RỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017

91 116 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:59

Cán cân thanh toán là một bản trình bày ngắn gọn các nguyên tắc, những giao dịch của dân cư một quốc gia với dân cư một quốc gia khác trong thời kì nhất định thường là một năm.Cán cân thanh toán quốc tế là một bản kết toán tổng hợp toàn bộ các luồng hàng hóa, dịch vụ, tư bản giữa một quốc gia và các nước khác trên thế giới. Cán cân thanh toán phản ánh vị trí của một quốc gia trên thế giới. Tài liệu của cán cân thanh toán biểu hiện một cách chính xác, rõ ràng về tài chính, tiền tệ và chính sách thương mại của một quốc gia.Đồng thời thông qua nguồn tài liệu của cán cân thanh toán giúp chính phủ đề ra những chính sách kinh tế đối ngoại cho phù hợp. Ngoài ra cán cân thanh toán rất cần thiết cho ngân hàng, công ty, cá nhân có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thương mại quốc tế trong quá trình kinh doanh của mình. A MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHẬP SIÊU I SƠ LƯỢC VỀ NHẬP SIÊU Cán cân toán Cán cân toán trình bày ngắn gọn nguyên tắc, giao dịch dân cư quốc gia với dân cư quốc gia khác thời kì định thường năm Cán cân toán quốc tế kết toán tổng hợp toàn luồng hàng hóa, dịch vụ, tư quốc gia nước khác giới Cán cân toán phản ánh vị trí quốc gia giới Tài liệu cán cân toán biểu cách xác, rõ ràng tài chính, tiền tệ sách thương mại quốc gia.Đồng thời thông qua nguồn tài liệu cán cân toán giúp phủ đề sách kinh tế đối ngoại cho phù hợp Ngoài cán cân toán cần thiết cho ngân hàng, công ty, cá nhân có liên quan trực tiếp gián tiếp đến thương mại quốc tế trình kinh doanh Cán cân toán tập hợp tất hình thức thương mại hàng hóa vào khoản mục Điều có nghĩa cán cân toán không phân chia thương mại quốc tế thành tiêu thức nhỏ Tương tự tất luồng tư vào quốc gia phản ánh khoản mục cán cân toán Tùy thuộc vào mối quan hệ mà người ta phân thành loại cán cân toán sau: • Cán cân toán thời kì • Cán cân toán thời điểm • Cán cân toán đa phương • Cán cân toán khu vực Thặng dư cán cân toán phản ánh luồng ngoại tệ vào nước lớn luồng ngoại tệ Khi cán cân toán có thặng dư tạo điều kiện cho quốc gia có dự trữ ngoại tệ Thâm hụt cán cân toán phản ánh luồng ngoại tệ vào nước nhỏ luồng ngoại tệ Quốc gia bị thâm hụt cán cân phải xuất vàng để trả nợ, hay khất nợ phải gia hạn nợ để giải số thâm hụt Ví dụ: cán cân toán Việt Nam năm 1992 -440 triệu USD Có nghĩa năm 1992 bị thâm hụt cán cân toán Để giải khoản thâm hụt nước ta phải bán vàng, khất nợ hay gia hạn thêm nợ bán tài sản cho nước Các thành phần cán cân toán Theo quy tắc biên soạn biểu cán cân toán IMF đề năm 1993, cán cân toán quốc gia bao gồm bốn thành phần sau • Tài khoản vãng lai: Tài khoản vãng lai ghi lại giao dịch hàng hóa, dịch vụ số chuyển khoản • Tài khoản vốn: Tài khoản vốn ghi lại giao dịch tài sản thực tài sản tài • Thay đổi dự trữ ngoại hối nhà nước: Mức tăng hay giảm dự trữ ngoại hối ngân hàng trung ương Do tổng tài khoản vãng lai tài khoản vốn mục sai số nhỏ, nên gần tăng giảm cán cân toán tăng giảm dự trữ ngoại hối tạo nên • Mục sai số: Do khó ghi chép đầy đủ toàn giao dịch thực tế, nên phần ghi chép thực tế có khoảng cách Khoảng cách ghi cán cân toán mục sai số Tài khoản vãng lai (current account) Tài khoản vãng lai cán cân toán ghi lại luồng hàng hóa dịch vụ quốc tế khoản thu nhập ròng khác từ nước Hiệu số tổng số xuất hàng hóa dịch vụ với tổng số nhập hàng hóa dịch vụ gọi cán cân toán vãng lai Trong cán cân toán vãng lai phần quan trọng cán cân thương mại Cán cân thương mại bao gồm hai phận: thương mại hữu hình thương mại vô hình Thương mại hữu hình hoạt động xuất nhập hàng hóa nguyên vật liệu, nhiên liệu, ôtô, sắt thép, v.v… Thương mại vô hình hoạt động xuất nhập dịch vụ như: vận chuyển, du lịch, ngân hàng, v.v… Nếu giá trị hàng xuất lớn giá trị hàng nhập người ta gọi “cán cân thương mại thuận lợi”(xuất siêu) Ngược lại, giá trị xuất nhỏ giá trị hàng nhập người ta gọi “cán cân thương mại không thuận lợi”( nhập siêu) Mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn hàm ý quốc gia gặp hạn chế tìm nguồn tài để thực nhập đầu tư cách bền vững Theo cách đánh giá IMF, mức thâm hụt tài khoản vãng lai tính phần trăm GDP lớn 5, quốc gia bị coi có mức thâm hụt tài khoản vãng lai không lành mạnh Cán cân thương mại cán cân toán vãng lai không trùng khớp với Trong cán cân toán vãng lai phận chủ yếu cán cân thương mại có khoản viện trợ nước ngoài, chi phí quân nước ngoài, lãi tín dụng, lãi cổ phần, lãi đầu tư v.v… Đối với phần lớn quốc gia cán cân thương mại thành phần quan trọng tài khoản vãng lai Tuy nhiên, số quốc gia có phần tài sản nước lớn thu nhập ròng từ khoản cho vay hay đầu tư chiếm tỷ lệ lớn Nhập siêu Nhập siêu hay thâm hụt cán cân thương mại theo định nghĩa từ điển Investopedia là: “An economic measure of a negative balance of trade in which a country's imports exceeds its exports” Tạm dịch tình trạng âm cán cân thương mại mà nhập quốc gia lớn xuất nước Còn theo Oxford dictionary of economics thâm hụt cán cân thương mại (trade deficit) định nghĩa là: “The excess of imports over exports” Theo định nghĩa khác : Nhập siêu tình trạng kim ngạch nhập nước lớn kim ngạch xuất nước thời kì định.Để hiểu rõ nhập siêu xem xét định nghĩa có liên quan: Hàng hoá xuất khẩu: gồm toàn hàng hoá có xu ất xứ nước, hàng hoá sản xuất, chế biến, gia công, hàng tái xuất đưa nước ngoài, đưa vào kho ngoại quan đưa vào khu vực mậu dịch tự làm giảm nguồn vật chất nước, đó: Hàng hoá sản xuất, chế biến, gia công nước xuất nước chưa đủ điều kiện để cấp xuất xứ Việt Nam; Hàng hoá có xuất xứ nước hàng hoá khai thác, sản xuất, chế biến nước theo quy tắc xuất xứ Việt Nam, kể sản phẩm hoàn trả cho nước sau gia công nước; Hàng hoá tái xuất hàng hoá nhập khẩu, sau lại xuất nguyên dạng sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất hàng hoá Hàng hoá nhập hàng hoá nước hàng tái nhập đưa từ nước ngoài, từ kho ngoại quan đưa từ khu vực tự vào nước, làm tăng nguồn vật chất nước, đó: Hàng hoá nước hàng hoá có xuất xứ nước ngoài, kể sản phẩm hoàn trả sau gia công nước ngoài; Hàng hoá tái nhập hàng hoá xuất nước ngoài, sau nhập trở lại nguyên dạng qua sơ chế, bảo quản, đóng góp lại, tính chất hàng hoá không thay đổi Lượng hàng hoá xuất lượng số hàng hoá xuất chủ yếu quy đổi đơn vị tính Kim ngạch hàng hoá xuất trị giá hàng hoá xuất quy đổi USD (đối với tờ khai có nguyên tệ khác USD quy đổi USD theo tỷ giá ngoại tệ NHNN công bố) Lượng hàng hoá nhập lượng số hàng hoá nhập chủ yếu quy đổi đơn vị tính tấn, Kim ngạch hàng hoá nhập trị giá hàng hoá nhập quy đổi USD.(đối với tờ khai có nguyên tệ khác USD quy đổi USD theo tỷ giá ngoại tệ NHNN công bố) Kim ngạch xuất hàng hoá theo nước/vùng lãnh thổ trị giá hàng hoá Việt Nam xuất sang nước/vùng lãnh thổ (theo quy chế Thống kê Nhà nước Hải quan) Nước/vùng lãnh thổ nơi cuối hàng đến mà không tính nước/vùng lãnh thổ trung gian Kim ngạch nhập hàng hoá theo nước/vùng lãnh thổ trị giá hàng hoá nhập vào Việt Nam từ nước/vùng lãnh thổ (theo quy chế Thống kê Nhà nước Hải quan) Kim ngạch xuất hàng hoá theo loại hình kinh tế trị giá xuất hàng hoá loại hình kinh tế Kim ngạch nhập hàng hoá theo loại hình kinh tế trị giá nhập hàng hoá loại hình kinh tế Hiện nay, Hải quan thống kê kim ngạch xuất nhập theo hai loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Kim ngạch xuất hàng hoá tỉnh, thành phố kim ngạch xuất doanh nghiệp có mã số thuế đăng ký tỉnh, thành phố Kim ngạch nhập hàng hoá tỉnh, thành phố kim ngạch nhập doanh nghiệp có mã số thuế đăng ký tỉnh, thành phố II Các nguyên nhân gây nên thâm hụt tài khoản vãng lai Khả cạnh tranh quốc gia thị trường quốc tế Trong dài hạn, thâm hụt cán cân thương mại nước bị ảnh hưởng khả cạnh tranh tương đối công nghiệp sản xuất hàng hóa nước Nếu quốc gia trở nên cạnh tranh xuất suy giảm tương đối so với nhập Ví dụ: Trong năm 1950 1960, nước Anh thâm hụt thương mại lớn Thế đến năm 1970, 1980 bắt đầu thấy gia tăng cách ổn định thâm hụt thương mại Đặc biệt thâm hụt thương mại sản xuất hàng hóa Điều cho thấy công nghiệp sản xuất hàng hóa Anh trở nên cạnh tranh Ta giải thích tượng hàng hóa Anh cạnh tranh lại với hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc hay suất lao động Anh thấp Đức Có nhiều yếu tố xác định khả cạnh tranh tương đối như: mức lương, suất lao động, sở hạng tầng… Biểu đồ UK Trade in Goods and Services Tăng trưởng kinh tế Thâm hụt cán cân thương mại tăng trưởng kinh tế nhanh chóng gây nên Khi kinh tế phát triển người dân tiêu dùng nhiều hàng hóa nhập Thâm hụt tài khoản vãng lai phản ánh tăng trưởng kinh tế cao tỷ lệ thất nghiệp thấp, điều tốt Tuy nhiên, thâm hụt kinh tế tăng trưởng nhanh gây nên lạm phát cao nước nên người dân ơhair tiêu dùng hàng nhập để tránh giá cao nước Ví dụ: Ở Anh vào cuối năm 1980 kinh tế Anh bùng nổ làm tăng chi tiêu tiêu dùng lạm phát Điều làm cán cân toán vãng lai bị thâm hụt Nhưng suy thoái kinh tế năm 1992 dẫn đến cải thiện có thặng dư tài khoản vãng lai người tiêu dùng giảm chi tiêu Lưu ý: Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không gây thâm hụt tài khoản vãng lai tăng trưởng dẫn đầu xuất Một đất nước với tỷ lệ tiết kiệm thấp tỷ lệ chi tiêu cao thông thường có thâm hụt tài khoản vãng lai cao Tỷ lệ tiết kiệm Thâm hụt cán cân thương mại cho thấy tỷ lệ tiết kiệm thấp Khi tỷ lệ tiết kiệm thấp người dân tiêu dùng nhiều hơn, tỉ lệ đầu tư thấp Hay nói cách khác người dân thích chi tiêu cho đầu tư cho sống tốt tương lai Ví dụ: Ở Trung Quốc có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 10% có thặng dư tài khoản vãng lai chứng tỏ tỷ lệ tiết kiệm cao Trong đó, thâm hụt cán cân toán Mỹ phần tỷ lệ tiết kiệm thấp mức độ nợ cao cá nhân Tỷ giá hối đoái Về mặt lý thuyết tỷ giá hối đoái có tác động vào tài khoản vãng lai.Nếu đồng nội tệ định giá cao hàng hóa nhập trở nên rẻ hơn, dẫn đến gia tăng số lượng nhập Mặt khác, đồng nội tệ định giá cao làm cho hàng hóa xuất trở nên cạnh tranh, làm giảm số lượng xuất Do dẫn đến thâm hụt thương mại Ngược lại, có phá giá đồng bạc (giảm giá đồng nội tệ) làm hàng hóa xuất rẻ so với hàng hóa nước ngoài, trở nên cạnh tranh hơn, tăng số lượng hàng hóa xuất Giả sử nhu cầu xuất tương đối đàn hồi, giá đồng nội tệ dẫn đến tăng tổng giá trị tính đồng nội tệ, cải thiện cán cân toán vãng lai Tương tự giá đồng nội tệ, dẫn đến gia tăng chi phí mua hàng nhập Điều dẫn tới giảm nhu cầu nhập giúp giảm thâm hụt tài khoản hành Hiện nhiều nước giới, cán cân toán không thuận lợi phủ thường đặt mục tiêu cải thiện cán cân toán Và công cụ thực để cải thiện cán cân toán tỷ giá hối đoái Sự thay đổi tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào độ co giãn khối lượng xuất độ co giãn khối lượng nhập Một biết độ co giãn ta tính toán thay đổi tỷ giá để đạt thay đổi mong muốn cán cân toán Tỷ lệ trao đổi Tỷ lệ trao đổi biểu mối quan hệ nước chấp nhận trả cho hàng hàng nhập với giá xuất hàng hóa nước Nói cách tổng quát, tỷ lệ trao đổi tỷ số giá xuất giá nhập Nếu cải thiện tỷ lệ trao đổi đem đến lượng ngoại tệ thu xuất lớn lượng ngoại tệ chi cho việc nhập cải thiện tỷ lệ trao đổi trường hợp dẫn đến thay đổi cán cân thương mại cuối cải thiện cán cân toán Điều dược biểu sau: nước có giá xuất cao giá nhập mức sống tương ứng với công sức bỏ cao giá xuất thấp giá nhập Bởi lượng hàng hóa xuất nước đổi lấy nhiều hàng hóa nhập Chu kì kinh tế Thâmhụt thài khoản vãng lai dao động theo chu kì kinh tế Khi quốc gia trãi qua thời kì bùng nổ kinh tế đầu tư tăng nhanh tiết kiệm nên gây thâm hụ tài khoản vãng lai Trong thời kì suy thoái kinh tế đầu tư rơi nhanh tiết kiệm nên tài khoản vãng lai có thặng dư Tương tự vậy, tổng cầu (bao gồm cầu nhập khẩu) tăng lên kinh tế phát triển giảm kinh tế suy thoái Ví dụ: Mỹ thâm hụt tài khoản vãng lai đạt đỉnh điểm vào năm 1980 kinh tế có bùng nổ mạnh mẽ sụt giảm đến gần vào năm 1990 đất nước suy thoái 10 77 Điều quan trọng cần quan tâm Việt Nam nên chọn phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nào? Theo ông Kyoshiro Ichikawa, Việt Nam tập trung vào phát triển ngành xe máy điện tử gia dụng từ đó, hỗ trợ phát triển ngành thiết bị nghe – nhìn tiêu dùng công nghiệp phụ trợ ô tô Nhưng theo ý kiến đánh giá người viết, tại, công nghiệp ô tô đóng tàu nằm tầm với Việt Nam Thay vào đó, nên tập trung vào phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may, da giầy, điện tử tin học khí chế tạo Hiện tại, Bộ Công thương gấp rút soạn thảo Nghị định công nghiệp phụ trợ Việt Nam để trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hy vọng Nghị định sớm ban hành có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển, góp phần giải tình trạng nhập siêu 78 Kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp FDI vào số lĩnh vực trọng điểm: Trước đây, thiếu vốn trình độ công nghệ ta lạc hậu, Việt Nam kêu gọi dòng vốn đầu tư nước FDI để phát triển sản xuất đất nước Và thật nguồn vốn FDI mang lại cho ta nhiều thứ: trình độ quản lý tiên tiến, trình độ khoa học công nghệ thành phần xuất chủ lực kinh tế Việt Nam Bảng 7: Đóng góp loại hình doanh nghiệp cho kinh tế Tuy nhiên, với trình đó, doanh nghiệp FDI đem lại cho ta nhiều vấn đề cần suy nghĩ: ô nhiễm môi trường, loại máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ…Đặc biệt, với chiêu thức “chuyển giá” tinh vi, họ góp phần làm cho vấn đề nhập siêu Việt Nam thêm trầm trọng Đã đến lúc cần phải xem lại quan điểm mình, cần phải thay đổi sách thu hút 79 Như trình bày trên, giải pháp để giải nhập siêu phát triển công nghiệp phụ trợ Tuy nhiên, cản trở lớn vấn đề vốn trình độ công nghệ Như vậy, thu hút đầu tư dòng vốn FDI vào lĩnh vực then chốt Làm vậy, vừa giải khó khăn vốn công nghệ, tránh đầu tư tràn không mang lại hiệu cao kinh tế, lại vừa tạo “cái đà” để vực dậy sản xuất công nghiệp nước Các chuyên gia kinh tế nói nhiều vấn Việt Nam nên theo đuổi sách “đầu tư theo chiều sâu” không nên theo đuổi sách “đầu tư theo chiều rộng” Và cách thu hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực then chốt biểu rõ nét sách đầu tư Các lĩnh vực trọng điểm cần thu hút đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành may mặc, giày da, điện, điện tử nhựa Đa dạng hóa cấu thị trường xuất – nhập khẩu: Theo phân tích trên, cấu thị trường xuất – nhập nước ta cho thấy, thị trường xuất – nhập Việt Nam tập trung cao độ vào số nước Cụ thể sau:  Thị trường xuất ta tập trung vào nhóm nước phát triển như: Mỹ, EU, I-ta-li-a, Đức…, chí ta xuất siêu với nước Riêng với Mỹ, mức xuất siêu lớn Năm 2006, Việt Nam xuất siêu 6,85 tỷ USD năm 2007 8,3 tỷ USD  Trong đó, ta lại nhập siêu lớn với nước lân cận như: Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan,…Riêng nhập siêu với Trung Quốc mức lớn: ThS Nguyễn Hoàng Giang, “Nhập siêu số biện pháp hạn chế nhập siêu thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản, số 18, 2008, http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=23954692 80 năm 2006 gần 4,4 tỷ USD (chiếm 86% tổng mức nhập siêu nước), năm 2007 tăng lên 7,5 tỷ USD (chiếm 60% tổng mức nhập siêu nước) Nếu tập trung vào số thị trường trọng điểm vậy, xuất – nhập Việt Nam dễ gặp biến động, đặc biệt thị trường xuất Việt Nam Do trọng đến nước Mỹ, EU,…, mà nước thường xuyên rơi vào khủng hoảng, biến động lớn kinh tế nên xuất ta dễ bị ảnh hưởng theo Người viết đồng ý với nhận định số chuyên gia kinh tế nước rằng, “đáng lẽ, Việt Nam phải nhập siêu từ nước tiên tiến Mỹ Châu Âu để tiếp thu tri thức, công nghệ sản phẩm tiên tiến họ, với thị trường lại xuất siêu Trong khu vực Châu Á, nước ASEAN, Việt Nam lại nhập siêu thực trạng kéo dài nhiều năm Điều hoàn toàn bất lợi cho kinh tế, không tiếp thu công nghệ chất xám giới nhiều lĩnh vực, sản phẩm thị trường Châu Á thường không mang tính chiến lược lâu dài, công nghệ thấp Thậm chí Việt Nam giúp cho họ tiêu thụ sản phẩm tồn kho, lạc hậu” Để giải vấn đề thị trường xuất khẩu, cần mở rộng mối quan hệ ngoại giao, đồng thời đẩy mạnh xuất sang khu vực Châu Phi, Trung Đông, Mỹ - Latinh Còn để giải vấn đề thị trường nhập khẩu, Chính phủ cần có sách kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nhập từ Trung Quốc nước ASEAN Cần ý phải giải mâu thuẫn giá chất lượng Mặc dù loại hàng hóa từ Trung Quốc nước ASEAN có lợi lớn giá chất lượng loại hàng hóa đó, nói trên, lại thấp Trong sản phẩm máy móc từ nước tiên tiến, giá có mắc thật, chất lượng vượt trội nhiều Nếu thật muốn vực dậy kinh tế nước nhà phải hy sinh 81 lợi ích nhỏ trước mắt, chấp nhận nhập máy móc, thiết bị từ nước tiên tiến với giá mắc Tái cấu trúc cấu mặt hàng xuất - nhập khẩu: Nhìn vào cấu mặt hàng nhập Việt Nam (ở chương II), ta dễ dàng nhận thấy nhóm tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng lớn (trên 90%), đó, nhóm nguyên, nhiên vật liệu chiếm 60% Tại lại phải nhập tới 60% nguyên, nhiên vật liệu Việt Nam coi đất nước “rừng vàng, biển bạc, người cần cù”? Chẳng qua vướng vào tình trạng “nhà làm mua” mà Cụ thể:  Từ kim, sợi chỉ, vải vóc cho hàng may mặc, đồ da; phụ liệu ngành giày dép; phân bón đến giống mua Phải thứ Việt Nam không sản xuất  Hay ngành chế biến gỗ, năm 2007, tỷ USD để mua gỗ nguyên liệu từ nước để sản xuất 2,35 tỷ USD Nếu chi tỷ USD ta giảm nhập siêu tỷ USD Cần lưu ý Việt Nam đất nước ¾ diện tích đồi núi với 10 triệu dân sống địa bàn rừng núi  Rồi đường, phải mua đường mía phải chặt bỏ nhà máy đường hoạt động cầm chừng  Và nhiều mặt hàng khác nữa, mặt hàng mà nước thừa khả sản xuất ta lại nhập Đó bất cập cấu hàng nhập khẩu, cấu mặt hàng xuất gặp phải vấn đề tương tự: Phan Hùng, “Cận cảnh nhập siêu: Vì lại nói nhập siêu Việt Nam đáng lo ngại”, http://www.vinacorp.vn/news/can-canh-nhap-sieu-vi-sao-lai-noi-nhap-sieu-cua-viet-nam-la-dang-longai/ct-273943 82  Ta xuất dầu thô, lại lấy tiền mua xăng dầu nước Số tiền mua thường lớn số tiền mà ta có xuất  Ta xuất giày da, hàng may mặc đó, gần 80% nguyên vật liệu ta nhập từ nước khác  … Rõ ràng, tái cấu trúc lại cấu mặt hàng xuất – nhập việc vô cần thiết Để làm điều vấn đề quan trọng phải đổi tư phát triển, phải nâng cao hiệu suất, chất lượng, nâng cao suất lao động, giá trị gia tăng đơn vị Hay để dễ hiểu hơn, người viết xin trích lời TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương: “cà phê phải cố gắng chế biến thành cà phê hòa tan, nâng cao giá trị gia tăng; thủy sản không xuất tôm đông lạnh mà phải làm thành tôm bao bột hay sản phẩm chế biến sâu, sở đó, vừa đem nghệ thuật ẩm thực Việt Nam nước ngoài, vừa có khả tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Về mặt khoa học, công nghệ, tiếp tục xuất cao su thô để nhập săm lốp ô tô, xuất than nhập điện…Chúng ta phải tự đầu tư vào công nghiệp chế biến tận dụng tối đa nguyên vật liệu để tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị cao hơn” Việc tái cấu trúc cấu mặt hàng xuất – nhập Việt Nam trình lâu dài Nó đòi hỏi phải sử dụng nội lực đất nước, nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa (hay nói cách khác tăng khả cạnh tranh sản phẩm nội địa), từ đó, giảm nhập không cần thiết Cán cân thương mại cải thiện theo hướng Tập trung khai thác thị trường nội địa: Ít có quốc gia mạnh xuất mà lại bỏ quên thị trường nước họ Họ đẩy mạnh xuất hàng hóa xây dựng 83 “nền móng” vững dựa thị trường nội địa dù thị trường nước có biện động bất lợi có thị trường nước chống lưng Trong Việt Nam, doanh nghiệp trọng đến việc bán hàng cho “người ngoài” mà quên “người thân” Một ví dụ điển hình ngành may mặc giày da Việt Nam Nếu lấy giá trị hàng hóa bán nước ngành so với giá trị xuất ta thấy có chênh lệch lớn Chính bỏ quên thị trường nội địa nên thị trường xuất gặp biến động gì, doanh nghiệp xuất gặp khó khăn lớn Quay với thị trường nội địa, mặt, giúp cho doanh nghiệp xuất giảm bớt phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, mặt khác, tận dụng nguyên vật liệu có sẵn nước, giảm phần nguyên vật liệu nhập Từ tháng 8/2009, Bộ Chính trị phát động phong trào “người Việt dùng hàng Việt” Điều tạo số thuận lợi cho doanh nghiệp muốn hướng thị trường nội địa Tuy nhiên, thân doanh nghiệp phải biết tạo “sự cộng hưởng”, để với lời phát động đó, mở rộng thị phần nước cách nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm tạo Và lần nữa, điều lại đòi hỏi phải nâng cao suất lao động, hợp lý hóa sản xuất để tăng tính cạnh tranh sản phẩm Một số sản phẩm Việt Nam (may mặc, giày da, điện tử…) đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật Bản Nếu có chiến lược phù hợp việc quay trở lại thị trường nước không khó khăn Thúc đẩy xuất dịch vụ liên quan tới du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông…: 84 Đây hướng mới, sáng tạo giải hiệu toán cán cân thương mại thâm hụt Việt Nam Chúng ta biết, tiềm để phát triển dịch vụ du lịch Việt Nam lớn: Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp, tiếng, chí xếp vào loại đẹp giới Mỹ Khê Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hòa, Cô tô Bắc Ninh hay Mũi Né Bình Thuận…; ra, Vịnh Hạ Long nhiều hang động xếp vào loại giới…Tất tài nguyên làm cho Việt Nam trở thành điểm du lịch hút khách Ngoài ra, với đường bờ biển kéo dài 3.200 km từ Bắc vào Nam, có vô số điểm thuận lợi để phát triển dịch vụ vận tải biển - dịch vụ “hái tiền”- theo đánh giá chuyên gia kinh tế Thế nhưng, giá trị xuất khối dịch vụ lại khiêm tốn so với tiềm phát triển Bảng : Trị giá xuất – nhập dịch vụ tháng đầu năm 2007 2008 Thực Thực tháng đầu tháng năm 2008 đầu năm Tổng số Cơ cấu tháng đầu 2008 so với (triệu USD) (%) năm 2007 tháng đầu (triệu USD) năm 2007 (%) 116,1 Xuất 2964 3442 100,0 Dịch vụ du lịch 1710 1950 56,7 114,0 Dịch vụ vận tải hàng 494 562 16,3 113,8 400 575 16,7 143,8 không Dịch vụ hàng hải 85 Dịch vụ bưu 50 45 1,3 90,0 135 120 3,5 88,9 Dịch vụ bảo hiểm 30 35 1,0 116,7 Dịch vụ Chính phủ 20 25 0,7 125,0 Dịch vụ khác 125 130 3,8 104,0 Nhập 3396 4414 100,0 130,0 viễn thông Dịch vụ tài Nguồn: Tổng cục thống kê Biểu đồ 13 : Xuất nhập dịch vụ Việt Nam qua năm Nguồn: Tổng cục thống kê 86 Nhìn vào biểu đồ, ta thấy chí, Việt Nam nhập siêu lĩnh vực dịch vụ Điều thật đáng buồn nói trên, Việt Nam đất nước có nhiều tiềm để phát triển lĩnh vực Vậy sách để phát triển lĩnh vực dịch vụ, hướng tới mục tiêu cải thiện cán cân thương mại gì? Theo TS Hà Văn Hội, ĐHQG Hà Nội, để đẩy mạnh xuất dịch vụ, cần thực giải pháp sau6:  Thứ nhất, cần phải nâng cao nhận thức hiểu biết xuất dịch vụ Dịch vụ thứ vô hình, bán dịch vụ “bán lời hứa thực hiện” Vì thế, chuyên gia quốc tế nước cho rằng: Doanh nghiệp đối tác định đẩy nhanh lĩnh vực dịch vụ Doanh nghiệp phải đảm bảo số tiêu chí như: xây dựng lòng tin khách hàng, phải tự làm công tác Marketing, tự tạo mạng lưới, liên tục đổi mới, sáng tạo để giữ thị phần, phải tìm hiểu nhu cầu mới, thiết kế dịch vụ mới… Nhiều ngành dịch vụ Việt Nam non trẻ, khả vươn thị trường nước hạn chế, phương thức xuất dịch vụ hiệu trước mắt lâu dài xuất dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức nước khách nước đến du lịch Việt Nam  Thứ hai, xuất nhập dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến cán cân toán toàn kinh tế Để đẩy mạnh xuất nhập dịch vụ nhằm giảm dần nhập siêu tiến tới cải thiện cán cân dịch vụ thập niên Về phương diện quản lý, phải xây dựng chiến lược phát triển tổng thể dịch vụ nói chung xuất nhập dịch vụ nói riêng để nâng cao tầm nhận thức dịch vụ vai trò chiến lược Đảng Nhà nước ta phát triển kinh tế - xã hội hợp tác quốc tế Chiến lược xuất dịch vụ cần triển khai tới ngành, phân đoạn bước trọng tâm năm Từ rà soát, sửa đổi bổ sung chế, sách thuế, đầu tư, chấp, tín dụng… theo hướng khuyến khích việc TS Hà Văn Hội, “Hoàn thiện sách xuất dịch vụ điều kiện Việt Nam gia nhập WTO”, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB5/hoi.pdf 87 tích tụ tập trung nguồn lực xã hội đầu tư cho dịch vụ, vừa phù hợp với định chế quốc tế vừa thích hợp với thực trạng Việt Nam Xúc tiến xây dựng thương hiệu dịch vụ quốc gia Việt Nam Chấn chỉnh công tác hạch toán - thống kê dịch vụ theo chuẩn quốc tế Tiếp tục cải cách hành quản lý, thủ tục kiểm tra đường hành trình, cảnh cửa khẩu, nơi lưu trú Trong định hướng chiến lược phát triển xuất khẩu, xác định rõ vị trí vai trò xuất hàng hoá xuất dịch vụ, tốc độ tăng trưởng xuất dịch vụ phải cao xuất hàng hóa  Thứ ba, khẩn trương xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho dịch vụ, trước hết đường sá, điện lực, viễn thông Cơ sở xây phải đạt trình độ khu vực, quốc tế từ quy mô, đến trang bị kỹ thuật, máy vận hành, để tổ chức cá nhân nước đến Việt Nam dùng dịch vụ Việt Nam ngược lại người Việt Nam không cần sử dụng dịch vụ nước  Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp tiềm năng, lợi so sánh, sức sáng tạo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tạo chuyển biến đơn vị Tăng cường đầu tư chiều sâu, làm “đẹp” sản phẩm chất lượng tốt, phong cách điều hành chuyên nghiệp, tay nghề thành thạo, thái độ phục vụ văn minh Khuyến khích liên kết doanh nghiệp Việt Nam để hình thành tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn, làm đầu tàu kéo tàu dịch vụ Việt Nam vượt qua thách thức  Thứ năm, cấu đầu tư cho ngành dịch vụ Theo nhận định, năm tới, tình hình kinh tế giới có nhiều diễn biến ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển xuất ta, là, xu hướng gia tăng rào cản thương mại hình thức bảo hộ nhiều loại hàng hoá mà Việt Nam có lợi có kim ngạch xuất lớn hàng nông, thuỷ sản, hàng dệt may, giày dép Bên cạnh đó, nhiều nước khu vực đẩy mạnh ký kết hiệp định thành 88 lập khu vực thương mại tự có tính chất song biên với với nước công nghiệp phát triển Hiệp định Thương mại tự Trung Quốc- Thái Lan; Singapore-Hoa Kỳ Với ưu đãi cao họ dành cho làm giảm lực cạnh tranh hoạt động xuất Việt Nam Cụ thể, cấu xuất khu vực ngành dịch vụ có xu hướng gia tăng tỷ trọng chủ yếu gồm có vận tải biển, bưu viễn thông, tài chính, bảo hiểm Trong đó, dịch vụ vận tải dự kiến có tỷ trọng tăng mạnh Các ngành dịch vụ vận tải hàng không, du lịch xuất lao động có tỷ trọng giảm dần Để khắc phục điểm yếu, ta cần chuyển dịch mạnh cấu đầu tư theo hướng tăng đầu tư Nhà nước để phát triển ngành dịch vụ số ngành sản xuất với công nghệ cao cho phù hợp xu hướng phát triển kinh tế dịch vụ kinh tế tri thức; đẩy mạnh xuất dịch vụ, mở rộng loại hình dịch vụ xuất dịch vụ y tế, giáo dục, xây dựng, kiểm toán, bảo hiểm phát triển xuất loại dịch vụ tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển tải, cảnh Hỗ trợ mạnh nhiều cho tổ chức, DN cá nhân để phát triển mặt hàng thị trường Đi đôi với trình cải cách doanh nghiệp nhà nước cần xây dựng phát triển tập đoàn kinh doanh thương mại tập đoàn kinh tế - tài với sức mạnh chi phối dẫn dắt doanh nghiệp khác khác phát triển xuất  Thứ sáu, kết hợp việc xúc tiến ngành dịch vụ với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để nâng cao lực hiệu tiếp thị nhu cầu dịch vụ từ nước Xây dựng mạng lưới thu thập nhu cầu dịch vụ nước thông qua quan đại diện Việt Nam nước, kiều bào ta để nhận gói thầu chính, hợp đồng gốc  Thứ bảy, đầu tư tốt vào công tác đào tạo tuyển dụng nguồn lực cho xuất lao động, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao kinh tế phát triển Tổ chức khai thác tốt thị trường khách du lịch quốc tế, trọng 89 nguồn khách du lịch có thu nhập cao đến từ kinh tế phát triển thu hút nguồn khách có thu nhập bình dân có số lượng đông Bao sân nhu cầu vận tải hàng hoá xuất Việt Nam hàng Việt Nam nhập Mở mang dịch vụ gia công phần mềm cung ứng nhân lực lập trình cho thị trường công nghệ thông tin để trì vị cao lĩnh vực thị trường quốc tế Gia tăng dịch vụ phục vụ hoạt động nhà đầu tư nước dịch vụ tư vấn, phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất Bên cạnh dịch vụ cần tổ chức nhiều dịch vụ “ăn theo”, để tận thu từ nhu cầu tiêu dùng khách  Thứ tám, thực phương châm quốc tế hoá xã hội hoá đào tạo nguồn lực để nhanh chóng có nhân lực có kỹ thuật tiên tiến Muốn thế, cần tranh thủ hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học kinh nghiệm, đào tạo chuyên gia đầu ngành soạn thảo chiến lược, hoạch định chế sách, làm giám đốc điều hành đơn vị, thiết kế “mẫu sản phẩm” dịch vụ cao cấp Nhà nước phối hợp với Hiệp hội ngành nghề dịch vụ, huy động lực cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức huấn luyện đội ngũ quản đốc cấp sở, nhân viên thao tác, kỹ “bán” sản phẩm dịch vụ cao cấp  Thứ chín, để đạt mục tiêu tốc độ xuất dịch vụ cao xuất hàng hóa, cần nhận diện số hạn chế Trước tiên, việc tập trung lớn vào thị trường Châu Mỹ mà chủ yếu Hoa Kỳ làm suy giảm khả thực mục tiêu mở rộng thị trường mới, trì mở rộng thị phần thị trường quen thuộc Điều nguy hiểm khó phát triển bền vững tập trung vào thị trường với tỷ trọng kim ngạch xuất lớn 30% nhà kinh tế khuyến cáo Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế giới cấu kinh tế giới năm tới kinh tế tri thức lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế so với lĩnh vực truyền thống công nghiệp nông nghiệp Tuy nhiên xu hướng nước ta chậm Sự phát triển chậm chạp ngành dịch vụ so với sản xuất công nghiệp, đồng thời làm hạn chế khả tăng trưởng xuất nói chung 90 làm cho mục tiêu tăng trưởng xuất dịch vụ đạt mức thấp xuất hàng hóa Như phát triển xuất dịch vụ phải nhiệm vụ quan trọng để nhằm đạt mục tiêu xuất nước ta Kết luận: Để giảm nhập siêu cần phải thực đồng sách cách thích hợp Với nhóm giải pháp nêu trên, người viết đề nghị:  Trước mắt, để giảm nhập siêu, Chính phủ không nên sử dụng sách tỷ giá (giải pháp số 1) mà nên sử dụng biện pháp hạn chế nhập (giải pháp số 2) sách ngắn hạn hỗ trợ xuất (giải pháp số 3) Sử dụng giải pháp giúp cải thiện phần cán cân thương mại Việt Nam  Về lâu dài, nhóm giải pháp dài hạn giải gốc tình trạng nhập siêu, đó, giải pháp thúc đẩy xuất dịch vụ (giải pháp số 9) đánh giá hiệu khả thi Các giải pháp lại (giải pháp số đến giải pháp số 8), thực tốt giải vấn đề nhập siêu mà góp phần giải vấn đề quan tâm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình tái cấu trúc kinh tế Các giải pháp đòi hỏi nhiều thời gian nỗ lực, thế, từ bây giờ, Chính phủ phải có kế hoạch cho bước cụ thể nhằm thực giải pháp 91 ... NHẬP SIÊU CỦA VIỆT NAM - NGUYÊN NHÂN VÀ ẢNH HƯỞNG I Khái quát tình hình xuất nhập Việt Nam qua năm: Kim ngạch xuất nhập qua năm Nền kinh tế Việt Nam đánh kinh tế nhóm nước phát triển Sau 25 năm. .. hình xuất nhập Việt Nam qua năm Bảng số liệu sau phản ánh khái quát khối lượng xuất nhập cán cân thương mại Việt Nam qua từ năm 1986 đến 17 Bảng 1: Tình hình xuất nhập Việt Nam qua năm Đơn vị:... năm 2007 lên 84801,2 triệu USD năm 2010 Tốc độ tăng trưởng tiếp tục giữ mức cao, đặc biệt năm 2007 28,9%, cao từ trước tới Lý đầu năm 2007 Việt Nam gia nhập vào WTO, tạo bước tiến giúp Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: RỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017, RỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017, RỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay