Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017

4 164 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:37

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD Năm học 20162017 Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm - câu 0,25 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Câu ca dao sau thể đức tính gì? “Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân” A Chí công vô tư B Dân chủ C Kỉ luật D Tự chủ Câu 2: Biểu trái với chí công vô tư? A Giải công việc tình B Mọi việc cần giải thấu tình đạt lí C Công theo phép công mà làm D Mọi hành động dân, nước Câu 3: Bảo vệ hòa bình trách nhiệm A Những nước có kinh tế B Những cường quốc quân C Toàn nhân loại D Những tổ chức quân giới Câu 4: Kỉ luật dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ vì: A Kỉ luật tạo thống cao nhận thức hành động B Dân chủ tạo điều kiện cho cá nhân tham gia cống hiến giám sát C Kỉ luật dân chủ giúp cá nhân, xã hội ổn định phát triển ổn đinh, bền vững D Đây qui định có tính pháp lí Câu 5: Hành động sau thể lòng yêu hòa bình A Dùng vũ lực để giải mâu thuẫn B Phân biệt đối xử dân tộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Tôn trọng văn hóa dân tộc, quốc gia khác D Đấu tranh chống khủng bố Câu 6: Cho biết xu chung giới ngày là: A Đối đầu xung đột B Chiến tranh lạnh C Hòa bình ổn định, hợp tác phát triển D Hạn chế quan hệ với nước để tránh xảy xung đột Câu 7: Chọn cụm từ thích hợp sau điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm “hợp tác”: A Giúp đỡ, hợp tác B Giúp đỡ, hỗ trợ C Bình đẳng, hợp tác D Đoàn kêt, giúp đỡ Hợp tác chung sức làm việc … , … lẫn công việc, lĩnh vực mục đích chung Câu 8: Biểu người động sáng tạo: A Bài khó không làm B Gặp khó khăn chủ động, tìm cách để làm việc, học tập đạt hiệu C Luôn khao khát tìm hiểu mới, dám nghĩ dám làm D Bất chấp thứ nhằm thực điều đề Câu 9: Cầu Mỹ Thuận công trình hợp tác Việt Nam với nước giới? A Ô-xtrây-li-a (Úc) B Mỹ C Pháp Câu 10: Câu sau nói lối sống biết ơn? A Thương người thể thương thân B Ăn nhớ kẻ trồng C Uống nước nhớ nguồn D Tôn sư trọng đạo Câu 11: “Hiệp hội nước Đông Nam Á” có tên viết tắt là? D Nhật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A ASEAN B WHO C FAO D UNESCO Câu 12: Việc làm sau biểu lí tưởng sống cao đẹp, đắn niên: A Bị cám dỗ nhu cầu tầm thường B Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thân C Có kế hoạch không nỗ lực thực D Học tập tốt, làm việc tốt mục đích cống hiến thật nhiều cho đất nước II Tự luận: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Thế dân chủ? Nêu ví dụ? Câu 2: (2,0 điểm) Em nêu truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Nêu hoạt động nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp học sinh Câu 3: Tình huống: (3,0 điểm) Cuối năm học, Dũng bàn: Muốn ôn thi cho đỡ vất vả, cần chia người làm đáp án môn, mang đến trao đổi với Làm vậy, cô giáo kiểm tra, có đáp án Nghe nhiều bạn khen cách làm hay, vừa suất, chất lượng mà lại nhàn thân Em có tán thành với ý kiến không? Vì sao? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN GDCD LỚP I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Học sinh làm câu đạt 0,25 điểm CÂU 10 11 12 ĐÁP ÁN D A C A,B C,D C B B,C A B,C A D II Tự luận (7,0 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) - Dân chủ: Là người làm chủ công việc tập thể xã hội, người phải biết, tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát công việc chung tập thể xã hội có liên quan đến người, đến cộng đồng đất nước (1,0 điểm) - Ví dụ: Yêu cầu HS nêu ví dụ (1,0 điểm) Câu 2: (2,0 điểm) - truyền thống tốt đẹp dân tộc: Tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo, đoàn kết (1,0 điểm) - HS nêu hoạt động nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp học sinh: Tổ chức cho HS biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức đền ơn đáp nghĩa (1,0 điểm) Câu 3: (3,0 điểm) Học sinh diễn đạt nhiều cách khác nhau, cần nêu ý sau: a Không tán thành cách làm Dũng (0,5 điểm) b Giải thích: (2,0 điểm) - Việc làm Dũng tưởng tiết kiệm thời gian, làm việc có suất thực suất (0,5 điểm) Vì: - Mỗi người làm đáp án nên việc làm có suất (0,5 điểm) - Đây việc làm xấu biểu đối phó, dối trá với cô giáo (0,5 điểm) - Mục đích việc cô giáo yêu cầu bạn tự làm đáp án môn nhằm để người học tự nghiên cứu, tự học làm đáp án, qua người làm đáp án thuộc hiểu rõ học (1,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay