tố Chủ tịch nước tội phản quốc, Nghị Viện lập Tòa án đặc biệt để xét xử”? Theo Điều 51 Hiến pháp năm 1946 Khi truy tố Chủ tịch nước tội phản quốc, Nghị Viện lập Tòa án đặc biệt để xét xử mà không trực tiếp đưa Nghị Viện bãi nhiệm Hiến pháp khác Hiến pháp năm 1946 áp dụng tinh hoa lập Hiến Âu Mỹ, áp dụng cách chặc chẽ nguyên tác tam quyền phân lập quyền lập pháp trao cho Nghị Viện, hành pháp trao cho Chính phủ tư pháp trao cho Tòa án, quyền độc lập với kiểm soát lẫn Theo đó, Chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia người đứng đầu hành pháp nên Chủ tịch nước phạm tội phản quốc đưa Nghị Viện thuộc nhóm quyền lập pháp bãi nhiệm Nghị Viện làm luật nên chức xét xử, tìm chứng cứ, điều tra mà phải giao cho quan làm nhiệm vụ tư pháp Toàn án Việc Chủ tịch nước phản quốc trách nhiệm pháp lí trách nhiệm trị mà dễ dàng mang Nghị viện bỏ phiếu theo câu chuyện tín nhiệm mà không cần chứng cứ, chứng minh xét xử rõ ràng Bên cạnh đó, thành phần Nghị Viện nước ta năm 1946 đa Đảng phức tạp có 70 ghế Đảng Việt Quốc Việt Cách để việc bãi nhiệm chủ tịch nước đơn giản trao toàn quyền cho Nghị Viện Đảng khác dễ dàng kéo bè, kéo phải có nguy lật đổ Chủ tịch nước lúc Bác Hồ định việc chiến tranh bảo vệ thành cách mạng 8) Nếu trưởng anh chị xử lí tình sau đây: - Tình 1: Phát trưởng khác ban hành định trái với định Cách giải quyết: Kiến nghị với Bộ trưởng ban hành định đình việc thi hành bãi bỏ qui định ban hành trái với định Nếu trưởng nhận kiến nghị không trí trình lên Thủ tướng định (theo khoản điều 25 Luật tổ chức phủ) - Tình 2: Phát Hội đồng nhân dân tỉnh nghị trái với định Cách giải quyết: Kiến nghị với Thủ tướng đình việc thi hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh trái với định của ngành, lĩnh vực phụ trách (Điều 26 Luật tổ chức phủ) - Tình 3: Phát chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định trái với định Cách giải quyết: Đình việc thi hành, đề nghị Thủ tướng bãi bỏ qui định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm định đình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh không trí với định đình việc thi hành phải chấp hành, có quyền kiến nghị với Thủ tướng (theo điều 27 luật Tổ chức phủ) ... Điều 74 Hiến pháp 2013 có tiếp tục thu hẹp quyền hạn Ủy ban thường vụ Quốc Hội so với Điều 91 Hiến pháp 1992 không? Bình luận cho ý kiến vấn đề So với điều 91 Hiến pháp 1992 điều 74 Hiến pháp 2013... nhiệm Hiến pháp khác Hiến pháp năm 1946 áp dụng tinh hoa lập Hiến Âu Mỹ, áp dụng cách chặc chẽ nguyên tác tam quyền phân lập quyền lập pháp trao cho Nghị Viện, hành pháp trao cho Chính phủ tư pháp. .. người lứa tuổi 35 mà nhà lập Hiến 1959 qui định Chủ tịch nước phải từ 35 tuổi trở lên 4) Thống kê chương Hiến pháp 2013 có quyền người, quyền dân ? - Chương Hiến pháp 2013 có quyền sau quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận hiến pháp phân tích 2013 và so sánh, Tiểu luận hiến pháp phân tích 2013 và so sánh, Tiểu luận hiến pháp phân tích 2013 và so sánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay