Đánh giá các yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại CTY điện lực quảng ninh

12 85 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:02

Hành vi tổ chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN Môn: Quản trị hành vi tổ chức Trong kinh tế thị trường hội nhập sôi động Việt Nam cạnh tranh doanh nghiệp nhằm chiếm lĩnh thị trường thu hút khách hàng trở nên ngày gay gắt khốc liệt Điều trước tiên mà doanh nghiệp nghĩ đến phải chất lượng, giá uy tín doanh nghiệp Mặc dù ngành độc quyền bảo hộ Nhà nước xu tất yếu hội nhập buộc doanh nghiệp ngành điện phải đặc biệt quan tâm để nâng cao chất lượng sản phẩm dẫn đến giảm giá thành Đối với doanh nghiệp việc bố trí khâu tổ chức sản xuất hợp lý để nâng cao suất lao động tăng thu nhập tăng hiệu sản xuất kinh doanh điều cần Hành vi tổ chức thiết Mà vấn đề quan trọng khâu tổ chức sản xuất hợp lý công tác đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm việc tốt phù hợp hiệu tiết kiệm lao động, bố trí lao động hợp lý, tăng suất lao động tăng thu nhập Tuy nhiên, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc bố trí xếp lao động gặp nhiều trở ngại khó khăn Qua thời gian công tác Công ty Điện lực Quảng Ninh với kiến thức học qua môn học Quản trị hành vi tổ chức tìm hiểu sâu công tác mô hình tổ chức Công ty Điện lực Quảng Ninh thấy nhiều vấn đề cần quan tâm Với mục đích đánh giá tình hình xây dựng, thành tựu hạn chế việc xây dựng thực mô hình tổ chức Công ty Từ đưa số giải pháp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tổng công ty Điện lực Miền Bắc mà theo khắc phục hạn chế việc xây dựng thực công tác quản lý, bố trí lao động Công ty Điện lực Quảng Ninh Để có kết đó, đòi hỏi thân Công ty có nét văn hoá đặc trưng riêng doanh nghiệp đoàn kết tránh tình trạng mô hình tổ chức quản lý cồng kềnh gây trở ngại cho phát triển doanh nghiệp Giới thiệu Công ty Điện lực Quảng ninh văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Quảng Ninh doanh nghiệp Nhà nước đóng địa bàn tỉnh Quảng Ninh với chức nhiệm vụ cung ứng điện cho đơn vị sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống văn hoá cho nhân dân địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tham gia cho tỉnh công tác quy hoạch phát triển lưới điện địa bàn tỉnh, thực phương châm Đảng Nhà nước “Điện luôn phải hàng đầu trước bước lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật” đặc biệt phát triển toàn cầu cần ưu tiên phát triển vùng sâu, vùng xa, xây dựng sở hạ tầng cần thiết cho phát triển kinh tế phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, đáp ứng đầy đủ mục tiêu kinh tế, trị văn hoá xã hội Hành vi tổ chức Nhìn nhận cách tổng quát, ta thấy văn hoá quan doanh nghiệp nước ta có hạn chế định: Đó văn hoá xây dựng tảng dân trí thấp phức tạp yếu tố khác ảnh hưởng tới; môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có nhìn ngắn hạn; chưa có quan niệm đắn cạnh tranh hợp tác, làm việc chưa có tính chuyên nghiệp; bị ảnh hưởng khuynh hướng cực đoan kinh tế bao cấp; chưa có giao thoa quan điểm đào tạo cán quản lý nguồn gốc đào tạo; chưa có chế dùng người, có bất cập giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao Mặt khác văn hoá doanh nghiệp bị yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn ảnh hưởng tàn dư đế quốc, phong kiến Tại công ty Điện lực Quảng Ninh, kênh thông tin nhân viên giám đốc chưa cởi mở Nhân viên có hội để bày tỏ ý kiến cá nhân đóng góp ý tưởng vào phát triển công ty Thêm vào hội để người lao động hoạch định mục tiêu cá nhân, đạt mục tiêu phát huy mạnh cá nhân lợi ích chung hạn chế Hành vi tổ chức Văn hóa Doanh nghiệp gì? Trong trình phát triển kinh tế thị trường, việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp - tài sản vô hình doanh nghiệp - việc làm cần thiết gặp không khó khăn Để thấy văn hoá doanh nghiệp tảng thành công, trước hết phải xem xét đến tình hình thực trạng chung văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Có nhiều cách hiểu khác Văn hóa doanh nghiệp, tựu chung lại: Văn hoá doanh nghiệp toàn giá trị văn hoá gây dựng lên suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, trở thành giá trị, quan niệm tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ, hành vi thành viên doanh nghiệp việc theo đuổi thực mục tiêu hoạt động doanh nghiệp Cũng văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có đặc trưng cụ thể riêng biệt Trước hết, văn hoá doanh nghiệp sản phẩm người làm doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững Nó xác lập hệ thống giá trị người làm doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao ứng xử theo giá trị Văn hoá doanh nghiệp có vị trí vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp thiếu yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu thông tin nói chung gọi tri thức doanh nghiệp khó đứng vững tồn Văn hóa hiểu giá trị, thái độ hành vi phần lớn thành viên cộng đồng giúp phân biệt với cộng đồng khác Hiểu có nghĩa chuyện - sai, tốt - xấu văn hóa so với văn hóa khác Chỉ có khác biệt văn hóa khác biệt thể quan niệm rõ qua hành vi giao tiếp, ứng xử thường ngày Trong lĩnh vực kinh doanh, khác biệt văn hóa thể Hành vi tổ chức cách tổ chức, điều hành doanh nghiệp, quan hệ cá nhân với nhà quản lý với nhân viên thuộc quyền Văn hoá doanh nghiệp tạo nét đặc trưng riêng cho doanh nghiệp, thể chung, khác biệt tạo nên giá trị niềm tin Văn hoá doanh nghiệp thể bên nội doanh nghiệp nhân viên với nhau, với lãnh đạo doanh nghiệp với bên Một quốc gia không bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống Một gia đình đầm ấm sum vầy đóng góp tích cực cho xã hội gia phong, gia giáo doanh nghiệp nghiệp lau dài, bền vững văn hóa đặc thù Trong công ty doanh nghiệp đánh giá nhân viên theo hai tiêu chí: Năng lực làm việc tư cách cá nhân, chí coi trọng tư cách cá nhân Mọi người mặt trí lực ít, điều quan trọng lớn lên môi trường rèn luyện theo hướng Các yếu tố cần quan tâm trình phát triển Văn hóa doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp tài sản vô hình doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp việc làm cần thiết không khó khăn Sự thành công doanh nghiệp, đặc biệt nước châu thường dựa mối quan hệ cá nhân người lãnh đạo, nước Tây Âu thành công doanh nghiệp lại dựa yếu tố khả quản lý nguồn lực, suất làm việc, tính động nhân viên…Ngoài yếu tố chủ quan, để xây dựng văn hoá doanh nghiệp phải trọng tới yếu tố khách quan Đó việc tạo lập thị trường, lợi ích người tiêu dùng, thể qua “Các nguyên tắc đạo để bảo vệ người tiêu dùng”, trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Một doanh nghiệp muốn thành công lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi phải có văn hoá doanh nghiệp tiên tiến phù hợp đồng thời Hành vi tổ chức phải có người lãnh đạo giỏi Ta xét đến khía cạnh để dẫn đến thành công doanh nghiệp: + Phong cách lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động đặc thù người lãnh đạo hình thành sở kết hợp chặt chẽ tác động qua lại biện chứng yếu tố tâm lý chủ quan người lãnh đạo yêu tố môi trường xã hội hệ thống quản lý Ngày nay, hoạt động kinh doanh không đất cho tồn ông giám đốc biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán mà không cần tính đến nhu cầu, nguyện vọng họ Và ông giám đốc biết ngồi lệnh chờ đợi cấp tuân thủ Bối cảnh phát triển đất nước, kinh tế thị trường đặt yêu cầu doanh nghiệp muốn thành công kinh doanh Bên cạnh việc thay đổi kỹ thuật, công nghệ, đào tạo cần phải có tư công tác lãnh đạo - quản lý Điều có nghĩa người lãnh đạo - quản lý phải người hoàn toàn khác với ông chủ tư trước điều khiển xí nghiệp roi vọt, định từ ghế phô tơi, hay vị giám đốc không dám nghĩ, dám làm thụ động làm theo quy định cứng nhắc chế cũ thời bao cấp Những nhà lãnh đạo - quản lý giỏi phải người có nhìn thực tế giá trị họ tổ chức mà họ quản lý Họ phải có phong cách quản lý mới, hợp lý Phong cách lãnh đạo hợp lý phong cách mà người lãnh đạo vừa đáp ùng nhu cầu khác người lao động, vừa phát huy sức mạnh cá nhân tập thể người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh Có thể khẳng định rằng, phong cách lãnh đạo yếu tố quan trọng yếu tố làm nên thành công kinh doanh doanh nghiệp + Quan hệ cá nhân với nhóm hay tập thể Hành vi tổ chức Đối với văn hóa coi trọng tập thể, người ta thường trọng đến chung, đến mặt nhóm, có tâm lý thích hòa đồng, tránh xung đột thường xem mối quan hệ hay người cao nhiệm vụ Văn hóa trọng tập thể có đặc điểm thích cách diễn đạt gián tiếp lệ thuộc nhiều vào ngữ cảnh (high - context culture), tức diễn đạt nhiều thông qua thái độ, cử chỉ, điệu không lời nói Ngược lại, văn hóa có tính chất cá nhân chủ nghĩa, người ta trọng đến tôi, quan hệ cá nhân thường lỏng lẻo, quan tâm hay quan tâm vừa phải đến mặt nhóm, đặt nhiệm vụ cao mối quan hệ thích lối giao tiếp trực tiếp lời nói + Giải xung đột: Thực trạng tất yếu quan luôn có xung đột, chúng khác quy mô tính chất Xung đột trình bên nhận quyền lợi đối lập bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác Tuy nhiên, lúc khái niệm xung đột hiểu theo nghĩa xấu Xung đột mang đến kết tiêu cực tích cực, phụ thuộc vào chất cường độ xung đột cách giải xung đột Vấn đề đặt cho nhà quản lý không chỗ nắm bắt vấn đề lý luận xung đột, điều quan trọng nhà quản lý phải tiến hành giải nào, giải xung đột công việc vô quan trọng trình quản lý Trong Đắc nhân tâm, Dale Carnegie viết: “Tranh biện không phát tán hiểu lầm Phải thiệp thế, biết khéo léo, có lòng hòa giải khoan hồng đặt địa vị vào đối thủ, ta thu phục họ" Người quản lý phải có phẩm chất họ phải đối mặt với xung đột, họ có trách nhiệm giải xung đột Từ tình thuật lại trên, thấy rõ người quản lý kiến thức tâm lý quản lý, lúng túng Hành vi tổ chức ứng xử thất bại Bài học rút phải trang bị kiến thức tâm lý quản lý để “biết khéo léo" xác định mưu phạt tâm công công cụ hữu hiệu công cụ quản lý để dẫn đến thành công + Điều phối kiểm soát: Văn hoá doanh nghiệp điều phối kiểm soát hành vi nhân câu chuyện, truyền thuyết; chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc Khi phải định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi lựa chọn phải xem xét + Tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp: Tổng hợp yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực làm tăng hiệu hoạt động tạo khác biệt thị trường Hiệu khác biệt giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt thị trường + Tạo động lực làm việcvà tạo nên giá trị tinh thần "Động lực làm việc 50% đến từ cá nhân người 50% lại đến từ môi trường làm việc, đặc biệt từ phía người lãnh đạo, quản lý" (John Adair) Sống văn hóa lành mạnh với quan tâm thỏa đáng nhà lãnh đạo khả nuôi dưỡng tạo cho người cảm thấy lạc quan muốn cống hiến cho mục tiêu doanh nghiệp Động lực làm việc vấn đề quan trọng người lao động quản lý nhân lực doanh nghiệp Người lao động đạt kết làm việc tốt thiếu động lực làm việc Do tạo động lực làm việc cho người lao động có ý nghĩa quan trọng tổ chức kỹ cần thiết người lãnh đạo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sở nào: Thế giới xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa vào lý thuyết văn hóa tổ chức Nhiều học giả phương Tây đưa định nghĩa văn hóa tổ chức Ví Hành vi tổ chức dụ: ”Văn hóa tổ chức loại quy ước nhóm người nghĩ ra, phát hay xây dựng nên để giải vấn đề thích ứng với bên hòa nhập bên Những quy ước phải coi có hiệu lực chuẩn mực để thành viên tổ chức thấm nhuần tuân thủ” (E.Schein, 1984) Trước hết phải có quan điểm cụ thể vai trò văn hoá doanh nghiệp Sự thắng doanh nghiệp chỗ có vốn sử dụng công nghệ mà định việc tổ chức người Con người ta lên từ tay không vốn không từ tay không văn hoá Văn hoá có tảng điểm mốc đầu cuối Do vậy, xuất phát điểm doanh nghiệp cao xây dựng tảng văn hoá Các doanh nghiệp xây dựng phải có nhận thức niềm tin triệt để, lúc văn hoá xuất Mọi cải cách thực có tính thuyết phục tách khỏi lợi ích cá nhân, văn hoá doanh nghiệp phải bảo vệ cho quyền lợi lợi ích cá nhân Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có biện pháp cụ thể • Xây dựng văn hóa mạnh doanh nghiệp • Xây dựng văn hóa có tính cạnh tranh • Xây dựng văn hòa phải đảm bảo tính trách nhiệm xã hội đạo đực kinh doanh • Xây dựng đổi văn hóa đảm bảo giá trị truyền thống dân tộc • Tập trung dân chủ như: Đa dạng hoá loại hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng chế kết hợp hài hoà lợi ích để doanh nghiệp trở thành nhà chung, thuyền vận mệnh người Đây loại quy ước không thành văn kinh nghiệm cho thấy: muốn thành công giao nhiệm vụ tổ chức việc Hành vi tổ chức nghiên cứu tổ chức phương diện giấy tờ, văn bản, phải tìm hiểu để thâm nhập vào văn hóa tổ chức Ở Việt Nam, số doanh nghiệp tiên phong xây dựng văn hóa doanh nghiệp FPT, Mai Linh, Trafaco, Phù Đổng họ đo đếm hiệu phát triển doanh nghiệp Cho tới nay, vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức nói chung văn hóa doanh nghiệp nói riêng đề cập đến mặt lý thuyết lẫn thực tiễn Vậy từ trước tới nay, có hay gọi “Văn hóa doanh nghiệp”? Xin trả lời thực tế tổ chức lại văn hóa mình, dù họ có ý thức hay ý thức tác động vào nó, sử dụng Các giải pháp mang tính thực tiễn cho Công ty Điện lực Quảng Ninh dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức Một doanh nghiệp phát triển bền vững xây dựng tảng văn hóa định Văn hóa doanh nghiệp loại tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng kho tài sản doanh nghiệp công cụ cạnh tranh sắc bén Những doanh nghiệp văn hóa mạnh khó cạnh tranh cao thị trường Đồng thời, uy tín doanh nghiệp tạo gia tăng thị trường thông qua việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh + Đề tầm nhìn, mục tiêu chiến lược rõ ràng thống từ cấp cao đến tận cá nhân người lao động Mục đích để tăng cường nhận thức nhân viên mục tiêu ngắn hạn dài hạn cá nhân doanh nghiệp + Xây dựng hệ thống mô tả công việc số tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhằm đưa mức lương, thưởng hợp lý nhằm tạo công bằng, khuyến khích nhân viên góp phần tăng cường hiệu hoạt động công ty thông qua phát huy lực cá nhân + Tiến hành vấn, làm test toàn nhân viên, lãnh đạo Chi nhánh Phòng giao dịch theo thứ tự phân bổ thời gian hợp lý, nhằm mục đích nắm bắt nhu cầu cán nhân viên công việc mong 10 Hành vi tổ chức muốn công việc thời gian tới, sở trường cán nhân viên + Xây dựng tiêu chuẩn áp dụng nhân viên giỏi, có thành tích tốt công việc nhằm mục đích đề bạt lên vị trí cao hơn, dựa tiêu chuẩn như: độ tuổi, kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động, thành tích đạt gi? Thời gian bao lâu? nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành vị trí - Cải tiến phong cách làm việc, ứng xử công ty xưng hô, nói chào hỏi (thái độ thân thiện, bình đẳng, khuyến khích tất nhân viên đưa quan điểm cá nhân, đóng góp sáng kiến đẩy mạnh thi đua hay đưa quan điểm, lạnh lùng - Xây dựng kênh truyền đạt thông tin, ý kiến phản hồi nội qua văn phòng điện tử: đường truyền nóng, hòm thư góp ý, buổi họp, buổi sinh hoạt tập thể, buổi nói chuyện trao đổi trực tiếp ban lãnh đạo với người lao động đưa lên trang điện tử Công ty giúp người lao động nói suy nghĩ nguyện vọng mình, để từ tạo thoải mái trình làm việc, đoàn kết nội Công ty Tạo động lực thúc đẩy người hăng say làm việc, thoải mái tư tưởng sáng tạo cải tiến suất chất lượng, cải tiến kĩ thuật - Tạo điều kiện học tập, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức Công ty thường xuyên tổ chức lớp học giúp nâng cao kỹ làm việc, kỹ sống như: Nâng cao kỹ quản lý giám sát, kỹ thuyết trình đàm phán, lớp học văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp công sở, kỹ làm việc nhóm, nâng cao lực quản lý cấp trung… Học tập, rèn luyện không ngừng để đổi thích nghi trách nhiệm chung Công ty thành viên công ty - Xây dựng quỹ “Tình Đồng Đội”, với mục đích hỗ trợ thành viên công ty có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên công việc, hàng quý công ty tổ chức trao quỹ tới thành viên, chia sẻ khó khăn để thành viên yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty 11 Hành vi tổ chức Có thể thấy hầu hết đề xuất hướng tới nguồn nhân lực thông qua việc đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm việc công ty Vì thấy “ Muốn doanh nghiệp phát triển yếu tố người vô quan trọng” Khi lấy người làm trung tâm, người nhân tố định tới thành công doanh nghiệp, làm cho lực sản xuất phát triển, tăng thêm gắn bó nhân viên với doanh nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao chất lượng cho công trình tiếp tục nối dài thành tích mà doanh nghiệp đạt ngày Thông qua giảng Môn học hành vi tổ chức (OB) Thầy giáo người Mỹ tài liệu chương trình cung cấp, tham khảo thêm số tài liệu Internet giúp phương pháp nhận định, đánh giá xác tính cách mình, hiểu sâu hành vi tổ chức, kiểm soát hành vi thân từ định hướng hành vi ứng xử tương lai Môn học giúp định hướng cho cách khoa học, cụ thể để làm việc cách hiệu hơn, đạt thành công mong muốn góp phần vào phát triển tổ chức mà làm việc Tài liệu tham khảo: www.giaovien.net Giáo trình Quản trị Hành vi tổ chức 12 ... triển doanh nghiệp Giới thiệu Công ty Điện lực Quảng ninh văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Quảng Ninh doanh nghiệp Nhà nước đóng địa bàn tỉnh Quảng Ninh với chức nhiệm vụ cung ứng điện cho... nhân, văn hoá doanh nghiệp phải bảo vệ cho quyền lợi lợi ích cá nhân Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có biện pháp cụ thể • Xây dựng văn hóa mạnh doanh nghiệp • Xây dựng văn hóa có tính... văn hóa doanh nghiệp sở nào: Thế giới xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa vào lý thuyết văn hóa tổ chức Nhiều học giả phương Tây đưa định nghĩa văn hóa tổ chức Ví Hành vi tổ chức dụ: Văn hóa tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại CTY điện lực quảng ninh , Đánh giá các yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại CTY điện lực quảng ninh , Đánh giá các yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại CTY điện lực quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay