Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 file word có đáp án chi tiết

211 158 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:35

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 năm học 2016_2017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn tốt nghiệp ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 071 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? y = − x + x − y = − x + 3x + A B y = −x + 2x + y = x − x + C D lim f ( x) = y = f ( x) lim f ( x) = x →+∞ x →−∞ Câu Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng y = D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng x = y = −2 x + Câu Hỏi hàm số đồng biến khoảng ? 1    − ; +∞ ÷  −∞; − ÷  −∞ ;0 ( ) ( 0; +∞ ) 2    A B C D y = f ( x) Câu Cho hàm số xác định, liên tục  bảng biến thiên : x -∞ -2 +∞ y’ + || + +∞ y -∞ -1 Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ −1 D Hàm số đạt cực đại x = -2 đạt cực tiểu x =0 Câu Hàm số y = −2 x + x đạt cực trị tại: x = 0; x = A x = 0; x = −1 B x = −1; x = C x = −1; x = −2 D y = − x2 Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = y = [ −2;2] A y = −2 [ −2;2] B = [ 2;4] [ −2;2] C D Câu Biết đường thẳng y = -3x + cắt đồ thị hàm số y = x - 2x + điểm nhất; kí hiệu (x0;y0) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = -1 y = x − 2m x + Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân 1 −3 3 ±1 A m = B m = C m = D m = 2x +1 y= mx + Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số hai tiệm cận ngang A Không giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m < C m = D m > Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x = B x = C x = D x = y = x + x + 6mx − Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số ( 0; ) khoảng A m ≤ -6 B m ≤ C -6 ≤ m < log ( x + 1) = Câu 12 Giải phương trình A x = B x = C x = x Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y = A y’ = x.13x-1 B y’ = 3x.ln13 log (3 x − 1) ≤ Câu 14 Giải bất phương trình C.y’ =13x 2 nghịch biến D m ≥ - D x = D y’ = 13x ln13 ≥ ≤ ≤ ≤ A x B x C x D x Câu 15 Tìm tập xác định D hàm số y = log2(-x2 + x - 6) ( −∞; 2] ∪ [ 3; +∞ ) ( −∞; ) ∪ ( 3; +∞ ) A D = B D = ( 2;3) [ 2;3] C D = D D = f ( x ) = 3x.7 x Câu 16 Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định sai ? f ( x ) > ⇔ + x log > f ( x) > ⇔ x ln + x ln < A B f ( x) > ⇔ x log + x > f ( x ) > ⇔ x ln + x ln > C D a = log 30 b = log 30 Câu 17 Nếu thì: log 30 1350 = 2a + b + log30 1350 = a + 2b + A B log 30 1350 = a + 2b + log30 1350 = 2a + b + C D ( ≤ ) y = x ln x + + x − + x Câu 18 Hàm số Mệnh đề sau sai? ( y ' = ln x + + x ( 0; +∞ ) A Hàm số giảm khoảng B Hàm số đạo hàm D=¡ ¡ C Tập xác định hàm số D Hàm số đồng biến khoảng a = log 3, b = log log 45 Câu 19 Đặt Hãy biểu diễn theo a b a + 2ab 2a − 2ab log 45 = log 45 = ab ab A B a + 2ab 2a − 2ab log 45 = log 45 = ab + b ab + b C D log x + x + log ( x − 3) = ( ) Câu 20 Số nghiệm phương trình là: A B C D Vô nghiệm log x + = + log y  log y + = + log x x + 2y Câu 21 (x;y) nghiệm hệ Tổng A B C 39 D Câu 22 Thể tích hình cầu bán kính R là: 4 V = π R3 V = π R V = π R3 V = π R3 3 3 A B C D ) f ( x) = x ( x + 1) Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số x 1 1 ∫ ( x + 1) dx = ( x + 1)  x + − ÷ + C A dx = 1 1 x − ÷+ C  ( x + 1)  x +  dx = 1 1 − ÷+ C  ( x + 1)  x +  dx = 1 1 − ÷+ C  ( x + 1)  x +  x ∫ ( x + 1) B x ∫ ( x + 1) C x ∫ ( x + 1) D Câu 24 Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = -5t + 10 (m/s), t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển mét ? A 0,2m B 2m C 10m D 20m I= 2π ∫ − cos xdx Câu 25 Tính tích phân I = −4 A B I = C I =4 D I= e ln x dx x2 I =∫ Câu 26 Tính tích phân e2 − I= A I = 1− B e I= C e2 + A 2 π B π C D y = cos x Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số đường thẳng x = 0, x = I= y = sin x đồ thị hàm số −2 2 trục hoành Tính thể tích V V= D 16 π 15 z Câu 29 Cho số phức z = – 3i Tìm phần thực phần ảo số phức A Phần thực –5 Phần ảo –3i B Phần thực –5 Phần ảo –3 C Phần thực Phần ảo 3i D Phần thực Phần ảo z1 = + i z2 = − 3i z1.z2 Câu 30 Cho hai số phức Tính môđun số phức Và hai D y = 1− x Câu 28 Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox 16 V= V = (4 − 2e)π V = − 2π A B C e−2 z1 + z2 = 26 A Câu 31 Cho số phức N, P, Q hình bên ? A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N z1 + z2 = z1 + z2 = 13 B z (3 + i) z = − 5i thỏa mãn C z1 + z2 = D z Hỏi điểm biểu diễn điểm điểm M, z = − 2i w = iz + z Câu 32 Cho số phức Tìm số phức w = −5 − 5i w = + 5i w = + 7i w = −7 − 7i A B C D z1 , z2 , z3 z4 z + z + 10 = Câu 33 Kí hiệu bốn nghiệm phức phương trình Tính tổng T = z1 + z2 + z3 + z4 5 2 B T = C T = + D T =2 + z = a + bi z z Câu 34 Cho số phức Hãy phương trình bậc với hệ số thực nhận làm nghiệm là: x − 2bx + a + b = x + 2ax + a + b = A B 2 x − 2ax + a + b = x + 2bx + a + b = C D Câu 35 Tính thể tích V khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết AC’ = a 6a3 6a3 6a V= V= V= V = a3 3 A B C D Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA= a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 2a 2a V = V= V= V = 2a 4 A B C D Câu 37 Cho chóp tứ giác SABCD Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC cắt SB, SC, SD B’, SB ' = SB C’, D’ Biết AB = a, Tính thể tích V tứ diện SAB’C’D’ 28 6a V = a3 V = a V = V = 14a 3 18 A B C D 2a Câu 38 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy hình vuông cạnh Tam giác SAD cân S a mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) A T = 14 2 A h = a B h = a C h = a 3 a D h = a Câu 39 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A, AB = 2a AC = Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB 3a 6a 2a A l = a B l = C l = D l = Câu 40 Ttrong không gian, cho hình vuông ABCD cạnh a Gọi I, H lượt trung điểm cạnh AB CD Khi quay hình vuông xung quanh trục IH ta hình trụ tròn xoay Tính thể tích khối trụ tròn xoay giới hạn hình trụ nói a 3π a 3π a 3π 3a 3π 15 12 4 A V = B V = C V = D V = Câu 41 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD AB = AD = Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích toàn phần Stp hình trụ A Stp = 22π B Stp = 12π C Stp = 16π D Stp = 10π Câu 42 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tất cạnh Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 2π 2π 3π 2π 3 3 A V = B V = C V = D V = Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3y – z + = Vectơ vectơ uu r pháp tuyến (P) ? ur uu r uu r n4 = (−1; 0; −1) n1 = (3; −1; 2) n3 = (3; −1; 0) n2 = (0;3; −1) A B C D Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 3)2 + (y – 1)2 + (z + 1)2 = Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I(–3; 1; -1) R = B.I(1;–3;–1) R=3 C I(–1; 3; 1) R = D I(1; –3; –1) R = Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x - 2y + 2z + = điểm A(1; –2; 3) Tính khoảng cách d từ A đến (P) 3 A d = B d = C d = D d = x − 10 y − z + = = Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ phương trình : Xét mặt phẳng (P) : 4x + 6y + mz + 11 = 0, m tham số thực Tìm tất giá trị m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng ∆ A m = -2 B m = C m = -52 D m = 52 Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-1;2) B(1; 2; 3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng AB A 2x - 3y - z - = B x + y + 2z – = C x + 3y + 4z – = D x + 3y + 4z – 26 = Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I(1; 0; 3) mặt phẳng (P) : x + 2y - 2z + = Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn bán kính Viết phương trình mặt cầu (S) A (S) : (x + 1)2 + y2 + (z + 3)2 = B (S) : (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 3)2 = 2 C (S) : (x - 2) + y + (z - 1) = D (S) : (x - 1)2 + y + (z - 3)2 = Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; -1; 1) đường thẳng d phương trình : x −1 y + z = = −1 Xác định tọa độ điểm M’ đối xứng với A qua đường thẳng d 16 − 17 7   16 17  M ' ; ; ÷ M ' − ; − ; ÷ 9   9 9 A B  16 17   16 17  M ' ; − ; − ÷ M ' − ; ; − ÷ 9 9   9 C D Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4) D(4; 0; 6) Hỏi tất mặt phẳng cách bốn điểm ? A B C D Vô số HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 1D 2C 3B 4D 5A 6A 11A 12B 13B 14A 15C 16B 21A 22A 23A 24C 25C 26C 31B 32B 33C 34C 35A 36D 41A 42B 43D 44A 45C 46C 7C 17D 27A 37D 47A 8B 18A 28D 38B 48D 9D 19C 29D 39D 49B 10C 20D 30A 40C 50C HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? y = − x + x − y = − x + 3x + A B y = −x + 2x + y = x − x + C D HD: Dựa vào đồ thị hàm số ta loại đáp án A B Dựa vào đồ thị hàm số ta suy bảng biến thiên hàm số dạng x -∞ y’ x1 - x2 + x3 - +∞ + y Như ta thấy y’ = nghiệm phân biệt y’ trái dấu với hệ số a nên hệ số a > Vậy ta chọn đáp án D A sai đồ thị hàm số bậc điểm cực trị B sai đồ thị hàm số bậc hai điểm cực trị C sai đồ thị hàm số a âm hình dáng khác Đáp án D lim f ( x) = lim f ( x) = y = f ( x) x →+∞ x →−∞ Câu Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng y = D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang đường thẳng x = lim f ( x ) = x →+∞ HD: Vì lim f ( x ) = nên hàm số tiệm cận ngang y = x →−∞ Vì nên hàm số tiệm cận ngang y = Vậy hàm số tiệm cận ngang y = Đáp án C y = −2 x + Câu Hỏi hàm số đồng biến khoảng ? 1    − ; +∞ ÷  −∞; − ÷  ( −∞;0 ) ( 0; +∞ ) 2    A B C D y = −2 x + ⇒ y ' = − x HD Với x ∈ (-∞;0) ⇒ y’ > ⇒ Hàm số đồng biến (-∞;0) ; Vậy chọn đáp án B Đáp án B y = f ( x) xác định, liên tục  bảng biến thiên : -∞ -2 +∞ + || + Câu Cho hàm số x y’ +∞ y -∞ -1 Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ −1 D Hàm số đạt cực đại x = -2 đạt cực tiểu x =0 Đáp án: D Câu Hàm số y = −2 x + x đạt cực trị tại: x = 0; x = x = 0; x = −1 A B y = −2 x + x Ta có: x ; -∞ y’ x = −1; x = −2 D x = y ' = −6 x + x; y ' = ⇔  x = + x = −1; x = C - +∞ + y Đáp án: A y = − x2 Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = y = [ −2;2] A y = −2 [ −2;2] B C y = − x2 Giải: = [ 2;4] [ −2;2] D = [ −2; 2] TXĐ: D y' = −2 x = − x2 y' = ⇔ x = −x − x2 ⇒ y = [2;4] y(0) = 2; y(-2) = 0; y(2) = Đáp án A Câu Biết đường thẳng y = -3x + cắt đồ thị hàm số y = x - 2x + điểm nhất; kí hiệu (x0;y0) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = -1 HD: hương trình hoành độ giao điểm đường thẳng đồ thị hàm số là: x − x + = −3 x + ⇔ x + x = ⇔ x = ⇒ y (0) = Đáp án: C y = x − 2m x + Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân 1 −3 3 ±1 A m = B m = C m = D m = Đáp án B 2x +1 y= mx + Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số hai tiệm cận ngang A Không giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m < C m = D m > lim y ≠ lim y x →+∞ x →−∞ HD: Để hàm số tiệm cận ngang phải tồn 2+ 2x +1 x = , lim y = lim = lim x →+∞ x →+∞ x →+∞ m mx + m+ x tồn m > 2+ 2x +1 x =− lim y = lim = lim x →−∞ x →−∞ x →−∞ m mx + − m+ x , tồn m > lim y ≠ lim y Khi hiển nhiên Vậy m > x →+∞ x →−∞ Đáp án D Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn 10 y = sin x + 3sin x − m sin x − Câu 11 Tìm m để hàm số A m≥0 B m < đồng biến khoảng C m > D π (0; ) m≤0 Câu 12: Giải phương trình 4x - 6.2x + = Ta tập nghiệm : A {2, 4} B {1, 2} C {- 1, 2} ( ) D {1, 4} log x − x + Câu 13: Đạo hàm hàm số y' = A y' = 2x − 2 x − 2x + y' = B ( x − 1).ln C 2x − ln D 2x −1 ( x − x + 1).ln ( 2) B Câu 15 :Bất phương trình: ( 1;4 ) Câu 16 : Hàm số y = A y’ = x2ex Câu 18:Cho tập nghiệm là: ( −1;3) ( 5;+∞ ) − 2x + ) e x D (−∞; −1] ∪ [3; +∞) tập nghiệm là: D (-∞; 1) C y’ = (2x - 2)ex y = x2 − 3x − Biểu diễn [ −1; 3] đạo hàm là: B.(-1; 4) log12 27 = a C C (-1; 2) B y’ = -2xex Câu 17:Tập xác định hàm số A [-1;4] log ( x + ) > log ( x + ) B (x ≤ ( 2) x − 2x ( −∞; −1) ∪ (3; +∞) A y' = Câu 14: Bất phương trình A là: C log 16 D y ' = ( − x2 + 4x − 4) e x là: ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) theo a 197 D ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) log 16 = A log 16 = 4(3 − a) 3+ a log 16 = B 3− a 3+ a log 16 = C 8a 3+ a D 3+ a Câu 19: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm, người thu số tiền gấp ba số tiền ban đầu ? A 17 B.18 C.19 D.20 Câu 20: Giả sử ta hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0).Hệ thức sau đúng? A log ( a + b ) = log a + log b log C log a+b = log a + log b log a+b = log a + log b B a+b = ( log2 a + log b ) D Câu 21: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: log a A C x loga x = y loga y log a B log a ( x + y ) = log a x + log a y D 1 = x loga x log b x = log b a.log a x f ( x) = sin x.cos5 x Câu 22: Nguyên hàm hàm số A ∫ f ( x)dx = cos2 x − 16 cos8 x + C C B ∫ f ( x)dx = cos2 x − 16 sin8 x + C ∫ f ( x)dx = sin x − 16 cos8 x + C D ∫ f ( x)dx = − cos2 x + 16 cos8 x + C x2 + 4x I =∫ dx x Câu 23:Tính tích phân I= A 29 I= B 11 I= C 198 −11 I= D −29 ln x dx x e I =∫ Câu 24: Tính tích phân A e2 − I= B e2 + I= I= C I =− D π I = ∫ x.cos xdx Câu 25: Tính tích phân I= A π +1 I= B π −1 π +1 I= C I= D π −2 Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C): y =x4 -2x2 +1 trục hoành S= A 16 15 S= B 15 S= C 15 S= D 15 Câu 27: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y = xlnx, y = 0, x =e Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay hình (H) quanh trục hoành ( 5e V= A − 2) 27 π ( 5e3 − ) V= 27 π ( 5e3 − ) V= 18 π ( 5e − ) V= 18 B C D Câu 28 : Cho hai hàm số y = f(x) y = g(x) liên tục đoạn [a; b] Gọi H hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số đường thẳng x = a, x = b Khi diện tích S hình D là: b b B.S = ∫ [ f ( x) − g ( x)] dx A.S = ∫ f ( x) − g ( x ) dx a a b C.S = ∫ [ g ( x) − f ( x) ] dx b b a a D.S = ∫ f ( x)dx − ∫ g ( x )dx a Câu 29 Cho số phức z = – 5i Tìm phần thực, phần ảo số phức z A Phần thực -1 phần ảo -5i B Phần thực -1 phần ảo -5 C Phần thực phần ảo -5 D Phần thực phần ảo -5i Câu 30 Cho hai số phức: z1= – 3i ; z2 = -1 + i Phần ảo số phức w = 2z1 – z2 bằng: A.-7 B C.7 199 D.-5 Câu 31 Điểm biểu diễn số phức z thỏa : A (− ; ) 2 B (1 + i ) z = (1 − 2i ) ( ;− ) 2 C là: ( ; ) 2 D (− ; − ) 2 Câu 32 Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z2 – 4z + = Tổng P = |z1| + |z2| bằng: A.3 B.6 C.18 D.4 Câu 33 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp Khẳng định sau khẳng định đúng: A.z số thực ảo B |z| = C.|z| = -1 Câu 34 Số phức z sau môđun nhỏ thỏa z = 3− i B z = -3 – 4i A C z số | z |=| z − + 4i | C z = − − 2i z= D Câu 35: Khối chóp tam giác cạnh đáy a cạnh bên V = A a V = B a V = C : a a V = D + 2i tích bằng: a Câu 36: Thể tích khối lập phương cạnh a : V = A a V = B a C V = a3 D V = 3a Câu 37: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA cho SA' = SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: A V B V C V 27 D V 81 Câu 38: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông A, AB = a, AC = a vuông góc với mp đáy Góc tạo (SBC) mặt đáy 300 Thể tích S.ABC 200 , SA A a3 B a3 C a3 D Câu 39: Khối chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh S (SAD ) vuông góc với mặt đáy Biết Thể tích V khối chóp A a B a C a a a D a3 2 , tam giác SAD cân Tính d(B,(SCD)) a Câu 40: Cho (H) khối chóp tứ giác đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy góc 600 Thể tích (H) bằng: A a B a C 3 a D a Câu 41: Cho (H) khối chóp tứ giác đáy hình vuông cạnh a, mặt bên tạo với đáy góc 600 Thể tích (H) bằng: A a B a C a D 3 a Câu 42: Cho (H) khối chóp tứ giác tất cạnh 2a Thể tích (H) bằng: A 2a B a C a D a α Câu 43: Gọi ( ) mặt phẳng qua điểm A(1; 5; 7) song song với mặt phẳng β α ( ): 4x – 2y + z – = Phương trình sau phương trình tổng quát ( ) A 4x – 2y + z + = B 4x – 2y + z +1 = C 4x – 2y + z – = D 4x – 2y + z – = Câu 44: Cho ba điểm A(2; 1; -1), B(-1; 0; 4), C(0; -2; -1) Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC A x – 2y – 5z + = B x – 2y – 5z = C x – 2y – 5z - = D 2x – y + 5z - = α Câu 45: Gọi ( ) mặt phẳng qua điểm A(3; -1; -5) vuông góc với hai mặt phẳng 201 (P): 3x – 2y + 2z +7 = 0, (Q): 5x – 4y + 3z +1 = Phương trình sau phương trình tổng α quát ( ) A x + y + z + = B 2x + y – 2z – 15 = C 2x + y – 2z + 15 = D 2x + y – 2z – 16 = Câu 46: Tọa độ giao điểm M đường thẳng d: z – = là: A (1; 0; 1) B (0; 0; -2) x − 12 y − z − = = C (1; 1; 6) mặt phẳng (P): 3x+5y – D (12; 9; 1) Câu 47: Khoảng cách từ điểm M(-2; -4; 3) đến mặt phẳng (P): 2x – y +2z – = là: A B C D 11 Câu 48: Tìm m để hai đường thẳng sau cắt nhau:  x = + mt  d : y =t  z = −1 + 2t  A m = -1  x = − t'  d ':  y = + 2t '  z = − t'  B m=1 C m = D m = Câu 49: Gọi H hình chiếu vuông góc điểm A(2; -1; -1) đến mặt phẳng (P): 16x – 12y -15z – = Độ dài đạn AH là: A 55 B 11 C 11 25 D Câu 50: Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – = mặt phẳng (P): 4x + 3y – 12z + 10 = Mặt phẳng tiếp xúc với (S) song song với (P) phương trình là: A 4 x + y − 12 z + 78 =  4 x + y − 12 z − 26 = C 4x + 3y – 12z + 78 = B  x + y − 12 z − 78 =  4 x + y − 12 z + 26 = D 4x + 3y – 12z – 26 = -Hết 202 ĐÁP ÁN Câu 1.y’ = 3x - 6x +3 = 3(x – 1) Câu 2.y’=3x2 + > ∀x ∈ R ≥ 0, ∀x ∈ R ->Đáp án:C ->Đáp án: A Câu 3.Đáp án: D Câu 4.f’(x) = 0 2x – =  x = f(-1) = f(3) = 2 ; f(1) = ->Đáp án: C lim y = 2; lim y = −2 Câu x →+∞ x →−∞ ->Đáp án: A Câu y’ = x3 + x2 = x2(x +1),y’ = 0 x = 0, x = -1 Dựa vào BBT -> Giá trị cực tiểu là: y(-1) = -1/12 ->Đáp án: C Câu 7.Đáp án: C Câu 8.y’=4x3 – 4x, y’ =  x = 0; x = -1; x= y(0) = 3; y(1) = y(-1) = ->Đáp án: B Câu 9.Gọi x cạnh đáy hộp h chiều cao hộp S(x) diện tích phần hộp cần mạ Khi đó, khối lượng vàng dùng mạ tỉ lệ thuận với S(x) 203 Ta có: S(x) = x2 + 4xh (1) ; V = x2h = => h = 4/x2 (2) x2 + Từ (1) (2), ta S(x) = 16 x Dựa vào BBT, ta S(x) đạt GTNN x = ->Đáp án: A Câu 10 y = x − 2mx + m + 2m y ' = x3 − 4mx ; y’=0x=0 x2 = m Với m > 0, hs cực trị: A(0;m4 + 2m); B ( m ; m − m + m) Vì AB = AC nên để tam giác ABC AB = BC  ; C ( − m ; m − m + m) m= 33 ->Đáp án: D Câu 11 Đặt t = sinx, x π (0; ) ∈ => t ∈ (0;1) f(t) = t3 + 3t2 – mt – 4, f’(t) = 3t2 + 6t – m = g(t), g’(t) = 6t + 6, g’(t) =  t = -1 (0;1) f(t) đồng biến  g(t) ≥ 0, ∀t ∈ (0;1) Dựa vào BBT g(t), ta g(0) = -m m≤0 ->Đáp án: C x ( x − x + 1) ' 2( x − 1) y'= = = ( x − x + 1).ln ( x − 1) ln ( x − 1) ln Câu 13: Câu 14:  2x = x = ⇔ − 6.2 + = ⇔  x ⇔ x =  = 2x Câu 12: 4x - 6.2x + = ≥0 ( 2) x2 − x ≤ ( ) ⇔ x − x ≤ ⇔ −1 ≤ x ≤ Chọn đáp án B log4 ( x + ) > log2 ( x + 1) Câu 15: 204 Chọn đáp án B Chọn C Câu 16 : y ' = ( x − x + ) ' e x + (e x ) ' ( x − x + ) = (2 x − 2)e x + e x ( x − x + 2) = x 2e x Chọn đáp án A Câu 17:Hàm số xác định log12 27 = Câu 18: Ta có: log 16 = Vậy  x ≤ −1 x2 − 3x − ≥ ⇔  x ≥ Chọn đáp án D 3− a => log = + log 2a 4(3 − a) = + log 3+ a Chọn đáp án A Câu 19: Gọi số tiền gửi ban đầu P Sau n năm, số tiền thu là: Pn = P ( + 0,06 ) = P(1, 06) n n n = log1,06 ≈ 18,85 n Để Pn = 3P phải (1,06) = Do Vì n số tự nhien nên ta chọn n =19 =>Chọn đáp án C Câu 20:Ta có: a2 + b2 = 7ab ⇔ ( a + b ) = 9ab ⇔ log ( a + b ) = log (9ab) 2  a+b  a+b ⇔ log  ÷ = log (ab) ⇔ log  ÷ = log a + log b     Chon đáp án B Câu 21: Đáp án A Câu 22: I =∫ Câu 23: 1 ∫ f ( x)dx = ∫ ( sin8 x − sin x ) dx = cos2 x − 16 cos8 x + C x2 + 4x 11 dx = ∫ ( x + 4)dx = x Chọn đáp án B ln x ln x e I =∫ dx = ∫ ln xd ( ln x ) = = x 2 1 e Câu 24: 205 Chọn đáp án C =>Chọn A Câu 25: Đặt Chọn D u = x  du = dx ⇒   dv = cos xdx v = sinx π I = ∫ x.cos xdx = x sin x π π − ∫ sin xdx = Vậy Câu 26: (C) tiếp xuc với trục 0x điểm A(-1;0) va B(1;0) Gọi S diện tích cần tìm, ta có: 16  x5  S = ∫ ( x − x + 1) dx =  − x3 + x ÷ 1−1 = 15 −1 5  Chọn đáp án A Câu 27 :Phương trình hoành độ giao điểm đường y = xlnx y =0 là: x = e V = π ∫ ( x ln x ) dx Thể tích khối tròn xoay cần tìm 2ln x  du =  u = ln x  x ⇒ dx  dv = x dx v = x  2 Đặt Đặt Vậy dx  du =  u = ln x x ⇒   dv = x dx v = x  π ( 5e3 − ) V= 27 e3 2 e3 I = ∫ ( x ln x ) dx = − ∫ x ln xdx − I1 31 3 e Ta có: I1 = Ta e3 x − e = 2e3 + =>Chọn B Câu 28: Đáp án A Câu 29 Đáp ánC Câu 30 w = 2z1 – z2= – 7i ->Đáp án: A Câu 31 Câu 32 z=− − i 2 ->Đáp án:D z1 = + 5i; z2 = − 5i π −1 22 + ( 5)2 + 22 + (− 5)2 =>|z1| + |z2| = = -> Đáp án: B 206 Câu 33 =z z  z.z = =| z |2 Câu 34 Gọi z = a + bi => | z |=| z − + 4i | =>|z| = (vì |z| không âm) -> Đáp án: B z = a − bi ; -6a + 8b + 25 = 0(*) Trong đáp án, đáp án A C thỏa (*) Ở đáp án A: |z| = 25/8 ; Ở đáp án C: |z| = 5/2 Chọn đáp án: C Câu 35: Chọn B ∆ S ABC cạnh a => AM = a 2 2 2 SO = SA – AO = 3a - V= 2 1a a .a 3 2 a V=  = 8a => AO = a 3 A O B a Với Sđáy = B’ A’ VS.A’B’C’D’ = 1 a.ha h h chiều cao hính chóp S.ABCD 1 a '.ha ' h' Nên VS.A’B’C’D’ = Câu 38 Xét mà: 1 h'= h a '= ' = 3 , , VS.ABCD 27 ∆ABC C D A Câu 37: Chọn C a.ha M B Câu 36: V= AA’.AB.AD = a3 Chọn C Gọi thể tích VS.ABCD = C vuông A 207 C’ D’ BC2 = AB2 + AC2  BC2 = AH.BC=AB.AC => AH = (a ) AB AC BC + a2 ⇔ = BC = a a.a a ⇔ AH = a Góc tạo (SBC) (ABC) góc SHA Tan 300 = SA AH => SA = AH.tan300= 1 SA AB AC VS.ACB= = a a a.a 3 = = a a3 S 300 a A C H C B H B Chọn C A Câu 39: Chọn B V= a 3 SI.AB.AD = S SI a a => SI = 2a A Vì AB//(SCD) H I nên d(B,(SCD)) = d(A,(SCD)) = d(I,(SCD)) = 2.IH SD2 = SI2 + ID2 = 4a2 + Xét ∆ D a2 SID vuông I a 2 3a 2a IH.SD=SI.ID ⇔ B IH = = 2a Vậy d(B,(SCD))= Câu 40 Chọn D 208 a C ABCD hình vuông cạnh a => AC = a => AO = a 2 Góc tạo cạnh bên SA (ABCD) góc SAO SO AO Tan 600 = SO = => SO = tan 600.AO a a = 2 V= SO.SABCD S V= ⇔ D A a a3 a = O B C Câu 41: Chọn D ABCD hình vuông cạnh a => MO = a S Góc tạo mặt bên (SCD) (ABCD) góc SMO SO MO Tan 600 = SO = => SO = tan 600.MO B V= V= SO.SABCD  a a3 a = Câu 42: Chọn B ABCD hình vuông cạnh 2a => AC = ( 2a ) 2 ( − a 2 SO = SA – AO = ) M O a a 3 = 2 D A 2a => AO = = 2a => a SO = a V = (2a) a = a 3 209 C Câu 43: Chọn C β α α α ( ) // ( ) nên ( ) dạng 4x – 2y + z + c = 0, ( ) qua điểm A(1; 5; 7) α Nên – 2.5 + + c = => c = -1 ( ): 4x – 2y + z -1 = Câu 44: Chọn C BC (1;−2;−5) mặt phẳng vuông góc với BC dạng x – 2y – 5z + c = qua điểm A(2; 1; -1) Nên – 2.1 -5.(-1) + c = => c = -5 ptmp x – 2y – 5z - = u1 (3;−2;2) u1 (5;−4;3) Câu 45: Chọn B −2 2 3 −2  n =  ; ;  − 3 5 −   = (2;1;−2) α ( ) mặt phẳng qua điểm A(3; -1; -5) vuông góc với hai mặt phẳng (P)và(Q) dạng: 2x + y – 2z + c = => 2.3-1-2.(-5) + c = => c = -15 α ( ): 2x + y – 2z – 15 = Câu 46: Chọn B 2.( −2) + + 2.3 − 2 + ( − 1) + 2 Câu 47: Chọn C d= =1 Câu 48: Chọn C ta + mt = − t '  + mt = − t '  1 + mt = − t ' m =     t = + 2t ' ⇔ t=2 ⇔ t =  t = + 2t ' ⇔  − + 2t = − t ' − + 2(2 + 2t ' ) = − t '   t' = t' =     Câu 49: Chọn B 16.2 − 12( −1) − 15.( −1) − 16 + ( − 12 ) + ( − 15) d= 2 = 11 =1 Câu 50 Chọn A Mặt phẳng (Q) song song với (P) phương trình là: 4x + 3y – 12z + c = 210 (S) tâm I(1; 2; 3) bán kính R = 4.1 + 3.2 − 12.3 + c + + ( − 12 ) d(I,(Q)) = R  2 c − 26 =4  13 =4 => 211  c = 78 c = −26  ... 24 Đáp án C Ô tô thêm giây 2 0 s = ∫ v(t ) = ∫ (−5t + 10) dt = − Quãng đường cần tìm : Câu 25 Đáp án C Sử dụng máy tính I = Chọn C 19 5t + 10t = 10( m) Câu 26 Đáp án C Dùng máy tính kiểm tra đáp. .. 32 Đáp án B z = − 2i ⇒ z = + 2i ⇒ w = iz + z = i (3 − 2i ) + + 2i = + 5i Ta có: ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 072 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm mệnh đề. .. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 1D 2C 3B 4D 5A 6A 11A 12B 13B 14A 15C 16B 21A 22A 23A 24C 25C 26C 31B 32B 33C 34C 35A 36D 41A 42B 43D 44A 45C 46C 7C 17D 27A 37D 47A 8B 18A 28D 38B 48D 9D 19C 29D 39D 49B 10C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 file word có đáp án chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay