Ke hoach du an mot cua dien tu final

11 205 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:40

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN TẠI TỈNH HẬU GIANG Mục tiêu tổng quát Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi bước đột phá quy trình giải hồ sơ thủ tục hành UBND cấp huyện địa bàn tỉnh với hỗ trợ phần mềm hoạt động môi trường mạng internet, góp phần thực cải cách hành Tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức có thêm phương tiện để trao đổi, tương tác với quan công quyền giải thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian xử lý, giải công việc nhằm tăng cường, củng cố lòng tin tổ chức, công dân với quan hành nhà nước Tạo dựng văn hoá ứng xử lịch sự, tác phong công nghiệp cán công chức, xoá bỏ biểu cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực giải thủ tục hành Mục tiêu cụ thể: - Định nghĩa quy trình xử lý cách chặt chẽ, rõ ràng giúp trình giải thủ tục hành theo chế cửa nhanh chóng, tiện lợi giảm thiểu công sức cho cán bộ, công chức - Thực giải thủ tục hành mức độ dịch vụ công trực tuyến mức - Nâng cao lực quản lý giải dịch vụ hành công theo chế cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện - Thể trạng thái dòng công việc, hỗ trợ lãnh đạo nắm tình hình công việc diễn phòng, ban thị xã - Giúp việc tổng hợp nhanh báo cáo phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện điều hành công việc - Hỗ trợ cho công dân, tổ chức tra cứu thông tin tình trạng hồ sơ qua mạng internet dịch vụ nhắn tin SMS - Công khai hóa toàn trình xử lý hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai,…giúp giải tỏa xúc công dân, tổ chức Sự cần thiết phải đầu - Hiện Hậu Giang có 18 sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện 07 cấp xã 73 đơn vị thực chế cửa; có 13 đơn vị thực chế cửa liên thông - Tuy nhiên, việc thực chế cửa số nơi chưa quy định, hình thức; thực thủ tục hành nhiều lĩnh vực, quan hệ với công dân, tổ chức doanh nghiệp phức tạp, phiền hà chậm khắc phục - Đặc biệt, Hậu Giang thực chế cửa, cửa liên thông phương pháp thủ công, chưa ứng dụng CNTT thực chế dẫn đến chất lượng thực chưa cao, chưa đáp ứng cách tốt cho người dân doanh nghiệp thiếu công khai, minh bạch giải thủ tục hành chính… - Vì vậy, để giải tốt vấn đề nêu Hậu Giang cần phải xây dựng “Hệ thống cửa điện tử” ứng dụng phận cửa đơn vị địa bàn tỉnh Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ: Xây dựng theo công nghệ Cổng (portal) sử dụng kỹ thuật tiên tiến Microsoft Dot Net Ngôn ngữ phát triển: C#, Script ASP.NET, kết nối sở liệu qua ADO.NET - Sử dụng Web server IIS 6.0 - Sử dụng hệ quản trị Cơ sở liệu: MS SQL Server 2005 - Môi trường phát triển: Hệ điều hành Windows 2008 Server Phạm vị triển khai ứng dụng: Ủy ban nhân dân 07 huyện, thị, thành phố tỉnh Hậu Giang Cơ sở hạ tầng: Trung tâm tích hợp liệu văn phòng UBND tỉnh với hệ thống máy chủ có cấu hình mạnh; có hệ thống mạng diện rộng tỉnh; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin Tính - Giải pháp ứng dụng công nghệ Cổng (portal) xây dựng hệ thống cửa điện tử nhiều hệ thống tương tự chưa áp dụng công nghệ - Chạy môi trường internet - Các đơn vị sử dụng có kết nối với dùng chung sở liệu nên dễ dàng triển khai cửa điện tử liên thông - Mô hình “Tất một” hay “Chỉ kết nối” - Dễ dàng nâng cấp bảo trì Hiệu đầu Hiệu kinh tế: - Chỉ cần xây dựng phần mềm lần sử dụng cho n đơn vị - Do đặt Trung tâm tích hợp liệu tỉnh nên dễ quản lý, bảo trì bảo đảm tính an toàn, bảo mật - Không cần tốn nhiều nhân để quản lý phần mềm - Nâng cao hiệu công việc, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, giảm thời gian chi phí cho công dân, tổ chức Hiệu quản lý: - Đổi cách thức, qui trình giải thủ tục hành chính, tạo chuyển biến quan hệ quan hành với công dân, tổ chức - Điều chỉnh bước tổ chức máy đổi mới, cải tiến lề lối làm việc quan hệ công tác quan hành nhà nước với công dân, tổ chức - Nâng cao kỹ nghiệp vụ hành tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ cán công chức Nhà nước - Góp phần đại hóa bước công sở hành Hiệu xã hội: - Tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức có thêm phương tiện để trao đổi, tương tác với quan công quyền giải thủ tục hành giảm bớt xúc tạo đồng thuận nhân dân - Tăng cường, củng cố lòng tin tổ chức, công dân với quan hành nhà nước Khái toán tổng mức đầu tư: STT I II III MỤC PHÍ Chi phí thiết bị (Phần cứng phần mềm) Chi phi khác (Phần cứng phần mềm) Chi phí Lập TKKT-TDT Chi phí thẩm tra TKKT Chi phí thẩm tra TDT Lập hồ sơ mời thầu phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí dự phòng (5%x(Gtb+Gk), theo Đơn vị tính: đồng THÀNH TIỀN (VAT) 3.391.300.000 128.413.010 52.897.570 4.589.015.2 4.443.793.2 6.854.478,4 59.628.153 175.985.650,5 định 993/QĐ-BTTTT) Tổng dự toán (Cộng: I+II+III) 3.695.698.659 Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi tám ngàn sáu trăm năm mươi chín đồng Hình thức quản lý thực dự án Căn trạng hạ tầng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp quản lý thực dự án Cán dự án gồm cán có đủ lực theo qui định hành đầu ứng dụng công nghệ thông tin Lý cụ thể: - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Trung tâm tích hợp liệu đảm an toàn, bảo mật thông tin tính sẵn sàng cho việc tích hợp hệ thống thiết phần cứng dự án - Có kinh nghiệm triển khai hiệu Cổng thông tin điện tử Cổng quản lý văn tỉnh Hậu Giang - Có cán công nghệ thông tin chuyên môn sâu để quản trị tổ chức triển khai hệ thống Kế hoạch chi tiết triển khai Lược đồ quản lý tiến độ triển khai dự án: STT Nội dung thực Khảo sát trạng, phân tích yêu cầu, lập dự án đầu Lập phê duyệt đế xuất kỹ thuật tổng dự toán Lựa chọn nhà thầu theo gói thầu đầu Thi công phần hạ tầng mạng trang thiết bị Thi công phần mềm đào tạo chuyển giao Nghiệm thu, bàn giao hạng mục đầu tư, Quyết Thời gian thực 2012 10 11 toán dự án Nội dung công việc, thới gian đơn vị liên quan STT Nội dung công việc Khảo sát thực tế Bộ phận huyện thị tỉnh Khảo sát thực tế Bộ phận cửa tình bạn (ví dụ Đà Nẵng) Lập phê duyệt đế xuất kỹ thuật tổng dự toán Thời gian Biện pháp thực Đơn vị chủ quản Đơn vị trực tiếp thực 1/7/20125/72012 Trực tiếp khảo sát công nghệ, BQL dự án qui trình thực một, trang CCHC cán thiết bị tham mưu điện tử 7/7/2012Trực tiếp khảo sát công BQL dự án cán 10/72012 nghệ, qui trình thực tham mưu điện tử, trang thiết bị điện tử hiệu đạt 11/7/2012– Căn Báo cáo sau khảo sát, đề BQL dự án vấn 21/7/2012 xuất công nghệ phần mềm, trang CCHC thiết bị phần cứng tổng mức đầu /7/2012– Căn tính chất gói BQL dự án vấn 25/7/2012 thầu Thiết kể thi công CCHC Tổng dự toán lập KH đấu thầu, trình phê duyệt tiến hành đấu thầu Lập kế hoạch đấu thầu đấu thầu Giám sát thi công dự án 01/8/2012– Đơn vị giám sát dự án kiễm tra 30/11/2012 theo dõi tiến trình thi công gói thầu phần cứng, phần mềm Trung tâm tin học – VP.UBND tỉnh, BQL dự án, Đơn vị giám sát dự án (tư vấn) Nhà thầu triển khai dự án 01/8/2012- Các nhà thầu triển khai gói 30/11/2012 thầu phần cứng, phần mềm Trung tâm tin học – VP.UBND tỉnh, BQL dự án, Nhà thầu, Đơn vị giám sát dự án Kinh phí dự Kết kiến (đồng) - Báo cáo sau khảo sát - Báo cáo sau khảo sát 52.897.570 Thiết kể thi công Tổng dự toán 6.854.478.4 Chọn nhà thầu cung cấp phần mềm, nhà thầu cung cấp phần cứng, Đơn vị giám sát dự án Tiến hành thi công dự án 59.628.153 Chọn nhà thầu thương thảo hợp đồng, Tiến hành giám sát dự án 3.391.300.00 Triển khai, nghiệm thu vận hành hạng mục dự án Kế hoạch đấu thầu TT Tên gói thầu Lập hồ sơ kỹ thuật, tổng dự toán Giá gói thầu (VNĐ) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa Hình thức hợp Thời gian thực chọn nhà đồng hợp đồng thầu Tháng 7/2012 Hợp đồng trọn 10 ngày gói 52.897.570 Tài trợ Vương Chỉ định thầu Thẩm tra TKKT 4.589.015 Tài trợ Vương Chỉ định thầu Tháng 7/2012 Thẩm tra TDT 4.443.793 Chỉ định thầu Tháng 7/2012 quốc Bỉ quốc Bỉ Tài trợ Vương quốc Bỉ Tài trợ Vương quốc Bỉ Lập hồ sơ mời thầu phân tích, đánh giá hồ Chỉ định thầu 6.854.478 sơ đề xuất 4.1 Hồ sơ mời thầu phần Tài trợ Vương mềm, đánh giá hồ sơ Chỉ định thầu 2.258.520 quốc Bỉ đề xuất 4.2 Hồ sơ mời thầu phần Tài trợ Vương cứng, đánh giá hồ sơ Chỉ định thầu 4.595.958 quốc Bỉ đề xuất Giám sát lắp đặt thiết Tài trợ Vương Chỉ định thầu 39.980.943 bị phần cứng quốc Bỉ Giám sát phát triển Tài trợ Vương Chỉ định thầu 19.647.210 phần mềm quốc Bỉ Cung cấp thiết bị Tài trợ Vương Chào hàng cạnh 2.434.300.000 giải pháp tích hợp quốc Bỉ tranh Thi công phần mềm Tài trợ Vương Chỉ định thầu 957.000.000 Một điện tử quốc Bỉ Cộng Hợp đồng trọn gói Hợp đồng trọn gói Hợp đồng trọn gói 10 ngày Tháng 7/2012 Hợp đồng trọn gói 10 ngày Tháng 7/2012 Hợp đồng trọn gói 10 ngày Tháng 7/2012 Tháng 7/2012 Tháng 7/2012 Tháng 7/2012 Tháng 7/2012 Hợp đồng trọn gói Hợp đồng trọn gói Hợp đồng trọn gói Hợp đồng trọn gói 90 ngày 120 ngày 90 ngày 120 ngày 3.519.713.010 Giải trình lý phân chia gói thầu: Nội dung đầu dự án chia thành gói thầu sở tính chất, nội dung công việc Thông số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 Bộ KH&ĐT nhằm đảm bảo kết thực gói thầu đủ để vận hành đồng sản phẩm dự án •Các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, thực nội dung: Lập Thiết kế kỹ thuật, lắp đặt, tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu phần thiết bị; Giám sát lắp đặt thiết bị phần cứng; Giám sát phát triển phần mềm ; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Thẩm tra Tổng dự toán Các nội dung công việc nằm phạm vi công việc phải đấu thầu hướng dẫn phần IV Mẫu Kế hoạch đấu thầu ban hành kèm theo Thông số 02/2009/TT-BKH Bộ KH&ĐT Đề xuất áp dụng hình thức Chỉ định thầu theo qui trình rút gọn gói thầu 1, 2, 3, 4, gói thầu vấn qui mô nhỏ (dưới 500 triệu đồng) •Gói thầu thực nội dung: cung cấp phần mềm điện tử đào tạo chuyển giao công nghệ Do tính chất đặt thù công nghệ Trung tâm tích hợp liệu đường truyền chuyên dùng quan hành nhà nước Hậu Giang nên đề xuất định thầu •Gói thầu thực nội dung: Cung cấp thiết bị mạng, phụ kiện, an toàn, bảo mật phần mềm công cụ phụ trợ hệ thống; Đây gói thầu cung cấp thiết bị có giá trị > tỷ đồng Đề xuất áp dụng hình thức chào hành cạnh tranh, phương thức định thầu túi hồ sơ đề xuất gói thầu * Đề xuất loại hợp đồng gói thầu: Áp dụng hợp đồng trọn gói tất gói thầu nêu PHỤ LỤC Khái toán chi tiết kinh phí dự án 1.Thiết bị phần mềm a Chi phí Phần mềm STT Nội dung Đơn vị tính Phần mềm (sofware) “Hệ thống Phần mềm cửa điện tử” Tập huấn, chuyển giao Triển khai phận cửa Ủy Đơn vị ban nhân dân huyện thị, thành phố Bảo trì, trì hoạt động hệ thống năm Số lượng Đơn giá 01 500.000.000 500.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 350.000.000 100.000.000 100.000.000 07 Thành tiền Tổng giá trị phần mềm chưa thuế 870.000.000 Tổng giá trị phần mềm có thuế (VAT) 957.000.000 b Chi phí khác STT Khoản mục chi Chi phí Lập TKKTTDT Chi phí thẩm tra TKKT Chi phí thẩm tra TDT Lập hồ sơ mời thầu phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Diển giải Gxltbtt*Nt*(k + 0,1)= Gxltbtt*2.99%*(1 + 0,1) Chi phí 28.614.300 Gxltbtt*0,158% 1.374.600 Gxltbtt*0,153% 1.331.100 Gtbtt*0,236% 2.053.200 Gtbtt*2,053% 17.861.100 Tổng giá trị chưa thuế 51.234.300 Tổng giá trị có thuế 56.357.730 Ghi theo định mức Bảng 3, phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT Thiết bị phần cứng a Chi phí phần cứng STT Nội dung Đơn vị Máy chủ (server) SAN Switch Giải pháp tích hợp vào hệ thống tính Bộ Bộ Giảp Trung tâm tích hợp liệu tỉnh pháp Số Đơn giá lượng 04 200.000.000 01 20.000.000 01 100.000.00 Thành tiền 800.000.000 20.000.000 100.000.000 Hậu Giang (Bao gồm thi công lắp đặt) Bản quyền hệ điều hành (License 10 11 12 License 04 64.000.000 256.000.000 Windows server Enterprise 2008) Máy tính để bàn (PC): bộ/1 huyện Ổ cắm điện chuyên dụng cao cấp Bộ Bộ 35 15.000.000 5.000.000 525.000.000 20.000.000 dành cho máy chủ Máy in (Printer) Máy quét (Scanner) Máy Photocopy Thiết bị mạng không dây Bộ Bộ Bộ Bộ 07 07 07 07 4.000.000 5.000.000 45.000.000 4.000.000 28.000.000 35.000.000 315.000.000 28.000.000 2.000.000 4.000.000 70.000.000 16.000.000 2.213.000.000 2.434.300.000 (Accesspoint Wireless Router ) Bộ lưu điện (UPS): bộ/1 huyện Bộ 35 Thiết bị nhắn tin (moderm gsm) Bộ 04 Tổng giá trị thiết bị chưa thuế Tổng giá trị thiết bị có thuế (VAT) 10 b Chi phí khác STT Khoản mục chi Chi phí Lập TKKTTDT Chi phí Gxltbtt*Nt*(k + 0,1)= 19.474.400 Gxltbtt*0,8%*(1 + 0,1) Chi phí thẩm tra TKKT Diển giải Gxltbtt*0,1264% 2.797.232 Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Chi phí thẩm tra TDT Gxltbtt*0,1224% 2.708.712 phân tích, đánh giá hồ Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Gtbtt*0,1888% 4.178.144 sơ dự thầu thiết bị Bảng 3, phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Lập hồ sơ mời thầu Ghi theo định mức Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT theo định mức Gtbtt*1,6424% 36.346.312 Bảng phục lục 993/QĐ-BTTTT Tổng giá trị chưa thuế 65.504.800 Tổng giá trị có thuế 72.055.280 11 ... giao Nghiệm thu, bàn giao hạng mục đầu tư, Quyết Thời gian thực 2012 10 11 toán dự án Nội dung công việc, thới gian đơn vị liên quan STT Nội dung công việc Khảo sát thực tế Bộ phận huyện thị tỉnh... thủ tục hành chính, tạo chuyển biến quan hệ quan hành với công dân, tổ chức - Điều chỉnh bước tổ chức máy đổi mới, cải tiến lề lối làm việc quan hệ công tác quan hành nhà nước với công dân, tổ chức... đơn vị thực chế cửa liên thông - Tuy nhiên, việc thực chế cửa số nơi chưa quy định, hình thức; thực thủ tục hành nhiều lĩnh vực, quan hệ với công dân, tổ chức doanh nghiệp phức tạp, phiền hà chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach du an mot cua dien tu final, Ke hoach du an mot cua dien tu final, Ke hoach du an mot cua dien tu final

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay