bo bai giang trac dia dai cuong

252 129 0
  • Loading ...
1/252 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:09

Mônhọccungcấpchosinhviêncáckiếnthức căn bản về:Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bảnHệ thống lưới khống chế trắc địaThành lập bản đồ địa hình và mặt cắtCông tác trắc địa trong công trình BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các dụng cụ phép đo đạc - - Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập đồ địa hình mặt cắt - Công tác trắc địa công trình CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 1: Trái đất cách biểu thị bề mặt đất Chương 2: Khái niệm đồ địa hình Chương 3: Tính toán trắc địa Chương 4: Dụng cụ phương pháp đo góc Chương 5: Dụng cụ phương pháp đo dài Chương 6: Dụng cụ phương pháp đo chênh cao Chương 7: Khái niệm lưới khống chế trắc địa CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ đường chuyền kinh vĩ Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao đường đo cao cấp kỹ thuật Chương 10: Đo vẽ đồ địa hình Chương 11: Công tác trắc địa bố trí công trình CHƯƠNG TRÁI ĐẤT VÀ CÁCH BIỂU THỊ BỀ MẶT ĐẤT 1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TRÁI ĐẤT HÌNH DẠNG Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi lõm, gồ ghề, phương trình toán học đặc trưng + 29% bề mặt mặt đất - + 71% bề mặt mặt nước biển Chọn mặt nước biển trung bình biểu thị cho hình dạng trái đất gọi mặt geoid - HÌNH DẠNG: -trung Địnhbình, nghĩa mặt Geoid: mặt nước biển yên tĩnh, xuyên qua lục địa hải đảo tạo thành mặt cong khép kín HÌNH DẠNG - Đặc điểm mặt Geoid: + Mặt geoid phương trình toán học cụ thể + Là mặt đẳng + Phương pháp tuyến trùng với phương dây dọi - Công dụng mặt Geoid: + Xác định độ cao điểm bề mặt đất KÍCH THƯỚC Do mặt geoid phương trình bề mặt nên xác định xác vị trí đối tượng mặt đất thông qua mặt geoid - Nhìn tổng quát mặt geoid có hình dạng gần giống với mặt ellipsoid - 10 Chọn mặt ellipsod làm mặt đại diện cho trái đất 10.3 ĐO VẼ BẢN ĐỒ BẰNG PP TOÀN ĐẠC + Nối địa vật + Xóa đường kẻ số thứ tự điểm đo + Nội suy đường đồng mức (đối với khu đo có độ dốc lớn) 238 CHƯƠNG 11 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA CƠ BẢN BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 239 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG Khái niệm bố trí công trình: BTCT xác định vị trí mặt cao độ phận công trình thực địa theo vẽ thiết kê Cơ sở hình học tài liệu phục vụ - BTCT: 240 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG -Cơ học: 241 sở hình 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG + Trục chính: trục đx trục dọc CT + Trục bản: trục xác định hình dạng CT + Trục chi tiết: trục xác định phận chi tiết CT (hố móng, phận lắp đặt…) -Các tài liệu phục vụ bố trí công trình: + Bản vẽ tổng mặt CT + Bản vẽ móng CT + Bản vẽ mặt cắt CT có ghi kích thước độ cao + Bản vẽ bố trí trục trục CT +Sơ đồ mốc khống chế kv xây dựng bảng kê tọa độ, cao độ mốc 154 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG Các giai đoạn BTCT: -Bố trí bản: bố trí trục trục CT -Bố trí trục chi tiết: bố trí trục ngang trục dọc CT bố trí cao độ -Bố trí trục công nghệ cấu kiện thiết bị: bố trí trục công nghệ để lắp đặt cấu kiện 155 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG Bố trí góc thiết kế: -Bố trí sơ bộ: + Biết giá trị β, vị trí O hướng OA + Đặt máy KV O, vị trí TK ngắm A, chuyển BĐN =0, quay máy theo chiều kđh mở góc β Trên hướng xác định điểm giả sử 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG B Lặp lại thao tác với vị trí ĐK 156 -Bố trí xác: + Đo lại góc β lần đo, tính giá trị TB β’ + Tính: Δβ = β'- βTK + Tính: d = ρ ∆β D + Trên hướng vuông góc với OB ta bố trí đoạn d xác định điểm B’ OB’ hướng xác xác định góc β 246 Bố trí đoạn thẳng thiết kế: A B1 B x S’ S -Bố bộ: trí sơ + Biết giá trị S, vị trí A hướng Ax + Trên hướng A dùng B máy đo khoảng cách SAx ta từ đánh dấu thước điểm đoạn thẳng AB vị trí sơ -Bố trí xác: + Từ A đo lại giá trị cạnh AB1 về, tính giá trị TB S’ + Tính giá trị ∆S=S’- S + Từ vị trí điểm B1 xác lần theo hướng Ax hiệu chỉnh khoảng ∆S ta vị trí đoạn thẳng AB 11.3 BỐ TRÍ ĐiỂM BẰNG PP TỌA ĐỘ CỰC Bắc A CT β S B1 B Yêu cầu bố trí: -Giảđất, thuyết: cho điểm khống chế AB mặt biết tọa độ A, B tọa độ điểm CT cần bố trí 1, 2, 3, -Yêu cầu: xác định vị trí 1, 2, 3, 160 11.2 BỐ TRÍ ĐiỂM BẰNG PP TỌA ĐỘ CỰC - - 250 Tính toán số liệu bố trí: Tính (dùng toán nghịch bt gócgóc địnhβhướng) Tính S Cách bố trí: Đặt máy KV tạiTrên B, ngắm A,Bxbốbố trí góc β hướng Bx hướng trí đoạn thẳng S ta tìm vị trí điểm cần định vị 11.4 BỐ TRÍ ĐỘ CAO VÀ ĐỘ DỐC TK - 251 Bố trí độ cao thiết kế; Giả thuyết: Biết điểm gốc cao độ M có độ cao HM Yêu cầu: bố trí điểm C có cao độ HCtk (cột điện, vách tường…) vật thẳng đứng 11.2 BỐ TRÍ ĐỘ CAO VÀ ĐỘ DỐC TK Cách bố trí: + Đặt máy thủy chuẩn M C + Ngắm mia dựng M, đọc số đọc a + Tính số đọc mia C b=HM Ctk + Quay máy ngắm mia dựng B, người dựng mia dịch chuyển mia lên xuống số đọc b, dùng sơn vạch đáy mia ta cao độ thiết kế - +a-H 252 ... 6.378.137 6.356.752,3 1/298,25 Tỏc gi Quc gia N m Bỏn kớnh ln a (m) dt 1/300,8 1.3 Ht; TQA 20 Ê>0 DIA LV (cp, A) KINHTUYN,VTUYN: Kinh tuyn: giao tuyn ca mt phng cha trc quay trỏi t vi mt Ellipsoid
- Xem thêm -

Xem thêm: bo bai giang trac dia dai cuong, bo bai giang trac dia dai cuong, bo bai giang trac dia dai cuong

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay