Đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekophar

13 101 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:02

Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI TẬP CÁ NHÂN Đánh giá xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty Cổ phần hóa dược phẩm Mekophar Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức Đề bài: Hãy phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm việc cho doanh nghiệp/ tổ chức bạn làm việc Hãy xác định doanh nghiệp/ tổ chức bạn, có vấn đề hay hội liên quan đến chủ đề môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp mang tính thực tiễn dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức? Bài làm: I Giới thiệu chung doanh nghiệp Mekophar  Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần hóa dược phẩm Mekophar  Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TpHCM  Vốn điều lệ: 92,1 tỷ đồng  Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xuất nhập dược phẩm, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu cho ngành dược, dụng cụ y tế; Sản xuất bao bì dùng ngành dược ( chai nhựa, hộp giấy, thùng carton); Sản xuất mua bán hàng thực phẩm công nghệ ( trừ sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống); Dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng; Cho thuê hộ  + Các sản phẩm chính: Về hình thức Công ty sản xuất 05 nhóm thuốc nhóm kháng sinh bột tiêm, nhóm dịch truyền, nhóm thuốc beta- lactam, nhóm thuốc uống non-betalactam, nhóm thuốc nước nhóm thuốc mỡ + Về tính điều trị loại thuốc Công ty sản xuất chủ yếu loại thuốc kháng sinh, loại thuốc hạ sốt kháng viêm, loại thuốc đặc trị Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức loại thuốc bổ Bên cạnh Công ty sản xuất nguyên liệu kháng sinh để phục vụ sản xuất thành phẩm cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp khác nước Sản phẩm Công ty đa dạng với 200 chủng loại sản phẩm khác có chất lượng tốt, mẫu mã bao bì đẹp, giá hợp lý nên nhận tín nhiệm lựa chọn khách hàng, đặc biệt bệnh viện nước  Hệ thống phân phối sản sản Mekophar: Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ qua hệ thống phân phối Công ty dược phẩm trung ương, địa phương bệnh viện toàn quốc Mạng lưới phân phối Công ty ngày đầu tư mở rộng thông qua Công ty TNHH dược phẩm tư nhân địa phương Các Chi nhánh cửa hàng giới thiệu sản phẩm làm đầu mối việc nghiên cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng tồn kho nhu cầu dự trữ, kiểm tra quản lý công nợ  Vị Công ty: Công ty doanh nghiệp mạnh ngành dược nước, có doanh số sản xuất tân dược 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn thị trường Thị phần công ty chiếm khoảng 7% thị phần nước Nhà máy công ty 75 nhà máy đạt chuẩn GPM-WHO 180 nhà máy sản xuất thuốc Việt Nam Công ty cso phân xưởng sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn phân xưởng Dược phẩm phân xưởng thuốc kháng sinh Bêta Lactam với dây chuyền đại Châu Âu máy ép vỉ NOACK (Đức), máy đóng nang tự động MACOPHAR (Ý) Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức Công ty doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nước có nhà máy sản xuất nguyên liệu kháng sinh (ampiciline amoxiciline)  Triển vọng Công ty Do đặc thù ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe, cung cấp sản phẩm thiết yếu cho người nên thị trường ổn định Hiện sản lượng thuốc sản xuất nước đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ thuốc nội địa Hệ thống máy móc thiết bị, nhà xưởng kho công ty đạt tiêu chuẩn GPM - WHO đảm bảo cho công ty đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nhà nhượng quyền việc sản xuất sản phẩm nhượng quyền  Rủi ro Kinh doanh Thị trường mặt hàng nguyên liệu kháng sinh bị cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nước Chính phủ giảm thuế nhập nguyên liệu xuống 0% Tại thị trường xuất khẩu, sản phẩm Trung Quốc làm nhái sản phẩm công ty gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh doanh số Mekophar Công ty tập trung phân phối thuốc qua bệnh viện số công ty khách hàng truyền thống nên tính ổn định không cao công ty dược khác hệ thống phân phối  Cơ cấu tổ chức: Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức  Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2009 Năm2010 Tăng trưởng 2010/2009 Tổng tài sản 447382505024 505919499367 13.08 Tài sản ngắn hạn 327849661804 373436841623 13.9 Tài sản dài hạn 119532843220 132482657744 10.83 VCSH 342897282971 373035628240 8.79 Tổng nợ 104485222053 132883871127 27.18 92608202868 115331619217 24.54 Nợ ngắn hạn Bài tập cá nhân  Hành vi tổ chức Kết kinh doanh Chỉ tiêu Tổng tài sản Năm 2009 Năm2010 tăng trưởng 2010/2009 447,382,505,024 505,919,499,367 13.08% 646,844,920 895,359,194 38.42% 79,942,308 89,825,296 12.36% 975,835 2,732,265 179.99% LNTT 80,918,143 92,557,562 14.38% Thuế 19,727,457 21,543,546 9.21% LNST 61,190,687 71,014,016 16.05% 6,753 7,837 16.05% 30.00% 30.00% Doanh thu LN HĐKD LN khác EPS Tỷ lệ chi trả cổ tức II Chiến lược Phát triển Mekopha Mục tiêu phát triển Mekophar giai đoạn 2010-2015 * Dựa vị mạnh thị trường hóa dược phẩm Mekophar xác định cho mục tiêu phát triển sau: - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển mang tính đột phá, trọng tâm vào nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng, nguyên liệu kháng sinh, sản phẩm mỹ phẩm sản phẩm thử nghiệm thuốc từ tế bào gốc - Củng cố phát triển thị trường nước, đặc biệt miền Bắc, miền Trung Đồng sông Cửu Long - Phát triển hoàn thiện Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc (Mekostem) để ứng dụng thể người Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức Tăng thị phần tiêu thụ nước lên 10% Các chiến lược phát triển cần thiết phải thay đổi lĩnh vực hành vi tổ chức Trên sở mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới thực trạng tình hình hoạt động Công ty, với kiến thức thu từ môn Hành vi tổ chức, xin mạnh giạn đề xuất sau để giúp Công ty thực tốt mục tiêu Các mục tiêu hầu hết tập trung vào việc phát triển sản phẩm mở rộng thị trường, tăng thị phần Do công tác Marketing đóng vai trò quan trọng việc thực mục tiêu Để thực mục tiêu phát triển trên, theo Mekophar nên trọng vào chiến lược sau:  Chiến lược phát triển sản phẩm  Chiến lược Marketing  Chiến lược mô hình tổ chức  Chiến lược quản trị nguồn lực Nhưng cấu tổ chức Mekophar chưa phát triển phận Marketing Với chiến lược mô hình tổ chức theo cần có thay đổi, bổ sung Phòng Kế hoạch Kinh doanh phận Marketing xây dựng hệ thống đường dây nóng để phản ứng nhanh với phản ánh khách hàng tư vấn cho khách hàng sức khỏe sản phẩm Bộ phận hỗ trợ lớn cho chiến lược Marketing Công ty Đây vấn đề liên quan đến công tác tổ chức hành vi tổ chức doanh nghiệp, cụ thể sau: Bài tập cá nhân - Hành vi tổ chức Doanh nghiệp xác định mục tiêu rõ ràng chưa thiết kế xây dựng phận hỗ trợ cho mục tiêu - Chưa nhấn mạnh để tạo động lực cho nhân viên làm việc Cần thay đổi nhận thức nhân viên thay đổi cần thiết thay đổi khách hàng Đưa hiệu “Làm hài lòng khách hàng tảng phát triển, đạt đến thành công từ việc nâng cao giá trị khách hàng” văn hóa Công ty - Chưa biết cách định hướng khích lệ nhân viên với mong đợi nhân viên để họ có động lực cống hiến cho doanh nghiệp - Người lãnh đạo doanh nghiệp chưa nắm lý thuyết hành vi tổ chức, chưa vận dụng lý thuyết hành vi tổ chức điều hành đạo hoạt động doanh nghiệp chưa phát huy hết khả doanh nghiệp để gia tăng giá trị cho Công ty III Phân tích vấn đề hành vi tổ chức: Kiến thức thu từ việc nghiên cứu Hành vi lớn Tuy nhiên việc vận dụng cần phải linh hoạt Dựa vào mục tiêu phát triển Công ty thời gian xác định thấy vận dụng kiến thức hành vi nhân để đạt mục tiêu đề Ở đây,trong phạm vi dự án xin phân tích số nội dung sau: Động lực làm việc khuyến khích nhân viên làm việc Mỗi người có nhu cầu sau: Nhu cầu tự nhiên, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng nhu cầu tự thể Mà theo thuyết ERG nhu cầu tổng hợp thành nhu cầu tồn tại, quan hệ phát triển Ngày nhu cầu phát triển trở thành nhu cầu cao người Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức Thấu hiểu, biết cách khai thác gắn kết nhu cầu nhân viên vào mục tiêu doanh nghiệp, chắn doanh nghiệp nhanh chóng thành công việc tạo động lực cho nhân viên làm việc thông qua hoạt động sau: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ làm việc, tạo điều kiện cho nhân viên có trao đổi giao tiếp nhằm quản lý tri thức, tạo gắn kết tổ chức công việc tốt hơn, xây dựng tổ chức thành tổ chức học hỏi thông qua khóa đào tạo ngắn hạn, buổi sinh hoạt chuyên môn, buổi thảo luận Sắp xếp nhân viên vào vị trí, chọn người giao việc, xây dựng bảng phân tích công việc rõ yêu cầu, quyền hạn nhiệm vụ vị trí công việc cụ thể, đánh giá xác kết hoạt động Bên cạnh doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên có hội thăng tiến, khuyến khích nhân viên khen thưởng kịp thời, chế độ lương dựa lực làm việc công sức đóng góp vào tổ chức Sự đóng góp cá nhân hoàn thành tốt công việc giúp cho tổ chức đạt mục tiêu chung Và thành công tổ chức giúp cá nhân thực mục tiêu riêng Văn hóa doanh nghiệp Cái coi yếu tố chiến lược cho việc hoàn thành mục tiêu tổ chức.Đây xem yếu tố tạo nên khác biệt thương hiệu Do cần tạo gắn kết đan xen mục tiêu phương trâm cách làm việc toàn doanh nghiệp Với mục tiêu hài lòng khách hàng yếu tố tạo giá trị doanh nghiệp Sự hài lòng khách hàng chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng vào thời điểm mà khách hàng mong muốn, hài lòng Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức giá thành sản phẩm cung cách phục vụ khách hàng trước, sau bán hàng Qua tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải đưa yếu tố vào tư duy, nề nếp làm việc nhân viên tiến hành xã hội hóa giá trị từ lịch sử đem lại, tạo kế thừa phát huy tốt để nhân tiếp thu hành vi xử kiến thức cần thiết để đảm nhận vai trò doanh nghiệp, từ tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh hơn, đồng thời phát huy điểm mạnh từ văn hóa doanh nghiệp Thay đổi tổ chức- xây dựng phận hỗ trợ cho mục tiêu doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Mekophar hoạt động phù hợp, nhiên để hỗ trợ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, doanh nghiệp cần xem xét thành lập phận Marketing phòng Kế hoạch kinh doanh xây dựng hệ thống đường dây nóng để phản ứng nhanh với phản ánh khách hàng tư vấn cho khách hàng sức khỏe sản phẩm Đây thay đổi tổ chức thay đổi không lớn bổ sung nhằm bổ trợ đẩy nhanh việc việc hoàn thành cho mục tiêu ngắn hạn trước mắt doanh nghiệp lại yếu tố quan trọng cho cạnh tranh phát triển lâu dài doanh nghiệp Chúng ta nhận thấy vai trò Marketing thị trường cạnh tranh ngày Marketing giúp kết nối doanh nghiệp khách hàng, giúp khách hàng nhận biết sản phẩm, đưa sản phẩm đến khách hàng, tìm kiếm làm thỏa mãn cao nhu cầu khách hàng, giữ chân khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng tiềm Doanh nghiệp biết phối hợp tốt sản xuất sản phẩm chất lượng cao, phù hợp thực tốt công tác Marketing giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, mở rộng thị trường chiếm lĩnh thị phần cao 10 Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức Nhưng công việc trìu tượng khó, đòi hỏi cần phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp am hiểu Marketing thị trường, kết hợp tư sáng tạo làm tốt công tác Marketing từ tạo hiệu cho doanh nghiệp Song song với việc tạo lập phận Marketing, doanh nghiệp cần thay đổi phương thức làm việc, tăng phối hợp liên kết chặt chẽ phận Công ty trình làm việc có kiểm tra theo dõi lãnh đạo phụ trách, đảm bảo công việc xuyên suốt trôi chảy IV Các bước hành động cụ thể cho dự án Sắp xếp nhân cho phận Marketing Tuyển thêm nhân có chuyên môn kinh nghiệm hoạt động Marketing, ưu tiên cá nhân có hiểu biết thị trường, hiểu biết thị trường dược phẩm Nhân triển khai công tác Marketing nằm chi nhánh để dễ dàng cho việc triển khai hoạt động Marketing phối hợp với phận khác tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng tồn kho trước đưa vào tiêu thụ Bộ phận tổng hợp công tác Marketing đường dây nóng nằm Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Bộ phận làm nhiệm vụ nghiên cứu, lên kế hoạch tổng hợp đánh giá kết hiệu công tác Marketing Việc xây dựng phận Marketing chuyên nghiệp có mặt Chi nhánh tăng chất lượng, hiệu công tác Marketing Chi nhánh toàn Công ty, đồng thời làm tăng liên kết chặt chẽ nội Chi nhánh việc phối hợp thực công việc việc xây dựng 11 Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức phận Marketing tiến hành giao tiêu kế hoạch doanh số cho Chi nhánh Bên cạnh thực thi đua Chi nhánh động viên khuyến khích nhân viên làm việc toàn Công ty chế độ khen thưởng đãi ngộ phù hợp Thời gian thực dự án Dự án thực sau xây dựng lãnh đạo Công ty thống phê chuẩn - Bắt đầu từ tháng II/2011 đến hết quý III/2011thực xong số nội dung sau  Xác định mục tiêu cụ thể, chi tiết nhiệm vụ tổ chức năm thời kỳ năm  Kiện toàn biên chế cho đủ, xếp lại tổ chức công việc hợp lý  Xây dựng chế đãi ngộ khen thưởng hợp lý  Tuyên truyền, phổ biến nhận thức đến cán nhân viên để người nhận tức thực dự án  Định kỳ đánh giá chất lượng hiệu công tác Marketing đơn vị toàn Công ty - Người tham gia thực dự án: Các cán bộ, nhân viên thực công tác Marketing dể đạt mục tiêu cần có nỗ lực đoàn kết của toàn thể nhân viên phận toàn doanh nghiệp để Mekophar trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất nhập dược phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, 12 Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức sức khỏe cộng đồng ngày cao người dân, góp phần giải vấn đề an sinh xã hội 13 ... quản lý công nợ  Vị Công ty: Công ty doanh nghiệp mạnh ngành dược nước, có doanh số sản xuất tân dược 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn thị trường Thị phần công ty chiếm khoảng 7% thị phần nước... chung doanh nghiệp Mekophar  Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần hóa dược phẩm Mekophar  Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TpHCM  Vốn điều lệ: 92,1 tỷ đồng  Ngành nghề kinh doanh: ... từ văn hóa doanh nghiệp Thay đổi tổ chức- xây dựng phận hỗ trợ cho mục tiêu doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Mekophar hoạt động phù hợp, nhiên để hỗ trợ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekophar , Đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekophar , Đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekophar

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay